Виробнича чи невиробнича травма?

У яких випадках травма, отримана на тій території, де людина працює, може вважатися виробничою? Мій чоловік, коли вже йшов додому з роботи, спіткнувся на подвір'ї фірми, упав і зламав руку. Керівництво фірми каже, що він у цей час не виконував роботу, тож виробничою цю травму назвати не може. Як має бути правильно?


В. Ткачук, м. Київ


Консультує Мирослава Примак, юрист Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України»:


- Це питання регулюється Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232, та Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 22.03.2001 №270.


Відповідно до постанови №1232 розслідування проводиться в разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю.


За загальним правилом, розслідування та облік нещасних випадків, котрі сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.


Пунктом 3 порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270, передбачено, що травмою невиробничого характеру також вважається травма, отримана під час прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації і не використовувався в інтересах цієї організації.


Разом з тим зауважуємо, що наказом роботодавця створюється комісія з розслідування, до компетенції якої належить з'ясування обставин і причин нещасного випадку, визначення, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом, та складання відповідних актів згідно з вимогами вказаних порядків.

Інна Косянчук
Урядовий кур’єр
2014-06-19 11:07:34: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили з Конотопа. Відповідно до статті 179 Кодексу законів про працю України - За бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Отже, можна запропонувати працівниці що перебуває у відпустці по догляду роботу на вищевказаних умовах, і якщо вона погодиться і вийде то тоді перевести її на основне місце роботи про що видається наказ. Якщо ж працівниця не пристане на пропозицію, то в період перебування її у відпустці, перевести її на основне місце роботи неможливо.
2014-06-18 15:56:31: Людмила
Доброго дня! Дуже дякую за швидку відповідь. Що робити з працівником, який працює за строковим трудовим договорм, я зрозуміла. Тільки виникло ще питання стосовно другої - переведеної штатної працівниці, яка на час звільнення першої працівниці ще знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3х років. Наскільки я розумію, то її потрібно було б перевести назад, на її основне місце роботи. Але яким чином зробити це під час відпустки по догляду? Дякую.
2014-06-16 09:04:07: Вячеслав юрист КВУ
Для Людмили з Конотопа. Стаття 39-1 Кодексу законів про працю України визначає порядок продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк, а саме там вказано, що якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Отже, перший штатний працівник звільнився, і в день подання ним заяви на звільнення , а отже це є його фактичний вихід на роботу, прийнятий на його місце тимчасовий працівник в цей же день повинен був бути звільнений. Якщо після звільнення основного працівника , тимчасовий продовжує працювати, то його строковий договір вважається укладеним на невизначений строк і цей працівник вже займає основне місце роботи і не є тимчасовим працівником.
2014-06-13 11:09:58: Людмила
Доброго дня! Моє запитання не стосується вказаної теми, але воно стосується трудових питань. Де його можна запитати я не знайшла, тому пишу в цій темі, вибачте. Буду вдячна за допомогу. Скажіть, будь ласка, як має вчинити роботодавець в такій ситуації: працівниця перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. На її місце була тимчасово переведена штатна працівниця, яка теж пішла в декрет. Після чтого було прийнято нового працівника за строковим трудовим договором на місце першої працівниці. Ще до закінчення відпустки по догляду перша працівниця вирішила звільнитися за власним бажанням. Як бути з працівником, що працює за строковим договором? Дякую.