Круглий стіл на тему : «Судова реформа в Україні: проблеми, реалії та перспективи»

13 травня 2011 року в рамках Днів науки відбувся круглий стіл на тему: «Судова реформа в Україні: проблеми, реалії та перспективи». Співорганізаторами круглого столу виступили: Рівненський інститут Київського університету права НАН України, Асоціація українських правників, Аналітичний центр «Якісний вибір».


У роботі круглого столу взяли участь науковці, представники судових, правоохоронних та правозахисних органів:

Андріанова Неллі Тимофіївна – доцент Рівненського інституту КУП НАН України, суддя апеляційного суду Рівненської області у відставці.

Глотов Микола Сергійович – адвокат, керівник центру права РОГО «Комітет виборців України».

Зражевський Олег В’ячеславович – кандидат юридичних наук, адвокат, юрист АТ «УкрСиббанк».

Іващук Володимир Ярославович – суддя апеляційного суду Рівненської області, доцент Рівненського інституту КУП НАН України.

Мочкош Ян Васильович – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України.

Оверчук Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України.

Полюхович Олег Іванович – заступник голови Апеляційного суду Рівненської області

Савчин Михайло Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, керуючий справами Рівненського інституту КУП НАН України.

Собіна Іван Михайлович – заступник голови Апеляційного суду Рівненської області

Серватович Лариса Степанівна – заступник начальника Головного управління юстиції у Рівненській області.

Ткаченко Ольга Євгеніївна – суддя Чернігівського окружного адміністративного суду.

Федорова Оксана Петрівна – старший радник юстиції, начальник відділу підтримання державного обвинувачення в судах прокуратури Рівненської області.

Шолудько Богдан Андрійович – доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту КУП НАН України.

 

Учасники круглого столу мали можливість обговорити питання стосовно новел Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також зміни у процесуальному законодавстві. Обговорення відбулося за такими напрямами:

- становлення судової влади в правовій державі;

- побудова судової системи за принципами спеціалізації, інстанційності і територіальності;

- позитивні і негативні сторони Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- судовий захист прав людини;

- статус суддів та формування суддівського корпусу;

- впровадження суду присяжних в Україні;

- забезпечення доступності правосуддя;

- імплементація судової практики Європейського суду з прав людини у вітчизняне судочинство;

- шляхи реформування судової системи.

 

Відкрив круглий стіл С. Оверчук – голова оргкомітету, завідувач кафедри РІ КУП НАН України. З привітальним словом до учасників зібрання звернувся керуючий справами РІ КУП НАН України, к.ю.н., доцент М. Савчин. Він, зокрема, окреслив найбільш проблемні питання судової реформи, акцентувавши увагу на рішеннях Європейського суду з прав людини та їх впровадженні в національній судовій практиці. У доповіді було зроблено наголос на проблемі визначення та трактування розумних строків розгляду судових справ. Присутні були ознайомлені з науковими напрацюваннями Київського університету права в галузях судоустрою та судочинства.

 

Представниками судового корпусу (Н. Андріанова, В. Іващук, О. Полюхович, І. Собіна, О. Ткаченко) було озвучено низку проблем, які потребують вирішення на законодавчому рівні. Особливе занепокоєння викликала недосконалість процесуального законодавства, що призвела до перенавантаження суддів справами. Чимало уваги було приділено впровадженню автоматизації діловодства в суді, зокрема удосконаленню системи розподілу судових справ.

 

Гарячу дискусію викликала проблема розмежування юрисдикції між загальними, господарськими та адміністративними судами. Присутні адвокати (М. Глотов, О. Зражевський) вказали на низку прогалин в законодавстві щодо визначення суду, до якого слід звернутися з позовною заявою. Учасники круглого столу відзначили відсутність єдиного підходу до вирішення зазначених питань в рішеннях і ухвалах суду, що призводить до порушення єдності судової практики при розгляді однотипних справ.

 

На актуальних питаннях визначення підсудності справ та процесуальних строках зупинилась старший радник юстиції О. Федорова. Озвучені нею прецеденти з юридичної практики викликали активну дискусію яка виявила схожість проблем у представників суду, прокуратури та адвокатури.

Багато уваги на круглому столі було приділено впровадженню суду присяжних в Україні. Думки присутніх щодо необхідності цього кроку розділились, вказавши на полярність позицій представників різних юридичних інституцій.

 

Під час дискусії було відмічено, що судова реформа 2010 року визначила нову систему судів загальної юрисдикції, викликавши протистояння судової і виконавчої влади, яке перейшло з юридичної площини у політичну. Деструктивний характер цієї «холодної війни» вимагає термінового врегулювання основних спірних новел Закону «Про судоустрій та статус суддів».

 

Проте, зміною окремих норм нового Закону проблемні питання правосуддя не будуть вирішені, оскільки законотворець припустився суттєвих помилок стосовно фундаментальних засад судоустрою та судочинства. Визначення системи судів загальної юрисдикції, на думку к.ю.н. С. Оверчука, є неможливим до того часу, доки не буде вирішено доктринальне питання щодо принципів побудови судової системи. Тлумачення таких принципів як, зокрема, інстанційність, спеціалізація, єдність судової системи, стали наріжним каменем судової реформи. Те, який зміст вкладається у засади судоустрою, і визначає всю архітектуру судової влади. Спотворене розуміння принципу спеціалізації призвело до того, що, по суті, більше немає спеціалізованих і загальних судів у сенсі статті 125 Конституції України, а є лише суди «загальної» юрисдикції, кожний зі своєю власною спеціалізацією. Такий підхід обумовив низку процесуальних проблем у здійсненні судочинства, які потребують комплексного вирішення на законодавчому рівні. Судова реформа негативно вплинула і на реалізацію принципу доступності правосуддя шляхом позбавлення сторін прямого доступу до Верховного Суду.

 

Різнобічний підхід представників судових, правоохоронних та правозахисних органів до аналізу Закону України «Про судоустрій і статус суддів» дав можливість глибоко і конкретно оцінити як позитивні моменти цього закону, так і недоліки, які належить усунути у майбутньому.

 

Активність учасників обговорення була дуже високою, що дозволило зробити висновки з багатьох проблемних питань судового права. В ході обговорення учасники круглого столу дійшли висновку про необхідність проведення подальшої судової реформи.

 

За результатами дискусії прийнято резолюцію з конкретними пропозиціями наступних кроків законотворення.

Голова оргкомітету – к.ю.н. Сергій Оверчук
Сайт Web-Кафедра права