Хто, коли і на що можна поскаржитися до дільничної виборчої комісії?

Про те, хто, коли і на що можна поскаржитися до дільничної виборчої комісії під час перших місцевих виборів в ОТГ у питаннях-відповідях розповідає керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України», адвокат Микола Глотов:


Хто може поскаржитися до ДВК?


Звернутися зі скаргою до ДВК на допущені до дня чи в день голосування порушення мають право:


- кандидат у депутати;


- довірена особа кандидата у депутати в одномандатному окрузі - від імені цього кандидата;


- кандидат на посаду голови ОТГ;


- довірена особа кандидата на посаду голови ОТГ – від імені кандидата;


- місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах;


- представник місцевої організації політичної партії в ТВК з правом дорадчого голосу – від імені місцевої організації партії;


- уповноважена особа місцевої організації партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі (список на виборах депутатів міської ОТГ), - від імені місцевої організації партії;


- офіційний спостерігач від місцевої організації партії, від кандидата;


- офіційний спостерігач від громадської організації;


- виборець, який згідно із Законом №595-VIII має право голосу на відповідних місцевих виборах. При цьому виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність порушили або порушують особисто його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборах.


В який строк на допущені до дня голосування порушення може бути подана скарга до ДВК?


Така скарга може бути подана до відповідної комісії у п’ятиденний строк з моменту, коли було прийнято оскаржуване рішення, вчинені дії або допущена бездіяльність тим, на кого подається скарга, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування.


В який строк ДВК має розглянути скаргу, подану до дня голосування?


Скарга, що стосується порушення, яке мало місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією протягом 2 днів з дня її отримання, але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування;


Скарги на які порушення, допущені в день голосування, має право розглядати ДВК?


В день голосування до ДВК можуть бути оскаржені лише порушення, що мали місце під час голосування, допущені уповноваженими особами місцевих організацій партій, довіреними особами кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, офіційними спостерігачами від місцевих організацій партій, від кандидатів.


Чи можна подати до ДВК скаргу на дії або бездіяльність члена цієї комісії чи її рішення?


Ні, розгляд таких скарг не віднесений до компетенції ДВК, а є компетенцією територіальної виборчої комісії, яка утворила цю ДВК.


В який строк на допущені в день голосування порушення може бути подана скарга до ДВК?


Така скарга до ДВК щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної комісії не пізніше закінчення голосування.


Які дії ДВК у випадку надходження до комісії скарги?


У випадку надходження до ДВК скарг:


1) вони приймаються та реєструються відповідно до Порядок організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборів, затвердженого постановою ЦВК №228;


2) перевіряється дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог щодо форми та змісту скарги, передбачених статтею 96 Закону №595-VIII;


3) якщо не дотримано вимоги щодо оформлення скарги – головою або заступником голови ДВК скарга з супровідним листом невідкладно повертається скаржнику. В супровідному листі до скарги вказується вичерпний перелік недоліків, що перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 Закону №595-VIII, в установлені Законом строки;


4) своєчасно повідомляються суб’єкт звернення зі скаргою, суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі, про час і місце розгляду скарги в один з таких способів: рекомендованою телеграмою; телефонограмою; факсимільним повідомленням; засобами електронної пошти;


5) розгляд всіх скарг, які надходять до ДВК у день голосування з 08:00 до 20:00, поданих з дотриманням вимог Закону №595-VIII щодо їх форми та змісту, по суті відбувається після закінчення голосування на дільниці. Тобто, розгляд таких скарг здійснюється під час вечірнього засідання ДВК перед початком підрахунку голосів на дільниці. Адже з 08:00 до 20:00 у день голосування (неділя) ДВК у режимі засідання не працює і не може розглядати скарги до завершення голосування.


Під час розгляду скарг ДВК встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб’єкта оскарження чи заінтересованих осіб, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для правильного розгляду скарги.


За результатами розгляду скарги виборча комісія на своєму засіданні ухвалює рішення у формі постанови.


Які обставини вивчає ДВК перед тим, як перейти до розгляду скарги по суті?


Перед розглядом скарги по суті виборча комісія вивчає скаргу для встановлення:


1) чи подано скаргу належним суб’єктом звернення зі скаргою;


2) чи віднесено розгляд отриманої скарги до повноважень ДВК (належний суб’єкт розгляду);


3) чи дотримано суб’єктом звернення зі скаргою строки оскарження.


Що робить ДВК, якщо скарга подана особою, яка не має права на її подання, не підлягає розгляду дільничною виборчою комісією або подана з пропуском строків на звернення зі скаргою?


Якщо скарга подана тим, хто не має права звертатися з відповідною скаргою та/або ДВК не уповноважена розглядати таку скаргу чи її подано з порушенням строків на оскарження, то на своєму засіданні ДВК приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті.


УВАГА! Якщо скаргу подано належним суб’єктом звернення зі скаргою до ДВК, яка має розглядати таку скаргу і в установлені Законом №595-VIII строки, то комісія переходить до її розгляду по суті.


Які обставини вивчає ДВК під час розгляду скарги по суті?


Під час розгляду скарги по суті на дії (бездіяльність) суб’єкта оскарження ДВК вирішує:


1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб’єкта оскарження;


2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалася (вчинялася) суб’єктом оскарження на законних підставах;


3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин;


4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб’єкта звернення або відмовити в їх задоволенні;


5) чи належить поновити порушені права або законні інтереси суб’єкта звернення іншим способом;


6) які рішення слід зобов’язати прийняти або які дії, що випливають з факту визнання оскаржуваних дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.


Яке рішення може прийняти ДВК за результатами розгляду скарги по суті?


Розглянувши скаргу по суті, виборча комісія може прийняти одне з таких рішень:


1) про задоволення скарги повністю або частково;


2) про відмову в задоволенні скарги.

Юридичний відділ РОГО КВУ