Структура і діяльність

Діяльність організації

 

Відповідно до Стратегічного плану діяльності організації на 2016-2018 роки її місією є активізація громадян до участі в управлінні державою, реалізації та захисту своїх конституційних прав.


Бачення:


Організація є активною і дієвою громадською інституцією, що об’єднує різних фахівців у відповідних галузях, впливає на державну та місцеву політику та є одним з лідерів організацій громадянського суспільства в регіоні.


Наші цінності:


Сповідування високих цінностей є основою життєвої філософії людей, яких об’єднує наша організація з часу її створення та які долучаються до її діяльності. Ці цінності є тим базисом, який спрямовує кожного члена нашого колективу в його повсякденному житті та професійній діяльності.


Демократизм і добре врядування
Ми спільно усім колективом працюємо над рішеннями, які впливають на нашу діяльність, дозволяють її розширювати та поліпшувати. Всі важливі рішення приймаються більшістю співробітників з урахуванням думки меншості та з дотриманням існуючих в організації процедур.


Незалежність
Ми як фахівці завжди виступаємо незалежними. Для організації є пріоритетом незалежність від суб’єктів владних повноважень, політичних партій, інших та дотримання стандартів максимальної об’єктивності та неупередженості.


Відкритість і публічність
Ми постійно підтримуємо зворотній зв’язок із цільовими групами, на яких спрямована наша діяльність, відкрито висловлюємо свою позицію про важливі суспільно-політичні процеси. Ми постійно працюємо над тим, щоб про те, що ми робимо, знали якомога ширші верстви населення.


Різноманітність та повага до людей
Незалежно від культурних відмінностей, статевої і сексуальної самоідентифікації, расової, національної, мовної, політичної, релігійної, етнічної, майнової або іншої приналежності, ми виявляємо повагу до людей та існуючої багатоманітності і багатогранності людських відносин. Єдині в різноманітті, ми бачимо нашу здатність слухати та нашу відкритість як дієвий важіль, що стимулює розвиток та інновації.


Відповідальність
Ми розглядаємо проблемні питання взаємовідносин «людина-влада» як пріоритет у діяльності, і ми турбуємося про те, як наша робота може вплинути на суспільство та державну політику стосовно людей.


Послідовність
В той час, як нові особи приходять і йдуть, покоління змінюються, наші відносини, знання і досвід залишаються. Ми вчимося на минулому, але дивимося в майбутнє.


Цілісність
Дотримання суворих етичних і моральних меж визначає те, як ми працюємо з цільовими групами і партнерами та допомагаємо людям в реалізації і захисті їхніх прав.


Досконалість
Ми постійно працюємо над самовдосконаленням. Постійний пошук найвищих стандартів якості не тільки веде до задоволеності клієнтів, покращення якості роботи в обраних напрямках та розвитку персоналу, але й є кращою гарантією нашої незалежності.

 

Відповідно на сьогодні Організація працює за такими напрямками:


1. Виборчі програми


Мета діяльності: Сприяння проведенню чесних і прозорих виборів та референдумів, забезпечення дотримання прав людини.


Заходи:


- моніторинг підготовки та проведення загальноукраїнських виборів, референдумів;


- моніторинг проведення місцевих виборів: депутатів місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, старост;


- проведення просвітницьких кампаній для виборців щодо реалізації положень виборчого законодавства;


- представлення інтересів виборців в органах влади та судах для захисту їх виборчих прав;


- донесення до громадськості незалежної та неупередженої інформації про хід виборів та референдумів;


- навчання та консультування учасників виборчого процесу;


- підготовка і подання пропозицій щодо покращення виборчого законодавства;


- наповнення бази волонтерів, які будуть долучені до реалізації програмних ініціатив, визначення та підтримка їх мотивації;


- проведення інформаційних кампаній у різних формах для забезпечення життєздатності розгалуженої мережі волонтерів та прихильників для реалізації виборчих ініціатив.


2. Правові програми


Мета діяльності: Забезпечення захисту прав людини та сприяння дотримання принципів верховенства права, законності і гласності у відносинах між людиною та владою.


Заходи:


- збір та аналіз інформації про правові проблеми, що перешкоджають громадянам у реалізації та/або захисті своїх прав чи створюють умови, за яких можливості реалізації або захисту прав обмежуються;


- проведення адвокаційних кампаній, спрямованих на усунення факторів, що сприяють вчиненню порушень прав людини, корупції;


- надання безоплатної правової допомоги (правові консультації, допомога в підготовці звернень і запитів, а також процесуальних документів до судів і правоохоронних органів, представлення і захист прав та інтересів осіб з питань, пов’язаних із взаємовідносинами «людина-влада»;


- вивчення потреб цільових груп та моніторинг якості надання правової допомоги організації;


- підготовка та поширення інформаційних, аналітичних та консультаційних правових матеріалів (через засоби масової інформації, соціальні мережі);


- надання юридичних коментарів та роз’яснень для медіа, ОГС, органів влади та інших цільових груп (проведення аудіо- та відеовиступів на радіо та телебаченні, через YouTube та інші канали трансляції в Інтернеті, участь у передачах, вебінарах, он-лайн конференціях);


- написання та розповсюдження правопросвітницької і правороз’яснювальної літератури, (буклетів, брошур, посібників, методичних матеріалів, флаєрів тощо);


- організація і проведення інформаційних та навчальних публічних заходів з правової тематики (круглі столи, конференції, форуми, семінари, тренінги, лекції, опитування, громадські правові школи, конкурси тощо);


- організація та проведення публічних кампаній, спрямованих на досягнення мети діяльності напрямку (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, процесій, фестивалів, пікетів, смартмобів та флешмобів тощо);


- проведення аналізу нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування та виявлення недоліків нормативно-правового регулювання, що зачіпають чи порушують права громадян;


- здійснення аналізу дотримання прав людини органами влади;


- пошук та забезпечення роботи фахівців, які готові долучатися до діяльності організації з надання клієнтам безоплатної первинної правової допомоги та вивчення правових проблем населення.


3. Розвиток громадянського суспільства


Мета діяльності: Активізація громадян до участі в реалізації місцевих ініціатив та посилення потенціалу організацій громадянського суспільства у вирішенні суспільних проблем.


Заходи:


- проведення навчальних заходів для інституцій громадянського суспільства;


- проведення стажувань, обмінів досвідом та інших заходів для представників ОГС;


- надання інформаційної, консультаційної, правової підтримки ОГС;


- надання матеріальної і міні-грантової підтримки для ініціативних груп та ОГС на реалізації суспільно важливих проектів і підвищення їх організаційної спроможності;


- створення Офісу підтримки громадських ініціатив та інституцій для допомоги в реалізації суспільно корисних проектів і підвищення їх організаційної спроможності;


- ініціювання, створення та розвиток коаліцій, мереж, партнерств між ОГС регіону та України.


4. Демократичне врядування


Мета діяльності: Розвиток місцевого самоврядування, сприяння відкритості, прозорості та інших практик доброго врядування у діяльність органів влади.


Заходи:


- моніторинг політичних процесів у Рівненській області;


- моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до мети діяльності та завдань напрямку;


- проведення тематичних заходів спрямованих на впровадження стандартів доброго врядування органами державної влади та місцевого самоврядування;


- навчання обраних осіб щодо підвищення ефективності їх діяльності;


- підготовка і поширення інформаційно-просвітницьких, аналітичних та консультаційних матеріалів відповідно до мети завдань напрямку через засоби масової інформації, соціальні мережі;


- сприяння організації та проведення громадських слухань, зустрічей з обраними особами тощо;


- підготовка пропозицій для внесення змін до нормативних актів з метою покращення правового врегулювання діяльності ОМС;


- консультаційна підтримка громад у питаннях децентралізації;


- проведення просвітницьких та інших тематичних заходів стосовно децентралізації та її переваг для різних цільових аудиторій.