Особливості проведення виборів старост в об’єднаних територіальних громадах

З 2015 року в рамках реформи децентралізації в Україні з’явилася нова виборна адміністративна посада – старости. Про те, коли, як і ким призначаються та відповідно до яких правил проводяться вибори старост в об’єднаних територіальних громадах розповідає керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України» Микола Глотов.


Хто такий староста і для чого він потрібен?


Староста – це виборна посадова особа місцевого самоврядування. Метою його роботи є забезпечення представництва інтересів жителів населеного пункту (населених пунктів), які увійшли до складу сформованої об’єднаної територіальної громади і які не є її адміністративним центром. Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою та має низку повноважень, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».


Де, ким і коли обирається староста?


Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу (територія села / селища чи кількох сіл / селищ, які увійшли до об’єднаної громади).


Чи проводиться обрання старост в об’єднаних територіальних громадах під час проведення в них перших місцевих виборів після формування (об’єднання) таких громад?


Під час проведення перших місцевих виборів, які призначаються Центральною виборчою комісією в об’єднаних територіальних громадах відразу після їх створення (об’єднання), вибори старост не проводяться. Оскільки в таких громадах проводяться, по суті, перші місцеві вибори, а не чергові. Рішення про чергові місцеві вибори уповноважена приймати Верховна Рада України, а про перші – Центральна виборча комісія.


В свою чергу рішення про перші вибори старости, як і про позачергові вибори старости, приймається радою відповідної об’єднаної територіальної громади.


Водночас, у селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання.


Тож оскільки на момент проведення перших місцевих виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів у таких ОТГ ще не сформований їх депутатський склад, то і відповідно призначити перші вибори старост нікому.


Коли призначаються перші вибори старост в об’єднаних територіальних громадах?


Перші вибори старост призначаються відповідною радою об’єднаної територіальної громади, сформованою після проведення перших місцевих виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів. Проте, конкретних строків їх призначення закон не визначає. Тож це питання залишено на розсуд депутатів місцевої ради.


В які строки призначаються і проводяться перші вибори старост в об’єднаних територіальних громадах після прийняття рішення про їх проведення?


Перші місцеві вибори призначаються не пізніш ніж за 70 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня перших місцевих виборів. При цьому, такі вибори обов’язково призначаються на неділю.


На скільки часу обираються старости на перших місцевих виборах?


Староста обираються на перших місцевих виборах на строк до обрання на чергових виборах старости і сформування за результатами таких виборів відповідної ради у повноважному складі. Тобто, в подальшому вибори старост, які проводяться після перших місцевих виборів старост, проводяться після призначення Верховною Радою України чергових місцевих виборів.


За якою виборчою системою проводяться вибори старост?


Вибори старост в ОТГ відбуваються за мажоритарною системою відносної більшості. Так, від кожного з єдиних одномандатних виборчих округів, до яких входять території відповідних населених пунктів (села або селища) у складі об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади, буде обиратися по одному старості. Межі таких округів (які села / селища включити) уповноважені визначити своїм рішенням відповідні місцеві ради об’єднаної громади, у яких уже відбулися перші місцеві вибори, за результатами яких і сформовано їх новий склад. Перемогу під час таких виборів у кожному з округів отримає кандидат, який набере найбільшу кількість голосів виборців відносно інших.


Хто може подати кандидатуру на посаду старости об’єднаної територіальної громади?


Старостою може бути обраний громадянин України, якому виповнилося 18 років і який не має обмежень, описаних у наступному питанні нижче.


Хто не може бути кандидатом на посаду старости об’єднаної територіальної громади?


Не може бути кандидатом особа, яка:


- визнана за рішенням суду недієздатною;


- не є громадянином України;


- має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.


Хто може висунути особу кандидатом на посаду старости?


Право висування кандидатів на посаду старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування. Тобто, особа може бути висунута на посаду старости місцевою організацією партії або ж самостійно (самовисування).


В які строки проводиться висування, і коли подавати кандидатам документи?


Висування кандидатів на посаду старости розпочинається за 34 дні до дня голосування.


Документи для реєстрації кандидатів на посаду старост подаються до відповідної територіальної виборчої комісії, що створена та працює в ОТГ, де проводяться відповідні вибори. Подання таких документів закінчується за 24 дні до дня голосування.


Які документи разом із заявою про самовисування має подати особа до ТВК для реєстрації кандидатом на посаду старости?


Для реєстрації кандидатом зацікавлена в цьому людина має особисто прибути до відповідної виборчої комісії, пред’явити свій паспорт громадянина України та подати:


1) заяву про згоду на оприлюднення своїх біографічних відомостей у зв`язку з участю в місцевих виборах;


2) свою автобіографію, яка обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання, контактний телефон, наявність чи відсутність представницького мандата та судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;


3) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (за попередній рік) за формою, встановленою Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» (форма декларації) за попередній рік;


4) чотири фотографії кандидата розміром 4x6 см.


Чи існує затверджена форма заяви про самовисування кандидата на посаду старости?


Ні, обов’язкової до використання форми заяви щодо самовисування кандидата на посаду старости чинне законодавство не передбачає. Тому такий документ оформляється з дотриманням загальних вимог до заяв, передбачених Законом «Про звернення громадян».


Чи повинен кандидат на посаду старости подавати декларацію, якщо він ніде не працював?


Так, декларація подається обов’язково. Просто в ній вказується про відсутність доходів та майна, якщо в декларанта їх не було (ставляться прочерки у відповідних графах).


Увага! Декларація подається виключно в письмовій роздрукованій формі.


Чи має право сільська або селищна виборча комісія відмовити в реєстрації кандидата з підстав наявності помилок або неточностей у поданих документах?


Ні, не має. Помилки і неточності, виявлені в поданих на реєстрацію кандидатів документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації цих кандидатів. Якщо ж таке трапиться, то потенційний кандидат може оскаржити відповідне рішення в суді.


Коли виборча комісія може відмовити в реєстрації кандидата на посаду старости?


Виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на посаду старости в разі:


1) порушення встановленого Законом порядку висування кандидата;


2) відсутності передбачених цим Законом документів для реєстрації особи кандидатом;


3) припинення громадянства України особи-кандидата;


4) визнання судом кандидата недієздатним;


5) набрання щодо кандидата законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;


6) виявлення такою комісією обставин, за яких особу не може бути обрано старостою (недосягнення 18-річного віку; згідно рішення суду особа не дієздатна; особа не є громадянином України; особа має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку на момент реєстрації кандидатом).


Нагадаємо, що фахівці РОГО «Комітет виборців України» пропонують безоплатне юридичне консультування з виборчих питань учасникам виборчого процесу: виборцям, членам виборчих комісій, кандидатам.


Отримати консультації можна кількома шляхами:


- електронною поштою, написавши своє питання на e-mail організації: cvurivne@cvu.rv.ua;


- через сайт організації, написавши своє питання у відповідній формі «Запитання користувачів»;


- написавши своє питання в повідомленні на сторінці організації у Facebook;


- телефоном за номерами: (0362) 26-38-47, (096) 813 86 94, (066) 856 36 63;


- завітавши безпосередньо до центру права РОГО КВУ в Рівному за адресою: вул. Короленка, 6, 1 поверх, офіс 5 (приміщення обласної бібліотеки). При цьому, бажано, попередньо зателефонувати за вказаними вище номерами і попередити про свій прихід.

Юридичний відділ РОГО КВУ