Проблеми оренди земельного паю

До центрів права РОГО «Комітет виборців України» звертається чимало селян, які є власниками земельних паїв і надали їх в оренду агрофірмам. Людей переважно хвилює питання низьких розмірів оплати за оренду їхнього паю орендарями-підприємцями та фірмами, взагалі відсутності будь-якої оплати, можливості дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки (паю) тощо. Тож деякі поради щодо передачі земельної ділянки в оренду надає юрист Рівненського КВУ В'ячеслав Горбенко.


Питання оренди землі, форм та розмірів оплати за оренду, її встановлення та зміни, порядку укладення, зміни та припинення договорів оренди тощо регулюються Земельним кодексом України, Законом и «Про оренду землі» тощо.


Як передбачено у ч. 1 ст. 93 Земельного кодексу України «право оренди земельної ділянки» - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.
Тому, передаючи ділянку (пай) в оренду, слід укласти договір оренди з тим, кому ви її передаєте. Він обов'язково має бути письмовим, а не усним. Для прикладу, постановою Кабінету Міністрів від 03 березня 2004 року № 220 затверджений Типовий договір оренди земельної ділянки (паю).


За бажанням, при укладенні такий договір може бути посвідчений нотаріально. У цьому випадку державна реєстрація такого договору оренди землі (паю) здійснюється обов'язково. Адже це прямо передбачено у статті 20 Закону про оренду землі. Варто відзначити, що право оренди земельної ділянки виникає в орендаря з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Державну реєстрацію договорів оренди землі здійснюють територіальні (районні) органи земельних ресурсів.


Крім цього, у відповідному договорі визначається строк, на який він укладається, зазначаються розміри плати за її оренду, строків та порядок її внесення. Стаття 15 вищевказаного Закону встановлює, що істотними умовами договору оренди землі (тобто тими, які в ньому обов'язково прописуються) є: об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди (визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років); орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану земельної ділянки; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; та інші.


Якщо вам пропонують укласти договір, але його примірника, підписаного орендарем не надають, то в такій ситуації краще відмовитися від його укладення. Адже за відсутності у вас договору, якщо орендар порушуватиме досягнуті з вами домовленості, без договору «на руках» вам буде складно захистити свої права від їх порушень з боку недобросовісного орендаря. Коли ж такий договір ви вже уклали, але його примірника вам не надали, то варто в орендаря попросити примірник відповідного договору. Якщо вам безпідставно не будуть його надавати, то можна написати скаргу до органів прокуратури.


Передаючи свою земельну ділянку (пай) в оренду, потрібно пам'ятати, що є свої особливості і стосовно сплати орендної плати. Для прикладу, громадянка І. звернулася з питанням щодо зміни розміру орендної плати за землю. У 2002 році вона уклала договір оренди земельної ділянки з Агрофірмою, але орендна плата, згідно з договором, становить 1,5 % від вартості земельної ділянки і громадянка вважає цю плату занадто низькою, а численні усні звернення до керівника фірми виявилися безрезультатними. На цей час розмір плати за оренду земельної ділянки громадянки дійсно не відповідає законодавству. Оскільки згідно з Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 2 лютого 2002 року № 92/2002, встановлено запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря. Іншими словами, у випадку заниженої орендної плати (такої, яка не відповідає встановленій в Указі), або якщо Агрофірма, орендуючи земельний пай, отримує прибутки від її використання, то селянин - власник паю, вправі переглянути розмір орендної плати в бік її збільшення. Для цього йому слід подати письмову заяву-пропозицію (як додаткову угоду до договору оренди землі) про збільшення розміру орендної плати до керівництва Агрофірми. Адже згідно зі ст. 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін, але у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.


Громадянам, які надали в оренду свої земельні ділянки, варто знати і те, що у випадку порушення істотних умов договору оренди землі, (порушення прав сторони договору, порушення строків виплати або невиплата орендної плати, та інші), орендодавець (селянин) взагалі має право розірвати договір достроково в судовому порядку, керуючись ст. 32 Закону, яка передбачає, що на вимогу однієї з сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору. Тому в ситуації, коли Агрофірма порушує строки виплати або не сплачує селянину орендної плати, сплачує занижену орендну плату та з інших підстав, останній вправі, не чекаючи закінчення строку договору оренди, достроково припинити дію цього договору, розірвавши його в судовому порядку.


Насамкінець варто зазначити, що для успішного захисту своїх прав як орендодавця селянину бажано попередньо звернутися за кваліфікованою правовою допомогою до адвоката чи юриста. Оскільки кожна життєва ситуація є індивідуальною.

Юридичний відділ РОГО КВУ
2015-05-27 09:38:41: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія Київ. З метою спрощення процедури реєстрації прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 05 березня 2015 року Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення», відповідно до якого розширено повноваження нотаріусів у галузі державної реєстрації речових прав на землю. Згідно положень вищезазначеного Закону нотаріуси уповноважені здійснювати державну реєстрацію прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (інших видів та категорій нерухомого майна, в тому числі земель, Закон не стосується) на одному рівні з державними реєстраторами (на сьогодні, це службовці Державної реєстраційної служби). Закон визначає, що якщо особою укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, право власності на яку не було зареєстровано у Державному реєстрі прав після 2013 року, нотаріусом реєструється право оренди і право власності на такий земельний наділ. При цьому, із заявою про реєстрацію до нотаріуса може звернутися як власник, так і орендар земельної ділянки або особа, якій кимось із них видано довіреність (представник). Подання орендарем чи його представником правовстановлюючого документа (державного акту про право власності тощо) не вимагається. Державна реєстрація прав власності та оренди проводиться за місцем розташування земельної ділянки сільськогосподарського призначення в межах території, на якій діє нотаріус (території нотаріального округу), крім випадків, коли державна реєстрація відбувається після вчинення нотаріальної дії (посвідчення нотаріусом договору оренди). В останньому випадку нотаріальна дія, а отже і державна реєстрація, провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) земельної ділянки або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного договору. Отже, якщо особисто прибути до реєстратора не можете , можна оформити довіреність на представника та надати йому повноваження на вчинення дій щодо реєстрації договору оренди земельного паю.
2015-05-27 09:25:34: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани Одеса. Згідно статті 6 З.У. Про оренду землі - право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Стаття 25 Закону України Про оренду землі вказує, що орендар земельної ділянки зобов\'язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; Стаття 288 Податкового кодексу України визначає поняття Орендна плата. Зокрема пунктом 288.1 ПКУ вказується , що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Стаття 32 Закону України Про оренду землі визначає умови припинення договору оренди землі шляхом його розірвання, зокрема вказує, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору. Отже, є два варіанта розвитку подій. 1. Чекати закінчення процедури кадастрової та державної реєстрацій і укладати повноцінний договір оренди землі. 2. Ризикнути і укласти договір оренди без процедури реєстрації враховуючи можливі наслідки - несплату орендної плати, визнання договору недійсним тощо.
2015-05-26 23:10:21: Сергій
Добрий вечір. В мене таке запитання, мій пай знаходиться в оренді в одному фермерському господарстві понад 20 років, за цей час було укладено декілька договорів оренди і от останній був підписаний 12.01.2015р. Всі договори оренди реєстрував орендар так як я йому довіряю і ніяких питань не було. А от з останнім ,так як він мені пояснив не все так просто, так як змінилась служба реєстраціі, спочатку йому сказали зробити витяг а потім принести мій оригінал державного акту,а потім уже небхідно моя присутність і мій підпис .Я знаходжусь за кордом і найближчі 2 роки приїджати не збиравсь. Як тепер бути і як зареєструвати договір оренди законно.
2015-05-26 16:31:37: Светлана
Документы на присвоение кадастрового номера в работе, без него договор не пройдет гос регистрацию. можно ли заключить временный договор будет ли он действительный?
2015-05-22 10:45:51: Вячеслав юрист КВУ
Для Руслана Тернопіль. Згідно зі ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов\'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов\'язання, на вимогу кредитора зобов\'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. Отже, якщо добровільно орендар не сплачує таких додаткових сум (індексація та інші), а обов\'язок їх сплати прямо вказаний в договорі оренди землі, тоді ви вправі подати позов до районного суду в порядку цивільного судочинства про стягнення з орендаря цих сум.
2015-05-21 13:48:58: Руслан
Доброго дня! В договорі оренди є пункт про розгляд орендної плати (один раз на рік) в т. ч. у випадку підвищення цін та тарифіф. Також в Законі про оренду землі ст. 21 вказано, що \"Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди\". Орендну плату виплачують (4%), але без індексу інфляції. Я 19.04.2015р. письмово звернувся до орендаря про начислення мені грошової плати з урахуванням індексу інфляції за 2013 та 2014 рр. Відповіді не дають. Питання. Чи можу я розраховувати на виплату орендної плати з урахуванням індеку інфляції. Або підвищити орендну плату з урахуванням підвищення цін та тарифіф (як вказано в договорі). Якщо так, то в який суд звертатись (цивільний, господарський..) Бо добровільно донараховувати не хочуть. Дякую!
2015-05-20 14:19:01: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Бердянський р-н. Алгоритм захисту права на землю може бути або адміністративний або судовий. 1. написати заяву до РДА, земресурсів, держрестру з проханням внести зміни до технічно облікової документації, та чекати на письмові відповіді цих органів. Якщо добровільно змінять техдокументацію, що малоймовірно, тоді добре. 2. Якщо у відповідях будуть відмови, слід звертатися до суду з позовом про зобовязання держземагенства внести зміни до техдокументації. Для оформлення позовних матеріалів, та подальшого ефективного захисту та відновлення своїх прав на землю бажаним є попереднє звернення до адвоката чи юриста для надання правової допомоги.
2015-05-20 11:51:58: Оксана
Доброго дня! Дякую за відповідь, але підскажіть будь ласка- як я зрозуміла ФО-П дали в оренду земельну ділянку на 50 га, присвоїли їй кадастровий номер, тепер коли договір оренди припинено, кадастровий номер залишився на всі ці 50 га, і оформити по залишку сертифікату свої 1,16га я не можу бо йде \"накладка\"...як бути в такій ситуації?до кого звернутися для вирішення такої проблеми?пробачте що звертаюсь знов, але це питання дуже важливе для мене.дуже вдячна!
2015-05-05 10:38:22: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Бердянський р-н. Стаття 15 З.У. Про оренду землі визначає Умови договору оренди землі. Істотними умовами договору оренди землі є: об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); Отже, для укладання договору оренди землі має бути кадастровий номер ділянки. Якщо номеру немає, тоді є ризик, що укладений договір оренди в подальшому не пройде процедуру держреєстрації і як наслідок вважатиметься неукладеним.
2015-05-05 10:27:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Тальне. Конфлікт слід вирішити мирно шляхом переговорів з орендарем. Якщо мирно не виходить тоді слід звертатися офіційно письмово з вимогою повернути пай та розірвати договір оренди достроково за порушення однієї з його істотних умов (не виплата орендної плати орендодавцю). Лист - попередження писати в двох примірниках один з яких з відміткою про надсилання чи особисте вручення адресату залиши у себе як доказ попередження про майбутнє розірвання договору. Якщо добровільно вирішити невдасться, тоді слід звертатися до суду з позовом про витребування земельної частки паю з чужого незаконного володіння та розірвання договору оренди.
2015-05-02 19:52:23: Оксана
Доброго дня!В селі пройшла розпайовка земель-сінокоси та пасовища, і по залишку сертифіката на земельний пай замовила технічну документацію та при внесенні відомостей до Державного земельного кадастру державним кадастровим реєстратором було надано відмову, оскільки земельна ділянка перетинається з іншою. Як з.ясувалося до цього районна державна адміністрація(РДА) здавала в оренду ФО-П землю і при реєстрації договорів оренди землі надали кадастрові номери, тому йде \"накладка\".На теперішній час РДА є розпорядження про припинення договору оренди землі із ФО-П та \"рекомендувати Держземагенству (ДЗА) внести зміни в земельно-облікову документацію\", хоча ДЗА ссилається на Державну реєстраційну службу... Підскажіть будь ласка, як в такій ситуації можна оформити землю, і чи можна на період оформлення здавати в оренду \"в умовних кадастрових гектарів\".Дякую за допомогу!
2015-04-30 15:50:24: наталія
Доброго дня. В березні 2015 року оформили свідоцтво на право спадщини земельного паю після смерті бабусі. Земельний пай був зданий бабусею в оренду фермерові по договору (25.02.2009) на 7 років. Починаючи з 2012 року орендар не розраховувався за пай з бабусею,(так як вона не проживала весь цей період в селі). На даний час ми як спадкоємці звернулися до орендаря, щоб він розрахувався за попередні роки, на що він відмовився, мотивуючи, щонібито він комусь виплатив кошти, але кому не знає. Будьласка підкажіть як нам діяти далі? Продовжувати договір оренди з ним ми небажаємо.
2015-04-22 12:09:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Суми. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Якщо маєте наміри розірвати договір, то мають бути підстави визначені законом, і таке розірвання теж відбувається в законодавчому порядку або добровільно - за згодою сторін орендодавця і орендаря, або за її відсутності через суд. Заяву на розірвання договору слід писати довільної форми однак з обовязковими реквізитами та в двох примірниках один з яких з відміткою про отримання залишити у себе як доказ попередження про наміри розірвання договору. За взірець можна взяти бланк заяви розміщений на цьому сайті зайшовши в розділ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ - бланк під назвою ЗАЯВА.
2015-04-21 19:50:31: Тетяна
Новий орендар заключив з нами договір оренди в 2014 році на 3 роки на 5%, при цьому вони їх зареєстрвували. після реєстрації виявляється що розмір частки паю в грошовому еквіваленті було не правельно розраховано по відношенню до пайщиків, але це на це реєстраційна слюжба навіть не звернула уваги. А от орендарі знаючи про цю проблему вирішили перезаключити і вцьому році ще раз, повторно. вони мотивують це тим, що змінилося законодавство україни і уже в 2015 році мінімально можна заключити договір на 7 років. Підкажіть чи законно переукладати уже заключений договір. А навіть якщо у судовому порядку їх визнати не дійсними, у зв\"язку з неправельно зазначеною сумою, як розірвати договір якщо при цьому орендарі засіяли наше поле і не дають згоди на розірвання і при цьому змушують підписати договір на нових умовах. дякую
2015-04-20 11:02:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Суми. 1. Щодо суборенди. Ось що говорить Закон України \"Про оренду землі\" - Стаття 8. Суборенда земельних ділянок Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально. Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. 2. Стаття 31 цього ж Закону передбачає підстави для припинення договору оренди землі. Так Договір оренди землі припиняється в разі: ліквідації юридичної особи-орендаря; Отже, будь-які дії щодо суборенди мають відбуватися у письмовій формі - повідомленння орендодавців. Також слід вияснити чи ліквідоване перше підприємство яке є основним орендарем земельних ділянок громадян. Цю інформацію має державний реєстратор місцевого управління юстиції за місцем знаходження (юридичної адреси) першого підприємства - орендаря. Якщо це дійсно так, тоді договори автоматично припинили свою дію з моменту ліквідації підприємства, тобто з моменту внесення держреєстратором відповідного запису про ліквідацію (припинення) до держреєстру і про суборенду не може бути і мови, оскільки юридично діючих договорів оренди немає і земля де - юре належить громадянам, а де-факто належить підприємству адже можливо засіяна продовжує використвуватися. У випадку якщо перше підприємство не ліквідоване тоді можна говорити про права суборенди, але проведеної виключно в рамках закону. Практична порада: визначити серед громадян орендодавців ініціативну групу щодо контролю за процедурою реєстрації договорів суборенди, провести збори між громадянами орендодавцями та новими орендарями. При веденні переговорів з переукладанням договорів не забуваємо також і про те, що за частиною 3 статті 19 З.У.Про оренду землі - При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років.
2015-04-18 02:31:41: Тетяна
дуже складне питання допоможіть якщо зможете....підприємство №1 (умовне позначення) взяло в оренду земельні паї людей і на протязі 7 років обробляло її, при цьому договора оренди були не зареєстровані, потім вони переуклали договора ще на 5 років. через деякий час з\"являється підприємство №2 укладає договір суборенди з підприємством №1, потім підприємство №1 визнає себе банкротом (але строк оренди указаний в договорі ще не вийшов), а підприємство №2 продовжує користуватися цією землею, і вирішує підписувати з людьми свої договори оренди. Строки вони попередньо визначають ті які були вказані по підприємству №1,намагаються їх зареєструвати, але ніде не вказують що це суборенда. Чи законна така реєстрація договорів? Чи ми маємо справу з шахраями і це якесь підставне підприємство. або між ними своя домовленість яка не передбачає ніякої суборенди. дякую
2015-04-17 23:01:42: володимир
Арендатор згідно договору аренди повинен проводити АРЕНДНУ ПЛАТУ за зем.пай тільки в грошовому еквіаленті(в грн),про виплату натур.продуктом не говориться нічого в договорі і відсутиня додаткова угода по виплаті арендної плати, а фактично проводить виплату зерном. 1.Запитання: чи має право арендатор застосовувати коеф.1,1764 при виплаті зерном згідно ПК.? 2.Запитання: чи має право арендатор використовувати зем.ділянку (пасовище),як ріллю ще й договір аренди виданий на руки 01.08.2013р.ніким незареєстрований тільки його печаткою.? 3.Запитання: чи має право проводити нарахування арендної плати, знімати податки з суми нарахування? 4.Запитання: яку суму податку з нарахованої аредної плати з ФО(при нархуванню в грошовому екввіаленті чи з тої суми де вкючений коеф.1,1764) треба мінусувати для оформлення субсидії
2015-04-16 10:04:12: Вячеслав юрист КВУ
Для Михайла Дрогобич. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Якщо маєте наміри достроково його розірвати, то мають бути підстави визначені законом, і таке розірвання теж відбувається в законодавчому порядку або добровільно - за згодою сторін орендодавця і орендаря, або за її відсутності через суд. Заяву на розірвання договору слід писати довільної форми однак з обовязковими реквізитами та в двох примірниках один з яких з відміткою про отримання залишити у себе як доказ попередження про наміри розірвання договору. За взірець можна взяти бланк заяви розміщений на цьому сайті зайшовши в розділ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ - бланк під назвою ЗАЯВА.
2015-04-15 23:05:30: Михайло
чи можу я розірвати договір,щоб на своєму паї посадити дерева(яблуні), і займатися господарством???
2015-04-08 09:59:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Романенко Івана Панчеве. Конфлікт слід вирішити мирно шляхом переговорів з орендарем та керівником колгоспу. Якщо мирно не виходить тоді звертатися офіційно письмово з вимогою повернути пай в тому розмірі який підтверджений документацією на право приватної власності (держакт, свідоцтво про право власності тощо). Лист - попередження писати в двох примірниках один з яких з відміткою про надсилання чи особисте вручення адресатам залиши у себе як доказ попередження про майбутнє розірвання договору. Якщо добровільно вирішити невдасться, тоді слід звертатися до суду з позовом про витребування земельної частки паю з чужого незаконного володіння та розірвання договору оренди якщо він ще діє.
2015-04-07 16:51:24: Романенко Іван
У мене пай 5га. забрав з колгоспу і віддав орендатору на 5 років, через 5 років забрав і користувався землею сам також 5 років але на землі орендатора, в цьому році пішов в колгосп щоб мені видали мою площу землі, мені сказали що в цеї землі є ще один власник, мені видана земля на 2роки раніше чим йому але його земля в колгоспі і мені тепер не віддають мою землю, що мені робити?
2015-04-06 13:06:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Руслана Петрово. Що б на наражатися на конфлікт слід вирішити це мирно шляхом переговорів з орендарем. Якщо мирно не виходить тоді звертатися офіційно письмово з попередженням про розірвання. Попередження писати в двох примірниках один з яких з відміткою про надсилання чи особисте вручення орендарю залиши у себе як доказ попередження про майбутнє розірвання договору. Якщо добровільно не виходить тоді слід звертатися до суду з позовом про розірвання договору оренди.
2015-04-06 12:59:14: Вячеслав юрист КВУ
Для Віті Умань. Стаття 31 Закону Україени Про оренду землі визначає підстави припинення договору оренди землі. Так договір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; З питання зрозуміло що договір оренди закінчив свою дію 03 березня 2015 року. Отже, якщо договір не продовжено то він вже є недіючим однак для цього слід офіційно письмово попередити орендаря.
2015-04-06 08:42:01: руслан
21 квітня закінчується договір оренди земельного пая, але на моїй ділянці посіяна озима.Я писав заяву в червні 2014року, але в одному примірнику без відмітки. ЯК мені поступити!
2015-04-06 08:37:54: витя
договир укладенний 3.03.2010 р на 5 рокив .дата його реестрации 5.10 2010 р.коли я маю право користуватись землею
2015-04-03 16:47:54: Антоніна
Доброго дня. Чи можна змінити межі двох сусідніх земельних часток (паїв), за згодою їх власників? Чи потрібно платити за виготовлення нових актів на землю при обміні земельними ділянками?
2015-04-02 10:57:15: Вячеслав юрист КВУ
Для Юрія Херсон. Згідно статті 6 З.У. Про оренду землі - право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Стаття 25 Закону України Про оренду землі вказує, що орендар земельної ділянки зобов\'язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; Стаття 32 цього ж Закону визначає умови припинення договору оренди землі шляхом його розірвання, зокрема вказує, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору. Отже, якщо реєстрації договору оренди не було то існують підстави для дострокового його розірвання через суд, однак не забуваємо про те, що і орендар теж має право в суді заявити зустрічний позов про визнання даного договору оренди дійсним, тобто таким що реально відбувся (за умови сплати орендної плати). Тому остаточне рішення в цьому спорі все ж за судом.
2015-04-01 17:32:58: Юрій
Чи є підставою для суду визнання договору оренди землі недійсним реєстрацію його після смерті орендодавця.Дякую.
2015-03-31 11:22:07: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра Богдановича Тернопіль. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. У Вашій ситуації договори продовжують діяти, і слід читати їх в якому порядку та з яких підстав вони можуть бути достроково розірвані. Якщо маєте наміри достроково їх розірвати, то мають бути підстави визначені законом, і таке розірвання теж відбувається в законодавчому порядку або добровільно - за згодою сторін орендодавця і орендаря, або за її відсутності через суд. Заяви на розірвання слід писати довільної форми однак з обовязковими реквізитами та в двох примірниках один з яких з відміткою про отримання залишити у себе як доказ попередження про наміри розірвання договорів. За взірезь можна взяти бланк заяви розміщений на цьому сайті зайшовши в розділ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ - бланк під назвою ЗАЯВА.
2015-03-31 09:09:51: Петро Богданович
Вячеслав юрист КВУ (САРНИ) Доброго дня, хочемо з ТЗОВ забрати свої паї.Які заяви писати ,на шо спиратися.Дві ситуації -перша -є землі людей що повмирали,договору оренди складати не було ским і нікому нічого не платили.ЯК можуть сьогодні їх діти а бо внуки прийти в ТЗОВ і забрати землі своїх родичів,чим вони моють доводити своє право на ці землі? -наприклад согодні 31 березня якщо написати заяву в ТЗОВ щоби розірвати достроково дог оренди,(поле ще не сіяне)ми ще вспіваємо,чи першого квітня припипиняється рух землі?Чим мотивувати правильніше заяву,що ми хочемо обробляти самі,що найбільш діеве.Дякую
2015-03-25 11:44:43: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра Львівщина. Стаття 36 Закону України Про Державний земельний кадастр передбачає оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, зокрема: 1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оприлюднюються відомості Державного земельного кадастру про: а) межі адміністративно-територіальних одиниць; б) кадастрові номери земельних ділянок; в) межі земельних ділянок; г) цільове призначення земельних ділянок; ґ) розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права); д) обмеження у використанні земель та земельних ділянок; е) зведені дані кількісного та якісного обліку земель; є) нормативну грошову оцінку земель та земельних ділянок; ж) земельні угіддя; з) частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки; и) координати поворотних точок меж об\'єктів кадастру; і) бонітування ґрунтів. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру. 3. Технологічні та програмні засоби, необхідні для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру, повинні забезпечувати юридичним та фізичним особам можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації, яка відповідно до цієї статті надається безоплатно, на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень. 4. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначених у пунктах \"а\"-\"е\" частини першої цієї статті, здійснюються безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах \"є\"-\"і\" частини першої цієї статті, - за плату, розміри якої встановлюються Кабінетом Міністрів України. Отже, інформацію про земельні ділянки які обробляє кооператив має бути в цій базі даних. Щодо переходу права на землю від померлих користувачів / власників то цивільним законодавством передбачається поняття спадкування, а З.У. Про оренду землі та типовим договором оренди землі може бути передбачено продовження права оренди без припинення діючого договору навіть при зміні орендодавця.
2015-03-25 11:29:03: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії Мелітополь. З питання зрозуміло що йдеться про суборенду. Стаття 8 Закону України \"Про оренду землі\" визначає поняття суборенди земельних ділянок, і вказує, що орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально. Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Отже Вам слід укладати договір суборенди землі за вищевказаною процедурою.
2015-03-25 11:24:55: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра Київ. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. У Вашій ситуації договір продовжує діяти незалежно від Вашого бажання продовжувати чи ні його дію. Якщо маєте наміри достроково його розірвати то мають бути підстави визначені законом, і таке розірвання теж відбувається в законодавчому порядку або добровільно - за згодою сторін орендодавця і орендаря, або за її відсутності через суд.
2015-03-25 11:20:55: Юлія
Доброго дня!Скажіть будь ласка, чи можно на підставі додаткової угоди змінити орендаря, який зазначений в договорі оренди. При чому первісний орендар є юридична особа,яка не ліквідована. Дякую!
2015-03-24 17:25:17: Олександр
Доброго дня, я отримав у спадок земельний пай, оформив право на спадщину. В договорі оренди, який заключала ще бабуся вказано, що він є дійсний, навіть якщо право власності на землю перейде до іншої особи. Підкажіть будь-ласка чи маю я право не продовжувати з ними договірні відносини, а пай віддати інші компанії чи обробляти самотужки не звертаючись до суду? Дякую.
2015-03-23 11:08:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра Кіровоград. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку.
2015-03-21 22:49:55: Петро
Добрий день,Вячеслав.Звернувшись до селишної ради щоб реалізувати своє право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення сг товарного виробництва в розмірі 2 га(а також мої друзі ,ще 7 осіб)-отримав відповідь що у сем фонді села нема угідь,-\"хочете дамо вам угіддя от на тім схилі ,наділи які дуже незручні в обробітку,і ще й в меншому обсязі\",мотивуючи що земель мало а людей що ще неотримали багато(ажіотажу ніякого нема).В той час сел голова сам обробляє землі в одім масиві 50га які ,з його слів,буцімто обєднані в кооператив,а по факту,це наділи людей які вже повмирали.Що порадите.? І чи не повертається автоматично земля у фонд після того як людина вже відійшла в інш світ,чи можемо ,ми бажаючі отримати ці угіддя? І ще цікавинка ,коли ми попросили показати нам земельну карту села,у відповідь почули ,що вона не досконала що її і нема. Наперед дякуємо за вашу розгорнуту відповідь.
2015-03-20 18:50:27: Олександр
Доброго дня,я помітив що удоговорі про оренду землі в пункті розірвання договору водностороньому порядку (допускаєця)(не допускаєця)не потрібне не закреслено,чи можу я скористатися правом розірвання в одностороньому порядку?
2015-03-20 10:11:55: Вячеслав юрист КВУ
Для Руслана (петрове Кировоградска обл). Якщо маєте намір розірвати договір оренди то слід знати, що згідно з статтею 33 Закону України \"Про оренду землі\" - по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов\'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов\'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із: власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності); Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов\'язковому порядку. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді. У разі зміни межі або цільового призначення земельної ділянки поновлення договору оренди землі здійснюється у порядку одержання земельної ділянки на праві оренди. Отже, слід уважно прочитати договір оренди землі щодо порядку повідомлення орендаря про його розірвання і слідувати цьому порядку. Якщо договору на руках немає, або в ньому чітко не прописаний алгоритм його розірвання тоді можна спробувати скористатися вищевказаним порядком письсмового повідомлення про розірвання договору по закінченню його строку.
2015-03-19 10:10:15: руслан
21 квітня 2015 року закінчується договір оренди ,що мені робити .та саме заяву писати треба !
2015-03-18 10:48:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Савченко Оксани Черкаська обл. Стаття 31 Закону Україени Про оренду землі визначає підстави припинення договору оренди землі. Такдоговір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом; поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря; смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених у статті 7 цього Закону, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки; ліквідації юридичної особи-орендаря; відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем; набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці; припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом. Отже, зміна керівника Товариства не є підставою для припинення договорів оренди землі.
2015-03-17 14:58:12: САВЧЕНКО ОКСАНА
Чи є законною підставою для розірвання договору зміна директора товариства з яким складено цей договір?
2015-03-17 14:51:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Савченко Оксани Черкаська обл. Стаття 8 Закону України \"Про оренду землі\" визначає поняття суборенди земельних ділянок, і вказує, що орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально. Передача в суборенду земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств, установ і організацій державної або комунальної власності, а також заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим, та їх структурних підрозділів, забороняється. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, невиплата орендної плати тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку.
2015-03-17 14:37:16: САВЧЕНКО ОКСАНА
ЯК ЗРОЗУМІТИ : \"НА ОРЕНДОВАНУ ДІЛЯНКУ ВСТАНОВЛЕНО ОБМЕЖЕННЯ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ - НЕМАЄ\"? ХТО ЦЕ - ТРЕТІ ОСОБИ?
2015-03-17 14:16:55: САВЧЕНКО ОКСАНА
Добрий день. Буду дуже вдячна за розяснення. В нас склалась така ситуація - в селі розпалось товариство і люди були змушені складати договори на оренду з новими \"господарями\". Тепер виявилось, що ті орендарі з якими і я особисто я склала договір якимось чином віддали нашу землю іншому орендарю . В договорі про субаренду пункту не було. Чи є це законною підставою для розірвання договору? Які ще законні підстави можуть допомогти нам розірвати договір з орендарем?
2015-03-17 12:07:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Миколи Чернівці. За статтею 19 З.У. Про оренду землі вказано, що - при передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. Стаття 28 даного Закону визначає відшкодування збитків, завданих орендарю , а саме: орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем умов, визначених договором оренди землі. Збитками вважаються: фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв\'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права; доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних. У разі дій орендаря, не передбачених договором оренди, що призвели до зміни стану земельної ділянки, витрати на їх здійснення орендодавцем не відшкодовуються. У разі здійснення орендарем за письмовою згодою орендодавця поліпшення орендованої земельної ділянки за власний рахунок орендодавець зобов\'язаний компенсувати витрати на її поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню. Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за власний рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені без заподіяння шкоди земельній ділянці. Стаття 32 цього Закону визначає припинення договору оренди землі шляхом його розірвання . Так на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Щодо строків розгляду справи у суді то все залежатиме від того наскільки добросовісним є представник ТзОВ. Якщо вчасно і сумлінно зявлятиметься на судові засідання не затягуватиме розгляд справи тоді справа вирішиться швидше, якщо ж ні тоді слід налаштуватися на довготривалий судовий процес.
2015-03-14 13:36:20: Микола
Вячеслав юрист КВУ (САРНИ),якщо з понеділка подавати звернення до суду про розірвання договору оренди(щоб забрати свій пай з Тзов),то ще можна встигнути до 1 квітня(рух землі припиняється,так?)? то поле наразі,виорано і закультивоване,але не сіяне.Навіть у разі розірвання оренди,я повинен компенсувати,фактичні затрати орендаря,чи комерційну ціну цих робіт.
2015-03-13 15:54:17: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Кіровоград. За частиною 4 статті 4 З.У. Про оренду землі - орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування. Отже, якщо земля знаходиться поза межами населеного пункту то це є державна власність і розпорядниками цієї землі є районні державні адміністрації. Отже слід звертатися з питань оренди до них, написавши заяву, яку мають розглянути і прийняти відповідне розпорядження. За наявності позитивного розпорядження слід далі звертатися до районних або місцевих відділів земельних ресурсів, для реєстрації договору оренди землі, та реєстраційної служби місцевих управлінь юстиції для реєстрації права користування землею.
2015-03-12 16:24:43: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії Умань. Згідно статті 6 З.У. Про оренду землі - право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Стаття 25 Закону України Про оренду землі вказує, що орендар земельної ділянки зобов\'язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; Стаття 32 цього ж Закону визначає умови припинення договору оренди землі шляхом його розірвання, зокрема вказує, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору. Отже, якщо добровільно розірвати договір оренди землі неможливо є кілька варіантів. 1. Погодитися на умови орендаря до 2017 року, однак за умови збільшення суми оренди паю, про що подати письмову пропозицію орендарю. 2. Звернутися до суду з позовом про встановлення фактичних орендних відносин з 2010 року, тобто про визнання договору укладеним і дійсним з цього періоду, однак попередньо слід зібрати докази отримання орендної плати від орендаря, докази використання ним паю з 2010 року та іншу доказову базу і вимагати розірвання договору по закінченню його строку. З практичних міркувань слід попередньо і безпосередньо звернутися за правовою допомогою до адвоката чи юриста для вивчення всіх можливих варіантів захисту своїх прав в даній ситуації.
2015-03-12 16:24:42: Наталя
Підкажіть будь - ласка як можливо взяти в оренду землі запасу які знаходяться за межами населеного пункту, до якої організації звернутися
2015-03-11 16:43:04: Вікторія
Допоможіть будь-ласка! Підприємство орендує мою земельну частку (пай) з 2010 року, договр укладено на 5 років. Коли я звернулася з листом про відмову від продовження договору, то отримала листа, що згідно договору він набирає чинності після його підписання сторонами ТА державної реєстрації. А підприємство зареєструвало договір лише у 2012 році!! (при тому, що засівало землю та сплачувало орнедну плату!). і тепер посилається на те, що договір чинний до 2017 року. Як можна вийти з вказаної ситуації? як позиватися до суду то що для цього необхідно. Заздалегідь вдячна за відповідь!
2015-03-10 10:26:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра Тернопіль. Стаття 7 Закону України Про фермерське господарство визначає порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства, зокрема: 1. Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої ради. У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського господарства. До заяви додаються документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі. Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. 2. Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки. Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Проект відведення земельної ділянки погоджується та затверджується відповідно до закону. 3. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства передаються громадянам України у власність і надаються в оренду із земель державної або комунальної власності. 4. У разі відмови органів державної влади та органів місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення позову є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості), видачі документа, що посвідчує право власності або укладання договору оренди. Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться після збирання врожаю на цій ділянці попереднім землекористувачем. 5. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай). 6. Земельні ділянки, розмір яких перевищує розмір, встановлений у частині 5 цієї статті, передаються громадянам у приватну власність для ведення фермерського господарства на підставі цивільно-правових угод. 7. Земельні ділянки надаються громадянам для ведення фермерського господарства єдиним масивом з розташованими на них водними джерелами та лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів інженерної інфраструктури. 8. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для ведення фермерських господарств, за винятком невеликих - до 5 гектарів ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське господарство має право проводити залісення частини земель та будувати замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському господарству чи його членові на праві приватної власності.
2015-03-10 01:34:07: Петро
Вячеслав юрист КВУ (САРНИ),ще раз дякую за відповіді.у нашої селищної ради ,окрім малесенького фонда 16га для ведення особистого с.г. є ще фермерський фонд щось 100га,який зараз обробляється,на яких правах я міг би ним користуватися,взяти в довгострокову оренду?,треба стати приватною агрофірмою,ТЗОВ,що сьогодні краще і простіше,взагалі які шляхи отримання її.
2015-03-06 15:14:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра Тернопіль. Згідно з статтею 5 Закону України Про особисте селянське господарство - Для ведення особистого селянського господарства використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара, передані фізичним особам у власність або оренду в порядку, встановленому законом. Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого селянського господарства відповідно до закону. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та спільною частковою власністю членів особистого селянського господарства відповідно до закону. Членам особистого селянського господарства земельні частки (паї) можуть виділятися в натурі (на місцевості) єдиним масивом у спільну часткову власність та спільну сумісну власність (подружжя) відповідно до закону. У разі виходу з особистого селянського господарства кожен його член має право на виділення належної йому земельної ділянки в натурі (на місцевості). Громадяни України, які реалізували своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства в розмірі менше 2,0 гектара, мають право на збільшення земельної ділянки в межах норм, установлених статтею 121 Земельного кодексу України для ведення особистого селянського господарства. Отже кожен має право на виділ йому земельної ділянки в межах норм визначених законом.
2015-03-06 13:04:09: Петро
Вячеслав юрист КВУ (САРНИ),дякую за попередні відповіді,так мова йде про ведення підсобного господарства(або для закладки саду),то з однієї хати ,де проживають тато з мамою,я син вже зі своєю сімєю,також мій давно повнолітній брат,ми можемо взяти на всіх 2 га,чи на кожного по 2га?
2015-03-06 10:39:14: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра Тернопіль. Як я розумію з поставленого питання мова йде про отримання землі під особисте селянське господарство. Якщо це дійсно так, то згідно з частиною 1 статті 33 Земельного кодексу України - громадяни України можуть мати на праві власності та орендувати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Землі селищної ради відносяться до земель комунальної власності. Відповідно до частини 1 статті 116 Земельного кодексу України - громадяни набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель комунальної власності за рішенням органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень. Згідно з частиною 1 статті 121 Земельного кодексу України пунктом б визначена норма безоплатної передачі землі громадянам - громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель комунальної власності в таких розмірах: для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектара. Щодо строку використання землі, то згідно з статтею 19 Закону України Про оренду землі - строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. Отже, право на ортимання в користування землі для ведення особистого селянського господарства, належить кожному громадянину в межах відповідних законодавчих норм. Для реалізації цього права громадянину слід звернутися з письмовою заявою про надання землі для ведення особистого селянського господарства до селищної ради. Заяву з практичних міркувань (щоб таємниче не зникла в нетрях ділових паперів сільради) радимо писати в двох примірниках, один з яких з їх відміткою про реєстрацію та датою отримання залишити у себе. Далі ця, та інші заяви громадян із земельних питань опрацьовуються спеціалістами ради і вносяться на розгляд сесії, за результатами їх розгляду приймається рішення. Наостанок зазначимо, що відсутність землевпорядника з будь-яких причин (декрет, хвороба, відпустка тощо) не є підставою для відмови у реалізації громадянином свого права на отримання землі в користування.
2015-03-05 21:33:02: Петро
Вячеслав юрист КВУ (САРНИ) Доброго дня, живу в селищі,сельрада має земельний фонд який не обробляється,хочу взяти в користування землю ,мені положено 2 га?і на який термін?,далі питання, цей наділ даеться на сімю чи на кожного бажаючого з сімї,маю на увазі себе,також дорослого брата,тата,чи це тільки 2га на абоненськи будинковий номер?,ще сільрада землю не дає бо каже ,що наша землевпорядник в дикретній відпустці,що робити?взагалі то задумка, таким чином зібрати з друзями і родиною таку землю по 2 га .Підкажіть як це краще зробити.?І що почитати? Гарно дякую.petro_ya@i.ua
2015-03-02 12:31:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра Богдановича Тернопіль. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку.
2015-03-01 23:53:14: Петро Богданович
Вячеслав юрист КВУ (САРНИ) Доброго дня, в мене запитання таке,мій земельний пай та паї моїх родичів,хочу забрати з оренди,бо хочу обробляти його своїми силами,умова -земля вже зорана,як можна розірвати угоду з цього приводу?Дякую
2015-02-23 10:17:27: Вячеслав юрист КВУ
Для Романа Ірпінь. Стаття 288 Податкового кодексу України визначає поняття Орендна плата. Зокрема пунктом 288.1 ПКУ вказуєється , що підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. Отже існує дворівней контроль 1 рівень - це органи місцевої влади в т.ч. ОМС , 2 рівень - місцева податкова інспекція.
2015-02-20 12:55:02: Роман
Дуже дякую! Просто прочитав інформацію, що є багато так званих \"утаємничених\" оренд як простих домовленостей між орендодавцями та орендарями! Тому хотілося б дізнатись, хто контролює обов язкову реєстрацію договорів оренди! Адже через такі договори пропадає значна частина податкових надходжень...
2015-02-20 12:43:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Романа Ірпінь. Згідно статті 6 З.У. Про оренду землі - право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Стаття 25 Закону України Про оренду землі вказує, що орендар земельної ділянки зобов\'язаний приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; Стаття 32 цього ж Закону визначає умови припинення договору оренди землі шляхом його розірвання, зокрема вказує, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору.
2015-02-20 12:07:35: Роман
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи обов язково реєструвати договір оренди в Держ.реєстрі? Яка відповідальність за ухилення від реєстрації? І хто контролює цю реєстрацію? Дякую!
2015-02-18 14:14:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани з Київа. Нотаріус в даній ситуації керувався пунктом 15 Перехідних проложень Земельного кодексу України який передбачає, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами \"а\" та \"б\" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, в порядку, визначеному цим Законом. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами \"а\" та \"б\" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Нажаль в Зельному кодексі є прогалини, так заборонена купівля-продаж або іншим шляхом відчуження земельних ділянок громадянами , однак чітко не прописано якими, припускаємо, що це громадяни України, однак тітка має інше громадянство і виникає питання про реалізацію її права на відчуження паю. Отже, подарувати пай не можна, однак скласти заповіт на нього Ваша тітка має повне право. Крім того не виключені зміни до цього кодексу і прийняття відповідного Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення і тоді можна буде оформити договір дарування паю. Порада : письмово звернутися до територіального управління Держземагенства з питанням: Чи має право іноземець (тітка громадянка Молдови) подарувати земельний пай який перебуває на території України громадянину України? І отримавши офіційну письмову відповідь державного органу можна буде юридично проаналізувати позицію держави в цьому питанні.
2015-02-17 19:34:01: Светлана
Вячеслав,добрый вечер!Спасибо Вам огромное за Ваши ответы. Я Вам уже писала в декабре о переоформлении земельного пая от гр.Молдавии своему брату гр.Украины . Мы ездили к нотариусу по месту где оформляли документы ранее.Нотариус нам ответил,что сейчас существует мораторий на землю до 2016года. и подарить гр.Молдавии своему брату никак не сможет.Сказал ,чтоб мы не волновались ,(простите, моей тете уже 70 лет,и что будет дальше не известно). НО,по той статье, где Вы ссылались( частиною 4 статті 81 Земельного кодексу України),землю могут отобрать. Мне кажется, что этот нотариус не совсем компетентен в этом вопросе. Скажите ,есть ли мораторий на дарение земли ? И можем ли мы оформить дарение в Киеве,чтобы не ехать туда, где оформляли ранее доверенность?
2015-02-16 15:02:04: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили з Кіровограда. Частина 1 статті 31 З.У.\" Про оренду землі\" передбачає припинення договору оренди землі, та вказує, що договір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; Стаття 34 цього ж Закону встановлює наслідки припинення або розірвання договору оренди землі , зокрема - у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов\'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов\'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов\'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки. Отже, Ваші вимоги щодо припинення дії договору оренди землі є правомірні і грунтуються на законі. Однак у чинному законодавстві чітко не прописана процедура повідомлення орендаря про припинення договору оренди землі і це викликає на практиці певні непорозуміння і зловживання зі сторони орендарів. З практичних міркувань радимо лист-вимогу про попередження орендаря щодо припинення дії договору оренди землі оформити в двох однакових примірниках, один з яких надіслати на адресу орендаря поштовим листом - рекомендованим з повідомленням про вручення. Отримане поштове повідомлення про вручення листа в подальшому слугуватиме доказом попередження орендаря про припинення дії договору на випадок судового вирішення спору. Якщо ж і від пошти орендар лист брати відмовляється, тоді слід подати оголошення у місцевій пресі про припинення дії договору оренди землі.
2015-02-15 22:08:04: людмила
Доброго дня!в жовтни2015 закинчуеться договир на оренду земли я написала листа орендаторю що не буду продовжувати договир буду використовувати землю сама .лист видмовились отримувати .яки подальши мой дій повині бути ?зарание благодарна
2015-02-15 14:58:07: ВОЛОДИМИР
Доброго дня я вибачаюсь але на даний момент я успадкував земельні ділянки де виявив слідуюче ,що зем.ділянка (пасовище)на яку відсутній договір аренди , а використовується орендатором як рілля. 1.Чи те законно і чи рахується зміною цільового використання земельної ділянки пасовища на ріллю 2.Чи потрібно робити перерахунок нарахування арендної плати за 2014рік за аренду земельної ділянки з УРАХУВАННЯМ коефіцієнта індексації 1,249,тобто виплата провелась орендатором за 2014р. з врахуванням коеф.індексації за 2013р, тобто 1,0
2015-02-13 10:26:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги з Нікополя. Відповідно до статті 32 З.У. \"Про оренду землі\" - Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, просто так розірвати укладений договір неможливо. З іншої сторони, мають бути мотиви його розірвання , наприклад не влаштовує або несплачується орендна плата, негативна репутація орендаря тощо, і витікаючи звідси наслідки. Порада вирішувати це питання шляхом переговорів і внесення змін до договору (наприклад про збільшення орендної плати та своєчасне її внесення) якщо немає згоди слід звертатися до суду, спочатку звернувшись до адвоката чи юриста за правовою допомогою за місцем проживання. Щодо листа попередження про свої законні вимоги можете зайти в розділ ЗРАЗКИ ДОКУМЕЕНТІВ цього сайту і вибрати собі бланк для заповнення під назвою заява.
2015-02-12 18:05:01: ольга
добрий день! Підскажіть будьласка що треба робити якщо я отримала в спадщіну земельну ділянку але вона в аренді . договір був підписаний на 10 років .вже 6 років минуло але в 2014 році арендарор не розрахувався зі мно. в договорі сказанно що арендатор повинен розрахуватися до 1 грудня.як правельно составить лист про розірвання договору?
2015-02-04 14:59:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира з Полтави. Відповідно до статті 32 З.У. \"Про оренду землі\" - Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, просто так (передумав) розірвати укладений договір неможливо. З іншої сторони, мають бути мотиви його розірвання , наприклад невлаштовує орендна плата, негативна репутація орендаря тощо, і витікаючи звідси наслідки. Порада вирішувати це питання шляхом переговорів і внесення змін до договору (наприклад про збільшення орендної плати) якщо немає згоди слід звертатися до суду, спочатку звернувшись до адвоката чи юриста за правовою допомогою за місцем проживання.
2015-02-03 21:31:54: ВОЛЛОДИМИР
ПЕРЕПРОШУЮ Я Є ФІЗИЧНА ОСОБА ЯКА І ЗВЕРНУВСЯ ДО ВАС ЗА РОЗЯСНЕННЯМ, ТОМУ ЩО СТИКНУВСЯ З ТАКОЮ СИТУАЦІЄЮ
2015-02-03 17:19:50: Володимир
Я підписав договір оренди мого паю з орендарем,але потім передумав . Договір ще не реєстрували . Направив листа орендарю та у реєстраційну службу. Де мене повідомили що підста не реєструвати договір в них нема.
2015-02-03 10:02:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Костянтина з Кривого Рогу. Стаття 13 Закону України Про оренду землі визначає поняття договору оренди землі , зокрема вказує, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов\'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов\'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. Стаття 14 цього закону вказує, що договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Типова форма договору оренди землі затверджується Кабінетом Міністрів України ( 220-2004-п ). Тобто можна і потрібно її взяти за основу при укладенні договору оренди землі. Стаття 15 цього закону визначає необхідні умови договору оренди землі , і вказує, що Істотними умовами договору оренди землі є: об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об\'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об\'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов\'язань сторін, порядок страхування об\'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об\'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо. Невід\'ємною частиною договору оренди землі є: план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об\'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом. Щодо строку на яким можна укладати договір оренди землі. Відповідно до статті 19 цього закону строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. Отже, строк не може перевищувати 50 років. З практики відомо, що при теоретичній рівноправності сторін за договором - орендодавця та орендаря , саме орендар як зацікавлена сторона готує проект майбутнього договору та бере на себе його реєстрацію в органах держкомзему, і тому орендодавець має на всіх етапах укладення цього договору уважно слідкувати і контролювати цей процес задля уникнення в майбутньому негативних для себе наслідків.
2015-02-03 09:44:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира Бережани. Звертаємо увагу, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, організаціями, іншими фізичними особами). Консультації представникам юридичних осіб, фермерських господарств, агрофірм, представникам ОМС, з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо не зловживати і з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися.
2015-02-02 15:55:41: Костянтин
Підскажіть будь ласка!Я хочу надати свою землю арендатору,але не знаю на які терміни я моу її надати!?Підскажіть будь ласка! І чи може арендатор якимось чином привласнити земельну ділянку!?
2015-02-01 10:08:37: ВОЛОДИМИР
Доброго дня .Прошу дати мені розяснення по таких питаннях 1.В 2014р.було проведено індексація нормативно грошової вартості зем.ділянок на коеф.1,249 чи потрібно перемножувати нормативну грошову вартість зем.ділянок за 2013р. на коеф.1,249 і від тої суми нараховувати арендну плату за 2014р,аджеж збільшується податок на ФО при виплаті арендної плати в грошах ,а при розрунку натурпродуктом збільшується кількість продукції 2. Чи має право використовувати зем.ділянку юридична особа по договору, але без його реєстрації згідно закону з 2013р. 3.Чи має право ЮО сама змінювати цільове використання земельної ділянки (пасовища згідно документів на ріллю)
2015-01-31 10:08:01: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира Бережани. Стаття 30 Закону України \"Про оренду землі\" вказує, що Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Отже, спочатку слід письмово звернутися до орендаря з відповідними вимогами які мають грунтуватися на пунктах договору оренди. Якщо врегулювали суперечку - добре. Якщо відмова - звертатися слід до суду з позовом.
2015-01-30 17:47:40: ВОЛОДИМИР
Доброго дня,виникла така ситуація орендар провів розрахунок в серпні місяці 2014року за аренду земельної ділянки, а в січні місяці 2015 року, було надано інформаціюСТАТИСТИКИ в районнйі газеті про застосування коефіцієнта індексаціїза ЗА 2014 рік до вартості нормативної оцінки земельних ділянок Запитання коли має орендатор провести дорахування арендної плати так як такий пунк про індексацію є включено в договорі аренди. ЗАПИТААННЯ друге орендар той самий користується земельною ділянкою пасовищем змінивши цільове користиування оре,сіє з 2008 року .а я звернувся до нього на якій основі він користується пасовищем, тоді він в 2014 р.серпні місяці пороздавав людям договора тільки завірені своєю печаткою і люди підписали , а я відмовився від такого договору,внаслідок чого арендну плату за пасовище ,тобто суму мені відрахував ,людям збив докупи цих дві суми від аренди ніби двох земельних ділянок і вивів середній процент хоча другий договір ПАСОВИЩА незареєстрований.
2015-01-23 12:10:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії з Рівного. Стаття 210 Цивільного кодексу України передбачає державну реєстраці. правочину, зокрема частина 1 цієї статті вказує, що правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації. В свою чергу частина 5 статті 6 Закону України Про оренду землі вказує, що право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону. Згідно з частиною 1 статті 23 цього закону - орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається за згодою сторін. Отже, якщо сторони погодили збільшення орендної плати, заперечень в орендаря немає він її сплачує і без державної реєстрації змін до договору. Хоча процедура реєстрації змін має бути дотримана.
2015-01-23 11:24:13: Юлія
Доброго дня.У мене таке питання. Є договір оренди земельної ділянки, до нього підписали додаткову угоду, в якій піднімається орендна плата. Та її ще не зареєстрували (причина - сторона ще не надала необхідних документів для реєстрації). Але є такі орендарі, в яких також ще не зареєстрована додаткова угода, однак вони все одно платять орендну плату згідно з додатковою угодою.Чи реально вимагати сплату орендної плати згідно з підписаною, але не зареєстрованою додатковою угодою ?
2015-01-21 10:27:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії з Полтавської області. Будь-який договір оренди землі підлягає державній реєстрації в територіальних відділах держземагенства. Там же ведеться електронний і паперовий державний земельний кадастр щодо наявних земельних ділянок їх цільового призначення та власників. Тому можна звернутися до цього органу. Можливо інформація також буде в сільській раді на території якої розташований садок. В будь-якому випадку рішення про надання в оренду землі приймає місцева рада.
2015-01-21 00:53:08: Вікторія
Доброго вечора. Підкажіть, будь-ласка, куди треба звернутись, щоб взяти в оренду занедбаний садок, який колись був в розпорядженні сільського господарства?
2015-01-20 09:38:15: Вячеслав юрист КВУ
Для Алли з Прилук. По перше. Стаття 1266 Цивільного кодексу України визначає поняття спадкування за правом представлення, , зокрема частина перша цієї статті вказує, що: 1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. Частина третя цієї статті вказує, що 3. Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини. Отже , спадкування паїв мало би відбуватися не за черговістю, а за правом представлення. По друге. Відповідно до частини 1 статті 1270 Цивільного кодексу України - для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. За частиною 1 статті 1272 цього кодексу якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу (тобто протягом 6 місяців), не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. В свою чергу частина третя цієї ж статті вказує, що за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. Отже, алгоритм дій спадкоємців по спадкуванню паїв має бути слідуючим: 1. Звертаються до нотаріуса за місцем розташування земельного паю з необхідними документами. 2. Оскільки строк пропущено нотаріус відмовить у прийнятті заяви про прийняття спадщини про що має прийняти вмотивовану постанову та видати її на руки спадкоємцям. 3. Спадкоємці звертаються до суду з позовом про продовження строку подання заяви про прийняття спадщини, з обгрунтуванням поважних причин пропуску строку і одним з доказів додають постанову нотаріуса про відмову. Поважними причинами можуть бути, довготривала хвороба, інвалідність, проживання в іншій країні, перебування на службі в ЗСУ, відбування покарання в установах виконання покарань, правова необізнаність та інші в залежності від обставин. 4. Суд розглядає справу і ухвалює рішення про поновлення строку на прийняття спадщини, або ж про відмову в задоволенні вимог. 5. Далі діяти в залежності від прийнятого судом рішення: а) якщо продовжено строк - звертатися до нотаріуса та оформляти спадщину; б) якщо відмовлено в позові , спробувати оскаржити судове рішення в апеляційному суді. В будь-якому випадку слід звертатися до адвоката або юриста за правовою допомогою в цих питаннях.
2015-01-19 15:02:24: Алла
Доброго дня. Така ситуація: є два паї, які не переоформлені на когось, а їх власники померли, один пай не переоформлений вже близько 10 років, інший - трішки менше.Скажіть будь ласка, хто має право на оформлення цього паю, якщо заповіту не було?Це відбувається відповідно до черг за законом?Та чи не пізно його переоформлювати?Що потрібно для цього робити?Один пай хоче переоформити на себе внук померлого діда, інший - племінниця померлого дядька.Дякую
2015-01-14 09:55:06: Вячеслав юрист КВУ
Для Олексія з Полтави. Стаття 15 Закону України Про оренду землі визначає умови договору оренди землі, а саме: Істотними умовами договору оренди землі є: об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об\'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об\'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. Отже, якщо всі вищевказані істотні умови дотримані то підстав для визнання договору оренди недійсним немає. Крім того визнання дійсним чи недійсним договору оренди відбувається лише в судовому порядку.
2015-01-13 13:04:51: Олексій
Доброго дня. В мене така проблема. Догоговір оренди землі складено 01.08.08 р., а зареєстрований 12.11.08 р. на 5 років. Додаткова угода від 03.02.2011 року. 1. Викласти пункт 8 договору оренди від 01.08.08 р.. п.8 договір укладено на 5 років. Договір діє до 31.12.16 року. Дана додаткова угода вступає в силу після державної реєстрації. З ЯКОГО МОМЕНТУ ВВАЖАТИ ДІЙСНИМ ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ? ЧИ НЕ ДІЙСНИМ?
2015-01-12 09:44:56: Вячеслав юрист КВУ
Для Олі з Рецюківщини. Звертаємо увагу, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, організаціями, іншими фізичними особами). Консультації представникам юридичних осіб, фермерських господарств з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо не зловживати і з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися.
2015-01-10 13:33:39: Оля
Підкажіть будьласка . Як розрахувати розмір оплати за пай з урахуванням індексу інфляції за 2014 рік???? Дякую.
2015-01-06 12:32:48: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира Бережани. За частиною 1 статті 1 Закону уКраїни Про засади запобігання і протидії корупції - корупційне правопорушення це умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону (в даному випадку сільским голової), за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність; корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону (сільскім головою), наданих їй службових повноважень та пов\'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов\'язаних із цим можливостей; неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; Отже дії описані Вами можна трактувати як корупційні , однак мають бути беззаперечні докази таких дій - документи, свідки. Корупційними правопорушеннями займаються правохоронні органи, тому радимо звернутися з колективною скаргою всіх землекористувачів сінокосу до них.
2014-12-31 16:31:21: володимир
Доброго дня, в мене запитання такого роду в селі батьки користуються сінокосом з 1993р по нинішний час.Але в серпні місяці 2014р.голова сільради надав дозвіл своєму свату директору ПОП зкосити сінокос і забрати на ферму без всяких попереджень, хоча я весною його удобрив.Коли язвернувся за поясненням до голови сільради то він сказав щоб я сам розбирався з директором ПОП, ХОЧА СІНОКОС ЗНАХОДИТЬСЯ В МЕЖАХ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.Після чого я ще раз звернувся в письмовій формі до голови сільради за поясненням після чого голова сільради надав пояснення, що сінокос був наданий у тимчасове користування з 1993-2000р.р., але коли я запитав поземельну книгу то книзі цей сінокос числиться за батьками на сьогоднішний день, крім того коли оформляв субсидію батькам, то в довідку про наявність зем.ділянок він включався до 2013р, а вже 2014 р.по усному розпорядженню голови так підтвердила секретар сільради сінокос не включено і ще одне всі люди села користуються таким сінокосом, чомусь тільки 25 чоловікам було скошено ПОП сінокос хоча серед них є такі люди що заплатили земельний податок до тої ж сільради. Запитання ЯК КВАЛІФІКУВАТИ ДІЇ ГОЛОВИ СІЛЬРАДИ І ЙОГО СВАТА-КОРУПЦІЯ?
2014-12-25 15:40:44: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії з Полтавської області. Відповідно до Указів Президента України від 10 листопада 1994 р. N 666/94 ( 666/94 ) \"Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва\" та від 8 серпня 1995 р. N 720/95 ( 720/95 ) \"Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям\" право на земельну частку (пай) мають члени сільськогосподарського акціонерного товариства, у тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного товариства, тому наявність у спадкодавця права на пай напряму залежить від того чи був він членом товариства чи працював у ньому та пішов на пенсію саме не з колгоспу а з товариства яке мало землю у колективній власності на підставі державного акту а потім згідно з наведених вище Указів Президента України цю землю було розпайовано. Якщо спадкодавець не працював у товаристві на момент передачі землі колективу співвласників, то право на пай у нього не виникло і цей пай до складу спадщини не входить.
2014-12-24 21:25:49: Юлія
Проконсультуйте будь ласка! Батько мого батька після війни все життя пропрацював в колгоспі, помер в 1989р, а розпаювання земель відбулося в 1995р. Чи є шанс отримати зараз у спадщину пай? Якщо закон каже, що одержати земельний пай можуть також спадкоємці тих членів КСП, які мали таке право, але померли до моменту видачі сертифікату. Дякую.
2014-12-16 09:51:39: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Кривого Рога. Відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. З описаної ситуації зрозуміло, що орендар небажає припиняти орендні відносини, тому добровільне розірвання договору оренди землі навіть по закінченню строку є малоймовірним і отже добровільно його розірвати навряд чи вдасться. Тому слід звертатися до суду. Щодо повідомлення про розірвання договору оренди то бажано відправляти рекомендовані листи на фактичну адресу місця проживання орендаря. За правилами поштового зв\'язку навіть при відмові від отримання листа листонаша має про це зазначити на конверті та повернути лист відправнику. Інший варіант це публікація оголошення в місцевій пресі про наміри розірвати договір по закінченні його строку. У будь-якому випадку такі повідомлення потрібні і робити їх слід наперед щоби в подальшому уникнути проблем з продовженням строку дії договору оренди землі, а також ці повідомлення будуть слугувати доказами в суді.
2014-12-16 09:08:11: Вячеслав юрист КВУ
Для Лариси зі Згурівки. Відповідно до частини 3 статті 19 Закону України Про оренду землі, вказано, що при передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. Отже слід ознайомитися з договором та іншою землевпорядною документацією, можливо в ній це положення прописано. Для того, щоб розірвати договір оренди землі потрібні підстави. Так відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Саме по собі набуття та оформлення права власності на земельну ділянку яка орендується, ще не є підставою для дострокового розірвання договору оренди, звісно якщо цієї підстави не прописано в данному договорі, а там вона є прописаною однак не підкресленою. Тому для більш детального вивчення всіх обставин данного спору радимо звернутися з договором оренди землі та іншими документами (про виплату орендної плати) до юриста або адвоката за місцем свого проживання чи за місцем знаходження земельної ділянки.
2014-12-15 23:16:36: Елена
Здравствуйте! Очень просим подсказать действия в сложившейся ситуации!!! 02.07.2015 года истекает срок действия договора аренды земельного участка с ФГ «АСК». Уже на протяжении 5 лет хотели расторгнуть договор с ФГ, но ничего не получалось. И вот теперь 03.12.14 г. мы отправили письмо-предупреждение о нежелании продлевать договор и чтоб весной орендар не засевал никакими культурами наш земельный участок. Письмо было отправлено на адрес с. Кирове, где сейчас точно проживает орендар, а в договоре (подписаным в 2005 г.) указан адрес: с. Новошевченкове – где сейчас проживает муж нашего орендатора с которым она в разводе и этот муж отказывается принимать любую корреспонденцию от почтальона «для передачи адресату» (рвет письма в ее присутствии). И чтобы не терять время Вопрос в следующем: 1. На какой адрес правильно отправить письмо-предупреждение? 2. Какими еще официальными способами можно уведомить орендаря? 3. Можно ли отправлять письмо данного рода «Новой почтой»? 4. С какого момента считается орендатор уведомленным надлежащим образом?
2014-12-15 15:53:08: Лариса
Доброго дня! Роз\"ясніть будь ласка чи можу я розірвати договір оренди зі ТОВ як новий власник земельного паю, так як власник помер, а у договорі є такий пункт \"\" Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (неє) підставою для зміни умов або розірвання договору (непотрібне закреслити) (нічого ніщо непідкреслене). Звернувшись до орендаря з листом на попередження про наміри обробляти землю самостійно, було відмовлено в реєстрації мого листа , та відмови на надання мені землі. Мотивуючист тим що земля засіяна озиминою, приїжджайте після збору врожаю Звернулась в селищну раду і вияснила де розташована земля, разом з землевпорядником поїхали на поле де розташована земельна ділянка і вияснилось, що вона незасіяна, а лише переорана. Як мені діяти далі, наперед ДЯКУЮ!
2014-12-15 10:22:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани з Київа. Згідно з частиною 4 статті 81 Земельного кодексу України - Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Оскільки пай теж відноситься до категорії земель сільськогосподарського призначення то іноземна громадянка згідно вказаної статті зобов\'язана відчужити набутий у спадщину пай. Отже це може бути договір дарування який оформляється у нотаріуса або ж заповіт на брата. Однак щодо останнього питання дискусійне адже набуття права власності в зв\'язку з спадкуванням на пай відбудеться тільки після смерті спадкодавця. Радимо попередньо проконсультуватися з цього питання у нотаріуса за місцем проживання.
2014-12-13 14:50:46: Светлана
Добрый день! Скажите пожалуйста, может ли сейчас гражданка Молдавии,а раньше была гражданкой Украины(вышла замуж) ,переписать или подарить земельный сельскохозяйственный пай (который расположен в Украине)(оставшийся ей по наследству), своему родному брату гр.Украины. Сейчас есть доверенность на брата,но ее нужно продлевать каждые 5 лет,а ей уже сложно ездить,в связи с возрастом. Скажите как это можно оформить,можно ли подарить украинский пай своему брату Украинцу. С ув.Светлана.
2014-12-08 09:37:31: Вячеслав юрист КВУ
Для Станіслава з Миколаївської області. Для того, щоб розірвати договір оренди землі потрібні підстави. Так відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Саме по собі набуття та оформлення права власності на земельну ділянку яка орендується, ще не є підставою для дострокового розірвання договору оренди, звісно якщо цієї підстави не прописано в данному договорі, а там вона є закресленою. Для більш детального вивчення всіх обставин данного спору радимо звернутися з договором оренди землі та іншими документами (про виплату орендної плати) до юриста або адвоката за місцем свого проживання чи за місцем знаходження земельної ділянки.
2014-12-07 17:50:15: Станіслав
Доброго вечора. Роз\"ясніть будь ласка чи можу я розірвати договір оренди зі СТОВ як новий власник земельного паю, так як власник помер, а у договорі є такий пункт \"\" Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (неє) підставою для зміни умов або розірвання договору (непотрібне закреслити).(закреслене у дужках). Дякую.
2014-12-05 10:16:50: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини з Запоріжжя. Для того, щоб розірвати договір оренди землі потрібні підстави. Так відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (невиконання його умов, несплата орендної плати, нецільове використання землі закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Саме по собі набуття та оформлення спадщини на земельну ділянку яка орендується, ще не є підставою для дострокового розірвання договору оренди, звісно якщо цієї підстави не прописано в данному договорі. Для більш детального вивчення всіх обставин данного спору радимо звернутися з договором оренди землі та іншими документами (про виплату орендної плати) до юриста або адвоката за місцем свого проживання чи за місцем знаходження земельної ділянки.
2014-12-04 14:37:29: Ірина
Доброго дня! В жовтні 2010 року я успадкувала від матері земельний пай, який перебував в оренді в сільськогосподарському підприємстві. Термін оренди спливає лише в 2020 році. Я звернулася до сільгосппідприємства з питанням розірвання договору оренди паю. Мені було повідомлено, що згідно укладеного договору у разі зміни власника земельного паю, договір не втрачає своєї сили, а права оренди переходять до іншого власника. Зі мною не укладались ніякі договори чи додаткові угоди і не надходило пропозицій щодо орендної плати. За 2010-2012 роки мені було сплачено оренду плату в розмырі 3% нормативної грошової оцінки землі, хоча в договорі, який укладався між сільгосппідприємством та моєю покійною мамою, фігурував розмір орендної плати на рівні 2%. В 2014 році я отримала орендну плату набагато нижчу. Після звернення до бухгалтерії сільгосппідприємства мені було пояснено, що було зроблено перерахунок орендної плати за 2013 рік і виплачено за 2013-2014 роки орендну плату в розмірі 2%. Чи правомірні дії сільгосппідприємства? І як мені отримати орендну плату за 2013-2014 роки в розмірі 3%, що відповідає чинному законодавству України?
2014-12-01 09:38:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії з Полтави. Відповідно до частини 3 статті 19 Закону України Про оренду землі, вказано, що при передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою. Отже слід ознайомитися з договором та іншою землевпорядною документацією, можливо в ній це положення прописано. У будь-якому випадку договір оренди землі припиняється по закінченню строку на який він був укладений.
2014-11-27 13:54:42: Юлія
Доброго дня! Договір оренди земельного паю закінчується 15 травня 2015 року. Орендодавець до 15 травня 2014 року повідомив орендаря про припинення договору по закінченні його дії та неможливості його перезаключення на новий строк. Чи має право орендар засівати земельний пай весною 2015 року
2014-11-27 10:02:19: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили з Полтави. Перше що радимо зробити, так це звернутися з землевпорядною документацією на земельний пай до місцевого відділення держземагенства за поясненнями. Далі діяти залежно від отриманих консультацій.
2014-11-25 00:55:55: Людмила
Моя мати успадкувала пай, коли видали проект паю, то виявилося що частина паю знаходиться під дорогою, в проекті це виглядає як \"накладка\". В акті написано, що цей пай - 100% рілля і площа паю не зменшена. Виходить що та частина яка під дорогою відноситься до частини земель яка не підлягає паюванню, так як не може механічно оброблятися? Що робити в даному випадку? Виходить що держава може просто забудувати в майбутньому пай і власник нічого не отримає? Зазначу, що план такого розпаювання (з дорогою) був ще за часів КСП.
2014-11-21 15:46:56: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани з Полтави. Відповідно до ст. 6 Закону України \"Про оренду землі\" реєстрація договору оренди є обов\"язковою, оскільки в протилежному випадку право оренди не виникає. Отже, обов\"язок сплати орендної плати виникає після реєстрації відповідного договору.А щодо несплати орендної плати - то у разі виникнення спору звертайтеся до суду з відповідним позовом попередньо проконсультувавшись з цього питання безпосередньо у юриста, адвоката за місцем свого проживання.
2014-11-21 09:59:07: Світлана
Доброго дня, дозвольте запитання. З 2000 року не отримує батько коштів за земельний пай, тому що не в повному обсязі оформлені документи на землю. На сьогоднійшній день документи відновлено. Хто повернить кошти не виплачені за 14 років, якщо попередньо договір не було укладено з арендарем, а земля використовувалась. Як правильно вирішети це питання оплати?
2014-11-17 15:19:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Віталіни з м. Київ. Звертаємо Вашу увагу, що на даному сайті надаються безоплатні юридичні консультації громадянам. Юридичним особам (підприємствам, установам, організаціям), та їх представникам, підприємцям , консультації не надаються, адже ці особи спроможні оплатити послуги юристів або адвокатів.
2014-11-16 13:10:17: Віталіна
ВАТ “Цегельний завод “Будматеріал” уклало із громадянами – власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в рахунок земельних часток (паїв), договори оренди цих ділянок для видобування глини, необхідної для виробництва цегли. Договорами передбачалося, що по закінченню терміну оренди орендар зобов’язується провести рекультивацію порушених земель і повернути їх у стані, не гіршому порівняно із тим, в якому ділянки були передані в користування. Районна філія Центру державного земельного кадастру відмовила у державній реєстрації договорів оренди землі, посилаючись на те, що сторони порушили порядок зміни цільового призначення земельної ділянки. Дії філії Центру ДЗК орендар оскаржив до адміністративного суду. Адміністративний суд повернув позовну заяву без розгляду, вважаючи, що справа адміністративному суду не підсудна. Ухвала адміністративного суду була оскаржена позивачем до апеляційного адміністративного суду. Розясніть будь ласка як потрібно вирішити справу?
2014-11-06 11:59:47: Вячеслав юрист КВУ
Для Юрія з Полтави. Стаття 210 Цивільного кодексу України передбачає Державну реєстрацію правочину, а саме -1. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації. Для того, щоб розірвати договір оренди землі потрібні підстави. Так відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (невиконання його умов, несплата орендної плати, нецільове використання землі закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Порада. Спочатку провести переговори з орендарем щодо добровільного розірвання договору за домовленістю. Якщо не погоджується тоді використовувати судовий захист своїх прав попередньо звернувшись за правовою допомогою до юриста, адвоката.
2014-11-05 22:13:46: Юрій
Договір аренди підписаний на 5років з ТОВ в жовтні 2008 а державну реєстрацію ТОВ провело в грудні 2010року.Ніяких допугод ми непідписували а господарство наполягає що вони в праві користуватися паями протягом 5 років із дня держ.реєстрації.ми рахуємо що договір закінчився в 2013році
2014-10-31 14:46:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Любові з Гусарки. Нотаріус у якого оформляєте спадщину вправі витребувати від орендаря необхідні документи, в тому числі і копію договору оренди землі, слід йому про це наголосити.
2014-10-30 20:49:16: Любов
Доброго дня,у мене запитання я оформлюю спадщину на земельну частку пай, але не маю копі і договора оренди орендар відмовляеться надати мені його мої дії.
2014-10-13 16:38:28: Анатолій
Дякую за відповідь. Але я не отримав відповіді по змісту запитання.
2014-10-13 16:16:38: Вячеслав юрист КВУ
Для Анатолія з Херсона. Стаття 33 Закону України \"Про оренду землі\" передбачає процедуру поновлення договору оренди землі, а саме: по закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов\'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов\'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. У цьому випадку укладання додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється із: власником земельної ділянки (щодо земель приватної власності). Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у місячний строк в обов\'язковому порядку. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні додаткової угоди до договору оренди землі може бути оскаржено в суді.
2014-10-08 21:33:31: Анатолій
Термін дії договору 5 років з 2004 до 2009 зареєстрований в ДЗК
2014-10-08 21:16:14: Анатолий
Термін дії договору оренди землі Фермерським господарством закінчився в 2009 році але на протязі 3 років орендна плата виплачувалася сплачувались всі податки до 2014 р. Орендна плата нараховувалась, але отримана не була, пайщик з листом запереченням не звертався. За даними ДЗК справка 6 зем земля знаходиться в оренді Фермерського господарства хоча термін дії договору закінчився , земля після закінчення терміну дії договору за актом прийому передачі не передавались. Чи мае право пайщик ( власник земельного паю ) використовувати цей пай за власним розсудом без узгодження з головою фермерського господарства. На прохання голови фермерського господарства підписати акт прийома передачі землі фермерським господарством пайщикку, пайщиквідмовився його підписати.
2014-10-08 13:52:18: Галина
Строк дії договору з ЗАТ \"Лан\" закінчився в 2010 році,а в 2014 році землі запахало приватне підприємство \"Луг-2011\" договори оренди ще заключає. Селяни бояться підписувати ці договори бо в договорі про оренду землі ріллю беруть по державному акту вказують кадастровий номер і площу, а сінокос, пасовище і сад по сертифікату якого у нас уже немає, а є державні акти і все в умовних.Договір складається в двох екземплярах. Орендну плату сказали виплатять тільки тим хто підпише договір.
2014-10-02 18:42:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Новоград-Волинського. Перше що слід зробити то це звернутися до орендаря - керівника агрофірми за поясненями та добровільним врегулюванням розбіжностей у сумі орендної плати виходячи з її розмірів які отримували раніше. Якщо ж пояснень не буде, або ж просто проігнорують, довідка є прямим доказом заниженої орендної плати і може бути використана в суді при примусовому стягненні недоплачених сум з орендаря, і як підстава для дострокового розірвання договору оренди, з причин його невиконання в частині орендної плати. Порада - проконсультуватися з цього питання безпосередньо з юристом або адвокатом за місцем свого проживання.
2014-10-01 14:59:06: Тетана
За оренду паю в 2013р. орендар заплатив 1500грн., а коли мені знадобилась довідка (на отримання субсидії) про дохід з паю там поставили сумму 2200грн(в рік). Адекватної відповіді на питання, чому різняться суми, не було. Працівниця зізналась, що їй наказали писати такі цифри. Це махінації з виплатами? Куди мені потрібно звернутись .
2014-09-29 16:12:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги з Запоріжжя. Права та обов\'язки сторін, строк дії договору оренди встановлюється у цьому договорі. З питання є зрозумілим що строк договору оренди землі закінчується у листопаді, отже саме у листопаді має бути припинений договір оренди земельної ділянки та підписаний акт приймання-передачі орендованої землі. Зробити таку передачу раніше, означає достроково розірвати договір оренди землі, а на це мають бути підстави - невиконання його умов сторонами або однією з сторін, невиплата орендної плати тощо. І дострокове розірвання цього договору відбувається лише в судовому порядку за зверненням з позовною заявою однієї із сторін договору та прийняття судового рішення, що може розтягнутися у часі на місяці.
2014-09-26 12:53:50: Ольга
Подскажите пожалуйста, в ноябре заканчивается договор-оренды земельного пая, я как пайщик хочу подписать с фирмой акт передачи земельного пая мне. Раннее я отправляла письмо с требованием, что хочу прекратить с ними отношения. Но фирма отказывается подписывать акт. Обещает, что подпишет в ноябре. А как же обрабатывать сейчас землю, фирма не адекватная могут, что-то предпринять.
2014-09-20 09:47:40: Вячеслав юрист КВУ
Для Надії з Богодухова. Стаття 204 Цивільного кодексу України встановлює презумпцію правомірності правочину, а саме правочин (в даному випадку це договір оренди) є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Отже, якщо експертизою встановлено що підпис підроблений, то є підстави для зверненя до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним з відшкодуванням винною стороною всіх збитків якщо їх зазнав орендодавець.
2014-09-20 09:33:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії з Полтавської області. Слід уважно читати попередній договір оренди в частині розмірів орендної плати. І якщо вона є заниженою вимагати від орендаря здійснення розрахунку в повному обсязі. Якщо він не реагує, слід звертатися до суду з позовом про стягнення недоотриманого зерна примусово з покладенням всіх судових витрат на рахунок орендаря.
2014-09-18 20:39:16: надія
Експертизою доказано, що в договорі оренди підпис орендодавця підроблений орендарем, чи вважається договір дійсним, що загрожує орендодавцю за підроблений підпис???
2014-09-18 18:53:35: Вікторія
Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка, у мене в цьому році закінчився договір оренди з одним ТОВ і я виявила бажання віддати землю в оренду іншого ТОВ, і зіткнулася з проблемою розрахунку, образно кажучи мені замість 500кг пшениці дали лише 250, замість 250кг ячменю - 125. Щось можна зробити?
2014-09-15 12:42:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександри з Полтави. Для того, щоб розірвати договір оренди землі потрібні підстави. Так відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (невиконання його умов, несплата орендної плати, нецільове використання землі закінчення строку на який його укладено, тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Саме по собі набуття та оформлення спадщини на земельну ділянку яка орендується, ще не є підставою для дострокового розірвання договору оренди, звісно якщо цієї підстави не прописано в даному договорі.
2014-09-15 09:22:23: Александра
Якщо власник земельної частки (пай) помер, а його спадкоємець оформив всі документи на пай. чи може спадкоємець забрати дану землю з оренди, якщо договір оренди на попереднього власника ще не закінчився?
2014-09-12 12:12:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Софії з Черкас. Раджу уважно передивитися діючий договір оренди землі. Адже саме у його тексті мають бути вказані всі моменти, в тому числі і перехід прав та обов\'язків від спадкодавця до спадкоємця, а також умови про повідомлення заздалегідь орендодавцем орендаря про наступне розірвання договору оренди з причин закінчення його строку.
2014-09-11 15:30:16: Софія
Тобто, я можу забрати землю тільки тоді, коли закінчиться оренда договору в 2016р? Зараз новий договір оренди агрофірмі зі мною не обов*язково заключати, так як той договір на померлу ще в дії?
2014-09-11 14:17:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Софії з Черкас. Просто так, договір оренди землі розірвати не можна, для цього потрібні підстави. Так відповідно до статті 31 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (невиконання його умов, несплата орендної плати, нецільове використання землі тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про дострокове розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку.
2014-09-11 13:24:35: Софія
Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи можу я розірвати договір з Агрофірмою як нова власниця земельного паю? Моя бабуся померла,я внучка переоформила земельний пай на себе. Договір дійсний до 2016року!
2014-09-01 10:38:30: Вячеслав юрист КВУ
Для Юрія з Побузьке. Відповідно до ч. 5 ст. 6 З.У. Про оренду землі - Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.{ Статтю 6 доповнено частиною п\'ятою згідно із Законом N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010 }. Отже, саму державну реєстрацію, як умову дісності договору оренди землі було введено в законодавство в 2010 році. Отже, починаючи з 2010 року всі договори оренди землі (колишні діючі, нові) почали проходити державну реєстрацію в органах земельних ресурсів. Щодо визнання договору оренди дійсним за умови отримання орендної плати, то це регулюється положеннями Цивільного кодексу України. Зокрема Стаття 204 вказує що таке презумпція правомірності правочину, а саме 1. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Це значить, допоки суд не ухвалить рішення про визнання договору оренди землі недійсним , цей договір вважається дійсним.
2014-08-28 20:09:36: Юрий
Вітаю всіх.За порадою Вячеслава,поспілкувався з представником орендаря що до розірвання договору оренди за згодою сторін-отримав відмову.На те,що договір підписаний не власником паю,а його батьками отримав відповідь-якщо отримував орендну плату,то згоден з договором,та він є дійсним.ПИТАННЯ:чи є десь таке написано на законній основі.І друге питання:чи мав право держреестр у 2008р рееструвати договір оренди складений у 2006р.Дякую.
2014-08-27 22:08:28: Вячеслав юрист КВУ
для Світлани з Хабаровська. Пункт 15 Перехідних положень Земельного кодексу України вказує що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається: а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами \"а\" та \"б\" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, в порядку, визначеному цим Законом. Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами \"а\" та \"б\" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення). Отже, на даний час ні відчужити ні передати в оренду не можна, адже діє заборона до прийняття окремого закону який би регулював ці питання.
2014-08-27 21:37:51: Юрий
Дуже дякую за вичерпну відповідь
2014-08-27 21:29:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Ілони з Чернігова. У Вашій ситуації, радимо уважно переглянути попередній договір оренди землі який укладався спадкодацями. Адже з практичної точки зору при укладенні будь-якого договору оренди землі за основу, як правило береться Типовий договір оренди землі, форма якого затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220. Наведемо для прикладу витяг з такого Типового договору. Так пунктом 40 Типового договору оренди землі передбачено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи є (не є) підставою для зміни умов або розірвання-----------------------(непотрібне закреслити) договору. Тому слід дивитися чи є у Вашому попередньому договорі вказівка або закресленння стосовно перереходу або не переходу прав власності на оренду землі до Вас. Крім того, і орендар, який продовжує орендувати землю, не може не знати про діючий договір оренди землі, адже будь-який договір оренди землі підлягає державній реєстрації в відділі земельних ресурсів, і сама земля передається за письмовим актом приймання - передачі. Отже, перше що необхідно зробити, це уважно прочитати попередній договір. І якщо там є пункт про перехід прав власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, діяти враховуючи ці обставини, адже \"попередній\"договір продовжив свою дію. Стосовно орендної плати за використання землі, то раджу звернутися до орендаря з письмою заявою з посиланням на відповідний пукт договору оренди землі який передбачає його дію після смерті попереднього орендодавця, це у випадку якщо такий пункт дійсно є в договорі. Також слід вказати на обставини які впливали на строк переоформлення земельної ділянки та наполягати виплатити орендну плату за цей період. Заяву слід писати і подавати орендарю в двох екземплярах. Для зразка можна використати бланки заяв наведені в Розділі ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ які розміщені на цьому сайті нашої організації. У випадку ігнорування вимог звертатися до суду з позовом про стягнення орендної плати за роки використання, процентів, інфляції тощо. Попередньо проконсультуватися з юристом , адвокатом.
2014-08-27 21:15:06: Вячеслав юрист КВУ
Для Юрія (Побузьке). Відповідно до статті 31 З.У. Про оренду землі - Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (невиконання його умов, несплата орендної плати, нецільове використання землі тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про дострокове розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Також в судовому порядку можна спробувати визнати даний договір недійсним з причин недотримання істотних умов при його укладенні (підписання неуповноваженими особами, нереєстрація тощо). Однак якщо договір підписаний не тими особами тоді треба проводити почеркознавчу експертизу а це річ яка вимагає часу, та коштів. Тому варіант має бути у вигляді добровільного вирішення цього питання між власником землі та орендарем, і якщо такі переговори не будуть успішними використовувати судовий варіант, звернувшись до фахівців - юристів або адвокатів.
2014-08-27 12:48:46: Светлана
Мне отказали в регистрации договора оренды земли как владельцу - иностранцу.Сказали, что необходимо произвести \"выдчудження\", что я не могу заключить договор оренды. Каким образом поступить ,чтобы произвели регистрацию оренды земельного пая?
2014-08-27 09:22:49: Ілона
Доброго дня. Скажіть будь-ласка, ми не встигли переоформити пай,10 років за пай нам не платили гроші, чи можемо ми зараз звернутися, щоб виплатили гроші за 10 років,і підкажіть куди звертатися. Спасибі.
2014-08-22 17:07:32: Юрий
Хочу розірвати договір аренди землі та займатись вирошуванням сільхоз продукціі сам. Мотивація припинення дії договора: 1.договір укладено 2006р,а зареестрований 2008,-два роки агрофірма фактично незаконно користувалась моєю землею;2-договір привезли на підпис до моїх батьків,повідомив їм що вони можут підписати його ,що вони і зробили-фактично власник договір не підписував.ПИТАННЯ:чи є це достатніми аргументами для припинення дії договора.дякую.
2014-08-19 11:17:19: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Полтави. Перше що необхідно зробити, так це прочитати договір оренди паю про умови та порядок його розірвання. Оскільки згідно з статтею 34 Закону України \"Про оренду землі\" вказано, що у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов\'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов\'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов\'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки. Після з\'ясування умов і порядку розірвання вказаних у договорі оренди паю діяти відповідно до такого порядку.
2014-08-19 08:50:03: Наталія
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка я здала у 2004 році в оренду свій земельний пай, і тепер у 2014 році закінчуєтся його дія. І на даний момент хочу його забрати , я написала відповідну заяву орендарю... і тепер не знаю які наступні кроки робити ?
2014-08-18 10:38:50: Вячеслав юрист КВУ
Для Назара зі Львова. Згідно з статтею 5 Закону України \"Про оцінку земель\" - Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення може бути нормативною і експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель. Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об\'єкта оцінки. Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими законами. Оскільки форма власності орендованої земельної ділянки не є державною чи комунальною а є приватною, то обов\'язку у нормативній грошовій оцінці такої ділянки немає. Разом з тим, відповідно до статті 21 Закону України \"Про оренду землі\" чітко вказано, що розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України . Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Тобто розмір орендної плати встановлюється за домовленістю орендовця та орендаря, при цьому нормативна грошова оцінка орендованої землі не проводиться.
2014-08-15 19:39:41: Назар
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, орендодавець-фізична особа є власником земельної ділянки, орендар-фермерське господарство. Розмір орендної плати обов`язково встановлювати з привязкою до нормативної грошової оцінки земельної ділянки? чи можливо встановити просто, наприклад, 4000 тис. грн. Чи обов`язково виготовляти техдокументацію по нормативно-грошовій оцінці земельної ділянки. дякую!
2014-08-15 12:55:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Валентини з Сміли. Відповідно до статті 31 З.У. Про оренду землі - Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Отже, для розірвання достроково договору оренди землі мають бути підстави (невиконання його умов, несплата орендної плати, нецільове використання землі тощо) і відбувається або за згодою сторін - орендодавця та орендаря , про що має бути укладений договір про дострокове розірвання, або ж у випадку незгоди добровільно його розірвати , таке розірвання відбувається лише в судовому порядку. Відсутність земельного сертифіката не є підставою для дострокового розірвання договору оренди землі. Щодо нереєстрації такого договору, то вам слід особисто звернутися до державного кадастрового реєстратора (районний відділ земресурсів) і вияснити чи зареєстрований договір, адже реєстрацію міг провести орендар землі.
2014-08-14 14:26:25: валентина
Доброго дня,якщо в мене договір оренди підписаний з агрофірмою, але не має сертифіката на землю, оскільки земля перейшла в спадок , а є лише рішення суду, чи ввійшов він в силу?чи маю я ще право його розірвати, оскільки він підписувався 7 днів тому терміном з 2016 року по 2026 рік, на руки мені копії не дають , особисто ніде його не реєструвала. буду дуже вдячна за відповідь
2014-08-05 12:26:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Миколаївни з Полтави. Відповідно до пункту 2Порядку проведення індексації грошових доходів населення затвердженого Постановою Кабінету МІністрів України № 1078 від 17 липня 2003 року - Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру: пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат, крім тих, які зазначені у пункті 3 цього Порядку), щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії; стипендії; оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби; суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності); суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров\'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника. Однак пунктом 3 вказаного вище порядку до об\'єктів індексації, визначених у пункті 2, не відносяться, зокрема: доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності тощо. Отже дохід громадянина - орендодавця отриманий ним у вигляді орендної плати за користування паєм не підлягає індексації.
2014-08-05 09:31:16: Тамара Миколаївна
Поясніть будь ласка на який документ ссилатися про індексацію за 2012-2013р за оренду землі.який процент.Чи має право бухгалтер фірми з цієї індексації утримувати кошти за надану продукцію. Я знаю шо тільки з паю. Аз індексації? І в які терміни виплачуються кошти нараховані за індексацію,якщо вона належить? Чи треба писати заяву чи це робиться механічно бухгалтером? Якщо положено було нараховувати індексаціцю,іне було зроблено раніше це, який порядок тепер нарахування? Пробачте,якщо чогось не розумію. І спасибі за вашу роботу надану мені у вигляді консультації.
2014-07-31 23:37:24: Мирослава, юрист
для Івана (Київ): Варіантів бачу небагато: або забезпечити особисту присутність власника земельної ділянки при реєстрації такого договору, або ж подавати докази того, що це дійсно підпис власника.
2014-07-31 11:01:48: Іван
Доброго дня, підскажіть будь-ласка вирішення в наступній ситуації. Бабуся перенесла інсульт. У договорі оренди землі вона розписалася трохи не так, як у паспорті, оскільки паспорт отримала ще 14 років тому. Договір відмовляються брати до реєстрації, мотивуючи, що підписи стоять від різних осіб. Яким чином можна їх переконати, що це одна і та ж сама людина? Бабуся повністю при свідомості, жива, проте стан здоров*я не дозволяє їх особисто приїхати і подати документи на реєстрацію. Не замовляти ж експертизу у криміналіста? Дякую.
2014-07-16 10:09:56: Мирослава, юрист
для Олексія (Одеса): Відповідно до Закону про оренду землі, розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку (тобто \"забрати паї\") не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Крім того, перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі (ст.ст. 31, 32 Закону про оренду землі). Якщо Вас правильно зрозуміли, то Ви маєте на увазі ситуацію, коли фактично юридична особа, з якою Ви уклали договір, не змінилась, а змінився лише \"власник\" цієї юридичної особи. Оскільки договір укладено з юридичною особою, то зміна \"керівника\" цієї фірми не впливає на правовідносини між Вами та фірмою, а тому, якщо в договорі не передбачено інше, це не тягне за собою права вимагати розірвання договору. На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Якщо ж Ви мали на увазі випадок, коли фірма, з якою Ви уклали договір, \"передала\" Ваші паї в користування іншій особі (суборенда), то відповідно до Закону про оренду землі орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.
2014-07-14 23:13:26: Олексій
Доброго дня.В мене таке запитання я заключив договір на земельний пай у 2012 році на 5 років.Фірма з якою я заключив договір в цьому році поміняла власника. Я з цим власником договір не складав і складати не хочу.Підскажіть будь-ласка як забрати земельні паї?Буду дуже вдячний.
2014-06-19 10:30:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Михайла з Черкас. Згідно з п.п. \"б\" п.15 Розділу Х \"Перехідних положень\" Земельного кодексу України - до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається:б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарногосільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Отже переоформити на дочку земельну ділянку сільськогосподарського товарного виробництва на даний час неможливо. Єдиний вихід це оформлення заповіту на дочку у нотаріуса.
2014-06-17 11:50:43: Михайло
Доброго дня! На сьогоднішній день моя бабуся є власником земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вона виявляє бажання переоформити цю землю на свою дочку, тобто мою маму. Підкажіть будь ласка можливо це зробити? Як що так, то яким саме чином? Завчасно дякую.
2014-06-11 12:11:11: Вячеслав юрист КВУ
Для Лідії з Полтави. Стаття 269 Податкового кодексу України вказує, що платниками податку за землю є : 269.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 269.1.2. землекористувачі. 269.2. Особливості справляння податку суб\'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу. Отже, якщо договору не укладено, платником податку є власник земельного паю. Щодо розміру цього податку, то згідно з пунктом 272.1. статті 272 цього кодексу ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах: 272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1. Стосовно нотаріального посвідчення договору, то відповідно до статті 14 Закону України Про оренду землі - Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Тобто до нотаріуса для посвідчення договору оренди землі можна йти лише за бажанням. Однак частиною 5 статті 6 цього закону передбачається, що право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
2014-06-11 08:06:09: Лідія
Дуже вдячна за відповідь. Але ще запитання : чи потрїбно потім сплачувати 10 % податку з вартості експертної оцінки в податкову? Навіть коли не заключено договору оренди а є експертна оцінка? При заключеенні договору і нотаріальному завіренні тільки нотаріальні послуги????
2014-06-10 11:17:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Лідії з Полтави. Відповідно до статті 13 Закону України Про оцінку земель - Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі: відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, крім випадку, передбаченого абзацом сьомим частини першої цієї статті; застави земельної ділянки відповідно до закону; визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення; визначення вартості земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду господарського товариства; визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки; виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності; відображення вартості земельних ділянок та права користування земельними ділянками у бухгалтерському обліку відповідно до законодавства України; визначення збитків власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором; рішення суду. У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України. Отже, експертна грошова оцінка земельного паю при його оренді може проводитися за згодою сторін і не є обов\'язковою.
2014-06-06 21:12:37: Лідія
Доброго дня!!! В мене запитання такого характеру: Чи потрібно робити експертну оцінку паю при заключенні договору оренди ? І якщо потрібно то чи я буду потім сплачувати 10 % податку з вартості оцінки в податкову? Дуже вдячна за відповідь зарані.
2014-05-23 23:32:21: Мирослава, юрист
для Едуарда (Миколаїв): Відповідно до ст. 21 Закону України \"Про оренду землі\" розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. Спори, пов\'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку. Тому, якщо Орендар вважає, що його права порушені, а Ви заперечуєте це - спір слід вирішувати в суді
2014-05-23 23:24:15: Мирослава, юрист
Для Світлани (Київ): Відповідно до ст. 21 Закону України \"Про оренду землі\" розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. Відповідно до п.1 Указу Президента від 2 лютого 2002 року № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» (зі змінами та доповненнями) було визнано одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря. Базою для розрахунку мінімального розміру орендної плати є нормативна грошова оцінка землі. Вона зазначена в кожному сертифікаті на отримання земельної частки (паю).
2014-05-23 23:00:29: Мирослава, юрист
для Миколи (Маріуполь): Відповідно до ст. 21 Закону України \"Про оренду землі\" розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. Відповідно до п.1 Указу Президента від 2 лютого 2002 року № 92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» (зі змінами та доповненнями) було визнано одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки забезпечення підвищення рівня соціального захисту сільського населення, зокрема шляхом запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря. Пунктом 2.2. Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Держкомзему України від 17 січня 2000 року № 5 також визначено, що розмір орендної плати визначається за домовленістю між сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством. В той же час, 25.06.2011 року Верховний Суд України своїм рішенням встановив, що Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», до якого було внесено зміни Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» і збільшено мінімальний розмір орендної плати до 3 %, має рекомендаційний характер. Він є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору, а не для автоматичної зміни умов договору оренди та підвищення орендної плати. Звертаю вашу увагу на те, що обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди (ст. 21 Закону про оренду землі).
2014-05-23 17:28:46: Едуард
Арендар переплатив мені орендну плату. Може він вимагати повернення коштів?
2014-05-23 17:24:59: Светлана
Якщо грошова оцінка землі в моєму договорі про аренду землі в 2 рази більша ніж нормативна грошова оцінка в держкоиземі чи можу я вимагати від орендаря сплачувати мені % з тої вартості землі яка вказана в договорі? І на які закони України я можу опиратись?
2014-05-23 17:03:25: Микола
Доброго дня. Я уклав договір в2006р. Після виходу указу президента №725 від 2008р мені до цього часу виплачують 1,5% від нормативної оцінки землі. В суді я попросив начислити мені 3% за 2014р. мені відмовили посилаючисьн те що указ має рекомендаційний характер а умови договору змінюються за згодою сторін. Через 4 дні мені потрібно здати апеляційну скаргу. Чи правомірне рішення суду? На який закон можна послатись?
2014-05-20 07:58:54: Мирослава, юрист
для Людмили (Одеса): до 2016 року діє заборона на відчуження земельних паїв, тому Ваша мама не зможе подарувати Вам пай. Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Тому, лише Вашого бажання самостійно обробляти землю замало для розірвання договору. На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та іншими законами України.
2014-05-19 20:43:45: Людмила
Доброго дня! Моя мама здала в оренду земельну ділянку терміном на 10 років (до 2020 року), але на сьогоднішній день я з чоловіком хочемо самостійно обробляти землю. Скажіть ,будь ласка, якщо мати оформить на мене дарчу чи можна таким чином припинити я оренду? Якщо ні то вкажіть з яких іще реальних причин можна її призупинити??Дякую!!
2014-04-30 10:23:10: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Лозової. Згідно з частиною 1 Постанови КМУ \"Про затвердження розміру і порядку використання плати за внесення змін до записів Державного реєстру прав на нерухоме майно та надання інформації із зазначеного реєстру\" від 21.11.2012 року № 1204 встановлені слідуючі розміри плати: 1) розмір плати за: внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Реєстр), у тому числі виправлення технічної помилки, що допущена не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно, становить 51 гривню; надання інформації з Реєстру у формі витягу - 120 гривень. Відповідно до Декрету КМУ Про державне мито від 21 січня 1993 року № 7-93 - пунктом 6 статті 3 підпунктом \"х\" встановлена сплата державного мита за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно в розмірі - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно, в розмірі 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян\"; Для більш детального та об\'єктивного з\'ясування питання в якій кількості буде проведено реєстраційні дії щодо розірвання договору (одна, дві, більше) радимо звернутися безпосередньо до державного реєстратора за місцем свого проживання.
2014-04-29 16:59:01: Тетяна
Дякую за відповідь, але питання, чи платити за це треба в тому ж обсязі, як і при реєстрації нового договру?
2014-04-29 11:15:39: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Лозової. Абзац 2 пункту 43 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 року за № 868 чітко вказує, що Державна реєстрація речових прав на земельну ділянку, право власності на яку зареєстроване до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, та не зареєстроване у Державному реєстрі прав, проводиться у спеціальному розділі зазначеного Реєстру. Тобто реєстратор спочатку буде реєструвати право оренди, оскільки відомостей про це в реєстрі немає, а потім право припинення цієї оренди.
2014-04-28 16:59:08: Татьяна
Доброго дня. Поясніть, будь ласка, як зареєструвати угоду про дострокове розірвання договору оренди (по взаємною згодою сторін), якщо державний реєстратор наполягає спочатку зареєструвати цей договір, не зважаючи на те, що він зареєстрований в ДЗК ще у 2007 році, сплатити і за реєстрацію договору, і потім за позірвання. Дякую
2014-04-16 10:03:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани з Білої Церкви. Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України \"Про оренду землі\" - укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону. Тобто потрібно звернення до сільради громадянина з приводу укладення цього договору, яке має бути розглянуто та по результатам прийняте сільрадою рішення.
2014-04-15 16:55:06: светлана
возможно ли укладывания договора между сель советом и физ лицом на земли колективной собственности
2014-04-14 10:18:05: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги з Конотопа. Сказати наперед яке рішення прийме суд неможливо, адже все залежить від якості зібраних на вашу користь доказів, грамотного ведення судової справи представлення інтересів та інших важливих факторів які на всі 100% не можна передбачити та спрогнозувати. Крім того потрібно усвідомлювати, що кожна із сторін невдоволена рішенням суду ухваленим не на її користь вправі скористатися правом на апеляційне оскарження до вищестоящого (апеляційного) суду. Тому звертатися до суду радимо лише після всіх інших (позасудових) можливостей врегулювання сірних питань.
2014-04-11 14:12:19: Ольга
В договорі з першою агрофірмою умов субаренди немає. Якщо агрофірма використовує мою ділянку незаконно, і коло мені держзем виділяв ділянку в натурі, то вона була засіяна. Чи повинна я сплачувати витрати за посів агрофірмі, так, як вина використовували мою землю незаконно і чи виграю я суд? Дякую.
2014-04-10 12:09:18: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги з Конотопа (Полтавської обл). Оскільки орендні земельні відносини регулюються крім земельного законодавства також і договором оренди землі спочатку потрібно встановити чи дійсний договір оренди землі з самою першою агрофірмою. Тотбо взяти цей договір якщо він є і особисто звернутися до місцевого управління держземагенства де він був зареєстрований, та дізнатися хто з орендарів зараз орендує ваш пай, (про це є дані в державному земельному кадастрі). Навіть зміна назви агрофірми невиключає дії договору оренди землі. Також може бути і суборенда вашого паю. Адже згідно з ст. 8 Закону України \"Про оренду землі\" - Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення (а це саме і є земельні паї) на період дії договору оренди можуть обмінюватися належними їм правами користування земельними ділянками шляхом укладання між ними договорів суборенди відповідних ділянок, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Отже слід мати договір оренди паю і уважно його переглянути на наявність умов суборенди. Якщо вони є, то тоді вимагати від нового орендаря орендної оплати за всі роки, якщо умов суборенди в договорі немає тоді оренда є незаконною і ділянка підлягає поверненню власнику. Принагідно зазначимо, що всі спори щодо виконання, зміни, розірвання договорів оренди землі та повернення земельних ділянок власникам, стягнення орендної плати тощо, вирішується шляхом переговорів та домовленостей між власником та орендарем, а у разі їх недосягнення в судовому порядку.
2014-04-10 10:55:48: Ольга
Добрий день.В мене таке запитання.Договір оренди було заключено з агрофірмою на 5 років, ( в 2000р.) але в 2008р. агрофірма змінила свою назву і була заєрестрована нова, а 2011р. знову помінялася агрофірма Ми договір аренди з новою агрофірмою не поновляли. Вони без нашої згоди всі ці роки засівали мою землю. Чи маю я право требувати плата за використання паю і чи повинні вони підписувати акт відновлення в натурі меж зем. ділянки і що нам робити в цьому випадку, щоб забрати свою землю?
2014-04-07 11:46:27: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Новгорода-Сіверського. Відповідно до ст 15. З.У. \"Про оренду землі\" - С Істотними умовами договору оренди землі є: об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об\'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об\'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. Отже, Вам правомірно відмовили у держреєстрації. Що стосується Типового договору оренди землі, то там дійсно немає окремого розділу чи пункту щодо умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки, однак Ви можете самостійно, його прописати спираючись на статтю 15 З.У. Про оренду землі.
2014-04-04 23:14:56: ТАТЬЯНА
МНЕ ОТКАЗАЛИ В РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СВЯЗИ С ТЕМ ЧТО В ДОГОВОРЕ ОТСУСТВУЕТ УМОВЫ ПЕРЕДАЧИ У ЗАСТАВУ ТА ВНЕСЕННЯ ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ПРАВА ОРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОИ ДЕЛЯНКИ- ГДЕ МНЕ НАЙТИ ТАКОЙ ПРИМЕР ТАКОГО ПУНКТА В ТИПОВОМ ДОГОВОРЕ?
2014-04-03 21:39:34: Мирослава, юрист
для Ольги (Суми): Частина (частка) земельної ділянки не може бути об’єктом оренди землі, оскільки відповідно до статті 3 Закону України «Про оренду землі» об’єктом оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній та державній власності, а отже, укладання договору оренди землі можливе лише на земельну ділянку із зазначенням у ньому відомостей про об’єкт оренди (земельної ділянки) та відповідно всіх орендарів. Особливостей укладення договору, де орендодавцями виступають дві особи (множинність), законодавство не передбачає. Зазначений договір оренди землі повинен містити невід\'ємні частини, визначені статтею 15 Закону України «Про оренду землі».
2014-03-31 21:09:56: Ольга
Добрый вечер. Подскажите. мой отец и его сестра получили в наследство земельные паи от своих родителей (пай отца и пай матери) - два участка. Отец мой владеет 1/2 пая своего отца и 1/2 пая своей матери. И сестра моего отца владеет - 1/2 пая своего отца и 1/2 пая своей матери. И отец мой и его сестра хотят сдать в аренду свои паи, но агрофирма ссылается на незнание того, как составить договор аренды, мол если пай один (деда), а владельцев у него два - мой отец и его сестра, и аналогично как взять в аренду пай бабушки ,если пай один, но он поделен между двумя наследниками (отцом и его сестрой). Есть какие-то особенности составления таких договоров, если пай один, а собственников у него два?
2014-03-20 16:52:22: Мирослава, юрист
для Олега (Кривий Ріг): Відповідно до ст. 6 Закону України \"Про оренду землі\" реєстрація договору оренди є обов\"язковою, оскільки в протилежному випадку право оренди не виникає. Отже, обов\"язок сплати орендної плати виникає після реєстрації відповідного договору. Щодо обов\"язку реєстрації договору, то законодавство чітко не покладає цей обов\"язок на орендаря чи орендодавця. Зі змісту вказаного законодавства випливає, що реєструвати має Орендодавець, оскільки саме він зацікавлений в отриманні орендної плати. Тому не чекайте, що це зробить Орендар. А щодо несплати орендної плати - то у разі виникнення спору звертайтеся до суду з відповідним позовом.
2014-03-14 18:37:55: Олег
Как заставить арендатора зарегистрировать договор в Земельных Ресурсах. И платить арендную плату согласно закону?
2014-03-13 12:11:59: Мирослава, юрист
для Володимира (Дніпропетровськ): Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором (ст. 31 Закону України \"Про оренду землі\"). Договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Тому так просто забрати свій пай, якщо строк договору не закінчився, Ви не зможете, якщо проти цього заперечує Орендар. Дане питання регулюється ст. 31-32 Закону україни \"Про оренду землі\", а також іншими статтями вказаного закону, на які Ви зможете посилатися у своєму листі до Орендаря.
2014-03-10 10:09:29: Володимир
Добрий день, рік тому помер мій дідусь, весь спадок він передав мені (у тому числі і земельний пай), нещодавно я закінчив оформлення спадку і увійшов в права наслідування даною земельною ділянкою. Але я хочу забрати її в арендаря, щоб це зробити потрібно надіслати йому заказного листа, підскажіть докладно як його юридично правильно скласти (написати).
2014-02-28 17:28:11: наталя
скажіть будь ласка чи хтось знає київську фірму лінк лтд яка бере в аренду паї на 50 років з правом успадкуваня
2014-02-21 09:31:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Олега з Кривого Рога. Відповідно до ст. 25 Закону України \"Про оренду землі\"- Орендар земельної ділянки зобов\'язаний: приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; Згідно з ст. 32 цього закону - На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Отже, будь-який договір оренди землі має бути обов\'язково зареєстрований, інакше настають наслідки у вигляді його дострокового розірвання в судовому порядку. Стосовно 3% вартості землі, знову ж таки має бути експертна оцінка вартості такої ділянки підтверджена відповідним документом, жодної іншої \"надуманої\" оцінки землі, не підтвердженої документально бути не може.
2014-02-20 18:45:02: Олег
Здравствуйте. встановлено запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки. Может ли арендатор начислять 3% не от стоимости, которая установлена законом, а которую, если можно так сказать, он придумал сам. Так как договор не зарегистрирован в Юстиции?
2014-02-10 15:43:04: Вячеслав юрист КВУ
Для людмили з Оріхова. Прямої заборони щодо оплатного характеру видачі нової довіреності в чинному законодавстві немає, як немає і статті яка б передбачала оплатність дій щодо видачі довіреності. Єдиною оплатною послугою в цих правовідносинах представництва, є плата за вчинення нотаріального посвідчення довіреності, яка вноситься сторонами конкретному нотаріусу який виготовляв цю довіреність та посвідчував її.
2014-02-10 13:24:40: Людмила
.Добрый день!Написано завещание от меня на фермера,потом доверенность ему от меня.Срок доверенности истек,Завещание не отменено,если я хочу продлить доверенность,можно ли потребовать оплату за ее продление? Это не противозаконно?
2014-02-09 13:30:34: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили з Оріхова. Підставою для припинення оренди землі є закінчення строку договору оренди землі, або його дострокового розірвання на вимогу однієї з сторін або ж судове рішення про визнання договору оренди землі нечинним. Що стосується договору доручення, то він, як правило, укладається з метою вчинення дій що переговорів та укладення договору оренди землі між орендодавцем та орендарем, тому ніяких юридичних наслідків щодо припинення оренди землі він не тягне навіть при припиненні.
2014-02-07 12:44:30: людмила
Якщо закінчився термін доручення між власником земельного паю та арендатором.чи мае право арендатор користуватися землею.і чи можна отримати кошти зо подовження доручення між власником та арендаторм?
2014-02-03 09:38:25: Микола (юрист КВУ)
Для Олени із Черкас: але попередню мою пораду можете використати, якщо інша процедура не прописана у діючому між Вами та підприємтсвом-орендарем договорі.
2014-02-03 09:36:43: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олени із Черкас: Перепрошую, але ми не надаємо зразків договорів. Водночас, якщо хочете розірвати договір, то можете про це написати тому з ким він укладений (чи його правонаступнику) листа в якому про це повідомити, а до такого листа додати пнимірники підписаного Вами договору про розярвання і у відповідному листі ставити прохання іншу сторону підписати такі примірники і повернути Вам ваші екземпляри.
2014-01-31 00:32:15: Олена
Яка зараз процедура заключення угоди про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки (паю).Не можу знайти зразок такої угоди згідно Закону \"Про оренду землі\" в редакції від 11.08.2013. Хочу розірвати договір в зв\'язку з реорганізацією ЗАТ НВЦ «Чекасибіозахист» у ТОВ \"Черкаський Науково-Виробничий Центр по Біологічному Захисту Рослин\". Це передбачено у пункті 40 зазначеного нижче договору: «Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору» та статтею 32 Закону України «Про оренду землі».
2014-01-23 21:05:38: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олени із Черкас: дивіться перелік підстав у самому договорі. Взагалі то, якщо орендар так довго не реєстрував договір, то і тоді ще раніше це потрібно було оскаржувати в суді чи ін. Наразі ж складно сказати чи суд такий договір розірве. Бо набуває подібний договір чинності з дати держреєстрації.
2014-01-23 21:02:09: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Миколи із Томашпіль: звичайно, якщо результати зборів суд скасував, а саме скасовані рішення зборів призвели до передачі землі фермерам в оренду, то фермери вправі таке судове рішення оскаржити і є ризики застосування позовної давності. Ви ж у свою чергу вправі оскаржити в судах рішення чи дії, які призвели до передачі таких ділянок в оренду.
2014-01-22 19:45:41: Микола
Доброго дня! При розпаюванні земель колективної власності у 2007 році я одержав державний акт на ріллю, на сіножаті державного акту видано не було так як зборами пайовиків було прийняте рішення, яким сіножаті були передані до земель запасу. Зі землі запасу на сьогодні передані в оренду орендарям-фермерам. В цьому році рішенням суду протокол загальних зборів та рішення зборів про передачу сіножатей до земель запасу визнані незаконними ( тому що встановлено, що тоді не були присутні всі пайовики на зборах і за них голосували члени їх родин). Як я та інші пайовики зможуть отримати акти на сіножаті? Поясніть будь ласка що нам далі робити?. Та чи зобов\"язані фермери які користуються ціми землями(є розпорядження адміністрації про передачу їм землі в оренду, зареєстровані договора оренди) припинити орендувати землі? Чи можуть вони з нами розпочати судову тяганину ( бо дане рішення суду буцім-то порушує їх інтереси, вони погрожують що звернуться зі скаргою до суду та будуть просити застосувати строки позовної давності). Дякую.
2014-01-19 17:44:06: Олена
Договір оренді був укладений 18 січня 2010 року на 5 років , акт приймання-передачи також 18 січня 2010 року . Зареєстрували його аж 15 грудня 2010 року. Тепер орендар стверджує що він буде користуватись земельною ділянкою майже 6 років. Підкажить підставу для розірвання договору.
2014-01-16 17:44:53: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Віктора із Новоукраїнки:згідно ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Тож, як4 тільки орендар захоче реально використовувати земельну ділянку, то тоді і відразу має зареєструвати договір оренди.
2014-01-15 21:34:23: Вііктор
Скажіть будь ласка, в який термін орендар повинен здійснити Державну реєстрацію договіру оренди земельного паю вже підписаного обома сторонами - оендодавцем і орендарем. Завчасно дякую за відповідь.
2014-01-10 08:48:22: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олександра із Миколаєва: підстави розірвання договору дивіться в ст. 32 Закону України \"Про оренду землі\". Національні стандарти щодо документації - це не закон. Крім того, додатково можете подивитись ст. 215 Цивільного кодексу України.
2014-01-09 13:00:49: Олександр
Скажіть будьлска,якщо договір оренди земельного паю було складено і підписано на відксереній бумазі з сірими та чорними смугами,тексn зміщений в одну або в іншу сторону,строк договору спочатку печатним шрифтом написано одна цифра а поверх нього вже ручкою інша,тобто виправлено і т.д.і т. і. Отже порушено національні стандарти що до складання документів.Чи є це однією з підстав для розірвання договору, і чи є це порушенням закону?
2013-12-30 12:07:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни з Одеси. У Вашій ситуації, радимо уважно переглянути попередній договір оренди землі який укладався покійним батьком. Адже з практичної точки зору при укладенні будь-якого договору оренди землі за основу, як правило береться Типовий договір оренди землі, форма якого затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220. Наведемо для прикладу витяг з такого Типового договору. Так пунктом 40 Типового договору оренди землі передбачено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи є (не є) підставою для зміни умов або розірвання-----------------------(непотрібне закреслити) договору. Тому слід дивитися чи є у Вашому попередньому договорі вказівка або закресленння стосовно перереходу або не переходу прав власності на оренду землі до Вас. Крім того, і орендар, який продовжує орендувати землю, не може не знати про діючий договір оренди землі, адже будь-який договір оренди землі підлягає державній реєстрації в відділі земельних ресурсів, і сама земля передається за письмовим актом приймання - передачі. Отже, перше що необхідно зробити, це уважно прочитати попередній договір. І якщо там є пункт про перехід прав власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (від покійного батька до вас), діяти враховуючи ці обставини, адже \"батьківський\"договір продовжив свою дію. Стосовно орендної плати за використання землі, то раджу звернутися до орендаря з письмою заявою з посиланням на відповідний пукт договору оренди землі який передбачає його дію після смерті попереднього орендодавця, це у випадку якщо такий пункт дійсно є в договорі. Також слід вказати на обставини які впливали на строк переоформлення земельної ділянки та наполягати виплатити орендну плату за цей період. Заяву слід писати і подавати орендарю в двох екземплярах. Для зразка можна використати бланки заяв наведені в Розділі ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ які розміщені на цьому сайті нашої організації. У випадку ігнорування вимог звертатися до суду з позовом про стягнення орендної плати за роки використання, процентів, інфляції тощо. Попередньо проконсультуватися з юристом , адвокатом.
2013-12-29 15:46:55: Инна
Здравствуйте.Помогите,пожалуйста,разобраться.Мой земельный пай находится в аренде.Достался мне в наследство после смерти отца в 2006г.Госакт на моё имя.Договор аренды не подписывали.Несколько лет не могу забрать свою землю у арендатора.Разными уловками тянет время,а потом засевает эти земли.Частично платил зерном за пользование.Пока я делала госакт выплачивал полностью.Говорит,что если я не подписываю с ним договор аренды,то он может вообще ничего мне не давать.Так ли это?Или я всё-таки могу потребовать от него выплатить мне остаток за последние несколько лет?Заранее спасибо.
2013-12-26 10:25:00: Вячеслав юрист КВУ
Для Руслана з Дяківки. Відповідно до ч. 5 ст. 6 З.У. Про оренду землі - Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону.{ Статтю 6 доповнено частиною п\'ятою згідно із Законом N 1878-VI ( 1878-17 ) від 11.02.2010 }. Отже, саму державну реєстрацію, як умову дісності договору оренди землі було введено в законодавство саме в 2010 році. Отже, саме починаючи з 2010 року всі договори оренди землі (колишні діючі, нові) почали проходити державну реєстрацію в органах земельних ресурсів.
2013-12-26 10:09:13: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини з Чернігова. Аналізуючи Вашу ситуацію, радимо уважно переглянути попередній договір оренди землі який укладався покійним батьком. Адже з практичної точки зору при укладенні будь-якого договору оренди землі за основу, як правило береться Типовий договір оренди землі, форма якого затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 року № 220. Наведемо для прикладу витяг з такого Типового договору. Так пунктом 40 Типового договору оренди землі передбачено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи є (не є) підставою для зміни умов або розірвання-----------------------(непотрібне закреслити) договору. Тому слід дивитися чи є у Вашому попередньому договорі вказівка або закресленння стосовно перереходу або не переходу прав власності на оренду землі до Вас. Крім того, і новий орендар, перед укладенням договору не міг не знати про діючий договір оренди землі, адже будь-який договір оренди землі підлягає державній реєстрації в відділі земельних ресурсів. Отже, перше що необхідно зробити, це уважно прочитати попередній договір. І якщо там є пункт про перехід прав власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, діяти враховуючи ці обставини. Що стосується погрози колишнього орендаря звернутися до суду з позовом про розірвання договору , то, якщо ці дії відбуваються в усній формі, то це ще нічого не означає. Як правило, перед поданням до суду зацікавлена сторона (орендар) має надіслати письмову вимогу, до іншої сторони (орендодавця) про розірвання нового договору, і якщо вимога буде не задоволена або відхилена, тоді вже звертатися до суду. Однак, якщо Ви отримали позовну заяву орендаря, радимо негайно звернутися до юриста адвоката за наданням правової допомоги.
2013-12-26 09:24:14: руслан
договір оренди землі склпдений у 2008р на 5р. акт приймання передачі теж в 2008р. а реєстрація проведена в 2010р. чи є дана реєстрація дійсна
2013-12-25 03:58:49: Ірина
Після смерті батька мною у 2013 р. успадкована земельна ділянка(пай). Моїм батьком був укладений договір земельної діляки терміном до лютого 2015 року. Після оформлення земельної ділянки на себе в 2013 р я уклала договір оренди земельної з іншим землекористувачем. Але Орендар з яким був укладений договір моїм батьком погрожує звернутись з позовом до суду щодо розірвання договору. який уклала я так як діє ще Договір укладений моїм батьком. Будь ласка підскажить яка перспектива такого позозу, чим це мені загрожує. Дякую
2013-12-19 10:40:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Краснодона. Стаття 20 Цивільно-процесуального кодексу України встановлює підстави для відводу судді, а саме: 1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання; 2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 3) він є членом сім\'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім\'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі; 4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об\'єктивності та неупередженості судді; 5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу. 2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім\'ї або близькими родичами між собою. Стаття 23 цього кодексу вказує, що: 1. За наявності підстав, зазначених у статті 20 цього Кодексу, суддя зобов\'язаний заявити самовідвід. 2. На підставах, зазначених у статтях 20 цього Кодексу, судді може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі. 3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з\'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з\'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Стаття 24 цього кодексу встановлює Порядок вирішення заяви про відвід. 1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі. 2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. Отже, за наявності законних підстав для відводу судді сторона у справі подає в цей же суд письмову заяву про відвід з обгрунтуванням відводу та доданням необхідних підтверджуючих документів (копії). Суддя у якого перебуває на розгляді Ваша справа розглядає заяву про відвід та приймає процесуальне рішення у вигляді Ухвали, якою або відмовляє у її задоволенні, або її задовільняє. У Вашому випадку можна до заяви про відвід додати копії рішень цього судді, як підставу його упередженості, але остаточне вирішиння питання відводу залежить від судді.
2013-12-18 17:35:18: Наталия
Добрый вечер, скажите пожалуйста если одним судьей рассматривались гражданские дела: 1. мой иск о взыскании алиментов 2. иск моего брата по земельным вопросам 3. иск моей мамы по земельным вопросам по всем спорам судьей было отказано. на очереди еще одно судебное заседание (опять с моим участием) у этого же судьи. могу ли я подать ходатайство об отводе судьи, т.к. я считаю, что у нее предвзятое ко мне отношение? если да, то как мне это правильно оформить и что за этим последует? заранее благодарна
2013-12-18 10:14:43: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра з Олександрії. Спочатку раджу звернутися до орендаря з письмою заявою з посиланням на відповідний пукт договору оренди землі який передбачає його дію після смерті попереднього орендодавця. Також слід вказати на обставини які впливали на трирічний строк переоформлення земельної ділянки та просити виплатити орендну плату за цей період. Заяву слід писати і подавати орендарю в двох екземплярах. Для зразка можна використати бланки заяв наведені в Розділі ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ які розміщені на цьому сайті нашої організації. У випадку ігнорування вимог звертатися до суду з позовом про стягнення орендної плати за три роки , процентів інфляції тощо. Попередньо проконсультуватися з юристом , адвокатом.
2013-12-17 21:23:37: олександр
Дуже дякую за відповідь на попереднє запитання.З\"явилось інше.Чи можливо розірвати договір на підставі того,що виготовляючи \"право на спадщину \" близько трьох рків (хворів) не отримував оплату за пай.В договорі є пункт ,що в разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для нового власника.Тобто три роки орендар користуючись землею не сплачував нікому нічого.
2013-12-17 11:23:31: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра з Олександрії. Право та підстави на розірвання договору вказано в Законі України \"Про оренду землі\" а також в самому договорі. Так, згідно з ст. 15 Закону України \"Про оренду землі\" - Істотними умовами договору оренди землі є: об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об\'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об\'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. Тобто, як видно з вищевказаної статті Закону підставами для визнання недійсним договору оренди землі є відсутність кадастрового номеру. Якщо ж номер змінений то це вже спірне питання, конкретної відповіді на це закон не дає, і суперечку має вирішувати суд за позовом однієї із сторін. Отже, слід спочатку ретельно прочитати свій примірник договору де мають бути вказані підстави та порядок правонаступництва, продовження його дії у випадку смерті оренндодавця, внесення до нього змін, доповнень, та його розірвання та інше. Якщо самостійно розібратися в змісті договору не можете радимо особисто звернутися з цими питаннями до фахівців - адвокатів, юристів.
2013-12-17 11:09:43: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Краснодону. Згідно з ст. 15 Закону України \"Про оренду землі\" - Істотними умовами договору оренди землі є: об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду; умови збереження стану об\'єкта оренди; умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об\'єкта оренди чи його частини; відповідальність сторін; умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов\'язань сторін, порядок страхування об\'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об\'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо. Отже, перше що слід зробити - це уважно перечитати свій примірник договору оренди. Якщо у ньому є пукт, який встановлює право сторін на перегляд або зміну орендної плати із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату, (одна із істотних умов договору) то у випадку невиконання такої умови даного пункту договору оренди землі, слід звертатися до суду з позовом про забезпечення належного виконання даних умов договору або про визнання його недійсним. Що стосується \"рекомендательного характеру\" Указу Президента України \"Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)\" то відповідно до статті 106 Конституції України - Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов\'язковими до виконання на території України. Тому можна не погодитися з твердженням \"рекомендательного характеру\" даного Указу. У будь-якому випадку: чи то внесення змін до договору оренди шляхом переговорів або ж звернення з позовом до суду Вам слід попередньо звернутися за правовою допомогою до юриста, адвоката.
2013-12-16 23:00:40: олександр
отримав у спадок 1\\2 частину земемельної ділянки (пай).Виготовив \"Свідоцтво на право на спадщину\" Моя земельна частка тепер має зовсім інший номер,ніж той що соїть в договорі з орендарем.Чи можу скориставшись ціим розірвати договір з орендарем.(в договорі 205 ав мене в тех. документації 306)
2013-12-16 20:23:30: Наталия
Добрый день, очень нужна Ваша помощь!!! 20 августа 2008 года мною был заключен договор на аренду земельного пая с ФХ (гос. регистрация договора была 22.10.2008 года). Срок аренды 15 лет. Арендная плата, согласно договора, 1,5%, но в период с 2008 по 2011 год (включительно) ФХ на устной договоренности, без заключения каких-либо письменных соглашений выплачивал арендную плату из расчета не 1,5%, а 3% от денежной оценки земли. В 2010 году я обращалась к ФХ с просьбой заключить дополнительное соглашение к договору и узаконить выплату 3% от денежной оценки земли, но ФХ сослалось на отсутствие денежных средств на регистрацию дополнительного соглашения, а Указ Президента № 725/2008 от 19.08.2008 года \"Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)\" носит лишь рекомендательный характер. Но несмотря на это, ФХ продолжало выплачивать арендную плату из расчета 3% от денежной оценки земли. В ноябре 2012 года я повторно обратилась к ФХ с просьбой заключить дополнительное соглашение и изменить 1,5 % на 3 %, но ответа от ФХ я не получила, и расчет за аренду земли за 2012 год я получила 1,5% от денежной оценки земли. В апреле 2013 года я обратилась в суд, где главным пунктом была просьба обязать ФХ заключить дополнительное соглашение, но суд 1-й инстанции отказал мне сославшись но то, что внесение изменений в договор аренды земли возможно только по взаимному согласию сторон, а вышеуказанный Указ Президента № 725/2008 от 19.08.2008 года \"Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)\" носит действительно лишь рекомендательный характер. В данный момент мною написана апеляційна скарга, но как-то разочаровалась я в судах. Получается прав тот у кого больше, извините, \"золотой запас\". Подскажите пожалуйста, неужели судья прав и Указ Президента, напоавленный на защиту собственников земельных участков у нас нас носят лишь рекомендательный характер? А может я просто неправильно излагаю в суде свои требования? Помогите пожалуйста, очень нужна Ваша помощь. Заранее благодарна.
2013-12-13 11:02:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Василія (Чернівці) . Шановні відвідувачі - читачі сайту! Звертаємо Вашу увагу на те, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, іншими фізичними особами). Консультації представникам юридичних осіб (агрофірми, фермерські господарства та інші) з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися
2013-12-12 12:19:10: Василій
Я заключив договір оренди як фермерське господарство з фізичною особою де передбачив що орендна плата вноситься орендарем за один рік оренди. 1. Виходячи з даної інформації, чи можна якось по іншому трактувати один рік оренди ? Я мав на увазі 12 місяців з моменту заключеня договору. 2. Якщо я не сплатив орендну плату і не нарахував її, чи повинен я був платити ПДФО ?
2013-12-09 11:06:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Люби Миколаївни (Новоархангельськ). Стаття 34 Закону України \"Про оренду землі\" встановлює наслідки припинення або розірвання договору оренди землі Так, у разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов\'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця. У разі невиконання орендарем обов\'язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов\'язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки. Отже, якщо орендар не повертає земельний пай, слід звернутися до нього з офіційною письмовою заявою про повернення паю. Таку заяву раджу писати у двох примірниках один з яких з відміткою про отримання тримати в себе. Це необхідно для того, що б не бути голослівним та для підтведження своїх законних вимог перед третіми особами, наприклад перед судом. У випадку неотримання відповіді, не повернення землі, такі спори вирішує суд за позовною заявою орендодавця. Для грамотного оформлення позову та в інших питаннях пов\'язаних з захистом своїх прав раджу звернутися до юриста або адвоката за місцем свого проживання.
2013-12-07 11:12:03: Люба Мыколаивна
Чы правомирно орендар не повертае земельныи пай по дати заключення договору,а по дати його регистрации у земельному.Колы регистрация прострочена на 7 мисяцив.Договир заключено 06. 01. 2009 року,а зарегистрировано в земельному 06. 08. 2009 року.Прокурор каже що це пробилы в нашому законодавстви.То чому за пробилы у законодавстви мусыть видповидаты орендодавець а не орендар,колы вин повынен був провесты регистрацию протягом мисяця.
2013-12-01 19:57:36: Мирослава, юрист
для Кристини (Київ): Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. Що стосується державної й комунальної землі, то законодавець чітко встановлює, що для визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок. Стосовно ж земель приватної форми власності така норма прямо не передбачена. Це дозволяє зробити висновок, що для визначення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності відсутні правові підстави брати за основу нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
2013-11-14 08:20:27: Мирослава, юрист
для Николая (Кировоград): якщо Ви маєте на увазі заперечення на позовну заяву, то вимого для їх написання встанволюються відповідним процесуальнийм кодексом. Щодо конкретних підстав заперечення, то їх можна назвати лише ознайомившись з текстом позовної заяви та доказами, доданими до нього.
2013-11-14 08:17:31: Мирослава, юрист
для Сергія (Херсонська область): Земельний кодекс України (ст. 93), Закон України \"Про оренду землі\" (ст.1) передбачають, що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Оскільки Ви маєте окрім своїх власних земельних паїв ще і один в оренді по договору, то Ви можете його використовувати для підприємницької (тобто з метою отримання прибутку) або ін.діяльності. тому, залежно від мети користування орендованої землі визначається необхідність бути підприємцем. За користування землею сплачується земельний податок (власник або постійний користувач) та орендна плата (орендар землі). Податковий кодекс України визначає порядок оподаткування доходів громадян, а також встановлює перелік доходів що виведені з під оподаткування. Доходи громадян, що не оподатковуються визначено у статті 165 Кодексу. Перелік їх значний та включає 50 різних видів доходів з яких податок не сплачується. Серед них зазначено і доходи отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, зібрана, виготовлена безпосередньо громадянином на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України. До переліку земельних ділянок, що дають змогу отримати сільськогосподарську продукцію відносяться землі для ведення садівництва, землі особистого селянського господарства та земельні паї. Кодекс визначає, що з доходів від реалізації власноруч вирощеної сільгосппродукції не доведеться сплачувати податок, якщо розмір садівничої ділянки не перевищує 12 соток, а земель особистого селянського господарства або земельного паю не більше 2 га. Тобто, власники земельних паїв розмір яких перевищує 2 гектари повинні за підсумками року, до 1 травня, надати декларацію про доходи на загальних підставах.
2013-11-13 16:21:59: Николай
як правельно написать заперечення проти розірвання договору оренди землі якщо сама плата за оренду ніяким чином не фіксувалась і орендовавець звернувся в суд?
2013-11-11 08:21:46: Сергій
Добрий день! Я самостійно обробляю земельні паї своєї родини (батька, матері, бабусі), та маю один пай в аренді по договору. Сам не працюю, інших джерел доходів не маю. Місцеві органи влади змушують оформитися СПД. Чи повинен я оформлюватися підприємцем? І чи повинен сплачувати ішні податки (на прибуток), якщо з кожного земельного паю два рази на рік сплачую земельний податок? СПАСИБІ ЗА ВІДПОВІДЬ
2013-11-05 09:11:22: Мирослава, юрист
для Яни (Полтава): У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором (ст. 33 Закону України \"Про оренду землі\"). Тому, у вашій ситуації договір оренди, який закінсився у 2009 році, був продовжений на тих самих умовах і н той самий строк. Питання щодо невиплати орендної плати за 2013 рік у разі добровільної відмови орендаря Ви зможете вирішити у судовому порядку.
2013-11-04 14:29:47: Кристина
Доброго дня, в мене є запитання. Допоможіть будьласка. Підприємство орендує в мене землю (паї),я вважаю, що підприємство недоплачує мені гроші, бо виплачує мені за нормативною грошовою оцінкою, яка була в 2009 р. Писала листи до підприємства, вони відповіли, що в договорі вказана сума оплати землі, і вона не буде збільшуватися внасліток збільшення нормативної грошової оцінки землі. Що мені робить? Чи правильно вони мені відповіли?
2013-10-22 20:30:25: яна
Доброго дня у муне таке питання якщо договор паю закінчився у 2009 році а орендатор пользувався моїм паєм і виплачував гроші до 2012 р. а у 2013 не хоче виплачувати тому що в нас з ним не зоключений договор а землею прицьому пользувався ,що мені робити і як получити гроші за 2013 р.
2013-10-10 17:53:46: Мирослава, юрист
для Валентина (Вінниця): Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), запроваджується за умови набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року.Тому Ви не могли купити пай в юридичному значенні цього слова. Відповідно до Закону України \"Про оренду землі\" оренда землі - це засноване на договорі строкове ПЛАТНЕ володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Тому, якщо Ви уклали договір оренди, то в ньому мали б передбачити і розмір орендної плати, яку зобов\"язані вносити на користь орендодавця (зараз доньки тітки, як її спадкоємиці). По закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов\'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк (поновлення договору оренди землі). Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов\'язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі. До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі орендар додає проект додаткової угоди. ри поновленні договору оренди землі його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності), укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення троку договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновленні договору оренди землі такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Звернутися до суду можна з позовами, які стосуються захситу, визнання чи оспорювання прав орендаря, орендодавця.
2013-10-09 16:49:05: Валентин
я купив у тітки земельний пай, розписки не взяв, (близька ж родина), є лише свідки. На паї посадив сад. Після смерті тітки оформив договір оренди з ЇЇ дочкою.Термін дії договору закінчується, а вона тепер хоче знову гроші за землю, ще не знаю які.Я змушений буду заплатити , бо сад родючий, але якщо сума буде нереальна і договір вона не продовжить, які дальше мої дії? З якими позовами ми можемо іти до суду і чи може бути позитивним для мене його рішення ? Буду дуже вдячний за роз\"яснення.
2013-09-24 16:06:07: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олени із Буча: згідно ч. 5 ст. 1268 Цивільного кодексу України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Водночас відповідно до ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Тому, секретар орендаря цілком права. Адже, справді лише тоді, коли Ви оформите документи на земельну ділянку (їх оформлення включає і реєстрацію права власності), Ви набудете права отримати орендну плату.
2013-09-24 15:43:36: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Тетяни із смт. Михайлівка Запорізька: у Вас дуже складна справа. З одного боку, Ви можете спробувати в судовому порядку довести, що підпис під договором оренди належить не Вашому батьку і просити визнати такий договір недійсним. Якщо Ви скористаєтесь подібним варіантом, то у суді слід буде клопотати про проведення експертизи і ставити експерту питання: Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Але, сам процес підтвердження неналежності підпису під договором померлому може бути складним. Бо для проведення експертизи необхідно буде надати зразки підпису померлого. Адже експерт повинен мати з чим порівнювати. Якщо після померлого лишились будь-які його посвідчення чи ін. документи, на яких є його підпис, то в суд такі документи для проведення експертизи можна буде надати. Крім того, можна спробувати знайти відомості про виплату пенсії чи зарплати померлому (в них теж можуть бути його справжні підписи). Також і видану довіреність, а також підпис померлого в журналі у нотаріуса теж можна запропонувати для порівняння. Водночас, справа Ваша складна і в подібній ситуації (якщо Ви не юрист) самостійно без допомоги юриста чи адвоката Ви навряд чи зможете це все оформити і правильно подати в суд. Крім того, є й інший \"бік медалі\". Слід враховувати, що є позовна давність. Тобто, строк в межах якого особа вправі звернутися до суду за захистом свого права. Не бачачи всіх документів по справі, я не можу казати: пропустили Ви такий строк чи ні. Додатково раджу почитати на цьому сайті статтю про строки звернення до суду. Ось посилання: http://www.cvu.com.ua/ua/view.php?id=799
2013-09-23 19:28:53: Олена
Добрий вечір! В мене таке запитання. Я почала переоформляти спадщину (пай, який зданий в оренду, а договір заключений на ім\'я померлой людини), але документи про право власності ще не готові. Чи маю я право вимагати орендну плату від орендаря і на основі яких документів? Адже секретар оредаря відповіла мені, що гроші я зможу отримати лише після повного переоформлення
2013-09-23 11:09:21: Тетяна
Доброго дня! Підскажіть будь ласка в такому питанні: у вересні 2008 року помер мій батько, У березні 2008 рокуі ним була надана довіреність на моє імя щодо ведення його особистих прав з правом підпису, так як у нього була хвороба, через яку в подальшому він не зміг би виконувати будь-які функції щодо себе. після смерті батька я дізналася, що ним у квітні 2008 року був укладений договір оренди зем.ділянки строком на 10 років. Проте, при отриманні даного договору побачив, що підпис орендодавця зовсім різниться від підпису мого батька, який він ставив в довіреності. Тобто, вважаю, що підпис є не справжнім. В подальшому я не бажаю продовжувати орендні відносини з даним товариством. Що в своєму випадку я маю зробити, і чи буде дієвим моє звернення до суду про визнання договору оренди землі недійсним, адже батько помер і змоги довести несправжність підпису не має. Дуже буду вдячна за відповідь!
2013-09-17 13:02:46: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Наталії із Конотопа: згідно ч. 1 і ч. 2 ст. 16 Закону України \"Про Державний земельний кадастр\" земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер. Кадастровий номер земельної ділянки є її ідентифікатором у Державному земельному кадастрі. Тому, справді кожна із земельних ділянок повинна мати свій власний унікальний кадастровий номер.
2013-09-16 17:12:41: Наталия
Скажите пожалуйста у нас на держ акте 2 дилянки под одним кадастровым номером и нам говорят что нельзя оформить так землю нужно и на вторую половинку делать кадастровый номер?
2013-09-09 16:53:19: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Володимира із Тульчина: 1) ст. 257 Цивільного кодексу України - загальна позовна давність складає три роки; 2) ч. 1 ст. 1218 Цивільного кодексу України - до складу спадщини входять усі права та обов\'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті; 3) ч. 1 ст. 1230 Цивільного кодексу України - до спадкоємця переходить право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві у договірних зобов\'язаннях; 4) ст. 16 і ст. 30, абз. 4 ст. 32 Закону України \"Про оренду землі\"; 5) ч. 1 ст. 770 Цивільного кодексу України - у разі зміни власника речі, переданої у найм, до нового власника переходять права та обов\'язки наймодавця. 6) п. 1 ч. 1 ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України - суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; 7) щодо питання досудового вирішення спору, то воно прямо жодним актом не регулюється, але на практиці його використовують виходячи із ст. 40 Конституції України та норм Закону України \"Про звернення громадян\".
2013-09-06 19:00:32: володимир
Підкажіт будь ласка якими конкретно нормативними актами чи ст. закону це передбачено?
2013-09-06 13:51:05: Микола (юрист КВУ)

Відповідь для Володимира із Тульчина: якщо ваша мати на момент смерті мала укладений договір оренди її паю із певним орендарем й таким договором було визначено орендну плату, яку їй мали б платити, але після смерті не платили, то можете спробувати звернутися до орендаря і просити сплатити кошти за період користування. Але, якщо орендар відмовиться це зробити, то тоді можете подати до суду й в судовому порядку спробувати стягнути таку суму коштів. Проте, є ризик, що суд відмовиться задовольнити Ваш позов у повному обсязі з мотивів застосування строків позовної давності.

2013-09-06 13:29:41: володимир
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, моя матір померла в 2003р. Її пай я переоформив на себе в 2012 р. Чи маю я право вимагати від господарства чи сільської ради сплатити мені грошові кошти за користування ними вище вказаним паєм за 8 років?
2013-09-06 09:29:00: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Наталії з м. Вознесенськ: Шановні відвідувачі - читачі сайту! Звертаємо вашу увагу, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, іншими фізичними чи юридичними особами). Безоплатно консультації представникам юридичних осіб і фермерських господарств з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися.
2013-09-05 21:50:25: Наталья
Чи може фермерське господарство сдавати в суборенду свою землю для ведення фермерського господарства надану йому в оренду?
2013-09-05 17:23:44: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Жанни із Кіровограду: згідно ст. 15 З.У. \"Про оренду землі\" крім іншого, істотними умовами договору оренди землі є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Відповідно до ст. 21 вказаного закону розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Тому, заборона на отримання фізичною особою орендної плати наперед на 10 років відсутня. Разом із тим, слід враховувати, що щороку на орендну плату нараховується індексація. Тому, слід розуміти, що кожного року цей розмір має зростати. У будь-якому випадку від орендаря і орендодавця залежить про що Ви домовитесь (коли і скільки має заплатити орендар).
2013-09-05 14:54:35: Жанна
Добрий день. Скажіть будьласка чи можливо взяти гроші наперед у орендаря (за 10 років) за здані в ореду йому паї ? На підставі якого документу? Дуже вдячна за відповідь
2013-08-15 11:16:39: Вячеслав юрист
Шановні відвідувачі - читачі сайту! Звертаємо Вашу увагу на те, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, іншими фізичними особами). Консультації представникам юридичних осіб з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися.
2013-08-15 10:10:35: Катерина
Доброго дня, в мене є запитання, дуже важливе. Оскільки, мм орендуємо землю (паї), ще у 2009 році, де вказано сума орендної плати та 3%. Ми виплачували вчасно, але власниця паю, пдала позов до суду, де зазначила, що ми недоплатили їй кошти за 2012 рік, оскільки нормативна грошова оцінка землі збільшилася і коефіцієнт збільшився. Питання таке: Якщо в договорі вказана сума оплати землі, чи буде вона збільшуватися внасліток збільшення нормативної грошової оцінки землі? На мою думку, якщо в договорі вказана сума, то це істотна умова і збільшення її суперечить договору. Дякую за допомогу.
2013-08-14 11:33:42: Вячеслав юрист
Для Романа з Полтави. З поставленого питання не зрозуміло чи є офіційна письмова відповідь на заяву громадянина від сільради про відсутність землі для ведення СФГ. Якщо така відповідь є, і землі дійсно не має, тоді єдиним можливим виходом з ситуації є пошук землевласника, переговори з ним щодо надання паю в оренду під СФГ. Що стосується так званих усних домовленостей та надання паїв фермерами агрофірмам то тут є порушення норм земельного законодавства яке виявляється в неукладанні фермерами та агрофірмами письмових договорів оренди землі якто встановлено в З.У. Про оренду землі та подальшої їх державної реєстрації.
2013-08-13 21:12:26: Роман
Добрий день. В мене запитання, я виявив бажання займатися фермерським господарством, до того ж в мене є необхідна для роботи техніка, але органи місцевого самоврядування (Сільська рада) не можуть виділити мені землі для ведення мого майбутнього Селянського Фермерського Господарства, обгрунтовуючи це тим , що вільної землі на території Сільської ради немає. Вся земля із земель запасу знаходиться у власності інших фермерів. Але ці самі фермери не обробляють її, а на умовах усного договору здають великим агрофірмам (як земельний пай). Скажіть що мені робити?
2013-08-03 22:22:45: Наташа
ИЛ.БЮ
2013-07-18 10:39:14: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Марини із Одеси: звичайно, порадити складно, не бачачи тексту Вашого договору. Проте, якщо в договорі оренди написано, що є однією із підстав для його розірвання невиконання договору орендарем в частині оплати (зазвичай така підстава прописується в подібних договорах)... чи просто його невиконання (без деталізації щодо оплати), то Ви вправі звернутися до суду і через суд вимагати розірвання. Проте, попередньо варто спробувати написати і надіслати рекомендованим листом пропозицію орендарю добровільно (без суду) розірвати договір. Але, перш ніж застосувати надану мною консультацію, раджу почитати уважно укладений Вами договір. Може там є якісь інші нюанси щодо повідомлення про розірвання чи щодо підстав розірвання або процедури, про які я, не бачачи договору, не міг знати.
2013-07-17 22:49:49: Марина
Добрий день звертаюсь до вас з такою проблемою: я маю пай, який віддала в оренду орендарю.На сьогоднішній день я його хочу забрати розірвавши договір, так як до зазначеної дати в договорі мені не було виплачено гроші минулого року.Орендар договір розривати не хоче, що порадите?
2013-07-16 12:45:21: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олександра із Вінниці: згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 1277 Цивільного кодексу України уУ разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов\'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Тому, використовувати такі земельні ділянки, власники яких померли, сільська рада може тільки тоді, коли відповідна спадщина визнана судом відумерлою і зазначене майно оформлено у власність територіальної громади села в особі сільської ради.
2013-07-15 19:05:46: Олександр
Добрий вечір ! Дайте будь ласка роз\'яснення ,чи має право сільська рада використовувати земельні ділянки на, які уже виданий державний акт,але після смерті власника не була оформлена спадщина ,с тих чи інших причин, для видачі її в оренду агрофірмі, аргументуючи це тим що це незатребувані паї. Чи можна використовуввати такі паї .якщо вони знаходяться в масиві одного поля і як оформити законно до появи власника.
2013-07-10 16:56:39: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Сергія із м. Миколаїв: Ви можете спробувати визнати такий договір недійсним. Але тут можуть бути нюанси. Зокрема, щоб довести, що підпис мами був підроблений, то потрібно, щоб через суд було призначено судово-почеркознавчу експертизу. Це дуже складно, адже мама Ваша померла. Водночас, для її проведення (експертизи) потрібно віднайти дуже багато зразків підписів Вашої мами в різних документах. Бо без них експерт може відмовитись проводити експертизу, мотивуючи тим, що не має із чим порівнювати. Друга проблема, яка може постати: нинішній орендар може заявити про застосування позовної давності до ваших вимог і тоді суд імовірно з формальних причин може відмовити у задоволенні підпису. То ж для того, щоб цього не було, потрібно бути готовим у суді довести факт поважності того, чому Ви раніше не оскаржували такий договір (причина \"не знав\" - навряд чи буде визнана поважною). В цій ситуації, яка на мій погляд є дуже складною, варто звернутися по консультацію до фахівця (юриста чи адвоката). Бо для того, щоб говорити про шанси виграшу справи, потрібно бачити всі документи, більш детальніше знати ситуацію тощо. Без допомоги фахівця Ви навряд чи самі фахово напишете позов і виступите у суді.
2013-07-10 15:13:12: сергій
Добрий день.В 2003 р шахрайським шляхом(підроблений підпис)був підписаний договір оренди зем. ділянки на основі сертифікату,,хоч у мами у грудні 2002 року вже був на руках державний акт,який вона не надала орендарю (орендар скористався копією сертифіката з попереднього терміну оренди).В 2008р мама померла.Я як спадкоємець виготовив держ.акт на дану земельну ділянку і хочу обробляти її сам.Чи можна визнати цей договір недійсним .Як діяти в такому випадку?
2013-07-03 17:33:54: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ольги з м. Черкаси: орендар повинен виплатити орендну плату за той період за який він її не сплачував, хоча в цей період діяв договір. Водночас, якщо договір не було надалі переукладено і з його змісту не вбачається, що він автоматично продовжив свою дію, то можна звичайно просити за такий період сплатити кошти за користування паєм. Якщо ж фактичний орендар відмовиться, то можна спробувати звернутися до суду з позовом в якому поставити вимогу про визнання дійсним договору та стягнення орендної плати. Звичайно такий позов потрібно, щоб писав кваліфікований фахівець. Оскільки можливо формулювання вимог буде трошки іншим ніж я вказав.
2013-07-02 23:13:13: ольга
Доброго дня. В мене таке запитання. В 2000 році між моєю матірью і орендарем було заключено договір по оренді земельного паю до 2008 року.У 2004 році при реорганізації було запропоновано підписати новий договір з іншими умовами. Новий договір ми не підписали. В 2009 році мати помирає і я стаю спадкоємицею земельного паю.Договір з орендарем я не підписувала хоч він весь цей час користується нашою землею.Чи повинен орендар виплатити нам орендну плату з 2004 року?
2013-06-26 12:07:48: Мирослава, юрист
для Марини (Криве Озеро): Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту (ст. 654 Цивільного кодексу України).
2013-06-21 09:34:00: Марина
Якщо угода про розірвання договору оренди підписана двома сторонами, коли вступає в силу ця угода з дня підписання, чи з дня реєстраціїї(якщо вона повинна реєструватися).
2013-06-11 10:13:25: Мирослава, юрист

для Артура (Кам\'янець-Подільський): із Вашої проблеми можна лише здогадуватись, який закон мали на увазі в земельному. Правом розпоряджатися земельними ділянками можуть або сільська рада, або відповідна державна адміністрація (залежить від того, де знаходиться земля). Тому, для того, щоб надати більш повну консультацію, радимо Вам спочатку звернутися із запитом на інформацію до відподної сільської ради чи адміністрації (або якщо хочете - в земельний відділ) і дізнатися чи можна взяти в оренду земельну ділянку для ведення садівництва у відповідному бажаному Вам місці. Якщо можна - що Вам потрібно для цього зробити?Якщо ні - на якій підставі? Отримаєте відповідь - пишіть нам із зазначенням відповідних підстав відмови (якщо така буде), а ми спробуємо Вам надати більш детальну інформацію з цього приводу.

2013-06-10 19:28:41: Артур
Но в земельному говорять що не можуть надати землю в оренду тому що немае якогось закона
2013-06-04 09:16:16: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Артура із Кам\'янця-Подільського: Якщо Ви хочете взяти в оренду земельну ділянку, то Вам потрібно знайти того, хто може надати таку ділянку. Це можна зробити через розміщення відповідних оголошень в ЗМІ або ж безпосереднього звернення до сільських голів з тим, щоб від них спрробувати дізнатись хто надає землю під відповідні цілі на території їх громад в оренду. Після того, як знайдете в кого можна взати землю в оренду з такою особою потрібно буде заключити відповідний договір.
2013-05-31 20:43:01: Артур
Доброго дня,в мене таке запитання я хочу взяти 2га землі в оренду для садівництва як мені це зробити можете розповісти детально.Дуже буду вдячний.
2013-05-27 18:19:58: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ніни із Кегичівки: у нині склавшійся ситуації, куди звертатися - залежить від Вас. Водночас все залежить від того для чого Вам потрібна така інформація. Адже, з одного боку, є Державний земельний кадастр, а з іншого - Державний реєстр прав на нерухоме майно і їх обтяжень. Проте, якщо Ви власник земельної ділянки, то я би рекомендував звернутися до реєстраційної служби при юстиції. Хоча, Вам нічого не заважає звернутися і до органу Держкомзему, в якого попросити витяг із Держземкадастру про земельну ділянку. І щодо припинення договору також буде включатися до цих реєстрів.
2013-05-27 14:47:12: Нина
Добрий день, кому написати заяву про надання інформації про наявність зареєстрованих договорів оренди,до відділу держземагенства чи держреєстру(мінюст)? Хто проводить реєстрацію угоди про припинення договору оренди? Дякую
2013-04-21 05:07:53: Ірина
Мирослава, спасибі!
2013-04-18 12:54:25: Мирослава, юрист
для Ірини (Чернігів): у Вашій ситуації наслідком недійсності договору, перш за все, є повернення земельної ділянки власнику. А от щодо питання повернення орендодавцем орендної плати залежить, знову ж таки, від того, чи виникало у нього право на таку плату. Якщо виникло - то орендна плата отримана ним підставно. Якщо ж не виникало право - можна спробувати вимагати через суд повернення такої плати. Звертаю увагу, що за логікою речей, якщо Ви доведе в суді, що у орендаря виникло право на користування землею, то це і означає, що орендодавець мав усі підстави отримувати за це орендну плату.
2013-04-17 21:20:12: Ірина
Дякую,Мирослава! Будь ласка, ще одне запитання. А чи можливо стягнути з орендодавця ( по 216 ЦК) у повернення набутого, видану нам - орендодавцям всю отриману орендну плату ( з часу реєстрации договору 2006 р.) и по 2013 р. ( коли договір визнаний недійсним?
2013-04-15 18:19:52: Валентина
Спасибо Мирослава
2013-04-15 17:04:23: Мирослава, юрист
для Ірини (Чернігів): Відсутність у договорах оренди землі хоча б однієї з істотних умов, передбачених частиною першою статті 15 Закону України \"Про оренду землі\" є підставою для визнання таких договорів оренди недійсними. За положеннями Цивільного кодексу недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов\'язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов\'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (ст. 216). Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути пред\'явлена будь-якою заінтересованою особою. Суд може застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину з власної ініціативи. Крім того, варто знати, що суд може застосувати з власної ініціативи реституцію як наслідок недійсності оспорюваного правочину. Інші наслідки недійсності оспорюваного правочину (відшкодування збитків, моральної шкоди тощо) суд застосовує відповідно до статті 11 ЦПК (за заявою/клопотанням сторони) Отже, у Вашій ситуації наслідком недійсності договору, перш за все, є повернення земельної ділянки власнику. В рішенні, зазвичай, визначається дата повернення такої землі. Тому, земельна ділянка повертається власнику разом з посівами (врожаєм). А от щодо питання відшкодування, то це залежить від того, чи виникало у орендаря право на такі посіви. Якщо виникло - орендар окремо (якщо це питання не ставилося в позові про визнання недійсним) може звернутися з позовом до суду про відшкодування вартості врожаю.
2013-04-15 16:31:20: Мирослава, юрист
для Валентини (Дніпропетровськ): відповідно до ст. 17 Закону України \"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень\" не приймаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. Тому не можна було реєструвати договір оренди з вказаними недоліками.
2013-04-10 16:08:57: Валентина
Если договор который в держкомземе весь почерканный и исправленный даже зарисован корректором (дата исправленна, сумма за аренду) Имел ли право державный реестратор зарегистрировать такой договор
2013-04-09 19:46:36: Ірина
Мирослава! Дякую за відгук. Підставою визнання недійсним договору оренди земельної ділянки є відсутність істотних умов, передбачених ст. 15 ЗУ \"Про оренду землі\" В договорі укладеному в 2007 р. : невизначена сторона, яка несе ризик випадкового знищення та умови збереження стану об\"єкта. В договорі який укладений в 2010 відсутня умова передачі в заставу та внесення до статутного фонду права оренди, а також відсутність проекту землеустрою.
2013-04-09 15:51:08: Мирослава, юрист
для Ірини (Чернігів): у Вашій ситуації важливе значення має підстава, за якої договір оренди було визнано недійсним. Саме від підстави визнання недійсності правочину залежать і наслідки такої недійсності, які можна застосовувати. Тому для того, щоб ми мали можливість надати повну консультацію, потрібно повідомити підставу визнання недійсним договору (або надіслати копію відповідного рішення суду).
2013-04-08 23:48:46: ирина
Доброго дня! Договора оренди земльних ділянок судом визнані недійсними. На ділянках були посіяні озимі культури. Як бути з врожаем? До визнання договорів оренди недійсними на посів озимих було витрачено великі кошти.... Чи має право орендар на користування землею до збирання врожаю, або на відшкодування витрат
2013-04-08 10:53:26: Мирослава, юрист
для Валентини (Дніпропетровськ): ст. 14 Закону України \"Про оренду землі\" закріплено вимоги до договору оренди землі: письмова форма! щодо нотаріального посвідчення договору, то обов\"язкової вимоги (в тому числі якщо строк договору більше п\"яти років) Закон не передбачає. За бажанням однієї із сторін такий договір МОЖЕ БУТИ посвідчений нотаріально. Звідси, якщо немає обов\"язкової вимоги щодо нотаріального посвідчення договору оренди землі - то недотримання такої вимоги не є підставою для визнання договору недійсним.
2013-04-06 13:24:36: Валентина
Спасибо за ответ Помогите мне, пожалуйста, еще я узнала что если договор аренды был заключен на срок более 5 лет он обязательно должен быть нотариально заверенным Так ли это и является это основанием для признания договора недействительным
2013-04-06 11:50:17: ВАЛЕНТИНА
Огромное Вам спасибо Мирослава
2013-04-05 16:49:48: Мирослава, юрист
Для Валентини (Дніпропетровськ): Добрый день Помогите пожалуйста Я сдала земельный пай в аренду своему однокласснику договор был в устной форме. Как мы договорились если мне понадобится мы разрываем наш устный договор В 2013 году предупредив заранее я прошу отдать землю Так как хочу обрабатывать самостоятельно на что он мне показывает копию договора где аренда 30 ноября 2006 года сроком на 7 лет А регистрация 28 июня 2008 года т.е. как он мне сказал можешь забрать землю в конце 2015 года Еще у меня есть справка с печатью о том что моя земля в аренде у него с 2003 года а зарегистрирована только в 2008 И договор составлен в 2006 г как мне признать договор недействительным на что ссылаться Огромное спасибо Відповідно до Закону України \"Про оренду землі\" договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально. Тобто, якщо Ви дійсно не укладали з ним письмового договору (не ставили свій підпис, а він там є), то можна припустити, що хтось його уклав замість Вас (підробив підпис). В такому випадку можна звернутися до правоохоронних органів із заявою, детально описати ситуацію та вказати на те, що гр.N, самовільно заволодів Вашою власністю, використавши при цьому Договір, що Вами не підписувався (може бути розцінено, як шахрайство). Якщо такі дії гр.N будуть визнані злочином, то Ви через суд зможете визнати недійсним Договір оренди паю з підстав недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимоги щодо письмової форми правочину, повернути земельну ділянку у Ваше користування та ще й вимагати відшкодування громадянином N. матеріальної та моральної шкоди (ст.ст 16, 203, 215, 1166, 1167 ЦК України).
2013-04-04 00:56:15: Валентина
Добрый день Помогите пожалуйста Я сдала земельный пай в аренду своему однокласснику договор был в устной форме. Как мы договорились если мне понадобится мы разрываем наш устный договор В 2013 году предупредив заранее я прошу отдать землю Так как хочу обрабатывать самостоятельно на что он мне показывает копию договора где аренда 30 ноября 2006 года сроком на 7 лет А регистрация 28 июня 2008 года т.е. как он мне сказал можешь забрать землю в конце 2015 года Еще у меня есть справка с печатью о том что моя земля в аренде у него с 2003 года а зарегистрирована только в 2008 И договор составлен в 2006 г как мне признать договор недействительным на что ссылаться Огромное спасибо
2013-04-01 09:47:59: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Валерія із Житомирської області: відсутність на сайті товариства інформації про керівника - це внутрішнє питання товариства і на довіру чи недовіру аж ніяк не впливає. Якщо якась людина посилається на те, що вона керівник певного підприємства, то чи це справді так можна перевірити іншими способами: в інтернеті на сайті (ось посилання: http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html ) крім того, можна звернутися в райадміністрацію до реєстратора і отримати інформацію про конкретне товариство. І найпростіший спосіб - попросити таку особу надати завірений печаткою товариства витяг з протоколу, яким його на керівну посаду призначено чи ін.
2013-04-01 09:41:09: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Антона з м. Харків: по-перше, прохання один і той же коментар тричі не повторювати. По-друге, по суті вашого питання: кщо договір не було зареєстровано цілий рік, то може бути два варіанти: або орендар не хоче за рік використання землі платити або в нього на це були якісь інші причини. У будь-якому випадку до реєстрації договорів оренди орендар не мав права використовувати відповідної земельної ділянки. Якщо він це робив, то можна у письмовій формі до нього звернутись із проханням про оплату (або чекати на її отримання згідно із передбаченою в договорі процедурою). Якщо відмовиться оплатити або у передбачені строки не оплатить, тоді єдиний вихід - звертатися до суду і доводити, що землю він без реєстрації договору використовував та вимагати за цей період використання сплатити кошти.
2013-03-29 18:36:03: Валерій
Добрий день. Склалися умови, коли в селі потенційно лише 1 заможній орендатор, а саме, товариство \"---\"(з етичних міркувань не називаю). На сайті товариства вказаана адреса, але в графіі \"керівник\" немає прізвища - лише ім\'я та по батькові. Чи можна довіряти такому орендарю оформлення документів для оренди землі, притому за їх же рахунок? Буду дуже вдячна.
2013-03-29 16:33:40: антон
доброго дня! підкажіть, будь ласка, є таке питання. є договори оренди земельної ділянки, є умови, є реєстрація. але проведена така реєстрація через рік після фактичної передачі ділянки за актом прийому-передачі. це звичайно порушення законодавства, цікаво от що. орендар не хоче платити за час, коли фактично не було реєстрації, а отже й договірних відносин. як бути? дякую.
2013-03-29 16:32:45: Антон
доброго дня! підкажіть, будь ласка, є таке питання. є договори оренди земельної ділянки, є умови, є реєстрація. але проведена така реєстрація через рік після фактичної передачі ділянки за актом прийому-передачі. це звичайно порушення законодавства, цікаво от що. орендар не хоче платити за час, коли фактично не було реєстрації, а отже й договірних відносин. як бути? дякую.
2013-03-29 16:29:37: Антон
доброго дня! підкажіть, будь ласка, є таке питання. є договори оренди земельної ділянки, є умови, є реєстрація. але проведена така реєстрація через рік після фактичної передачі ділянки за актом прийому-передачі. це звичайно порушення законодавства, цікаво от що. орендар не хоче платити за час, коли фактично не було реєстрації, а отже й договірних відносин. як бути? дякую.
2013-03-26 13:56:32: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Євгенії із Попільнянського району: в 2013 році закону України \"Про Державний земельний кадастр\" Верховна Рада України не приймала. Цей закон було прийнято ще в 2011 році. Стосовно того, чому у вас просять такий витяг, то це може бути пов\'язано із необхідністю надати його до реєстратора під час реєстрації договору оренди. Щодо того чому просять його оформити на довірену особу, то це може бути пов\'язано з тим, що саме довірена особа буде здійснювати дії по реєстрації договору.
2013-03-24 00:09:28: Євгенія
Добрий день. Поясніть,будь ласка, про зміни в укладанні договору аренди землі в зв\'язку з прийняттям у 2013 року закону \"Про Державний земельний кадастр\". Чи обов\'язковим є витяг з Державного реєстру для укладання договору аренди? Що означає,якщо арендатор вимагає оформляти витяг на довірену особу?
2013-03-20 10:46:32: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Тетяни із Попільнянського району: згідно із ст. 15 Закону України \"Про оренду землі\" передбачено, що невід\'ємною частиною договору оренди землі є: план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об\'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом. У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об\'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.
2013-03-20 10:38:03: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олени із Кіровограда: якщо в договорі, який укладався ще Вашим дідусем, є окремий пункт, що передбачає Ваше право вимагати зменшення терміну оренди, то тоді так - маєте право. Якщо в договорі оренди такого пункту не має, то тоді Ви можете зробити це лише за умови, коли орендар землі порушить умови договору оренди. Наприклад, не вчасно заплатить орендну плату чи взагалі її не заплатить... або ж заплатить не у тій формі і не у тому розмірі, які визначені в договорі.
2013-03-19 23:01:05: Тетяна
Доброго дня. Дякую за Вашу попередню відповідь. Напишіть, будь ласка, які документи повинен мати власник землі для укладення договору аренди з арендатором. Чи є серед них Витяг з Акту про власність на землю, який виготовляє нотаріус?
2013-03-19 17:36:51: Олена
Добрий день.Мій дідусь помер.я успадкувала його земельний пай чи маю я право вимагати від орендаря ,зменшити строк оренди з 17 на 3 роки
2013-03-18 10:08:39: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Тетяни з Попільнянського району: я не розумію чому у вас такий настійливий орендар. вважаю, що віддавати оригінал такого документа дуже небезпечно. Адже нині є багато схем обману. Зокрема,знищення оригіналів документів та вироблення замість них нових на інших осіб. Чи укладати такий договір і давати оригінал вирішуйте самі. Проте, якщо Ви все ж підете на такі умови, то є альтернатива - звернутися до нотаріуса і просити завірити вірність копії держакту і таку копію дати орендарю. Так буде мінімізовано ризик стати жертвою обману.
2013-03-18 09:55:57: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Миколи з Вінниці: раджу написати на ім\'я директора організації, яка орендує пай, заяву надати копії відомостей чи ін. документів, які підтверджуюють сплату орендної плати. Заяву таку направте на його адресу реконендованим листом поштою і збережіть його копію та квитанцію про відправку. Якщо через 45 днів не буде відповіді - пишіть скаргу в прокуратуру. А рішення суду раджу оскажити в апеляційному порядку.
2013-03-18 09:48:22: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олени з Батурина: якщо на момент підписання договору попередній директор мав повноваження підписувати договори, то перепідписувати їх з новим керівником не потрібно.
2013-03-17 11:27:48: Олена
Між пілприємством та фіз особами були підписані договори оренди землі. Далі змінюється керівник підприємства. Чи може новий директор проводити реєстрацію даних договорів? Чи необхідно їх перепідписати з новим директором?
2013-03-15 22:49:04: Тетяна
Доброго дня, в мене запитання про укладення договору аренди. Арендар вимагає здати оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку(пай), щоб самостійно,за свій рахунок, виготовити витяг у нотаріуса, небхідний для укладення договору аренди. Якщо людина самостійно виготовляє витяг у нотаріуса, арендар не хоче укладати договір аренди. Чи безпечно давати оригінал Державного акту на руки арендарю? Чому раніше для укладення договору аренди ми здавали лише ксерокопії Державного акту,паспорту.
2013-03-15 15:42:42: Микола
Доброго дня . Успадкував земельну ділянку яка перебуває воренді в приватному підприємстві, орендної плати неотримували з 2007 по 2013 рік. звернувся всуд про розірвання договору, суд виніс рішення про відмову мотивуючи тим, що підприємство виплатювало регулярно орендну плату хоча всуді ніяких доказів підприємство ненадало , підкажіть будь ласка як витребувати у підприємства документи в яких вказано що воно виплатило орендну плату .
2013-03-05 14:50:04: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Юлії з м. Харків: раджу звернутися в управління Держкомзему із запитом на інформацію в якому поставити питання про те чи зареєстровано в управлінні договір оренди щодо передачі Вашою мамою ділянки у користування чи ні. А також, в разі, якщо зареєстровано, просити надати копію такого договору. Зразок-форму запиту на інформацію Ви можете скачати на цьому сайті в рубриці \"Зразки документів\" підрозділі \"Звернення до органів влади та доступ до інформації\".
2013-03-05 13:06:14: Юлия
Доброго дня.В мене померла мама і мені по заповіту перейшла у власність земельна ділянка (пай).Коли мати була жива то уклала договір оренди з орендаторами, але договір на руки не дали і не знаемо чи зареєстрована земля в ДЗК.Як мені паписати Заяву, щоб мені письмово відповіли чи зареєстрували землю і до кого нести цю заяву.
2013-02-25 09:42:14: Вячеслав юрист КВУ
Для Валерія м. Кіровоград. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 4 З.У. Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень - обов\'язковій державній реєстрації підлягають: право володіння; право користування (сервітут); право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування та право оренди земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління майном; Згідно з ч. 5 ст. 15 цього Закону - державна реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з моменту надходження до органу державної реєстрації прав заяви про таку реєстрацію та передбачених цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, документів, необхідних для її проведення. Відповідно до ч. 1, 2 ст. 30 цього Закону - Державні реєстратори, державні кадастрові реєстратори, нотаріуси, державні виконавці за порушення законодавства у сфері державної реєстрації прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом. Дії або бездіяльність державного реєстратора, державного кадастрового реєстратора, нотаріуса, державного виконавця можуть бути оскаржені до суду. Отже, є два варіанти подальших дій: 1. Особисто звернутися до державного реєстратора та нагадати про порушення ним строків встановлених Законом, у разі ігнорування подати письмову заяву(скаргу) на начальника цього реєстраційного відділу про усунення порушення закону. 2. У випадку ігнорування начальником Ваших вимог звернутися з адміністративним позовом до суду про визнання бездіяльності протиправною та зобов\'язання вчинення дій з реєстрації договорів оренди землі. Взірці заяв/скарг можна використати із цього сайту зайшовши в розділ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ.
2013-02-24 19:05:26: Валерій
Договори оренди земельних паїв,між фізичною особою та фермерським господарством реєструються по шість місяців в держкомземі.Підскажіть будь ласка як можна на держкомзем надавити щоб виконувалися хоч якісь терміни.
2013-02-20 22:05:14: Виктория
Дякую за роз`яснення, а то місцева влада проходу не дає- кажуть ОБОВ`ЯЗКОВО реєструйся як ФОП.
2013-02-20 15:30:43: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії м. Первомайськ. Відповідно до ст. 42 Конституції України - Основного Закону нашої держави - кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Отже, ставати фізичною особою-підприємцем чи ні, є правом особи, а не обов\'язком. Тому, Ви можете самостійно обрати варіанти подальших дій: або залишити все як є зараз і продовжувати працювати на роботі, або ж зареєструватися підприємцем. Що стосується кількості чи площі земельних ділянок, як підстав для реєстрації громадянина - власника підприємцем, то чинне законодавство України не містить жодних обмежень щодо цього.
2013-02-19 22:23:01: Виктория
Доброго дня. У мене є особисті 2 зем.пая у власному обробітку, ЧИ Є НЕОБХІДНІСТЬ РЕЄСТРУВАТИСЬ ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА- ПІДПРИЄМЕЦЬ, чи можу надалі працювати на роботі? Яка площа чи кылькысть ВЛАСНИХ зем. паїв э приводом для реэстрації ФОП? ДЯКУЮ за відповідь.
2013-02-18 08:53:48: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили Вінницька область. Звичайно першим кроком може бути проведення переговорів, щодо припинення дії попереднього договору та укладення нового між ТОВ та Вами. І лише у разі недосягнення згоди звертатися з позовом до суду.
2013-02-15 22:20:20: Людмила
Вячеслав щиро вдячна,ще раз прошу розяснити, чи можна у моєму випадку звернутись до орендаря про те, що договір між моїм покійним батьком і ТОВ укладено і зареєстровано з порушенням законодавства, і вимагати переукладання договору, а у разі відмови орендаря про те що буду змушена звернутись до суду.
2013-02-13 17:10:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини м. Бровари. Стосовно отримання невиплаченої орендної плати, радимо письмово звернутись до орендаря з вимогою про виплату заборгованості. Таке звернення у формі заяви варто написати і відправити рекомендованим листом на адресу орендаря, вказавши, що Ви є спадкоємцем власника паю з яким у орендаря договір. У разі відмови видати кошти або ж нереагування на звернення протягом місяця - радимо писати скаргу в прокуратуру. Що стосується небажання укладати договір, то згідно із ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. Однак, відповідно до ч. 1 ст. 31 З.У. Про оренду землі - договір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; Тому радимо Вам ретельно розібрати ситуацію що склалася, з\'ясувати чи не закінчився строк дії договору оренди тощо. Якщо припустити, що договір ще не закінчився то його розірвання може бути : або за взаємною згодою сторін, або ж в судовому порядку з одночасним стягненням заборгованої орендної плати.
2013-02-13 16:54:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Леоніда м. Вінниця. Договорів оренди землі переукладати не потрібно. Орендодавцям можна порадити заключити окремі договори на виконання технічних робіт та документації по виділенню окремих ділянок в натурі на місцевості. І після їх виділу внести зміни до договорів оренди.
2013-02-13 12:58:01: Ірина
Я успадкувала земельний пай після бабусі. Чи повинен орендар виплатити мені орендну плату за минулі роки, (бабуся померла 2008).Договір заключати я не бажаю.Завчасно вдячна.
2013-02-13 11:46:10: Леонід
Вячеслав щиро вдячний за відповідь , але хотівби вас просити уточнень по цемуж запитанню ,у договорах прописано земельні ділянки передаються без проекта відведення ,орендар корисується земельними ділянками шість років після цього власники зі своєї ініціативи укладають договора з проектною організацією і земельні ділянки виносят в натурі ,(при укладанні договорів оенди власники уже отримали держ акти на руки але внатурі земельні ділянки не виділяли) чи потрібно в такому випадку перезаключати договора ороенди ?
2013-02-12 12:23:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили Вінницька обл. Питання дійсності чи не дійсності землевпорядних документів, як я вже зазначав у попередніх відповідях вирішує суд на підставі експертних висновків. Що стосується доказів, то витяги з поземельної книги можуть бути доказами недійсності договору оренди землі, оскільки містять необхідну інформацію про відсутність державної реєстрації цього договору.
2013-02-11 22:56:08: Людмила
Вячеслав щиро дякую Вам за розяснення.Підкажіть будь- ласка ,знаю на всі 100% що при отримуванні держ акта як і під час укладання договору між моїм покійним батьком і ТОВ межі на земельній ділянці внатурі невиносились (маю наруках отримане намій запит повідомлення з ДП \"ПОДІЛЛЯГЕОДЕЗКАРТОГРАФІЯ\" в якому вказано що роботи по встановленню та погодженню внатурі (на місцевості) меж земельної ділянки мого покійного батька не виконувалися ,так як таких робіт мій батько незамовляв, але ТОВ надає копію акта визначення меж на якому стоїт підпис не мого батька і стоїт печать орендаря а також на цему документі немає підписів суміжних власників і даже не прописано яка організація і хто із працівників виконував роботи по встановленню погодженню меж внатурі (на місцевості ) чи дійсний цей документ ??? маю підстави важати що це підробка.Неодноразово зверталась до орендаря атакож у відділ держкомзему врайоні щоб надали реєстраційну справу відповіді нуль, мені здається що орендар і районний держкомзем грають в одну дудку ,до речі контора ТОВ в районі ідержкомзем в одному преміщенні ,підкажіть будь ласка як правильно і внайкоротші строки витребувати реєстраційну справу по договору оренди земельної ділянки . І ще одне запитання , на протязі 2012 року я двічі зверталась у районий держкомзем імаю на руках два витяги з поземельної книги в яких вказано що власником (користувачем) земельноі ділянки є Я а відомості про оренду , суборенду відсутні , чі є відомості з поземельноі книги доказом того що договір оренди непройшов до кінця державну реєстрацію???
2013-02-11 11:45:15: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили Вінницька область. Відповідно до ст. 6 Закону України \"Про оренду землі\" визначено, що орендарі набувають права оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, цим та іншими законами України і договором оренди землі. Згідно зі ст.ст. 116, 123, 125 ЗК України визначений порядок і підстави надання в оренду земельної ділянки, що здійснюється на підставі затверджених повноважним органом проекту відведення земельної ділянки, погоджень меж, встановлення меж у натурі (на місцевості). Стаття 15 Закону України \"Про оренду землі\" визначає, що відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4-6, 11, 17, 19 цього Закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. Отже, в суді ТОВ має доказувати про дотримання вимог земельного законодавства при оформленні прав на оренду землі та наявність документів, визначених невід\'ємною частиною договору оренди, тобто що не було порушення ст. 6 Закону України \"Про оренду землі\". Якщо вказані документи у ТОВ відсутні, то воно не зможе довести перед судом дотримання вимог ст. 6 З.У. \"Про оренду землі\", а отже суд може визнати договір недійсним. Що стосується застосування позовної давності, то по - перше - перебіг позовної давності починається від дня, коли Ви довідалися або могли довідатися про порушення свого права або про особу які його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України), по - друге - заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності (ч. 2 ст. 267 ЦКУ), по - третє - позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення (ч. 3 ст. 267 ЦКУ), по - четверте - сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ч. 4 ст. 267 ЦКУ), по - п\'яте - якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту (ч. 5 ст. 267 ЦКУ). Отже, звертайтеся з позовом до суду і в самому позові або окремим документом (клопотання, заява про поновлення строку позовної давності пропущеної з поважних причин) слід прописати про прийняття спадщини земельної ділянки від покійного батька - тобто саме це і буде однією з поважних причин пропуску строку позовної давності (а їх може бути і декілька), звісно при умові якщо інша сторона ТОВ буде просити суд застосувати позовну давність і відмовити в позові за її пропуском. Враховуючи специфіку, раджу звернутися за правовою допомогою до фахівців-правників.
2013-02-09 01:50:46: Людмила
Вячеслав дякую за відповідь, ще запитання: договір оренди землі між тов і покійним батьком заключався в 2006 році ,про те що цей договір підписувала моя мама я дізналась в 2012році , якщо буду визнавати недійсним в суді чи не пройшов строк позовноі давності ??? І ще ,прошу розяснити ,в договорі усі умови росписані під номерами статті ,так наприклад : стаття 8.Обмеження (обтяження)щодо використання земельної ділянки, в ній пункт 8.1в якому вказано На орендовану земельну ділянку встановлено наступні обмеження(обтяження) та інші права третіх осіб: а далі стоїт прочерк !!! чи можна всуді доводити що це є недосягнення згоди по даній істотній умові ??? В статті 6 пункт 6.1 прописано ,Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту її відведення . А стаття 14 . прикінцеві положення пункт 14.3. невідємними частинами договору є:план або схема земельної ділянки ;кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень ) у її використанні та встановлених земельних сервітутів ; акт визначення меж земельної ділянки внатурі (на місцевості ) акт приймання передачі обєкта оренди ; і проект відведення земельної ділянки у випадках передбачених законом усі ці додатки до договора відсутні принаймні коло мого примірника і я знаю на 100% що роботи по всановленню меж внатурі ( на місцевості по цій ділянці мій батько ніколи не замовляв .суть в тому що людям роздали державні акти на підставі розпорядження райдержадміністрації а межі внатурі не виносились .А підставою передачі в оренду земельної ділянки є рішення орендодавця і державний акт на право власності на земельну ділянку. стаття 6 пункт 6.2 договору. Чи можна на підставі цього просити суд визнати недійсними договір і державну реєстрацію договору оренди землі.
2013-02-08 15:48:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили (Вінницька обл). По перше для звернення до суду слід зібрати докази недійсності договору оренди землі. Якщо це підписання договору іншою особою, то слід провести графологічну експертизу справжності підпису. Цим займаються експертні установи, наприклад Київський науково дослідний інститут судових експертиз, який на запит суду, встановить справжність підписів, та надішле судові відповідний письмовий висновок. Що стосується наслідків недійсності договору оренди (якщо суд визнає його недійсним) то відповідно до ч. 1 ст. 216 Цивільного кодексу України - у разі недійсності правочину (читай договору) кожна із сторін зобов\'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а у разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном - відшкодувати вартість того що одержано, за цінами, що існують на момент відшкодування. Зверніть увагу, що визнання недісним договору оренди землі здійснюється лише в судовому порядку шляхом подання позовної заяви з іншими документами які доказують факт його недійсності.
2013-02-08 14:43:03: Людмила
Доброго дня!Успадкувала земельну ділянку покійнго батька,яка перебуває в оренді,догвір оренди замість покійного батька підписала мама,батько з мамою не були офіційно одружені.За 2 роки орендну плату отримували,підписи в відомостях при отримуванні орендної плати ставила мама,хочу в судовому порядку визнати недійсним цей договір(яка відповідальність очікує на мою маму у разі мого звернення до суду???)
2013-02-08 11:46:06: Роман
Мирослава, дуже Вам вдячний.
2013-02-08 11:03:27: Вячеслав юрист КВУ
Для Леоніда м. Вінниця. Відповідно до ст. 15 З.У. Про оренду землі - Істотними умовами договору оренди землі є: об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки). Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. Оскільки в укладених договорах є відміткі про реєстрацію, то вони на даний час є дійсними. Якщо є сумніви у дійсності даних договорів слід їх ретельно проаналізувати на відповідність вимогам вищевказаного Закону, і якщо є підстави то звертатися до суду з позовом про визнання їх недісними.
2013-02-08 10:48:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра (Харків). Відповідно до ч. 2 ст. 158 Земельного кодексу України - земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян вирішуються виключно судом. Тому радимо звернутися з позовом про стягнення недоплаченої орендної плати до орендаря. Стосовно ненадання відповідей на письмові та усні звернення, то радимо направляти письмові звернення рекомендованим листом з повідомленням про отримання. Це необхідно для подальшого доказування в суді фактів звернення з приводу несплати орендної плати. Для ефективного захисту порушених прав слід звернутися до фахівців: юристі, адвокатів які допоможуть скласти позовну заяву та зібрати необхідні докази.
2013-02-08 09:37:03: Ірина
Дякую за відповідь, Вячеслав!)
2013-02-07 16:57:32: Леонід
Доброго дня ,в мене таке запитання?батьки отримали державні акти на земельні ділянки в 2006 році при цьому межі земельних ділянок внатурі не виносились,на підставі цих державних актів батьки заключили договір оренди земельних ділянок з приватним підприємством,при заключенні договорів межі земельних ділянок так само внатурі не виносились,хоча в договорах стоят відмітки що вони за реєстровані!в 2012 році по цим земельним ділянкам були проведені роботи по встановленню та погодженню внатурі меж земельних ділянок з ініціативи власників! (Чи дійсний договір оренди в такому випадку???)
2013-02-07 15:26:20: Олександр
оренда земельного пая закінчилась 14 серпня 2012 р ,а на земельній ділянці був посіяний соняшникяк який убрали в кінці вересня як повинен розрахуватись орендар ? як провадитиметься розрахунок, адже земельну ділянку повернуто за актом прийомки передачі землі 1 жовтня 2012р. та до сьогодні 7.02.13р. орендна плата за землю орендарем не виплачена, і як бути коли на письмові та усні звернення щодо орендної плати орендар не відповідає з повагою,
2013-02-07 11:38:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини (Кривий Ріг). Відповідно до ст. ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, передбачено, що смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. Отже, договір є дійсним. Окрім Закону Про оренду землі, яким визначені основні моменти та підстави для укладення, зміни, розірвання договору оренди землі, слід керуватися ще й нормами Цивільного кодексу України. Зокрема ст. 651 ЦКУ визначає, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, спадкоємець має, перш за все уважно прочитати свій примірник договору оренди землі в тій частині, яка стосується процедури та порядку його розірвання. Крім того, даний Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору , коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Тобто у спадкоємця, як однієї з сторін договору, мають бути вагомі підстави для ініціювання розірвання діючого договору. Іншими словами, ці підстави, мають бути обгрунтованими як для орендаря так і для суду. Звісно що пропонуючи розірвання договору, пропозиція спадкоємця має бути письмово оформлена та надіслана орендарю цінним листом з описом вкладення або вручена йому особисто з відміткою про реєстраціїю (отримання) на другому її примірнику (екземплярі спадкоємця). У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів спір про розірвання договору оренди землі вирішує суд за позовом орендодавця. Тому, якщо все ж таки діло дійде до суду, рекомендуємо звернутися за правовою допомогою до юриста, адвоката.
2013-02-07 10:31:13: Ірина
Добрий день ! Мене цікавить питання чи дійсний договір оренди землі (паю) після смерті орендодавця, якщо срок дії договору ще не закічився?? І чи може спадкоємець, успадкувавши цю земельну ділянку розірвати достроково договір оренди?
2013-02-04 18:03:34: Мирослава, юрист
для Григорія (Боровка): Дострокове розірвання договору оренди землі за відсутності згоди обох із сторін можливе лише в судовому порядку. Підстави - в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону України про оренду землі. Скарги на дії орендаря, сільської/селищної ради розірвати договір \"не зможуть\", однак якщо за результатми розгляду ваших скарг, наприклад, прокуратура, встановить порушення, то це може бути одним із доказів в суді. Крім того, повноваження контролю за дотриманням земельного законодавства належать органам Держземагенства. Актуалізувати вирішення вашого питання можуть ЗМІ.
2013-02-04 17:02:12: Мирослава, юрист
Для Романа (Тульчин): ст. 33 Закону України \"Про оренду землі\" визначає поновлення договору оренди. Зокрема, визначено, що піісля закінчення строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов\'язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов переважне право на поновлення договору. У разі поновлення договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, то за відсутності письмових заперечень орендодавця протягом одного місяця після закінчення строку договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Письмове заперечення здійснюється листом-повідомленням. Тому, відповідно до Закону автоматичне продовження можливе лише за відсутності письмових заперечень з Вашої сторони, як орендодавця. Однак - на той самий строк і на тих самих умовах! Інше, вважаю, дає всі підстави вважати таку пролонгацію такою, що була здійснена з порушенням норм законодавства.
2013-02-04 16:46:12: Мирослава, юрист
для Олександра (Жашків): Питання недійсності договору вирішується в судовому порядку і до дати винесення рішення судом він буде вважатися дійсним. Що стосується припинення дії договору з підстав виготовлення державного акту, то судова практика є настпуною. Пленум Верховного Суду України, який у своїй Постанові від 16.04.2004 № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» (зі змінами та доповненнями) визначив, що «при розгляді спорів про переукладення договорів оренди землі суди повинні враховувати, що згідно з пунктом 2.3 Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 січня 2000 р. N 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2000 р. за N 101/4322, після виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) і одержання державного акта на право приватної власності на землю зобов\'язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства. З часу отримання особою державного акта на право приватної власності на землю вона набуває статусу власника земельної ділянки, у зв\'язку з чим змінився предмет оренди та статус сторін договору оренди, а тому договір оренди земельної частки (паю) припиняється. Враховуючи вимоги статей 203, 215 ЦК про недійсність правочину, переукладення договору оренди земельної частки (паю) після виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки і одержання власником земельної частки (паю) державного акта на право власності на земельну ділянку можливе лише за наявності волевиявлення на те сторін. На запитання про реєстрацію другого договору управлінням земельних ресурсів напрошується висновок, що порушень тут немає, адже попередній договір вважається таким, що є припинений. Питання неправомірності дій суб\"єктів владних повноважень вирішується в судовому порядку.
2013-02-04 16:13:08: Мирослава, юрист
для Євгенія (Кременчук): Відповідно до ст. 15 Закону України \"Про оренду землі\" орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату - є одним із істотних умов договору оренди. Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов...є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону. Звідси, якщо в договорі необумовлено внесення орендної плати в натуральній формі, а орендар, всупереч цьому оплачує оренду зерном, це можна розцінювати як порушення умов умов договору. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Базою для визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай) є нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Значення нормативної грошової оцінки земель щороку уточнюється на коефіцієнт індексації, який визначається відповідно до законодавства. Про коефіцієнт Ви можете дізнатися в територіальному органі Держземагенства. Тому, якщо Ваш орендар неправильно та несвоєчасно проводить оплату за оренду землі Ви маєте повне право звернутися до суду з позовом про розірвання договору, стягнення матеріальних збитків.
2013-01-31 21:48:16: Гриша
Доброго дня.Порадьте ,будь ласка, куда можна звернутися громаді з письмовою скаргою відносно дострокового розірвання договорів (з орендарем) , які зареєстровані лише в селищній раді з численними порушеннями. Наша громада містить всобі більше 70 осіб. Протягом двох років мали три адвокати яких підкупили(залякали) і недовівши справи до кінця зникали.У нас є Державні акти,Технічна документація,Земля винесена в натуру і один рік ми вже нею користувалися . ,А орендар посилається на договора і має наміри обробляти землю.Що нам робити?
2013-01-29 17:04:55: Роман
Доброго дня, піскажіть як правильно діяти в данній ситуації, маємо 4 земельні паї на 4 членів сім\'ї, які в різний час були укладені з ТОВ \"Зернопродукт\" в період з 2005 року на строк 5 років, недавно взнав що вони були автоматично пролонговані ще на 15 років, без жодних підписів із нашої сторони і копій договорів. Зараз займаюся розірванням данних договорів яка вірогідість того що в судовому порядку суд їх розірве?
2013-01-29 12:23:41: Саша
Доповнення до минулого запитання.І чи мала право Управління земельних ресурсів Реєструвати договір по державному акті,якщо раніше договір по сертифікату був зареєстрований в Селищній раді?
2013-01-28 15:48:21: саша
Добрий день.Підскажіть будласка?Якщо договір оренди землі був заключений по сертифікату і в договорі був пункт,що при виготовленні державного акту орендодавець зобовязуеться перезаключити договір на тих самих умовах і на той самий термін.Умови договору не поршувались,орендна плата виплачувалась згідно договору і до закінчення терміну договору ще три роки..Виготовши державний акт не попередивши орендаря, орендавець заключае договір по державному акті з іншою організаціею.Який договір є дійсний?Дякую
2013-01-28 02:05:16: Евгеній
Добрий день. Дякую Вам за Вашу таку потрібну просвітницьку працю. Я прочитав те, що було написано нижче и зрозумів, що однією із основних умов розірвання договору оренди земельного паю є - не своєчасне, не внесення орендної плати. Підкажіть будь ласка, а як бути колі орендар примусово розраховується зерном, а вартість його завищує. Крім того в договорі не вказано санкції за несвоєчасне внесення орендної плати, там де повинен бути розмір пені не заповнено. Розмір грошової оцінки записаний три річної давнини, на момент заключення договору. Крім того в минулому році, після повідомлення, орендареві про намір розірвати договір, він привіз и передав кошти через родичів, ніяких документів не було підписано. Але навіть з ними за рахунок завищення вартості зерна він не доплатив. Підкажіть будь ласка, що робити.
2013-01-11 14:14:07: Сергій
Щиро вдячний !!!
2013-01-11 11:46:01: Мирослава, юрист
для Сергія (Ватутіно): Відповідно до Закону України \"Про оренду землю\" договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків. Тому, якщо умови договору оренди виконувались належним чином, розірвати договір на вимогу орендодавця за відсутності згоди орендаря не так і легко. Зверніть увагу на положення щодо суборенди: орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо ж Ви передали пай в суборенди без дозволу чи в договорі оренди паю не було передбачено таку можливість, то це може бути одним варіантів неналежнго виконання обов\"язків стороною договору.
2013-01-09 12:43:13: Сергій
Доброго дня, в мене таке запитання,я орендар, в 2010році заключив договір оренди земельного паю з орендодавцем на строк 5 років, в 2011році передав орендовану ділянку в суборенду інші організації, яка виплачує орендну плату беспосередньо власникові державного акту.В 2012р. власник д.а. помирає і право на спадщину набуває його син і після того ,як він виготовив державний акт він хоче розірвати договір оренди який був укладений між мною та його батьком і визнати його недійсним. Чи має він право на розірвання договору? Як бути з суборендою?
2013-01-09 10:30:07: Вячеслав юрист КВУ
Для Олі з Тернополя. Окрім Закону Про оренду землі, яким визначені основні моменти та підстави для укладення, зміни, розірвання договору оренди землі, слід керуватися ще й нормами Цивільного кодексу України. Зокрема ст. 651 ЦКУ визначає, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Отже, Ви маєте, перш за все уважно прочитати свій примірник договору оренди землі в тій частині, яка стосується процедури та порядку його розірвання. Крім того, даний Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору , коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Тобто у Вас, як однієї з сторін договору, мають бути вагомі підстави для ініціювання розірвання діючого договору. Іншими словами, ці підстави, мають бути обгрунтованими як для орендаря так і для суду. Звісно що пропонуючи розірвання договору, Ваша пропозиція має бути письмово оформлена та надіслана орендарю (Агрофірмі) цінним листом з описом вкладення або вручена йому особисто з відміткою про реєстраціїю (отримання) на другому її примірнику (Вашому екземплярі). . У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів спір про розірвання договору оренди землі вирішує суд за позовом орендодавця. Тому, якщо все ж таки діло дійде до суду, рекомендуємо звернутися за правовою допомогою до юриста, адвоката.
2012-12-31 15:39:11: Оля
Доброго дня, в мене таке питання: Маю земельний пай, він був зданий в оренду, але в 2012 році термін оренди закінчується. я не хочу більше його здавати, а маю намір обробляти його самостійно. Я ходила в представництво агрофірми і говорила їм про свій намір забрати свій земельний пай але мені відмовили, аргументуючи це тим що ця агрофірма вже багато років обробляє мою землю, вкладає в нею гроші - тож на їх думку за це я їм вже стільки винна що й за все життя не розплатитись! Порадьте куди і як мені правильно звернутись щоб забрати свою землю.
2012-12-13 10:04:25: Вячеслав юрист КВУ
Для Максима з Кіровограда. Відповідно до ст. 32 З.У. Про оренду землі - На вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Тобто, якщо сторони не виконують обов\'язків за договором він може бути достроково розірваний на вимогу соторони в судовому порядку. Що стосується ст. 19 вказаного Закону, то граничний строк оренди не повинен перевищувати 50 років. Щодо інших строків оренди, то правомірність їх встановлення у договорі оренди має визначити суд, але на підставі належних та достовірних доказів наданих в підтвердження своїх вимог стороною у спорі.
2012-12-12 23:09:31: Максим
І ще одне питання... В такому разі загальний термін дії договору оренди землі буде дорівнювати 14 років! Згідно ст. 19 закону \"Про оренду землі\":\"При передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою.\" Період ротації основної сівозміни (10-ти пільної) 10 років. Тобто, я так розумію, що договір повинен укладатися на 10;20:30;40 або 50 років. Це може бути приводом для розірвання договору??? Зарані дуже дякую!!!
2012-12-11 22:27:17: Максим
Дякую!
2012-12-11 10:42:12: Вячеслав юрист КВУ
Для Максима з Кіровограда. Відповідно до ст. 20 Закону України Про оренду землі визначено, що укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Отже, будь-які зміни до договору оренди землі, теж підлягають державній реєстрації і мають однакову з основним договором юридичну силу, а точніше, після їх підписання стають невід\'ємною частиною договору. Що стосується продовження терміну дії договору оренди землі, то відповідно до ст. 30 вказаного закону зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Отже, якщо ви не згодні з продовженням строку дії договору оренди землі можете обрати два варіанти: 1. підготувати письмові зміни до договору оренди які ви вважаєте за потрібне і досягати свого шляхом переговорів; 2. у випадку відмови орендаря від запропонованих умов спір вирішувати в суді.
2012-12-10 19:56:50: Максим
Доброго дня!Я вступив у право власності на земельну ділянку (пай).Власник земельного паю помер.Ним був підписаний договір оренди земельної ділянки до 2015 року.До цього договору є додаткова угода, в якій термін дії договору продовжено до 2019 року.Угода зареєстрована.Чи має вона юридичну силу???Чи можна додатковою угодою продовжувати термін дії договору???
2012-12-10 13:04:22: Петро
Щиро дякую!
2012-12-10 12:40:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра з Херсону. Якщо в договорі оренди не передбачено виплату орендної плати наперед, то відповідно будь-які заяви не мають юридичних наслідків, адже не відповідають умовам договору оренди землі. Питання взагалі спірне. Адже Ви не знаєте напевно чи дійсно батько отримав орендну плату наперед, чи лише написав заяву про це а грошей не отримав. Якщо орендар надасть Вам підтверджуючи документи про дійсне отримання батьком орендної плати наперед тоді питання спадкування цих сум не ставиться, оскільки орендна плата була отримана і не входить до складу спадщини. Якщо ж орендну плату за минулі роки батькові не виплатили то вона є об\'єктом спадщини. У будь якому випадку раджу ретельно перевірити чи дійсно оренда була сплачена наперед, оскільки від цього залежить чи буде врахована ця оплата в наступних роках чи ні. Наостанок зазначимо, що у разі недосягнення згоди по цьому питанню шляхом переговорів воно вирішується судом за позовом однієї з сторін договору або їх правонаступників.
2012-12-10 11:37:40: Петро
В договорі не оговорено ,що орендна плата може видаватись наперед, єдиним документом для видачі орендної плати наперед ,є заява батька. Я є спадкоємцем цієї суми ? Чи повинні її враховувати при виплаті мені орендної плати за наступні роки?
2012-12-06 10:56:44: Вячеслав юрист КВУ
Для Петра з Херсону. Відповідно до ст. 22 З.У. Про оренду землі, встановлено, що орендна плата може справлятися у грошовій, натуральній та відробітковій (надання послуг орендодавцю) формах. Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати. Орендна плата за земельні частки (паї) встановлюється, як правило, у грошовій формі. За добровільним рішенням власника земельної частки (паю) орендна плата за земельні частки (паї) може встановлюватися у натуральній формі. Внесення орендної плати оформлюється письмово, за винятком перерахування коштів через фінансові установи. Отже, основним у відносинах оренди землі є вищевказаний Закон України Про оренду землі, який передбачає всі основні моменти щодо оренди та відносин сторін. Але Вам також потрібно ретельно ознайомитися з договором оренди батьківського паю в частині яка стосується саме орендної плати наперед. Порада - звернутися письмово до орендаря за наданням пояснень та документального підтвердження внесення оплати наперед за оренду землі. Заяву слід оформити письмово в двох примірниках, один з яких подати особисто або поштою рекомендованим листом на адресу орендаря, а інший залишити у себе на підтвердження свого звернення.
2012-12-06 10:28:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Марини (Черкаська обл.) Заява про розірвання договору має бути письмово оформлена та надіслана орендарю цінним листом з описом вкладення або вручена йому особисто з відміткою про реєстраціїю (отримання) на другому її примірнику. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів спір вирішує суд за позовом орендодавця. У будь-якому випадку радимо проконсультуватися з цього питання у юриста, адвоката які й допоможуть правильно скласти документ про розірвання договору оренди землі.
2012-12-05 15:06:51: Петро
Я отримав у спадщину землю, але орендну плату за минулий рік від орендаря не отримав, так як батько отримав її на 2 роки наперед (по заяві на лікування).Чи правомірні дії орендаря і якими документами він керується?
2012-12-05 11:42:56: Марина
Доброго дня, підкажіть будьласка де можна взяти зразок заяви на розірвання договору оренди землі в заязку з закінченням його строку дії? Орендар хоче автоматично подовжити строк його дії, я проти
2012-11-30 12:34:07: Микола (юрист КВУ)
Шановні відвідувачі - читачі сайту! Звертаємо увагу, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, іншими фізичними особами). Консультації представникам юридичних осіб з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися.
2012-11-30 10:34:40: Ірина
Орендодавець помер при цьому отримав орендну плату на 3 роки вперед, взвязку з сімейними обставинами, щи є спадкоємиць правонаступником цього боргу, якщо ні як правильно оформити видачу орендної плати авансом?
2012-11-29 16:56:20: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Світлани з Києва: для початку зверніться до органу Держземагентства в районі, де знаходиться пай, із запитом на інформацію. Попросіть, щоб Вам надали копію зареєстрованого договору про оренду паю. Адже такий договір реєструється у відповідному органі і в них лишається його примірник. Зразок (форма) запиту на інформацію є на цьому сайті в рубриці \"Зразки документів\". Для підтвердження права на отримання копії такого договору можете до запиту додати в якості додатків копію свідоцтва про смерть і копію свідоцтва про права на спадщину. Як ознайомитесь із текстом договору, то за передбаченою в ньому процедурою повідомите орендаря про небажання продовжувати договір після 2014 року. Повідомити можна шляхом надсилання відповідного повідомлення поштою рекомендованим листом. Щодо отримання орендної плати, то саме із тексту договору Ви зрозумієте скільки, в який строк та в якому порядку Вам повинні сплатити орендну плату за користування паєм. Але в будь-якому випадку, паралельно із вчиненням дій щодо отримання копії договору Ви можете написати і заяву орендарю з проханням виплатити Вам орендну плату. До такої заяви слід долучити копію свідоцтва про право на спадщину, яке підтверджує, що Ви є власником паю після померлої.
2012-11-29 14:55:45: Світлана
Доброго дня, запитання про орендну плату, що робити, якщо моя бабуся померла, договір підписувала, він діє до 2014року, але я його не маю на руках, тобто загубився, а новий договір з новим орендарем підписувати не хочу до 2014. Які мої дії для того, щоб і договір неолвий не підписувати і отримати належні меня по закону кошти за пай. Дуже дякую
2012-11-29 14:26:30: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Надії із Чернігова: будь-яка сторона має право пропонувати свої умови договору. Це загальне положення і воно передбачене у Цивільному кодексі України. Тому орендар мав право пропонувати продовження договору. Це також не забороняє З.У. \"Про оренду землі\". Я би не ризикував підписувати проект договору, якщо в ньому є умови з якими Ви не погоджуєтеся. Краще надіслати не підписаний договір із протоколом розбіжностей. А, якщо орендар погодиться на Ваші пропозиції, то він їх внесе в новий проект договору і надішле його Вам на підпис. Про це, зокрема, можна вказати в заяві (щоб він так зробив), яку будете із протоколом надсилати орендарю. Якщо ж Ви підпишете і повернете з протоколом розбіжностей, то може скластись ситуація, яка в подальшому призведе до судових тяжб із орендарем.
2012-11-29 10:58:54: Надія
Дякую за розяснення. Підкажіть ще по цьому питанню. Якщо я написала до цієї додаткової угоди протокол протиріч. То чи повинна я підписати надану мені додаткову угоду з поміткою \"підписано з протоколом протиріч\". Які дії орендаря при отриманні цих документів. Підкажіть ще, якими законодавчими документами міг користуватися орендар, коли пропонує додатковою угодою продовжити до 2020 року дію договору, який укладений до 2016 року.
2012-11-28 17:39:57: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олександра із Києва: у цій ситуації на мій погляд можна спробувати подати в суд позов і доводити те, що договір не підписувався на 25 років, або й не укладався взагалі. Якщо є записи і виправлення на самому договорі, то є шанси навіть якщо договір визнаним недійсним і не буде, то доведете, що на 25 років його ніхто не укладав. У будь-якому випадку в подібній ситуації раджу звернутися до адвоката, бо самостійно (якщо Ви не маєте юридичної освіти) навряд чи зможете довести свою правоту. Земельні спори - надзвичайно складна категорія справ навіть для фахових юристів.
2012-11-28 17:24:26: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Оксани з Миколаєва: Ви підготовлену заяву надсилайте поштою рекомендованим листом орендарю і все, якщо це відповідає процедурі припинення договору, прописаній в укладеному Вами з ним договорі. Нікому більше, якщо це не передбачено договором, таку заяву Ви не надсилаєте. Для себе лишайте копію такої заяви і квитанцію пошти про відправку листа. Але впершу чергу перегляньте договір чи такі дії не суперечать його положенням.
2012-11-28 13:03:22: Оксана
Добрий день. Я підготувала листа до орендаря про небажання в майбутньому продовжувати з ним орендні відносини після закінчення строку договору в 2013 році. Кому ще потрібно надіслати подібну заяву, щоб спростити процедуру припинення орендних відносин. А також мати необхідні документи при необхідності звернення до суду? Дякую.
2012-11-28 10:06:50: Олександр
Це знову я. виявилися нові обставини \"підписання\" договору на одному примірнику стоять печатки із різними назвами юр особи орендаря СВАТ таПАТ і видно як проводилися виправлення у термінах і датах складення договору (було 5 років а дописано перед 2 і вийшло 25) тепер даний договір необхідно визнанвти недійсним, але як земагенство пропустило такі факти і неврахувало їх.
2012-11-28 09:30:29: Олександр
доброго дня, в мене таке питання. мій дід має паї 2 га орної землі та 0,86 га саду. довгий час працював головним інженером в СВАТ (більше 30 років). з директором господарства був у добрих стосунках. договору на оренду як такого не було (був заготовлений з 2007 року чорновий варіант з підписами без дат і строків аренди про всяк випадок, орендну плату сплачув щороку (розписувалися у книгах видачі плати)) у 2012 році захотіли забрати землі і обробляти самі, вважаючи що договору немає. 26.11.12 виявилося що договір їснує від 12.09.12 і зареєстрований в земагенстві 1.10.12. на 25 років. директор відмовляється розірвати договір без суду. підписи стоять наче справжні. які підстави можуть бути для розірвання у судовому порядку?(про істотні умови говорити зарано (виплата чи не виплата оренди) і вони мабуть всі присутні адже договір був зареєстрований) тут чистої води махінації, адже з 2007 по 2012 рік землі оброблялися без договору (був заготовлений коли необхідно можна було підписати) і без повідомлення нас був підписаний на 25 років. директор мотивує підписання і реєстрацію договору тим що його заставили скласти договір у земагенстві.
2012-11-27 10:03:06: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Надії із Чергінова: у Вашій ситуації дії орендаря можна вважати незаконними, якщо він ставить отримання орендної плати за минулий період в залежність від укладення додаткової угоди на наступний період. В цій ситуації можна, якщо період виплати орендної плати настав, а Вам її не виплатили, написати письмову заяву тому хто орендує і напавити йому її поштою рекомендованими листом . В такій заяві ж поставити питання в зв\'язку із якими причинами не виплачено орендну плату і коли вона буде виплачена. У випадку нереагування на звернення або ж формальну відписку - написати скаргу в прокуратуру чи звернутися до суду. Стосовно ж додаткової угоди, то Ви можете погодитись на 3% орендної плати, але не погодитись на продовження договору. Для цього Ви можете оформити протокол розбіжностей і подати його орендарюВашого паю. Щоб Ви це могли зробити самостійно - зайдіть на цьому сайті в рубрику \"Бібліотека\" - далі \"Права людини\". Там є електронна версія книги \"Право власності на землю: набуття, користування, відчуження\". На стор. 50-58 Ви можете детальні ше почитати про оренду, а на стор. 74-76 ознайомитись із зразками документів (в т.ч.із протоколом розбіжностей та супровідною заявою до нього).
2012-11-26 16:02:54: Надія
Добрий день. В мене таке запитання. Земельна ділянка (пай) здана в оренду в 2006 році на 10 років, на що укладений договір оренди з орендною платою в розмірі 1,5 %. В листопаді цього року орендар пропонує додаткову угоду до діючого договору в якій піднімає орендну плату до 3% та зміню термін дії договору до 31 грудня 2020 року. А пропонує підписати цю додаткову угоду шляхом вимоги \"коли підпишеш угоду, тоді віддам оплату за пай\" Чи правомірна дія орендаря, коли він додатковою угодою продовжує термін діючого договору.
2012-11-26 12:54:07: Лілія
Доброго дня. в юр. особи є договора оренди землі заключені на 10 р.(зем.ділянки є невитребуваними). з часом люди витребовують ділянки на тій території,де є заключені договори оренди юр. особи. Чи місцеві органими самоврядування повинні повідомляти орендаря про витребування зем. ділянок, що підпадають на територію оренди юр. особи..? і де то прописано. наперед дякую.
2012-11-26 10:45:30: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Романа з Полтави: Земельний пай після смерті батька Ви можете на себе оформити. Із Порядком оформлення Ви можете ознайомитися на цьому сайті в опції \"Бібліотека\". У підопції \"Права людини\" там є електронна версія брошури \"Право власності на землю: набуття, користування, відчуження\". На стор. 39 цієї брошури роз\'яснюэться выдповыдна процедура.
2012-11-25 00:30:57: Роман
а что делать если отец и мать умерли когда я был маленький, и рос в интернате у меня остался сертификат на земельний пай од отца. Что мне с ним делать если нет не завещания ничего. Я могу его переоформить на себя?
2012-11-19 09:38:11: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Надії із Тернополя: згідно із ст. 15 та ст. ст. 21, 22 Закону України \"Про оренду землі\" істотними умовами договору оренди землі є. крім іншого, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Таким чином, те як вноситься орендна плата і на підставі яких документів її може отримувати особа прописується в конкретному договорі оренди земельної ділянки.
2012-11-17 13:23:13: Надія
Який документ є підставою для виплати орендної плати?
2012-11-16 11:13:57: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Петра із села Красівка Бердичівського району: думаю, що в цій ситуації потрібно звертатись до прокуратури та органів Держземагентства і просити вказати на того з чиєї вини були допущені помилки під час оформлення документів. А після того як будуть документальні підтвердження - звертатись до суду з позовом щодо визнання незаконних дій того, хто винен і відшкодування шкоди. Само собою потрібно і оформляти нові документи.
2012-11-15 20:47:40: Петро
Доброго дня, в мене запитання слідуючого характеру:дізнався від представників Держземагентства, що виданий мені державний акт на земельний пай не дійсний тому,що сталася помилка(путаниця) з кадастровими номерами ,при чому ця помилка стосується всіх без винятку жителів двох сіл на чолі яких стоїть Красівська сільська рада.На запитання:Що робити людям і мені ? Отримав відповідь:Переоформлюйте державні акти.Процедура не безкоштовна, плюс так звані \"метелики\" потрібно чекати по пів року і більше.На запитання:Хто допустив ці помилки? Хто відповість за цей бардак? Ніхто нічого конкретного не каже , хоть на актах стоять підписи і печатки посадових осіб. Порадьте, як бути? Що можна зробити в даній ситуації? Завчасно дякую.
2012-11-15 20:09:01: Василь
Щиро дякую Миколі , юристу КВУ із міста Рівне, за детальну відповідь.
2012-11-13 11:03:43: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олександра зі Львова: Ні, ділянку, на яку не оформлено право власності, передавати в оренду не можна. Це неможливо через відсутність необхідних для укладення договору оренди документів.
2012-11-13 10:31:09: Олександр
Чи має право особа заключити договір оренди землі , якщо та особа не має права власності як на землю так і на будинок який розміщений на тій землі, особа лише зареєстрована та проживає на даній тереторії.
2012-11-12 11:40:08: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Василя з Бердичева: стосовно отримання невиплаченої орендної плати, то раджу письмово звернутись до фермера з тим, щоб він виплатив заборгованість. Таке звернення у формі заяви написати варто і відправити рекомендованим листом на адресу фермера, вказавши, що Ви є спадкоємцем власника паю з яким у фермера договір. У разі відмови видати кошти або ж нереагування на звернення протягом місяця - напишіть скаргу в прокуратуру. Щодо двох держактів на одну і ту ж земельну ділянку, то раджу звернутися до управління Держземагентства за місцем проживанння із письмовим запитом на інформацію в якому поставити прохання надати Вам інформацію хто є власником такої ділянки згідно із наявними у них відомостями. Якщо власник не Ваша бабуся, а хтось інший, то держакт, виданий на вказану земельну ділянку іншій особі можете спробувати оскаржити до суду. Для цього раджу звернутись за послугами до професійного адвоката. оскільки, якщо Ви не юрист, то самостійно правильно оформити документи в суд навряд чи зможете.
2012-11-08 22:20:20: василь
Доброго дня, в мене запитання про орендну плату,з весни цього року переоформляю пай мого батька та бабусі,орендареві надав відповідні, завірені про це справки.Спочатку не було проблем. всіх це влаштовувало,але зараз коли звернувся до орендаря одержав відповідь ,що кошти пішли у сільську раду,як не востребовані (мотивуючи тим ,що я не заключав з ним договір).Cільська рада в свою чергу уникає відповіді на запитання :Що мені робити щоб отримати належні (я так вважаю) мені кошти? З бабусеним паєм взагалі виходить фантастична історія:в мене на руках державний акт на пай ,а в сільській раді на цей же пай виданий ще один державний акт іншій особі.Допоможіть будь ласка !Як бути в цій ситуації? Сподіваюсь що в нашій країні ще є справедливість.
2012-10-25 02:59:53: Любов Херсонська область
Доброго дня! У мого батька заключений договір оренди земельного паю 01.01.2006 р з приватним підприємцем . П.9 даного договору визначено перегляд орендної плати 1 раз на три роки. 1 Скажіть будь ласка чи є 3% згідно законодавства цим переглядом? При заключені договору до нього не внесено пункту про нарахування індексації на орендну плату та в натуральній формі орендної плати визначено \" види сільгоспродукції\" без зазначення кількості, тому прив продукції . 2.Чи можу я зараз визнати договір не дійсним в разі не домовленості про внесення змін до договору ? 3 Яким чином примусити підприємця перерахувати та сплатити моєму батьку натуральну оплату орендної плати по цінам фактичної собівартості минулого року? Приватним підприємцем кожного року надається різна неякісна продукція ( не очищена, волога і т.д.) по ціні сьогодення , а не по фактиній собівартості минулого року? Які наші дії?
2012-10-17 19:19:28: Мирослава, юрист
для Олега (Черкаси): Відповідно до ст. 18 Закону України \"Про оренду землі\" договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Оскільки договір оренди землі не зареєстрований, то він не набув чинності, однак є укладеним оскільки сторони його підписали. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Чинне законодавство не передбачає можливість \"відкликати\" чи іншим чином відмовитися від свого підпису в договорі оренди.
2012-10-16 13:54:01: Олег
Доброго дня! У мене таке запитання - договір на оренду паю, заключений моїм батьком з орендарем, діє до 2015 року. Минулого тижня орендар запропонував підписати новий договір, на 10 років, до 2023 року, і договір батьком був підписаний. Чи можна якимсь чином скасувати підписання цього нового договору, якщо він ще не зареєстрований у Держкомземі? Чи можна звернутись до Держкомзему з цього питання? Як правильно це зробити? Дякую за відповідь.
2012-10-13 23:26:32: Віталій
Доброго дня, допоможіть будь ласка розібратися, до теперішнього часу мій пай орендувала агрофірма з підписанням типового договору, але в цьому році при видачі зерна дали ознайомитися з бумагою в якій написано, що я і всі власники паїв повинні зробити викопіровки і винос землі в натурі для паю і лише потім підписати договір оренди тільки вже в нотаріуса, багато власників не згодні робити викопіровки так як пай складается з трьох частин це орна земля 1 га, сад який не оброблюєтся 12 соток та лугу 28 соток, тому сума за викопіровки виходить не маленька, а в іншому випадку якщо ми не згодні підписати договір, то за не обробку тобто не використання у нас їх відберуть безкоштовно. Чи можливий такий хід подій, та що порадите? Буду дуже вдячний за відповідь.
2012-09-25 09:43:28: Вячеслав (юрист КВУ)
Для Сергія з Луганська. З описаної Вами ситуації є зрозумілим, що орендар фактично використовував орендований пай і після закінчення дії договору. Отже він повинен розрахуватися за це використання, і акт передачі земельного паю має бути виданий тим місяцем у якому орендар закінчив фактичне використання паю, тобто у червні місяці. Якщо ж він цього не зробить то є підстава для стягнення орендної плати за червень місяць в судовому порядку.
2012-09-25 09:27:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Віталія (Петрівський р-н). Окрім Закону Про оренду землі, яким визначені основні моменти та підстави для укладення, зміни, розірвання договору оренди землі, слід керуватися ще й нормами Цивільного кодексу України. Зокрема ст. 651 ЦКУ визначає, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору , коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Тобто у вашої матері, як однієї з сторін договору, мають бути вагомі підстави для ініціювання внесення змін до діючого договору. Іншими словами, ці зміни, які вона буде пропонувати у вигляді додаткової угоди, мають бути обгрунтованими як для орендаря так і для суду. Звісно що додаткова угода має бути письмово оформлена та надіслана орендарю цінним листом з описом вкладення або вручена йому особисто з відміткою про реєстраціїю (отримання) на другому її примірнику. Підстави, за якими б орендар відмовився від пропозиції про укладення додаткової угоди, теж регулюються цивільним законодавством (ст.ст. 641-646). У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів спір про спонукання орендаря до укладення додаткової угоди або внесення змін до діючої вирішує суд за позовом орендодавця.
2012-09-24 11:19:56: сергій
оренда земельного пая закінчилась 26 травня 2012 р ,а на земельній ділянці була посіяна озима пшениця яку убрали в кінці червня як повинен розрахуватись орендар ?І чи обовязково брати в орендаря акт про передачу землі і якою датою? Адже орендар говорить з якої дати буде виданий акт по такий період і провадитиметься розрахунок. Чи правильно це7
2012-09-21 13:59:53: Віталій
Доброго дня!!! Допоможіть будь-ласка у вирішенні ситуації такого змісту. В 2008 році моя мати (яка є власником земельної ділянки) до основного договору оренди уклала додаткову угоду, де одним із пунктів був \"Термін дії договору укладається на 10 років\". Мати повністю дієздатна, усвідомлювали, що підписує договір, але в тонкощах цого договору не компетентна, та ні з ким не порадилась щодо його підписання. Питання: Чи може моя мати як власник земельної ділянки ініціювати укладення додаткової угоди про зменшення терміну дії договору? З яких підстав може Орендар відмовитись від розгляду даної угоди? Чи можливо в судовому порядку на підставі свободи договору, змагальності сторін вимагати укладення додаткової угоди, як це передбачено для Орендаря де відповідно до ч.9 ст. 33 ЗУ Про оренду землі, останній має право у разі відмови чи зволікання орендодавця в укладенні додаткової угоди оскаржити ці дії в суді???? Бо як на мене, то договір оренди є односторіннім, де в основному захищаються права Орендаря!!!!
2012-09-18 08:57:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Сум. Якщо договір оренди паю продовжив свою дію після смерті орендодавця , тобто не закінчився його строк, а спадкоємці прийняли спадщину та отримали свідоцтво про право на спадщину земельного паю і на державному акті на цей пай є відмітка про перехід права власності до них, то питання орендної плати вирішується: а) шляхом переговорів; б) у разі незгоди орендаря сплатити суму оренди в добровільному порядку - спадкоємець вправі подати позовну заяву про стягнення орендної плати до суду за місцезнаходженням паю.
2012-09-16 17:25:57: Олена
Якщо орендодавець помер,а його спадкоємці вимагають повернення землі(які ,доречі.вже засіяні орендарем),як вирішити це питання!
2012-09-11 09:45:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія з Олександрії. У позовній заяві, яку спадкоємець буде подавати до місцевого суду за місцезнаходженням земельної ділянки можна посилатися на ст. ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, яка чітко прописує, що смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. А у якості доказів підтвердження фактичного використання землі агрофірмою після смерті орендодавця, слід додати письмові документи - виписки з податкової про надходження земельного податку. Але слід також зібрати і інші докази: наприклад свідчення свідків - орендодавців, які отримували в минулих роках орендну плату від агрофірми і ділянки яких знаходяться поруч із ділянками спадкоємців. У будь-якому випадку судова справа буде розглядатися місцевим судом на засадах змагальності сторін - простіше кажучі, кожна із сторін спору має надати найякісніші та найпереконливіші докази по справі та переконати суд у своїй правоті.
2012-09-10 13:52:30: Сергій
Так, дійсно договір оренди закінчився. В мене, як нового землевпорядника, 10 паїв, які вважаються що обробляються одноосібно (при цьому їх обробляє агрофірма), і ще біля трьох десятків я вимушений буду перевести в \"одноосібники\" в цьому році, оскільки власники цих паїв померли і договора оренди закінчилися. Агрофірма начебто сплачує земподаток, але єдиною сумою (разом з орендною платою за державні землі) і тому не має можливості перевірити чи дійсно надійшла сплата земподатку чи ні. Податкова рекомендує звернутися до агрофірми з вимогою, щоб та надсилала список \"одноосібників\" за які вона сплатила земподаток. Що стосується спадкоемців, що врешті переоформили спадщину, то агрофірма погоджується сплатити орендну плату за три роки, але за умови якщо спадкоємець підпише договір оренди з агрофірмою. Але деякі спадкоємці хочуть забрати землю і в одночас отримати орендну плату. Чи можливо в даному випадку довести в суді, що земля дійсно використовувалася агрофірмою і стягнути з неї орендну плату?
2012-09-10 10:04:52: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія з Олександрії. Згідно із ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. Однак, відповідно до ч. 1 ст. 31 З.У. Про оренду землі - договір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; Тому, у Вашій ситуації швидше за все договір оренди землі припинив свою дію. З іншої сторони, якщо спадкоємець оформив на себе спадщину земельної ділянки і вимагає від агрофірми орендної плати за три роки, то йому слід доводити що агрофірма дійсно її використовувала. Тобто, якщо існує спір, то він має вирішуватися у судовому порядку за позовом спадкоємця. Що стосується податків, то знову ж таки якщо податкова інспекція виставляє податкову вимогу агрофірмі за використання земельної ділянки то є два варіанти: 1. звернутися письмово до податкової з заявою про надання податкової консультації щодо роз\'яснення ситуації з нарахуванням податків; 2. отримавши відповідь з податкової діяти залежно від ситуації: або погоджуватися і сплачувати податки або ж оскаржувати їх нарахування до суду.
2012-09-10 01:20:13: Сергій
Доброго дня. Підскажіть, якщо власник земельного паю помер і ділянка декілька років обробляється агрофірмою без договору оренди, чи повинна агрофірма платити земельний та подоходний податок (померлий власник вважається як одноосібник)? І чи має право спадкоємець вимагати виплати орендної плати за останні 3 роки після оформлення спадщини у данному випадку?
2012-09-05 12:06:27: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олега з Вінниці: Порядок виплати орендної плати згідно ст. 15 Закону України \"Про оренду землі\" має регулюватися укладеним між вами як власником паю та орендарем договором. Уважно перегляньте наявний у Вас договір: чи там є умова про виплату орендної плати на підставі предявлення паспорту. Якщо не має і Вам через відсутність паспорта орендар не виплачує орендної плати, то Ви можете пред\'явити йому інший документ, котрий може підтвердити Вашу особу (наприклад, водійські права чи ін. документ з фотографією). Водночас паспорт варто відновити. Адже, якщо орендар і надалі не платитиме орендної плати, то Ви можете звернутись у суд для захисту прав. Однак у суд потрібно йти на засідання з власним паспортом. Більш детальніше можна було б Вам щось порадити, якщо б побачити сам договір оренди, який Ви підписували.
2012-09-05 09:44:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Новоронцовка. Так Вам потрібно звернутися до державного нотаріуса для оформлення свідоцтва про право на спадщину земельного паю. Нотаріус на державному акті здійснить відмітку про перехід права власності до вас. Також потрібно і зареєструвати зміни про орендодавця у договорі оренди земельного паю у районному відділі державного земельного агенства. Отже немає потреби у виготовленні нового державного акта на земельний пай, оскільки дійсним є акт який Вам дістався у спадщину.
2012-09-05 09:16:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни (Христинівка). Відповідно до ч. 1 ст. 31 З.У. Про оренду землі - Договір оренди землі припиняється в разі: закінчення строку, на який його було укладено; Отже з Вашого питання зрозуміло, що договір оренди землі припинився в 2010 році, тому орендну плату маєте сплатити лише за час дії цього договору. Якщо ж припустити, що даний договір був пролонгований (продовжений) на подальше (в 2011 -12 рр.) і агрофірма продовжила використання цієї земельної ділянки, то відповідно має бути і орендна плата за її використання спадкоємцеві оскільки договір діяв.
2012-09-04 22:35:26: Наталя
Добрий день,скажіть будь-ласка,я отримала у спадщину замельний пай договір оренди триває до 2016 року, чи потрібно мені переоформляти державний акт та договір оренди на себе та рееєструвати його.Дякую!
2012-09-03 12:39:41: тетяна
Згідно із ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. ПИТАННЯ: якщо договір після смерті орендодавця (власника землі) діє, наприклад,до 2010 року, а спадкоємець отримує свідоцтво про право на спадщину тільки у 2012 році, чи повинна Агрофірма сплачувати орендну плату за ці 2 роки, та якою законодавчою базою регулюються ці питання? Буду дуже вдячна за відповідь.
2012-08-30 19:33:13: Олег
Доброго здоров\'я пані та панове, скажіть таке, я згубив паспорт і код, то чи можу я отримати оплату за користуванням моїм паєм в орендатора, як що він особисто знайомий зі мною, а якщо ні то чому і з якими документами я все таки зможу отримати це збіжжя.???
2012-08-20 14:16:56: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Наталії із с. Яблунівка: виходячи із п. 16-2 Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, затвердженого постановою КМУ №1021, якщо Ви передаєте цілу земельну ділянку в суборенду, а не її частину, то потреби виготовляти новий обмінний файл і реєстраційну справу з актами визначення меж земельної ділянки до догвоору оренди не має.
2012-08-20 11:42:17: Наталія
Доброго дня, в 2007 році в Державному реєстрі земель було зареєстрованого договір оренди землі. На данйи час виникла необхідність зареєструвати договір суборенди цієї ділянки. Чи є необхідність виготовляти обмінний файл та реєстраційну справу з актами визначення меж земельної ділянки до догвоору оренди
2012-08-16 18:13:11: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Людмили із Вінниці: думаю, що спробувати можна. Але є дуже спірне питання. Ніде не прописано, що таке \"розбіжності\"! Водночас, я б на Вашому місці спробував знайти винних в тому, чому в акті є кадастрові номери, а в електронному реєстрі вони відсутні. Не слід лінуватись і потрібно написати письмову скаргу в прокуратуру. Якщо Ви зберете достатньо письмових доказів (відповіді перевіряючих органів), то в судовому порядку зможете вимагати не лише того, щоб винні особи відшкодували вартість виготовлення обмінного файлу і його перевірки, але й компенсували завдану моральну шкоду.
2012-08-16 17:56:47: Людмила
Дякую, Миколо, за відповідь. Я сьогодні подзвонила на гарячу лінію ДЗК. Сказали, будуть виясняти причину, чому ці держ. акти не зареєстровані. Але швидше за все будуть робити нові файлообмінники і я змущена буду платити за це гроші - по 300 грн. за акт. Чи не можу я в данному випадку вимагати застосування ст. 5 п. 2 З-ну України про Держ. зем. кадастр, де вказано, що перевага надається паперовим носіям?
2012-08-16 10:38:50: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Людмили із Вінниці: Вам потрібно у нотаріуса оформити свідоцтво про право на спадщину на відповідні державні акти після чого таке право зареєструвати в територіальному органі земельних ресурсів (дЕржземагентства). Як це зробити - Ви можете прочитати у книзі (стор. 35-39), котра в електронному варіанті розміщена на цьому сайті в розділі \"Бібліотека\" Якщо ж Вам це не допоможе - пишіть заяву, щоб чиновники письмово роз\'яснили причину такої проблеми і пробуйте подати скаргу в прокуратуру вже після отримання письмового роз\'яснення.
2012-08-15 21:02:44: Людмила
Добрий день, Миколо! Так, кадастрові номери є, а державні акти видані в квітні 2005 року.
2012-08-15 10:42:28: Микола (юрист КВУ)
Для Людмили із Вінниці: Для того, щоб я міг повніше зрозуміти Вашу ситуацію, напишіть чи на двох інших державних актах є кадастрові номери, присвоєні земельним ділянкам і в якому році ці акти було видано. Лише після цього зможу Вам повніше відповісти на поставлене питання.
2012-08-14 16:48:51: Людмила
Дякую, Миколо, що відповіли. Я дійсно невірно висвітлила ситуацію. Після смерті мого батька залишились три державних акти на право власності на земельну ділянку. Я звернулась до земельного відділу за довідками про оцінку і витяги з поземельної книги. Там мені відповіли, що в їхній базі данних є тільки один держ. акт, а двох інших немає і на них я не зможу отримати довідки і витяги. І буду змушена робити документацію по-новому. Я так зрозуміла - спочатку на покійного батька, а потім вже на себе. Мій батько був дуже відповідальною людиною і не міг зареєструвати тільки один акт. Буду дуже вдячна за відповідь.
2012-08-13 14:56:36: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Людмили із Вінниці: я так розумію, що Ви переоформили один сертифікат на пай на державний акт в порядку оформлення спадщини. А два інші паї не встигли. Справа в тому, що для повноцінного володіння земельним паєм потрібно мати на нього належним чином оформлені документи. Зокрема, у вас має бути державний акт. Проте, щоб його оформити потрібно укласти договір із землевпорядною організацією, яка має виготовити відповідну технічну документацію. Вся проблема у тому, що кілька років тому був період, коли виготовлення такої документації людям здійснювали безоплатно у зв\'язку з тим, що землевпорядним організаціям таку роботу компенсували за рахунок державного бюджету. Це був рік, коли на такі цілі кошти були закладені в бюджет. На даний час коштів на це у бюджет не закладено і люди вимушені такі роботи оплачувати з власної кишені. Ось така ситуація. Звичайно, якщо я правильно зрозумів вашу ситуацію. Якщо ні - уточніть, тоді, можливо більш точнішу зможу надати і відповідь.
2012-08-11 23:13:44: Людмила
Добрий день! Я стала спадкоємницею 3 земельних паїв. В земельному відділі один зареєстрований а дав інших ні. На моє запитання чому так - вони відповідають, що тоді документація робилась поспіхом під вибори, щоб задобрити виборців. Пропонують все переробляти по новому, а це гроші і час. Я відчуваю,що мене дурять. Будь ласка, можете щось відповісти, буду дуже вдячна.
2012-08-10 16:59:04: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Леонтія: ст. 15 З.У. \"Про оренду землі\" передбачає, що одніє із істотних умов договору оренди землі є об\'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки). Законодавство не передбачає, що землю потрібно обробляти одним масивом (що люди на одному полі власні ділянки зобов\'язані віддати в користування одному орендарю). Не можна \"договори оренди групувати і переносити на інше поле (в залежності від площі заключених договорів), для зручності обробітку і правильної сівозміни\". Проте Ви можете зібрати орендарів суміжних ділянок і орендодавців та запропонувати переукласти договори.
2012-08-10 16:49:12: Леонтій
В одному господарстві налічується 4 с/г підприємства- орендарі. Орендодавці віддавали свої паї в оренду не єдиним масивом (полем), а хто кому захотів. Вийшло, що на одному полі повинні господарювати 3 с/г підприємства одночасно. Чи є десь в законодавстві передбачена норма, що землю потрібно обробляти одним масивом, а договора оренди умовно можна групувати і переносити на інше поле (в залежності від площі заключених договорів), для зручності обробітку і правильної сівозміни?\\r\\nДякую!
2012-08-05 15:51:12: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Василя (Рівне): Згідно ст. 20 Закону України \"Про оренду землі\" укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації. Таким чином, засівати земельні ділянки на які договори заключені, але не зареєстровані, не можна. Бо права користування такою землею Ви не набули.
2012-08-01 18:29:13: Мирослава, юрист
для Віталія (Тростянець):До договору оренди земельного паю обов’язково додаються: 1. план або схема земельної ділянки; 2. кадастровий план земельної ділянки; 3. акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 4. акт приймання-передачі об’єкту оренди; 5. проект відведення земельної ділянки. Обмінний файл не є додатком до договору. Крім того, з 30.05.2012 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року №414 плата не справляється за надання Держземагентством та його територіальними органами таких адміністративних послуг, як державна реєстрація земельних ділянок, державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку, проведення перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла), видача витягу з Поземельної книги за результатами реєстрації земельної ділянки за рахунок коштів державного бюджету. Кадастровий план є одним з документів в пакеті технічної документації, він чітко визначає межі земельної ділянки. Наскільки я зрозуміла, тех.документацію на змелю Ви виготовили, отже, в ній Ви знайдете і кадастровий план відповідної ділянки, і план/схему земельної ділянки, які необхідно долучати до договору як додатки. Присвоєнням кадастрового номеру, видачею витягнів з Поземельниї книги тощо займаються лише територіальні органи Держземагенства. Вартість адімн.послуг, що надаються органами Держземагенства визначені Постановою Кабінету Міністрів України №835 від 01.08.2011 року - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2011-%D0%BF.
2012-08-01 10:37:19: Василь
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, ми молоде Фермерське господарство збілішуємо розмір орендованих земельних часток (паїв). На даний момент заключаємо договори оренди. Чи маємо ми право засівати земельні ділянки на які договори заключені, але не зареєстровані?
2012-07-29 18:07:19: Віталій
Доброго дня, я успадкував три земельні паї, під час переоформлення на один пай технічна документація з кадастровим номером була, на дві інші в земельному інституті на руках \"технічки\" не має. Все відмічено та зараєстровано на мене. Зараз переукладаю договір оренди з ТДВ. В ТДВ набрали два договори на оренду по три екземпляри: перший ріллі - три ділянки, другий сіножаті - три ділянки, посилають в районний відділ \"СДЗК\" за додатком до договору. Вартість на одну ділянку 150 грн(150*6=900). Чи потрібні в даному випадку обмінні файли( вартість одного 90 грн) які я вже замовляв і оплачував під час переоформлення паїв? Вартість кадастрового плану та ситуаційного плану близько 60 грн. Де я ще можу їх отримати крім ДЗК? И вартість їх виготовлення? Вартість виготовлення додатку на одну ділянку в зем. інституті де свого часу виготовляли технічку 110 грн. Як я можу укласти доворів оренди з найменшими фінансними утратами, так як при переоформленні витратив значні суми???
2012-07-25 18:09:28: Мирослава, юрист
для Надіі (Гадяч): Відповідно до Закону Украъни \"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паів)\" право на земельну частку (пай) мають: колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому законодавством порядку; громадяни - спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом; громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай); громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного обов\'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості. Громадянам, зазначеним в абзаці п\'ятому частини першої цієї статті, земельні ділянки в натурі (на місцевості) виділяються із земель запасу чи резервного фонду в розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. У разі відсутності на території відповідної ради необхідних площ земель запасу чи резервного фонду земельна ділянка за їх згодою може бути виділена в натурі (на місцевості) меншого розміру або за рахунок земель запасу чи резервного фонду, розташованих на території іншої ради в межах області. Право особи на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку. Отже, спробуйте вирішити питання позасудовими способами, шляхом відповідних звернень, скарг тощо. Якщо не допоможе, звертайтеся до суду.
2012-07-24 23:08:17: Надія
Підкажіть, будь ласка, як моєму батьку отримати його пай. В нього був конфлікт з головою колгоспу, мав отримати пай, але через це непорозуміння не отримав... Що робити??? Допоможіть, будь ласка. Дякую
2012-07-22 07:46:38: Мирослава, юрист
для Наталі (Вінниця): Дане питання регулюється Законом України \"Про оренду землі\". Зокрема, ст.ст. 31, 32 визначено порядок та умови розірвання договору. Нагадаю спочатку, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. У Вашій ситуації слід з\"ясувати, хто виступає ініціатором розірвання договору: орендодавець (тобто Ви) чи орендар (фермер). Якщо з ініціативи фермера, то Ви маєте право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов\'язань. У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін, то і орендар, і орендодавець має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону.
2012-07-19 16:59:06: наталя
Добрий день ... Чи повина я сплачувати фермеру певні кошти при розірванні договору ?
2012-07-16 11:05:50: Мирослава, юрист
для Світлани (Каховка): відповідь дивіться за посиланням: http://cvu.com.ua/ua/view.php?id=259
2012-07-13 20:14:32: Свiтлана
Мама оформила свидетельство о праве собственности на наследство на земельный пай.В государственном акте нотариус сделала запись,что право собственности на этот земельный участок переходит к маме,но для сдачи земли в аренду маму заставляют переоформлять государственный акт на себя и опять изготовлять техническую документацию на эту землю и оценку этой земли.Правомерно ли это и какие документы нужны для сдачи земли в аренду?Мама живёт в г. Каховка,а земля находится в селе Бабайковка Днепропетровской обл.
2012-07-10 14:39:08: Мирослава, юрист
для Вікторії (Дніпропетровськ): Питання законності чи незаконності вирішується в судовому порядку. Однак, звертаю Вашу увагу, що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. Оскільки договір набуває чинності з моменту державної реєстрації, то у разі користування землею до реєстрації договору має місце корситування без належного документу . Відповідно до абзацу десятого статті 1 у Законі України „Про державний контроль за використанням та охороною земель\"самовільне зайняття земельних ділянок – це будь-які дії особи, які свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки чи намір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на місцевості), до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його державної реєстрації. За самовільне зайняття землі встановлена адмінвідповідальність.
2012-07-09 16:29:26: Вікторія
Дякую за змістовну та вичерпну відповідь. В мене ще таке запитання в додаток до попереднього: протягом періоду з 18.04.2011 по 18.05.2012 орендатор користувався земельною ділянкою, тобто - до моменту набуття чинності договору, і якщо договір набув чинності з 18.05.2012, а це через рік після його укладення, то виходить, що земельна ділянка знаходиться у користуванні орендатора 6 років (за договором 5 років). Чи є законним користування орендатором земельною ділянкою з 18.04.2012 по 18.05.2012?
2012-07-09 15:41:25: Мирослава, юрист
для Вікторії (Дніпропетровськ): Відповіднодо ст. 18 Закону України \"Про оренду землі\" договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. ч.7 ст. 16 Закону України \"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжнь\" визначено, що державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви правонабувача, сторін (сторони) правочину, за яким виникло право, або уповноважених ними (нею) осіб. Строк, протягом якого договір має бути зареєстровано, законодавством не визначено. Таким чином, договір від 18.04.2011 рокуї набув чинності з 18 травня 2012 року (з дня державної реєстарції).
2012-07-09 14:32:36: Вікторія
Доброго дня, договір оренди земельної ділянки укладено 18 квітня 2011 року, а реєстрацію у відділі Держкомзему здійснено 18 травня 2012 року. Дайте будь-ласка оцінку правомірності реєстрації даного договору та його дійсності.
2012-07-06 17:03:35: Мирослава, юрист
для Марини (Єлизаветівка): В даній ситуації, коли орендар відмовляється від сплати орендної плати за всі роки фактичного користування паєм, стягнення можливе лише в судовому порядку. Однак, варто пам’ятати, що загальний строк позовної давності (тобто період часу, протягом якого особа має право звернутися до суду для захисту своїх прав) становить три роки. Це означає, що якщо у Вашій ситуації звернутися до суду з позовом про стягнення орендної плати за час фактичного користування земельним паєм, у разі заявлення відповідачем вимоги про застосування строку позовної давності, суд може задоволити Ваші позовні вимоги в межах трьох років. Крім того, договір оренди було укладено до 2005 року. Якщо в договорі не передбачено положення про автоматичне продовження його дії, то юридично права користування паєм орендар не має.
2012-07-06 16:37:41: Марина
Мій батько уклав договір з фірмою про здачу паю в аренду до 2005 року, але він помер в 2002 році. Ми змогли оформити документи на спадщину тільки в 2012 році. Арендну плату з 2002 року ніхто не отримував. Тепер хозяїн фірми віддає нам арендну плату тільки за 3 роки, хоча користувався цією ділянкою всі 9 років. Чи він є правим? Чи можемо ми вимагати арендну плату за всі 9 років. Чи може мені хтось дати пораду по цьому питанню? буду дуже вдячна
2012-07-06 16:33:39: Мирослава, юрист
для Геннадія (Київ): Із запитання я зрозуміла, що спадкодавець (мати Вашого батька) за життя мала пай (підтверджується сертифікатом), але не отримала державного акту на земельний пай, тому фактично відбувається спадкування права на земельний пай, а не на сам земельний пай. Якщо є сертифікат на земельний пай, то для того, щоб оформити право власності на землю на себе, потрібно: Крок 1. Протягом 6 місяців від дати смерті спадкодавця спадкоємцю треба подати до нотаріуса за місцезнаходженням паю заяву про прийняття спадщини, якщо він (спадкоємець) не проживав разом із спадкодавцем. Якщо проживали з спадкодавцем – перейти до Крок 2. Крок 2. Після спливу 6 місяців від дати смерті спадкодавця подати заяву до нотаріуса про оформлення спадщини. До заяви долучити сертифікат про право на земельний пай, свідоцтво про смерть спадкодавця, документ, який засвідчує родинні стосунки з спадкодавцем, копію паспорта ін. документи, які стосуються спадкового майна. Крок 3. Отримати в нотаріуса Свідоцтво про право на спадщину, що і буде посвідчувальним документом про право на земельний пай. Крок 4. Зареєструвати право на земельну ділянку в територіальному органі земельних ресурсів (Держкомагенства). Якщо Ваш батько бажає самостійно обробляти землю, а не здавати його в оренду, то таку землю слід виділити в натурі, тобто – отримати на місцевості (в порядку, визначеному Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15 ). Щодо того, хто займатиметься землевпорядними роботами, то відповідно до Закону України «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону. Вибір такої організації здійснює замовник відповідних робіт. Оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв) здійснюється землевпорядною організацією, яка виконала землевпорядні роботи щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).
2012-07-03 21:00:39: Геннадій
Мій батько на теперішній час перебуває на своїй батьківщині (с. Підлуби Ємільчинського району Житомирської області )та має намір зареєструвати замельний пай як спадщина від своєї матері після смерті. Він зібрав та надав до місцевих органів земельного кадастру всі необхідні документи, однак кінцевогог документу про реєстрацію за собою земельного паю він отримати вже протягом півроку неможе. Місцеві клерки, настійливо рекомендують йому направити всі документи до м. Херсон в одну з приватних організацій для отримання в подакльшому державного акту на право власності з тієї фірми. Моє питання: 1. Чи є законними так звані рекомендації співробітників місцевих органів земельного кадастру? 2. Чи може він отримати державний акт на право власності земельним паєм в Ємільчинській районній адміністрації? Дякую.
2012-07-01 16:37:30: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ліки з Одеси: Ваше питання не достятньо конкретне. Якщо Ви маєте на увазі чи потрібно платити за проїзд такою дорогою власнику відповідної ділянки, то це одне. В такому випадку потрібно пам\'ятати своє право на земельний сервітут, який встановлюється за домовленістю між власниками суміжних ділянок (наприклад. між вами і власником ділянки через яку Вам потрібно проїхати, щоб дістатись до власноїділянки). В разі відсутності домовленості сторін - земельний сервітут може бути встановлений за судовим рішенням. Якщо ж Ви маєте на увазі чи повинні платити орендну плату при оренді паю на частині якого знаходиться грунтова дорога, то це вже геть інше питання. В даній ситуації потрібно виходити з того чи має ця дорога якесь значення чи її по документам як такої на балансі жодного органу не має. Якщо не має і вона просто природньо виникла на території земельного паю. то вона є його складовою частиною. В будь-якому випадку, при укладенні договору оренди у ньому можна прописати всі особливості використання в тому числі і ділянки, яка пристосована під грунтову дорогу. Але тут є н\'юанси і для більшої конкретики потрібно перед очима мати документи, щоб сказати більше.
2012-06-30 15:20:12: Лика
Доброго дня, у мене запитання щодо плати за грунтові дороги які підходять до земельних паїв, якщо це правомірно, то із якого розрахунку нараховується плата.
2012-06-21 18:19:31: Микола (юрист КВУ)
Додатково для Олі з Кривого Рогу: Стосовно розірвання договору: Вам також потрібно мати перед очима текст договору. щоб бачити порядок припинення дії. Це потрібно для того, щоб побачити чи там не має умов про його автоматичне продовження на такий як і раніше термін, якщо за певну кількість днів до його припинення Ви письмово не повідомите про бажання припинити договірні відносини. Якщо Вам відмовлять письмово у наданні копії договору. то таку відмову можна оскаржити протягом 1 міс. до прокуратури. Якщо подаватимите заяву чи запит для отримання інформації, то обов\'язково вказуйте, щоб відповідь дали письмову і на копії поданої зяви / зхапиту щоб поставили відмітку про її отримання. Така копія поданого документа з відміткою - доказ, що Ви подали її. Якщо відмовляються це зробити - відішліть поштою рекомендованим листом такий запит.
2012-06-21 18:09:05: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ольги з м. Кривий Ріг: У Вашому випадку раджу звернутись з письмовим запитами в орган держкомзему та місцеву раду, а також із заявою до орендаря Вашого паю і просити у них копію договору оренди, який Ви з ним уклали. Адже років десять тому право реєструвати укладення договорів оренди згідно постанови Кабміну мали право місцеві ради. Якщо ви отримаєте його копію, то тоді можна буде проаналізувати зміст договору і сказати детальніше чи повинні Ви щось оплачувати. Такі умови в договорі можуть бути. Хоча на практиці в більшості випадків про додаткову оплату орендодавцем орендарю за внесення ним добрив нічого у договорах не прописується. Навпаки - закладається умова, що це є обов\'язком орендаря.
2012-06-21 14:12:31: ОляEB
Доброго дня. Хочу розірвати договір оренди та обробляти пай самостійно. Як мені це зробити? Чи треба визивати землеміра? Оренда договору закінчується у вересні цього року.Але той хто орендує почав говорити що він нібито вніс добрива і вимагає за це сплатити кошти, що нам робити платити? Договора оренди на руках у нас немає, даний договір був укладений ще 10 років назад і що там написано ми незнаємо.
2012-06-11 12:38:04: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ірини з Христинівки: якщо орендодавець помер, а орендар і надалі користувався переданою йому в оренду земельною ділянкою, то для спадкоємців орендодавця переходять його права щодо отримання орендної плати згідно укладеного ним за життя договору. Тобто, Ви, якщо є спадкоємцем орендодавця, маєте право отримувати згідно договору оренди орендну плату у встановленому в такому договорі розмірі. Адже згідно ст. 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини входять усі права та обов\'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини (на момент його смерті чи визнання померлим) і не припинилися внаслідок його смерті.
2012-06-11 10:57:05: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Арсена з Тернополя: все залежить від того чи прийняли спадкоємці (ті, хто успадковують після померлого) спадщину вчасно. Тобто протягом 6 місяців з моменту його смерті. Якщо прийняли, то потрібно звернутися до нотаріуса із заявою щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Нотаріусу потрібно надати: власний паспорт; свідоцтво про смерть спадкуодавця (того після кого успадковуєте); сертифікат про право на земельний пай; документи, які підтверджують родинні відносини з померлим чи право на спадкування за заповітом; документ, який підтверджує місце відкриття спадщини. Після отримання свідоцтва про право на спадщину потрібно зареєструвати право на ділянку в територіальному органі Держземагентства, а потім виділити її в натурі на місцевості.
2012-06-11 10:32:09: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ліки з Одеси: згідно ст. 20 Закону України \"Про оренду землі\" укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації цього права відповідно до закону, що регулює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
2012-06-10 12:59:30: Ліка
Доброго дня, наша школа має земельну ділянку майже 42 га., але немає змоги її обробляти, тому уклали договір \"Про суспільний обробіток\" з ПП \"Світанок\". Має цей догові бути зареєстрований в ДЗК.
2012-06-08 10:47:31: Ірина
Роз\'ясніть, будь-ласка, скільки процентів повинна сплачувати агрофірма- орендарь за користування паю спадкоємцям - орендодавцям, якщо орендодавець помер ще у 2006 році, а державний акт переоформлено тільки у 2011 році?
2012-06-03 08:17:08: арсен
Скажіть будь-ласка, який порядок переоформлення земельної частки (паю) у випадку смерті його власника (із часу смерті пройшло 11 років, державного акта немає, є тільки сертифікат). Наперед щиро вдячний.
2012-05-28 10:02:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира з Борівки (Вінницька обл). В описаній Вами ситуації орендар не дотримвався багатьох істотних умов при укладенні договору оренди які прописані в статті 15 З.У. Про оренду землі. Отже договір є недійсним. Але визнання його недійсним відбувається лише в судовому порядку. Якщо Ви відмовилися від позову в суді то згідно з ч. 3 ст. 206 Цивільного процесуального кодексу України - у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Отже Вам слід змінювати предмет або підставу позову - це здійснюється юристом, адвокатом тому бажано звернутися до них за правовою допомогою і всіма документами що стосуються Вашого спору.
2012-05-28 09:37:42: Вячеслав юрист КВУ
Для Лілії з Луцька. Відповідно до останньої частини статті 15 Закону України \"Про оренду землі\" - договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця. Отже, Ви вправі заключити один договір оренди двох земельних ділянок.
2012-05-28 08:23:36: Лілія (Луцьк)
Доброго дня. Власник держ акта - один. в цьому держ акті 4 ділянки. ми плануємо взяти в оренду лише дві. договір лише один можна заключати..? місцеві землевпорядники кажуть щ оокремо на сіножать і ріллю.. якщ о окремі договори, то де т опрописано.наперед вдячна.
2012-05-25 21:49:21: Володимир
Доброго дня, допоможіть із моєю проблемою, я хочу розірвати договір оренди земельного паю, який на мою думку вважаеться не дійсним. Я власник земельного паю,договір оренди був укладений 17.02.2004р. До договору не було доданих , (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки). план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); - акт приймання-передачі об\'єкта оренди; - проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом. Про це все даже й нейшлося у договорі. Договір був створений із власної ініціативи орендаря на його власний розсуд. і цей договір не був зареєстрований в Центрі державного земельного кадастру при Держкомземі України. а зареєстрований в селишній Раді. підскажіть будласка цей договір е дійсним чи ні. Підписував я договір під натиском орендаря, так як на той час я працював у його господарстві, він заявив або відаеш пай мені або покидаеш робоче місце. В 2010р. я покинув господарство,а на прикінці 2011 вирішив розірвари договір в звязку з тим що орендар знижуе її роддючість, про що попередив орендаря, він відмовився дійти спільної згоди, я звернувся до суду, в суді все відкладали за неявки орендаря, а то просто по проханю орендаря відкласти судве засідання. все це тривало довесни 2012 і я заврав позов. Просто за непровельно складеним договором я незможу підтвердить що орендарь знизуе родючисть моеї земли, так як небуло проведено експертизи на вміст ввсіх речовин які визначають родючість землі, тай пай орендар прийняв без акта прийому-передачі майна.. ДОПОМОЖІТЬ БУДЛАСКА У ВИРІШЕНІ МОЄЇ ПРОБЛЕМИ. ЗАРЯНЯ ВСІМ ВДЯЧНИЙ.
2012-05-25 10:23:06: Вячеслав юрист КВУ
Для Лілії (Луцьк). З поставленого питання не зрозуміло скільки власників є на вказані земельні ділянки. Тому, якщо власник цих чотирьох ділянок один то заключаєте з ним один договір оренди землі. Якщо ж власників ділянок є декілька, тоді заключаються два договори оренди землі з кожним власником, окремо на ріллю, окремо на сіножать.
2012-05-24 16:43:24: Лілія (Луцьк)
СГ підприємство планує заключити договори оренди земельних ділянок не витребуваних часток (паїв), в державному акті є чотири ділянки, ми плануємо взяти в оренду дві. (ріллю і сіножать). Чи потрібно заключати два договори оренди - окремо на ріллю і окремо на сіножать (якщо держ. акт один)? І де в кодексі приписано, що слід заключати два договори оренди, якщо держ. акт один.
2012-05-18 12:09:40: Вячеслав юрист КВУ
Для Олесі (Рівне). Відповідно до ст. 18 З.У. Про оренду землі - Договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Отже, всі договори оренди, незалежно від строку на який їх укладено підлягають державній реєстрації в органі земельних ресурсів. В інакшому випадку такі договори будуть не чинними, тобто такими, що не мають юридичної сили, з усіма подальшими негативними наслідками.
2012-05-18 09:59:53: Олеся
Чм має право фермерське господарство не реєструвати (держреєстрація в земресурсах) тимчасові (до 1 року) договори оренди паїв у власників, а заклюити їз ними договір оренди за всіма вимогами до тексту договору? Дякую
2012-04-25 10:56:10: Мирослава, юрист
для Тетяни (Полтава): Згідно із ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. Отже, після смерті власника земельної частки (паю) договір оренди землі зберігає свою силу як орендаря, так і для майбутніх власників землі. Одержавши сертифікат чи державний акт на право власності на земельну ділянку, спадкоємці зможуть переоформити договір оренди землі вже на своє ім’я. На підтвердження викладеного в п.5 ст.1268 ЦК України зазначено , що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Таким чином, якщо договір між спадавцем та орендарембув, ви можете вимагати оплату за попередній період. Якщо добровільно агрофірма не сплачує – варто звернутися до суду з відповідним позов та пам’ятати про трирічний строк позовної давності (якщо Договором не визначено іншого). Коли отримаєте державний акт на земельний пай не забудьте укласти новий договір, якщо бажаєте здавати і далі в оренду свій пай.
2012-04-19 11:04:46: Татьяна
Добрий день! Допоможіть будь ласка в наступній ситуації. Я стала спадкоємцем земельної ділянки оформивши свідоцтво про право на спадщину, але не встигла виготовити акт на землю, на той час колі потрібно було засівати поле право власності не наступило і агрофірма яка користувалася паем засіяла пай соняшником . Будь яку плату за користування паем платити відмовляються!!! Навіть після того як я отрімала акт на землю. Скажіть будь ласка чи маю я право отримувати плату за пай та які мої дії?
2012-03-30 11:02:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни (Вознесенськ). Райдержкомзем в даному випадку керується частиною 16-5 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 \"Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі\". (зі змінами та доповненнями), яка вказує, що державна реєстрація документів про зміни, внесені до договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) та відомостей про дострокове припинення їх дії здійснюється у порядку, встановленому для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини). Тому радимо Вам все ж таки укласти договір про припинення дії договору оренди землі з попереднім орендарем Агрофірмою. Цей договір в подальшому унеможливить пред\'явлення до Вас претензій з боку агрофірми. Крім того, якщо Ви вважаєте дії держкомзему неправомірними маєте право на письмове звернення до них за наданням офіційного письмового обгрунтування таких дій.
2012-03-29 19:27:13: Тетяна
Термін договору оренди землі з агргфірмою закінчується 30.03 12р.Чи треба підписувати угоду з агрофірмою про розірвання дії договору в зв\"язку з його закінченням.Райзем відділ не реєструє нові договори з новим орендарем без цієї угоди.Чи це правомірнол
2012-03-27 09:48:52: Вячеслав юрист КВУ
Для Лики (Одеса). Відповідно до РОЗДІЛУ XIII. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ, статтІ 269 Податкового кодексу України - платниками податку за землю є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі. Отже Ви є платником податку за землю. Щодо розмірів податку за землю, то відповідно до статті 272 пункту 272.1. Податкового Кодексу України - ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у таких розмірах: 272.1.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; 272.1.2. для багаторічних насаджень - 0,03. Наостанок зазначимо, що більш детальну інформацію щодо конкретного розміру ставки податку, періодичності сплати, подання звітності та інш. можна безпосередньо дізнатися особисто звернувшись до податкової інспекції за місцем розташування земельного паю або свого проживання.
2012-03-26 21:36:36: Лика
Ямаю земельний пай 5.5 га., сама його обробляю. Який податок я повинна платити.
2012-03-23 10:03:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Наташи з Великої Олександрівки. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004р., № 220 з наступними змінами та доповненнями, затверджений Типовий договір оренди землі. Це означає, що при укладенні договору мають бути дотримані типові умови. Серед таких умов є і проставлення у вказаному місці печатки реєструючого цей договір органу земельних ресурсів. Відсутність печатки не є підставою для недійсності договору за умови якщо 1. цей договір зареєстрований в держреєстрі; 2. фактично виконується сторонами - орендодавець передав свою ділянку орендарю і отримує за її використання орендну плату, а орендар використовує передану ділянку за призначенням, та на умовах вказаних в договорі, і вносить плату орендодавцю. Наостанок зазначимо, що визнання недійсним договору оренди земельної ділянки , як і будь якого іншого договору відбувається у судовому порядку.
2012-03-22 18:28:55: наташа
чи дійсний договір оренди землі, якщо печать земельних ресурсів відсутня?
2012-03-20 16:22:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Наташи (Велика Олександрівка). Згідно з частиною 3 статті 32 З.У. Про оренду землі у разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону. Це означає, якщо договір розірвав орендодавець а орендар при такому розірванні поніс збитки (наприклад він осінню засіяв озимину тобто поніс матеріальні затрати на техніку, оплату праці найманих осіб, витрати на насіння, добрива та інші) а в березні ви ставите його до відома про наміри розірвати договір оренди), то тоді орендодавець повинен їх відшкодувати добровільно або примусово за судовим рішенням. Отже, перш ніж розірвати договір оренди слід зважити на вказані пункти закону та фактичні обставини, а саме чи використовується орендна земельна ділянка (засіяна чи ні) і тільки зваживши всі за та проти приймати остаточне рішення.
2012-03-20 16:00:35: наташа
що буде в разі порушення договору зі сторони орендодавця
2012-03-20 15:46:34: наташа
що буде в разі порушення договору зі сторони орендодавця
2012-03-20 15:11:33: наташа
якщо помер орендодавець, а землю переоформив спадкоємець, чи може спадкоемець розірвати договір оренди землі?
2012-03-20 13:08:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Херсонської обл. Відповідно до ст. 32 З.У. Про оренду землі - на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених цим Законом та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Однак, остання частина цієї ж статті вказує, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі. Тому радимо уважно прочитати договір оренди земельної ділянки, можли у ньому передбачено положення про його дострокове розірвання у випадку смерті орендодавця.
2012-03-17 13:12:20: наташа
якщо помер орендодавець а землю переоформив спадкоємець, чи може спадкоемець розірвати договір оренди землі?
2012-03-15 08:42:03: Вячеслав юрист КВУ
для Юлії (Вознесенськ). Відповідно до частини 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 \"Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі\". (зі змінами та доповненнями) для державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію власник чи набувач права або уповноважені ними особи подають до відповідного територіального органу Держземагентства заяву про державну реєстрацію обмежень у використанні земельної ділянки і такі документи: 1) копія документа, що посвідчує особу власника або набувача права на земельну ділянку, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копія документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені таких осіб; 2) документація із землеустрою, яка включає план земельної ділянки та перелік обмежень використання земельної ділянки і наявні земельні сервітути або охоронне зобов\'язання, що містить відомості про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки, та обмінний файл, який подається у разі державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію щодо частини земельної ділянки; 3) договір - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі такого договору (кількість примірників договору повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін договору); 4) нотаріально засвідчена копія заповіту, нотаріально засвідчена копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі заповіту; 5) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі свідоцтва про право на спадщину; 6) рішення суду - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі рішення суду; 7) акт уповноваженого органу державної влади, посадової особи - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі акта уповноваженого органу державної влади, посадової особи; 8) копія еталонного тексту витягу із закону з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів на паперовому носії - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі закону; 9) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов\'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи; 10) документи про внесення плати за надання послуг із: здійснення державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію; перевірки обмінного файла - у разі державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію щодо частини земельної ділянки. Під час подання заяви фізична особа пред\'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку. Отже, враховуючи значний перелік наведених документів, а також інших нюансів (суми плати за реєстрацію, прийом громадян, інше) реєстрації суперфіцію рекомендуємо Вам безпосередньо звернутися до територіального відділу Держагенства з земельних ресурсів для уточнення вашого питання. Слід також мати на увазі що вказана Постанова та державна реєстрація прав на земельну ділянку діє до 01 квітня 2012 року. Тому можливі варіанти її скасування або продовження дії Кабінетом Міністрів України, адже повноваження відділів земельних ресурсів щодо держреєстрації прав на землю в подальшому мають бути передані територіальним реєстраційним підрозділам управлінь юстиції, а відділи земресурсів після складення повноважень будуть виконувати лише функції виготовлення технічної документації із землеустрою.
2012-03-13 19:58:17: Юлія
Добрий вечір. В мене таке до Вас запитання. Які документи потрібні для державної реєстрації речового права суперфіцію у реєстраційній служби.
2012-03-12 14:52:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги (Шишківці). Відповідно до пункту 16.2 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 \"Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі\". (зі змінами та доповненнями) - для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди земельної ділянки (її частини) власник чи набувач права або уповноважена ними особа подають до відповідного територіального органу Держземагентства заяву і такі документи: 1) копія документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копія документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб; 2) документація із землеустрою, яка включає план земельної ділянки і містить відомості про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки та обмінний файл - у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки; 3) договір оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договір суборенди земельної ділянки (її частини) (кількість примірників договору повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін договору); 4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов\'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи; 5) документи про внесення плати за надання послуг із: здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди частини земельної ділянки; перевірки обмінного файла - у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки. Під час подання заяви фізична особа пред\'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку. Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом. Крім того, у відповідності до пункту 16-3 вказаної Постанови - територіальний орган Держземагентства відмовляє у державній реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди земельної ділянки (її частини), якщо: 1) документи подані не в повному обсязі; 2) подані документи не відповідають вимогам, установленим цим Порядком. У разі відмови у державній реєстрації за результатами перевірки поданих документів територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає подані документи сторонам або уповноваженим ними особам для доопрацювання за актом приймання-передачі. Слід мати на увазі також і вимоги передбачені пунктом 16-4 даної Постанови, який вказує, що державна реєстрація договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) здійснюється протягом 14 календарних днів з дня подання документів. Наостанок зазначимо, що перш ніж здійснювати державну реєстрацію договору оренди землі (паю) слід безпосередньо звернутися до Теріторіального органу Держкомагенства з земельних ресурсів за місцем знаходження земельної ділянки (паю), і з\'ясувати там конкретні розміри плати за реєстрацію та банківські рахунки на які вносити таку плату. Потрібно також вияснити прийомні дні, (чи прийом здійснюється безпосередньо, чи є попередній запис) та інш.
2012-03-05 15:25:43: Ольга
Перелік яких документів необхідний для реєстрації договора земельної ділянки (паю)
2012-03-03 09:57:10: Вячеслав юрист КВУ
Для Ліки з Одеси. На даний час термін реєстрації договорів оренди землі регулює Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 1021 \"Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі\". (зі змінами та доповненнями). Зокрема п. 16-4 вказує, що державна реєстрація договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) здійснюється протягом 14 календарних днів з дня подання документів. Отже, якщо всі необхідні документи власником були подані то реєструючий орган зобов\'язаний провести реєстрацію у вказаний строк. Але якщо документи подані не всі, або ж не ті які встановлені вказаним порядком, то реєструючий орган вправі відмовити у реєстрації ,про що він повідомляє власника земельної ділянки та повертає документи на підставі акту прийому-передачі. Стосовно ситуації наведеної Вами, то законодавство не встановлює строку між підписанням договору оренди землі та його реєстраціїєю, а лише містить обов\'язкову умову про те, що договір оренди землі набуває чинності з дня його державної реєстрації. Тому своєчасне подання на реєстрацію вказаного договору (для того щоб він був чинним) залежить від волі власника земельної ділянки. Якщо ж власник подав договір на реєстрацію а його своєчасно не зареєстрували з вини державного органу , то відповідальність за наслідки несе винна особа державного органу.
2012-03-02 21:26:06: Ліка
Доброго дня! Який темін має бути, від підписанням договору власником земельної ділянки і реєстрацією в ДЗК. Так, як є випадок, що власник підписав 5 липня 2007 року, а в ДЗК зареєстрували 20 серпня 2009 року.
2012-02-13 16:58:40: Мирослава, юрист
для Мирослави (Троїцький район): Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду землі» істотними умовами договору є орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди. Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 року № 92/2002 передбачає запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю). Указом Президента України від 21.02.2002 року №170/2002 «Про додаткові заходи щодо вирішення соціальних проблем на селі та подальшого розвитку аграрного сектору економіки» рекомендується суб\'єктам господарювання - орендарям земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) здійснювати в разі виплати орендної плати у натуральній формі оцінку вартості відповідної продукції за цінами, що не перевищують офіційно повідомлених органами виконавчої влади середніх біржових цін на таку продукцію на момент її передачі.
2012-02-12 20:24:43: Мирослава
Если арендная плата производится продукцией, то как оценивается продукция: по себестоимости затрат или же по биржевой цене? Спасибо.
2012-02-07 16:48:33: Мирослава, юрист
На запитання щодо нереєстрації договору оренди: 20.07.2011 року Кабмін скасував свою ж постанову «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі» №2073 від 25.12.1998 року (набрало чинності 05.08.2011 року). Тією ж Постановою від 20.07.2011 року № 791 Кабмін встановив, що державна реєстрація права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину, земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію в Поземельній книзі, державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок в Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюються до 1 січня 2012 року. Однак, ЗУ \"Про оренду землі\" містить положення про те, що дія договору про оренду землі набуває чинності після його державної реєстарції. Фактично, реєстрація договору є останнім етапом укладення договору, що має місце після його підписання стронами. Тому, вважаю, заява орендодавця щодо нереєстрації договору оренди не може мати юридичних наслідків, оскільки договір факчтино укладений. Одностороння відмова від договору законодавством про оренду землі не передбачена. В той же час, слід зважати на положення Договору щодо підстав розірвання його розірвання.
2012-02-07 16:05:18: Мирослава, юрист
для Мирослави (Троїцький район): питання припинення дії договору способом його розірвання визначено ст. 32 Закону України \"Про оренду землі\". Однак, за відсутності згоди сторін щодо його розірвання, воно може мати місце в судовому порядку. Зокрема, Закон передбачає, що на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов\'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об\'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України. Таким чином, якщо згода сторін відсутня, розірвання договору можливе лише в судовому порядку. У разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендаря орендодавець має право на отримання орендної плати на землях сільськогосподарського призначення за шість місяців, а на землях несільськогосподарського призначення - за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням орендодавцем договірних зобов\'язань. У разі розірвання договору оренди землі за погодженням сторін кожна сторона має право вимагати в іншої сторони відшкодування понесених збитків відповідно до закону. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
2012-02-06 20:05:19: Мирослава
Добрий день! Порадьте , будь ласка, як можна розірвати договір оренди земельної частки? Що може стати причиною для розірвання договору оренди землі, якщо немає взаємної згоди сторін (орендаря)? Орендар нечесно нараховує орендну плату, а землю добровільно віддавати не хоче. І в судовому порядку довести свою правоту не реально, бо у нього грошей більше... Дуже сподіваюсь на вашу допомогу. До побачення.
2012-02-06 17:30:30: Оля
Чи може бути зареєстрований договір оренди земельної ділянки паю у разі, якщо подана заява, з проханням не реєструвати його? У зв\' язку з бажанням обробляти земельну ділянку самостійно!
2012-02-06 16:51:34: Іван
Чи може бути зареєстрований договір оренди паю, якщо була написана заява про нереєстрацію цього договору!
2011-12-30 09:02:22: Мирослава, юрист
для Ірини: Згідно із ст. 7, 31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. Отже, після смерті власника земельної частки (паю) договір оренди землі зберігає свою силу як орендаря, так і для майбутніх власників землі. Одержавши сертифікат чи державний акт на право власності на земельну ділянку, спадкоємці зможуть переоформити договір оренди землі вже на своє ім’я. На підтвердження викладеного в п.5 ст.1268 ЦК України зазначено , що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Таким чином, ви можете вимагати оплату за попередній період. Якщо добровільно агрофірма не сплачує – варто звернутися до суду з відповідним позов та пам’ятати про трирічний строк позовної давності (якщо Договором не визначено іншого). Однією з істотних умов договору оренди є строк його дії , про що сторони домовляються при його укладенні.
2011-12-30 00:46:42: Мирослава
для Костянтина (Миронівка): 20.07.2011 року Кабмін скасував свою ж постанову «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі» №2073 від 25.12.1998 року Пункт п’ятий скасованої Постанови передбачав, що для державної реєстрації договорів оренди юридична або фізична особа (заявник) подає особисто або надсилає поштою до відповідного державного органу земельних ресурсів: 1. заяву про державну реєстрацію договору оренди; 2. договір оренди (у трьох примірниках); 3. план (схему) земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках); 4. рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності; 5. результати конкурсу чи аукціону - у разі набуття права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах; 6. копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб. Крім зазначених документів до заяви додаються: 1. акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на місцевість - у разі невизначення їх у натурі; 2. проект відведення земельної ділянки - у разі надання її в оренду із зміною цільового призначення. У разі державної реєстрації договору суборенди земельної ділянки до заяви про державну реєстрацію договору суборенди додається договір (у трьох примірниках) та акт перенесення меж ділянки на місцевість - якщо передається не визначена в натурі частина орендованої земельної ділянки. Тією ж Постановою від 20.07.2011 року № 791 Кабмін встановив, що державна реєстрація права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину, земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію в Поземельній книзі, державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок в Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюються до 1 січня 2012 року.
2011-12-28 11:59:08: Ірина
Доброго дня. Будь ласка допоможіть. В спадщину чоловік від матері отримав сільськогосподарські паї. Мами не стало в лютому 2010. Дотримуючись всіх законодавчих продцедур він вступив в свої права. В січні 2011 він отримав всі нотаріальні документи , та розпочав переоформлення власності на своє ім\'я, в грудні 2012 року вже отримали госакти на земельні паї. Переоформлення госактів на нового власника було одним з вимог агрофірми, для того, щоб отримати гроші за попередні роки використання паїв (2010-2011). Звернувшись до агрофірми з готовими документами, нас змушують заключати договір аренди на користування землею на 10 років, в іншому випадку грошей він не отримає. Але виявилось, що існує ще одна проблема. Мамі було 82 роки, договір аренди на неї існує (агрофірма цього не заперечує), але два екземпляра знаходяться в агрофірмі, тому, що коли договір пройшов госререєстрацію мама вже померла і керівництво агрофірми заборонило видавать родичам померлих цей екземпляр. Наскільки я розумію від є діючим, тому що в аналогічному договорі ( який нам надали для ознайомлення з умовами) не вказано, що смерть орендодавця є причиною розірвання цього договору. Та наскільки мені відомо з ваших коментарів, право на використання землі в орендаря виникая з моменту госреєстрації договору оренди. Скажіть будь ласка, які наші права та дії? Чи можемо отримати пайові гроші, за попередній період,без заключення з агрофірмою договору? Чи можемо наполягати на зменьшенні строку нового договору аренди хочяб до 3-х років чи взагалі його не заключати. Вважаючи, що рекомендований термін оренди 5-10 років, та теоритично землі використовуються згідно договору вже 2 роки, а практично вже набагато більше. Я розумію, що шансів, що наша земля не буде використовуватись в наступному році досить малі, а контроль за цим взагалі практично не можливий тому, що ми живемо в сусідньому місті. Щіро дякую за допомогу.
2011-12-28 01:11:14: Костянтин
Доброго вечора. Скажіть будь-ласка , які нормативні акти регулюють перелік документів які подаються в земельний відділ для реєстрації договорів оренди ? А то влітку одне кажуть, зараз вже з ДЗК xml-файли требують. Дякую.
2011-12-21 10:53:16: Мирослава, юрист
для Надії (Ізяслав): Згідно ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов\'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 цього Закону для самостійного виконання рішення (до семи днів з моменту винесення постанови про виконавче провадження). Якщо рішення підлягає негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження. У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону і не пізніше п\'яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення. Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду (ч.1 ст. 812 Закону України «Про виконавче провадження»). Крім того, Держкомзем листом від 02.11.2010 №20521/17/13-10 надав роз\'яснення стосовно скасування державної реєстрації права на оренду земельної ділянки (договір оренди). Так, відповідно до ст. 654 ЦК зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом. Проте Тимчасовим порядком ведення державного реєстру земель не передбачено порядку внесення записів про скасування державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок до Книги реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі. Разом з цим ст. 202 ЗК України передбачено, що державний реєстр земель складається з двох частин: - книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок; - Поземельної книги, яка відповідно до Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель містить відомості про земельну ділянку, в тому числі кадастровий план, відомості про державний акт на право власності на землю, державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі та власника, користувача, орендаря (суборендаря) земельної ділянки і формується за допомогою автоматизованої системи державного земельного кадастру (АС ДЗК). Виходячи з наведеного, Держкомзем робить висновок, що скасування державної реєстрації права на оренду земельної ділянки (договір оренди) можливе шляхом внесення відповідних записів до Поземельної книги та відомостей до АС ДЗК. Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність відомостей поземельних книг у паперовому та електронному вигляді покладається на заступника керівника територіального органу Держземагентства, відповідального за ведення державного реєстру земель (п. 11 Порядку ведення Поземельної книги, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 09.09.2009 року). Рішення, дії, бездіяльність суб’єкта владних повноважень оскаржуються і судовому порядку, шляхом подання адміністративного позову.
2011-12-16 13:46:17: Сергій
Доброго дня, в мене запитання по заключеннню договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Я став спадкоемцем земельної ділянки оформивши свідоцтво про право на спадщину за заповітом але не переоформив державний акт на землю. Чи можу я заключити договір оренди земельної ділянки?
2011-12-14 19:42:33: Надія
Доброго дня! В серпні 2010 року суд виніс рішення про скасування держ. реєстрації договору оренди землі. Районний відділ Держкомзему відмовляє в скасуванні, спочатку мотивуючи тим, що реєстрував ДЗК - нехай він і скасовує, а зараз тим, що не має процедури скасування. Куди ще мені звертатися, щоб реєстрацію було скасовано і хто може роз\'яснити процедуру скасування, якщо ні районний відділ, ні обласне управління зробити цього не може чи не хоче?
2011-10-19 17:05:00: Мирослава, юрист
для Світлани(Київ): Перш за все, варто знати, що самовільне зайняття земельної ділянки – це злочин (ст. 197-1 Кримінального кодексу України). Із заявою про злочин Ви з сусідами, як власники, можете звернутися до органів внутрішніх справ чи прокуратури. Завдану цим злочином матеріальну чи/та моральну шкоду можна стягнути в судовому порядку, звернувшись із відповідним цивільним позовом. Якщо Ви знаєте, хто зайняв Ваші землі, то для захисту свого права можна звернутися до суду з позовом про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою.
2011-10-19 16:08:44: Мирослава, юрист
для Петра (Ходорів): Щодо питання порядку зміни плати за оренду землі - читайте матеріал «Проблеми оренди земельного паю», де абзацами 7 та 8 визначено такий порядок. На рахунок питання щодо оплати на час «відпочинку» землі, то чинне законодавство України не містить положень, які б передбачали, що такий період не підлягає оплаті. Звичайно, якщо інше не передбачено договором.
2011-10-19 14:16:42: Мирослава, юрист
для Ігоря (Рівне): За положеннями ст.ст. 7,31 Закону України «Про оренду землі» та Типового договору оренди землі, затвердженого постановою КМ України від 3 березня 2004 року № 220, смерть орендодавця (власника землі) не є підставою для автоматичного припинення договору оренди землі. Отже, після смерті власника земельної частки (паю) договір оренди землі зберігає свою силу як для орендаря, так і для майбутніх власників землі. Одержавши сертифікат чи державний акт на право власності на земельну ділянку, спадкоємці зможуть переоформити договір оренди землі вже на своє ім’я. На підтвердження викладеного в п.5 ст.1268 ЦК України зазначено , що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. Тому, така земельна ділянка, земельна частка (пай) до оформлення спадкоємцями прав на неї не може вважатися невитребуваною. Такі спадкоємці матимуть змогу отримати орендну плату за користування землею ( за один чи кілька років ) після отримання у державного нотаріуса свідоцтва про право на спадщину. Орендна плата має виплачуватись спадкоємцям без урахування індексу інфляції чи пені, оскільки орендар не міг її виплатити через відсутність належного одержувача коштів, а значить його відповідальності у невчасній виплаті орендної плати немає.
2011-10-12 16:26:38: Світлана
Добрий день, я є власником земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (державний акт на право власності на земельну ділянку є в наявності) Суть питання в тому, що моя ділянка та ділянки інших моїх сусідів (державні акти на право власності також є) засіяні сільськогосподарською культурою (стожарами) без нашого дозволу невідомим нам суб\'єктом. Зрозуміло, що це є самовільне зайняття чужої земельної ділянки. Які наші дії з цього приводу? Будь ласка допоможіть.
2011-10-12 09:27:28: Ігор.
Доброго дня. Батько моєї тещі вже два роки як помер. У нього був заключеній договір на оренду паїв з товариством. Після того як він помер, товариство відмовлялось включати його в списки на виплату. На даний момент теща оформила спадщина, але акта на право власності на земельні паї поки ще не має. Чи правомірні дії товариства? І чи достатньо свідоцтва про спадщину для звернення з претензією до товариства за стягнення орендної плати за минулі роки? Чи все це потрібно робити коли буде державний.акт на право власності?
2011-10-07 02:11:35: петро
добрий день. мої батьки здають в оренду свої земельні паї і при цьому є договір з фірмою від 2007 року в якому вказана ставка 1,5% але указ президента каже що має бути 3%. в якому порядку можна змінити ставку. також наступного року наші землі будуть відпочивати тобто не оброблятися знаходячись в оренді, чи повинен орендар платити за землю в такому випадку? дякую
2011-09-23 09:24:50: Вячеслав юрист КВУ
Для Надії Новоград-Волинський. Оскільки договір оренди землі не змінювався і є чинним то і його умови щодо розміру орендної плати залишаються без змін. Якщо сторона за договором не згідна з його умовами (в т.ч. з розміром орендної плати) вона може ініціювати переговори та запропонувати іншій стороні письмовий проект змін та доповнень до договору. Більш детально про розмір орендної плати та про порядок її зміни дивіться наш коментар для Аліни з Києва від 06.06.2011 року. Крім того Вам слід вже зараз з\'ясувати у агрофірми чи буде вона орендувати вашу ділянку у 2012 році і якщо буде, то готувати новий договір оренди з новою орендною платою.
2011-09-22 14:51:02: Надія
Добрий день.В мене таке запитання.Договір оренди було заключено з агрофірмою на 6 років(договір діє до 1.01.2012р.),але в 2010р. агрофірма змінила свою назву і була заєрестрована нова.Ми договір аренди з новою агрофірмою не поновляли.Вони без нашої згоди засіяли поля і говорять,що розрахунок буде проведено з розрахунку 1,5відсотка від вартості зем.ділянки.Вони і до цього року проводили оплату 1,5 відсотка.Чи правильно вони поступають і що нам робити в цьому випадку.
2011-09-19 10:14:15: Вячеслав юрист КВУ
Для Ніни з Пирятина. Відповідно до п. 3 Порядку реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) - Для реєстрації договору оренди орендодавець (тобто Ви) подає особисто або надсилає поштою до відповідного виконавчого комітету органу місцевого самоврядування (сільська чи селищна рада): договір оренди у двох примірниках; сертифікат на право на земельну частку (пай). Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради перевіряє у дводенний термін подані документи, реєструє або готує обгрунтований висновок про відмову в реєстрації. Договір оренди реєструється у Книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв), що ведеться за формою згідно з додатком. Датою реєстрації договору оренди є дата внесення відповідного запису до цієї Книги. На обох примірниках договору оренди ставиться штамп із зазначенням дати реєстрації та номера запису, а також з підписом особи, яка зареєструвала договір. Рішення про відмову у реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку. Перший примірник договору оренди передається орендарю, другий - орендодавцю. Договір оренди підлягає перереєстрації у разі, коли до нього внесено зміни. Реєстрація договорів оренди земельних часток (паїв) проводиться безоплатно. Отже Вам перш за все радимо звернутися до місцевої ради.
2011-09-16 17:05:02: Ніна
Я хочу здати земельну ділянку сільськогосподарського призначення в оренду сільськогосподарському підприємству.Які документи потрібно надати орендарю ,для заключення договору оренди, та його державної реєстрації?
2011-07-28 10:19:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії (Тернопіль). Враховуючи складність, та водночас актуальність поставленого питання надаємо Вам для ознайомлення роз\'яснення Державної податкової адміністрації України, з приводу грошової індексації землі - Державна податкова адміністрація України на виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) повідомляє. Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2011 р. за 2010 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Кодексу розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2010 рік — 109,1%. У 2011 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.96 р., земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 01.07.95 р., та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.97 р., підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, за 2008 рік — 1,152, за 2009 рік — 1,059 та за 2010 рік — 1,0. Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.97 р., індексується станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006, 1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02, 2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, за 2008 рік — 1,152, за 2009 рік — 1,059 та за 2010 рік — 1,0. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 р. №19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін’юсті 05.04.2006 р. за №389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2011 р. на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 2007 рік — 1,028, 2008 рік — 1,152, за 2009 рік — 1,059 та за 2010 рік — 1,0. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась. Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2010 рік просимо опублікувати цей лист у засобах масової інформації. Враховуючи наведене та з метою забезпечення виконання вимог Кодексу, Державна податкова адміністрація України зобов’язує: 1. Провести навчання стосовно порядку застосування змін до чинного законодавства та довести їх до підпорядкованих органів державної податкової служби, а також організувати проведення масово-роз’яснювальної роботи серед платників податків. 2. Спільно з місцевими органами влади та органами земельних ресурсів забезпечити доведення до фізичних осіб власників землі, землекористувачів та орендарів коефіцієнта індексації ставок земельного податку і орендної плати грошової оцінки земель. 3. Встановити контроль за дотриманням норм чинного законодавства щодо правильності обчислення та повноти сплати до відповідних місцевих бюджетів земельного податку та орендної плати за вказані земельні ділянки. Отже, якщо у Вас є питання з індексацією та/або грошовою оцінкою землі, маєте право на звернення за роз\'ясненням до місцевого відділу земельних ресурсів та на письмове звернення до податкової інспекції за наданням податкової консультації з цього приводу.
2011-07-27 16:44:20: Наталія
Доброго дня, я займаюсь нарахуванням орендної плати за оренду паїв. Наприклад: Договір оренди підписаний та зареєстрований в 2007 році з виплатою орендної плати 1200.00 грн за пай за рік, грошова оцінка - 70625,94 грн. Питання: 1. Яку суму орендної плати потрібно індексувати кожного року - суму,що вказана в договорі (1200,00грн.) чи суму орендної плати минулого року? 2. Чи потрібно кожного року проводити індексацію грошової оцінки, якщо так, то де взяти коефіцієнт індексації?
2011-06-06 11:35:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Аліни (Київ). Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 2 лютого 2002 року № 92/2002, встановлено запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) та поступового збільшення цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря. Тобто, підприємство з яким Ви заключили договір оренди земельної ділянки паю, зобов\'язане виплачувати Вам не менше З % від ціни вказаної в Державному акті. У випадку заниженої орендної плати (такої, яка не відповідає встановленій в Указі), або якщо Агрофірма, орендуючи земельний пай, отримує прибутки від її використання, то селянин - власник паю, вправі переглянути розмір орендної плати в бік її збільшення. Для цього йому слід подати письмову заяву-пропозицію (як додаткову угоду до договору оренди землі) про збільшення розміру орендної плати до керівництва Агрофірми. Адже згідно зі ст. 30 Закону України «Про оренду землі» зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін, але у разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку, для чого необхідним є звернення до адвоката або юриста за місцем проживання чи знаходженням Вашого паю.
2011-06-03 21:18:52: Аліна
Доброго дня, в мене запитання про орендну плату,якщо можна,я не завсім зрозуміла,з чого начисляється моя частка? з кількості зерна зібраного на моєму паї,чи 3% від ціни мого паю,що вказана в державному акті ? якщо перше,то як я можу знати скільки вони зібрали і з якої суми повинні відраховувати мою орендну плату? наприклад коли ціна була (в якомусь році) під час жнив високою,а в листопаді ,десь, вже відчутно нижчою, то мені платили коли ціна знизилась,а в тому році ціна зросла після жнив, то мені платили ще по минулорічним цінам ,мовляв немає де тримати зерно і вони все зразу продали, а через парц місяців ціна зросла майже вдвічі, знов не чесно., будь ласка можете щось відповісти, буду дуже вдячна