Виготовлення документації із землеустрою не може тривати більше півроку

З 25 жовтня 2011 року набули чинності зміни до Закону України «Про землеустрій», відповідно до яких виготовлення документації із землеустрою тепер не може тривати більше шести місяців з моменту укладення договору. Ця процедура є невід'ємною частиною оформлення права власності на земельну ділянку, надану за рішенням органу місцевого самоврядування.


Тож про нюанси, пов'язані з процесом виготовлення такої документації, розповідає юрист центру права РОГО «Комітет виборців України» Мирослава Примак.


Отже, якщо Ви хочете одержати безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, то треба подати відповідну заяву (клопотання) до районної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням цієї ділянки. Ваше клопотання повинно бути розглянуте в місячний строк, про що або надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або ж мотивована відмова в його наданні.


Саме після отримання рішення органу місцевого самоврядування чи адміністрації про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Ви можете почати виготовлення документації із землеустрою.


Така документація замовляється у відповідної організації, яка має дозвіл на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону, про що укладається договір між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою.


Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку можливе за умови наявності рішення місцевої ради чи адміністрації про проведення робіт із землеустрою (дозвіл на розроблення проекту землеустрою).


Така документація включає:
а) пояснювальну записку;


б) технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;


в) копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;


г) матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;


ґ) рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди;


д) акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;


е) акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;


є) кадастровий план земельної ділянки;


ж) перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути.


Вартість таких робіт визначається згідно з кошторисом на виконання робіт, який складається на підставі Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених наказом Держкомзему України, Мінфіну, Мінекономіки від 15.06.2001 №97/298/124 та зареєстровано в Мін'юсті України 10.07.2001 за №579/5770.


На виконання пункту 21 постанови Кабінету Міністрів від 25 грудня 1996 року №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо врегулювання цін (тарифів)» наказом Держкомзему України від 12 серпня 2004 року №264 встановлено, що розмір вартості робіт із землеустрою щодо виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, при виділенні в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику земельної частки (паю) не може перевищувати п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 гривень). Що стосується виготовлення документа, який посвідчує право власності на земельну ділянку, при передачі безоплатно земельних ділянок у власність громадянам України відповідно до статті 121 Земельного кодексу, крім випадків, визначених частиною першою цієї статті, не може перевищувати дев'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (153 гривні).


Варто пам'ятати, що в разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором і законом.


Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою. Комісія впродовж трьох тижнів з дня одержання проекту надає відповідному органу місцевого самоврядування чи адміністрації свій висновок щодо погодження проекту або відмови в його погодженні. У разі відмови проект повертається заявнику в зазначений у цій частині строк.


Якщо Ваш проект був погоджений, то місцева рада або адміністрація у двотижневий строк з дня його отримання має прийняти рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.


Саме на підставі такого рішення видається державний акт про право власності на земельну ділянку.

Юридичний відділ РОГО КВУ
2015-05-08 11:26:48: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Ярмолинці. Пунктом 6 частини 1 статті 1 Закону України \"Про регулювання містобудівної діяльності\" вказані поняття лінії регулювання забудови це визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій; Пуктом 14 частини 1 статі 1 цього ж Закону - червоні лінії це визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення. Отже межі відстані від будівлі до дороги мають бути зазначені в документації з будівництва. Якщо вона не збереглася тоді варто звернутися до місцевої ради оскільки в Генеральному плані населеного пункту має бути схематичний план дороги. Якщо він не розроблений , дорога фактично є, а юридично в документах її немає, тоді не можна конкретно визначити відстані між будівлею та дорогою.
2015-05-07 17:52:52: Натяля
Добрий день.таке питання.викупили магазин \"стара будівля\" і земельну ділянку.яка межа по закону мае бути до дороги.хоча дороги на карті немае.
2015-04-30 15:19:14: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Веселиново. Порада повторно звернутися до сільради. Написати письмову заяву в двох примірниках один з яких зареєструвати у чиновника сільради (голова, секретар) і залишити у себе як доказ звернення. В заяві крім повідомлення про вихід з членів ОСГ слід вимагати надання письмового документу якщо відмовляють у прийнятті заяви або реєстрації вихолду з ОСГ і яким документом вони керуються при наданні такої відмови. При отриманні відповіді можна буде піддати її юридичному аналізу на законність.
2015-04-29 15:22:43: Таня
Добрий день я живу с родителями и немагу стать на облік в центр зайнятості у меня сільська рада непринемаєт заяву что я хочу вийти з членів ОСГ что делать падскажите
2015-03-30 11:24:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира з Полтави. Стаття 81 Земельного кодексу України визначає право власності на землю громадян: 1. Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності; в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування; г) прийняття спадщини; ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю). 2. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об\'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. 3. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі: а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами; б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об\'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності; в) прийняття спадщини. 4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню. Ситуація в якій опинився запитувач непроста. З одного боку своє право власності він набув бувши в статусі громадянина України , що підтверджує сертифікат на земельний пай. Однак до кінця процедуру набуття (держреєстрації) свого права власності на землю не завершив. На сьогодні запитувач вже виступає в статусі іноземця, однак права власності він набув у статусі громадянина України, тому застереження вказані у наведеній вище статті 81 ЗК України щодо набуття прав власності на землю с/г призначення з прийняттям спадщини та відчуження її протягом року на нашу думку до цього випадку не повинні застосовуватися, адже і статусу іноземця і факту прийняття ним спадщини земельного паю на час отримання сертифікату не було. Оскільки в Земельному кодексі України відсутній механізм який би чітко визначав, які права має особа яка протягом процедури оформлення прав власності на земельний пай змінила своє громадянство і як діяти державним органам при реєстрації права такої особи , то відбувається різночитання і позбавлення прав такої особи на оформлення у власність землі. Порада письмово звернутися за офіційними письмовими поясненнями причин відмови до начальника державної реєстраційної служби. Звернення слід оформляти в двох примірниках з усіма реквізитами і направляти або поштою рекомендованим листом зповідомленням або особисто занести і зареєструвати свій примірник такої заяви залишивши в себе як доказ звернення. Ці дії необхідно робити для підтвердження факту відмови держреєстраційної служби і подальшого захисту свого права в суді.
2015-03-29 21:36:36: Володимир
Громадянин України отримав Сертифікат на з.ч.(п.). Потім виїхав закордон й через деякий час став громадянином іншої країни. Сьогодні він виготовов Техдокументапцію, отримав Витяг з кадастру й звернувся до реєстраційної служби щоб оформити право власності на земельну ділянку, яку протягом року відчужить. Але реєстраційна служба заявляє, що за ст.81 ЗКУ тільки отримавший іноземець у спадщину може оформмити право на земельну ділянку, щоб потім протягом року її відчужити. Як переконатми РС, що й колишній гр.України може оформити право на зем.ділянку?
2015-03-24 14:30:09: Юлія
Дуже дякую за відповідь
2015-03-24 11:01:49: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії Хмельницький. Суд вирішує справу на підставі позовної заяви та представлених доказів. Доказом наявності у власності чи користуванні земельної ділянки є або державний акт або свідоцтво про право власності. Рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою не підтверджує право власності тому потрібно все ж таки закінчити процедуру та виробити техдокументацію.
2015-03-23 23:43:44: Юлія (Хмельницький)
Підскажіть будь ласка, така ситуація: якщо на користь осіб міською радою в 2012 році прийняте рішення про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки, однак проект не був виготовлений через неправомірні дії сусідів, у спільній частковій власності з якими у осіб перебуває домоволодіння. Неправомірні дії сусідів було оскаржено до суду та в результаті прийняте позитивне рішення. Тепер особи бажають виділити в натурі частку в будинковолодінні і припинити право спільної часткової власності на домоволодіння. Чи можуть особи в позовній заяві про виділення в натурі частини домоволодіння із спільної часткової власності також просити суд про визначення порядку користування земельною ділянкою у зв\'язку із нявністю рішення міської ради про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки?
2015-03-19 23:08:27: Ірина
Дякую за відповідь.
2015-03-13 16:07:12: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини Хмельницький. Якщо чиновники органів реєстраційної служби \" футболять\" тобто не розглядають по суті заяву і не надають відповіді , не залишається нічого іншого як захищати своє право в судовому порядку. Для такого захисту слід: зібрати докази бездіяльності чиновників. Це можуть бути, поштові провідомлення про вручення реєстратору вашої заяви, або , якщо особисто її подавали на розгляд - відмітка з вхідним номером на вашому примірнику заяви, та повідомлення державної реєстраційної служби про надіслання за належністю до вищестоящої в порядку підлеглості служби, як ви пишете в Київ. Якщо ж подавали заяву лише в одному примірнику, тоді збирання доказів ускладнюється. У будь-якому випадку слід не затягувати і вирішувати це питання шляхом подання адміністративного позову про бездіяльність чиновників до адміністративного суду в порядку адміністративного судочинства. Звісно що особа яка не володіє навичками складання таких позовів буде стикатися із безліччю питань. Тож бажано звернутися за правовою допомогою до адвоката за місцем свого проживання за наданням кваліфікованої правової допомоги.
2015-03-12 21:54:22: Ірина
Вячислав це звертається знову Ірина. Я може неправильно написала но в мене магазин а земля під магазином знаходиться за межами населеного пункту і є тільки кадастровий номер і я хожу до реєстратора земельного в район і він говорить що ви не одні такі і нічого неробить потім я відослала на Київ скаргу що мені відмовляють допомогти і відповіді немає. Що ж мені робити?
2015-03-12 16:12:07: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини Хмельницький. По перше слід оформити своє право на землю яка розташована у Івахнівці. Якщо є кадастровий номер слід довести процедуру оформлення до кінця, тобто зареєструвати цю ділянку у держземкадастрі та районному управлінні юстиції у держреєстратора та отримати відповідні документи. Щодо іншої ділянки під будинок то спочатку слід вияснити яке цільове призначення має ця ділянка тобто подивитися рішення органу влади під що надавалася ця ділянка і також оформлювати своє право на неї. Щодо вирішення питання на сесії ради то слід до них подати заяву з проханням надати дозвіл на виготовлення технічної документації та внесення цього питання до порядку денного чергової сесії. Це необхідно зробити для того, що було офіційне звернення, і на випадок зволікання, нерозгляду або необгрунтованої відмови мали право таке рішення ради оскаржити в суді.
2015-03-11 22:53:11: Ірина
Добрий день. В мене є право становлюючі документи на магазин який знаходиться в смт Закупне а на земельну ділянку немає, є тільки кадастровий номер яки по карті знаходиться в с. Івахнівці. Тепер коли в мене згорів магазин і я хотіла відновити приміщення і добудувати, то я немаю право юо земля знаходиться за межами населеного пункту Закупної. Пішла в земельний сказали взяти розпорадження в адміністрації взяла, а щоб зміняти межі то 2 роки хожу і кажуть що треба сесію і це обговорити і нічого нероблять. А тепер мені порекомдували що на зробити правоустановлююсі документи на землю Івахнівці а на будинок будуть Закупне чи так можна щоб мати право на землю скорше. Як мені поступити правильно підкажіть.
2015-02-26 12:57:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени Миколаїв. Звертаємо увагу, що на цьому сайті надаються безоплатні консультації фізичним особам з питань їх взаємовідносин з іншими суб\'єктами (органами влади, самоврядування, організаціями, іншими фізичними особами). Консультації представникам юридичних осіб, фермерських господарств, агрофірм, представникам ОМС, з питань їх діяльності на цьому сайті не надаються. Оскільки суб\'єкти господарювання мають можливість оплатити консультаційні послуги юриста або найняти адвоката. То ж просимо не зловживати і з питань застосування законодавства суб\'єктами господарювання в інтересах таких суб\'єктів через ресурси цього сайту не звертатися.
2015-02-25 13:21:18: олена
підскажіть, будь ласка, процедуру погодження проекту землеустрою щодо відведення земльної ділянки водного фонду для юридичного лица та як зазначити в договорі із розробником зазначеного проекту землеустрою термін його дії, строк виконання робіт, обовязки виконавця.
2015-02-25 10:26:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Кіровоград. Стаття 16 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності визначає порядок планування територій на місцевому рівні, зокрема: 1. Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях. Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами 2. Містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена за рішенням місцевих рад. Оновлення містобудівної документації передбачає: 1) актуалізацію картографо-геодезичної основи; 2) перенесення з паперових носіїв у векторну цифрову форму; 3) приведення містобудівної документації у відповідність із вимогами законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил. 3. Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на місцевому рівні визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. 4. Затвердження оновленої містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється згідно із статтями 17, 18 та 19 цього Закону. Отже, місцева рада має при ухваленні рішень керуватися генпланом, детальним планом території та іншої містобудівною документацією.
2015-02-24 22:36:28: Тетяна
На одній сесії (в один день) селищна рада перевела землю 20 га з земель с/г призначення до земель житлової забудови та зарахувала до земель запасу; та надала громадянам дозволи на розробку проектів землестрою щодо відведення земельних ділянок у власність з назвами вулиць та номерами . Який документ повинен був передувати наданню дозволів - поділ ділянки 20 га на ділянки визначеною площею з назвами вулиць і т. д? Хто його робить, хто затверджує, чи взагалі він повинен існувати?
2015-02-16 14:35:42: Вячеслав юрист КВУ
Для Володимира Воловець. Згідно з статтею 26 Закону України \"Про землеустрій\" - Розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.
2015-02-13 13:16:47: Володимир
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є в структурі державних органів підрозділ, який займається виготовленням проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Чи ці роботи однозначно віддані комерційним структурам? Наперед вдячний!
2015-02-08 11:19:30: Вячеслав юрист КВУ
Для Максима з Київа. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою у Вас вже є - це рішення селищної ради. І Ви вправі звертатися до землевпорядних фірм, укладати з ними договір на його складання , і коли цей проект складуть його слід подати в місцеве держземагенство для реєстрації , а після цього до селищної ради на затвердження про що має бути прийняте окреме рішення . Ось така наразі процедура зараз.
2015-02-06 16:21:09: Максим
Дуже дякую за відповідь! З ваших слів я зрозумів що без моєї письмової відмови для скасування законних прав в них не має, зате в мене є право писати заяву на дозвіл на виготовлення проекту, і якщо вони не зможуть обгрунтувати свою відмову, вони повинні будуть надати мені дозвіл? Я правильно зрозумів? Дякую.
2015-02-06 16:05:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Максима з Київа. По перше, якщо рішення місцевої ради є , воно є чинним і підстав для його скасування \"за просто так\" бути не може, оскільки на це мають бути підстави, тому голова і пропонує Вам написати заяву про відмову, щоб її розглянули на спецкомісії по земельним питання, винесли на розгляд сесії ради , обговорили, і прийняли відповідне рішення. З практичних міркувань раджу співставити та проаналізувати обидві пропозиції, на предмет \"що вигідніше\" - вступати в конфлікт з радою з-за недооформленої ділянки, чи погодитися на нову ділянку, однак є ризики що гарантій прийняття рішення про надання нової ділянки на Вашу користь жодних, оскільки рішення приймає не особисто голова, а рада як колегіальний орган в особі депутатів. Якщо це буде розгляд кількох таких заяв про відмову і про надання інших ділянок, тоді можна розпитати в інших користувачів про причини обміну ділянок тощо.
2015-02-06 13:37:09: Максим
Добрий день. Прошу вибачення за некомпетентність, але, роки 3-4 назад коміссія селищної ради винесла рішення про дозвіл на проект веденння ОСГ (якщо не помиляюсь , якось так)) пару років я періодчно питав коли можна починати оформляти право власності, мені казали що потрібно почекати... А зараз я пішов до голови виконавчої ради, а він мені каже щоб я писав відмову, так я к мені цей участок віддати не можуть, і пропонує в замін інший на пару соток меньший в якомусь кооперативі... А на мій участок він рішення скасує, це повязано із смертю голови колгоспу... Що робити, я справді втратив цей участок? Дякую!
2015-01-22 10:00:51: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Черкаської області. Стаття 1266 Цивільного кодексу України визначає поняття спадкування за правом представлення, , зокрема частина перша цієї статті вказує, що: 1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. Отже , спадкування мало б відбуватися за правом представлення онуком. По друге. Відповідно до частини 1 статті 1270 Цивільного кодексу України - для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. За частиною 1 статті 1272 цього кодексу якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу (тобто протягом 6 місяців), не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. В свою чергу частина третя цієї ж статті вказує, що за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.
2015-01-21 16:26:35: Тетяна
Звертаюсь до Вас ще раз, якщо онук не відкрив спадщини підкажіть які статті Цивільного кодексу чи інших законів мені можна вказати у відповіді на звернення.
2015-01-21 14:55:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Черкаської області. Перш ніж давати відповідь слід вияснити чи прийняв спадкоємець з Литви цю спадщину. Якщо ні то слід дивитися строки - 6 місяців з дня відкриття спадщини (дня смерті). Якщо строк не прийняття спадщини більше року , тоді сільрада мала б звернутися до суду з заявою про визнання спадщини відумерлою є така вимога в Цивільному кодексі України. Якщо не звернулася це її недопрацювання. З іншої сторони, навіть якщо сільрада прийме рішення на онука про надання дозволу на виготовлення техдокументації, на це мають бути підстави, а саме онук має оформити на себе право спадщини, звернутися до нотаріуса тощо, і тільки за наявності свідоцтва про право на спадщину рада має розглянути заяву і прийняти рішення. Не зважаючи на вказані моменти завжди існує ризик оскарження рішення ради спадкоємцем з Литви та поновленням строку на подання заяви до нотаріуса про прийняття спадщини пропущеної з поважної причини через суд. І поважною причиною є громадянство іншої держави , значна відстань, тощо. Тому бажано всі ці моменти вияснити і вже тоді прописати у відповіді на звернення та перед засіданням ради.
2015-01-21 12:25:42: Тетяна
Доброго дня. Підкажіть будь ласка мені як землевпоряднику, до сільської ради звернулися з заявою про надання дозволу на виготовлення технічної документації на осг(онук померлого) , але на будинок під земельною ділянкою є спадкоємець першої черги (син) який проживає в Литві заповіту немає. Які мої дії з приводу заяви, чи має сесія право надавати дозвіл на виготовлення тех.документації.
2015-01-19 11:16:47: Вячеслав юрист КВУ
Для Марії з Черкаської області. Якщо існує земельний спір за межу то він за чинним земельним законодавством вирішується або селищною радою або в судовому порядку незалежно від того чи ви є власником чи користувачем землі. Щодо набуття права власності на землю за набувальною давністю то таке право виникне у Вас лише з 1 січня 2017 року оскільки право за набувальною давністю встановлено в строк 15 років з дня набрання чинності Земельним кодексом України, а він набув чинності з 01 січня 2002 року. Тому селищна рада Вам йомовірніше за все відмовить, але про відмову має бути рішення ради. Щодо можливості врегулювання спору, найкраще це мирно домовитися із сусідами. Якщо ж ні, тоді суд, і справи такі (по межовим спорам ) тягнуться роками, це відомо з судової практики. Для правової допомоги та залагодження конфлікту радимо звернутися до адвоката або юриста за місцем свого проживання.
2015-01-17 14:20:12: Мария
Добро дня. Пидскажить в такий ситуации. У нас земельна дилянка и будинок на ний, з документив маемо старий план вид 1975 року. Ми хотили оформити земельну дилянку у власнисть, але маемо межовий спир из сусидами з приводу одного стовпчика по межи,який,як заявляють сусиди вилиз на йих землю,и вимагають,шоб ми змистили того стовпчика и кусок забору. Ми звернулись до селищной ради з питанням про передачу нам земельной дилянки у власнисть з такими межами яки е на сьогодняшний день. Адже той стовпчик и забор ми поставили ще у 1975 роци,и так користувалися тим клаптиком з 1975 року. Але сильська рада каже нам що вони ничого не можуть зробити, оскильки е межовий спир,и сусиди видмовляються нам погодити межи. Але ж рада мае виришувати чи надати нам ту землю у власнисть,чи ни?Але ж в суди захищають порушени права власности,а в нас навить його ще не мае.Чи я не правильно розумию.Була чергова сесия селищнойи ради,на який наш спир розглядався,але такий розгляд (депутати вси мовчали,сусиди тикали дули и кричали як несамовити), голова сказав-идить до суду. Я 06.12.2014 звернулась официйно(е копия про видмитку)официйно до селищной ради з клопотанням про передачу земельной дилянки у власнисть за набувальною давнистю та видачу дозволу на розробку техничной документации,але рада нам по сьогодни ниякой видповиди не дала. Що нам робити,яки наши правильни дийи?Дякую Вам.
2014-12-10 11:07:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Василя Гриневича з Харкова. Стаття 186-1 Земельного кодексу України визначає повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зокрема - 1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини; розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; водного фонду підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства. 4. Розробник подає на погодження до органу, визначеного в частині першій цієї статті, за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, - завірені ним копії проекту. Отже кількість комлектів технічної документації прямо залежить від кількості органів яким вони мають бути подані на погодження.
2014-12-10 10:58:00: Вячеслав юрист КВУ
Для Івана з Київа. Будь-яка землевпорядна технічна документація згідно з вимогами Земеоьного кодексу та Закону України Про землеустрій виготовляється на підставі договору з землевпорядною організацією яка є виконавцем та громадянином який є замовником, тому для зясування питання дійсності технічної документації яка є та завершення процедури оформлення прав на земельну ділянку слід звернутися до тієї організації яка займалася її виготовленням.
2014-12-10 09:48:31: Гриневич Василь
Підкажіть будь ласка скільки комплектів технічної документації виготовляється при виготовленні державного акту на ліси держлісфонду і кому вони надаються
2014-12-09 12:19:11: Іван
Доброго дня!!! Підскажіть будь ласка, в 2011 році мені було передано гараж у приватну власність із гаражного коперативу та розроблено технічну документацію, але станом на сьогоднішній день я не повністю використав своє право та не пройшов процедуру держреєстрації. Чи маю право я із технічною документацією від 2011 року пройти зараз реєстрацію права власності.
2014-12-01 12:11:06: Вячеслав юрист КВУ
Для Дмитра з Маріуполя. Відповідно до частини 4 статті 9 Закону України Про Державний земельний кадастр - державний кадастровий реєстратор здійснює виправлення помилок у Державному земельному кадастрі; Частина 8 ціїє статті вказує, що державна реєстрація земельних ділянок, обмежень у їх використанні, ведення поземельних книг, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки здійснюються Державними кадастровими реєстраторами, які здійснюють свою діяльність за місцем розташування земельної ділянки (район, місто республіканського значення Автономної Республіки Крим, місто обласного значення). Отже слід звернутися безпосередньо до цієї посадової особи та прояснити ситуацію що склалася.
2014-11-30 09:46:54: Дмитро
Доброго дня! Отримав свідоцтво про право власності на земельну ділянку для ведення ОСГ. У графі \"Форма власності\" зазначено \"приватна\". Проте, у Публічній кадастровій карті написано \"державна\". Як це розуміти? Якщо це помилка, то наскільки вона суттєва і до кого можна звернутись щоб її виправити?
2014-11-21 15:36:25: Вяеслав юрист КВУ
Для Остапа Петровича з Коломиї. Стаття 125 Земельного кодексу України вказує про Виникнення права на земельну ділянку, а саме - Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Стаття 126 цього кодексу вказує на оформлення речових прав на земельну ділянку, зкрема - право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України \"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень\". Отже, для повноцінного використання наданої земельної ділянки слід пройти всі етапи її державної реєстрації в тому числі пройти процедуру погодження і держреєстрації у держреєстраційній службі відділу юстиції.
2014-11-21 15:35:44: Вадим
Доброго дня! Щиро по-людськи вдячний людям, які зробили такий прекрасний проект, а також юристам за актуальну і точну інформацію. Особисто мені ваша консультація допомогла приватизувати землю для ведення ОСГ всупереч діям тих хабарників, які постійно ставлять бар\'єри простим людям із сільської місцевості. Система влаштована таким чином, що самі працівники земагенств зацікавлені у затягуванні часу по оформленню земельних ділянок для того щоб показати \"складність\" процесу, а також заплутати людей у юридичних нормах і потім запропонувати свої \"послуги з прискорення оформлення землі для ОСГ\". Хочу дати цінну пораду тим громадянам, які все робили в межах законодавства, але отримують листи із земагенства про ніби-то \"невідповідність\" проекту землеустрою чинним законодавчим нормам (така ситуація є \"обов\'язковим ритуалом\" з боку наших земагенст для тих громадян, які не давали хабаря). У такому випадку, друзі, вам дорога на прийом до адміністрації земагенства, але не до тієї, яка вимагає гроші, а до вищестоящої. Також не забувайте за гарячу лінію земагенства 0 800 301071 - можете дзвонити, коли щодо вас вчиняють корупційні дії працівники земагенства. Але в будь-якому випадку поспішати із гарячою лінією не варто, необхідно спочатку прийти на громадський прийом керівництва структури для отримання ЧІТКОЇ І ОСТАТОЧНОЇ (саме на цьому наголошуйте) консультації щодо успішного завершення приватизації земельної ділянки. Ми повинні самі в межах юридичного поля боротися із корупціонерами, бо поки прийдуть реальні антикорупційні реформи то ми можем і не всі дожити до того часу... Всім успіху і миру!
2014-11-21 15:25:34: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії з Конотопу. Стаття 186-1 Земельного кодексу України визначає повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, зокрема - 1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини; розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; водного фонду підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства. 4. Розробник подає на погодження до органу, визначеного в частині першій цієї статті, за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, - завірені ним копії проекту. Отже, погодження археології потрібне лише якщо пай розташований на землі яка має історико-етнографічну цінність.
2014-11-20 17:12:14: Остап Петрович
Доброго дня. Якщо є зроблений проект землеустрою на відведення земельної ділянки у власність із земель держ. власності, ділянка вже світиться у публічній кадастровій карті (зареєстрована в кадастрі) і наданий витяг, питання, скільки часу я можу не подавати на затвердження мою документацію і чи маю я якійсь права на ділянку (ділянка осг)?
2014-11-15 22:10:37: Юлія
для оформлення земельного паю потрібен висновок археології і скільки він коштує
2014-11-10 16:00:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Олега з Вінниці. Питаннями правомірності чи навпаки неправомірності рішень/дій/бездіяльності міської ради займається виключно суд. Порада: заново написати звернення до міської ради в двох екземплярах, зареєструвати його і копію з відміткою реєстрації залишити в себе як доказ факту звернення з цього питання до міської ради як колегіального органу. У зверненні поставити питання про його розгляд по суті на черговій сесії міської ради, та про прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Далі діяти в залежності від результату розгляду звернення та рішення міської ради.
2014-11-10 13:11:18: Олег
У 2009 р. за договором купівлі - продажу придбав нежитлове приміщення - гараж. На той час оформлення земельної ділянки було не обов\'язкове. В 2009 році я, Як ФОП звернувся до міської ради про надання дозволу на розміщення об\'єкта торгівлі в вищевказаному нежитловому приміщені. Моє прохання було задоволено і відповідним рішенням мені було надано дозвіл на розміщення об\'єкту торгівлі саме в вищенаведеному нежитловому приміщенні. В 2013 році я звернувся із заявою до міської ради про надання дозволу на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва. Мені було надано відповідь, навіть не у формі відповідного рішення, а простим листом за підписом міського голови, що у наданні дозволу мені відмовлено тому, що даний гараж вже кілька років використовується як магазин. Поясніть будь-ласка, чи правомірні дії міської ради. Чим мені в дальнійшому керуватись і як діяти? Дякую!!!
2014-10-21 12:10:00: Вячеслав юрист КВУ
Для Пилипа зі Львова. Статтєю 50 З.У. Про землеустрій - передбачено, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: завдання на розроблення проекту землеустрою; пояснювальну записку; копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності); рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом); письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду; довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки); відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); копії правовстановлюючих документів на об\'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об\'єктів); розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом); розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом); акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки); акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки); перелік обмежень у використанні земельних ділянок; викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки); матеріали погодження проекту землеустрою. Згідно з частино 1 статті 186-1 Земельного кодексу України - Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин - тобто з територіальним органом Держземагенства. Частина 7 статті 186-1 цього кодексу вказує, що Органу, зазначеному у частині першій цієї статті, при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати:додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України \"Про землеустрій\";надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт. Отже на законодавчому рівні позицій органів місцевого самоврядування не встановлено. Йдеться про виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України рішеннями колегії Держземагентства України запроваджено перший етап заходів реформування сфери земельних відносин в Україні, спрямованих на забезпечення прозорості земельних відносин і розширення повноважень місцевих рад. Так, з 15 жовтня 2014 року обов’язковим стало врахування позиції органів місцевого самоврядування у питаннях розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. Під час розгляду питання про надання у власність або користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності територіальні органи земельних ресурсів надсилатимуть сільським, селищним, міським радам за місцем розташування земельної ділянки запити про висловлення позиції щодо можливості надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, на підставі якої зазначені земельні ділянки можуть бути передані у власність або користування. Отже, не замовник землевпорядної документації повинен надавати такі позиції місцевої ради органу держземагенства, а сам цей орган має звертатися до місцевої ради. Оскільки на законодавчому рівні це питання не врегульовано, то і чиновники держземагенства не мають права вимагати від громадян надання таких позицій, а також не зобовязані виконувати такі доручення, адже стаття 19 Конституції України вказує, що органи державної влади їх посадові особи, зобовязані діяти на підставі, в межах повноважень , та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.
2014-10-21 11:09:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія з Тетіїва.Статтєю 50 З.У. Про землеустрій - передбачено, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають: завдання на розроблення проекту землеустрою; пояснювальну записку; копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності); рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом); письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду; довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки); відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); копії правовстановлюючих документів на об\'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об\'єктів); розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом); розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом); акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки); акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки); перелік обмежень у використанні земельних ділянок; викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки); матеріали погодження проекту землеустрою. Отже, одні документи подаються в оригіналі, інші в нотаріально засвідчених копіях , ще інші просто в копіях. Однак за бажанням замовника копії документів так само можна завірити нотаріально.
2014-10-20 14:51:24: Пилип
Доброго дня. Головним земом області було надано наказ про дозвіл на розробку проекту землеустрою відведення зем ділянки у власність під осг. Проект вже готовий, є витяг. Тепер потрібно подавати документи на наказ про затвердження документації. Головне вимагає погодження від міської ради - \"Так, з 15 жовтня 2014 року обов’язковим стало врахування позиції органів місцевого самоврядування у питаннях розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності.\" Чи обовязково потрібно з ради брати ту їх \"позицію\" на етапі затвердження проекту?
2014-10-20 10:00:43: Сергій
Доброго дня! Дайте, будь-ласка, роз\'яснення (або посилання на джерела в інтернеті) щодо подання правовстановлюючих документів на проект землеустрою, коли потрібно давати копії, копії завірені печаткою, а коли нотаріально завірені копії. Згідно яких нормативних документів це передбачено. Дякую!
2014-10-14 11:53:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Олі з Хмельницького. Земельне законодавство чітко не вказує на кількість висновків органів виконавчої влади які реалізують державну політику у сфері земельних відносин, а лише вказує (частина 5 ст. 186-1 Земельного кодексу України) - що ці органи, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Однак з логіки законодавця висновок про погодження має бути один на один проект відведення земельної ділянки.
2014-10-13 16:00:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Миколи з Коломиї. Відповідно до статті 26 Закону України Про землеустрій - Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором. Стаття 27 цього закону вказує, що замовники документації із землеустрою мають право: а) доручати розробникам виконання робіт із землеустрою; б) встановлювати наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою; в) визначати строк виконання робіт і порядок розгляду документації із землеустрою; г) визначати за погодженням із розробником документації із землеустрою вартість робіт із землеустрою і порядок їх оплати; ґ) виступати власником документації із землеустрою; д) проводити індексацію вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом; е) здійснювати контроль за виконанням робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом. Отже, Вам слід уважно переглянути договір із землевпорядною фірмою (ФОП - підрядник) щодо кількості виготовлених примірників проектів землеустрою. Якщо в договорі таких умов не прописано, слід звернутися до підрядника з проханням надати вам копію такого проекту. Законодавство із землеустрою конкретно не встановлює кількість проектів які має виготовити землевпорядна організація (ФОП - підрядник) а лише вказує що проект виготовляється в одному екземплярі, а копії з цього проекту подаються на узгодження та затвердження відповідним органам влади.
2014-10-09 10:38:26: Микола
Доброго дня! Підкажіть чи нормальна наступна ситуація: я отримав погодження облзему на приватизацію землі для ведення ОСГ, в облземі мені дали копію наказу, після чого у реєстратора я отримав свідоцтво на власність і витяг з реєстру прав. Проблема полягає у тому що у мене на руках немає Проекту землеустрою, який я замовляв у ФОПа-підрядника. Даний проект був у 3-х екземплярах. Підкажіть будь-ласка, чи повинен хоча б один примірник проекту бути у мене, якщо так, то хто його має віддати - облзем чи підрядник? Яким нормативним документом регулюється дане питання?
2014-10-08 00:05:40: Оля
скажіть будьласка чи можна видати 2 висновоки про погодження документацій розроблених на одну і туж ділянку
2014-10-07 09:52:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія з Тетіїва. Стаття 28 Закону України \"Про землеустрій\" встановлює права та обов\'язки розробників документації із землеустрою, зокрема: Розробники документації із землеустрою мають право: а) виконувати роботи із складання документації із землеустрою; б) погоджувати із замовником наукові, технічні, економічні та інші вимоги до документації із землеустрою, строк виконання робіт, їх вартість та порядок оплати; в) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом; г) авторства на створену ними документацію із землеустрою; ґ) здійснювати авторський нагляд за реалізацією заходів,передбачених документацією із землеустрою; д) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням документації із землеустрою і призводять до нецільового використання земель та їх псування; е) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої або розробки нової документації із землеустрою. Розробники документації із землеустрою зобов\'язані: а) дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою; б) інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою; в) виконувати всі умови договору; г) виконувати роботи із складання документації із землеустрою у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. Розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених цією документацією. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору при здійсненні землеустрою, розробники документації із землеустрою несуть відповідальність, передбачену договором і законом. Оскільки договір був укладений ще до внесення змін до цього закону щодо максимальносго строку виготовлення технічної документації, і замовник протягом 8 років (з 2006 по цей час) не вживав заходів впливу щодо прискорення виготовлення цієї документації, то радити щось конкретне немає сенсу. Єдина порада - уважно передивитися договір в частині відповідальності виконавця робіт, і якщо вона встановлена (пеня, штраф) максимально ефективно її застосовувати. Якщо ж договір складено так, що у розробника майже немає відповідальності , або в інших спірних моментах радимо звертатися до суду про примусове розірвання договору на розроблення та виготовлення технічної документації з віднесенням всіх судових витрат на рахунок розробника.Перед зверненням до суду бажано отримати юридичну консультацію з цього питання безпосередньо за місцем проживання у адвоката або юриста.
2014-10-02 10:40:05: Сергій
Шановні юристи підкажіть! Є розпорядження РДА 2006 року термін дії в якому не вказано. Складено договір на розробку проекту землеустрою того ж року. Замовник зволікав з його закінченням, а тепер наполягає на його продовженні. Я ніде не найшов обмеження на термін дії дозволу (можливо десь є в перехідних положеннях), знаю що термін дії договору на розробку проекту 6 місяців. Як бути в такій ситуації, бо проект на затвердження піде в Обласне управління, а там його можуть повернути, і тільки згаємо час і гроші. Роз\'ясніть. Дякую!
2014-09-27 15:44:39: Вячеслав юрист КВУ
Для Христі з Мелітополя. Якщо сусідній землевласник не ставить свій підпис, значить на це мають бути причини. Слід спочатку вияснити (при свідках) чому сусід не згоден з засвідченням своїм підписом погодження меж в землевпорядних документах. Якщо виявиться, що на це немає підстав, то сусід перешкоджає виготовленню технічної документації, однак фактично спонукати його погодити цю документацію та підписати її неможна. За Земельним кодексом України земельні спори вирішують або органи місцевого самоврядування або суд. Тому якщо є такий спір варто звернутися за його вирішенням спочатку до міської ради. А далі діяти в залежності від ситуації.
2014-09-21 12:53:14: Христя
Доброго дня! Маю на руках рішення органу місцевого самоврядування про виділення земельної ділянки для ведення ОСГ, в процесі виготовлення проекту землеустрою ФОП-підрядник, який робить проект, сказав що межі моєї майбутньої ділянки треба узгодити із власниками сусідніх ділянок, але один з сусідів не ставить підпис у проекті? тобто з його боку межа не погоджена. як бути? чи можна відступити від його межі на певну відстань і таким чином не брати його підпису-погодження?
2014-09-20 11:41:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни Київ. Згідно з ч. 4 ст. 83 Земельного кодексу України - До земель комунальної власності (територіальних громад), які не можуть передаватись у приватну власність, належать: а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо); б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об\'єктами повітряного і трубопровідного транспорту; в) землі під об\'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом; г) землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визначених цим Кодексом; ґ) землі водного фонду, крім випадків, визначених цим Кодексом; д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування; е) земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об\'єктів, або на земельних ділянках дна водних об\'єктів;
2014-09-20 11:23:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Болеслава Харків. Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні до компетенції місцевих (сільських, селищних, міських рад) відносяться вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; Таким законом є Земельний кодекс України. Стаття 33 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні встановлює повноваження виконкомів місцевих рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, а саме - До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:а) власні (самоврядні) повноваження:1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів; Тобто технічними моментами земельних відносин в межах цих повноважень займається виконком, а після їх опрацювання виконком готує пропозиції раді і саме остання приймає остатоточне рішення. Щодо встановлення та зміни цільового призначення землі то ці питання врегульовує стаття 20 Земельного кодексу України, а стаття 21 цього кодексу встановлює наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель.
2014-09-19 20:20:44: Інна
Скажіть буд-ласка, землі з яким цільовим призначенням приватизовуватись не можуть і належать виключно громаді та яким нормативним документом це передбачено?
2014-09-19 13:21:02: Болеслав
Доброго дня, шановні юристи! Підкажіть будь-ласка, якщо ділянка знаходиться в межах сільської ради, то хто приймає рішення про її приватизацію (виконком чи збори депутатів) і де це прописано? ким визначається цільове призначення землі? цільове призначення земельної ділянки можна змінювати? (де визначена така процедура?). де передбачена відповідальність за отримання у власність ділянки для ОСГ, а фактичне її використання в інших цілях (наприклад забудова торгового складу на цій землі)?.Дякую!
2014-09-18 21:40:39: Вячеслав юрист КВУ
Для Ігоря з Борисполя. Якщо ми говоримо про приватизацію земельної ділянки яка перебуває у комунальній власності тоді звертатися слід до органу місцевого самоврядування - місцевої (сільської, селищної, міської ради) з відповідною заявою. Якщо мова йде про іншу форму власності - приватну, то питання приватизації взагалі не ставиться адже існує інший порядок набуття цієї ділянки у власність - продаж, міна, дарування, спадкування тощо.
2014-09-18 14:38:42: Ігор
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, якщо я хочу приватизувати певну ділянку землі, але не знаю чи вона у комунальній власності, чи у приватній, як з\'ясувати це питання (до кого письмово можна звернутись)?
2014-09-15 11:22:10: Вячеслав юрист КВУ
Для Миколи з Коломиї. За кожну реєстраційну дію по державній реєстрації прав на кожну земельну ділянку сплачується державне мито. Документи видаються на кожну зареєстровану земельну ділянку - один Витяг, одне Свідоцтво. Всі оці документи видані власнику підтверджують його право власності на зареєстровані земельні ділянки.
2014-09-12 13:58:47: Микола
Дякую за відповідь, ще хочу уточнити такий момент - якщо у мене не одна, а більше ділянок, значить я платитиму держмито і оплачуватиму вартість витягу з держреєстру прав окремо для кожної ділянки? Той витяг (витяг з держреєстру прав) який надасть мені на руки реєстратор не є документом що підтверджує моє право власності на землю для ОСГ? Якщо ні, то який саме документ підтверджує таке право і хто його видає?
2014-09-01 10:05:19: Вячеслав юрист КВУ
Для Миколи з Коломиї. Мова йде про Реєстрацію землі у державного реєстратора районного управління юстиції. Вам слід звертатися до держреєстратора з такими документами: а/. заява встановленої форми /нададуть у реєстратора/. б/. копія паспорта в/. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків г/. копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. д/. копія (завірена сільрадою) рішення про затвердження техдокументації та передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність. квитанція банку про внесення плати за надання виписки з реєстру прав – 120,0 грн. квитанція банку про оплату держмита 119, 00 грн.(або копія документу що підтверджує звільнення від його сплати – посвідчення інваліда 1, 2 групи, чорнобильське тощо) /Пункти 8, 10,13,43 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( 868-2013-п )./ 7. Після оформлення прав на землю /14 робочих днів з дня надходження до державного реєстратора заяви та всіх необхідних для реєстрації документів /абз. 2 ч. 5 ст. 15 З.У. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»/, Вам державним реєстратором має бути видано свідоцтво про право власності на нерухоме майно /земельну ділянку/ та витяг з Державного реєстру прав, а також повертаються інші документи які надавалися в оригіналі /ст. 18 З.У. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»/. Пункт 26 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень ( 868-2013-п )/. Тобто видаються на руки два документи: 1.свідоцтво про право власності на земельну ділянку 2. витяг з Державного реєстру прав. Більше інформації щодо реєстрації землі та інших моментів пов\'язаних з нею можна отримати безпосередньо в державній реєстрацій службі управління юстиції за місцем свого проживання.
2014-09-01 09:51:13: Вячеслав юрист КВУ
Для Сергія з Бурштина. Стаття 26 Закону України \"Про землеустрій\" вказує, хто є замовниками і розробниками документації із землеустрою, зокрема: замовниками документації із землеустрою можуть бути органи державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, землевласники і землекористувачі. Розробниками документації із землеустрою є: юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою. Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. Отже, якщо сільрада немає (втратила) кадастрову документацію то саме вона зобов\'язана її відновити - замовити у спеціалізованих установ. Якщо ж вона цього не робить або зволікає, можна обрати два іваріанти дій. 1. Звернутися з письмовою заявою до землевпорядника сільради з проханням провести обміри. Якщо відмовляють нехай надають письмову обгрунтовану відповідь з посиланням на норми закону і отримавши відповідь можна буде її проаналізувати на предмет порушень ваших прав. 2. Самостійно звернутися до спеціалізованих землевпорядних установ, заключити договір, та провести землевпорядні роботи по заміру.
2014-08-28 13:52:43: Микола
Доброго дня! Мрію правильно оформити свою землю для ведення особистого селянського господарства (ділянка за межами села). На даний момент отримав затвердження в головному управлінні держземагенства області, там мені видали копію наказу начальника даного органу в якому наказано затвердити мій проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки. Мені сказали взяти дану копію, а також витяг з держземкадастру і зареєструвати у себе в районі в \"реєстраційному відділі\". Але про який відділ іде мова я так і не зрозумів, можливо про держреєстратора говорили. Якщо можете, підкажіть будь-ласка, чим така процедура передбачена і що мені на руки повинен віддати реєстратор? І який документ засвідчує право людини на власність землі для ведення ОСГ і хто даний документ видає?
2014-08-25 16:48:15: сергій
скажіть хто мені може надати відомість про висоту і ширину берега справа в тім що будинок стоїть на висоті і з одного боку дорога і з другого горб тільки з одного у сільраді кажуть що не мають (втратили) кадастрову книгу і в мене підозра що мені замірюю до подвіря берег.
2014-08-19 11:07:05: Вячеслав юрист КВУ
Для Алли з Хмельницька. Перш за все, Вам слід отримати письмовий документ від органу земагенства про причину зволікання з виготовленням технічної документаці. Якщо письмової відповіді на руках немає, а відповідали усно на словах, то для її отримання, слід особисто звернутися до цього органу з проханням видати письмову відповідь з посиланням на обставини затримки. Якщо чиновники ігнорують Ваше прохання , тоді слід звернутится до їх начальника з письмовою заявою. Таку заяву слід писати в двох примірниках, один з яких подати до органу земресурсів, а на другому просити секретаря-діловода проставити відмітку про надходження цієї заяви: число, місяць, рік , вхідний номер тощо. Ця відмітка на Вашому примірнику заяви необхідна для підтвердження факту Вашого звернення до земагенства, наприклад перед судом. Зразки заяв, скарг можна знайти на цьому сайті перейшовши в розділ Зразки документів. Отримавши письмову відповідь на ваше звернення його слід піддати юридичному аналізу юристом або адвокатом на предмет законності/не законності таких дій/бездіяльності. Якщо бездіяльність незаконна, тоді є два варіанти оскарження. 1. Подання скарги на незаконні дії районного земагенства до обласного земагенства. 2. Звернення до суду в порядку адміністративного судочинства з адміністративним позовом про визнання бездіяльності протиправною. Як в першому так і в другому варіантах радимо попередньо звернутися до юриста або адвоката для якісного супроводу справи.
2014-08-18 23:27:20: Алла
Підкажіть будь-ласка, що мені робити? Я купила маленикий магазин з документами на магазин і з кадастровим номером на Землю.Коли я рішила трошки збільшати приміщення мені сказали що Земля знаходиться за межами населеного пункту. Я тоді звернулася в район ДержЗемАгенство сказали які документи їм подати і сказали чикайте на відповідь за 3 місяці і пройшло вже 1 рік а відповіді, що ви в нас не одні такі ми зробити поки нічого незможем.
2014-07-31 23:46:30: Мирослава, юрист
для Андрія, Чернівці: порядок отримання земельної ділянки в користування визначений ст.ст.123-124 Земельного кодексу України та здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування згідно вашої заяви.
2014-07-27 13:04:09: Андрiй
Доброго дня, хочу подякувати юристам за професiйну допомогу. Допоможiть у наступному, хочу отримати в користування землi водного фонду, прибережна смуга рiчки для сiнокосiння, землi знаходяться за межами населеного пункту. Який порядок дiй. Дякую.
2014-07-17 22:26:17: Мирослава, юрист
для Антона (Вінниця): Питання приватизації земельної ділянки регулюється нормами Земельного кодексу України. Щодо погодження проекту землеустрою, то відповідно до ч. 8 ст. 118 ЗК України проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу. Ч.5 ст. 186-1 ЗК України визначено, що Органи, яким подається проект на затвердження, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. Тому, якщо Ви вважаєте, що має місце порушення Ваших прав чи інтересів, то ВИ можете подати скаргу на таку бездіяльність/дії осіб. Або ж звернутися з відповідним позовом до суду.
2014-07-17 19:17:01: Антон
Доброго дня! Подав проект землеустрою щодо приватизації землі для ОСГна затвердження до обласного держземагенства ще 3 місяці назад, але і сьогодні він не погоджений! Який термін погодження, яким нормативним документом даний термін визначений? Чи є відповідальність посадових осіб земагенства за таке прострочення? Як діяти щоб отримати погодження у законні терміни? Дякую!
2014-05-23 23:51:38: Мирослава, юрист
для Ольги (Черкаси): Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами (ст. 189 Земельного кодексу України). Звідси, якщо рада поклала таке повноваження на землевпорядника, а не на комісію, то такий акт складається першим. Зазвичай, акти обстеження земельної ділянки (паю) складаються комісією. Але про те, що такі акти подаються в податкову інспекцію земельне законодавство не передбачає. А тому у Вашій ситуації раджу звернутися за роз\"ясненням як платнику податку до Міністерства доходів та зборів України на предмет оподаткування паю та урожаю і дій щодо складення відповідних актів землевпорядником.
2014-05-23 09:23:37: Ольга
Нам сказали, що потрібно скласти акт на посіяну площу (що посіяно та скільки гектарів), а також потім , що з посіяного збереглося перед жнивами. Для того щоб податкова бачила чи вірно склали декларацію вихідці. Які дії землевпорядника?
2014-05-22 23:04:05: Мирослава, юрист
для Ольги (Черкаси): для надання вичерпної консультації слід зрозуміти який акт Ви маєте на увазі: акт про що?
2014-05-22 09:50:34: Ольга
Підкажіть будь-ласка чи має право землевпорядник сільської ради іти на земельну ділянку за межами населеного пункту до одноосібників (вихідців паї ) складати акт на посіяну площу та зібраний урожай.
2014-04-07 16:23:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Черкаської обл. Питаннями дійсності чи не дійсності договору оренди землі займається виключно суд за позовом про визнання недійсним договору оренди землі, яку подала до суду одна із сторін такого договору права якої порушені. З питання є зрозумілим, що це не землі сільської ради, тому і дії щодо визнання недійсним договору оренди землі ця сільрада вчинювати повноважень немає.
2014-04-07 15:44:54: тетяна
Підкажіть будь- ласка , якщо земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту Головне Черкаське Управління надало дану зем.ділянку в оренду громадянину України без відома сільської ради чи дійсний цей договір?. Надалі орендар громадянин передав зем.ділянку в суборенду фермерському господарству , які дії сільської ради?
2014-02-12 08:44:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Черкас. Стаття 140 Земельного кодексу України встановлює підстави припинення права власності на земельну ділянку, так підставами припинення права власності на земельну ділянку є: а) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку; б) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця; в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника; г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора; ґ) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб; д) конфіскація за рішенням суду; е) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом. Інша стаття цього кодексу 153 встановлює гарантії права власності на земельну ділянку, а саме: 1. Власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України. 2. У випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України, допускається викуп земельної ділянки. При цьому власникові земельної ділянки відшкодовується її вартість. 3. Колишній власник земельної ділянки, яка викуплена для суспільних потреб, має право звернутися до суду з позовом про визнання недійсним чи розірвання договору викупу земельної ділянки та відшкодування збитків, пов\'язаних з викупом, якщо після викупу земельної ділянки буде встановлено, що земельна ділянка використовується не для суспільних потреб. Оскільки державний акт є документом який підтверджує або право власності або право користування земельною ділянкою то на власника/користувача розповсюджуються всі вищевказані норми земельного законодавства. Окремої підстави припинення прав власності/користування землею, та скасування державної реєстрації прав (державного акту) з причини виїзду особи за кордон не встановлено.
2014-02-11 15:04:40: Олена
Підкажіть будь-ласка якщо людина, яка отримала держ.акт на товарне виробництво виїхала за кордон, що робити з державним актом.
2014-01-27 16:43:58: Михайло
Дякую! Якшо виникнуть нові питання - напишу!
2014-01-27 16:12:01: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Михайла із Тернополя: пропоную Вам такий варіант: напишіть звернення до обласного держземагентства й направте їм про те чому Ви повинні у них погоджувати проект по вашій земельній ділянці. Крім того, в своєму зверненні до них поставте питання про те чи можете подати їм такий проект на погодження по пошті. Як отримаєте відповідь (строк на розгляд 1 міс.), то напишете результат й тоді може Вам ще щось..., що робити далі підскажу.
2014-01-27 12:04:48: Михайло
Я фізична особа, оформлюю землю за межами села для ведення ОСГ. Я тому й задав питання, бо частково сам не розумію суті цього погодження, чим воно визначене (ну так вже здогадуюсь шо ст.186-1 земельного кодексу) і який його порядок. Земельна ділянка не відноситься до культурних, історичних чи лісогосподарських.
2014-01-27 11:48:58: Микола (юрист КВУ)
Для Михайла із Тернополя (додатково): див. ПОРЯДОК розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Може у Вас стоїть питання про зміну цільового призначення чи що? Тобто - з якою метою здійснюється виготовлення проекту? Додатково. Щодо погодження див. ст. 186-1 ЗК України: Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на погодження до структурних підрозділів районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері містобудування та архітектури, а якщо місто не входить до території певного району, - до виконавчого органу міської ради у сфері містобудування та архітектури, а в разі, якщо такий орган не утворений, - до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань містобудування та архітектури чи структурного підрозділу обласної державної адміністрації з питань містобудування та архітектури. {Частина друга статті 186-1 в редакції Закону № 365-VII від 02.07.2013} 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони навколишнього природного середовища, структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища; розташованої на території пам’яток культурної спадщини національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях, підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини; розташованої на території земель історико-культурного призначення, пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх охоронних зон, в історичних ареалах населених місць та інших землях історико-культурного призначення, крім випадків, зазначених в абзаці третьому цієї частини, підлягає також погодженню з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері охорони культурної спадщини, відповідним структурним підрозділом обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації у сфері охорони культурної спадщини; лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства; водного фонду підлягає також погодженню з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - з органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства. {Частина третя статті 186-1 в редакції Закону № 365-VII від 02.07.2013} 4. Розробник подає на погодження до органу, визначеного в частині першій цієї статті, за місцем розташування земельної ділянки оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, - завірені ним копії проекту. {Частина четверта статті 186-1 в редакції Закону № 365-VII від 02.07.2013} 5. Органи, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері. {Частина п\'ята статті 186-1 в редакції Закону № 365-VII від 02.07.2013} 6. Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов\'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або його територіального органу для здійснення такої експертизи. 7. Органам, зазначеним у частинах першій - третій цієї статті, при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки забороняється вимагати: додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України \"Про землеустрій\"; надання погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки будь-якими іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; проведення будь-яких обстежень, експертиз та робіт. Кожен орган здійснює розгляд та погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки самостійно та незалежно від погодження проекту іншими органами, зазначеними у частинах першій - третій цієї статті, у визначений законом строк.
2014-01-27 11:25:01: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Михайла: Я не до кінця зрозумів Вашого питання (точніше проблеми). Ви підприємець? і ділянка для підприємницької діяльності чи що? Якщо ділянка зареєстрована, тобто Ви є власником, то яка мета отримання погодження?
2014-01-27 11:05:41: Михайло
Дякую! Але моє питання було не про реєстрацію земельної ділянки. Оскільки я написав, що маю Витяг з держземреєстра, тобто моя ділянка вже зареєстрована на районному рівні, тому ст. 24 З.У. \"Про державний земельний кадастр\" для реєстрації земельної ділянки\" мені зараз не підійде. Питання було про Погодження документації із обласним Держземагенством.
2014-01-25 18:44:48: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Михайла із Тернополя: питання оформлення права власності на земельну ділянку регулюється на сьогодні цілим рядом нормативних актів. Це і Земельний кодекс України, З.У. \"Про Державний земельний кадастр\" (ст. 24), З.У. \"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень\", Порядок ведення Державного земельного кадастру, ПОРЯДОК державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Варто зауважити, що якщо Ви не хочете реєструвати свої права на ділянку самі, то Вам нічого не заважає скористатися послугами особи, якій Ви це бажаєте довірити зробити. Так, згідно із ч. 4 ст. 24 З.У. \"Про державний земельний кадастр\" для реєстрації земельної ділянки в державному земельному кадастрі заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
2014-01-25 12:53:45: Михайло
Доброго дня! Більше вже двох років в українських реаліях оформлюю землю у власність для ведення ОСГ. Оскільки відмовився платити хабарі, все роблю сам, без \"послуг\" районного держземагенства і РДА, які вони повинні по Закону робити безкоштовно. Пройшов довгий період посилань \"від дверей до дверей\", багато всього попідписував, наотримував висновків, і зараз зупинився на етапі, коли маю \"на руках\" готовий і зроблений приватною структурою Проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність, також мені дали диск із якимось електронним файлом, і ще маю окремо (не підшитий і не прошнурований до Проекту землеустрою) Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. У приватній фірмі, яка робила Проект землеустрою, мені його видали у підшитій акуратній папочці і сказали піти із цим Проектом, диском і Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку до Держагенства області для погодження! Проблема в тому, що чиновницький апарат обласного Держагенства все зробив \"для людей\" і приймає їх тільки у визначені дні, короче, щоб здати ці документи треба чергу займати з 9-тої ранку і потратити увесь день (і навіть у цьому разі є ймовірність не встигнути). У фірмі мені дали не заповнену форму іще одного документу, який зветься \"Клопотання\", пишеться він на ім\'я начальника Головного управління Держагенства ХХХХХХХХХХ області, а по тексту написано \"Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність земельну ділянку площею ХХ га на території ХХХХХХХХ сільської ради ХХХХХХХХ району для ведення ОСГ із земель запасу сільськогосподарського призначення. Відповідно до Закону України \"Про захист персональних даних\" даю згоду на обробку своїх персональних даних\". У Додатку до клопотання надаються Проект землеустрою, Витяг з держземкадастру і CD -диск. 1. Поясніть будь-ласка, яким нормативним документом передбачена передача цих всіх документів і диску до обласного Держземагенства? 2. Чи передбачено законодавством шо саме громадянин, а не, наприклад, фірма чи районне держземагенство повинні ці документи передавати до обласного Держземагенства? 3.Який саме порядок передачі, тобто чи обов\'язково громадянину йти самому до обласного Держагенства, чи можна ці всі документи із Клопотанням і супровідним листом із повідомленням передати поштою? якщо так, то на які нормативні документи опиратися? 4. які строки затвердження Проекту землеустрою? (кажуть ніби один місяць) одна з найбільших проблем полягає у тому, що нашим обласним Держагенством систематично затягується погодження Проектів землеустрою. Одному громадянину (також не давав хабарі) не надали ділянку у власність, після громадянського запиту він отримав відповідь \"неможливо надати у власність у зв\'язку з інвентаризацією земель\"!!!???!!!!… 5. Таким чином, як залишити у себе \"на руках\" дату передачі документів у Держагенство, від якої можна буде рахувати місяць (у випадку пересилу поштою – повідомлення, а у випадку особистого відвідання Держагенства?!)? 6. Уявляється, що у випадку особистого відвідання Держагенства можна прийти з двома клопотаннями, на своєму примірнику попросити реєстрацію дати, але що робити, якшо чиновництво відмовиться реєструвати? як обгрунтувати, що така відмова є порушенням Закону і якого саме? І ще на фірмі говорили що необхідно відвідати ДП ХХХХХХ науково-дослідний та пректний інститут землеустрою, для чого саме незрозуміло. Прошу вибачення за таку сумбурність, але вже реально дістали ці бандити в піджаках яких ми годуємо податками, а потім, на їхню наглу і бичу вимогу, ще й доларами США. Дякую! P.S. звичайно, тут питання також у тому, чи не повинен громадянин при відвіданні обласного Держагенства і Інституту платити законні платні послуги за які-небудь ЧЕРГОВІ довідки чи витяги, бо якщо там буде необхідність щось проплачувати, то варіант пресилки документів поштою малоймовірний, хіба що накидати гривень в конверт і написати в додатку до супровідного листа, що вони там є.
2014-01-23 20:58:02: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Галини із Києва: як варіант, можете написати заявуь про факт шахрайства в міліцію. Хоча, як на мене це навряд чи принесе результат. Більш ефективніше - звернення до суду із позовами, але і тут є нюанси щодо строків. Раджу звернутися по допомогу до фахового адвоката. Лише ознайомлення і вивчення документів дозволить чітко сказати чи ще щось можна вдіяти.
2014-01-23 20:55:27: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Віктора із Тернополя: для оформлення земельної ділянки у власність для початку зверніться до сільської ради на території якої вона знаходиться.
2014-01-21 13:08:35: Галина
31 жовтня 2011 року група працівників університету уклала договір з однією організацією на виготовлення проектної документації на право власності на земельну ділянку для ведення садівництва. Отримали дозвіл на розроблення проекту від сільскої ради (розпорядження), сплатили всі квитанції та заплатили організації чималі гроші. Ця організація таки зробила всі необхідні документи, та, коли ми приїхали на місце, щоби окреслити межі наших ділянок, з\"ясувалось, що то місце на болоті ( не там, де нам пропонували раніше). Ми відмовились підписувати акти і одержувати документи про право власності. Фірма пообіцяла знайти іншу ділянку, придатну для садівництва, але минуло вже 2 роки, а нічого не відбувається. Кажуть, що переробляють документи. Як можна вплинути на цих шахраїв, які є норми нашого законодавства? Розуміємо, що гроші вони нам не повернуть, але і держ.документів про право власності у нас не має!
2014-01-20 11:50:30: Віктор
Доброго дня! Вибачте, що питання не зовсім по темі, але наважусь уточнити! В цьому році запрацювала Кадастрова публічна карта, в якій в т.ч. відображені і ділянки з ведення осг., але окрім цих ділянок обведені ділянки і приватних будинків, коли на карті знаходжу власний будинок, то земельна ділянка, на якому він знаходиться не обведена! Виходить я живу на землі сільської ради? До кого звернутися щоб приватизувати цю землю (враховуючи звичайно, що на ній є і забудови)? Дякую!
2014-01-16 17:17:21: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Тетяни із Черкаської області: замість держакту видається витяг. Потрібно замовляти проект землеустрою для отримання ділянки в користування для осг.
2014-01-16 17:07:11: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Євгенії із Житомира: Вибачте, але безорплатні консультації з питань діяльності юр. осіб ми не надаємо, а питання меж земель промислового користування стосується діяльності та інтересів юридичної особи.
2014-01-15 15:40:29: Тетяна
Підкажіть будь - ласка, хочу зробити документи на осг(для обслуговування та ведення) що мені для цього потрібно робити технічну документацію чи проектну. І що зараз видають на руки якщо зараз не дають державного акту.
2014-01-15 14:55:43: Євгенія
Скажіть будь ласка хто повинен виносити межі земельної ділянки наданої в оренду для промислового користування
2014-01-04 11:30:00: Микола (юрист КВУ)
Для Галини із Біляїки: Звертаю вашу увагу на те, що наша організація не надає безоплатної правової допомоги юридичним особам з питань їх діяльності. Ваше ж питання стосується саме інтересів юридичної особи.
2014-01-03 09:55:47: Галина
Комунальне підприємство згідно акту передачі для надання послугз водопостачання отримало від с/р свердловини.Згідно законодавства с/р повинні бути виділені санітарні зони.Вони виділені комунальному підприємству але с/р забовязала замовити проект землеустрою.Чи правомірні дії сільскої ради?для чого комунальній організації приватизовувати санітарну зону?
2013-12-25 11:29:48: Вячеслав юрист КВУ
Для Антона з Червонограда. Стаття 111 Земельного Кодексу України встановлює Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель, а саме: 1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи, або договором шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому числі шляхом її відчуження. 2. Законом, прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами, договором, рішенням суду можуть бути встановлені такі обмеження у використанні земель: а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; б) заборона на провадження окремих видів діяльності; в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту; г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт; д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку. 3. Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень, безпосередньо встановлених законом) підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у порядку, встановленому законом. 4. Обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами) підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі у порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації. Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені. 5. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, кадастрових планах земельних ділянок, іншій документації із землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного земельного кадастру. Отже, якщо у Витязі з Держземкадастру вашої земельної ділянки немає зареєстрованих обмежень Вашого права на цю земельну ділянку, то це означає, що всі встановлені вищевказаною статею Земельного кодексу України обмеження відсутні, а це означає, що Ви маєте повне право вільного володіння, користування чи розпорядження своєю земельною ділянкою.
2013-12-22 08:37:39: Антон
Доброго дня! Отримав я таки витяг з держземкадастру про земельну ділянку. Але внизу документа зазначено: \"Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровані\". Що це значить і які наслідки може за собою потягнути? Це нормально чи ні? Дякую!
2013-11-28 17:47:47: Мирослава, юрист
для Олени (Житомир): із вашого запитання не зовсім зрозуміло, який проект Ви маєте на увазі. Якщо проект земелеустрою щодо відведення земельної ділянки, то він включає (ст. 51 Закону України \"Про землеустрій\"): завдання на розроблення проекту землеустрою; пояснювальну записку; копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності); рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом); письмову згоду землевласника (землекористувача), засвідчену нотаріально (у разі викупу (вилучення) земельної ділянки в порядку, встановленому законодавством), або рішення суду; довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки); відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); копії правовстановлюючих документів на об\'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об\'єктів); розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом); розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів (у випадках, передбачених законом); акт приймання-передачі межових знаків на зберігання (у разі формування земельної ділянки); акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки); перелік обмежень у використанні земельних ділянок; викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки); кадастровий план земельної ділянки; матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки); матеріали погодження проекту землеустрою. Якщо Ви мали на увазі інший проект, то склад його можна знати в Законі України \"Про землеустрій\" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1383597167940448).
2013-11-28 17:32:30: Мирослава, юрист
для Антона (Червоноград): Питання державної реєстрації земельної ділянки врегульовується статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі — Закон) та Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 (далі -Порядок). На сьогодні державну реєстрацію земельних ділянок здійснюють територіальні органи Держземагентства за місцем розташування земельних ділянок відповідно до вимог пунктів 107-115 Порядку. Згідно з пунктом 107 Порядку державна реєстрація земельної ділянки здійснюється під час її формування за результатами складення документації із землеустрою після її погодження у встановленому порядку та до прийняття рішення про її затвердження органом державної влади або органом місцевого самоврядування (у разі, коли згідно із законом така документація підлягає затвердженню таким органом) шляхом відкриття Поземельної книги на таку земельну ділянку. Державний кадастровий реєстратор для здійснення державної реєстрації земельної ділянки протягом 14 календарних днів з дня реєстрації відповідної заяви перевіряє: 1) відповідність поданих документів вимогам, передбаченим пунктом 67 цього Порядку; 2) електронний документ відповідно до пункту 74 цього Порядку. За результатами перевірки Державний кадастровий реєстратор виконує одну з таких дій: здійснює державну реєстрацію земельної ділянки: - за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці; - відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки); - робить позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру відповідно до підпункту 2 пункту 75 цього Порядку; - надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості, зазначені у підпункті 1 пункту 197 цього Порядку, відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування; приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77-85 цього Порядку в разі: - невідповідності поданих документів, зазначених у пункті 110 цього Порядку, вимогам законодавства; - розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини; - розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора; - подання заявником документів, зазначених у пункті 110 цього Порядку, не в повному обсязі. Після прийняття органом державної влади чи органом місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, та надання Держземагентству або його територіальному органові відповідно до компетенції засвідченої копії такого рішення Державний кадастровий реєстратор протягом двох робочих днів з моменту її отримання вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі. До Поземельної книги в паперовій формі додається засвідчена копія рішення, яке є підставою для внесення відомостей до неї. У разі, коли Ви не згідні з будь-якими діями, Ви маєте повне право оскаржити їх як у позасудовому, так і судовому порядку.
2013-11-28 10:56:38: Олена
Там де \" 5.ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПОГОДЖЕННЯ) – НЕ ВИКОНАНЕ \" я зробила помтку що воно не виконане так як ДЗК відмовляються подавати мої документи до держзем.( держзем в телефонній розмові сказали що у фіз. осіб. документи не приймають.)
2013-11-28 10:51:17: Олена
Доброго дня! в кінці 2011 року подала документи до ДЗК на розробку проекту (ОСГ), вчора мені віддали документи : 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 2. МОЯ ЗАЯВА 3. ЗЕМЕЛЬНО КАДАСТРОВА ІНФОРМАЦІЯ – (ТАМ ДЕ КАДАСТРОВИЙ НОМЕР ПРОЧЕРК) 4. УМОВИ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 5. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ПІДГОТОВКА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПОГОДЖЕННЯ) – НЕ ВИКОНАНЕ 6. ВИКОПІЮВАННЯ З СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 7. ВИКОПІЮВАННЯ З ПЛАНУ ЗЕМЛЕВИКОРИСТУВАННЯ Кочерівської сільської ради 8. План відведення зем.дільн яка передається у власність 9. Кадастровий план земельної ділянки 10. Протокол визначення та погодження зовн меж зем діль в натурі 11. План зовнішніх меж земельної ділянки 12. Журнал польових вимір та АБРИС 13. Схема прив’язки межових знаків 14. Експлуатації зем згідно з формою 6-зем 15. Розпорядження 16. Акт про передачу на зберігання власнику земельної ділянки межових знаків встановленого зразка. 17. Висновок Держ. агентства В мене є сумніви щодо повноти даних документів, підкажіть, будь-ласка це повний пакет документів для подачі в держзем?
2013-11-23 19:40:50: Антон
Доброго дня! Оформлюю землю для ведення ОСГ, отримав висновок держагенства, в якому зазначено що я можу отримати землю у власність, а тепер сказали зареєструвати ділянки (їх три). Підкажіть будь-ласка, який термін реєстрації ділянок? З якого моменту починає рахуватися даний термін? Чи можуть бути причини не реєстрації однієї із ділянок, та чи можна у такому випадку оспорити не реєстрацію?
2013-11-21 22:25:47: Мирослава, юрист
для Григорія (Ссофіївська Борщагівка): Відповідно до Рішення Конституційного Суду від 16.04.2009 року №7-рп/2009, ст. 3, ч.2 ст. 19 Конституції України, ст. 74, п.п 9, 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 144 Конституції України органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб\'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб\'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Крім того, варто врахувати, що діяв пункт 3 розділу ІІ \"Прикінцеві положення\" Закону України \"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву\" від 16.09.2008 р. № 509-VІ, який містив норму, що \"Прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом рішення відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про погодження місця розташування об\'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом\". Таким чином, виходячи із того, що вказаний закон набрав чинності 14.10.2008 року, то 14.10.2010 року закінчується чинність рішення сільради (Лист Держкомзему від 12.10.2010 N 19065/17/11-10 ). Для більш детального вивчення Вашого питання вкажіть дату прийняття рішення про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.
2013-11-21 17:51:30: Дмитро
Мирослава, дякую! Готовий Вас розцілувати!
2013-11-20 20:52:15: Мирослава, юрист
для Дмитра (Луганськ): Якщо ми правильно Вас зрозуміли, то Ви оформляєте документи про право власності на земельну ділянку, одержану безоплатно із земель державної чи комунальної власності для ведення особистого селянського господарства. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. Відповідно до ч.5 ст. 186-1 Земельного кодексу України територіальний орган земресурсів зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або копії такого проекту безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні з обов’язковим посиланням на закони та прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
2013-11-18 22:08:37: Григорій
Софіївсько-Борщагівська сільська рада сьомого скликання Києво-Святошинського району Київської області прийняла рішення \"Про втрату чинності рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 09 грудня 2009 року №65 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства по вулиці Боголюбова 17 в селі Софіївська Борщагівка\". Питання. Чи має право Софіївсько-Борщагівська сільська рада встановлювати строки подачі проекту землеустрою? Чи має право сільська рада анулювати дозвіл на розроблення проекту, коли присвоєний кадастровий номер на земельну ділянку та отриманий Витяг з Державного земельного кадастру та внесено в кадастрову базу даних?
2013-11-17 17:27:11: Дмитро
Доброго дня! Оформлюю документи на землю для ведення осг в селі, збирав форми 6 зем, витяг, підписи у відділі містобудування та архітектури РДА , на даний момент віддав один проект документації у районне земельне держагенство для надання ними висновку. Підкажіть будь-ласка, чи в даному випадку чиновники обмежені в часі протягом якого вони повинні дати висновок? Яким нормативним документом такий термін визначено? З якого моменту рахується даний термін (бо я так розумію з моменту реєстрації заяви)? Чи є послуга з надання такого висновку платною?
2013-11-01 09:55:11: Мирослава, юрист
для Михайла (Тернопіль): Наказом Державного комітету статистики України №377 від 05.11.1998 року затверджено форму №6-зем. Це є звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (річна). Даним Наказом затверджено також Інструкцію по його заповненню. З Вашого запитання видно, що ви звернулися за отриманням певенної інформації з земельного кадастру. Відповідно до Порядку ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Мністрів України від 17.10.2013 року №1051, відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі: 1) витягу з Державного земельного кадастру про об\'єкт Державного земельного кадастру; 2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за формою згідно з Додатком 41; 3) викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку. Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися шляхом: 1) надання доступу до нього в режимі читання; 2) отримання засвідчених копій документів Державного земельного кадастру та витягів з них; 3) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства; 4) інформаційної взаємодії Держземагентства та Укрдержреєстру; 5) інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами; 6) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування інформації під час державної реєстрації відповідних земельних ділянок; 7) отримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування узагальнених відомостей про кількість та якість земель, а до 2015 року - органами місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. Надання відомостей Державного земельного кадастру відповідно до вказаного вище здійснюється на платній основі, крім випадків: 1) видачі Державним кадастровим реєстратором витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для підтвердження: державної реєстрації земельної ділянки; внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель; внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту; внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами; 2) надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування: узагальнених відомостей про кількість та якість земель; відомостей і документів Державного земельного кадастру щодо земель та земельних ділянок, розташованих на відповідній території, для здійснення повноважень, визначених законом; 3) надання до 2015 року органам місцевого самоврядування копій звітів державної статистичної звітності з кількісного обліку земель; 4) пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства, про: межі адміністративно-територіальних одиниць; кадастрові номери земельних ділянок; межі земельних ділянок; цільове призначення земельних ділянок; розподіл земель між власниками, користувачами (форма власності, вид речового права); обмеження у використанні земель та земельних ділянок; зведені дані про кількість та якість земель; 5) інформаційної взаємодії Держземагентства та Укрдержреєстру. Постановою Каібнету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 затверджено розміри плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг. Зокрема, надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: витягів з Державного земельного кадастру про: землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць - 71 грн.; обмеження у використанні земель - 68 грн.; земельну ділянку - 53 грн.; довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) - 71 грн.; викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру - 31 грн. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про: нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок - 100 грн.; земельні угіддя (за 1 дм-2 плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів) - 67 грн.; частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки - 77 грн.; координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) - 67 грн.; бонітування ґрунтів (за 1 дм-2 плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів) - 126 грн.
2013-10-31 12:06:20: Михайло
Доброго дня! У відділі держагенства із мене вимагають плату за форму 6 зем та вихідну земельно-кадастрову документацію. Готікою! Чи передбачена плата за ці документи та згідно яких нормативних документів і в якому розмірі? Дякую!
2013-10-10 17:37:51: Мирослава, юрист
для Євгенія (Черкаси): Закону України \"Про землеустрій\" визначає зміст проектів земелеустрою. Ст. 46 вказаного Закону передбачає, що проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць включає: а) пояснювальну записку; б) завдання на виконання робіт; в) рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць; г) посвідчені в установленому порядку копії генерального плану населеного пункту, рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту); ґ) викопіювання із схеми землеустрою і техніко-економічного обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальної одиниці (утворення), а у разі її відсутності - викопіювання із проекту формування територій сільських, селищних рад; д) викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих (за їх наявності) та проектних меж адміністративно-територіальної одиниці; е) експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах адміністративно-територіальної одиниці; є) опис меж адміністративно-територіальних одиниць; ж) матеріали погодження проекту; з) матеріали виносу меж адміністративно-територіальних одиниць в натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок. Щодо переліку обмежень та обтяжень такої вимоги не передбачено. В той же час, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включаютьлі і перелік обмежень у використанні земельних ділянок. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об\'єднання земельних ділянок включає в тому числі перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її використання та наявні земельні сервітути. Щодо вимог та змісту проекту землеустрою дивіться редакцію зайону на момент отримання Вашого дерджавного акту.
2013-10-09 15:17:06: Євгеній
Доброго дня. Питання: чи повинен бути присутім перелік обмежень та обтяжень на земельну ділянкку в технічній документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки, в тому числі із вже виданим державним актом старого зразка (без кадастрового номеру)
2013-09-24 18:15:26: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Івана з Миколаєва: якщо я правильно зрозумів Ваше питання, то мова йде про те, що керівництво територіального органу Держземагентства створює умови, щоб не вирішувати питання про видачу Вам висновку про погодження документації із землеустрою (якщо це так, то відповідь на ваше питання я далі опишу в цьому повідомленні; якщо ж ні - прошу уточнити свою ситуацію додатковим коментарем на цій сторінці для надання Вам повної фахової відповіді). Отже... якщо керівник територіального органу Держземагентства створює умови, щоб не вирішувати питання про видачу Вам висновку про погодження документації із землеустрою, то в такій ситуації слід пам\'ятати таке: згідно п. 6 Додатку № 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217) територіальним органом Держземагентства на безоплатній основі надається така адміністративна послуга як видача висновку про погодження документації із землеустрою. Водночас чітко виписаної процедури як подавати документи на погодження не існує. Тому, в цій ситуації, на моє переконання, необхідно керуватися Законом України \"Про звернення громадян\". Тому, якщо у Вас відмовляються прийняти документи на погодження чи після їх особистої подачі - документи губляться, бо відсутні докази подачі, то я в такій ситуації раджу: а) написати заяву (клопотання) з проханням погодити документацію і в заяві вказати як додаток - матеріали дщокументації на стількох то аркушах. Таку заяву з додатками подати під час особистого прийому і просити на її копії (копії такої заяви) проставити відмітку про отримання; б) як і у варіанті \"а\" підготувати заяву та її копію і до такої заяви додати матеріали тех. документації. Пакет таких документів слід відправити до територіального органу держземагентства по пошті рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Зберігати поштові квитації в такій ситуації обовязково. Вказані документи і будуть доказом подання документації на погодження. І, в разі не реагування (не погодження) Ви могтимете оскаржити таку бездіяльність у встановленому законодавством порядку.
2013-09-23 12:31:11: Іван
Підкажіть будь-ласка, яким нормативним документом передбачено порядок передачі виготовленої документації із землеустрою (ділянка для ведення ОСГ) до відділу держагентства. Керівник даного органу відмовляється брати в роботу мої документи з особистих мотивів, я навіть не можу їх зареєструвати. Чиновники беруть документацію, потім через певний час я прихожу, а мені кажуть, \"Ой, а ви у нас реєструвалися? А ми ще нічого не робили\"! А там в документації потрібне погодження начальника! Як pvecbnb чиновників виконувати свою роботу?! Підкажіть будь-лака.
2013-09-05 17:31:56: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ольги із Житомира: згідно ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України \"Про Державний земельний кадастр\", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення документації із землеустрою. Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої документації без надання такого дозволу. Таким чином, у вашій ситуації технічну документацію виготовляти обов\'язково.
2013-09-04 19:33:13: Ольга
Прошу надайте консультацію Я звернулася зо селищної ради з проханням виділення у тимчасове користування земельної ділянки 0,15 га для осг. Селищна Рада видала рішення про виготовлення тенічної документації на дану ділянку. Це обовязково? Земельну ділянку приватизовувати не буду. А вартість послуг , щоб виготовити документацію сладає 2800 грн.
2013-08-21 08:00:44: Вячеслав юрист КВУ
Для Івана з Житомира. Радимо Вам письмово звернутися до дупутата місцевої ради з цим питанням та проханням до нього як до представника виборців конкретної територіальної громади посприяти у вирішенні цього питання, адже депутат місцевої ради має більші повноваження ніж пересічний громадянин щодо ознайомлення з документацією місцевої ради. Крім того, неофіційно такою інформацією можуть володіти підприємці які надають землевпорядні послуги можете спробувати звернутися до них.
2013-08-19 12:53:48: Іван
Дякую за змістовну відповідь! А ще таке питання - чи може громадянин дізнатись в органах місцевого самоврядування (чи наприклад є публічний кадастр землі я не знаю) про майнову приналежність конкретної земельної ділянки? Наприклад, я приватизую землю для ведення ОСГ, а мені, показуючи на план ділянки кажуть, \"отут тобі буде менше ніж ти хочеш, бо тут проходить межа Герасима Калитки\". Де я можу законно дізнатися про те, що належить Калитці і чи дійсно саме в тому місці проходить його межа? P.S.Усно в місцевому самоврядуванні посилаються на персональні дані, але постановка такого питання дивна - чому жителі громади не можуть знати про те кому належить комунальне майно!
2013-08-14 12:13:33: Вячесла юрист
Для Івана з Житомира. Відповідно до ч. 1 ст. 186-1 Земельного кодексу України - Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин.Такими органами влади є Головні управління Державного агенства земельних ресурсів України які знаходяться в кожному обласному центрі. У Житомирській області це відповідно Головне управління Держземагентства у Житомирській області яке і здійснює погодження проектів з землеустрою. Більш детальну інформацію про графік роботи та контактні телефони можна дізнатися за цим посиланням http://land.gov.ua/dovidkova-informaciya-zt
2013-08-14 11:22:04: Іван
Хочу приватизувати ділянку в селі для ведення ОСГ. Вже оплатив проект і маю його передати в райадміністрацію. Там видадуть довідку еколог і землевпорядчик. Але мені сказали шо пакет документів направлятименться в область і там розглядатимуть питання щодо приватизації. Чи дійсно це так? Виходить я потратив тисячі гривень на виготовлення проекту, а якісь чиновники в області можуть сказати НІ???? Підкажіть, хто саме на обласному рівні розглядає проекти землеустрою? Я так розумію частково цього питання торкався попередній користувач з Тернополя, але чесно кажучи я не зрозумів і відповіді про який конкретно орган влади йдеться.
2013-07-12 16:56:42: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Михайла з м. Тернопіль: 1) на практиці органи, які видають рішення, у самому тексті такого рішення вказують термін його дії. Проте в законодавстві вимоги про це не має. Тому, якщо у Вас вимагають написати заяву на продовження терміну дії раніше виданого рішення. То Ви маєте два варіанти: або погодитись на те, що Вам пропонують і так зробити, або ж оскаржити такі вимоги до суду; 2) згідно із ст. 186 і 186-1 Земельного кодексу України є ось так (витяг): Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної документації 1. Розгляд і затвердження землевпорядної документації проводиться в такому порядку: а) прогнозні матеріали, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель і схеми землеустрою після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування; б) проекти створення нових землеволодінь і землекористувань після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування; в) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються в порядку, встановленому цим Кодексом, і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, встановлених цим Кодексом, розпоряджаються земельними ділянками або приймають рішення про зміну їх цільового призначення; { Пункт \"в\" частини першої статті 186 в редакції Закону N 5395-VI ( 5395-17 ) від 02.10.2012 } г) проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями розглядаються і затверджуються власниками землі або землекористувачами; ґ) робочі землевпорядні проекти, пов\'язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням, після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються замовниками цих проектів. { Пункт \"ґ\" частини першої статті 186 в редакції Закону N 1443-VI ( 1443-17 ) від 04.06.2009 } 2. Зміни до землевпорядних проектів та інших матеріалів з питань землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або власників землі та землекористувачів, які затвердили ці проекти. 3. Прогнозні матеріали використання і охорони земель, проекти землеустрою, матеріали державного земельного кадастру, проекти з питань використання і охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічні матеріали обґрунтувань використання і охорони земель підлягають державній експертизі, яка здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відповідно до закону. { Частина третя статті 186 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } Стаття 186-1. Повноваження органів виконавчої влади в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 1. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов\'язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах населеного пункту або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об\'єкт будівництва або планується розташування такого об\'єкта, подається також на погодження до органу містобудування та архітектури. 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об\'єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з природоохоронним органом; історико-культурного призначення, земельної ділянки, розташованої на території історичних ареалів населених місць, земельної ділянки, на якій розміщені об\'єкти культурної спадщини, підлягає також погодженню з органом охорони культурної спадщини; лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з органом лісового господарства; водного фонду підлягає також погодженню з органом водного господарства. { Зміни до частини третьої статті 186-1 див. в Законі N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 4. Розробник подає на погодження до відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а до органів виконавчої влади, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, - завірені ним копії проекту. 5. Органи виконавчої влади, зазначені в частинах першій - третій цієї статті, зобов\'язані протягом десяти робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (копії такого проекту) безоплатно надати свої висновки про його погодження або відмову в такому погодженні. 6. Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. У разі якщо проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає обов\'язковій державній експертизі землевпорядної документації, погоджений проект подається замовником або розробником до центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, або його територіального органу для здійснення такої експертизи.
2013-07-12 12:55:18: Михайло
Доброго дня! Отримав рішення РДА про виготовлення документації із землеустрою (ділянка в селі для ведення ОСГ) у грудні 2012 року. Але поки виконавець робіт - ФОП зробив проект то дія рішення просточилась. Зараз із мене у РДА вимагають копію договору із ФОПом (укладений ше у січні) та написання заяви на продовження дії рішення. Чим це передбачено, яким нормативним документом? Адже договір я вклав у строки і оплату здійснив також у строки дії рішення. 2. Поясніть будь-ласка, питання яке турбує усіх людей хто робить землю для приватизації! ХТО СЬОГОДНІ РОЗГЛЯДАЄ ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ??? Раніше - до січня цього року ніби-то все робилось в РДА, зараз у РДА пояснюють що має все дивитись \"ЕКОЛОГ\" та десь документація передається далі \"ТАМ В ОБЛАСТІ\". Про якого еколога та про яких обласних чиновників йде мова?Яким нормативним документом визначена їх участь в такій процедурі? Дякую!
2013-06-19 18:26:04: Мирослава, юрист
для Олександра (Суми): Документація із земелеустрою виготовляється спеціалізованою організацією на підставі укладеного договору. Хто замовник такої документації - той і оплачує виконання відповідної роботи.
2013-06-18 15:19:15: Олександр
Комунальний заклад оформлює земельну ділянку, на якій знаходиться його частина, в оренду (у майбутньому планується оформлення її в постійне користування). Для цього виготовляється технічна документаціія. Чи правильно (і законно), що оплачує роботи із виготовлення такої технічної документації із землеустрою сам комунальний заклад, оскільки зараз земля знаходиться у комунальн7ій власності районної держадміністрації?
2013-06-17 16:40:17: Мирослава, юрист
для Галини (Краснокутськ, Харківська): На час виникнення Вашої ситуації питанян призначення кадастрового номеру земельній ділянці регулювалось Тимчасовим порядком присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженим ПОстановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 749. пунктом 14-2 вказаного порядку визначалося, що розгляд доопрацьованої документації із землеустрою та обмінного файла здійснюється територіальним органом Держземагентства протягом чотирьох робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 11 цього Тимчасового порядку, відповідно до пунктів 10-1-11 цього Тимчасового порядку шляхом перевірки стану врахування заявником зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки, складеному відповідно до пунктів 12-14-1 цього Тимчасового порядку. У разі коли заявник врахував зауваження, територіальний орган Держземагентства визначає кадастровий номер земельної ділянки та здійснював ряд інших дій, пов\"язаних з процедурою присвоєння номру. У разі коли зауваження заявником не враховані, територіальний орган Держземагентства повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою без позначки та протокол проведення перевірки з письмовим обґрунтуванням причин такого повернення. У разі коли зазначені у протоколі проведення перевірки зауваження не враховані протягом року з моменту його складення, визначений кадастровий номер анулюється. Повторне визначення кадастрового номера земельної ділянки із внесенням відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи здійснюється відповідно до пунктів 10 - 14-1 цього Тимчасового порядку (тобто - процедура повторєються). Однак, з 01.01.2013 року вступив в дію Закон України \"Про державний земельний кадастр\", відповідно до якого перевірка відповідності наданого електронного документа наявним даним Державного земельного кадастру та встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик щодо розроблення такого документа здійснюється Державним кадастровим реєстратором, уповноваженим здійснювати внесення відповідних відомостей до Державного земельного кадастру, протягом не більше як 14 днів. У Вашій ситуації краще не зволікати, а написати скаргу на дії державного кадастрового реєстратора - якщо він безпідставно відмовляє визначити номер, а постійно направляє на доопрацювання. Якщо ж вина виконавця документації - скаргу на їх дії. Скаргу можна подати в територіальний орган Держкомзему в області, Державне агенство земельних ресурсів, прокуратуру або ж звернутися безпосередньо до суду з відповідним позовом.
2013-06-14 20:07:51: Галина
Після смерті батьків залишився будинок з земельню ділянкою. 3 березня 2012 року держаний нотариус надала запит до відділу Держкомзему на присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки. Договір на виконання робіт був заключений 22.03.2012 року. На реєестрацію до Державного кадастрового реєстратора Відділу Держземагентства документи надійшли 22 квітня 2013 року. І почалися проблеми. Відділ держкомзему видав рішення про відмову в реєстрації і повернув їх на доопрацювання, зсилаючись на невідповідність електронного документу. І почалося \"доопрацювання\", обмінюються вони вже втретє. Скажіть, будь ласка, як довго це може продовжуватися?
2013-05-22 12:39:59: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Миколи із Черкас: відстані, про які Ви запитуєте, визначені в п. 6.5. і таб. 6.2 ДБН Б.2.4-1-94 \"Планування і забудова сільських поселень\". Вони чинні із 01.03.94 р. Їх прийнято на заміну РСН 175-86ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд». Тому, імовірно, що потрібно Вам шукати РСН 175-86ДП «УкрНДІпроцивільсільбуд». Адже можливо, що дорогу було визначено і корівники збудовано ще до 01.03.1994 року.
2013-05-22 12:19:34: Микола (юрист КВУ)
Відповідь Галині із Львівської області: Ваша ситуація дуже складна. Тому, без безпосереднього огляду наявних документів і детального вивчення їх змісту я можу надати лише поверхневу консультацію. А саме: в матеріалах спадкової справи, яку нотаріус завів під час оформлення Вами спадщини, є копія державного акту; в районному архіві скоріше за все є рішення сільської ради по передачі у власність такої ділянки; імовірно, що технічна документація зі складання державних актів на право власності на земельну ділянку зберігається в районному відділі (управлінні) земельних ресурсів Держкомзему України, а також у виконавця робіт (організації чи підприємця, який займався виконанням робіт). Сподіваюсь, що я зміг Вас зорієнтувати у потрібному напрямку.
2013-05-21 09:57:04: Галина
У спадщину отримали земельний пай,який складається з чотирьох ділянок.Кожна ділянка мала свій кадастровий номер.На даному етапі проводимо переоформлення зем.акту на право приватної власності зі спадкодавця на спадкоємців.В процесі \"загубилася\"одна ділянка,бо нібито загубилися документи у сільраді. Запитання:Де в даному випадку можна віднайти інші документи про наявність \"загубленої\"ділянки на території сільради?(Старий держакт вилучили,на руках є свідоцтво про право на спадщину за законом,в якому чітко зазначені дані 4 ділянки)
2013-05-20 23:08:10: Микола
Підписав договір із приватною структурою на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення осг, отримав проект, але на схемах зовнішніх меж земельноі ділянки є моменти з якими я не згоден, чи можу я вимагати доопрацювання проекту, у випадку відмови з боку фірми чи залишаюсь я зобовязаним платити за проек? бо з одного боку в такому вигляді як він є він мені не потрібен, а з іншого боку - у договорі таке зобовязання прописане. І багато не зрозумілих речей на самій схемі - на ділянці знаходиться господарське приміщення яке є у моій власності - корівник, але сусідні межі майже впритул приходять під його стіни - 5 - 10 метрів! Чи є нормативний документ який регулює таку відстань і чи може дорога сільради проходити біля стіни корівника взагалі без відстані??? Тобто двері корівника відкрив - а вони вже на дорозі!!! Прошу - підкажіть будь-ласка, яким документом такі відстані визначені?
2013-04-02 09:17:35: Федір
Я Вам дуже вдячний!
2013-03-28 16:41:27: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Федора із м. Вінниця: в чинному законодавстві є чіткий строк протягом, але не довше якого організація, що виготовляє документацію, повинна провести всі необхідні роботи і виготовити документи. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 28 З.У. \"Про землеустрій\" максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. Між Вами і організацією, яка здійснює виготовлення документації, має бути укладений відповідний договір, один оригінал примірника якого має бути у Вас. Якщо вони порушують строки. то на це можете поскаржитися тому, хто видав такій організації ліцензію на землевпорядні роботи. Зокрема, можна подати скаргу начальнику головного управління Держкомзему в області або ж оскаржити порушення терміну договору до суду. Відмовки, що \"вирішують чиновники в Києві роками\" - це відмовки. Адже Ви за те і платите організації з якою заключили договір, щоб згідно встановленої процедури вони виконали умови підписаного з Вами договору. Додатково раджу на цій сторінці прочитати статтю \"Порушив строки видачі держакту – отримуй штраф\".
2013-03-28 14:15:55: Федір
Доброго дня! Подав необхідні копії документів із РДА у приватну фірму для розробки документації з метою приватизації землі для ведення ОСГ. Звичайно, мені хотілось знати, скільки часу триватиме їхня робота по розробці документації. Мені сказали, шо після січня цього року процедури змінилися (РДА не дає погоджень) і у звязку з тим що на незрозуміло що треба погодження, яке дадуть тільки дядьки в Києві, процедура може тягнутися роками. Скажіть будь-ласка, який саме орган у Києві і на що дає погодження (чим це передбачено)? Чи дійсно рішення даного органу можуть бути безкрайніми в часі? Якісь особливі умов договору між фізичною особою і такимими фірмами повинні бути у частині термініів виконання роботи Виконавцем? А то так ставлять питання, типу - \"дядьки в Києві погоджують тому, хто їм у цьому посприяє\"! Короче як завжди відчутні отримали \"пакращіння\" після чергових реформ!!! Щиро дякую!
2013-03-18 10:21:41: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Дмитра із Шахтарська: згідно із ст. 27 З.У. \"Про землеустрій\" Ви маєте право на вибір розробника та укладення з ним договору. Якщо ж Ви вже уклали договір і поміняти розробника не можете, то доведеться йти на ті його умови, які прописані в укладеному договорі. Якщо в договорі не прописано, що Ви повинні надати конаріально посвідчені копії, то таких копій Ви можете й не надавати. Посвідчення копій печаткою організації, на мою думку, цілком прийнятне. Якщо розробник думає інакше, то просіть хай у письмовій формі напише Вам листа в зв\'язку з чим він просить саме нотаріально посвідчені копії документів.
2013-03-15 16:14:02: дмитро
Для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розробник просить надати копії установчих документів організаціїї, копію статуту, копіїї свідоцтва та витягу з державного реестру речових прав та обтяжеь на нерухоме майно, засвідчені нотаріально. Однак чинне законодавство(ЗКУ, ЗУ \" Про землеустрій\", ПОСТАНОВА КМУ від 26.05.2004 р. № 677\"Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок\" ) не вимагає копій, засвідчених саме нотаріусом. ми просимо прийняти документи, засвідчені підписом та печаткою нашої організації. зрозуміло, що розробник у даному випадку перестраховується. але все ж таки, чи маємо ми таке право, чи ні? маємо 35 об\'єктів нерухомості, проекти розробляються за бюджетні кошти, однак документація для подання розробнику ведеться за рахунок організації.
2013-03-13 18:01:37: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Яни з Конотопа: відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України \"Про оренду землі\" орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування. Тому, питання отримання в оренду державної землі вирішує орган виконавчої влади, а не місцевого самоврядування. міська рада наділена правом надавати в оренду землю, яка є землею комунальної власності відповідної громади. Ткаож слід враховувати і ст. 134 Земельного кодексу України. яка передбачає, що для укладення договору оренди земельної ділянки потрібно не просто подати заяву, але й придбати її на земельних торгах. І лише окремі винятки, коли торги не проводяться. Посилання на ЗК: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page5 Тому, слід врахувати, яку ділянку, кому вона належить, цілі отримання і подальшого використання тощо.
2013-03-13 15:40:06: Яна
Добрий день,підскажіть будь ласка,наскільки я розумію то я можу звернутися до міської ради з відповідною заявою та отримати у оренду земельну ділянку що знаходиться у державній власності?дякую
2013-02-26 09:59:42: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги м. Костопіль. Відповідно до ч. 6, 7 ст. 118 Земельного кодексу України - Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об\'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку. Отже, для вирішення питання слід письмово звернутися до міської ради, яка має розглянути звернення та надати відповідь, і виходячи з результатів розгляду звернення діяти далі.
2013-02-25 15:54:19: Ольга
Чи можу я приватизувати земельну ділянку,яка знаходиться напроти мого будинку(в мене є договір оренди з 2006 року),яка є власністю міської ради,яка мені в цьому відмовляє .земельна ділянка для городництва,під будівництво не підходить.На неї претендує людина земельна ділянка якої межує з ділянкою яка в мене в оренді,і влада хоче їй передати ділянку,а не мені,які для цього є првові підстави? До кого мені звертатись?Дякую!
2013-02-25 10:12:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії м. Умань. Відповідно до ст. 21 З.У. Про землеустрій - Організацію і планування землеустрою на загальнодержавному і місцевому рівнях здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених Конституцією України , Земельним кодексом України , цим Законом та іншими законами України. Згідно з ст. 22 цього Закону - Землеустрій здійснюється на підставі: а) рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою; б) укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою; в) судових рішень. Відповідно до ч. 4 ст. 15 З.У. Про оренду землі - Невід\'ємною частиною договору оренди землі є: план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); акт приймання-передачі об\'єкта оренди; проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом. Оскільки стаття 6 З.У. Про оренду землі вказує, що право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до закону, то договори оренди землі без документації з землеустрою не будуть зареєстровані,а отже не матимуть юридичної сили, що матиме негативні наслідки, як для орендодавця - сільської ради, так і для орендаря.
2013-02-23 11:16:47: Юлія
Скажіть будьласка чи може сільська рада надавать в оренду землі державної та комунальної власності терміном на 1 рік без проекту землеустрою!
2013-02-18 09:42:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра Полтава. Відповідно до ч. 2 ст. 16 З.У. Про оренду землі - Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, або за результатами аукціону. Отже, якщо за період часу з моменту видання розпорядження райдержадміністрацією та по цей день не було нового розпорядження про припинення чинності попереднього - воно є дійсним. Що стосується поняття попереднього договору оренди то його в даному законі немає. Але прямої заборони укласти такий договір закон не містить, тому маєте повне право укласти цей договір попередньо (до проставлення свого підпису) ретельно вивчивши всі його умови.
2013-02-17 13:08:13: Олександр
для Миколи: Доброго дня! Маю розпорядження від РДА від 21.12.2012року \"про надання в користування на умовах оренди земельної ділянки для ведення фермерського господарства\". Текст такий: відповідно до статті 6, пункту 7 частини 1 статті 13,пункту 2 статті 21 Закон України \"Про місцеві державні адміністрації\" пункт \"а\" статті 17, статей 31, 93 Земельного кодексу України, статті 7 Закону України \"Про фермерське господарство\", з метою підвищення ефективності використання земельних ділянок та сприяння веденню фермерського господарства, на підставі заяви від Олександра. 1. Надати Олександру в користування на умовах оренди земельну ділянку із земель запасу сільскої ради загальною площею 10,50 га для ведення фермерського господарства строком на 10 років. 2. Надати дозвіл Олександрові на виготовленя технічної документації із землеустрою по передачі в користування на умовах оренди земельної ділянки із земель запасу сільської ради загальною площею 10,50 га для ведення фермерського господарства. Виготовлену технічну документацію подати для розгляду та затвердження в установленому порядку в строк, передбачений чинним законодавством. 3. Юридичному відділу апарату державної районної адміністрації забезпечити підготовку та укладання попереднього договору оренди вказаної земельної ділянки із землекористувачем на період до виготовлення і затвердження технічної документації. Підкажіть будь-ласка, чи нас ьогоднішній день це розпорядження дійсне? Як діяти далі? Бо щось на ніхто нічого не знає. Час підходить до весняно польових робіт, а земля є перелогами, потрібно ще добре підготовити грунт. Чи можливо в дійсності заключити попередню угоду, на період поки переведеться земля з перелогів в орну та виготовиться технічка?
2013-02-06 10:13:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги (Житомирська обл.) Відповідно до ч. 3, 4 ст. 26 З.У. Про землеустрій - Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором. Подання документації із землеустрою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, для внесення відомостей до Державного земельного кадастру від імені замовника документації здійснюється її розробником, якщо інше не встановлено договором.Отже, взаємовідносини між замовником (громадянин) та виконавцем робіт (пп, земагенство, територіальні органи земкадастру та інш.) регулюються законом та договором. Але, як вказано в ст. 28 З.У. Про землеустрій - п. г, ч. 1 - г) виконувати такі роботи із складання документації із землеустрою мають у строк, передбачений договором. Максимальний строк складання документації із землеустрою не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору. Це стосується і державної реєстрації виготовленої документації в держземкадастрі. Що стосується строків отримання витягу із держреєстру прав власності на земельну ділянку в державній реєстраційній службі органів юстиції, то цей 6-ти місячний строк на такі дії не поширюється, якщо інше не встановлено договором.
2013-02-05 20:48:04: Ольга
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка, а термін виконання документації - пів року - це термін на повне виконаннядокументації (від подачі документів у ПП до видачі державного акту\\свідоцтва на власність), чи це термін на виготовлення технічної документації до погодження у Держземагентстві
2013-01-28 15:19:04: Мирослава, юрист
для Юлії (Рівне): Якщо я правильно зрозуміла, то Ви оформляєте право власності на земельну ділянку. Однак, я не зрозуміла: це земельна ділянка, яка вже перебувала у Вас в користуванні і Ви її бажаєте приватизувати (виготовляється технічна документація) чи земельна ділянка, яку Вам надали безоплатно у власність із земель комунальної/державної власності (виготовляється проект землеустрою) (ч.1 та ч.6 ст. 118 ЗК України відповідно). Як би там не було, і в першому, і в другому випадках - це документація із землеустрою (ст. 25 Закону про землеустрій). Оскільки договір укладено 07.12.2011 року, то дані відносини поширюється норма Закону України \"Про землеустрій\" щодо строку виготовлення \"технічної документації\" протягом шести місяців. Невиконання умов договору протягом вказаного періоду дає Вам право звернутися до суду з позовом про про захист прав споживача, виконання зобов’язання в натурі,стягнення пені та відшкодування моральної шкоди. Єдине, на що одразу звертаю Вашу увагу: на стягнення пені та відшкодування можна розраховувати, якщо Виконавець договору не до веде, що умови договору не були виконані не з його вини. Так, з січня 2013 року державні акти на земельну ділянку не видаються, однак це не означає, що громадяни не можуть оформити право власності на земельну ділянку. Замість державного акту власник землі має отримувати свідоцтво про право власності на нерухоме майно (ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень»), яке повинно видаватися органами державної реєстрації прав. Однак, положень щодо необхідності виготовлення проекту землеустрою (техдокументації), затвердження такої документації ніхто не скасовував. Тому, якщо Ви замовили проект земелеустрою, топ. 9 Порядку розрозблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 677, розроблений проект відведення земельної ділянки ВИКОНАВЕЦЬ (Ваш ПП) подає ..., на погодження відповідній комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, за місцем розташування земельної ділянки. Погодження відбувається в порядку ст. 186-1 ЗК України. Після одержання позитивного висновку державної експертизи проект відведення земельної ділянки розглядається сільською, селищною, міською радою, районною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, затверджується ними або в установленому порядку подається до інших органів, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок. Якщо Ви замовляли технічну документацію, то не потрібно проходити етап затвердженяя та погодження документації. Власник для проведення державної реєстрації права власності на землю може звернутись з відповідною заявою та документами до реєстраційної служби самостійно або через державного кадастрового реєстратора, який проводив реєстрацію земельної ділянки. При проведенні державної реєстрації права власності через державного кадастрового реєстратора реєстраційну службу відвідувати не доведеться, документи будуть видаватись через відповідного державного кадастрового реєстратора. Таким чином, Вам необхідно \"змусити\" Виконавця договору виготовити документацію та отримати її в нього. Після цього - звернутися для реєстрації права власності на земельну ділянку у вищезазначеному порядку.
2013-01-26 18:07:47: Юлия
Доброго дня! Допоможіть будь - ласка, в даній ситуації. 07.12.2011 року мною було заключено договір з ПП на виготовлення технічної документації щодо складання державного акту. Даним ПП лише 12.11.2012 року мою документацію було відправлено до земельного відділу (як було мені сказано \"на визначення кадастрового номера\"). Але, на цьому все знову зупинилося. 18.01.1013 року я зателефонувала до даного ПП , але мені було повідомлено, що станом на сьогоднішній день земельний відділ не приймає ніяких рішень , оскільки державні акти відмінено. Що мені робити? Адже, я заплатила 1500 грн . за виготовлення тех документації! І взагалі, на даний момент я не маю не старого держ акту ... і не маю можливості виготовити новий
2013-01-25 12:21:23: Мирослава, юрист
для Федора (Вінниця): Видача дозволу на виготовлення проекту землеустрою передбачена нормами Земельного кодексу України (ч.ч.4, 7 ст. 118, ч.3 ст. 123, ч.11 ст. 151). \"Строку дії\" такого дозволу (рішення ради чи адміністрації) законодавець станом на сьогоднішній день не передбачає. На практиці, в рішенні ради про надання дозволу вказується період часу, протягом якого особа повинна виготовити документацію. Єдине обмеження, яке містить чинне законодавство, так це те, що передбачає Закон України \"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву\" від 16.09.2008 року. Зокрема, п.3 Прикінчевих положень Закону визначає, що прийняті і не виконані до набрання чинності цим Законом (14.10.2008 року) рішення відповідних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про погодження місця розташування об\'єкта або про надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки зберігають чинність протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, а розроблені відповідно до цих рішень проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розглядаються в установленому законом порядку... Отже, рішення, прийняті до 14.10.2008 року мали бути виконані до 14.10.2010 року. До рішень прийнятих після 14 жовтня 2008 року із зазначених питань, цей пункт відношення не має.
2013-01-25 09:35:55: Федір
Доброго дня! Уточніть будь-ласка - дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки виданий органом місцевого самоврядування має термін прострочення? на протязі якого часу після його отримання можна укласти договір про виготовлення документації із землеустрою і чим це передбачено?
2013-01-11 13:32:31: Мирослава, юрист
для Федора (Вінниця): 1) Саме після отримання рішення органу місцевого самоврядування чи адміністрації про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки наступним кроком є виготовлення документації із землеустрою. Така документація замовляється у відповідної організації, яка має дозвіл на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону, про що укладається договір між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою. Державнйи акт виготовляється після технічної документації, адже його не видадуть, поки така документація не буде затверджена. 2) Щодо комісії, то її ст. 186-1 Земельного кодексуПостанова Кабінету Міністірв України від 23.12.2009 року №1420 \"Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України \" прямо передбачала ї діяльність (з 06.12.2012 року внесено зміни до ЗК України, де функції по погодженню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок виконують територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин). До 06.12.2012 року такі Комісії утворювалися при районних та міських держадміністраціях - у районах і мм. Києві та Севастополі, міською радою - у містах обласного значення. Передбачалося, що до складу комісії входять уповноважені в установленому порядку на підписання та скріплення печаткою відповідних висновків представники: територіального органу Держземагентства; органу містобудування та архітектури; Мінприроди; органу санітарно-епідеміологічної служби; органу охорони культурної спадщини. ЗК України передбачав, що підставою відмови у погодженні проекту може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Відмова повинна бути обгрунтованою і кожна особа, кому відмовлено в погодженіі, має право знати іфнормацію, яка стосується його особисто.
2013-01-10 12:06:57: Федір
Доброго дня! Вдячний Вам за змістовну консультацію, єдині моменти, які до кінця не зрозумів 1) після отримання громадянином рішення органу місцевого самоврядування на приватизацію землі по веденню ОСГ та дозволу на розробку документації із землеустрою який наступний крок? Я так зрозумів шо розробка технічної документації із землеустрою із організацією, яка має на це дозвіл. Якшо так, то не до кінця зрозуміло на якому етапі робиться документ про право власності у держагенстві??? Він робиться після того як зроблена технічна документація (тобто на її основі) чи паралельно із нею. 2) Проясніть будь-ласка, що це за «Комісія з розгляду питань пов’язаних з погодженням документації із землеустрою».Вже сама назва звучить корупційно!!! Це вони при якому органі? Якшо людина в селі хоче приватизувати землю для ОСГ то яка саме комісія розглядає документацію (вона в районі чи області)? Яким нормативним документом передбачене створення цієї комісії і хто до неї входить? У яких випадках ця комісія може відмовити у погодженні проекту землеустрою і як можна отримати від неї детальне обґрунтування причин відмови?
2013-01-09 12:30:37: Мирослава, юрист
для Ольги (Братський район): Щодо першого питання про вартість робіт по виготовленню документації із земелеустрою, то як було вказано в статті вище, вартість робіт за виготовлення технічної документації з видачі держактів відповідно до вказаного Указу встановлена у розмірі п\'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак ще передбачається оплата за роботу з виготовлення державних актів права власності на земельні ділянки, розмір якої обумовлюється договором на підставі кошторису, укладеним між громадянином і виконавцем робіт. Пільг для будь-яких категорій громадян щодо здешевлення згаданих робіт чинним законодавством не передбачено. Щодо питання виготовлення державного акту після смерті чоловіка, то не зовсім зрозуміло, що мається на увазі. Якщо має місце ситуація, що Договір на виготовлення документації із земелеустрою укладав Ваш чоловік, однак він помер до виконання умов такого договору, такий договір слід, швидше за все, слід переукладати.
2013-01-08 19:27:04: оЛЬГА
у МЕНЕ ДОКУМЕНТИ У вОЛІ ВЖЕ ЗРОБЛЕНІ У МЕНЕ ПРОСТО НЕ БУЛО КОШТІВ ЩОБ ЗАПЛАТИТИ А СКІЛЬКИ КОШТУЄ ТОЧЬНО НЕ ЗНАЮ ПО ЗАКОНУ ЯКА СУМА ПЛАТИТЬСЯ ЗА ВИГОТОВЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ МЕНІ ГОВОРЯТЬ ЩО 1500 ГРН. ЧИ ПРАВДА ЦЕ І ЧИ ТЕПЕР ЦЕ НЕ ПІЗНО ЩОБ Я ЗАРАЗ ЗРОБИЛА ДЕРЖАВНИЙ АКТ ПІСЛЯ СМЕРТІ МОГО ЧОЛОВІКА
2012-12-28 10:53:38: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини (Львів). З поставленого запитання є зрозумілим, що технічної документації на отриману у власність землю немає. Отже її слід виготовляти Вам. По-перше, земельну ділянку слід обміряти. Для цього звертаєтесь у землевпорядну ліцензовану організацію, фахівці якої виїдуть на місце знаходження земельної ділянки та зроблять відповідні обміри та складуть план-схему (абрис). По-друге, Вам слід звернутися з договором дарування, паспортом, ідентифікаційним номером, та план-схемою (абрисом) до органу місцевого самоврядування (міська, сільська рада) тощо, тобто туди, де знаходиться земельна ділянка. У місцевій раді є відповідний відділ або окремий фахівець, який наділений повноваженнями щодо оформлення дозволу на розроблення проекту землеустрою та виготовлення технічної документації на землю. Для цього і потрібні вищевказані документи. Там же Ви маєте написати заяву на ім\'я міського (сільського) голови про надання дозволу на виготовлення тех.документації. Вашу заяву та додані документи розгляне відповідний фахівець та відповідна депутатська комісія і дане питання буде вирішуватися на черговій сесії місцевої ради. За результатами розгляду Вашої заяви та документів, рада прийме рішення про надання дозволу на виготовлення тех.документації на землю. І коли Ви отримаєте відповідне рішення маєте звернутися з ним та своїм паспортом до ліцензованої землевпорядної організації, з якою укладете письмовий договір і яка буде виготовляти тех.документацію.
2012-12-28 08:42:34: Ірина
Мені мама подарувала 1/2 будинку та земельну ділянку біля будинку, друга 1/2 будинку знаходиться у користуванні зовсім других родичів, і мені потрібно документи переоформити на себе. До всіх документів мені потрібна технічна документація або проект відведення на земельну ділянку попереднього власника, де її брати і куди звертатись. Дякую.
2012-11-28 17:15:07: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Наталії із Запоріжжя: у Вашій ситуації є кілька варіантів дії: варіант 1 - оплатити за виготовлення файлу і не мати тривалої тяганини; варіант 2 - спробувати оскаржити те, що файл у не повному обсязі та спробувати через звернення зі скаргами до прокуратури і ін. органів влади з\'ясувати хто винен у тому, що файл у не повному обсязі та добиватися притягнення винної особи до відповідальності. Другий варіант може бути більш затратним по часу і по коштам, адже невряд чи без допомоги юриста чи адвоката Ви самостійно фахово зможете захистити власні права. Є й третій варіант. Зараз оплатити за виготовлення файлу і паралельно оскаржити те, що файл у неповному обсязі. Якщо в процесі оскарження вдасться встановити з чиєї вини файл був не в повному обсязі, то витрачені на виготовлення файлу кошти можна буде спробувати компенсувати за рахунок винуватця. Але й це скоріше за все потребуватиме звернення у суд.
2012-11-27 21:45:32: Наталья
Подскажите, пожалуйста. Есть госакт на дачный участок на моего отца, который умер в феврале 2012г. Для оформления наследства необходим \"Витяг з поземельної книги\". Подала заявление в Госкрмзем в июле. Госкомзем отправил запрос в ДЗК, который отвечает, что файл \"в неповному обсязі\", и я должна оплатить изготовление XML-файла, и его изготовят через 30 дней. Как мне поступить?
2012-10-17 18:08:33: Мирослава, юрист
для Вадима (Черкаси): Якщо земельна ділянка, що знаходиться біля Вашого будинку надана Вам лише в користування, то у приватну власність її можна отримати шляхом риватизації. Для цього потрібно: Крок 1. Написати заяву до місцевої ради чи районної державної адміністрації за місцезнаходженням земельної ділянки про приватизацію земельної ділянки. Крок 2. До заяви долучити технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки. Крок 3. Через місяць після здачі заяви – отримати рішення місцевої ради/державної адміністрації про приватизацію земельної ділянки. Крок 4. Укласти договір на виготовлення технічної документації зі складання державного акту на право власності на земельну ділянку із землевпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію. Крок 5. В територіальному органі земельних ресурсів (Держкомагенства) отримати державний акт та зареєструвати право власності на земельну ділянку. Технічними матеріалами та документами, що підтверджують розмір земельної ділянки, є насамперед дані БТІ, документи, що посвідчують права на землю (договір оренди, державний акт на право користування земельною ділянкою, витяги з реєстрових, господарських, земельно-шнурових книг тощо). Також за наявності технічна документація із землеустрою або проект відведення земельної ділянки. Як «технічні матеріали та документи, що підтверджують розмір земельної ділянки» в розумінні ч.2 ст. 118 ЗКУ використовується також технічна документація, спеціально розроблена для визначення розміру ділянки - наприклад, у м. Рівному поширена розробка «Протоколу обстеження і погодження меж земельної ділянки, що передається у власність».
2012-10-15 12:48:17: Вадим
які документи потрібно для того щоб приватизувати присадибну земельну ділянку? і в яких нормативних актах зазначений перелік документів! чи потрібен технічний паспорт на будинок для приватизації земельної ділянки (БТІ невидає тех паспорт взявку з тим що залишок будинку 30 %)дякую за відповідь!
2012-06-19 15:30:10: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Зої з Харківської області: згідно ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу України громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної державної адміністрації за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб). У даній ситуації Ви можене згідно ст. 121 Земельного кодексу України просити надати дозвіл на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в розмірі не більше 2,0 гектара.
2012-06-13 16:20:44: Зоя
Назвіть,будь ласка перелік документів,необхідних для отримання розпорядження голови райдержадміністрації \"Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки \" за рахунок земель запасу ,розташованих за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства ?
2012-05-09 16:05:30: олена
Для Микола (Миколаїв) : Вы можете піти до землевпорязної організації, надати їм копії всіх документів на земельну ділянку та замовити \"винос в натуру\". Вони повинні виходячи з ваших даних оформити всі документи та перенести межові знаки на вашу ділянку. При цьому оформляється акт прийомки-передачі мкжових знаків на зберігання, посвідчується це все діло документально. Документація про винос буде у вас на руках посвідчена начальником місцевого управління Держкомзему, а це документ, що має юридичну силу. Далі консультуйтесь з юристом)
2012-04-26 18:10:30: Мирослава, юрист
для Миколи (Миколаїв): Ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» передбачає загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов\'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення (якщо я правильно зрозуміла зміст рішення). У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону (від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та встановлює новий строк виконання) і не пізніше п\'яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення. Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону. У разі якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 цього Закону та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу (посадової особи), що його видав. Тому, якщо вищенаведений порядок порушено – Ви маєте право оскаржити дії/бездіяльність, рішення державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду. Щодо питання встановлення межових знаків, то є Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 №376 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10 ). Відповідно, в ній визначено, що межі земельних ділянок, що виділяються власникам земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості), які будуть використовуватись їх власниками самостійно, закріплюються межовими знаками кожна окремо. Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (користувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноваженою ним (ними) особою. Виконавцем є юридична або фізична особа, яка отримала ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Будь-які збитки, завдані особі порушенням її прав, відшкодовуються в судовому порядку.
2012-04-24 15:30:01: Микола
Моя тещя в спадщину від мачухи отримала сертифікат на землю, я за її дорученням з сертифіката на тещу зробив державний акт, земля була в оренді в ЗАТ, договір утратив силу, ми подали в ЗАТ заяву щоб нашу землю не обробляли но вони заяву не прийняли і дальше користувалися нашею землею, ми подали до суду,суд виніс постанову щоб ЗАТ звільнив та повернув тещі землю за актом приймання передачі і з передачею їй незібраного врожаю, ЗАТ подавало апеляцію і тягнуло час до тих пір поки не зібрало врожай,но рішення суду не змінилося. В натурі землю нам ніхто не виділяв, межевих знаків не має.Виконавчий лист уже більше 6 місяців у виконавчьої служби,вони тільки виписали штраф ЗАТ на 1020 гривень.У виконавчью службу я написав заяву щоб залучили геодезистів, щоб землю виділили в натурі. Мені сказали що геодезисти не мають техніки яка копала би землю під стовпи а їх треба закопувати на 2 метри в землю і виконавчий лист повернеться без розгляду, що Ви мені можете підсказати по цій справі. Як встановити межеві знаки і хто їх встановлює, як повернути врожай який був зібраний ЗАТ,рішення суду набрало законної сили 24 серпня 2011 року а врожай ЗАТ зібрало в кінці травня 2011 року. Державний акт отримано 14 вересня 2010 року з тих пір ми не отримуємо ніяких прибутків, тому що нам не передають землю.
2012-04-09 20:33:31: Мирослава, юрист
для Ірини (Миколаїв): Якщо я правильно Вас зрозуміла, то це Ви виявили, що на частину Вашої земельної ділянки інша особа має дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. Звідси, якщо Ви вважаєте, що таке рішення органу місцевого самоврядування чи районної адміністрації про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою є незаконним, Ви маєте право його оскаржити, написавши відповідне звренення до прокуратури, або подавши відповідний позов до суду.
2012-04-05 10:22:56: Ірина
При реєстрації договору оренди виявилось, що на частину земельної ділянки яка надається в оренду було надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Мої дії з цього питання?
2012-02-16 20:23:45: Андрей
Спасибо, еще раз Миростава, за то, что уделяете мне время, выбор в пользу Центр ДЗК, стало то что это госпредприятие, и хоть как то можно на них повлиять по закону, так как ЦК говорит, договора, обоюдостороннее соглашение, но согласно земельного законодательства, я имею право выбора землевпорядных организаций, но вот не написано на каком основании мне могут отказать, придется писать им заявления каждые 15 дней, и если они заключат с кем нибудь договор писать в прокуратуру, чтобы защитить свое конституционные права, вроде статья 24. они просто не хотят соблюдать Закон о защите конституционных прав на землю, ведь это им не выгодно... буду думать, как можно защитить свои права.
2012-02-16 17:07:53: Мирослава, юрист
для Андрія (Полтава): Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян особами, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін, про що укладається відповідний договір. ЦЕ не обов\'язково може бути ДП «Центр земельного кадастру». Крім того, укладення договору відбувається за добровільністю сторін, це є не обов\'язок особи, а її право. Будь-які дії/бездіяльність осіб, які особа вважає незаконними, можуть бути оскаржені або шляхом подання позовної заяви, або шляхом подання скарги.
2012-02-15 16:32:08: Андрей
у меня опять к вам просьба, был на приеме в Полтавська регіональна філія ДП «Центр земельного кадастру», написал заявление, объяснил, что хочу что бы стоимость проекта была согласно закону. Начальник сообщила что вернет заявление с пометкой что у них очень много работы и она не может заключить со мной договор. Что мне делать?
2012-02-03 20:37:18: Андрей
Огромное спасибо Мирослава
2012-02-03 16:55:18: Мирослава, юрист

для Андрія (Полтава): Щодо вартості робіт із землеустрою, то вона визначається згідно з кошторисом на виконання робіт, який складається на підставі Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг і (далі - розміри оплати), які затверджено наказом Держкомзему України, Мінфіну, Мінекономіки від 15.06.01, N 97/298/124 та зареєстровано в Мін\'юсті України 10.07.01 за N 579/5770. На виконання п.21 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо врегулювання цін (тарифів)» наказом Держкомзему України від 12 серпня 2004 року №264 затверджені граничні розміри плати з виконання землевпорядних робіт (http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1042-04 ). Крім того, сам же Держкомзем України (Лист від 27.12.2004 №14-17-2-Т2235/11203) (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.9704.0) звертаю увагу на те, що розміри плати з виконання землевпорядних робіт (без врахування податку на додану вартість) є наступними: а) для ведення особистого селянського господарства - не більше 150 гривень. Якщо особисте селянське господарство розташоване на двох земельних ділянках, застосовується коефіцієнт 1,1; на трьох - 1,2; на чотирьох і більше - 1,4; б) для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка), для індивідуального дачного будівництва - не більше 176 гривень; в) для ведення садівництва, будівництва індивідуальних гаражів - не більше 132 гривень.

2012-02-02 22:07:34: Андрей
мне в понедельник идти в местный центр ДЗК, обсуждать цену и подписывать договор, из предварительного разговора с их юристом, он мне сообщил что ни на какие 153 грн. за проект я не должен рассчитывать (разрешение на 2 г. под ОСГ есть, согласно 121 статьи), на какие законы или распоряжения я должен опираться, что бы защитить свои права и цену в 153 грн..
2012-01-31 14:43:53: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Володимира з Вінниці: ч. 1 ст. 1 Закону України \"Про землеустрій\" передбачає, що до видів робіт із землеустрою відносяться обстежувальні, вишукувальні,топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи, що виконуються з метою складання документації із землеустрою. Відповідно до ст. 8 Закону України \"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)\" документація із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) включає: проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв); технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку. Якщо по простому, то мова йде про виготовлення документів, які підтверджують місцерозташування земельної ділянки, її межі, положення ділянки відносно до суміжних земельних ділянок та ін. Що стосується Державного акту про право власності на землю, то він є документом, котрий підтверджує право власності на ділянку. Водночас, згідно ст. 11 ст. 8 Закону України \"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)\" встановлення меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку. Земельні ділянки, які будуть використовуватися їх власниками, самостійно закріплюються межовими знаками встановленого зразка кожна окремо. Земельні ділянки, які їх власники або інші особи будуть використовувати єдиним масивом, закріплюються межовими знаками встановленого зразка лише по окружній межі єдиного масиву. Згідно ж із ст. 12 зазначеного закону оформлення державних актів на право власності на земельну ділянку власникам земельних часток (паїв) здійснюється землевпорядною організацією, яка виконала землевпорядні роботи щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості). Таким чином, в натурі на місцевості ділянка виділяється у процесі проведення робіт із землеустрою. А вже після їх проведення видається Державний акт. Можливо ті хто Вам казав мали на увазі, що право на таку ділянку Ви набудете лише після отриманняДеаржавного акту на право власності.
2012-01-31 02:44:04: володимир
Хотів би зрозуміти що саме входить в перелік робіт привиготовленні проекту землеустрою і чому аж півроку надається на виготовлення проекту землеустрою. чи можливо скоротити терміни ? І Ще мені сказали що землю яку я маю отримати мені виділять в натурі після отримання державного акту. чи це так??? Дякую.