В яких випадках мами мають право отримати лікарняний листок?

Нещодавно до центру права РОГО «Комітет виборців України» в місті Рівному звернулася громадянка, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років і працює на умовах неповного робочого часу. Жінка хотіла дізнатись, чи має вона право в такій ситуації у випадку хвороби її дитини, по догляду за якою вона перебуває у відпустці, отримати лікарняний лист?


На це питання відповідає юрист РОГО КВУ Мирослава Примак.


Отримання лікарняного листа мамами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, але використовують своє право працювати на умовах неповного робочого дня, є досить цікавим. Адже до 2004 року існувала думка, що такі жінки не можуть користуватися правом на так звані лікарняні, оскільки таку їх працю прирівнювали до праці сумісників, які у свою чергу не мали права на одержання допомоги по державному соціальному страхуванню у разі тимчасової непрацездатності.


У 2004 році до законодавства, що регулює отримання лікарняних, були внесені зміни, згідно з якими жінки, що перебувають у вищезгаданій частково оплачуваній відпустці, у випадку захворювання дитини мають право на отримання лікарняного листа. Так само в разі хвороби іншої дитини віком до 14 років, цій жінці як застрахованій особі лікарняний листок видається на загальних підставах.


Однак, якщо хворіє дитина віком до трьох років, у відпустці по догляду за якою перебуває жінка, лікарняний листок не видається. Така позиція Міністерства праці та соціальної політики України, Департаменту розвитку медичної допомоги, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу даного положення ґрунтується на тому, що жінка вже отримує допомогу по догляду за такою дитиною.

Юридичний відділ РОГО КВУ
2015-06-04 11:26:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Львів. Згідно з п.п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері(опікуна,іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, лікарняний чоловікові нададуть лише у випадку якщо захворієте Ви, і цей факт буде підтверджено медичною довідкою лікувального закладу. На Ваше ім\'я лікар не вправі видати листок непрацездатності адже Ви перебуваєте у відпустці по догляду і не є працюючою особою.
2015-06-03 20:05:33: Тетяна
Як бути? така ситуація я знаходжуся по догляду за двома дітьми (6міс. і 2 роки) і найменша дитина якій 6 міс. попадає в лікарню в стаціонар на обстеження (3 дні). За старшою дитиною якій 2 роки має доглядати батько для чого бере відпустку. Чи можу я попросити лікарняне у лікарні (це буде на моє ім\'я бо я із дитиною в лікарня) і щоб на основі цього лікарняного чоловік отримав ну назвемо це лікарняне чи відпустки по догляду... як бути в цьому випадку?
2015-06-03 10:13:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Маряни Коломия. Згідно з пунктом 3.9. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.,-у разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною. У разі стаціонарного лікування важкохворих дітей старшого віку (6 - 14 років) листок непрацездатності видається одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, на період, коли, за висновком ЛКК, дитина потребує індивідуального догляду.Отже, питання стаціонарного лікування , його необхідності вирішує лікуючий лікар - терапевт або інший лікар- спеціаліст за відповідним профілем. Щодо кількості листків непрацездатності за рік, які можуть бути видані особі яка їх потребує, то її не вказано, і все залежить від конкретного перебігу хвороби. Тобто якщо кілька листків з тимчасової втрати працездатності видані за одним діагнозом, а потім цей діагноз знову повторився , (ознака хронічного захворювання) тоді видається довідка встановленої форми, особа направляється на комісійний огляд тощо.
2015-06-02 14:27:15: Маряна
Добрий день!Хочу запитати скільки разів на рік мама має право отримати лікарняний лист на дитину.В мене 4 лікарняні за рік і лікар каже що наступного лікарняного не може бути а прийдеться лягати в стаціонар.І чи мають вони право покласти в стаціонар при таких умовах?Дякую.
2015-05-19 14:36:19: Вячеслав юрист КВУ
Для Ганни Дрогобич. Не зовсім так. Якщо дитина перебуває у стаціонарі тоді на неї та доглядаючого члекна сім\'ї поширюється пункт 3.9. даної Інструкції який передбачає , що у разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною.
2015-05-19 12:10:09: Ганна
Тобто, якщо хворiэ працiвник, то лiрняний можна оформити до повного одужання(навiть якщо це буде 2-3 мiсяцi),а якщо догляд за дитиною то цей термiн буде становити не бiльше 2тижнiв? Чи правильно я Вас зрозумiла? Дякую.
2015-05-18 11:52:27: Вячеслав юрист КВУ
Для Ганни Дрогобич. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., зазначено, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пункт 3.4. цієї Інструкції вказує, що якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0). Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2 цієї Інструкції, який вказує, що при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі - ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК. В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.
2015-05-16 18:17:52: Ганна
В дитини(4роки) хвороба Пертеса, яка лiкуэться повним знерухомленням тазового суглоба, тобто дитинi не можна ходити та сидiти неменше 3мiсяцiв. Чи можна на такий тривалий перiод оформити лiкарняний по догляду за дитиною, якщо так то де в лiкарнi чи в КЗПтаСМ.
2015-04-27 12:56:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Рівне. Пунктом 1.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., зазначено, що листок непрацездатності видається: Громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах. Пункт 3.3. цієї інструкції вказує, що Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Отже якщо дитина захворіла маєте право на лікарняний.
2015-04-25 18:03:04: Таня
скажіть будь-ласка чи маю я право на лікарняний працюючи в державній установі (у лікарні в відділенні дорослої гематологіі) з дитиною 3 років якщо вона захворіла бо у відділенні мені сказали що немаю \"бо це не те відділення щоб брати лікарняні\" Дякую
2015-04-23 10:48:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Калуш. Пунктом 4.1. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., зазначено, що направлення хворого для огляду до МСЕК здійснюють ЛКК лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування при наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п\'яти місяців у зв\'язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні дванадцять місяців, а при захворюванні на туберкульоз - протягом десяти місяців з дня настання непрацездатності. Отже, довідка дісна до того одужання або до отримання інвалідності.
2015-04-23 09:10:33: Оксана
Доброго дня.Мені 31.10.2014 видали довідку ЛКК,та не вказали до якого числа.Чи дійсна ця довідка рік???
2015-04-22 11:52:38: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни Чернівці. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., зазначено, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пунктом 3.4. цієї Інструкції зазначено - Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0). Пункт 3.6. даної Інструкції вказує - Якщо в період звільнення від роботи згідно з довідкою про догляд за хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло нове (не пов\'язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то довідка закривається і видається новий листок непрацездатності.
2015-04-21 16:18:35: інна
Скажіть будь ласка я брала лікарняний на дитину з 30.03.15 по 07.04.15 і через 2 тижні дитина знов захворіла.Лікар каже що не може дати лікарняний знов в цьому місяці.Згідно якого чинного законодавства?
2015-04-16 09:41:11: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини Житомир. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., зазначено, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Отже, якщо лікар відмовляє видати лікарняний його дії вправі оскаржити або до головного лікаря або ж в судовому порядку шляхом подання адміністративного позову на протиправність бездіяльності.
2015-04-16 09:32:45: Вячеслав юрист КВУ
Для Віти Житомир. Згідно з пунктом 3.12. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до від’їзду в санаторно-курортний заклад на весь термін лікування дитини в санаторно-курортному закладі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі.Отже тільки за вказаних вище підстав можуть надати лікарняний. Отже, якщо є можливість взяти щорічну оплачувангу відпустку то бажано взяти її, якщо ні тоді за власний рахунок.
2015-04-16 09:21:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Марини Полонне Хмельницька обл. Стаття 22 Закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати. Зоктема частиною 1 цієї статті вказується, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків: п. 4 - догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; Отже, допомога надається працюючим особам, на підставі виданого у встановленому порядку листка з тимчасової втрати працездатності, який є підставою для оплати. Щодо довідки по догляду за дитиною до досягнення нею 6 річного віку то її лікарь не має права видати безпідставно, поза законом.
2015-04-14 16:24:14: катерина
Маю сина 2,5 років. Перервала відпустку по догляду за дитиною до 3-х років. Працюю на повний робочий день. Маю \"чорнобильське\" посвідчення. Дитина часто хворіє. На який період лікар може видати лікарняний лист! Лікар не хоче продовжувати лікарняний лист більше ніж на 14 днів, хоча дитина ще не здорова, мотивуючи тим, що на більший термін не має права виписувати лікарняний.
2015-04-14 16:18:14: катерина
Маю сина 2,5 років. Перервала відпустку по догляду за дитиною до 3-х років. Працюю на повний робочий день. Маю \"чорнобильське\" посвідчення. Дитина часто хворіє. На який період лікар може видати лікарняний лист! Лікар не хоче продовжувати лікарняний лист більше ніж на 14 днів, хоча дитина ще не здорова.
2015-04-13 15:30:14: Віта
Чи можу я отримати лікарняний листок подогляду за дитино 5 років на період санаторно-курортного лікування в Солотвинській алергологічній лікарні? Видали дитині путівку і на роботі пропонують тільки взяти відпустку за власний рахунок
2015-04-10 21:37:41: Марина
Добрий вечір!Скажіть мені будь-лака я навчають у професійному ліцею і закінчую 3курс ,маю доньку 3роки7місяців чи можуть мені дати в лікарні довідку подогляду за нею до6років,но вона ходить до садочка.Це щоб мені відали диплома так як зараз така ситуація немає роботи по спеціальності?????
2015-04-03 10:49:10: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Київ. Пунктом 3 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 439 передбачено, що підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, довідка лікувального закладу не є підставою для бухгалтерії підприємства оплачувати такі дні.
2015-04-02 17:02:46: Наталія
Добрий день, скажіть будь-ласка чи оплачується довідка по догляду за дитиною? Лікарняний видати не можуть, тому-що три дні тому ми закрили другий лікарняний за місяць. Тому дали довідку. Дякую за відповідь
2015-04-02 10:34:22: Вячеслав юрист КВУ
Для Наташи Ужгород. Згідно з п.п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері(опікуна,іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, лікарняний чоловікові нададуть лише у випадку якщо захворієте Ви, і цей факт буде підтверджено медичною довідкою лікувального закладу.
2015-04-01 22:22:03: наташа
добрий вечір!чи може чоловік у терапевта оформити лікарняній.так як він сидить с дітиною яка захворіла простудою.він офіційно працює.а мама безробітна?наш терапевт відмовила у відкритті на чоловіка лікарняний .
2015-03-31 11:31:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії Тернопіль. Пункт 3.15. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., вказує, що Листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Отже, лікарю нелобхідно пересвідчитися в тому чи дійсно не перебуваєте у відпустці по догляду і чи не отримуєте допомогу , окільки це прямо впливає на право надання лікарняного або відмову у його видачі.
2015-03-30 18:36:26: Юлія
Доброго дня. Чи вправі дільничий лікар вимагати в мене довідку з роботи,яка підтверджує, що я перервала відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3 віку,для видачі лікарняного на дитину, а також що я не отримую допомоги на дитину. Дякую.
2015-03-24 09:42:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Али Чернівці. Згідно з п.п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері(опікуна,іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, лікарняний Вам нададуть лише у випадку якщо захворіє батько який здійснює догляд за дитиною і цей факт буде підтверджено медичною довідкою лікувального закладу.
2015-03-20 13:52:52: АЛЛА
до попереднього повідомлення, батько мається на увазі батько дитини ,тобто мій чоловік
2015-03-20 13:27:55: АЛЛА
Добррого дня! таке питання працюю на повну ставку,дитині 1,6р батько в декретній відпустці по догляду до 3х-р.. З чоловіком працюємо в одній установі , чи можу я оформити лікарняний по догляду за хворою дитиною?Дякую
2015-03-02 15:03:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Марічки Київ. Згідно з п.п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері(опікуна,іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років).
2015-03-01 23:46:13: Марічка
Якщо мама у відпустці за доглядом за дитиною до трьох років захворіла, чи можуть батькові виписати лікарняний? Дякую за відповідь
2015-02-18 17:17:40: Катерина
Дякую Вам!
2015-02-18 17:07:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини з Київа. Для початку слід звернутися до територіального органу соціального страхування який виплачує листи непрацездатності за роз\'ясненнями суперечливих норм законодавства. Далі діяти в залежності від отриманих розяснень. Якщо фонд посилатиметься на інструкції ігноруючи норми закону тоді можна спробувати через суд оскаржити відмову лікаря у видачі листка непрацездатності в порядку адміністративного судочинства, для цього слід особисто звернутися до адвоката або юриста за місцем свого проживання.
2015-02-18 15:36:30: Катерина
Дякую за відповідь! Але - поняття \"рядовий і начальницький склад\" використовується виключно для внутрішніх військ, наприклад (Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ), в ЗСУ такого поняття взагалі не існує (закон про ЗСУ)!!! В ЗСУ службу проходять військовослужбовці і інших назв у них немає. А про військовослужбовців в цій статті взагалі нічого немає. В результаті маємо таку ситуацію - всі, хто проходить службу у внутрішніх військах отримують довідку і їм її на роботі оплачують, військовослужбовці ЗСУ, отримав таку довідку, просто нею підтверджують те, що вони не прогуляли ці дні, але їм її не оплачують, тому що для оплати вимагають листок непрацедатності, який повинен видаватися згідно закону про соц.захист військовослужбовців і членів їх сімей, а в ньому ссилка на той же 455. Получається невидача мені листка - порушення прав військовослужбовців-жінок, що мають дітей. Пункт 2.22 до ЗСУ в ЗСУ ніхто не застосовує, тому що вйськовослужбовці там не згадані. Я розумію, що цей пункт для того, щоб не давати листки тим, хто не платить внески в соц.страх, напевно це вірне рішення, але він викладений в наказі 455 таким некорректним чином, що осягає тільки певну частину тих, хто їх не платить. Інші повинні отримувати листок, інших варіантів немає, поки не внесуть зміни, що охоплять всіх. До кого звертатись в цій ситуації? Дякую)
2015-02-18 15:10:27: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини з Київа. Відповідно до пункту 2.22.Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - тимчасова непрацездатність осіб рядового і начальницького складу засвідчується довідкою органу, у сфері управління якого перебувають заклади охорони здоров’я. У разі вибору особою рядового і начальницького складу лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи довідка видається відповідно до пункту 1.9 розділу 1 цієї Інструкції. Порядок видачі довідки у разі захворювання та травми; у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною; при карантині; у зв’язку з вагітністю і пологами; на період санаторно-курортного лікування має відповідати вимогам цієї Інструкції. Отже, оскільки маєте статус військовослужбовця то при захворюванні Вас чи дитини видається довідка а не листок з тимчасової втрати працездатності. Конкретного переліку посад рядового і начальницького складу на яких поширюється дія цієї Інструкції не вказано. Отже вона діє на всіх без винятку військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС, МНС тощо? які мають свої відомчі лікувальні заклади.
2015-02-18 14:23:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили з Київа. Згідно з пунктом 3.1. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.,- Для догляду за хворим членом сім\'ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд. Отже, якщо чоловік працює він має право на лікарняний. Якщо не працює, або працює, але не офіційно, то він такого права немає.
2015-02-18 14:05:54: Катерина
Доброго дня! В мене така ж проблема, як і у Олени з Хмельницького щодо видачі довідки замість листка непрацездатності у зв’язок з хворобою дитини. У листку відмовлено з посиланням на п.2.22 наказу 455, тому що я військовослужбовець ЗСУ. Хто підпадає під дію цього пункту і чому?
2015-02-17 18:15:39: людмила
Чи має право лікар не відкрити мені лікарняний , якщо у дитини 6 років температура 37.7 , кашель , нежить, болить горло? мотивуючи тим, що тато працює не офіційно? Дякую!
2015-02-17 15:12:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Олесі Дрогобич. Пункт 3.15. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., вказує, що Листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Порада: особисто письмово звернутися до органгу праці та соціального захисту за місцем свого проживання з питанням періодів виплати допомоги по догляду за дітьми до трьох років і отримати від них офіційну відповідь. Тоді можна буде , на основі відповіді провести її юридичний аналіз і надати більш конкретну відповідь.
2015-02-17 11:32:11: Олеся
Вибачте, хочу уточнити. Мені дільничий лікар сказала, що чоловікові не може виписати лікарняний на дитину, оскільки я працюю не на повну ставку і щось там говорила про органи соціального забезпечення, типу вони нам ще виплачують допомогу на дитину у 130 грн., тому лікарняний не видається, але з 1 липня цю допомогу ітак не виплачують. І чи потрібно нести не заявку, що я вже вийшла з декрету і працюю на роботі в органи соціальноі допомоги? Щоб мене зняли з реєстраціі і не надавали цієі грошовоі допомоги, яку не виплачують?
2015-02-17 10:08:04: Вячеслав юрист КВУ
Для Олесі з Дрогобича. Згідно з пунктом 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.,- Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років. Отже якщо чоловік працює він має право на лікарняний. Якщо не працює, або працює але не офіційно то він такого права немає.
2015-02-16 18:30:00: Олеся
В нас така ситуація: Старшій дитині 2 р. 4 міс., молодшій- 1р. 1м. Обидвоє захворіли.Чи можна оформити лікарняний на тата, якщо мама не знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а працює на неповну ставку? Дякую.
2015-02-10 09:06:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Алены з Одеси. Відповідно до пункту 3.2. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Для догляду за дорослим членом сім\'ї та хворою дитиною, старшою 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до 3 днів. Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності - головного лікаря, але не більше 7 календарних днів.
2015-02-09 13:17:14: Алена
Добрый день. Ребенку 14.5 лет. Мы с мужем работаем. Могу-ли я взять больничный с ребенком в случае болезни ребенка.
2015-01-29 11:25:00: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни з Коростишева. Відповідно до пункту 3.3.Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.
2015-01-29 10:59:17: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Житомира. Не переводячи поставлене питання у широку дискусію, а також для чіткого з\'ясування позиції фонду соцстраху, раджу офіційно письмово звернутися за офіційним роз\'ясненням цього питання до фахівців фонду. І отримавши від них \"не на словах\" а на папері відповідь, можна буде її використовувати у роботі, аналізувати чим вони керуються та можливо перестрахуватися за \"зайві\" виплати, задля уникнення в подальшому штрафних санкцій за нецільове використання коштів.
2015-01-28 19:36:02: инна
Имеет ли право на больничный лист мама ребенка 3 , 2 года, которая работает на неполный рабочий день и получает единоразовую помощь при рождении ребенка?
2015-01-23 15:00:21: Наталія
Працівниками Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності було сказано, що жінці яка має дитину до 3-х років та працює на умовах неповного робочого дня, є не правомірним оплачувати листок непрацездатності, спираючись на ЗУ 2240. (переглянувши закон відповіді на питання чому не оплачувати лікарняний не знайшла)
2015-01-23 12:22:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Житомира. Пунктом 3 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації передбачено, що підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, якщо Ви отримали листок непрацездатності і подали його до бухгалтерії за місцем своєї роботи, це є підставою для його оплати.
2015-01-23 11:12:13: Наталія
Наталія (Житомир ) 2015-01-23 11:04:26 Чи буде оплачуватися лікарняний листок мамі яка має дитину до 3- х років та працює на умовах неповного робочого дня? Хворіє мама
2015-01-23 11:04:26: Наталія
Чи буде оплачуватися лікарняний листок мамі яка має дитину до 3- х років та працює на умовах неповного робочого дня?
2015-01-23 10:22:12: Тетяна
А в нас все не так. Лікарняний мамі на дитину ,яка знаходиться в стаціонарі видається до 6 років. Тільки в поліклініці до 14 років. Рахують, що в стаціонарі є обслуговуючий персонал і не має чого видавати лікарніний мамі. Хай бере отпуск, хай бабусі сидять і пр.Лікарняний в стаціонарі видається тільки коли дитина знаходиться в реанімації.О так все склалося. Оформили отпуск на ці дні. добре що з роботи не вигнали по ст.
2015-01-22 15:02:14: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Хмельницького. Підпункт 3.3. пункту 3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. вказано, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. З питання є зрозумілим що діагноз поставлений не був а отже хвороба де-факто була а де-юре ні, і лікар цим і керувався. Порада звернутися до лікаря за поясненнями.
2015-01-22 12:10:01: Тетяна
Дякую. І все таки хочу Вас запитати: На якій підставі не видано лікарняного листа, яким документом це регламентировано?
2015-01-22 11:32:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Хмельницького. Так довідка лікувального закладу підтверджує поважність причин відсутності працівника на роботі, тобто це не є прогулом без поважної причини.
2015-01-22 10:32:34: Тетяна
Дитині 7 років і шість місяців поступили в стаціонар з приступами колік кишечного тракту. Поки здавали аналізи, узі і пр. консультація гастроентеролога, знову аналізи. Діагноз тупо не поставили і виписали в школу. Мама знаходилась з дитиною всі 7 днів обстежень. Лікарняного не видали, а видали довідку. Хочу запитати, що з цьою довідкою робити, це є документ, що підтверджує, що мама не прогуляла ці 7 днів?
2015-01-19 11:27:03: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Хмельницького. Відповідно до пункту 2.22.Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - тимчасова непрацездатність осіб рядового і начальницького складу засвідчується довідкою органу, у сфері управління якого перебувають заклади охорони здоров’я. У разі вибору особою рядового і начальницького складу лікуючого лікаря і лікувально-профілактичного закладу не за місцем проживання чи роботи довідка видається відповідно до пункту 1.9 розділу 1 цієї Інструкції. Порядок видачі довідки у разі захворювання та травми; у зв’язку з доглядом за хворим членом сім’ї, хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною; при карантині; у зв’язку з вагітністю і пологами; на період санаторно-курортного лікування має відповідати вимогам цієї Інструкції. Отже, оскільки маєте статус військовослужбовця то при захворюванні Вас чи дитини видається довідка а не листок з тимчасової втрати працездатності.
2015-01-17 00:43:20: Олена
Добрий вечір. Я достроково вийшла з відпустки по догляду за дитиною до 3-х років на повний робочий день, з оформленням всіх відповідних документів в соцзахисті. Коли захворіла дитина (1 рік і 10 міс.) дільничий педіатр відмовилася дати лікарняний (в мене лікарняний - це тільки бумажка про те, що я не прогулюю службу, оскільки військовослужбовець), чи правомірні її дії? І ще одне запитання, якби з цією дитиною я попала в стаціонар лікарі теж би відмовили в лікарняному навіть при наявності довідки з роботи і з соцстраху. Роз\'ясніть будь-ласка.
2015-01-12 15:16:44: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Сум. Слід узгодити з працівником скільки часу йому потрібно для доїзду в райцентр і назад і тоді виходити з ситуації, або тоді варіант відпустки чергової за 2015 рік, або ж відпустки без збереження заробітної плати на 15 календарних днів.
2015-01-12 13:53:50: Тетяна
Дякую Вам за відповідь, але місце роботи від лікарні за 70км, це районний центр, як бути в такому випадку?
2015-01-12 13:18:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Анастасії з Решетилівки. Пунктом 3.15. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - зазначено, що листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Отже слід виходити з наявності або відсутності вказаних підстав та з врахуванням обставин що склалися для отримання листка непрацездатності. Зауважимо, що перебування дитини на канікулах і її хвороба в цей період взагалі серед підстав за яких листок з тимчасової втрати працездатності не зназначена, тому радимо звернутися за поясненнями до головного лікаря лікувального закладу.
2015-01-12 13:10:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Сум. Стаття 56 Кодексу законів про працю України визначає таке поняття як неповний робочий час, і вказує, що за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім\'ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов\'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Отже, алгоритм дій власника в такій ситуації має бути такий. Працівник подає медичний висновок (довідку). На цій підставі видається наказ та встановлюється неповний робочий час. Копія наказу подається до бухгалтерії та кадровику, що є для них підставою для обліку робочого часу та оплати праці такому працівнику.
2015-01-12 12:12:44: Анастасия
Добрый день!Моей дочке 7 лет, ходит в 1 класс.Находясь на каникулах она заболела ГРВИ. Больничный лист по уходу за ребёнком мне не выдали,мотивируя тем, что каникулы. До болезни ребёнок находился у бабушки,а сейчас во время болезни,я бы хотела лично контролировать самочувствие дочки и находится с ней дома. Есть ли какие-то критерии, по которым врач определяет выдавать больничный лист по уходу или нет?У ребёнка температура к вечеру поднимается,кашель,насморк,больное горло.Прав ли врач? Спасибо за ответ.
2015-01-12 11:03:29: Тетяна
А що тоді, необхідно ставити в Табелі обліку робочого часу?
2015-01-12 10:49:36: ТЕТЯНА
Тобто, ця довідка не оплачується, а просто є доказом того, що не було прогулу на роботі?
2015-01-12 10:28:41: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Сум. Згідно з підпунктом \"г\" пункту 3.15. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. - Листок непрацездатності не видається для догляду: за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Пунктом 3.16 цієї Інструкції вказано, що для догляду за хворим старше 14 років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, згідно з висновком ЛКК про необхідність індивідуального догляду, видається довідка довільної форми, засвідчена підписом головного лікаря та печаткою лікувально профілактичного закладу. Отже, листка непрацездатності Вашій мамі видано не буде. А для отримання вказаної довідки їй необхідно звернутися до лікувально консультативної комісії та отримати висновок, про те що брат потребує догляду перебуваючи в лікарні.
2015-01-10 21:29:17: Тетяна
Скажіть будь-ласка, мого дядька вдарила машина, він потрапив до лікарні, доглядає за ним його сестра, тобто моя мама, бо з сім\'єю він не живе, а його мати з 36 року, доглядати його не може. Отже, чи може бути оформлений моїй мамі, лікарняний, якщо вона доглядає брата?
2014-12-22 10:06:38: Вячеслав юрист КВУ
Для Наташи з Сарн. Згідно з пунктом 3.11. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., зазначається наступне: якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв\'язку з навчанням або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи. Пунктом 3.15. вказаної Інструкції зазначено, що листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Отже слід виходити з наявності або відсутності вказаних підстав та з врахуванням обставин що склалися для отримання листка непрацездатності.
2014-12-20 20:30:39: Наташа
Чи має мама право на лікарняний, якщо з 1.03.2014 перервала відпустку по догляду за дитиною до 3-х років. До лікарні потрапила із старшою дитиною, якій 4 роки. Працює на умовах неповного робочого дня (семигодинний робочий день). На меншу дитину отримує однорозову допомогу.
2014-12-17 12:12:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра з Київа. Пунктом 3 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації передбачено, що підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, якщо Ви отримали листок непрацездатності і подали його до бухгалтерії за місцем своєї роботи, це є підставою для його оплати. Подання жодних інших документів для оплати тимчасової втрати працездатності не передбачено. Дії бухгалтерії не грунтуються на чинному законодавстві. Порада. Задля уникнення конфліту слід поцікавитися для чого бухгалтер вимагає такі довідки.
2014-12-17 11:23:30: Олександр
Захворів мій син п\'яти з половиною років. Я пішов з ним на лікарняний та отримав у дитячій поліклініці лікарняний лист на три дні і надав його у бухгалтерію. Зараз моя бухгалтерія для оплати лікарняного вимагає з мене довідку з місця роботи жінки що вона: \"1. не знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 6-ти років, 2. не знаходилась на лікарняному по догляду за дитиною.\" Чи має право бухгалтерія вимагати такі довідки? Чи такі довідки взагалі хтось видає?
2014-11-24 15:22:31: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Ужгорода. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. передбачено, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пунктом 3 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації передбачено, що підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, якщо Ви отримали листок непрацездатності і подали його до бухгалтерії за місцем своєї роботи, це є підставою для його оплати.
2014-11-24 10:45:32: Тетяна
Дитині 2 роки 7 міс, вийшла на роботу(стаж менше пів року), я і вона маємо чорнобильські посвідчення, на скільки я можу брати лікарняний і як він буде оплачуватись?
2014-11-17 15:31:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Рафалівки. Пунктом 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. передбачено, що листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, лікарняний може бути виданий батьку дитини лише у випадку і з підстави хвороби матері.
2014-11-16 12:11:18: Оксана
Дитині 4 роки. Батьки працюють. Лікар твердить, що лікарняний можна виписувати на тата лише у випадку маминого відрядження чи іншої відсутності. Чи можна виписувати лікарняний на тата при такому бажанні батьків? дякую.
2014-11-11 12:10:52: Вячеслав юрист КВУ
Для Лариси з Черкас. Пунктом 3 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації передбачено, що підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, якщо бабуся отримала листок непрацездатності і подала його до бухгалтерії за місцем своєї роботи, це є підставою для його оплати.
2014-11-11 10:48:59: лариса
Уточнення до питання від 10.11.2014 Мама дитини, якій 2,5 років працює на повну ставку, тобто не знаходиться у відпустці по догляду за дитиною - дитина відвідує дитячий садок. Коли дитина захворіла, мама не змогла з певних причин взяти лікарняний по догляду за хворою дитиною. За хворою дитиною доглядала працююча бабуся, якій і був виданий для цього лікарняний лист. Які ще довідки треба надати бабусі на її роботу для оплати лікарняного листка? дякую.
2014-11-10 16:37:18: Вячеслав юрист КВУ
Для Лариси з Черкас. Пунктом 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. передбачено, що листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологівабо хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, лікарняний видається лише працюючий особі і за наявності хвороби матері.
2014-11-10 16:27:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани з Звенигородки. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. передбачено, що для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пунктом 3.15 цієї Інструкції зазначені підстави з яких - листок непрацездатності не видається, а саме для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років. Оскільки допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 01 липня 2014 року припинена то радимо Вам звернутися до органу праці та соціального захисту населення з письмовою заявою (писати та подавати її слід у двох примірниках, один з яких з відміткою соцзахисту про отримання - залишити у себе як доказ офіційного звернення) де поставити питання чи отримуєте ви цю допомогу на даний час чи ні. Це має важливе значення, якщо з письмової відповіді органу соціального захисту стане зрозумілим, що цю допомогу вам продовжують нараховувати і ви перебуваєте у відпустці по догляду за дитиною до трьох років тоді дії лікувального закладу правомірні, і відповідають вищевказаному пункту інструкції, якщо ж з відповіді соцзахисту стане зрозумілим протилежне, тоді питання спірне і вирішуватиметься в судовому порядку.
2014-11-10 15:25:49: лариса
На основі яких довідок оплатити лікарняний бабусі по догляду за хворою дитиною, якщо дитині 2,5 роки(коли здорова, то відвідує дитсадок), а мама працює на повну ставку. Дякую за відповідь
2014-11-10 13:11:44: Світлана
Вийшла на роботу перервавши відпустку по догляду за дитиною до трьох років.Працюю на 0,75 ставки.Потрарила з дитиною в лікарню на 15 днів,на момент госпіталізаціїї дитині ще не було 3 повних роки,на момент виписки 3 роки вже виповнилось.Лікарняний лист мені не видали,мотивуючи це тим ,що я отримую соц.допомогу(отримую \"Допомога при народженні другої дитини\"яку мені розкидали на 4 роки)А допомоги які були по догляду за дитиною до 3-х років відмінили з 1 липня 2014 р.Чи правомірно зі мною поступили? Проживаю в Чорнобильській зоні ,але посвідчення не маю.
2014-10-31 15:20:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Євгенії з Виноградова. Відповідно до пункту 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. - Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Згідно пункту 3.4. цієї інструкції - Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0).Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2 цієї Інструкції. Цим пунктом (2.2.) передбачено, що Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі - ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.
2014-10-30 19:10:32: Евгения
Скажите пожалуйста, у нас (ребенку 4 года) за год было несколько больничных, в общей сложности 35 дней. Наш педиатр говорит что за год можно только 40 дней использовать больничного на одного ребенка, а не то его будут штрафовать. Насколько это правдиво? Заранее спасибо!
2014-10-29 10:40:47: Вячеслав юрист КВУ
Для Алі з Одеси. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Отже листок з тимчасової непрацездатності на період санотарно-курортного лікування видається лише якщо дитина є постраждалою від аварії на ЧАЕС.
2014-10-27 08:09:24: Аля
Доброго дня .Я маю дитину інваліда 11 років. Нам дають путівку матері та дитини в санаторій, але лікарняний лист відкривати відмовляються. Чи законно це?
2014-10-22 11:30:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Василини зі Львову. Пункт 1.3.1. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. вказує, що Листок непрацездатності видається: Громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах. Пункт 1.6. цієї Інструкції вказує, що видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність здійснюється лікуючим лікарем (фельдшером) при пред\'явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу непрацездатного і не може бути платною послугою в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пунктом 3.15 цієї Інструкції зазначені підстави з яких - Листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Отже подання жодних інших документів крім паспорта, а саме - довідок соцзахисту, довідок з місця роботи та інших, для отримання листка з тимчасової втрати працездатності законодавством не передбачено. Тому вам повинні видати лікарняний лист.
2014-10-22 10:50:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Анатолія з Дубровиці. Відповідно до пункту 4 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі не оплачуються: у разі одержання застрахованою особою травми або захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення; у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров\'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов\'язків або симуляції хвороби; за час перебування під вартою і проведення судово-медичної експертизи; за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; у разі тимчасової непрацездатності у зв\'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп\'яніння або пов\'язаних з ним дій; за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв\'язку з навчанням. Серед переліку вказаних підстав з настанням яких листок непрацездатності не підлягає оплаті немає підстави перебування у відпустці по доголяду за дитиною до досягнення нею трьох років. Можливо є ще й інші підстави, з яких бухгалтерія не може оплатити лікарняний, однак щоб це з\'ясувати слід звернутися до них за відповідним роз\'ясненням.
2014-10-21 18:30:47: Анатолій
Мама перервала відпустку по догляду за двійнею до 3-х років та з 01.09.2014 р. вийшла на роботу з неповним тижневим навантаженням. Згодом вона потрапила на лікувально-діагностичне обстеження у Вінницький науково-дослідний інститут ім.Пирогова, де пробула 8 днів. В цей час захворіла одна дитина віком 1 рік 10 міс., а на наступний день захворіла і друга дитина віком 1 рік і 10 міс. Татао, який працює на повне тижневе навантаження змушений амбулаторно лікувати дітей, по закінченню якого (10 днів) йому видали лікарняний листок непрацездатності на одного із дітей. Проте бухгалтерія відмовляється оплачувати тату цей листок непрацездатності, мотивуючи це тим, що мама перебуває у відпустці по догляду і працює на неповне тижневе навантаження. Але ж мама сама в цей час перебувала у лікувально-діагностичному закладі, невже нема ніяких винятків для подібних ситуацій, аби було оплачено даний лікарняний??? Дякую.
2014-10-18 10:43:48: Василина
Добрий день. Я, перервала відпустку по догляду за дитиною до 3х років і вийшла на роботу. Дитині 1 рік 11 міс. Мені згідно ст.56 Кодексу законів про працю було встановлено неповний робочий час. Попали з дитиною в лікарню, лікар сказав, що потрібні якісь довідки з роботи і з соцзахисту, і взагалі не знає чи мені положений лікарняний. Чи маю я право отримати лікарняний листок по догляду за дитиною і які довідки потрібно для його отримання? Дякую.
2014-10-07 10:05:12: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги з Вінниці. Пунктом 3.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пунктом 3.4.Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0).Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2 цієї Інструкції. Пункт 2.2. вказує, що при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі - ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК.В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.
2014-10-06 22:13:45: Ольга
Доброго вечора ! підкажіть будьласка дитині робили операцію складну в Києві там дали лікарняний на 12 днів і сказали що можна продовжити лікарняний ще тому що потрібний догляд за дитиною . Приїхали до ВІнниці і в лікарняному відказали тому що сказали що нам положено лише 14 днів і все .. дитині 4 роки . Дякую за відповідь
2014-10-06 09:08:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Тернополя. Згідно пунктів 3.3., 3.4., Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. 3.3. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0).
2014-10-03 21:26:11: Тетяна
Допоможіть будь ласка у вирішенні питання.Через скільки днів після закриття лікарняного листка можна відкривати новий.Така ситуація :Дитина 3,5роки захворіла Лор відкрив лікарняний на 10 днів.через 2 дня в дитини появилось запалення.Лікар педіатр каже що може зробити тільки довідку по догляду за дитиною яка не оплачується,а лікарняний не має права.
2014-09-27 15:35:56: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія з Тернополя. Згідно пункту 1.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. Листок непрацездатності видається:1.3.1. Громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах. Умов щодо строку такої роботи (дні, тижні, місяці, роки) для видачі листка з тимчасової непрацездатності громадян законодавством не встановлено. Отже мама має право на догляд за хворою дитиною з видачею листка з тимчасової непрацездатності незалежно від строку її працевлаштування на роботу.
2014-09-27 15:25:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Таїсії з Сум. Згідно пункту 3.9 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р - У разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною. Отже, якщо всі обставини були дісно такими як описано у питанні, то лікар неправильно повідомив про тривалість перебування на лікарняному. Порада. Спершу звернутися до лікуючого лікаря за поясненнями чим він керувався при встановленні тривалості лікарняного, якщо не реагує, звернутися до нього письмово за наданням офіційних письмових пояснень. Якщо виникає спірна конфліктна ситуація маєте право звернутися до суду з позовом про визнання дій/бездіяльності лікаря протиправними та відкриття листка з тимчасової непрацездатності з дня стаціонарного лікування по його закінчення. Перед вчиненням вказаних дій слід порадитися з юристом , адвокатом за місцем свого проживання.
2014-09-22 09:34:14: Сергій
Чи може мама, яка працює три тижні, брати лікарняний по догляду за дитиною?
2014-09-21 15:38:26: Таїсія
Доброго дня. 17,09,2014 Опинилася з дитиною в лікарні - по медичним показникам зроблено операцію \"обрізання\", дитині 5 років. Лікар сказав, що лікарняний може надатися лише на 3 дні, але домашнього догляду дитина потребує не менше місяця. Від лікарняного на 3 дні я відмовилась і написала відпустку. З лікарні нас ще не виписали. Розумію, що навіть за свій рахунок днів може не вистачити для повної реабілітації дитини та ще й ускладнення з\"явилися. Як мені бути і що вимагати в лікарів?
2014-09-04 11:17:51: Вячеслав юрист КВУ
Для Поліни , Київ. Згідно з підпунктом б пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.,- Листок непрацездатності не видається для догляду за: хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; Отже, у Вашій ситуації слід виходити з дати надання лікарняного і додаткової відпустки. Якщо першим наданий був лікарняний, то тоді буде діяти пункт 3.11 цієї Інструкції. Якщо ж першою була надана відпустка, а потім доглядали за хворою дитиною, тоді лікарняний не видається (пп. б, п. 3.13 Інструкції).
2014-09-03 11:59:11: Поліна
Доброго дня! Моя дитина в цьому році пішла до 1го класу. Щоб полегшити процес адаптації до нових умов, я написала заяву на додаткову оплачувану відпустку (як мати двох дітей віком до 15 років) з 03.09.2014 по 12.09.2014. Проте донька захворіла, і з 01.09.2014 я знаходжусь на лікарняному. Цікавить, чи маю я право згідно п. 3.11 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, 13.09.2014 (коли я повинна приступити до роботи) отримати ще один лікарняний на кількість днів, які я \"втратила\" у відпустці, перебуваючи поряд з хворою дитиною? Дякую!
2014-08-12 12:57:45: Вячеслав юрист КВУ
Для Аліни м. Київ. Відповідно до пункту 3.12. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.,- Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до початку лікування у медичних центрах реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (далі-Центр) на весь термін лікування дитини в Центрі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках на підставі довідки-виклику з Центру та за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у Центрі. Отже, видача листка з тимчасової непрацездатності під час реабілітації дитини-інваліда матері напряму залежить від діагнозу захворювання дитини та висновку лікарської комісії про те, що дитина при проходженні реабілітації потребуватиме стороннього догляду.
2014-08-09 20:50:02: алина
подскажите пожалуйста! я мама ребёнка-инвалида(3 года), буду выходить на роботу , дают ли больничный лист когда ребёнок со мной будет на реабилитации , проходить курс массажа лфк? в поликлинике охматдет больничных сказали недают, лечащий невропатолог тоже, что делать?
2014-08-04 13:00:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії м. Київ. Згідно з пунктом 4 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» затверджений Постановою КМУ від 06.05.2001 №439 - Дні тимчасової непрацездатності застрахованій особі не оплачуються: у разі одержання застрахованою особою травми або захворювання при вчиненні нею кримінального правопорушення; у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров\'ю з метою ухилення від роботи чи інших обов\'язків або симуляції хвороби; за час перебування під вартою і проведення судово-медичної експертизи; за час примусового лікування, призначеного за постановою суду; у разі тимчасової непрацездатності у зв\'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп\'яніння або пов\'язаних з ним дій; за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв\'язку з навчанням. Отже, як видно з вищевказаного переліку, перебування особи у щорічній оплачуваній відпустці та її перебування на лікарняному по догляду за хворою дитиною в цей час, яка підтверджена листком з тимчасової втрати працездатності, не є підставою для неоплати їй днів тимчасової нерацездатності і має бути відшкодована згідно вказаного Порядку.
2014-08-03 18:48:14: Наталя
Підскажіть будь-ласка, чи маю я право на відшкодування лікарняного листа по догляду за дитиною, знаходячись у щорічні оплачувальній відпустці?
2014-06-05 16:24:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини зі Львова. Згідно з п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років....Отже працююча на повну ставку жінка має повне право на відкриття листка тимчасової втрати працездатності по догляду за своєю двохрічною дитиною у випадку її хвороби.
2014-06-05 12:20:36: Ірина
Працююча на повну ставку мама дитини 2 років, може мати оплачуване лікарняне по догляду за цією ж дитиною під час хвороби малечі?
2014-05-29 16:13:33: Мирослава, юрист
для Ольги (Біла Церква): Відповідно до ст. 179 Кодкусу законів про працю України у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов\'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Фактично, Ви вимагаєте від медичної установи двох ПРОТИЛЕЖНИХ висновків: 1) Про те, що дитина потребує ДОМАШНЬОГО догляду (п.3 ст.25 ЗУ \"Про відпустки\"), на підставі якої Ви знаходитеся у відпустці для догляду за дитиною. 2) Про те, що дитина може відвідувати дитячий садок. Логічно, що вони суперечать одна одній.
2014-05-27 17:20:49: Ольга
У меня такая ситуация: я сейчас нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком до 6 лет (продлеваю каждый год, пока дали только до пяти лет). У ребенка инвалидность (мы хотим идти в детский сад, мне в поликлиники сказали, что не дадут направления в сад, пока я не уволюсь с работы, но я слышала, что когда у ребенка инвалидность, то я могу находиться в декрете и водить ребенка в сад, просто в сад мы будем ходить 3 дня в неделю, так как ездим в Киев на занятия. Ребенок не слышит без слуховых аппаратов, в Киеве учимся говорить, жесты не учим и нас берут в обычный сад, а не специализированный, в группу специализированную по зрению, так как ребенок косит.
2014-05-14 20:35:29: Мирослава, юрист
Для Людмили (Чернігів): якщо хворіє дитина віком до трьох років, у відпустці по догляду за якою перебуває жінка, лікарняний листок не видається (Лист Міністерства соціальної політики від 26.06.2007 р. N 412/020/153-07). Тому, якщо листок непрацездатності відкрито на період, що охоплюється відпусткою по догляду за дитиною до трьох років, такий листок не оплачується.
2014-05-14 14:35:13: Людмила
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи має підприємство оплатити листок непрацездатності по догляду за дитиною, якщо його відкрито 28 квітня 2014 року, а працівниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років по 5 травня 2014 включно?
2014-04-28 09:46:47: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани з Чернівців. Відповідно до пунктів 2.5. та 2.6. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. Листок непрацездатності у разі захворювання, травми, в тому числі й побутової, видається в день установлення непрацездатності, крім випадків лікування в стаціонарі. Особам, які звернулися за медичною допомогою та визнані непрацездатними по завершенні робочого дня, листок непрацездатності може видаватись, за їх згодою, з наступного календарного дня. Згідно пункту 3 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» затверджений Постановою КМУ від 06.05.2001 №439 - Підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності. Отже, це єдиний документ для бухгалтерії підприємства на оплату ваших лікарняних. Тому в лікарні лікарняний видати вам неможуть бо це порушення закону. Однак, що б не наразитися на більш неприємні для вас наслідки, як то звільнення з роботи за прогул, все ж таки потрібно підтвердження перебування вас на лікарняному - тому медичний заклад має надати вам довідку. Для роботодавця і бухгалтерії це буде підставою поважності причини двохнедільного пропуску роботи а оформити це можна як відпустку без збереження заробітної плати.
2014-04-27 11:43:03: Світлана
У мене дуже важливе питання!!! Дитині 3р.4міс., я працюю півтора місяця, дитина захворіла, лікували протягом двох тижнів, пішли брати довідки...в садочок довідку дають без питань, а мені лікарняний-ні!, бо я не сказала,що мені буде потрібен лікарняний, а він заднім числом не видається, пропонують мені довідку по догляду за хворою дитиною. Чи можна таку довідку нести замість лікарняного на роботу?
2014-04-03 10:15:10: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Миколаїва. Згідно пункту 2 Порядку оплати перших п\'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації» затверджений Постановою КМУ від 06.05.2001 №439 - оплата днів тимчасової непрацездатності повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, що припадають на дні хвороби. Розглянемо це на прикладі. Працівник захворів у четвер. Перші п’ять днів припадають на четвер, п’ятницю, суботу, неділю та понеділок. Лікарняні за рахунок роботодавця виплачуються тільки за робочі дні, тобто за четвер, п’ятницю та понеділок. З вівторка починає нараховуватися допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування.Тобто підприємство оплатить Вам три робочі дні, всі інші дні має оплатити вказаний Фонд.
2014-04-02 19:23:28: Наталя
Підкажіть будь ласка! Я була на лікарняному по догляду за дитиною (дитині 5 років), а саме тоді на підприємстві де я працюю була не повна робоча неділя (трьохденна), як правильно нарахувати лікарняний лист?
2014-02-24 10:20:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни з м. Київ. Буквально розуміючи п. 3.7. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., суть його зводиться до фіксування факту продовження перебігу попереднього захворювання, що має бути підтверджено документом ЛКК. Якщо це так, і є таке підтвердження - видається довідка. Якщо ж це не так, і має місце нове захворювання, то є всі підстави для відкриття і видачи нового листа з тимчасової втрати працездатності. Більше того, у попередньому коментарі, я звертав увагу на випадки з яких не видається листок напрацездатності і саме виключно з цих підстав лікар має право відмовити у його видачі.
2014-02-23 20:46:49: инна
ЛІКАР зсилается на наказ 455 п.3.7. Якщо після виписки в дитячий дошкільний заклад або школу в дитини виникає ускладнення захворювання, за яким видавався листок непрацездатності та довідка і ЛКК визначає його як продовження першого захворювання, то про догляд за дитиною видається довідка. ЯКЩО БЕЗ ЛКК ТО ВОНА МАЕ ПРАВО ВІДМОВИТИ У ЛІКАРНЯНОМУ???????????
2014-02-21 10:50:19: инна
щиро дякую
2014-02-20 15:42:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни м. Київ. Згідно з пунктом 3.3.Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.,- Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Пункт 3.4.даної Інструкції вказує - Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0). Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2 цієї Інструкції. Що стосується підстав для відмови у видачі листка непрацездатності то, відповідно до пункту 3.15. даної Інструкції - Листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Отже, якщо лікар відмовляє у видачі листка непрацездатності на це мають бути підстави встановлені законодавством. Радимо письмово звернутися до лікаря з заявою та вимагати мотивованої письмової відповіді з посиланням на норми чинного законодавства. Оримавши письмову відповідь можна буде зробити відповідні висновки або ж проконсультуватися у юриста, адвоката з цих питань. Бланки заяв можна використати з даного сайту перейшовши до Розділу \"Зразки документів\"
2014-02-20 15:06:56: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Дніпропетровська. Згідно з п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, перш ніж оформити листок непрацездатеності слід підтвердити хворобу матері, тобто звернутися до лікаря за медичною довідкою.
2014-02-19 18:39:49: инна
у січні брала лікарняний по догляду за дитиною на 3 дні потім через тиждень ще на 10 днів,у лютому знову дитина захворіла мені було відмовлено у лікарняному.лікар аргументує до з.у.Про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування ,чи вірно це????
2014-02-18 12:48:53: Оксана
Я працюю. Моя сестра хвора. Чи маю я право на лікарняний лист по догляду за її дитинкою до 3-х років (а точніше- вік 5 місяців) на час лікування сестри в стаціонарі ? На який термін і що для цього потрібно? Довідку з лікарні , де її лікують?
2013-12-17 12:16:51: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії з Донецька. Згідно з п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, якщо батько в момент хвороби дитини до 3-ох років теж захворів то тоді лікарняний має відкриватися на працюючу особу тобто на матір дитини яка працює. Що стосується догани, то відповідно до ст. 147 Кодексу законів про працю України - вказується, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення: 1)догана; 2) звільнення. Отже, по - перше чи є прийняття листка непрацездатності бухгалтерією підприємства порушенням трудової дисципліни? По -друге - вказана стаття надає право власнику підприємства на застосування догани, іншими словами цим правом він може скористатися і оголосити догану, а може і не скористатися адже це його право а не обов\'язок. Підсумовуючи вказане слід звернути увагу, що на практиці відповідальність за таке порушення може бути накладена лише за фактом документальної перевірки правильності використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності якими оплачується лікарняний лист, на підставі акту перевірки цього Фонду.
2013-12-15 21:57:26: вікторія
допоможіть розібратися: чи може мати бути з дитиною до 3-х років на лікарняному, якщо батько знаходиться у відпустці по догляду за нею? і якщо моє підприємство цей лікарняний пропустило далі у бугалтерію, чи можу я отримати за нього догану?
2013-12-05 12:04:22: Вячеслав юрист КВУ
Для Віти з Коломиї. Згідно з п. 3 п.п. 3.3.Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р. - Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Відповідно до п. 3 п.п. 3.4. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0). Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п.2.2 цієї Інструкції, яким вказано, що При втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів. Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, продовження листка непрацездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі - ЛКК, яка призначається керівником лікувально-профілактичного закладу, після комісійного огляду хворого, з періодичністю не рідше 1 разу на 10 днів, але не більше терміну, встановленого для направлення до МСЕК. В окремих випадках, коли захворювання вимагає тривалого лікування, наприклад у разі важких травм та туберкульозу періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше 1 разу на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання. Отже, з поставленого питання є підстави для видачі листка непрацездатності особі яка здійснює догляд за хворою дитиною, а період тривалості тимчасової непрацездатності та догляду встановлюється лікуючим лікарем.
2013-12-04 13:32:04: Віта
Скажіть будь ласка чи маю я право бути по догляду за дитиною до 14 років якщо діагнус сенсорно моторна алалія і гіперактивність.В даний час дитина має довідку від ЛКК на індивідуальне навчання в школі.Дякую.
2013-12-03 12:19:31: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни (Ужгород). Відповідно до п. 3 пп. 3.9 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р.3.9. У разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною. Разом з цим встановлено, що у разі стаціонарного лікування важкохворих дітей старшого віку (6 - 14 років) листок непрацездатності видається одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, на період, коли, за висновком ЛКК, дитина потребує індивідуального догляду. Отже, право на отримання листка непрацездатності щодо стаціонарного лікування дитини старшого віку (у Вашому випадку 8 років) виникає за умови тяжкої хвороби дитини що має бути підтверджено висновком ЛКК.
2013-12-02 11:21:32: Тетяна
Чи маю я право отримати лікарняний лист - якщо знаходилась з дитиною восьми років в лікарні 7днів Лікуючий лікар відмовив у лікарняному
2013-11-17 18:28:51: Мирослава, юрист
для Ірини (Тернопіль): Видача та продовження документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснюються тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем (фельдшером), про що робиться відповідний запис у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого з обгрунтуванням тимчасової непрацездатності. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Контроль за виконанням цієї Інструкції закладами охорони здоров\'я усіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції Міністерство охорони здоров\'я України, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, профспілки та їх об\'єднання. За порушення порядку видачі та заповнення документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, лікарі несуть відповідальність згідно з законодавством України. Переліку хвороб чи їх симптомів, за наявності яких видається листок непрацездатності, законодавство не визначає.
2013-11-11 20:04:37: Іра
Чи має право лікар не відкрити мені лікарняний , якщо у дитини 12 років температура 37.7 , кашель , нежить, болить горло?
2013-09-16 16:41:45: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ольги із Черкас: відповідно до підп. 1.3.1. п. 1.3. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, листок непрацездатності видається громадянам України, іноземцям,особам без громадянства, які проживають в Україні і працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах. Тому, в цій ситуації, я вважаю, що така жінка має право на отримання лікарняного. Підтверджує це і позиція Міністерства. З урахуванням наведеного, у разі тимчасової непрацездатності застрахованої особи, яка працює неповний робочий день (тиждень) в період відпустки для догляду за дитиною, листок непрацездатності оплачується на загальних підставах. Посилання: http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article;jsessionid=9FBDF8A330A937BBAB8070569547B093?art_id=36925&cat_id=34955
2013-09-16 13:41:47: Ольга
чи має право мати (дитини до трьох років) ,яка працює на умовах неповного робочого часу на лікарняий(не по догляду за дитиною,а свій)
2013-02-28 12:10:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Андрусів Наталії (Долина). Згідно з п. 3.13. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., - Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). Отже, якщо мати за віком, станом здоров\'я не може виховувати дитину то листок непрацездатності має бути виданий. Для узгодження питання радимо письмово звернутися до головного лікаря за роз\'ясненнями.
2013-02-27 11:34:47: Андрусів Наталія
В мене дитина-інвалід, мені було відмовлено в лікарняному листку, так як дитина лежача і лікарка сказала, що за моєю дитиною хтось доглядає, але дивиться за моєю дитиною мати, якій 72 роки. Чи маю я, як мати такої дитини на відкриття лікарняного, так як в дитини піднялася висока темтература, почався кашель та насмарк?
2012-06-18 18:03:22: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Лілії з Тернополя: Якщо я правильно зрозумів, Ви доглядаєте за хворою дитиною і у зв\'язку з цим хочете отримати лікарняний лист. Якщо так, то повідомляю, що згідно підп. 3.1. - підп. 3.16. п. 3 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров\'я України №455 від 13.11.2001 р., для догляду за хворим членом сім\'ї листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд. Для догляду за дорослим членом сім\'ї та хворою дитиною, старшою 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до 3 днів. Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності - головного лікаря, але не більше 7 календарних днів. Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування. Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, встановленою МОЗ України (ф. N 138/0). Довідка про догляд за хворою дитиною видається до одужання дитини від гострого захворювання або досягнення ремісії у разі загострення хронічного захворювання, з продовженням у порядку, передбаченому п. 2.2 цієї Інструкції. Якщо в сім\'ї хворіють двоє або більше дітей одночасно, то для догляду за ними видається один листок непрацездатності. У разі виникнення захворювання у дітей в різний час листок непрацездатності та довідка про догляд за хворою дитиною видається в кожному конкретному випадку окремо. Якщо в період звільнення від роботи згідно з довідкою про догляд за хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло нове (не пов\'язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то довідка закривається і видається новий листок непрацездатності. Якщо після виписки в дитячий дошкільний заклад або школу в дитини виникає ускладнення захворювання, за яким видавався листок непрацездатності та довідка і ЛКК визначає його як продовження першого захворювання, то про догляд за дитиною видається довідка. Після виписки дитини із стаціонару в гострому періоді захворювання листок непрацездатності видається або продовжується до одужання дитини, але в межах установленого терміну з урахуванням днів листка непрацездатності, що був виданий для догляду за дитиною до стаціонарного лікування. У разі стаціонарного лікування дітей віком до 6 років одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, видається листок непрацездатності на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною. У разі стаціонарного лікування важкохворих дітей старшого віку (6 - 14 років) листок непрацездатності видається одному із працюючих членів сім\'ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, на період,коли, за висновком ЛКК, дитина потребує індивідуального догляду. У разі стаціонарного лікування дітей віком до 14 років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (СНІД) або хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, листок непрацездатності видається на весь період перебування дитини в стаціонарі одному з працюючих батьків або особі, що його заміняє і здійснює догляд за дитиною. Якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці у зв\'язку з навчанням або творчій відпустці, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці без збереження заробітної плати, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи. Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до від’їзду в санаторно-курортний заклад на весь термін лікування дитини в санаторно-курортному закладі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі. Листок непрацездатності видається одному із працюючих батьків (опікуну або піклувальнику), який виховує дитину-інваліда до 18 років, лікуючим лікарем до початку лікування у медичних центрах реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (далі-Центр) на весь термін лікування дитини в Центрі з урахуванням часу на проїзд в обох напрямках на підставі довідки-виклику з Центру та за наявності висновку ЛКК про необхідність стороннього догляду під час лікування у Центрі. Закриття листка непрацездатності проводиться лікуючим лікарем на підставі медичного висновку Центру або санаторно-курортного закладу про проведений курс лікування дитини-інваліда з урахуванням терміну фактичного перебування в Центрі. У разі порушення режиму особою, що здійснює догляд за дитиною-інвалідом до 18 років, лікуючий лікар Центру або санаторно-курортного закладу робить відповідний запис у листку непрацездатності, який засвідчується підписом головного лікаря та круглою печаткою Центру або санаторно-курортного закладу. Листок непрацездатності видається працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною віком до 3 років, дитиною-інвалідом віком до 18 років, у випадку пологів або хвороби матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років) на період, коли вона за медичними висновками лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною. У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки чи стаціонару, що засвідчує пологи або захворювання матері (опікуна, іншого члена сім\'ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до 3 років, виховує дитину-інваліда віком до 18 років). У разі захворювання дитини поза постійним місцем проживання листок непрацездатності та довідка для догляду за нею видаються за місцем тимчасового перебування дитини територіальним лікувально-профілактичним закладом з дозволу головного лікаря, і мають бути засвідчені його підписом та печаткою цього лікувально-профілактичного закладу. Листок непрацездатності не видається для догляду: а) за хронічним хворим у період ремісії; б) хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпусток, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років; в) за здоровою дитиною на період карантину; г) за хворим старшим 14 років при стаціонарному лікуванні. Для догляду за хворим старше 14 років, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, згідно з висновком ЛКК про необхідність індивідуального догляду, видається довідка довільної форми, засвідчена підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу. Таким чином, якщо у Вашій індивідуальній конкретній життєвій ситуації вважаєте незаконним відмову відкрити лікарняний, то можете оскаржити такі дії керівництву управління охорони здоров\'я міста або ж області. Для цього варто у лыкаря попросити надати письмову відмову.
2012-06-14 19:19:08: Адміністратор сайту (КВУ)
Наскільки я розумію Ви стикнулись з конкретною життєвою ситуацією на практиці. Оскільки на цьому тижні юристи нашої організації перебувають на виїздах у сільській місцевості, то надати відповідь на ваше питання зможуть як коментар до цієї статті у вівторок 19 червня. Перепрошуємо вибачення за незручності.
2012-06-13 15:24:01: Ліля
чи має право лікар відмовити мамі у відкриті ліканяного в між операційний період, якщо в дитини ортопедична травма а руки і нанесені спеціальні вирівнюючі шини?