Чи вправі Вищий адміністративний суд впливати на зміну судової практики?

Невисока пенсія в нашій державі, швидше, норма, ніж щось дивне. Думається, що це одна з причин того, що частина людей, виходячи на пенсію, залишаються працювати. У кожного своя мотивація, але більшість надіється, що попрацювавши після виходу на пенсію додатково збільшиться розмір пенсійних виплат. Адже законодавець передбачає можливість перераховувати пенсію через кожні два роки після призначення чи останнього її перерахунку. Та останнім часом тисячі українців змушені відстоювати власне право на перерахунок пенсії в судах.


В цій статті проаналізуємо суть проблеми, її коріння, а також розглянемо особливості практики вітчизняних судів по розгляду справ щодо перерахунку пенсій працюючих пенсіонерів. Свою увагу зупинимо на аналізі ситуації, яка склалась у судовій практиці після появи Інформаційного Листа №1049/11/13-11 Вищого адміністративного суду України (далі - Лист ВАСУ).


До історії
Починалося все з того, що кожен пенсіонер, який продовжував працювати не менш як два роки після призначення чи попереднього перерахунку пенсії, мав право звернутися до органу Пенсійного Фонду України за перерахунком своєї пенсії.


Ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон №1058-15) законодавець дозволив при такому перерахунку застосовувати заробітну плату, з якої була обчислена пенсія, або ж взяти заробітну плату за будь-який інший період страхового стажу (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року). Іншими словами, або додати ще два роки стажу до попереднього (зарплата для обчислення пенсії залишається незмінною), або додати стаж та використати для обчислення пенсії іншу, вищу заробітну плату («по стажу та з більш високого заробітку»).


Звернемо одразу увагу читачів на те, що лише ч. 2 ст. 40 Закону №1058-15 визначено, як обраховується заробітна плата, яка і використовується для обчислення пенсії.


Зокрема, вона визначається за формулою: Зп = Зс х (Ск : К), де:
Зп - заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;
Зс - середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії;
Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз + Кз + Кз + ... + Кз); 1 2 3 n
К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.


Про появу проблеми з плутаниною показників середньої зарплати
«Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії» - так вирішила Верховна Рада 27.12.2007 року, змінивши попередню редакцію формулювання ч. 4 ст. 42 Закону №1058-15.


Однак, Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, що має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції, такі зміни (від 27.12.2007 року), внесені Законом України «Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» визнано неконституційними. Адже законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об'єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок - скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина.


Звичайно, знаючи про те, що положення правових актів, що визнаються неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, урядом України було прийнято Постанову №530 від 28.05.2008 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» (далі - «Постанова про деякі питання»), якою, в тому числі, було врегульовано питання перерахунку пенсій.


Однак, постанова Кабміну передбачає такий же порядок перерахунку пенсії працюючому пенсіонерові, як і норма Закону №1058-15, що була визнана неконституційною. Тож постало питання, яку норму застосовувати при проведенні перерахунку: ч. 4 ст. 42 Закону №1058-15 в редакції до внесення змін від 27.12.2007 року чи постанову Кабміну №530 від 28.05.2008 року?


Перераховувати по стажу та по зарплаті невигідно
«Оскільки перерахунок з урахуванням страхового стажу і заробітку, набутого після призначення пенсії, був менш вигідним, було проведено перерахунок тільки з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення пенсії із заробітної плати, з якої було призначено пенсію...» - саме таку відповідь від органу Пенсійного фонду України, певно, отримали чимало працюючих пенсіонерів. Не меншу кількість пенсіонерів дивувало, чому невигідно, якщо, наприклад, останні два роки особа отримувала високу заробітну плату. Але ж в органах Пенсійного фонду людям повідомляли, що це робити «недоцільно». Ще більше громадян дивувало, чому перерахунок «додає» до пенсії лише «пару» гривень?


Про те, як суди були «на боці» громадян
Ті українці, яких не влаштовували ці «пару» гривень, почали звертатися до судів, оскільки виявили, що при перерахунку пенсії, наприклад, у 2010 році органи Пенсійного фонду застосовували показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2007, а не за 2009 рік, як це визначено було Постановою про деякі питання.


Застосування показника за 2007 рік спочатку представники влади пояснювали вказівкою на Лист Міністерства праці та соціальної політики та Пенсійного фонду України від 11.03.2009 року №4096/02-01, а в подальшому - до законодавчого врегулювання Верховною Радою цього питання.
Проте існуюча до липня 2011 року практика судів як першої інстанції, так і апеляційної щодо перерахунку пенсії зводилася до того, що дії органів Пенсійного фонду щодо застосування при перерахунку пенсії показника середньої заробітної плати по Україні за 2007 рік визнавалися протиправними, а для відновлення порушеного права громадян суди зобов'язували органи Пенсійного фонду перерахувати пенсію із застосуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року зверненню за перерахунком пенсії (наприклад, при зверненні за перерахунком пенсії у 2011 році брався показник середньої заробітної плати за 2010, а не за 2007 рік).


Більшість подібних справ суди розглядали в порядку скороченого провадження, коли сторони в суд не викликалися, а рішення підлягали негайному виконанню. На сьогодні чимало рішень щодо перерахунку пенсії із застосуванням показника заробітної плати за рік, що передує року зверненню за перерахунком, було піддано виконанню, частина пенсіонерів отримали пенсії, розмір яких став на порядок вищий, ніж до перерахунку. Тобто, адміністративні суди захищали права громадян. Але...


Про те, як Лист змінює судову практику
Якщо аналізувати наявні в Єдиному державному реєстрі судових рішень рішення, то судову практику у справах про перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам слід поділити на ту, якою вона була до 19.07.2011 року, і яка є після оприлюднення Листа ВАСУ.


До вказаного роз'яснення позиція адміністративних судів по таким справам ґрунтувалася на тому, що при перерахунку пенсії із заробітної плати, іншої, ніж тієї, яка враховувалась при призначенні пенсії, для обчислення пенсії слід застосовувати показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за рік, що передує року звернення за перерахунком (наприклад, ухвала Вінницького апеляційного адміністративного суду від 07.04.2011 року по справі №2-а-596/10/0211, постанови Голосіївського районного суду м. Київ від 12.07.2011 року у справі №2-а-1414/11 і Рівненського міського суду від 26.11.2010 року у справі №2а-4265/10, рішення Житомирського апеляційного адміністративного суду від 04.05.2011 року у справі №2а-4430/10 та інші).


Після 19 липня 2011 року, виявилось, що при перерахунку пенсії немає підстав застосовувати вищевказаний показник середньої заробітної плати, оскільки під час перерахунку пенсії величина середньої заробітної плати (доходу) враховується та, яка використовувалася під час призначення пенсії. І на сьогодні така практика підтверджується рішеннями судів по таким справам: справа № 2-а-4050/10 Київського апеляційного адміністративного суду, справа № 2-а-225/10/0208 Вінницького апеляційного адміністративного суду.


Та чи може сьогодні бути одна, а завтра - інша судова практика? Якщо так, то як же тоді бути з однаковістю судової практики як однієї з основ верховенства права, про яку говориться і у Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, схваленій Указом Президента України №361/2006? Що буде з коштами, які були виплачені пенсіонерам на підставі вже прийнятих на їх користь рішень? І чи справедливо, що одним людям провели перерахунок, а іншим суди відмовляють у задоволенні подібних вимог?


Через неоднозначне застосування законодавства і те, що до юристів Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України» по допомогу в подібних справах постійно звертаються сотні пенсіонерів, яким безоплатно надаються консультації і допомога в підготовці позовних заяв у суд, 25.08.2011 року організація звернулась до Конституційного Суду України з проханням дати офіційне тлумачення щодо застосування показника середньої заробітної плати при перерахунку пенсії працюючого пенсіонера з урахуванням стажу та заробітної плати, зазначеної в частині першій статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».


Та, незважаючи на спірну судову практику, пенсіонери й далі звертаються до судів з оскарженням «неправильного» проведення перерахунку пенсій Пенсійним фондом.


Тож постають питання: невже знову народ «пошили» і, хоч всі люди рівні, але є «рівніші»?

Мирослава Примак, юрист РОГО
Юридичний вісник України
2013-08-13 22:11:14: Людмила
Ознайомилась зі справою-у справі відсутні відомості коли надіслали постанову ПФУ -хоча секретар каже що в січні 2011 р.відносив курьєр по реєстру ???? але вложили реєстр що ПФУ отримав в липні 2012 р. В Ухвалі апеляційноговід -вказано.що повідомити сторони про відкриття провадження -ніхто не повідомив.від тої ж дати знову ухвала що сторони вже повідомлені -назначити дату апеляц суда та повідомити сторони-знову тиша.....потім постанова апел суду від січня 2013 р.-відмінити рішення суду першої інстанції та довести рішення до сторін якби мені не зменшили пенсію в червні я б так і не знала ні про що.Дали 20 днів на оскарження
2013-07-22 23:03:25: Людмила
Планую написати заяву.але якщо моя справа була розглянута по скороченому судопроизводству то рішення апеляційного суду -остаточне
2013-07-22 11:00:30: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Людмили із Полтави: для ознайомлення зі справою напишіть в суд заяву про ознайомлення зі справою.
2013-07-21 15:11:07: Людмила
Хочу ознайомитись з матеріалами моєї справи в суді-прогляну що вони там придумали зі строками апеляції-в ПФ сказали, що їм продлили строки апеляції
2013-07-18 10:31:40: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Людмили із Полтави: Європейський Суд з прав людини вирішує справи, які стосуються порушення прав людини, захищених конкретними нормами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Тому, в кожній конкретній справі все залежить від того, що оскаржувати. То ж у кожній конкретній ситуації варто безпосередньо, а не в он-лайні порадитись із юристом. Оскільки, якщо питання припинення виплати пенсії згідно перерахунку, то суд може його й не розглядати. Водночас, якщо це питання набрання сили рішенням суду, яке про перерахунок пенсії і воно не виконується, то в ЄСПЛ можна звернутися і оскаржити невиконання нескасованого судового рішення.
2013-07-17 23:43:04: Людмила
Говорят Европейский суд не занимается нашими финансовыми вопросами(неправильный перерасчет пенсии)
2013-07-15 17:09:53: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Людмили із Полтави: ситуація справді складна, якщо те, що Ви написали, є в реальності. Справді є строки апеляційного оскарження. Зокрема, ч. 2 ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України вказує, що на постанову суду апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня її проголошення. А, в окремих випадках, в цей же строк, але з дня отримання. І, якщо в апеляційний суд орган Пенсійного фонду подав апеляцію з пропуском такого строку, а суд безпідставно його поновив і через це скасував рішення у Вашій справі, то можете спробувати далі оскаржити таке рішення суду. Наприклад, звернутися до Європейського Суду з прав людини. Проте, для грамотної підготовки заяви і формування правової позиції радимо звернутись по таку допомогу до юриста / адвоката. Самостійно Ви це навряд чи зможете зробити.
2013-07-12 19:46:05: Людмила
А у меня такая ситуация-в январе 2011 есть постанова суда первой инстанции в мою пользу о перерасчете пенсии-в феврале открыто провадження в апреле 2011 мне начислили пенсию согласно решения суда -возместили разницу в пересчете и я до июня 2013 года пенсию получала согласно решения суда-аппеляцию пенсионный фонд подал в июле 2012 года -через полтора года после суда первой инстанции и вот в 2013 году апелляционный суд отменяет решение суда первой инстанции и в июне я уже получаю пенсию по старому ( с меня снимают 500 грн. которые я отсудила в 2011 году (у меня было сокращенное судопроизводство) А существуют ли сроки апелляции? И теперь мне делать-пока вижу только произвол очередной
2012-02-04 21:51:13: Алла
Так какой же ответ на вынесенный в заголовок вопрос? (на сегодняшний день)) Моя ситуация: 1.перерасчет в 2009г сделан по судебному решению. 2.Решение суда первой инстанции в 2011г (вынесено в июне) в мою пользу в сокращенном производстве. 3. Сейчас дело находится в ап. суде, еще не зарегистрировано. 4. Ап. суд решает дела в пользу ПФ У меня вопросы: 1. Можно ли мне, ознакомившись с ап. жалобой ПФ, написать ап. возражения? Аргументы: при перерасчете моей пенсии в 2004 использовали ср з/п за 2002г(Янукович тогда изменил год перерасчета), в 2006 мне делали перерасчет по 2005году, в 2009 тоже за год предшествуюший. Так что, Закон 1058 неправильно применяли столько лет? Очень прошу помочь мне.Что делать?
2011-12-19 08:29:01: людмила
Дякую, заспокоїли, хоч спроби з боку ПФ можуть бути.
2011-10-28 16:01:58: P.S.
Есть ли реакция КСУ? Будет рассматривать или снова \"отказать\"?
2011-09-26 22:15:57: Платон Третяк
Для Вячеслава, юриста КВУ Дякую, приблизно так я собі і уявляв. Особливо стосовно повороту рішення суду
2011-09-26 10:01:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Третяк з Львова. Враховуючи те, що Ваша судова справа розглядалася судом першої та апеляційної інстанції ще до прийняття Вищим адміністративним судом спірного листа від 19 липня 2011 року , то Вам хвилюватися за повернення вже стягнутих на вашу користь коштів назад до пенсійного фонду не слід. Адже на момент прийняття судового рішення Львівський апеляційний адміністративний суд діяв у рамках чинного на той час законодавства. Що стосується повернення коштів, то для інформації зазначимо, що стаття 266 Кодексу адміністративного судочинства передбачає особливості повороту виконання в окремих категоріях адміністративних справ. Зокрема, поворот виконання постанови про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з бюджету допускається, якщо скасована постанова була обгрунтована на повідомлених позивачем (тобто Вами) завідомо неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. Оскільки всі документи щодо перерахунку Вашої пенсії (лист-відповідь на звернення, довідка про перрахунок тощо) були отримані Вами з органу пенсійного фонду то дані документи вважаються офіційними документами органу влади і в цьому випадку касаційна інстанція (Вищий адміністративний суд) теж не матиме підстав для скасування рішень судів першої та апеляційної інстанції та допущення повороту виконання.
2011-09-23 21:44:20: Третяк Платон-Андрій Рома
Продовж 14 місяців судової тяганини я виграв врешті виграв у Львівському апеляційному адміністративному суді аналогічну справу № 2а-1269/10 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16045240) Рішення суду виконано, УПФ здійснено перерахунок пенсії і повернуто 13000 грн. різницю у розміні пенсії за 15 місяців. Однак сьогодні, 23 вересні 2011 р.) я отримав копію Ухвали ВАСУ від 08 липня 2011 р. К/9991/30299/11 про відкриття касаційного провадження за скаргою УПФ… Тож у мене виникає питання: якщо судове рішення про перерахунок пенсії набуло законну силу і вже два місяці тому виконано у повному обсязі, то чи може бути воно скасовано і виплачені мені кошти вирахувані у зворотному порядку???