Тимчасова державна допомога на випадок ухилення одного з батьків від сплати аліментів на дітей

До центрів права РОГО «Комітет виборців України» часто звертаються жінки з питанням, чи можна розраховувати на якусь допомогу від держави, якщо колишній чоловік не сплачує аліменти на дитину/дітей. Як виявляється - можна.


Тож про розмір і порядок отримання тимчасової державної допомоги на випадок, якщо має місце ухилення одного з батьків від сплати аліментів на дитину/дітей, розповідає юрист Рівненського КВУ Мирослава Примак.


Право на отримання такої допомоги гарантоване статтею 181 Сімейного кодексу України, зокрема її восьмою частиною. Відповідно до неї, що якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України.


Варто зазначити, що існують ще два випадки, коли можна отримувати таку допомогу: невідоме місце проживання чи перебування батьків або їх неможливість утримувати дитину. Це питання регулює також Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189.


Таким чином, якщо рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів, необхідно зібрати пакет документів та звернутися до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання.


До цього пакету документів входить: копія свідоцтва про народження дитини; довідка з ЖЕКу про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідка про реєстрацію Вашого місця проживання (перебування), а також рішення суду (або виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину та довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення. Далі вже безпосередньо в «соцбезі» треба написати заяву за формою, затвердженою Мінпраці.


Через десять календарних днів після надходження усіх необхідних документів вам повинні повідомити рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги.


Ця допомога є тимчасовою, тобто призначається лише на шість місяців і зі сплином цього терміну, необхідно буде знову писати заяву і зазначати обставини, що можуть бути підставами для продовження виплати такої допомоги. Варто також пам'ятати, що ця тимчасова державна допомога призначається для осіб до 18 років.

Юридичний відділ РОГО КВУ
2015-05-18 16:56:15: оксана
Дякую за вiдповilдь. Я зверталась,i менi вiдмовили в прийняттi документiв,так як дiти набули право власностI на частину квартири i виконавчий лист про стягнення алiментiв знаходиться в мене.
2015-05-18 11:41:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Новоград Волинський. Малозабезпеченою сім\'єю з дітьми вважається сім\'я, середньомісячний сукупний дохід якої нижчий від прожиткового мінімуму для сім\'ї. При призначенні допомоги орган праці та соціального захисту населення враховує прожитковий мінімум для сім\'ї тобто суму прожиткових мінімумів, розрахованих для кожного члена сім\'ї , також враховується і середньомісячний сукупний дохід сім\'ї з усіх джерел доходу протягом 6 місяців до моменту звернення за призначенням допомоги. Стаття 7 Закону України \"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім\'ям\" визначає умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється виплата , а саме: державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім\'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своємупрацевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги); Кокретний розмір цього виду соціальної допомоги може обрахувати та встановлює саме орган соцзахисту на підставі поданих документів про доходи. Для детального вирішення питаннгя про право на цей вид соцдопомоги слід звернутися до органу праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання.
2015-05-16 21:43:37: оксана
Якщо колишнiй чоловiк залишив частину квартири дiтям в рахунок алiментiв,чи можливо оформити допомогу як малозабезпечена ciм\"я?
2015-05-14 10:29:04: Вячеслав юрист КВУ
Для Марини Сарни. Стаття 190 Сімейного кодексу України передбачеє припинення права на аліменти на дитину у зв\'язку з набуттям права власності на нерухоме майно 1. Той із батьків, з ким проживає дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв\'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). Отже, якщо у колишнього чоловіка який є батьком дитини наявне нерухоме майно Ви за його згодою вправі укласти такий договір тоді аліменти припиняються. Якщо ж майна немає сімейне законодавство не містить положень про відмову від аліментів просто так бе підстави або ж для отримання соціальної допомоги. У випадку несплати /ухиляння від сплати аліментів батьком дитини протягом останніх 6 місяців держава гарантує матерям тимчасову соціальну допомогу на утримання дитини.
2015-05-13 14:33:48: марина
я хочу відмовитися отримувати аліменти від колишнього чоловіка і оформити соціальну допомогу... чи можливо це і що потрібно для цього???
2015-05-05 10:16:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Львів. Стаття 74 Закону України Про виконавче провадження визначає Порядок стягнення аліментів, зокрема: 1. Порядок стягнення аліментів визначається законом. 2. У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. 3. Розмір заборгованості із сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України . У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України. 4. Державний виконавець обчислює розмір заборгованості із сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу і боржнику: у разі якщо виконавчий документ уперше надійшов для виконання; за заявою сторін виконавчого провадження; у разі надсилання постанови до адміністрації підприємства, установи, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця для проведення відрахування із заробітної плати (доходів), пенсії та стипендії боржника; у разі закінчення виконавчого провадження у зв\'язку з надходженням виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби; за власною ініціативою; в інших передбачених законом випадках. Згідно частини 4 статті 57 цього закону - 4. Копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику та банкам чи іншим фінансовим установам або органам, зазначеним у частині другій цієї статті, та органам, що ведуть Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом. Отже, якщо у чоловіка виникла заборгованість за аліментами, тоді держвиконавець вправі накласти арешт на майно боржника. Крім того, слід повідомити про зміну місця перебування чоловіка державному виконавцю, оскільки згідно з пунктом 7.4. Інструкції з організації примусового виконання рішень, яка зареєстрована в в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2012 р. за № 489/20802, - Контроль за правильним і своєчасним відрахуванням із заробітної плати та інших доходів боржника здійснюється державним виконавцем за власною ініціативою, в тому числі за заявою стягувача шляхом перевірки правильності відрахувань підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та фізичними особами - підприємцями, з якими боржник перебуває у трудових відносинах, про що складається відповідний акт. І лише після проведених держвиконавцем виконавчих дій, якщо вони не дадуть результату і борг з аліментів перевищить розмір 6 місячних платежів, можна ставити питання про отримання тимчасової допомоги за ухилення від сплати аліментів.
2015-05-02 15:35:55: оксана
Як мені стягнути борги по аліментах в сумі 5050 грн коли колишній на навчанні бойових дій і надалі відправка в зону АТО ..і як стягувати щомісячне нарахування?якщо не буде стягування то чи можу розраховувати на соц.допомогу якщо розмір аліментів 550грн в твердій грошовій сумі по рішенню суда?
2015-04-29 10:35:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Житомира. Малозабезпеченою сім\'єю з дітьми вважається сім\'я, середньомісячний сукупний дохід якої нижчий від прожиткового мінімуму для сім\'ї. При призначенні допомоги орган праці та соціального захисту населення враховує прожитковий мінімум для сім\'ї тобто суму прожиткових мінімумів, розрахованих для кожного члена сім\'ї , також враховується і середньомісячний сукупний дохід сім\'ї з усіх джерел доходу протягом 6 місяців до моменту звернення за призначенням допомоги. Стаття 7 Закону України \"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім\'ям\" визначає умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється виплата , а саме: державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім\'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своємупрацевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги); Кокретний розмір цього виду соціальної допомоги може обрахувати та встановлює саме орган соцзахисту на підставі поданих документів про доходи. Отже за оформленням цієї соціальної допомоги слід звернутися до органу праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання.
2015-04-29 10:31:00: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталі Львів. Стаття 2 Закону України Про індексацію грошових доходів населення визначає Об\'єкти індексації грошових доходів населення, зокрема Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру: пенсії; стипендії; оплата праці (грошове забезпечення); суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування; суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров\'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника. Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об\'єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті. Соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер (допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію тощо), а також допомога у зв\'язку з вагітністю і пологами індексації не підлягають. Підтримка купівельної спроможності провадиться шляхом підвищення розміру зазначених виплат. Отже зобаргованість за аліментами не є таким об\'єктом та індексації не підлягає. Разом з тим, статтею 196 Сімейного кодексу України встановлює Відповідальність за прострочення сплати аліментів, а саме: 1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Отже, для реалізації даного права на стягнення нейстойки з боржника слід попередньо отримати довідку з ДВС про розмір боргів по аліментам з розшифровкою по місяцям та оформити позовну заяву про її стягнення до місцевого суду за місцем свого проживання для цього рекомендую безпосередньо звернутися до адвоката чи юриста.
2015-04-28 17:20:08: татяна
якщо батько моєї дитини платить аліменти,я стою на біржі,чи маю я право оформить соціальну допомогу
2015-04-28 14:55:05: Наталя
За 4 роки боржнику нараховано 48 000грн.( на 2х дітей) аліментів, сплачено 16000, 32000 боргу. На даний момент не платить взагалі 2 місяці. Не працює, надані виконавцем копії запитів і відповідей, що боржник нічого не має. При цьому відпочиває в Єгипті. Чи реально змусити сплатити борг? Та, оскільки борг тягнеться з 2010 року, чи правильним буде звернутися в ДВС з довідкою з статистики та проханням проіндексувати заборгованість?
2015-04-28 14:27:50: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Хуст. Стаття 192 сімейного кодексу УКраїни передбачає Зміну розміру аліментів, зокрема: 1. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров\'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
2015-04-28 08:04:08: Татяна
добрий день в мене таке питання,,, якщо колишній чоловік сплачує що місяця по 500 гр, але то незабагато я ніде непрацюю, як поступати в такій ситуації.
2015-04-20 09:16:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії Купянск. Стаття 73 Закону України Про виконавче провадження визначає Кошти, на які не може бути звернено стягнення. 1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати: 1) вихідну допомогу, що виплачується в разі звільнення працівника; 2) компенсацію працівнику за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа під час звільнення одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років; 3) компенсацію працівнику витрат у зв\'язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням; 4) польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних; 5) матеріальну допомогу особам, які втратили право на допомогу по безробіттю; 6) допомогу у зв\'язку з вагітністю та пологами; 7) одноразову допомогу у зв\'язку з народженням дитини; 8) допомогу по догляду за дитиною; 9) допомогу особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій непрацездатності у зв\'язку з доглядом за хворою дитиною, а також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом; 10) допомогу на лікування; 11) допомогу на поховання; 12) щомісячну грошову допомогу у зв\'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення; 13) дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання. 2. Стягнення не здійснюється також із сум: 1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги; 2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне постачання; 3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з військової служби, служби в органах внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби України, а також грошового забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, передбачених законом.
2015-04-20 09:02:21: Вячеслав юрист КВУ
Для Олесі Чернігів. Відповідно до частини 10 статті 181 Сімейного кодексу України - Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже орган праці та соціального захисту населення зобовязаний подати позов в суд про стягнення виплаченої допомоги з платника аліментів. Всі інші вимоги чиновників цього органу не відповідають чинному законодавству України.
2015-04-18 10:14:01: Юлия
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста считаются ли доходы за боевые действия в АТО в начисление алиментов?
2015-04-16 22:05:24: Олеся
Добрий вечір!!! В листопаді 2013 року мною були отримані аліменти в сумі 230,00 (Двісті тридцять грн.00 коп.), про що я повідомила державну виконавчу службу та управління соціального захисту населення. При оформленні соціальної допомоги це було повідомлено спеціалісту соц.служби, були надані довідка з ДВС та копія квитанції про отримані аліменти. Працівник соціальної служби не змогла дати мені чітку відповідь, як в такому разі буде виплачуватись мені допомога, і тому проконсультувався з юристом вашого управління. Була (усно) отримана така відповідь: в зв’язку з тим, що аліменти одноразово виплачені (згідно рішення сду в твердій сумі), то таким чином виплати мені не припиняються, а різницю буде утримано в наступній виплаті. 08 квітня 2015 року при наступному оформленні соц.допомоги та при представленні всіх необхідних для цього документів, а саме: довідка з ДВС про невиплату аліментів за останні півроку, довідка зі школи про те, що батько дитини не бере ніякої участі у вихованні дитини та моєї заява, спеціалістом нічого не було сказано про питання утримання переплати, яку у мене начебто є на даний час. 16 квітня 2015 р. мені передзвонив спеціаліст соц.служби і сказав, що на сьогоднішній день у мене є переплата і її будуть утримувати. Підскажіть будь-ласка, на підставі чого я повинна виплачувати переплату і звідки вона взялась, якщо всі необхідні документи я надаю своєчасно і без затримок?
2015-04-16 10:20:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Зої Київ. Стаття 74 Закону України Про виконавче провадження визначає Порядок стягнення аліментів, зокрема: 1. Порядок стягнення аліментів визначається законом. 2. У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. 3. Розмір заборгованості із сплати аліментів визначається державним виконавцем за місцем виконання рішення у порядку, встановленому Сімейним кодексом України . У разі визначення суми заборгованості у частці від заробітку (доходу) розмір аліментів не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України. 4. Державний виконавець обчислює розмір заборгованості із сплати аліментів, складає відповідний розрахунок та повідомляє про нього стягувачу і боржнику: у разі якщо виконавчий документ уперше надійшов для виконання; за заявою сторін виконавчого провадження; у разі надсилання постанови до адміністрації підприємства, установи, організації, фізичної особи, фізичної особи - підприємця для проведення відрахування із заробітної плати (доходів), пенсії та стипендії боржника; у разі закінчення виконавчого провадження у зв\'язку з надходженням виконавчого документа за належністю до іншого органу державної виконавчої служби; за власною ініціативою; в інших передбачених законом випадках. Згідно частини 4 статті 57 цього закону - 4. Копії постанови державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику та банкам чи іншим фінансовим установам або органам, зазначеним у частині другій цієї статті, та органам, що ведуть Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Постанова державного виконавця про арешт коштів чи майна боржника може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом. Отже, скоріше за все у чоловіка виникла заборгованість за аліментами, якщо це дійсно так тоді держвиконавець діяв в межах закону. Якщо ж боргу немає тоді вимоги і арешт майна не законні і можуть буди оскаржені або до начальника виконавчої служби або в суді шляхом подання позовної заяви про протиправність дій держвиконавця та скасування постанови про арешт майна.
2015-04-14 22:53:36: Зоя
Підкажіть будьласка що робить???У мого чоловіка є дитина від першого шлюбу.Він справно сплачує аліменти на протязі 12 років але прийшов лист з виконавчої служби про арешт майна.На якій підставі це було зроблено?Попереджувальних листів не було і скарги про не сплату не було!!!
2015-04-09 16:01:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Лілії Кіровоград. Відповідно до частин 9 та 10 статті 74 Закону України \"Про виконавче провадження\" - Спір щодо розміру заборгованості із сплати аліментів вирішується судом за заявою заінтересованої особи у порядку, встановленому законом. За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Згідно частини 1 статті 87 цього закону - Стягувач має право звернутися з позовом до юридичної особи, яка зобов\'язана здійснити стягнення коштів з боржника, у разі невиконання рішення з вини такої юридичної особи. Отже, за наявності порушення Ваших прав як стягувача за виконавчим листом про стягнення аліментів підприємством, Ви вправі звернутися з позовною заявою до суду.
2015-04-09 13:35:36: Лілія
1.Підприємство відмовляє у наданні довідки про сплачені аліменти, на якій підставі? 2.Підприємство отримало виконавчий лист про стягнення аліментів та розрахунок заборгованості у сумі 4000,00 грн. у серпні місяці, закривая заробітну плату по підприємству у вересні місяці, чи вірно поступила бухгалтер не утримав аліменти для сплати частини боргу?
2015-04-06 12:23:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Хмельницький. 1. Щодо права на соцдопомогу. З питання не ясно чи маєте дітей. Якщо маєте тоді - малозабезпеченою сім\'єю з дітьми вважається сім\'я, середньомісячний сукупний дохід якої нижчий від прожиткового мінімуму для сім\'ї. При призначенні допомоги орган праці та соціального захисту населення враховує прожитковий мінімум для сім\'ї тобто суму прожиткових мінімумів, розрахованих для кожного члена сім\'ї , також враховується і середньомісячний сукупний дохід сім\'ї з усіх джерел доходу протягом 6 місяців до моменту звернення за призначенням допомоги. Стаття 7 Закону України \"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім\'ям\" визначає умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється виплата , а саме: державна соціальна допомога не призначається у випадках, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім\'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своємупрацевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги); Кокретний розмір цього виду соціальної допомоги може обрахувати та встановлює саме орган соцзахисту на підставі поданих документів про доходи. Отже за оформленням цієї допомоги слід звернутися до органу праці та соціального захисту населення за місцем свого проживання. 2. Щодо субсидії. Пунктом 5 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - субсидія не призначається, якщо: 1) у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги); Отже, якщо колишній чоловік зареєстрований за адресою однак не має статусу особи яка шукає роботу тобто не звертався протягом вищевказаного строку до послуг служби зайнятостя по працевлаштуванню тоді у наданні субсидії можуть відмовити.
2015-04-04 10:45:25: наталія
Якщо я з чоловіком розлучена але він приписаний у моєму будинку і ніде не працює чи зможу я оформити соціальну і субсидію?
2015-04-01 15:16:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Саши з Вінниці. Позов не скасовано. Адже на підставі позовної заяви про стягнення аліментів суд ухвалив рішення. На підставі цього рішення за заявою стягувача був виданий виконавчий лист про стягнення аліментів та відкрите виконавче провадження про що має бути постанова держвиконавця. Пізніше за заявою стягувача виконавче провадження було закрите. Далі, відповідно до частини 1 статті 47 З.У. Про виконавче провадження - виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо: 1) є письмова заява стягувача; Потім згідно з частиною 5 статті 47 З.У. Про виконавче провадження - Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, (в даній ситуації - це за заявою стягувача) не позбавляє його права повторно пред\'явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 22 цього Закону. Тобто за частиною 3 статті 22 цього Закону - рішення про стягнення періодичних платежів (у справах про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров\'я, втратою годувальника тощо) можуть бути пред\'явлені для виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.
2015-03-31 22:01:29: Саша
рішенням суду призначено стягнути аліменти з 19.04.2006. (рішення від 01.06.2006).Постановою від 15.06.2009 встановлено закінчити виконавче впровадження (є заява матері). Постановою про відкриття виконавчого впровадження від 23.03.2015р. встановлено стягнути аліме нти починаючи з 19.04.2006р.Чи це правомірно тому що \"стягнення аліментів за минулий час, але не більше, ніж за останні 3 роки, що передують подачі позову\"?(попередній позов скасовано постановою 2009 року). І чи має право подавати на аліменти повторно, якщо один раз відмовилась?
2015-03-31 11:42:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії Тальне. Згідно з частиною 3 статті 181 Сімейного кодексу України - За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. Стаття 184 цього кодексу встановлює визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі - 1. Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. 2. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону. Отже, для стягнення аліментім слід оформити позовну заяву і подати її разом з іншими документами (копіями паспотра свідоцтва про народження дитини, довідка з місця проживання та інші) до місцевого суду, який розгляне її на судовому засіданні та прийме рішення про стягнення аліментів із вказанням їх розміру. Для оформлення і подання такого позову раджу звернутися до адвоката за місцем проживання.
2015-03-30 11:48:02: Юлія
Доброго дня! При розлучені з чоловіком умовно домовились, що він буде висилати кожен місяць гроші.Але він поїхав в РФ там одружився.Хочу подати на аліменти,що потрібно зробити для цього, і скільки я буду отримувати грошей?
2015-03-30 11:35:39: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Кременчуг. Стаття 195 Сімейного кодексу України вказує, що 1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. 2. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує. 3. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. 4. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору - судом. Отже, аліменти на дитину сплачуються згідно судового рішення на підставі виконавчого листа. Контроль за повнотою і своєчасним стягненням аліментів здійснює державна виконавча служба, в особі конкретного державного виконавця. Якщо платник аліментів мобілізований та прикомандирований до конкретної військової частини, то про це слід своєчасно повідомити державного виконавця. Це необхідно зробити для того, щоб держвиконавець направив виконавчий лист до бухгалтерії чи фінансової частини військового підрозділу для стягнення аліментів з боржника військовослужбовця. Суму аліментів та боргу, які необхідно стягувати з боржника визначає держвиконавць згідно виконавчого листа.
2015-03-28 22:38:59: наталія
у мого колишнього чоловіка сезонна робота пів року робе пів дома так і алементи плате пів року ..за два роки заборгував 17 тисяч в грудні призвали в зону ато ..чи повинен він платити алементи разом з заборгованістюю дитині 10 років ...
2015-03-24 09:30:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Лєни Вінниця. За загальним порядком аліменти на дитину сплачуються згідно судового рішення на підставі виконавчого листа. Контроль за повнотою і своєчасним стягненням аліментів здійснює державна виконавча служба, в особі конкретного державного виконавця. Якщо платник аліментів мобілізований та прикомандирований до конкретної військової частини, то про це слід своєчасно повідомити державного виконавця. Це необхідно зробити для того, щоб держвиконавець направив виконавчий лист до бухгалтерії чи фінансової частини військового підрозділу для стягнення аліментів з боржника військовослужбовця. Суму аліментів які необхідно стягувати з боржника визначає держвиконавць згідно виконавчого листа.
2015-03-20 12:41:56: Лєна
Доброго дня!!! Я розлучена з 2099 р., мій колишній чоловік працює і його зарплата складає приблизно 1800 грн, але він вже заборгував аліменти за 2 місяці і 19.03.2015 року його забрали в АТО. Яка сума аліментів повинна бути виплачена дочці, якій 15 років? Дуже буду вдячна за відповідь.
2015-03-20 10:28:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Світлани Хуст. Відповідно до частини 10 статті 181 Сімейного кодексу України - Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку. Отже орган праці та соціального захисту населення зобовязаний подати позов в суд про стягнення виплаченої допомоги з платника аліментів а не з Вас. Всі інші вимоги чиновників цього органу не відповідають чинному законодавству України і Ви не зобов\'язані їх виконувати.
2015-03-19 17:01:14: Світлана
Я отримувала у державну допомогу і одночасно були стягнуті один раз з чоловіка аліменти в сумі 500 грн після чого одразу звільнився тепер я не можу оформити субсидію на тверде паливо сказали або повертати гроші за півроку або оформляти субсидію так як у довідці з виконавчої служби було вказано що один раз сплачено що він спроможній платити а допомога надається коли зовсім не платить.
2015-03-10 10:09:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Олі Хмельницький. За загальним порядком аліменти на дитину сплачуються згідно судового рішення на підставі виконавчого листа. Контроль за повнотою і своєчасним стягненням аліментів здійснює державна виконавча служба, в особі конкретного державного виконавця. Якщо платник аліментів мобілізований та прикомандирований до конкретної військової частини, то про це слід своєчасно повідомити державного виконавця. Це необхідно зробити для того, щоб держвиконавець направив виконавчий лист до бухгалтерії чи фінансової частини військового підрозділу для стягнення аліментів з боржника військовослужбовця.
2015-03-07 15:33:03: оля
Ми з чоловiком офiцiйно розлученi. Офiцiйно. Е донька 5 рокiв. Вiн сплачуе алiменти. Його зараз забирають в АТО. Хто й як сплачуватимуться алiменти на дитину???
2015-03-05 16:02:24: Вячеслав юрист КВУ
Для Марини Івано Франківськ. Відповідно до статті 82 Закону України Про виконавче провадження передбачено право особи на оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби, зокрема: 1. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду. 3. Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця подається начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. Рішення, дії чи бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені до вищестоящого органу державної виконавчої служби. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України розглядає виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність начальників управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. 4. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, - до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом. 7. Скарга у виконавчому провадженні подається у письмовій формі та має містити: 1) найменування органу державної виконавчої служби, до якого вона подається; 2) повне найменування (ім\'я) стягувача та боржника, їх місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім\'я) представника сторони виконавчого провадження, якщо скарга подається представником; 3) реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, що його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина); 4) зміст оскаржуваних рішень, дій чи бездіяльності та норму закону, яку порушено; 5) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; 6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дня подання скарги. 8. Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається у десятиденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення чи відмову, яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої служби або до суду. Скарга, подана без додержання вимог, викладених у частині шостій цієї статті, розглядається начальником відділу в порядку, встановленому Законом України \"Про звернення громадян\" Отже, у Вашій ситуації прослідковується бездіяльність державного виконавця і вона (бездіяльність) є предметом оскарження. Скаргу можна подавати або до начальника відділу ДВС якому підлеглий виконавець - порушник абож звертатися до суду. Третій варіант звернутися на гарячу телефонну лінію Міністерства юстиції України за цим телефоном 486-42-09 – для повідомлень з питань діяльності Міністерства юстиції України, органів державної влади та місцевого самоврядування - ссилка http://www.minjust.gov.ua/hotline, і коротко пояснити в чому полягає бездіяльність виконавця. Щодо зразка скарги то можна скористатися ресурсами цього сайту зайшовши в розділ ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ і вибрати там документ під назвою скарга та заповнити всі відповідні графи.
2015-03-05 15:06:15: Марина
Доброго дня прошу мені надати відповідь на настуне питання,я розвелася з чоловіком ше в 2005 Році судом було йому наказано виплачувати мені елементи він не плотить виконавча нічого не робить,прошу мені зразок офіційний скинуті на емейл адресу як мені написаті заяву шоб мою справу почали розглядувати бо заборгованість колишнього чоловіка складае приблизно 6 тис гривень...як хожу до них вони мені в усній формі відповідають шо займуться а час минає і результатів немає..щей до тоговсього сьодні прийшла знову до них а вони не захотіли менв видати довідку про те що він несплачує еліменти протягом пів року через те що я сказала що непамятаю фаміліюсвого координатора тому що ворни міняются як вода в ставку.при щьому мене виставили за двері і змусили чекати до обіду..а коли до я підішла і вибачілась перед ними не один раз ..знову відпрпавили мене за двері сказавши шо піля обіду він можливо надасть мені цю довідку..що робити..я принижена!!!
2015-03-04 16:28:26: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії Харків. Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником, виникає через шість місяців після останньої сплати аліментів боржником. Щодо позбавлення батьківських прав то відповідно до частини 2 статті 166 Сімейного кодексу України - Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов\'язку щодо утримання дитини. Отже, якщо боржник за аліментами ухиляється від їх сплати маєте право на аліменти незалежно від позбавлення його батьківських прав.
2015-03-04 13:24:52: Наталья
Бывший муж год не платит алименты с 10.02.2014 (1000 грн. в месяц) назначенные его 2 несовершеннолетним детям.В течении года не звонит , детьми не интересуется и 11 марта 2015 выехал в Россию для создания новой семьи с гражданкой России место жительство от родственников скрывает .От его сестры за этот период было 2 денежных перевода в августе 2014г. - 1400грн и 1100грн. в январе 2015г.Имею ли я право на доплату в соцбезе.Можно ли его лишить родительских прав ?
2015-03-02 12:44:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Олі Чернівці. Питаннями законності чи навпаки не законності дій/бездіяльності державного виконавця займається або начальник виконавчої служби якому підпорядкований даний виконавець, шляхом розгляду поданої на дії цього виконавця письмової скарги стягувача в порядку З.У. Про виконавче провадження, або ж суд за позовом стягувача у виконавчому провадженні яким являєтесь Ви. Такий вид судочинства носить назву адміністративного. Отже, радимо звернутися за правовою допомогою безпосередньо за місцем свого проживання до адвоката чи юриста для аналізу ситуації та наданням відповідної допомоги.
2015-03-01 15:41:31: оля
доброго дня. скажіть. будь ласка. чи законно держвиконавець0 зарахував кошти.які заплатили баба і дід дитини. в рахунок погашення заборгованості за аліментами. якщо їх син- платник аліментів - є повнолітній. жодного доказу про те. що він є безробітнім і не має доходу. ніхто з них не надав. натомість. я надала офіційну! довідку з банку про те. що цим боржником щомісяця сплачується іпотечний кредит в розмірі 12.000 грн. боржник зараз просить суд зменшити розмір аліментів. які стягуються. з 800 до 500. і пояснює це тим. що у нього на утриманні перебувають батьки- пенсіонери. а тут нещасні батьки-пенсіонери за сина-оболтуса вносять платіж за два місяці - 1.600грн і у заяві до ДВС вказують : ми. об\"єднавши свої дві пенсії. віддаємо їх як аліменти замість нашого сина
2015-02-27 09:29:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії Яготин. Треба спробувати надіслати виконавчий лист , хоча б для того, що б були докази відмови. І коли такі докази будуть можна спробувати звернутися до соцзахисту за допомогою, а якщо і вони відмовлять тоді подавати і оскаржувати відмову в суді.
2015-02-26 13:09:57: Вікторія
Розумієте ,проблема в тому ,що в Крим неможливо відправити почту,листи,посилки...з Криму надходять ,а від нас заборонено...якщо я знайду змогу доставити лист в виконавчу Сімферополя,можуть там відмовити у прийнятті документу?дякую
2015-02-26 12:50:30: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії Яготин. Перше що слід зробити так це спробувати вислати рекомендованим листомп з повідомленням про отримання виконавчий лист до виконавчої служби за місцем проживання боржника. Адресу виконавчої служби слід дізнатися звернувшись на гарячу лінію Міністерства юстиції України за телефонами які вказані на його офіційному сайті http://www.minjust.gov.ua/hotline. Це необхідно зробити для того щоб був факт звернення. Далі діяти в залежності від обставин.
2015-02-26 10:56:09: Вікторія
Доброго дня!На даний час проживаю в Київській обл.,колишній чоловік в м.Сімферополь,не сплачує аліменти з вересня 2013р.,оскільки така ситуація в державі,виконавчий лист не маю змоги вислати в Крим,доказати в соц забезі, що неотримую коштів теж не можу,оскільки справку мені з Криму не нададуть....що робити?в свій час подавала на аліменти,та чоловік попросив призупинити справу,а кошти будуть надходити з організації,де він працював,коли він звільнився,кошти перестали надходити....хочу подати повторно до суду, але оскільки така ситуація в державі,не знаю що з цього буде...дякую....
2015-02-23 09:44:20: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени Миколаїв. Відповідно до частини 10 статті 181 Сімейного кодексу України - Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку. Отже орган праці та соціального захисту населення зобовязаний подати позов в суд про стягнення виплаченої допомоги з платника аліментів. Всі інші вимоги чиновників цього органу не відповідають чинному законодавству України і Ви не зобов\'язані їх виконувати.
2015-02-23 09:39:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Анни Харків. Відповідно до частини 2 статті 166 Сімейного кодексу України - Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов\'язку щодо утримання дитини. Отже, якщо боржник за аліментами ухиляється від їх сплати маєте право на державну допомогу незалежно від позбавлення його батьківських прав.
2015-02-20 23:38:55: Елена
Здраствуйте. Бывший муж укланялся от алиментов с 2013 года авгусата месяца. В исполнительном комитете дали справку в собез и с августа 2013 года были начислены пособие по алиментам в размере 385 грн. 19.02.2015 года были перечислены алименты за 08,09,10,11,12 месяцы 2013 года, и 01 2014 года в размере 3000 грн за весь период. Я, сообщила в собез об этом начислении. В свою очередь собез стал требовать чтобы я вернула им деньги, государственного пособия по алиментам, за за погашеный им срок. Как поступать в такой ситуации? Местонахождение бывшего мужа неизвестно.
2015-02-20 21:21:04: Анна
Здравствуйте, скажите пожалуйста могу ли я оформить помощь по не уплате алиментов после лишения отца ребенка родительских прав? До суда задолженность была за 8 лет.
2015-02-20 09:31:45: Вячеслав юрист КВУ
Для Дарини з Олевська. Відповідно до частини 10 статті 181 Сімейного кодексу України - Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку. Отже орган праці та сойціального захисту населення зобовязаний подати позов в суд про стягнення виплаченої допомоги з платника аліментів. Всі інші вимоги чиновників цього органу не відповідають чинному законодавству України.
2015-02-19 17:14:01: Дарина
10 років чоловік не сплачував аліменти, тому я періодично зверталася до соцзабезу за відповідними виплатами. У звязку із наявною заборгованістю йому заборонили виїзд за кордон і він заборгованість погасив. Тепер соцзабез вимагає із мене виплати допомоги за всі 10 років.Чи законно це? На час отримання допомоги я аліментів не отримувала.
2015-02-18 15:20:21: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени Христинівка. Якщо боржник недоплачує аліментів на дітей , то відповідно є заборгованість. Стаття 196 Сімейного кодексу України встановлює відповідальність за прострочення сплати аліментів, а саме: 1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. 2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Отже, для того що б нарахувати та стягнути з боржника пеню слід звернутися з позовною заявою до суду, а для якісної підготовки матеріалів в суд слід звернутися до юриста або адвоката за місцем свого проживання.
2015-02-17 17:06:53: Олена
У 2010 році суд присудив батькові сплачувати аліменти в розмірі 30% прожиткового мінімума на двох дітей , а він пересилає 300 грн. і все.зверталась у виконавчу службу нічим вони мені не допомогли . Що робити ?
2015-02-17 09:55:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Лариси з Черкас. Стаття 196 Сімейного кодексу України встановлює відповідальність за прострочення сплати аліментів, а саме: 1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. 2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. Отже, для того що б нарахувати та стягнути з боржника пеню слід звернутися з позовною заявою до суду, а для якісної підготовки матеріалів в суд слід звернутися до юриста або адвоката за місцем свого проживання.
2015-02-16 17:24:28: лариса
Підскажіть якщо 2,5 роки як призначені аліменти (1000грн в міс.) і вони не платяться,а 2 роки отримуємо держ.доп. по несплаті аліментів.Чи можна подавати на нарахування пені, чи треба повернути буде допомогу, за який період максимально можна просити нарахування пені, можливо що борг рахуватимуть як 1000-360(держ.доп.в міс)
2015-02-16 14:42:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Яни Знаменка. Відповідно до пункту 5 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, що затверджений Постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року, - Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі - одержувач), управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі - орган праці та соціального захисту населення). У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача.
2015-02-15 13:06:02: яна
Я имею право на дытячы за несплаты алиментив,по месту реестрацыи,а непаместу пражывание аформить???
2015-02-12 16:26:44: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини з Черкас. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд і за наявності вказаних підстав.
2015-02-12 14:18:58: Ірина
Доброго дня! Мій чоловік не сплачує аліменти протягом 3 років, з того часу я получаю тимчасову державну допомогу дітям, які не отримують аліменти. Я повинна буду повертати гроші державі, якщо чоловік мені виплатить аліменти за 3 роки?
2015-02-09 10:41:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Юлії з Дніпропетровська. Стаття 196 Сімейного кодексу України встановлює відповідальність за прострочення сплати аліментів, зокрема, - 1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. 2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. 3. Неустойка не сплачується, якщо платник аліментів є неповнолітнім. Отже, для того щоб стягнути з боржника пеню слід спочатку звернутися до державного виконавця в якого перебуває виконавче провадження про стягнення аліментів з боржника для отримання довідки про розмір боргу з аліментів, а потім звернутися до адвоката або юриста за місцем свого проживання для оформлення позовної заяви до суду про стягнення пені. Стосовно тимчасової державної допомоги з причин несплати аліментів, то ви маєте на неї право, адже згідно з ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано, що тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником,у Вас виникло через шість місяців після останньої сплати аліментів боржником.
2015-02-06 21:10:50: Юлія
Чи можу я отримувати тимчасову державну допомогу так як батько ухиляється від сплати аліментів. Доньці 5 років. Аліменти не сплачуються більше 2-х років. я працюю. як вірахувати пеню? дуже дякую
2015-02-03 10:09:13: Вячеслав юрист КВУ
Для Али з Кременця. Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником,у Вас виникло через шість місяців після останньої сплати аліментів боржником , однак Ви ним не скористалися. Тому радимо звернутимся за її призначенням до органу соцзахисту за місцем проживання. Щодо заборгованості за аліментами, то ці питання перебувають на контролі державної виконавчої служби яка зобов\'язана вживати всіх можливих заходів по стягненню аліментів з боржника.
2015-02-02 21:46:50: Алла
Доброго вечора! Скажіть будь-ласка чи маю я право отримувати допомогу від держави, якщо колишній чоловік не платить аліменти вже більше року, за своєю пропискою не проживає, а адресу проживання не повідомляє? Як стягнути з нього борг?
2015-02-02 15:21:50: Вячеслав юрист КВУ
Для Тані з Вереміївського району. Оскільки аліменти визначає суд у своєму рішенні то слід дивитися саме судове рішення про стягнення із чоловіка аліментів. Якщо своєчасно аліменти несплачуються є право на стягнення неустойки шляхом звернення досуду на підставі довідки державного виконавця про заборгованість за аліментами. Аліменти мають сплачуватися або примусово утримуватися щомісяця. Якщо несплачує, ухиляється від сплати і цей строк є понад 6 місяців, то у стягувача аліментів виникає право на тимчасову державну допомогу.
2015-02-01 00:41:38: Таня
Доброго вечора!Хочу запитати!Скільки повиннен чоловік сплачувати аліменти на 2 дітей!?І в разі несплати грошових коштів,яка повинна бути пиння?Скільки місяців він може не платити аліменти?
2015-01-31 09:59:41: Вячеслав юрист КВУ
Для Наташи з Рівного. Згідно пункту 6 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, що затверджений Постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року, Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено. У випадках, передбачених абзацом другим пункту 8 цього Порядку, подається довідка про розмір аліментів. Отже, наявність земельної ділянки у отримувача допомоги ніяк не впливає на її призначення адже серед переліку необхідних документів які має подати отримувач немає відомостей про земельну ділянку.
2015-01-30 18:36:32: наташа
Скажіть будь ласка, чи сплачується допомога якщо в матері дітей є земельна ділянка, виділена сільською радою для ведення господарства, але вона не приватизована?
2015-01-27 10:24:22: Наталія
Де тут логіка? Виплачена допомога повинна стягуватися органом праці та соціального захисту населення з боржника, який не виконував своїх обов\'язків по утриманню дитини!
2015-01-27 09:51:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Полтави. В пункті 12 цього Порядку чітко прописано, ....орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Тобто не вказано , що ця допомога має стягуватися з платника аліментів, також прямо не вказано, що з отримувача допомоги. Однак з правил логіки виходить кому допомога сплачувалася той її і повертає, але за умови , що одночасно отримував і допомогу і аліменти, тобто допустив порушення і вчасно не повідомив про це орган соцзахисту.
2015-01-26 21:00:49: Наталія
В постанові на яку ви посилаєтесь не вказано, що сплачену допомогу потрібно стягувати з отримувача. Виплачена допомога повинна стягуватися з батька, який ухиляється від сплати аліментів. Чи моя думка хибна?
2015-01-26 15:15:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Полтави. Орган соцзахисту керується пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - де вказано, що якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд і за наявності вказаних підстав. Порада особисто звернутися до органу соцзахисту і вирішити це питання в позасудовому порядку оскільки Вашої провини у отриманні цієї виплати немає. У випадку звернення органу соцзахисту до суду слід негайно порадитися з адвокатом або юристом для ефективного захисту своїх прав.
2015-01-26 15:10:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Марини з Сум. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд і за наявності вказаних підстав. Порада особисто звернутися до органу соцзахисту і вирішити це питання в позасудоволму порядку оскільки Вашої провини у отриманні цієї виплати немає. У випадку звернення до суду слід негайно порадитися з адвокатом або юристом для ефективного захисту своїх прав.
2015-01-26 09:52:47: Наталія
Я вибачаюсь, в попередньому коментарі правильно буде вважати 2014р.
2015-01-25 20:55:02: Наталія
Добрий день! Мені призначили допомогу з 01.10.2015р. Я отримала три проплати (за жовтень, листопад, грудень). Колишній чоловік заплатив частину аліментів в кінці грудня, про що я відразу повідомила відділ соціального захисту населення, на що отримала вимогу повернути всю допомогу, яка була сплачена з 01.10.2015р. Це так і має бути, якими законодавчими актами керується відділ соцзахисту?
2015-01-23 17:23:09: марина
прийшов лист що я повынна повернути переплату тимчасовойдержавной допомоги з серпня2012 року так як звересня я уже отримувала алименти....також нарисано в рази не повернення коштив справа буде передана до суду,,,пидскажить будь ласка що робить
2015-01-23 09:42:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Броварів. Якщо чоловік не надає утримання своїй дитині, у дитини є право на аліменти , і це право реалізує інший з подружжя - дружина яка є законним представником дитини. Отже звернення до суду за призначенням та стягненням аліментів є правом а не обов\'язком дружини, і примусити до стягнення аліментів орган соцзахисту до якого звернулися за оформленням допомоги не має права.
2015-01-23 09:38:17: Вячеслав юрист КВУ
Для Лещишин Тетяни з Івано - Франківська. Пільг для дружин, в яких чоловіки мають статус учасника АТО, щодо звільнення від сплати за навчання чинне законодавство не передбачає.
2015-01-23 04:36:55: Тетяна
Чи обов\'язкова подача на аліменти при оформленні допомоги ( перебуваю в декретній відпустці до 3-х річного віку). Загальна сума доходів 130 грн на місяць.
2015-01-22 21:06:37: лещишин тетяна
Якщо чолові учасник ато а я його дружина навчаюся в університеті на заочній формі чи можливо неплатити за навчання і в нас двоє дітей 3рочки і1.6 роки
2015-01-19 12:27:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Марії Львів. Згідно з пунктом 2.3. Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України \"Про загальнообов\'язкове державне пенсійне страхування\" який затверджений Постановою Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 року - подається заява встановленої форми а також до заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах 2, 3 пункту 2.1 (документи про стаж, та документи на підтвердження заробітної плати), Також надаються такі документи: 1) документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків померлому годувальнику або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи); 2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія; 3) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності); 4) свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення його померлим; 5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим; 6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання; 7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років; 8) документи про місце проживання (реєстрації); 9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника; 10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності. До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби. До заяви про призначення пенсії членам сім’ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону. Отже, як видно з вказаного перелік документів значний тому віртуально можна дати лише поверхову консультацію, тому радимо все ж таки особисто звернутися до місцевого управління пенсійного фонду та оформити пенсію.
2015-01-15 11:02:00: марія
Добрий день.Підкажіть мені будь-ласка які документи потрібно здати в соцзабез для отримання пенсії по втраті годувальника.Так як в мене помер батько то я получала пенсію до 18 років,але цю пенсію оформляли в пенсійному фонді ,зараз я отримала групу по інвалідності і мене визнвли інвалідом з дитинства і коли я оформляла пенсію по інвалідеості мені сказали що можна оформити пенсвю по втраті годувальника але цю допомогу можна оформити вже не в пенсійному а в соцзабесі, підкажіть які документи потрібно для отримання цієї допомоги так як у мене маленька дитина і часу стояти у чергах у мене немає.Буду дуже вдячна вам.
2015-01-06 11:24:30: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини з Покровського Дніпропетровської обл. Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником,у Вас виникло через шість місяців після останньої сплати аліментів боржником тобто десь з вересня 2014 року, однак Ви ним не скористалися. Тому радимо звернутимся за її призначенням до органу соцзахисту за місцем проживання. Щодо заборгованості за аліментами, то ці питання перебувають на контролі державної виконавчої служби яка зобов\'язана вживати всіх можливих заходів по стягненню аліментів з боржника. Якщо ж усні звернення до виконавців марні, тоді слід звертатися зі скаргою до їх начальника. Зразок такої скарги можна використати з цього сайту зайшовши в розділ Зразки документів та вибравши документ під назвої скарга. В будь-якому випадку слід постійно (раз на місяць) контролювати державних виконавців задля належного виконання судового рішення про стягнення аліментів з боржника.
2015-01-04 21:20:35: Катерина.
Ми з чоловіком пенсіонери з пенсією в 1172 та 1500 грн. Хто міг думати, що держава буде такою, що люди їй непотрібні. Всиновили дівчинку в 46 років. Так вийшло, що вона вийшла заміж, народила дитинку, але нам прийшлося її забрати до себе в зв\"язку з надзвичайно жорстоким знущанням чоловіка. На даний момент їй немає й 20-ти. Навчається в училищі з стипендією в 300 грн. Аліменти присуджені судом та сплачено за 2014 рік аж 500грн 1 раз в 2, 3 місяці по 100 та 150 грн, а з серпня поточного року - взагалі нічого. Неодноразово зверталися у виконавчу службу, але там мов німі. Не зрозуміло за що їм з державної кишені платять зарплату. Хочеться кричати від такої уваги. Як нам бути? ДЯКУЮ.
2014-12-29 09:52:48: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни Львів. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд і за наявності вказаних підстав. Порада особисто звернутися до органу соцзахисту і вирішити це питання в позасудоволму порядку оскільки Вашої провини у отриманні цієї виплати немає.
2014-12-28 23:16:08: Тетяна
Доброго вечора! Протягом року колишній чоловік ухилявся від сплати аліментів, 6 серпня я подала документи до соціальної служби, а 7 серпня чоловік закинув вперше аліменти). Знаючи, що маю в 10-ти денний строк повідомити соц службу про це, прибігла до них. Мене відіслали до банку про виписку з рахунку. Але як виявилось чоловік гроші закидував з терміналу, відповідно не було зазначено його прізвища. Знову пішла в соцзахист, цього разу відіслали до виконавчої служби. Приблизно за місяць мені нарешті видали довідку в виконавчій про те, що чоловік сплатив аліменти 2500 за липень і серпень. Відповідно виходить, що я обманом виробила ту допомогу... Восени потрапила в лікарню і стан здров\"я не позволяв бігати оббивати пороги аби не нараховували тої допомоги. (якщо чесно легше було її виробити, аніж позбутись) Від серпня отримала на картку з соцзахисту 1700грн. Чи маю я повернути державі ті гроші?
2014-12-11 14:40:31: Галина
Доброго дня.Дуже дякую вам за пораду!
2014-12-11 10:25:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Галини з пгт. Лугіни. Відповідно до частини 2 пункту 7 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, що затверджений Постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року - тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги. Отже, оскільки Ви вже невперше отримуєте цю допомогу Ви маєте писати в соцзахисті лише заяву встановленої форми та вказувати в ній що колишній чоловік несплачує аліменти. Стосовно довідки про неповне державне утримання яку вимагає соцзахист. Такі його дії не зовсім правомірні і в подальшому Вам можуть взагалі припинити виплачувати цю допомогу, оскільки згідно пункту 5 частини 10 цього ж Порядку - виплата цієї допомоги припиняється з підстав влаштування дитини на повне державне утримання. Практична порада. Якщо в соцзахисті вимагають довідку з коледжу тоді нехай самостійно офіційно письмовим запитом звертаються до керівництва коледжу з обгрунтуванням причин надання цієї довідки. Якщо таких дій сроцзахист невчиняє, тоді радимо Вам самостійно письмово звернутися до соцзазисту із запитом про надання публічної інформації та розяснення причин для надання соцзахисту такої довідки. Бланк такого запиту можна отримати на цьому сайті зайшовши в розділ Зразки документів. Роздрукуваити його в двох примірниках та заповнити всі пустографки та особисто занести до начальника управління соцзахисту, де один примірник запиту зареєструвати та залишити у себе як доказ Вашого офіційного звернення, а другий подати начальнику. Розгляд запиту на інформацію та надання офіційної письмової відпові проводиться на протязі 5 робочих днів з дня отримання цього запиту. В подальшому цю інформацію можна буде використовувати як офіційний документ при спірних моментах щодо оформлення допомоги.
2014-12-10 15:31:22: Галина
Здравствуйте.У меня такая проблема я получала пособие от государства так,как отец не платит алименты.Сыну 15лет он студент первокурсник в коледже получает стипендию и питается 1 раз в день так как он чернобылец.Ему отказывают в справке про не полную государственную обеспечении.Говорят,что такие справки они выдают только сиротам и полусиротам.В собесе с меня требуют такую справку.Объясните пожалуйста имеет ли основание колледж отказать в выдаче такой справки?
2014-12-04 10:41:18: Вячеслав юрист КВУ
Для Віти з Херсону. Частиною 7 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано, що рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів після надходження усіх необхідних документів. Отже, про відмову у призначенні Вам цієї допомоги має бути виданий письмовий документ із зазначенням причин такої відмови. Тому слід особисто звернутися до начальника управління соцзахисту з вимогою надати рішення про відмову. Якщо усне звернення проігнороване, радимо скористатися розділом ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ нашого сайту і подати письмовий запит про доступ до публічної інформації з вимогою надати інформацію про відмову у призначені допомоги. Запит радимо оформити і подати у двох примірниках на одному з яких просити відповідального працівника соцзахисту проставити дату надходження та реєстраційний номер і залишити у себе як доказ Вашого звернення.Строк розгляду і надання публічної інформації (в даному випадку рішення про відмову у призначенні допомоги) складає 5 робочих днів з дня його надходження. В подальшому це рішення необхідне для його юридичного аналізу та можливого подальшого оскарження в судовому порядку, для чого радимо звернутися до юриста або адвоката за місцем свого проживання.
2014-12-03 16:26:02: віта
підкажіть чи можу я звернутись зі скаргою і куди якщо мене не повідомили працівники соц захисту про відмову взвязку з неправельний довідкой яку надали про не сплату аліментів запрос робіли сами працівніки
2014-12-02 15:33:55: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини з Городища. Стаття 192 Сімейного кодексу України встановлює право осіб на зміна розміру аліментів, зокрема частина перша цієї статті вказує, що розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров\'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Отже, для перегляду розміру аліментів слід знову звертатися з позовом до суду. Щодо права на призначення допомоги від держави, то підставою длоя її призначення є ухилення від сплати аліментів та їх несплата протягом 6-ти місяців підряд.
2014-12-02 13:17:45: Катерина
Мій колишній чоловік сплачує аліменти в розмірі 406 грн на двох дітей 8 та 10 років. до цього сплачував 1200 грн . Потім 7місяців неплатив так як переплата була із за великих аліментів ( Повинен був платити за законом 772 гривні на двох дітей.) останні 5 місяців це сума в 406 грн.чи маю я право на допомогу від держави? чи є такий закон що колишній має сплачувати лише 772 гривні а не більше .томущо все що вище 772 грн іде на слідуючий місяць. аліменти то він платить у цьоу місяці а переносять на інші! Дякую
2014-12-01 11:28:09: Вячеслав юрист КВУ
Для Антоніни з Житомира. Контроль за своєчасним виконанням судового рішення по аліментам здійснює державний виконавець у якого на виконанні перебуває виконавчий лист, тому радимо налагодити з ним контакт та поцікавитися станом виконавчого провадження щодо стягнення з боржника аліментів.
2014-11-27 18:34:22: Антоніна
якщо за пів року мій колишній чоловік виплатив лише 300 гр одним платежом на 4 річну дитину... яким чином змусити його сплачувати щомісячно аліментив підскажіть будь ласка?
2014-11-27 10:17:58: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Київа. За чинним цивільним кодексом України прийняття спадщини це є право спадкоємця а не його обовязок і це означає, що після відкриття спадщини (смерті спадкодаця) спадкоємці можуть скористатися або навпаки не скористатися таким правом. Спеціальних служб, які б слідкували за моментом відкриття спадщини в нашій державі не створено, єдиний виняток якщо оформлений заповіт з умовою, або застереженням, або ж секретний заповіт, тоді цим займається нотаріус який цей заповіт посвідчував. Тому процес майбутнього спадкування маєте контролювати самостійно.
2014-11-27 10:10:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни з Вінниці. Після отримання з суду копії позовної заяви колишнього чоловіка про зменшення розміру аліментів слід подати письмове заперечення на позовну заяву та додати довідку з ДВС про заборгованість з аліментів, довідку про безробіття, відсуьтність майна тощо. Для грамотного оформлення заперечення слід звернутися до юриста, адвоката за місцем свого проживання.
2014-11-24 23:02:47: Оксана
Мій колишній чоловік аліменти не сплачує і тривалий час важко хворіє. Має спільний будинок із сестрою. Сестра, за документами - головний господар. Стосунки зі мною і дитиною чоловік не підтримує. Я маю сумнів, що на випадок його смерті сестра спробує все майно забрати собі. Як цього уникнути? Яка процедура відкриття спадщини після смерті колишнього чоловіка? Якісь служби мають розшукувати спадкоємців першої лінії (в моєму випадку дітей), чи колишня дружина і діти мають самі це відстежувати і кожні півроку справлятись про його здоров\'я?
2014-11-24 20:20:04: Інна
Добрий день.Колишньому чоловікові суд присудив аліменти у розмірі 500 грн. аліменти він сплачує не регулярно і частково,заборгованість складає 10000, у нього немає жодного майна ,земельної ділянки,власного житла,офіційної роботи.Виконавча служба нічого не добилась.Як стягнути цю заборгованість?На даний час він подав до суду на мене про зменшення розміру аліментів,у звязку з наявність в нього дитини інваліда від другого шлюбу.Як мені діяти в цій ситуації і чим це може закінчитися(я безробітна і власності не маю)
2014-11-24 15:17:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Черкас. Порада налагодити контроль за діями державного виконавця на виконанні якого перебувають аліменти з колишнього чоловіка. Якщо чоловік має автівку та борги з аліментів то державний виконавець має право накласти арешт на авто з подальшим його продажем та відшкодуванням з вартості проданої автівки боргів за аліметами на дітей. Тому варто особисто звернутися до держвиконавця з вимогою щоб він вжив заходів щодо стягнення аліментів з боржника. Якщо держвиконавецб не виконує свої прямі обовязки можна звернути на це увагу його керівника.
2014-11-24 15:11:22: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Білопілля. Так, Ви маєте право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів в порядку встановленому Сімейним кодексом України незалежно від обовязку по аліментам щодо інших утриманців.
2014-11-24 15:06:52: Вячеслав юрист КВУ
Для Дарьї з Вінниці. Після смерті чоловіка незалежно від того чи перебували з ним у шлюбі на день його смерті відкривається спадщина і діти є спадкоємцями першої черги щодо майна покійного чоловіка. Щодо соціальних допомог то діти їх не матимуть. Якщо говорити про пенсію по втраті годувальника, то право на її отримання мають члени сім\'ї померлого, тобто ті особи (дружина, діти) які спільно проживали та вели спільне господарство.
2014-11-24 14:47:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Ужгорода. Відповідно до З.У. Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції - учасники АТО звільняються від: нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними зобов’язаннями, проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги, виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою статті 6 Закону України \"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування\", на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану. Це вичерпний перелік. Від сплати аліментів учасники АТО не звільняються.
2014-11-24 02:00:15: Тетяна
Якщо колишній чоловік сплатить за декілька місяців, щоб я не могла отримати допомогу гарантовану статтею 181 Сімейного кодексу України, зокрема її восьмою частиною. Відповідно до неї, що якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України. І знову не буде платити. Коли шукаю де купити дешевше дитині одяг до зими рахують по курсу долара а заборгованість на початку року і в кінці одна сума?Чи є пеня? Останній раз платив у квітні за березень, звернулась потрібно дитину до зими вдягнути, відповідь в мене машина поламалась а запчастини дорогі.((Хай дитина не росте, не їсть мерзне пока машина ламається... Аліменти мінімальні від 6-18 ,ще й ті не платить що можна зробити не знаю. А батько підриємець,який показує мінімальний дохід.Допоможіть будь-ласка. Дякую!!!
2014-11-23 23:50:56: оксана
Мий чоловик платить перший дитини алименти,чи можу и я подати на алименти ?
2014-11-23 18:17:12: Дарья
Доброго вечора! В нас скллась ну дуже хороша ситуація:з колишнім чоловіком я розлучена,маю від нього двоє дітей,виграла суд по не сплаті аліментів,та пенні за несплату,але так сталось що колишній чоловік помер,чи мають діти отримувати якись вид допомоги?В колишнього чоловіка є ще дває дітей від двох жінок.
2014-11-23 14:55:15: Оксана
У мого чоловіка від першого шлюбу є дитина якуй ми платимо аліменти, але уже два місяці не платили тому що чоловіка забрали в АТО, чи звільняється він від сплати аліментів .
2014-11-21 13:04:55: Вячеслав юрист КВУ
Для Валентини з Київа. Згідно з частиною 1 статті 180 Сімейного кодексу України - батьки зобов\'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Отже і батько - інвалід теж зобовязаний це робити. Однак, згідно з частиною 1 статті 182 цього кодексу - при визначенні розміру аліментів суд враховує:1) стан здоров\'я та матеріальне становище дитини;2) стан здоров\'я та матеріальне становище платника аліментів;3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;4) інші обставини, що мають істотне значення. Тобто, якщо батько дитини доведе перед судом що він має інвалідність і в звязку з цим потребує постійних витрат на лікування суд може врахувати ці обставини як істотні і визначити аліменти у мінімальному розмірі.
2014-11-20 10:51:19: Валентина
Чи повинен сплачувати аліменти батько, якщо він інвалід 2-ї або 3-ї групи? Дякую.
2014-11-17 15:11:40: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини з м. Київ. Частина 4 статті 194 Сімейного кодексу України визначає стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами, а саме: Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу, - до досягнення нею двадцяти трьох років. Стаття 195 цього кодексу вказує на визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), а саме: 1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. 2. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує. 3. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості. 4. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, а у разі спору - судом.
2014-11-17 14:57:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Валентини з м. Київ. Щодо аліментів то вони є індивідуальними, тобто сам боржник має їх сплачувати адже він є батьком дити і згідно сімейного законодавства повинен нести обов\'язок щодо утримання дитини. Це означає, що інші родичі будь-якої лінії споріднення не відповідають за аліментними обов\'язками брата. Що стосується звернення до суду то радимо безпосередньо за місцем свого проживання звернутися до юриста, адвоката для особистого консультування, збирання необхідних документів та складення позову.
2014-11-16 21:21:14: Ірина
Доброго дня. Мій колишній чоловік з семи років добросовісно платив аліменти тільки один рік. Та на сьогодні я ледве знайшла в якому районі Київської області знаходиться виконавчий лист, бо чоловік кілька разів змінював місце роботи, а тепер з березня знову офіційно безробітний. Хоча знаю, що працює і має дохід, бо робить в квартирі євро-ремонт. Зараз я виробляю документи на тимчасову соцдопомогу. Борг на сьогодні становить 50 000 грн. і, знаючи свого колишнього чоловіка, він і надалі буде рости, а він уникати сплати аліментів. Майна в нього нема. В відкритті кримінального впровадження мені вже раз відмовили. Скажіть будь ласка, коли моєму сину виповниться 18 років - що буде з цим боргом? Як добитися його виплати після досягнення сином повноліття?? Дякую.
2014-11-14 23:16:31: Валентина
Колишній чоловік не сплачував аліменти аж до повноліття дитини. Я отримувала тимчасову допомогу від держави. Справу у виконавчій службі закрили, бо дитина повнолітня. Зараз донька навчається на 2-му курсі денного відділення вузу. Зверталась до виконавчої служби, аби мені видали Постанову про закінчення виконавчого провадження. Я хочу знову звернутись до суду, бо за боржником чимала сума боргу. Як правильно скласти заяву до суду в такому разі? І чи можна такому випадку стягувати алімент з найближчих родичів колишнього чоловіка, разом з ним проживає його сестра, рідна йому по матері. Інших родичів у нього нема.
2014-11-11 10:20:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Вінниці. По перше - аліменти держава не платить а їх сплачує боржник за рішенням суду. По друге - якщо говорити про ухилення боржника від сплати аліментів протягом 6 місяців, то тоді у отримувача аліментів виникає право на тимчасову державну допомогу яка призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
2014-11-10 19:21:40: Оксана
Яку сумму повинна виплачувати держава аліментів на двох дітей?
2014-11-06 12:05:42: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини з Ковеля. Чинним законодавством не встановлено жодних компенсацій за неповну сплату аліментів боржником. За несвоєчасну сплату аліментів з боржника може бути стягнута пеня за позовом стягувача в судовому порядку.
2014-11-04 13:24:18: Катерина
Доброго дня! Кол. чоловік вислав 300грн аліментів за 6 місяців, а це меньше ніж 30% від прожиткового мінімуму на місяць. Чи доплачує держава різницю? Дякую.
2014-10-29 10:08:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Анастасії з Броварів. Форма виплати призначених аліментів (тверда грошова сума чи частка від заробітку) немає значення при призначенні тимчасової державної допомоги. Підставою для її призначення і виплати є лише ухилення платника аліментів від їх сплати та заборгованість з аліментіів.
2014-10-29 10:04:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталі з Кіровограда. Якщо мова йде про соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, то обмежень у цій виплаті з причини отримання матір\'ю дитини аліментів від батька, законом не встановлено. Якщо ж говорити про отримання тимчасової державної соціальної допомоги на дитину з підстав невиплати аліментів або ухилення від їх виплати, то у випадку сплати аліментів така допомога не призначається взагалі, а в разі коли вона призначена раніше сплати аліментів у органів соцзахисту виникає право на стягнення зайвовиплачених коштів в судовому порядку.
2014-10-25 12:36:33: Анастасія
чи можлива тимчасова соціальна допомога на дитину, якщо аліменти зазначені не в твердій грошовій формі,а в частці від доходу?
2014-10-13 01:27:12: Наталя
Здравствуйте, у меня всего один вопрос: можно ли получать соц. выплату на ребенка до трёх лет, и алименты от бывшего мужа? Спасибо зарание
2014-10-06 10:11:52: Вячеслав юрист КВУ
Для Анни зі Львова. Стаття 166 Сімейного кодексу України встановлює правові наслідки позбавлення батьківських прав, а саме: 1. Особа, позбавлена батьківських прав:1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов\'язків щодо її виховання;2) перестає бути законним представником дитини;3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім\'ям з дітьми;4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов\'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування); 6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов\'язку щодо утримання дитини.Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину. Отже, позбавлення батьківських прав не припиняє обов\'язку платника аліментів зі сплати аліментів на дитину.
2014-10-05 20:30:40: анна
доброго дня.підскажіть будьласка коли батька позбавили батьківських прав чи може він не сплачувати аліменти?
2014-09-30 12:03:47: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Білої Церкви.Згідно пункту 3 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, що затверджений Постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року - тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років.
2014-09-29 21:02:26: Оксана
Доброго дня. Мене хвилює таке питання. До 18 років моєї дитини я отримувала допомогу по несплаті аліментів. Після 18 років я подала знову на аліменти, т.я. моя дитина навчається на денній формі у вузі. Суд призначив аліменти. Чи можу я знову розраховувати на соц. допомогу, чи вона діє лише до 18 років?
2014-09-29 12:03:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Михайла з Закарпаття. За нормами Сімейного кодексу України, Стаття 182 передбачає обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, зокрема:1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:1) стан здоров\'я та матеріальне становище дитини;2) стан здоров\'я та матеріальне становище платника аліментів;3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;4) інші обставини, що мають істотне значення. 2. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Крім цього, згідно з статтею 185 цього кодексу - той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов\'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно. Отже, якщо є спір він має бути вирішений в суді, і кожна сторона цього спору має довести свої вимоги - Ви - що є безробітним, не маєте роботи, тощо, дружина - що дитина потребує збільшення суми аліментів або додаткової виплати тощо. Остаточне рішення щодо спору встановлює суд.
2014-09-29 11:51:30: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Канева. Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником,у Вас виникло через шість місяців після останньої сплати аліментів боржником тобто десь з вересеня 2012 року, однак Ви ним не скористалися. Призначена допомога виплачується з дня її призначення і за минулий час її не виплачують. Щодо заборгованості за аліментами, то ці питання перебувають на контролі державної виконавчої служби яка зобов\'язана вживати всіх можливих заходів по стягненню аліментів з боржника.
2014-09-27 16:01:39: Михайло
Мене моя жінка покинула через іншого чоловіка.Між нами є дитина 11 років.З 3 років дитини я сплачую алементи в сумі 300 гривень кожного місяця.А тепер вона хоче щоб я сплачував їй 1000 грвиень в місяць.Я безробітний, і без сімї, я таких грошей немаю.Чи це є законно?Коли ми всього навсього прожили 3 місяці.Нажиточного майна в нас немає.На даний момент моя колишня жінка проживає в іншому місце і не перебуває в шлюбі з іншим чоловіком.А дитину вивезла в іншу область без мого дозвілу.Навперед дякую.
2014-09-22 17:36:54: олена
Мені призначили допомогу з 1.10.2014,а аліменти я не отримую з 12.02.2012р.А чи виплатять мені всю заборгованість?
2014-09-20 11:48:08: Вячеслав юрист КВУ
Для Галі з Коломиї. Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, ви маєте право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником, і зібравши попередньо всі необхідні для цього документи.
2014-09-19 16:24:37: галя
скажіть будь-ласка,якщо тато дитини за 7 місяців не сплатив нічого спираючись на те що він ніби ніде не працює(хоча працює трактористом не офіційно)і батьків немає,що мені робити???зверталась у вик.службу,а вони мене відправили до дільничного.і після розмови з дільничним чоловік сказав що буде платити по 50 гривень щомісяця і я йому нічого не зроблю,як мені бути у такому випадку??????
2014-09-12 12:34:36: Инна
Катерина (Ковель), правду ви кажитн , що не портити собі нєрви, бо я в зверталась кругом і без толку.В законах написано гарно, а приходить до діла то ніхто нічого не може йому зробити.Бо мол він платив би і хоче платити но такий час що не можливо найти роботу. Хотя він і не планує платити...........таке чмо оказалось(((
2014-09-12 11:22:20: Катерина
Інні( Вінниця). Наскільки мені відомо,якщо не платить більше як 6 місяців, то можна порушити проти боржника крімінальну справу, але як правило в більшості до цього не доходить, бо боржники сплачують невелику сумму і якщо сплатив хоч 10грн, то вже не рахується як злостна несплата аліментів. Як написав мені юрист то хоча б раз в місяць потрібно звертатись до виконавця,але це не помагає, або до суду подавайте, або забутьте і не портіть нерви(((
2014-09-11 17:25:01: Инна
А скажіть будь-ласка, а якщо так званний тато дитини не хоче платити і не хоче йти працювати аби не платити аліменти, і борг складає більше 10000 грн., і куди тільки не звертались ніхто нічого не може зробити бо він нігде не працює і майна не має все на його мамі. то як жінкам поступати що робити)))
2014-09-11 14:35:27: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини (Ковель) та Інни (Вінниця). Стаття 265 Сімейного кодексу України вказує, що баба, дід зобов\'язані утримувати своїх малолітніх , неповнолітніх внуків лише тоді, коли у останніх взагалі немає матері, батька або якщо батьки з поважних причин не можуть надавати дітям належного утримання. Якщо батьки малолітніх, неповнолітніх дітей є працездатними, працюють і спроможні надавати дітям належне утримання, аліменти з баби, діда не стягуються.
2014-09-11 10:10:43: Катерина
Для Інни (Вінниця) На сайті Міністерства юстиції http://www.minjust.gov.ua/29374 якщо у платника аліментів немає реальної можливості виплачувати аліменти, то мають притягуватися до участі інші родичі дитини. Слід зазначити, що поняттям «родичі» охоплюються такі особи, як баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»). Згідно зі статтею 265 СК баба, дід зобов’язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу.
2014-09-10 22:05:06: Инна
Катерина (Ковель) 2014-09-10 15:35:23 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», де можна притягнути до сплати аліментів ту саму маму чи сестер, які праюють офіційно. =Я ЩОСЬ ЧИТАЛА ЦЮ ПОСТАНОВУ І НЕ НАЙШЛА ДЕ ВИ ПРОЧИТАЛИ ЩО ЯКЩО КОЛИШНІЙ НЕ ПЛАТИТЬ АЛІМ. ТО ЗА НЬОГО МАЄ ПЛАТИТИ МАМА ЧИ ХТОСЬ ІНШИЙ...............
2014-09-10 15:35:23: Катерина
Дякую за відповідь. Виконавець каже, що він неможе сплачувати всю сумму по причині, що він немає постійного доходу. Але я знаю є така Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», де можна притягнути до сплати аліментів ту саму маму чи сестер, які праюють офіційно. Таке насправді можливо? Якщо так, то виконавець чи я повинна подати до суду позовну заяву на розгляд цієї справи?
2014-09-10 12:16:31: Вячеслав юрист КВУ
Для Катерини з Ковеля. На жаль законодавство з призначення тимчасової допомоги на дітей на даний час є недосконалим і боржники часто цим користуються що б \"насолити\" колишній дружині. Однак, з описаної Вами ситуації виникає питання, звідки у боржника кошти, якщо він ніде не працює, тобто може й працює але нелегально. Цей факт має бути перевірений держвиконавцем. Щодо права відмовитися від коштів у поштовому відділенні, то з практичної точки зору це нічого не дасть, оскільки боржник перераховуючи їх Вам , отримує на підтвердження перерахування поштову квитанцію із вказаною сумою та датою і заносить її держвиконавцю. Єдине що потрібно робити постійно, це хоча б раз у місяць звертатися до держвиконавця та вимагати від нього вжиття заходів які передбачені законодавством щодо стягнення аліментів з боржника.
2014-09-10 12:02:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Вероніки з Сарн. Оскільки борг за аліментами великий, боржник їх не сплачує, то згідно з частиною 1 статті 164 Кримінального кодексу України - злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років. Отже, для притягнення платника аліментів до кримінальної відповідальності має бути підтверджений факт \" злісного ухилення\". Відповідно до частини 10 ст. 74 Закону України \"Про виконавче провадження\" - за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Тобто Вам лише необхідно звернутися до держвиконавця на виконанні якого перебуває рішення суду щодо стягнення аліментів на вашу дитину і вияснити розмір заборгованості і якщо вона перевищує вказані вище розміри, наполягати щоб виконавець звернувся з поданням до правоохоронних органів щодо порушення кримінального провадження по боржнику за аліментами. У випадку відмови державного виконавця від виконання своїх прямих службових обов\'язків, маєте право подати скаргу на його бездіяльність до начальника цієї виконавчої служби або ж адміністративний позов до суду.
2014-09-09 19:57:02: Катерина
Доброго дня! Можливо дасте відповідь на моє запитання. Розлучена, маю дочку 5 років. На аліменти подала 3 роки тому, суд присудив 500грн щомісячно. Перший рік чоловік не виплачував взагалі аліменти, назбирався борг. Я оформила тимчасову державну домогу. Потім він став \"кидати\" по 200грн раз в пів року, виконавець дала мені довідку де вказується що за один місяць була сплата, і виплату тимчасової допомоги припинили. В звязку з цим я перестала забирати грощі з пошти, адже 280грн щомісяця держдопомги це всеж таки більше ніж 20грн щомісяця аліментів. Виконавець тепер вимагає з мене щоб я мовчки забирала ці грощі, мовляв він виконує свій обовязок і сплачує аліменти, а коли , як і яку сумму це немає значення. Запитання: чи маю я право не забирати ці кошти? Чи є дії виконавця неправомірними, що вона нічого не може заподіяти боржникові, якщо ні, то які дії я маю вимагати від виконавця по відношенню до боржника? Додатково: боржник безробітний,власного майна немає, проживає з матірью по місцю прописки в Рівненський обл. Здійснювали опис майна, нічого не вийшло, бо мати сказала що все її. Заздалегідь дякую!
2014-09-09 19:36:18: Вероника
Підкажіть будь-ласка якщо колишній чоловік заборгував аліменти на 40 000грн. І виконавча служба непроводить ніяких мір куди я можу ще звернутись.
2014-09-09 11:28:11: Валя
Дякую
2014-09-09 10:48:41: Вячеслав юрист КВУ
Для Ольги з Полтави. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд до якого має звернутися орган соцзахисту та за наявності вказаних вище підстав. Добровільного повернення коштів отримувачем такої допомоги не передбачено. Тому чиновники органу соцзахисту повідомили вам неправдиву інформацію. Якщо боржник за аліментами їх не платить і цьому є документальне підтвердження маєте право на отримання цієї допомоги.
2014-09-09 10:44:45: Вячеслав юрист КВУ
Для Валі Дубровиця. Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, ви маєте право звернутися безпосередньо до органу соцзахисту за призначенням цієї допомоги з підстав несплати аліментів боржником, і зібравши попередньо всі необхідні для цього документи.
2014-09-08 21:20:10: Ольга
Доброго дня! Батько дитини ухиляється від сплати аліментів є всі документальні підтвердження. Хотіла подати на допомогу по ухиленню від сплати аліментів, працівники соц.служби відповіли, що ці кошти рано чи пізно потрібно буде мені повернути по досягненню дитиною 18 років, порівнявши даний вид допомоги з банківським кредитом. Тобто що виходить: отримані кошти на дитину потрібно буде повернути мені після досягнення нею 18 років? Що ж це за допомога якщо соц працівники порівнюють її з кредитом?
2014-09-08 13:21:08: валя
Якщо колишній чоловік з 2006 року не сплачує аліменти і я працюю неофіциально Чи можу я подати на тимчасову допомогу
2014-09-08 11:46:50: Вячеслав юрист КВУ
Для Олександра з Чернігова.Відповідно до ч. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Згідно з ч. 6 даного Порядку - Для призначення тимчасової допомоги одержувач окрім інших документів подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування):довідку державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Отже, якщо факт несплати аліментів був протягом вказаного строку виконавча служба зобов\'язана видати цю довідку. Питання правомірності або не правомірності видачі цієї довідки вирішується в адміністративному (шляхом подачі скарги до начальника виконавчої служби) порядку або в судовому.
2014-09-08 11:39:30: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Львів. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд до якого має звернутися орган соцзахисту та за наявності вказаних вище підстав. Добровільного повернення коштів отримувачем такої допомоги не передбачено.
2014-09-07 16:14:41: Оксана
Мені держава сплачує 4 роки аліменти тому що батько дитини ухиляється від сплати.Тепер він хоче сплатити усю суму.Чи потрібно мені повертати ті кошти в соц без чи тільки за пів року
2014-09-05 18:24:38: Олександр
Чи має жінка право на тимчасову допомогу у вересні місяці якщо виконавчий лист від 14 березня 2014 року набирає чинності з 1 квітня про стягнення аліментів з 27 лютого 2014 року а відділ ДВС надав довідку про несплату аліментів з 27.02.2014 по 4.09.2014року чи мав відділ право надавати таку довідку
2014-08-19 10:52:47: Вячеслав юрист КВУ
Для Гордіенко Лілії Вацлавівни (мХорол полтавська область). Відповідно до пункту 4 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано єдину підставу за якою така допомога не призначається, а саме: тимчасова допомога не призначається на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному утриманні, під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці такого перебування на підставі довідки установи (закладу) про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. У всіх інших випадках виплата такої допомоги припиняється. Зокрема, згідно з пунктом 10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - виплата тимчасової допомоги припиняється у разі: 1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду; 2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; 3) досягнення дитиною 18-річного віку; 4) виконання в повному обсязі зобов\'язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання; 6) скасування або визнання усиновлення недійсним; 7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька); 8) відмови від стягнення аліментів; 9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов\'язаною сплачувати аліменти; 10) скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів; 11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; 12) смерті одного з батьків, зобов\'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим; 13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; 14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав; 15) встановлення над дитиною опіки чи піклування. Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач зобов\'язаний повідомити у десятиденний строк орган праці та соціального захисту населення. Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин. Отже, перш за все, Вам слід отримати письмовий документ від органу соцзахисту, про відмову у призначенні тимчасової допомоги або при підставу припинення виплати. Якщо письмової відмови на руках немає, а відмовили усно на словах, то для її отримання, слід особисто звернутися до органу соціального захисту з проханням видати письмову відмову. Якщо чиновники ігнорують Ваше прохання , тоді слід звернутится до їх начальника з письмовою заявою. Таку заяву слід писати в двох примірниках, один з яких подати до органу соцзахисту, а на другому просити секретаря-діловода проставити відмітку про надходження цієї заяви: число, місяць, рік , вхідний номер тощо. Ця відмітка на Вашому примірнику заяви необхідна для підтвердження факту Вашого звернення до органу соцзахисту, наприклад перед судом. Зразки заяв, скарг можна знайти на цьому сайті перейшовши в розділ Зразки документів. Отримавши письмову відповідь на ваше звернення його слід піддати юридичному аналізу юристом або адвокатом на предмет законності/не законності такої відмови. Якщо відмова незаконна, тоді є два варіанти оскарження. 1. Подання скарги на незаконні дії районного органу соціального захисту до обласного управління соціального захисту обласної державної адміністрації. 2. Звернення до районного суду в порядку адміністративного судочинства з адміністративним позовом про визнання дій протиправними. Як в першому так і в другому варіантах радимо попередньо звернутися до юриста або адвоката для якісного супроводу справи.
2014-08-18 21:23:44: Гордіенко Лілія Вацлавівн
Я отримувала таку допомогу .але мені відмовили через те що батько не відшкодовуе державі ці кошти, не зважаючи що всі документи які потрібні були зібрані.це законо чи ні? що робити в такому разі якщо це не законо?.куди звертатись?
2014-07-28 10:47:11: Мирослава, юрист
для Віри (Київ): для отримання тимчасової допомоги підставою є факт несплати батьком аліментів і при цьому для її призначення неважливо, чи отримуєте ви інші види соціального забезпечення.
2014-07-22 12:51:06: Віра
Доброго дня. Скажіть будь ласка, чи може мати отримувати тимчасову допомогу на утримання дітей батько яких ухиляється від сплати аліментів, якщо вона отримує допомогу на дітей, як малозабезпесена сім`я. Дякую.
2014-07-05 00:57:58: Мирослава, юрист
для Наталії (Чернівці): Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі; місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. Підставою для сплати тимчасової допомоги у Вашому випадку, якщо я правильно зрозуміла, є факт несплати аліментів. Тому, якщо Ви отримали виконавчий лист за вказаним Вами рішенням суду та здали його на виконання у виконавчу службу, то зверніться до Вашого державного виконавця для отримання Довідки про розмір заборгованості по аліментах. Цю довідку та ще деякі документи слід віднести до органу соціального захисту населення для оформлення допомоги.
2014-07-04 23:57:35: Наташа
Доброго дня, мій чоловік не сплачує аліменти 2 роки, він ніде не працює, суд присдив 450,00 грн, я працюю, отримую зарплату в розмірі 2800,00 грн., чи маю я праву отримувати допомогу від держави на утримання дитини, сину 13 років?
2014-07-04 23:22:15: Мирослава, юрист
Для Наталії (Прилуки): відповідно до Порядку надання запитуваної допомоги, зокрема п.3, вона призначається дітям до 18 років. Тому з набуттям вказаного віку виплата її припиняється, незалежно від факту навчання.
2014-07-03 21:41:04: наталія
Я отримую від держави допомогу на сина по несплаті аліментів. У грудні 2014 року сину виповниться 18 років. Він навчається на стаціонарі в університеті. Чи маю я право отримувати і надалі допомогу на сина до 23 років якщо він буде навчатися на стаціонарному відділенні.
2014-06-24 15:14:42: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Києва. Відповідно до частини 1 статті 87 Закону України \"Про виконавче провадження\" - стягувач має право звернутися з позовом до юридичної особи, яка зобов\'язана здійснити стягнення коштів з боржника, у разі невиконання рішення з вини такої юридичної особи. Отже, маєте повне право на звернення до суду. Доказами вини підприємства по невиконанню судового рішення про стягнення аліментів в цьому випадку буде офіційна відповідь бухгалтерії підприємства про втрату виконавчого листа. При оформленні позову до суду радимо звернутися за кваліфікованою правовою допомогою до юриста або адвоката.
2014-06-19 10:18:35: Олена
Якщо чоловік не сплачував аліменти по виконавчому листу, так як в виконавчу службу бухгалтер написала листа, що організація в якій він працює була реорганізована, шляхом з\"єднання двух служб і вони загубили виконавчого листа і він там продовжує працювати. Чи маю я право подати позов про відшкодування на організацію до суду? Дякую.
2014-06-17 11:13:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини з Черкас. Що стосується притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів, то згідно з частиною 1 статті 164 Кримінального кодексу України - злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, - карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.Отже, для притягнення платника аліментів до кримінальної відповідальності має бути підтверджений факт \" злісного ухилення\". Відповідно до частини 10 ст. 74 Закону України \"Про виконавче провадження\" - за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. Тобто Вам лише необхідно звернутися до держвиконавця на виконанні якого перебуває рішення суду щодо стягнення аліментів на вашу дитину і вияснити розмір заборгованості і якщо вона перевищує вказані вище розміри, наполягати щоб виконавець звернувся з поданням до правоохоронних органів щодо порушення кримінального провадження по боржнику за аліментами.
2014-06-17 09:43:13: Ірина
Доброго дня! Я з моїм чоловіком розлучилася 3 роки назад, подала на аліменти і за цей час він їх на сплачує. Хочу притянути до кримінальної відповідальності. І якщо суд присудить йому сплатити, від може ухилитися від сплати?
2014-06-10 14:41:32: Вячеслав юрист КВУ
Для Ірини з м. Київ. Відповідно до пункту 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; У Вашій ситуації судове рішення не виконувалося з причини не подання виконавчого листа на виконання, а отже факту ухилення від сплати аліментів по судовому рішенню не було. Отже, право на допомогу виникне лише після шести місяців з дня подання виконавчого листа на примусове виконання і лише тоді коли боржник буде протягом цього строку ухилятися від сплати аліментів про що і видається довідка державною виконвчою службою.
2014-06-10 14:06:56: Ірина
Добрий день! Підскажіть будь-ласка, якщо мій викновнавчий лист від 2011 року, вчасно не був поданий і прийнятий до виконанна. І я поновила його строк через суд. Як правильно просить довідку в виконавчій службі для оформлення тимчасової допомоги на випадок ухилення від сплати аліментів на дитину за 6 місяців чи з 2011 року. І чи отримаю я дану домомогу з 2011 року?
2014-06-10 11:39:33: Вячеслав юрист КВУ
Для Вікторії з Луцька. Згідно з пунктом 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, стягнення допомоги може відбутися лише через суд і за наявності вказаних підстав.Що стосується документів для подання заяви в суд радимо звернутися за правовою допомогою до відповідного фахівця (адвоката, юриста) за місцем проживання, який і надасть кваліфіковану юридичну допомогу у складанні позовної заяви та визначить конкретний перелік необхідних для цього документів в залежності від ситуації яка виникла.
2014-06-09 23:30:09: Выктория
Якщо колишній чоловік не сплачував аліментів,по 600грн кожного місяця і борг уже 13 000тис, але я отримувала допомогу від держава кожен місяць по 300 грн. І зараз подала на суд про не сплату аліментів, які мені потрібно документи предявити на суд? і якщо колишній чоловік заплатить мені борг по аліментах, чи потрібно буде мені повертати гроші, які платила мені держава за рік????
2014-05-19 15:42:40: Мирослава, юрист
для Тетяни (Вінниця): Якщо Ви маєте на увазі тимчасову допомогу на випадок ухилення від сплати аліментів, то її Ви отримувати не маєте права, адже необхідне рішення суду про стягнення аліментів і, відповідно, їх несплата (Довідка з виконавчої служби про наявність боргу по аліментах). Щодо інших допомог - то спробуйте звернутися до органу соціального захисту населення для отримання допомоги як малозабезпечена сім\"я (залежить від доходів Вашої сім\"ї). Далі, оскільки Ви маєте дитину до 3-х років, то повинні отримувати допомогу по догляду за такою дитиною (якщо не працюєте, звичайно). Зазвичай - це 130,00 грн., однак, якщо сукупний дохід сім\"ї менший за прожитковий мінімум для сім\"ї, то Ви момжете претендувати на більший розмір допомоги.
2014-05-19 08:51:28: таня
якщо я розлучилась и на алименти не подавала вин непрацюе знаючи що их нихто несплати в мене 2 неповнолитних дитей живем в1кимнатни квартири разом так як вин являеться власником квартири и розминюватись видмовляетьсья чи можу ярозраховувати на допомогу вид держави дитям 1,8 и9 рокив яки документи необхидни
2014-05-18 13:29:33: Мирослава, юрист
Для Тетяни (Харків): У ситуації, коли людину оголошено у розшук , Ви можете отримати повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) батька дитини не встановлено. Тоді з цим повідломленням, свідоцтвом про народження дитини, довідкою про реєстраціїю місця проживання дитини, довідкою про реєстрацію місця Вашого проживання (перебування) звернутися до органу праці та соціального захисту населення. Там написати заяву для отримання тимчасової державної допомоги дітям, місце проживання батька якої невідоме (зразок заяви повинні надати в соцбезі). Щоб визнати особу зниклою безвісно відсутньою потрібно звертатися до суду з відповідною заявою (окреме провадження), якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. У заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку. Положення Закону України \"Про загальнообов\"язкове державне пенсійне страхування\", що стосуються сім\'ї померлого, відповідно поширюються і на сім\'ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку. пенсія у зв\'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім\'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у ч.2 ст. 32 цього Закону, тобто якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв\'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника. Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його триманні, мають право на пенсію у зв\'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.
2014-05-15 17:46:02: Тетяна
Батько дитини находиться в розшуку (пропав безвісті) протягом 6 місяців. Чи має права дитина на одержання допомоги. Куди треба звертатися і які потрібні документи?. ..... В міліції, щоб признати батька пропвшим безвісті сказали, що треба чекати 1 рік? А тоді можна звертатися до Пенсійного фонду для одержання пенсії по втраті кормильця
2014-05-15 15:14:18: Мирослава, юрист
Для Ольги (ЛЬвів): Відповідно до положень Сімейного кодексу України за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі. При визначенні розміру аліментів суд враховує: 1) стан здоров\'я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров\'я та матеріальне становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 4) інші обставини, що мають істотне значення. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. таким чином, розмір аліментів визначає сам суд на підставі вказаних обставин. Чому такий розмір алміентів у вашому випадку - важко сказати, адже рішення суду ми не бачимо (в рішенні суд зобов\"язаний обгрунтувати свою позицію). Якщо платник алміентів не погоджується з рішенням - він має првао подати апеляційну скаргу на таке рішення протягом 10 днів з моменту проголошення рішення.
2014-05-15 13:58:23: ольга
якщо мого чоловіка ( у якого є не повнолітня дитина 3 місяці) перша дружина подала на сплату аліментів однієї дитини (8р.)( перший шлюб).якого розміру повинно сплачувати аліменти,і чому суд присудив 700грн. На даний час чоловік не працює, я (2 теперішня дружина у дикретній відпустці.
2014-05-13 17:21:46: Мирослава, юрист
Для Оксани (Стрий): Питання призначення тимчасової допомоги на випадок ухилення батьком від сплати аліментів регулюється Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189. Пп.13 п.10 вказаного Пордяку передбачає підстави припинення виплати вказаної допомоги, серед яких значиться і позбавлення батьківських прав особи, яка утримує дитину, тобто - одержувача такої допомоги.
2014-05-13 17:20:20: Мирослава, юрист

для Ольги (Київ): Ви можете сміливо звертатися за отриманням тичасової допомоги, про яку йдеться у статті вище, адже Тимчасова допомога призначається і у разі, коли один з батьків перебуває у місцях позбавлення волі. Для цього потрібно звернутися до органу праці та соціального захисту населення за місцем Вашої реєстрації та подати такі документи: заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики (зразок нададуть працівники); копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача (тобто - Вас, як особи, що утримує дитину). Крім того, слід подати обов\"язково довідку відповідної установи про перебування батька дитини у місцях позбавлення волі. Залежно від Ваших доходів, Ви можете спробувати подати документи для отримання допомоги як малозабезпечена сім\"я.

2014-05-13 14:52:58: Ольга
Здравствуйте! Я собираюсь разводиться с мужем который находится сейчас в месте лишения свободы (на 5 лет). У меня есть ребенок 3,5 года. В этой сложившейся ситуации естественно ни о каких алиментах не может быть и речи. И я не знаю как мне поступить, стоит ли вообще подавать на алименты в моем случае? И могу ли я рассчитывать на какую либо помощь со стороны государства при том условии, что сама работаю? Заранее спасибо!
2014-05-12 19:19:37: оксана
Батька дитини позбавили батьківських прав.Мене цікавить чи припиняється в результаті цього тимчасова допомога при несплаті аліментів від держави.Дякую
2014-05-12 09:51:25: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани Стрий. Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України - 1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров\'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов\'язків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. 2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття. 3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них. 4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків або одного з них ознаки кримінального правопорушення, він письмово повідомляє про це орган досудового розслідування, який в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслідування. 5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. Отже, лише за наявності вказаних вище підстав можна позбавити одного з батьків чи навіть їх обох батьківських прав і тільки в судовому порядку. Це означає якщо мати виховує дитину одна а батько не приймає участі у її вихованні то саме мати дитини має право на звернення до суду з позовом про позбавлення батька батьківських прав.
2014-05-08 20:19:25: оксана
Я не зрозуміла,кого мають позбавити батьківських прав мене як одержувача допомоги чи батька дитини, який не сплачує аліменти? Дякую.
2014-05-08 12:57:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани (Стрий). Відповідно до пункту 13 частини 10 вказаного Порядку - Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; Крім того, слід знати, що про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач такої допомоги зобов\'язаний повідомити у десятиденний строк орган праці та соціального захисту населення. Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла ця обставина.
2014-05-06 21:30:41: Оксана
Чи припиняється виплата тимчасової державної допомоги при несплаті аліментів,якщо батька дитини позбавили батьківських прав?Оскільки в п.13 Порядку призначення та виплати зазначеної допомоги сказано,що припиняється у разі позбавлення прав одного з батьків дитини,який її утримує.
2014-04-28 13:48:33: Тетяна
Дякую.
2014-04-28 09:22:28: Вячеслав юрист КВУ
Для Олени з Донецька. Пунктом 7 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано, що рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів після надходження усіх необхідних документів. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги. Тобто якщо ви вчерговий раз маєте наміри оформити цю допомогу довідки про несплату аліментів боржником від державної виконавчої служби упрпавлінню соцзахисту подавати непотрібно. Однак з практики відомі непоодинокі випадки що довідки від громадян чиновники всеж таки вимагають, тому якщо таке трапиться слід оскаржувати їх неправомірні дії оскільки вони не відповідають вказаному Порядку.
2014-04-28 09:12:13: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з м. Рівне. Перший вид державної допомоги, на яку маєте право це тимчасова допомога на випадок ухилення батьком від сплати аліментів, яка регулюється Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189. Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. Пункт 10 вказаного Пордяку передбачає підстави припинення виплати вказаної допомоги, серед яких значиться і позбавлення батьківських прав особи, яка утримує дитину. Тому, у разі несплати аліментів особою, позбавленою батьківських прав, право на отримання тимчасової допомоги у дитини не виникає. Другий вид державної допомоги яку можна спробувати оформити, це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім\'ям. Обидва види допомоги оформляє та виплачує управління соціального захисту населення місцевої державеної адміністрації, тому перелік необхідних документів, та консультації можете отримати там.
2014-04-27 02:48:38: Олена
Отец моего сына более 6 лет не выплачивал алименты. Каждые полгода переоформляю и получаю гос. помощь. Отец сына планирует выплатить в этом месяце 500 грн. Смогу ли я переформить гос.помощь на следующие 6 месяцев, это же не выплата алиментов, а частичное погашение долга? Или нужно ждать пока пройдет 6 месяцев, в течении которых не будет выплат от отца?
2014-04-25 20:31:20: Тетяна
Я розлучена майже 2 роки,маю 3-х річну доньку.Суд присудив аліменти.Але протягом всього часу я їх не отримувала,так як він працює не офіційно,і зарплата у нього чимала. Тай взагалі дитиною він не цікавиться.Нещодавно одружилася вдруге,через певний час піду у дикретну відпустку.Непрацюю,так як не маю на кого лишати дитину,живемо на чоловікову зарплату.Мені цікаво,чи можу я лишити колишнього чоловіка батьківських прав за несплату аліментів??? І чи можу я отримувати якусь допомого від держави на утримання дитини, по доходах?? Дякую.
2014-04-25 10:19:16: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Рівного. Відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано, що подається довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення. На жаль державні виконавці трактують це положення на свій лад і відмовляють у наданні довідки якщо є хоча б мізерна сплата аліментів за останні шість місяців. Однак радими все ж звернутися до конкретного держ виконавця який займається виконанням стягнення аліментів із питанням які конкретні виконавчі дії він провів щодо стягнення з боржника всієї суми аліментів на дитину.
2014-04-18 19:30:55: тетяна
Доброго дня, підскажіть, будь ласка суд присудив 40% аліментів від доходу але не менше 30% від прожиткового мінімуму. За пів року я отримала 44 гривні. Совбез відмовляэ в допомозі, так як маэ бути за півроку нуль, і якщо мені заплатили хочаб копійочку, більш нема на що розраховувати. Це наспрвді так?
2014-04-15 17:10:04: ліна
дякую
2014-04-15 09:19:29: Вячеслав юрист КВУ
Для Ліни з Чернівців. По перше. Звертатися потрібно не з заявою а із скаргою на незаконні дії держвиконаця які полягали в самовільному та безпідставному закінченні виконавчого провадження. По друге. В скарзі слід чітко вказати період за який було присуджено аліменти, цей період зазначений в дублікаті виконавчого листа. По третє. Перевірку проводитиме начальник цієї служби за весь період з моменту надходження до служби Вашої заяви про відкриття виконавчого провадження разом з виконавчим листом. Що стосується довідки про аліменти, то за наявності підтвердження факту несплати аліментів боржником протягом останніх 6 місяців, держвиконавець повинен її видати за вашим зверненням.
2014-04-14 14:56:28: ліна
якщо я надам у виконавчу службу заяву та дублікат виконавчого листа, вони почнуть перевіряти лише з моменту подачі заяви чи за весь період. чи зможу я отримати в них довідку про аліменти за останні пів року.
2014-04-10 15:04:02: Вячеслав юрист КВУ
Для Ліни з Чернівців. Відповідно до ч. 1 ст. 51 З.У. \"Про виконавче провадження\" - У разі якщо постанова державного виконавця про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу визнана судом незаконною чи скасована начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або керівником відповідного органу державної виконавчої служби або якщо до державного виконавця надійшло рішення суду про скасування заходів до забезпечення позову, а також у разі повернення виконавчого документа з іншого відділу державної виконавчої служби, виконавче провадження підлягає відновленню протягом трьох робочих днів з дня надходження рішення суду, виконавчого документа чи постанови керівника відповідного органу державної виконавчої служби. Отже, якщо виконаче провадження закрито незаконно є два варіанти подальших дій: 1. подання письмової скарги на дії держвиконавця до начальника відділу ДВС з приводу незаконного закриття провадження. 2. звернення з позовною заявою до суду про визнання постанови про закриття незаконною та її скасування. І в першому і в другому випадку раджу звернутися за юридичною допомогою до фахівців-правознавців.
2014-04-10 13:12:46: ліна
так, у суді я отримувала виконавчий лист та разом з заявою відправляли у виконавчу службу по місту прописки чоловіка. через деяки час отримала постанову що лист прийнятий до виконання. з виконавчої служби відпвіли що у заяві було зазначено щоб прийняли на виконання тільки на один місяць, тому првадження було закрито. у свого представника я знайшла копію заяви, де був зазначений термін до 18 ліття дитини. у постанові також зазначений повний термін. у копі виконавчого листа також не написано про місяць, його я отримала від також з виконавчої служби разом з постановою. чи можу я отримати дублікат виконавчого листа? і що далі робити?
2014-04-03 10:00:25: Вячеслав юрист КВУ
Для Магнолії з Хмельницького. Відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано, що подається довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Тому виконавець відмовив у її видачі. Що стосується складених заяв то вони складені правильно. Єдина порада скласти їх у двох примірниках кожну, для того щоб потім при поданні на одому з примірників кожної заяви відповідальна особа виконавчої служби проставила відмітку про їх отримання.
2014-04-02 17:26:44: Магнолія
Які потрібно зібрати документи, щоб виконавча служба видала довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів? Мій судовиконавець каже, що не може видати мені таку довідку про заборгованість,так як чоловік вже 6 місяців сплачує мені по 250грн.,а решту 14 років проігнорувала. Як мені вибити довідку про заборгованість по аліментам за 14 років.Подати заяву і ще що? Перевірте, будь-ласка ,чи правильно склала заяви. Начальнику Відділу державної Виконавчої служби Кам`янець-Подільського міськрайонного управління юстиції Брижак С.В. Радзіньш Ірини Іванівни ( прізвище ім’я та по батькові / назва юридичної особи) м.Хмельницький, 29016, вул.Львівське шосе, буд.18/1,кв.27 (адреса проживання) Моб.0963033995; дом.66-44-27 (телефон) Заява Прошу Вас провести перерахування заборгованості по аліментам відповідно до вимог ч.2 ст.74 ЗУ «Про виконавче провадження» та видати мені довідку про розмір заборгованості по аліментам з боржника Петровського Олега Степановича, 24.11.1972р.н., м. Кам`янець-Подільського, вул.Огієнко, буд.6, кв.54, починаючи з 27.03.2000р., і по сьогодення, на підставі виконавчого листа виданого Хмельницьким міським судом від 14 квітня 2000р.,(справа № АЕ-141/2000р.), для подання її за місцем вимоги. 28.03.2014р. (підпис) (дата) Начальнику Відділу державної Виконавчої служби Кам`янець-Подільського міськрайонного управління юстиції Брижак С.В. Радзіньш Ірини Іванівни ( прізвище ім’я та по батькові / назва юридичної особи) м.Хмельницький, 29016, вул.Львівське шосе, буд.18/1,кв.27 (адреса проживання) Моб.0963033995; дом.66-44-27 (телефон) Заява Прошу Вас оголосити розшук боржника по виплаті аліментів Петровського Олега Степановича, 24.11.1972р.н., м. Кам`янець-Подільського, вул.Огієнко, буд.6, кв.54, через органи внутрішніх справ, так як фактичне його місце проживання та місце роботи невідоме вже протягом 14 років. Підстава: вище викладене та Виконавчий лист № АЕ-141/2000р., виданий Хмельницьким міським судом від 14 квітня 2000р. 28.03.2014р. (підпис) (дата)
2014-03-30 13:59:49: Мирослава, юрист
для Наталії (Хмельницький): Якщо Ви маєте на увазі мінімальний розмір аліментів, то з 01.03.2014 року по 01.07.2014 року для дитини, віком до 6 років становить 309,60, а для дітей від 6 років до 18 - 385,80 грн. З 01.07.2014 року по 31.08.2014 року для дітей до 6 років - 317,70 грн., від 6 років до 18 років - 396.00 грн.
2014-03-29 17:54:30: Наталія
Чи правильно мені нарахували аліменти з 1.03.2014 по 31.08.2014 в сумі 385.80 щомісяця, як мені відомо що з 1.07.2014 розмір аліментів має бути 396.00грн
2014-03-28 10:15:39: Мирослава, юрист
для Ліни (Чернівці): Якщо ви зверталися до суду з позовною заявою про стягнення аліментів з батька дитини, отримали рішення про їх стгянення, то повинні були в тому ж суді отримати виконавчий лист та здати його на виконання до виконавчої служби за місцем проживання Боржника (тобто - батька Вашої дитини). Саме виконавчий лист дає можливість відкрити виконавче провадження щодо стягнення аліментів. Якщо ви це все зробили - то виконавче провадження має бути відкрито, про що Вам з виконавчої служби повинні були надіслати відповідну Постанову, а отже, справа щодо стгянення аліментів \"знаходиться на виконанні\" у відповідній виконавчій службі. Звідси, якщо виконавче провадження відкрито і баткьа дитини не сплачує аліменти, то Ви маєте право отримати Довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів. Щоб з\"ясувати, чому немає на виконанні такої справи - зверніться краще із відповідною заявою до начальника відповідної виконавчої служби, щоб вони пояснили письмово, з яких підстав таке виконавче провадження, наприклад, було зупинено чи закрито. Отримаєте відповідь - пишіть, допоможемо з\"ясувати правомірність дій державного виконавця, що займається Вашою справою.
2014-03-27 23:19:59: ліна
у собесі вимагабть довідку про отримання аліментів або про невиплату їх. чолавік не платить аліменти 3 місяці. я звернулась в виконавчу службу а там сказали що така людина не знаходиться у них на виконанні. чи може так бути? і що робити,якщо він знаходився на виконанні, і його перевіряли минулим літом
2014-03-26 13:50:32: Мирослава, юрист
для Людмили (Сарни): Дійсно, позбавлення батьківських прав не дає вам статусу матері-одиночки, а тому і відповідних виплат Ви отримувати не можете. Якщо Вашій дитині менше трьох років, то повинні отримувати допомогу по догляду за дитиною до 3-х років. Взалежності від Ваших доходів, можете спробувати оформити допомогу яе малозабезпечена сім\"я.
2014-03-26 13:19:31: Мирослава, юрист
для Наталії (Долина): Наскільки я зрозуміла, Ви отримуєте допомогу у зв\"язку з народженням дитини. Крім того, Ви маєте право на отримання допомоги по догляду за дитиною до трьох років. Для отримання допомоги у вашому випадку необхідно надати: - Заяву яка складається по формі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 р. за № 96. Така заява заповнюється безпосередньо у відділі соціального захисту населення. -- Копію свідоцтва про народження дитини; -- Довідку з місця навчання; -- Довідку про склад сім’ї з ЖЕКу і декларацію про доходи та майновий стан (заповнюють на місці на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) – для призначення допомоги по догляду у розмірі, більшому за мінімальний. -- Копію договору про відкриття рахунку на перерахунок допомоги (у випадку якщо маєте намір отримувати гроші не через пошту, а через банк). Крім того, якщо у Вас середньомісячний сукупний дохід менший, ніж пржитковий мінімум на сім\"ю, то Ви можете претендувати на отримання допомоги, як малозабезпечена сім\"я. Для цього зверніться до органу праці і соціального захситу населення, де працівники обрахують вам вказані показники та нададуть перелік документів, необхідних для призначення відповідних виплат.
2014-03-25 16:49:40: Людмила
Доброго дня! Підскажіть будь-ласка. Ви написали що на отримання допомоги на дитину я не маю права, тому що чоловік позбавлений батьківських прав?? Тоді на що і на яку допомогу я маю право?? Ніяких виплат і допомог на дитину я не отримую. Мені сказали що матір\'ю одиночкою я теж не рахуюсь, аліменти мені ніхто не платить, чоловік позбавлений батьківських прав. На що мені можна розраховувати? Получається що дитина в мене є, а ні на яку допомогу я не маю право??? Виходить краще народжувати в нашій країні матерям-одиночкам???
2014-03-24 18:23:57: Наталія
Доброго дня! Кілька тижнів тому ми з чоловіком розлучилися. Я навчаюся в університеті і не працюю. Дитина ще не має трьох років і отримує допомогу: одноразову і таку, що призначена за довідками про зарплату чоловіка (він протягом 6 місяців у 2-3 місцях по 2-3 тижні працює). З позовом про отримання аліментів до суду не зверталася, оскільки він переважно і конкретно тепер не працює. Термін виплати поточної тимчасової допомоги збігає 1 травня. Чи може в такому випадку бути призначена тимчасова допомога окрім разової, котра виплачується щомісяця до 3-літнього віку? Якщо так, то які документи треба надати у районне управління праці та соціального захисту населення?
2014-03-24 15:19:53: Мирослава, юрист
для Людмили (Сарни): питання призначення тимчасової допомоги на випадок ухилення батьком від сплати аліментів регулюється Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189. Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. П.10 вказаного Пордяку передбачає підстави припинення виплати вказаної допомоги, серед яких значиться і позбавлення батьківських прав особи, яка утримує дитину. Логічно, що у разі несплати аліментів особою, позбавленою батьківських прав, право на отримання тимчасової допомоги у дитини не виникає.
2014-03-22 12:34:24: Людмила
Доброго дня!!! Чоловік позбавлений батьківських прав, аліменти не сплачує. Підскажіть будь-ласка чи маю я право на оформлення тимчасової допомоги на 6 міс. І що для цього треба??
2014-03-14 16:37:44: Мирослава (юрист)
для Аліни (Умань): Обов\"язок батьків утримувати повнолітніх дітей, які навчаються визначений ст.ст. 198-201 Сімейного кодексу України. Згідно вказаного, якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв\'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов\'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на утримання в такому випадку припиняється у разі припинення навчання. Припинення сплати аліментів через одруження такої дитини не передбачено як підставу для припинення відповідного утримання. Однак, якщо Ваш батько доведе в суді, що Ви не потребуєте допомоги, то суд може припинити сплату відповідних аліментів.
2014-03-14 16:27:24: Мирослава (юрист КВУ)
для Олени (Нововолинськ): Отримання Вами тимчасової допомоги не звільняє від обов\"язку батька дитини щодо сплати аліментів, а отже не є підставою для неутворення за цей період відповідного боргу зі сплати аліментів. Тому виконавча служба діє в межах закону, вимагаючи сплатити борг. Оскільки виникла можливість стягнення аліментів з батька дитини або виявлено, що він може утримувати дитину, то орган праці та соціального захисту населення може звернутися до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги.
2014-03-13 15:19:25: Аліна
мені 19,навчаюсь в ВНЗ,отримую від батька еліменти в розмірі 700грн,після одруження я буду продовжувати отримувати еліменти, якщо буду навчатись чи уже ні?Наперед дякую за відповідь
2014-03-13 12:46:50: ОЛена
чоловік не сплачував аліменти з липня 2010 року по січень 2012. Мен допомогу платила управління соцзахисту населення. Тепер він відновив сплату аліментів, і з нього вимагаю і соц. захист 10 тис. допомоги і виконавча заборгованість а той період, що вні мені не платив - 11 тис.грн. що робити: невже необхідно сплачувати і туди і туди?
2014-03-02 08:27:12: Вячеслав юрист КВУ
Для Аврори з Полтави. Не зовсім так. Мається на увазі, що орган соціального захисту має звертатися до суду а не Ви, оскільки такий порядок. І у випадку звернення цього органу до суду, ви маєте право подати заперечення, зустрічну позовну заяву тощо. Саме для захисту і представництва Ваших прав у суді потрібен адвокат.
2014-02-28 20:14:18: Аврора
Тобто потрібно пройти суд,щоб домогтися справедливості? І тоді після цього до мене не буде більше претензій? Для цього потрібно найняти адвоката?
2014-02-28 12:19:55: Вячеслав юрист КВУ
Для Аврори з Полтави. Ви не уважно читали попередній коментар. Ще раз наголошую, що відповідно до ч. 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано - якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Це означає, що стягнення коштів може бути тільки у випадку виявлення органом що надає тимчасову допомогу, факту що батьки, або один з них має можливість утримувати дитину, тобто є працевлаштованим, має стабільний заробіток/дохід, та інше. Тільки за наявності всіх вказаних факторів (а не одного з них) може ставитися питання про стягнення виплаченої допомоги і лише в судовому порядку. Стосовно листа з вимогою сплатити суму допомоги в 10 - ти денний строк, то це так звані \"перегиби на місцях\" тобто в законодавсві немає такого порядку стягнення допомоги, а це означає, що чиновники діють незаконно, і громадянин не зобов\'язаний виконувати такі вимоги.
2014-02-27 13:23:04: Аврора
Тобто якщо були отримані аліменти від батька,то я тепер повинна повернути кошти державі? В документі вказано,щоб отримати домогу від держави потрібно мати довідку про несплату аліментів. Довідку цю мала,а колишній чоловік приніс квитанції про сплату аліментів то 200 грн то 220 на двох дітей. В квитанціях навіть дати погано видно! І він на даний час має заборгованість аліментів 45 тис.грн! Скажіть через це тепер я повинна повернути гроші державі ? Мій колишній чоловік не повинен їх виплати державі???? Аліменти отримувались 1 в рік і то не завжди! Я звернулася й говорю,що я отримала аліменти ,а мені відповіли ,що довідку маєте про несплату я говорю так,а вони ну і все не хвилюйтеся! А тепер говорять що я гроші і від батька отримувала і від держави і маю їх повернути!!!! А він тепер щаслий і ні про що не переймаєтбся ,а в мене 2дітей я безробітня житла не маю де взяти ці гроші?
2014-02-27 10:11:31: Вячеслав юрист КВУ
Для Аврори з Полтави. Відповідно до ч. 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано - якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Отже по-перше щоб стягнути з Вас цю допомогу органу праці та соцзахисту необхідно мати хоча б одну з вищевказаних підстав, по - друге таке стягнення відбувається виключно на підставі поданої заяви та в судовому порядку з усіма процесуальними процедурами встановленими Цивільно-процесуальним кодексом України. Тому маєте право звернутися з письмовою заявою до органу праці та соцзахисту з питанням надати обгрунтовану письмову відповідь за яких саме підстав Вам нарахували цю суму. І, отримавши офіційну письмову відповідь на свою заяву можна буде зробити відповідні висновки щодо правомірності чи не правомірності дій органу соцзахисту, звернутися за юридичною консультацією та захистом своїх інтересів до юриста або адвоката.
2014-02-27 10:05:25: Вячеслав юрист КВУ
Для Марії з Тернополя. Стаття 18-1 З.У.\"Про державну допомогу сім\'ям з дітьми\" , встановлює, що право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Тому Вам слід звернутися за призначенням допомоги одинокій матері до відділу соціального захисту за місцем свого проживання, де отримати перелік необхідних документів, бланк заяви тощо.
2014-02-26 23:23:52: Аврора
Якщо виплачувала держава допомогу в зв\'язку з ухилинням сплати одного з батьків аліментів і тепер при виповненні18 років отримала листа в якому вказано,що ми повинні виплатити кошти19 тис.грн в 10 денний термін. Що робити ? Допоможіть!
2014-02-26 19:06:57: марія
батька дитини вилучили із свідоцтва про народження. в судовому порядку після проведення днк . чи маю я правона отримання допомоги від держави?
2014-02-24 10:02:53: Вячеслав юрист КВУ
Для Лєни з Кіровограда. Стаття 192 Сімейного кодексу України передбачає зміну розміру аліментів. Зрокрема - розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров\'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. Отже, у платника аліментів є право на звернення з позовною заявою до суду з проханням зменшити аліменти з обов\'язковою вказівкою причини такого зменшення та з додаванням доказів що це підтверджують. У будь - якому випадку, перш ніж звертатися до суду, слід отримати кваліфіковану правову допомогу у юриста або адвоката безпосередньо за місцем свого проживання.
2014-02-22 15:38:07: Лєна
Якщо за судовим рішенням особа сплачує аліменти на малолітню доньку і аліменти на жінку, яка проживає з першим чоловіком але їх шлюб не зареєстровано, то сплачувати аліменти доведеться на жінку до 3-х років в будь-якому разі, чи можна якось оскаржити? в неї ж зараз є чоловік який її забеспечує?
2014-02-13 11:03:45: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани А м. Київ. Згідно з пуктом 2. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189. Тимчасова допомога призначається у разі, коли: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; Крім того для оформлення цієї допомоги одним з документів, які має подати кандидат на отримання допомоги є довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; Враховуючи вищевказані вимоги законодавства - підстави для надання тимчасової допомоги відсутні.
2014-02-11 18:43:04: Оксана А
Якщо колишній чоловік сплачує лише 100грн. один раз на 3 місяці чи маю я право на отримання тимчасової державної допомоги.
2014-02-03 12:20:38: Вячеслав юрист КВУ
Для Маріулки (Кіров). Стаття 182 Сімейного кодексу України визначає обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, зокрема: 1. При визначенні розміру аліментів суд враховує: 1) стан здоров\'я та матеріальне становище дитини; 2) стан здоров\'я та матеріальне становище платника аліментів; 3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 4) інші обставини, що мають істотне значення. Стаття 200 Сімейного кодексу України регулює розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина, зокрема 1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу. 2. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином. Відповідно до ч. 1 ст. 199 Сімейного кодексу України - 1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв\'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов\'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Отже, оскільки спір про стягнення аліментів на час навчання відбувається на засадах змагальності, то кожна із сторін має право надавати суду докази на підтвердження своїх вимог. У Вашому випадку крім довідки про доходи, радимо подати письмове клопотання про витребування від відповідача судом доказів належності йому земельної ділянки, автомобіля на праві власності тощо. Якщо відповідач проживає в селі то доказом тримання підсобного господарства та інших матеріальних статків є довідка сільської ради про відомості з записів погосподарської книги де чітко вказані кількість домашніх тварин які утримує дане господарсто тощо. Зміна позовних вимог на тверду грошову суму на нашу думку не може бути підставою для задоволення вимог сина, за умови якщо відповідач доведе в суді , що не має можливості надавати допомогу. Отже, потрібно доказувати факт наявності у відповідача інших видів доходу крім заробітної плати.
2014-02-03 09:32:11: Маріулка
Доброго дня! Моєму синові 18 років виповнилося в листопаді 2013 року. До того часу він отримував аліменти в розмірі 360 грн. щомісячно. На даний час він навчається в ВНЗ на денній державній формі навчання. За результатами сесії стипендії не отримує, а тому подав позовну заяву до суду відповідно до ст.ст 199,200 СК України про стягнення аліментів у 1\\4 частці від заробітку (доходу) платника. На першому судовому засіданні відповідач, тобто батько, надав довідку про доходи, в якій зазначена з\\п 1400 грн. На наступне с\\з, яке відбудеться 05.03.2014 р. мій син повинен надати довідку про мої доходи, і як сказав помічник судді, якщо вони будуть перевищувати доходи відповідача, то я сама буду утримувати дитину. На підприємстві, де працює відповідач, ведеться подвійна бухгалтерія - Біла і чорна, тобто окрім офіційної заробітної плати вони ще отримують половину грошей в «конвертах» (відомо із достовірних істочників), але довести цього в суді мій син не зможе. Крім того, відповідач має земельну ділянку де вирощує овочі та фрукти, господарські будівлі, в яких вирощує свиней та птицю, власний автотранспорт. Добровільно допомагати синові не хоче і не бажає. Цієї дитини, для нього, якби не існує взагалі, він повністю ухилився від виконання батьківських обов’язків. У відповідача інша сім’я, де він виховує пасинка, який навчається в школі та отримує пенсію по втраті батька, також в 2012 році в нього народилася дитина, і його дружина зараз перебуває у відпустці по догляду за дитиною, і теж отримує кошти. Ми з сином проживаємо удвох, я працюю одна, моя з\\п сладає 1500 грн/міс. тобто, на 100 грн більше від з/п відповідача. Іншого доходу я не маю, Немає в нас ані земельних ділянок, ані умов для утримання господарства, все з базару, допомогти нам нікому. Якщо вірити помічнику судді, то мені самій прийдеться утримувати дитину на період навчання? Як нам краще поступити? Можливо, змінити позовні вимоги, і стягнути аліменти у твердій грошовій сумі? І чому у цій справі береться до уваги сукупний дохід сім’ї позивача, а з відповідача тільки його особистий? Допоможіть нам будь ласка! Дякуємо.
2014-01-27 16:19:59: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Сергія зі Львова: Те, що Ви не працюєте, не причина ненадавати утримання дитині.Якзщо буде рішення суду і з Вас не буде, що стягувати, то дружина зможе претендувати на отримання хоча б мінімальних коштів на дитину від держави. Якщо хочете, щоб сума аліментів судом була присуджена по мінімуму, то подайте до суду довідку, що Ви перебуваєте на обліку як безробітний. Якщо маєте якусь хронічну хворобу і на її лікування постійно повинні витрачати певну суму коштів, то теж можете подати про це мед. довідку і копії квитанцій про придбання та призначення лікаря.
2014-01-27 13:31:00: Сергій
Дружина подала на аліменти розмір яких становить 1000 тисячу гривень.Я невідмовляюсь сплачувати аліменти а ле не взазначеній сумі по пречіні безробітя я неде непрацюю на даний момен офіційно пидскажіть чо мені робити дякую!
2013-12-30 11:51:18: Вячеслав юрист КВУ
Для Роми з Житомира. Згідно з ч. 1 ст. 181 Сімейного кодексу України - Батьки зобов\'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Такий обов\'язок покладений на батьків. Якщо один з батьків його не виконує добровільно, то за позовом іншого з батьків судом призначаються аліменти, які стягуються в примусовому порядку органами виконавчої служби. Оскільки законним представником дитини є батько або мати, він (вона) є ініціатором позову до суду про стягнення аліментів, то відповідно і суми аліментів стягуються на користь дитини але отримує їх батько (мати) як законний представник дитини. Окремої статті, яка б буквально передбачала право та вік дитини з якого (до якого) вона особисто має користуватися аліментами немає. Однак, Стаття 186 Сімейного кодексу України передбачає контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів, а саме: 1. За заявою платника аліментів або за власною ініціативою орган опіки та піклування перевіряє цільове витрачання аліментів. 2. У разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів або про внесення частини аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України. Тому, у випадках нецільового використання аліментів на дитину іншим з батьків, наприкла на особисті цілі, платник аліментів має право проконтролювати їх витрачання у вищенаведеному порядку.
2013-12-27 16:17:59: рома
в якому віці дитина може користуватися своїми аліментами і на основі якої статті?дякую
2013-12-25 10:24:57: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з Гребінки. Згідно з п. 8. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною другою статті 182 Сімейного кодексу Україн ,тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. Враховуючи ситуацію радимо вимагати письмового рішення органу праці та соціального захисту про відмову у призначенні допомоги з обгрунтуванням причин відмови з посиланням на закон які передбачає таку підставу для відмови. Для цієї дії радимо використати своє право на доступ до публічної інформації шляхом написання письмового запиту про надання інформації до органу праці та соцзахисту з приводу пояснення причин відмови. Бланк запиту можна використати з нашого сайту з Розділу ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ. Якщо маєте з оформленням запиту якісь труднощі слід звернутися до юриста або адвоката за правовою допомогою в його написанні. Далі діяти виходячи з відповіді органу праці: або вони визнають свою неправоту і призначать допомогу, або ж слід звертатися далі до суду з адміністративним позовом про визнання дій по відмові у призначенні допомоги неправомірними, адже питання правомірності або неправомірності дій органу праці встановлює лише суд.
2013-12-25 10:16:18: Вячеслав юрист КВУ
Для Тетяни з Кременчука. Відповідно до п. 6. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено. У випадках, передбачених абзацом другим пункту 8 цього Порядку, подається довідка про розмір аліментів. 7. Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів після надходження усіх необхідних документів. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги. Отже, у Вашій ситуації по - перше жодних інших документів крім заяви встановленого зразка подавати непотрібно, оскільки допомога призначається не вперше а продовжується. Жодних вимог для подання нотаріально завірених копій виконавчих листів в законодавстві немає. Тому радимо вимагати письмового рішення органу праці та соціального захисту про відмову у призначенні допомоги з обгрунтуванням причин відмови з посиланням на закон які передбачає таку підставу для відмови як неподання нотаріально завірених копій виконавого листа. Для цієї дії раджу використати своє право на доступ до публічної інформації шляхом написання письмового запиту про надання інформації до органу праці та соцзахисту з приводу пояснення причин відмови. Бланк запиту можна використати з нашого сайту з Розділу ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ. Якщо маєте з оформленням запиту якісь труднощі слід звернутися до юриста або адвоката за правовою допомогою в його написанні. Далі діяти виходячи з відповіді органу праці: або вони визнають свою неправоту і призначать допомогу, або ж слід звертатися далі до суду з адміністративним позовом про визнання дій по відмові у призначенні допомоги неправомірними.
2013-12-25 09:54:36: Вячеслав юрист КВУ
Для Інни з Охтирки. Згідно з ст. 6 З.У. Про порядок виїзду з України та в\'їзду в Україну громадян України ухилення громадянина від виконання зобов\'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи) або якщо щодо нього діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші зобов\'язання, є підставою для тимчасової відмови громадянину у виїзді за межі України.Відповідно до ст. 11 З.У. Про виконавче провадження державному виконавцю надано право в процесі здійснення виконавчого провадження , у разі ухилення боржника від виконання зобов\'язань, покладених на нього рішенням , звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України - до виконання зобов\'язань за рішенням. За правилами ст. 377 -1 Цивільного процесуального кодексу України - питання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України при виконанні судових рішень вирішується судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця, погодженим з начальником відділу державної виконавчої служби. В подальшому відповідна ухвала суду направляється державним виконавцем до Державної прикордонної служби України, згідно з якої боржник зараховується до певного списку, який є на особливому контролі та на якого в подальшому поширюється обмеження щодо перетину кордону України. Отже, як видно з вищевказаних актів законодавства всі заходи має робити державний виконавець у якого перебуває виконавче провадження по аліментам. Однак радимо самостійно звернутися до державного виконавця та наполягати на його якнайшвидшому зверненні до суду про обмеження виїзду з України боржника.
2013-12-23 16:54:40: Оксана
Я звернулася до органів соцзабезу по місцю проживання для оформлення допомоги на дитину, батько якої ухиляється від сплати аліментів. Надала довідку з виконавчої служби за останні 6 міс., в якій було видно, що боржник сплатив за пів року тільки 1370 грн., меньше ніж положений законом мінімум на дитину 12років., тому різницю між сплаченими аліментами і положеним мінімумом на дитину має сплачувати соцзабез. Але мені відмовили в оформленні допомоги, мотивуючи тим, що в рішенні суду призначено боржнику виплачувати аліменти в розмірі 1/4 частини від доходу, а не в твердій грошовій сумі. Чи на законних підставах мені відмовили?
2013-12-22 07:13:10: тетяна
Кожні півроку переоформляла тимчасову державну допомогу в соцзабезі,угрудні 2013р.знову подала всі документи як завжди, а мені відмовили.Сказали,що відтепер потрібно подавати завірену нотаріусом або судом копію виконавчого листа.До цього я подавала просто копію виконавчого листа.В суді сказали,що не завіряють таких документів, а лише можуть видати дублікат, вконавча служба теж не завіряє, оригінал виконавчого листа віднести до нотаріуса не зможу бо виконавча служба на руки не віддає.Що робити?Чи правильні дії соцзабезу?
2013-12-20 12:59:28: інна
Якщо колишній чоловік відмовляється сплачувати аліменти(а вже борг 8000) говорячи що у нього уже російське гражданство і приписка,і на ньго тепер закон не дія.Чи можна таки щось зробити.І скажіть якщо обмежити виїзд,мені треба писати заяву у виконавчу на кримінальну відповідальність чи це різне?
2013-12-17 10:20:38: Вячеслав юрист КВУ
Для Наташи з Рівного. Примусове виконання судових рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення суду. Порядок стягнення аліментів визначено Законом України «Про виконавче провадження». У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник не працює і не одержує доходів, стягнення звертається на майно боржника. Крім того, у випадку, коли платник аліментів злісно ухиляються від виконання аліментного обов’язку, до нього застосовується кримінальна відповідальність, обмежується його виїзд за кордон та вживаються інші заходи примусового впливу. Крім того, слід знати, що питанням стягнення заборгованості по аліментах займається та ж виконавча служба, і додатково звертатися до суду з цим питанням немає необхідності та підстав, оскільки двічі стягувати аліменти за рішенням суду неможливо! Ви також можете звернутися з позовом про стягнення пені за прострочення сплати аліментів. Отже, питання можливості стягнення заборгованості з батька дитини визначається роботою Вашого державного виконавця, і якщо цей виконавець виконує свої посадові обов\'язки неякісно, маєте повне право на оскарження його дій до начальника цієї служби чи прямо в суд.
2013-12-16 18:41:14: Наташа
Доброго дня. Мій колишній чоловік уже 5 років не сплачує аліменти. І виконавча служба до цього часу не могла вияснити де він працює, і чи працює взагалі. Я отримую соціальну допомогу, і от нарешті в податковій виявили, що він працює, і оформлений.Але коли йому на роботу прийшов лист з виконавчої служби в якій було вказано суму боргу, він сказав що звільниться, і я нічого не отримаю. Скажіть бутьласка невже нічого не можна зробити, і я дійсно нічого не отримаю?
2013-12-10 11:46:46: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії з Ніжина. Згідно з п. 1, 2 ч. 1 ст. 49 З.У. Про виконавче провадження - виконавче провадження підлягає закінченню у разі: визнання судом відмови стягувача від примусового виконання рішення суду; визнання судом мирової угоди між стягувачем і боржником у процесі виконання. Отже, є кілька варіантів. 1. Звернутися до суду з заявою про відмову від примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, 2. Звернутися до суду з заявою про затвердження мирової угоди в процесі виконання . І в першому і другому випадку маєте звертатися до суду. Можна також спробувати звернутися до держвиконавця який веде справу колишнього чоловіка з письмовою заявою про відсутність претензій щодо заборгованості зі сплати аліментів, у якій вказати про суми неофіційної сплати аліментів чоловіком та періоди за які він ці суми вам сплачував. Але в будь-якому з обраних варіантів радимо отримати фахову консультацію у юриста або адвоката за місцем свого проживання.
2013-12-10 09:33:35: Наталія
Колишній чоловік сплачував аліменти в добровільному порядку,але відомості до виконавчої служби про це не надавав бо працював не офіційно. На даний час виконавча служба відкрила впровадження по заборгованості та притягує його до відповідальності. Як можна закрити це судове впроваждження? Я претензій по виплаті аліментів до нього немаю.
2013-12-09 09:23:54: Вячеслав юрист КВУ
Для Лесі з м. Тернопіль. Згідно з п. 5. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Тимчасова допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі - одержувач), управлінням праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, структурним підрозділом з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті ради (далі - орган праці та соціального захисту населення). У разі зміни місця проживання (перебування) одержувача виплата тимчасової допомоги продовжується органом праці та соціального захисту населення за новим місцем проживання (перебування) з місяця звернення одержувача. Отже, право на отримання та одержання даної допомоги має той з батьків, на утриманні якого знаходиться дитина.
2013-12-05 09:33:26: Леся
Доброго дня! Чи може за цією допомогою звернутися бабуся дитини, маючи доручення від дочки?
2013-11-27 19:31:33: Мирослава, юрист
для Оксани (Нововолинськ): Відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку (частина 10 статті 181 Сімейного кодексу України). Обов\"язку повернути отримані від батька дитини аліменти у Вас немає та не виникає за жодних обставин.
2013-11-27 13:02:41: оксана
колишній чоловік не сплачував аліменти протягом 3 років сума боргу 13 тисяч,виконавча наклала арешт на машину, я утримувала тимчасову допопогу,він сплатив борг,я повідомила соц без ,вони зобов\"язують його повернути кошти,а мені стверджують,що я утримала 2рази аліменти від держави і колишнього чоловіка,і повина повернути чоловікові гроші є
2013-11-27 12:52:02: оксана
колишній чоловік не сплачував аліменти протягом 3 років сума боргу 13 тисяч,виконавча наклала арешт на машину, я утримувала тимчасову допопогу,він сплатив борг,я повідомила соц без ,вони зобов\"язують його повернути кошти,а мені стверджують,що я утримала 2рази аліменти від держави і колишнього чоловіка,і повина повернути чоловікові гроші є
2013-11-21 21:33:50: Мирослава, юрист
для Інни (Львів): Скажіть будь-ласка чи можливо оформити державну допомогу, коли батько дитини перебуває в місцях позбавлення волі? Якщо так, то що для цього потрібно зробити. Так, тимчасова державна допомога призначається у разі, коли один із батьків дитини перебуває у місцях позбавлення волі відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Для цього Вам слід звернутися до територіального органу соціального захисту населення за місцем Вашого проживання. Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення; довідка відповідної установи про його перебування у місцях позбавлення волі.
2013-11-21 21:21:29: Мирослава, юрист
для михайла МД (Коростень): Сплата аліментів батьком дитини, тобто виконання рішення суду добровільно, є підставою для припинення виплати тимчасової допомоги, про яку отримувач алміентів зобов\"язаний повідомляти в управління праці і соціального захситу населення (п.10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме ).
2013-11-21 20:35:25: Мирослава, юрист
для Олени (Львів): Відповідно до ч.2 ст. 194 Сімейного кодексу України якщо за виконавчим листом, пред\'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв\'язку з розшуком платника аліментів або у зв\'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час. Відповідно до ч.4 цієї ж статті кодексу заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку продовження повнолітньою дитиною навчання (вимагається окреме звернення до суду з відповідним позовом) - до досягнення нею двадцяти трьох років. Ви вказуєте, що справа втратилась, то Ви повторно звертались до суду за виконавчим листом і вдруге його пед\"являли до виконання??? Якщо так - то аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за три роки, що передували пред\'явленню виконавчого листа до виконання.
2013-11-21 18:10:13: Інна
Скажіть будь-ласка чи можливо оформити державну допомогу, коли батько дитини перебуває в місцях позбавлення волі? Якщо так, то що для цього потрібно зробити.
2013-11-19 13:46:12: Михайло МД
Доброго дня мене цікавить чи виплачується тимчасова допомога в разі якщо боржник іноді проплачує якісь кошти (наприклад 100грн.)за місяць!два місяці або бульше знову не платить!дякую за допомогу
2013-11-13 16:47:07: Олена
підкажіть мені,якщо постанова суду про аліменти була(1995рік),тричі було отримано аліменти,потім деякий час-приблизно рік-отримувалась допомога(як по розшуку боржника)а потім реорганізували структуру,зникли судовиконавці,справа втратилась,а тепер мені вже два роки пояснюють,що неможливо заднім числом вимагати аліментів,бо дитині вже минуло 18-хоча на момент виповнення повноліття дитина навчалась на держ.формі у ВНЗ.наче тому що в постанові вказано -до повноліття.я вже подала знову на суд,на аліменти,але чи справді немає жодної надії,як мені пояснюють,хоч за останні 3 роки(чи який там тепер термін позовної давності)
2013-11-11 19:11:54: Мирослава, юрист
для Наталії (Київ): Примусове виконання судових рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове рішення. Порядок стягнення аліментів визначено Законом України «Про виконавче провадження». У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник не працює і не одержує доходів, стягнення звертається на майно боржника. Крім того, у випадку, коли батьки злісно ухиляються від виконання аліментного обов’язку, до них застосовується кримінальна відповідальність. Також слід звернути увагу на те, що якщо у платника аліментів немає реальної можливості виплачувати аліменти, то мають притягуватися до участі інші родичі дитини. Слід зазначити, що поняттям «родичі» охоплюються такі особи, як баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»). Згідно зі статтею 265 СК баба, дід зобов’язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу. Тому питанням стягнення заборгованості по аліментах займається виконавча служба, додатково звертатися до суду з цим питанням немає необхідності та підстав, оскільки двічі стягувати аліменти за рішенням суду неможливо! Ви можете звернутися лише з позовом про стягнення пені за прострочення стягнення аліментів. Тому, питання можливості стягнення заборгованості з батька дитини визначається роботою Вашого державного виконавця.
2013-11-11 19:06:24: Мирослава, юрист
для Миколи (Виноградів): Якщо ми правильно Вас зрозуміли, то вже є рішення суду про стягнення з Вас аліментів. Відсутність у Вас роботи не звільняє від обов\"язку щодо утримання Вашої дитини, а отже, заборгованість нікуди не дінеться.У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник не працює і не одержує доходів, стягнення звертається на майно боржника. Крім того, у випадку, коли батьки злісно ухиляються від виконання аліментного обов’язку, до них застосовується кримінальна відповідальність. За прострочення аліментів Ваша колишня дружина має право через суд стягнути з Вас неустройку в розмірі 1% за кожен день прострочки. Крім того, якщо мати Вашої дитини отримуватиме тимчасову допомогу у зв\"язку з несплатою Вами аліментів, то є велика ймовірність того, що управління соціального захисту населення у майбутньому зможе через суд стягнути з Вас виплачений розмір допомоги.
2013-11-11 10:44:06: Наталя
Колишній чоловік не сплачує аліменти уже 10 років, заборгованість становить 35 000 грн. Місце прописки один район, а проживає в іншому і працює без трудової і отримує 5 000 грн., що місяця. Чи можливо його притягнути до сплати.
2013-11-08 19:29:44: Микола
Яніде не працюю, на даний час заборгованість по елементах на ди тину у мене складає 7 місяців(за весь період від коли суд прийняв постанову)ТОБТО 2800 гривень.Підкажіть які можуть бути у моєму випадку наслідки якщо мене колишня подасть у суд?
2013-11-06 14:38:21: Мирослава, юрист
для Ольги (Івано-Франківськ):1) Примусове виконання судових рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Державний виконавець здійснює необхідні заходи щодо своєчасного і повного виконання рішення, зазначеного в документі на примусове рішення. Порядок стягнення аліментів визначено Законом України «Про виконавче провадження». У разі неможливості стягнення аліментів із заробітної плати чи інших доходів боржника протягом трьох місяців підряд, якщо боржник не працює і не одержує доходів, стягнення звертається на майно боржника. Крім того, у випадку, коли батьки злісно ухиляються від виконання аліментного обов’язку, до них застосовується кримінальна відповідальність. Також слід звернути увагу на те, що якщо у платника аліментів немає реальної можливості виплачувати аліменти, то мають притягуватися до участі інші родичі дитини. Слід зазначити, що поняттям «родичі» охоплюються такі особи, як баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»). Згідно зі статтею 265 СК баба, дід зобов’язані утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба, дід можуть надавати матеріальну допомогу. Тому питанням стягнення заборгованості по аліментах займається виконавча служба, додатково звертатися до суду з цим питанням немає необхідності та підстав, оскільки двічі стягувати аліменти за рішенням суду неможливо! Ви можете звернутися лише з позовом про стягнення пені за прострочення стягнення аліментів. 2) Якщо за виконавчим листом, пред\'явленим до виконання, аліменти не стягувалися у зв\'язку з розшуком платника аліментів або у зв\'язку з його перебуванням за кордоном, вони мають бути сплачені за весь минулий час. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а у випадку продовження навчання, - до досягнення нею двадцяти трьох років. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він одержує. 3) Щодо пісудності, то суд, до якого Ви можете подати позов залежить від того, з яким позовом Ви звертатиметесь. 4) Суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку (частина 10 статті 181 Сімейного кодексу України).
2013-11-04 20:24:03: Ольга
Колишній чоловік вже більше 10-ти років ухиляється від сплати аліментів. Весь цей час я зверталася в Виконавчу Службу з заявами і проханнями вжити заходів, у відповідь мені писали довідки про неотримання аліментів і казали, що не можуть з нього стягувати аліменти в зв’язку з тим, що місце знаходження платника невідоме. В 2000 році чоловік поїхав на заробітки в Росію, але періодично приїжджав до своїх батьків. В 2004 році він виписався з України і оформив постійне проживання в Росії (одружився з росіянкою). В 2007 році я вирішила діяти більш рішуче і подала заяву в прокуратуру, про притягнення його до кримінальної відповідальності. Також звернулася в суд про оголошення його в розшук. Рішенням суду його оголосили в розшук. Прокуратура направила моє звернення в міліцію. На той час Виконавча Служба нарахувала мінімальну заборгованність по аліментах, яка становила 3300 грн (за три роки). Через місяць з міліції мені прислали лист, де вказувалася адреса мого колишнього чоловіка (Росія, Івановська обл. пос. Ст. Вичуга)Виконавчій Службі цієї адреси не надавали.. Це все, що я добилася своїми заявами. Через рік знову звернулася в Виконавчу Службу для того щоб мені дали довідку, про те що я не отримую аліменти для подання на тимчасову допомогу в соцзабез. Вони мені відмовили, мотивуючи тим, що на ім\'я мого сина відкритий дипозитний рахунок, на який періодично поступає невелика сума грошей (100 грн на 3-4 місяці). Але я ці гроші не можу знімати з рахунку, так як доступ до нього є лише в батька. В 2011 році коли я прийшла в Виконавчу Службу, щоб мені видали довідку про одержані мною аліменти за 6 місяців, для отримання допомоги на другу дитину до 3-х років, мені видали довідку про те, що я їх не отримую, так як на руки я не одержала ні копійки. З тією довідкою я одержую і тимчасову допомогу вже три роки. Питання : 1. Чи зможу я колись одержати аліменти від чоловіка, і що мені в такому випадку робити? 2. Якщо я буду звертатися в суд, про виплату заборгованості, то чи вказувати мені і ту заборгованість, що визнана судом в 2007 році і до цього часу не сплачена, чи лише за 3 останні роки? 3. Зараз я проживаю і зареєстрована в іншому місті, а колишній чоловік громадянин Росії, чи можу я звертатися в суд за місцем свого теперішнього проживання? 4. Якщо колись дитина все ж таки отримає гроші з рахунку, чи не прийдеться мені повертати тимчасову допомогу, яку я отримую зараз?
2013-10-29 09:11:52: Мирослава, юрист
для Іренки (Львів): Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав (пп.13 п. 10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме). Тобто, якщо за рішенням суду про розірвання шлюбу дитина залишилась на Вашому утриманні, то лише у разі позбавлення Вас батьківських прав виплату тимчасової допомоги припиняють. Позбавлення батьківських прав батька дитини не звільняє його від обов\"язку сплачувати аліменти. Водночас, факт позбавлення батьківських прав батька дитини не створює прав на отримання якогось виду соціальної допомоги (статусу одинока мати Ви не набуваєте). Якщо зараз Ви не працюєте і не маєте інших видів доходів, то можете подати документи на отримання допомоги як малозабезпечена сім\"я. Щодо лікування, то спробуйте звернутися із заявою про надання матеріальної допомоги на лікування (обстеження) до міської ради та державної адміністрації, до якої бажано долучити документ, що підтверджує необхідність відповідного лікування чи обстеження.
2013-10-29 08:25:13: Мирослава, юрист
Для Ірини (Вінниця): Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. ч.10 ст. 181 Сімейного кодексу України визначено, що суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку.
2013-10-28 18:35:21: іренка
доброго вечора!допоможіть розібратись з таким питання,\"Я САМА ВИХОВУЮ ДОЧКУ,ЗЧОЛОВІКОМ РОЗЛУЧЕННІ 2 РОКИ АЛІМЕНТИ ПРИСУДЖЕННІ НЕПЛАТИТЬ.ЗАБОРГОВАНІСТЬ 11ТИС.ДОЧКА ПОТРЕБУЕ НЕЗНАЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗА КОДОНОМ І Я ТАКОЖ ..ПРИ ПОДАЧІ ДО СУДУ ЗАЯВИ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЧОЛОВІК ПРОПАВ ДЕСЬ ЗА КОРДОНОМ.Я ЗА СТАНОМ ЗДОРОВЯ НА ДНЯ ЗВІЛЬНИЛАСЬ З РОБОТИ .ГРУПИ ІНВАЛІДНОСТІ МЕНІ НЕНАДАЮТЬ ТАК ЯК Я НЕМАЮ НА ЦЕ ЗНАЧНИХ КОШТІВ ХОЧА ЖИВУ БЕЗ НИРКИ ВЖЕ 18 РОКІВ.СЬОГОДНІ СТИКНУЛАСЬ З ТАКИМ В СОЦ.ЗАХИСТІ ЩО КОЛИ СКАЗАЛА ПРО ТЕ ЩО МИ ПОЗБАВЛЯЄМ БАТЬ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ.ТАМ МЕНІ СКАЗАЛИ ЩО НА ДОПОМОГУ ПО АЛІМЕНТАХ Я МОЖУ ЗАБУТИ !!!!!!!!А ЯК НАМ З ДОЧКОЮ ДАЛЬШЕ ЖИТИ І ЗА ЩО????Я ЧАС ВІД ЧАСУ СЕБЕ ПОГАНО ПОЧУВАЮ БО З ОДНОЮ НИРКОЮ ЖИТТЯ НЕ З МЕДОМ.Я ТАКА ЩО НЕПРОПАДУ РАДЖУ ЯКОСЬ ТА ЗДОРОВЯ НЕТЕ!ППІДСКАЖІТЬ НА ЩО Я МОЖУ РОЗРАХОВУВАТИ ВІД ДЕРЖАВИ?ЯКЩО ПОЗБАВЛЮ БАТЬ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ?
2013-10-26 18:46:58: Ірина
Я не отримую аліментів уже 5 років. Весь цей час я отримувала державну допомогу. Якщо відкрити кримінальну справу і чоловік сплатить заборгованість, мені потрібно буде сплатити державі кошти які я отримувала?
2013-10-16 16:47:40: Мирослава, юрист
для Лєни (Ковель): Ні, отримання іншого виду допомог не повинно впливати на право отримання тимчасової допомоги, оскільки визначальним для отримання останньої є не розмір доходу матері, а, наприклад, несплата аліментів батьком дитини.
2013-10-15 12:43:26: Лена
Для Мирослави(Рівне):Дуже Вам дякую.Скажіть ще,будь ласка,якщо я оформлена на соціальну допомогу то це якось впливатиме на дану тимчасову допомогу?
2013-10-14 16:40:32: Мирослава, юрист
для Лєни (Ковель): Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. Ця допомога - це не аліменти, її отримання не заважає Вам звертатися до суду та вимагати стягнення неустойки з батька дитини у зв\"язку із заборгованістю по аліментах. Допомога призначається з дня звернення із відповідною заявою та необхіднимим документами.
2013-10-14 10:45:36: лена
Мені не сплачували аліменти протягом 10 місяців(розмір аліментів 1200 на двох дітей призначено судом).Якщо я подам довідку про несплату то яку суму я буду отримувати(30відсотків на кожну дитину чи свою суму) і чи можливо отримати гроші за всі несплачені місяці?Дякую
2013-10-10 18:14:50: Мирослава, юрист
Для Василини (Косів): \"Соціальний захист\" не сплачує Аліменти. Якщо ви маєте на увазі тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, то така допомога призначається дитині віком до 18 років. Тому на двох дітей до 18 років у разі несплати колишнім чоловіком Аліментів Ви можете претендувати на отримання вказаної допомоги. Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини; довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача. Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину), подається довідка про розмір аліментів.
2013-10-09 16:22:24: Василина
Добрий день!Підскажіть будь-ласка.У мене троє дітей,старшій дочці 15.10 виповнюється 18 але вона навчається на денній формі,на платному.Чоловік не платить еліменти 4роки,апіляційний суд присудив по 350грн.,на кожну дитину.До цього часу я отримувала допомогу як малозабезпечена сім\"я.На даний момент я вийшла заміж,і знаю що допомогу не буду получати.Чи маю я право звернутися до Соціального захисту населення,по еліменти?І які документи для цьго потрібні?
2013-10-08 22:59:53: Мирослава, юрист
для Наталії (Київ): Вам для призначення цієї допомоги потрбіно подати довідку державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення. Тобто, Ви можете звернутися за такою допомогою з підстав ухилення від сплати аліментів протягом шести місяців. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме не передбачає необхідності подання для призначення вказаної допомоги інформацйію про Вашу заробітну плату.
2013-10-08 11:03:29: Наталія
Підскажіть, будь ласка, яким має бути термін заборгованності по сплаті аліментів (скільки місяців), щоб звернутися до управління соц.захисту з проханням надати тимчасову допомогу, і чи враховується при нарахуванні розміру такої допомоги зарплата матері?
2013-09-20 00:08:26: Оксана
для Миколи з Рівного. Дуже вдячна Вам за відгук! Буду слідувати Вашій пораді та намагатись не впасти духом, хоча до відчаю залишився крок! Жаль, що наша держава не може, а можливо не хоче, захищати права своїх громадян належним чином і приходиться відвойовувати їх в нерівній сутичці з чиновниками
2013-09-18 17:11:02: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Оксани із Полтави: можу Вам порадити кілька варіантів як діяти. 1 - Ви вправі згідно Сімейного кодексу України подати до суду позов про позбавлення такого злісного неплатника аліментів батьківських прав на дитину. Це питання вирішує суд. 2 - Якщо один раз не вдалося притягнути до кримінальної відповідальності, то нічого не заважає це спробувати зробити вдруге. Пишіть заяву щодо цього знову. Якщо вам повторно відмовлять - оскаржуйте відмову. Захист отримує той, хто не чекає \"милостині\" від посадовців, а добивається свого законними методами. 3 - Якщо бездіє ДВС, то їх бездіяльність потрібно оскаржувати у встановленому порядку (або до вищестоящих керівників або в судовому порядку). Тому, не падайте духом і не втрачайте надію, а боріться.
2013-09-18 16:52:33: Оксана
Чоловік уже 5 років не сплачує аліменти, борг за цей час становить більше 20-ти тисяч грн. а протязі цього часу я спостерігаю повну бездіяльність як виконавчої служби, так і органів внутрішніх справ. Писала заяву про притягнення до кримінальної відповідальності за злісну неуплату аліментів. Мені було відмовлено в відкритті провадження. ЩО МОЖНА ВДІЯТИ? Як вплинути на наші органи влади та добитись справедливості? Невже закони наші нікому з них не писані та стоять на захисті не матерів з дітьми, а ось таких от горе-\"татусів\"???
2013-09-09 17:28:45: Микола (юрист КВУ)
Відповідь Олені із Рівного: 350 грн. .... якщо це вона його просить сплатити, то він може платити, а може не платити. Якщо ж таку суму присудив сплачувати суд, то він зобов\'язаний рішення суду виконувати і... в разі його невиконання ризикує бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Насправді 350 грн. - розмір аліментів на сьогодні - це невелика сума... Адже на даний час судова практика показує, що стягують в подібних випадках 400 або 500 грн. в міс. на одну дитину. Якщо у чоловіка Вашого є лишня квартира, то в рахунок аліментів він може її віддати дитині колишньої дружини. Договір про це оформляється і посвідчується у нотаріуса. Інші варіанти.... шукати роботу і платити. Якщо є рішення суду і він не буде платити, то колишня дружина вправі буде звернутися в управління соц. захисту та просити їй виплачувати тимчасову допомогу замість аліментів. Звертаю увагу, що \"не має роботи\" на практиці не є виправданням того. що батько дитини не може платити аліменти. На завершення. Якби сума аліментів була не 350 грн., а ... припустимо 1000 грн., тоді він міг би подати позов до суду про зменшення розміру аліментів з мотивів того, що в нього є ще 4 діток на утриманні. Проте суму в 350 грн. суд скоріше за все не зменшить, бо це й так \"смішна\" сума на сьогодні. При цьому суд виходитиме, що розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.... а такий мінімум нині більше 1000 грн. (то ж 30 відсотків від цієї суми ... це якраз сума \"в районі\" від 300 до 400 грн.).
2013-09-09 17:15:57: Микола (юрист КВУ)
Відповідь Олені з Луганська: у Вас дуже складна ситуація. Поясню чому... З точки зору абз. 6 і абз. 8 п. 6 та абз. 3 п. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме Вам би мали за Вашим зверненням призначити таку допомогу. Для цього, крім іншого, потрібно надати довідку відповідної установи про його перебування у місцях позбавлення волі. Однак, інколи на практиці виникає колізія (суперечність) в частині застосування п. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Оскільки саме цей пункт сформульований не зовсім коректно. Таким чином, у Вас є два варіанти: 1) подати в суд позов про стягнення аліментів і після отримання рішення суду та виконавчого листа подати виконавчий лист до органу виконавчої служби (якщо після цього не беде сплачувати аліменти чи не буде звернуто стягнення на майно. то тоді будете звертатись по таку допомогу; 2) отримати довідку про перебування чоловіка в місцях позбавлення волі й її разом з іншими документами подати до управління соц. захисту. Але в такому випадку гарантії жодної (на практиці, можуть розтлумачити статтю так, що Вам допомогу призначаль без проблем і будуть виплачувати... а може бути, що відмовлять і скажуть - несіть підтвердження, що він не отримує в місцях позбавлення волі доходів і з них не платить аліменти (рішення суду про аліменти та довідка ДВС, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення). Який варіант обрати - вирішуйте.
2013-09-09 12:20:24: олена
чоловік не працює маємо 4 діток які еліменти він має платити колишній дружині вона вимагає350 гривень в нас немає такої можливості що нам робити
2013-09-09 11:33:33: олена
Чололовік знаходиться в місцях позбавлення волі, за аліментами до суду не зверталась.Чи можу я оформити в соцзабесі державні аліменти
2013-08-21 07:50:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Оксани з м. Рівне. Відповідно до ч. 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано - якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Отже по-перше щоб стягнути з Вас цю допомогу органу праці та соцзахисту необхідно мати хоча б одну з вищевказаних підстав, по - друге таке стягнення відбувається виключно на підставі поданої заяви та в судовому порядку з усіма процесуальними процедурами встановленими Цивільно-процесуальним кодексом України. Тому маєте право звернутися з письмовою заявою до органу праці та соцзахисту з питанням надати обгрунтовану письмову відповідь за яких саме підстав Вам нарахували цю суму. І, отримавши офіційну письмову відповідь на свою заяву можна буде зробити відповідні висновки щодо правомірності чи не правомірності дій органу соцзахисту.
2013-08-21 07:43:23: Вячеслав юрист КВУ
Для Тамари з Южноукраїнська. Щоб стягнути з Вас цю допомогу органу праці та соцзахисту необхідно мати вагомі підстави, крім того таке стягнення відбувається виключно на підставі поданої заяви та в судовому порядку з усіма процесуальними процедурами встановленими Цивільно-процесуальним кодексом України. Тому радимо звернутися з письмовою заявою до органу праці та соцзахисту з питанням надати обгрунтовану письмову відповідь за яких саме підстав Вам нарахували стягнення. І, отримавши офіційну письмову відповідь на свою заяву можна буде зробити відповідні висновки щодо правомірності чи не правморірності дій органу соцзахисту.
2013-08-21 07:38:15: Вячеслав юрист КВУ
Для Лєни з м. Кременчук. Відповідно до ч. 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 вказано - якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Отже по-перше щоб стягнути з Вас цю допомогу органу праці та соцзахисту необхідно мати хоча б одну з вищевказаних підстав, по - друге таке стягнення відбувається виключно на підставі поданої заяви та в судовому порядку з усіма процесуальними процедурами встановленими Цивільно-процесуальним кодексом України. Тому маєте право звернутися з письмовою заявою до органу праці та соцзахисту з питанням надати обгрунтовану письмову відповідь за яких саме підстав Вам нарахували стягнення з 3 роки. І, отримавши офіційну письмову відповідь на свою заяву можна буде зробити відповідні висновки щодо правомірності чи не правморірності дій органу соцзахисту.
2013-08-20 12:40:46: ТАМАРА
Я була в гражданськомі шлюбі,отримувала пособие як мати одиначка,чоловік помер судом признали батька дитини 25.06.2013року (дитина 13.05.2011р.н.)і тепер соцуправління мені нарахували 7000 грн,щоб я іх повернула без постанови так написали на клапті бумаги рахунок і все. і сказали в течении 6-10 месяцев.правомарно или нет ,БЛАГОДАРЮ.
2013-08-17 18:00:51: лена
отримую державну допомогу на дитину(17 рок) борг чоловика по алиментах 22000 за послидни 6 мисяцив чоловик сплачував на кредитну картку сина по 50 грн щомисяця .совбез хоче стягнути з мене виплату за 3 роки .чи е це алиментами
2013-08-16 21:06:18: Оксана
Таке питання. Якщо протягом 6 місяців бивший чоловік на двох дітей заплатив 10 гр. І совбес нарахував доплату. тепер требують повернення. чому не знаю. хто прав...
2013-08-09 15:33:49: Мирослава, юрист
для Любові (Біла Церква): Відповідно до діючого Порядку призначення відповідної допомоги, тимчасова допомога призначається, починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи на шість місяців. Законом України \"Про виконавче провадження\" визначено порядок вчинення державним виконавцем усіх дій, в тому числі при стгяненні аліментів. У разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. За наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. За неявку без поважних причин за викликом державного виконавця винні особи несуть відповідальність у встановленому законом порядку. Якщо ж Ви вважаєте, що державний виконавець не виконує своїх обов\"язків, Ви маєте повне право написати на його дії/бездіяльність скаргу до його керівника або ж оскаржити такі дії/бездіяльність до суду.
2013-08-08 21:50:04: Любов
Добрий вечір,поясніть будь ласка в совбезі мені сказали,так як я не отримувала аліменти 6 місяців,то мені начисляють допомогу лише за 3 місяці по 368грн за місяць і виплатять однією сумою так і повинно бути чи мені повинні виплачувати за ті 6 міс.,що я не отримувала?І ще таке запитання,якщо є адреса проживання боржника,але він не з\'являеться в виконавчу службу,виконавець на протязі 2 місяців його викликає,я написала заяву на арешт майна,невже виконавець не повинен знайти його за місцем проживання чи виконавець не виконує свої обов\'язки?і як мені діяти далі якщо боржник так і не з\'явиться в виконавчу службу?
2013-08-08 16:30:18: Мирослава, юрист
Для Любов (Біла Церква): Якщо я неотримую аліменти 7міс,то я можу подати на платника в суд на компенсацію за весь період,який я отримувала аліменти,за який період я отримаю гроші в совбезі за 6міс чи за 3, дитині 7 років,заранні дякую. Ваше запитання сформульовано не зовсім чітко. Зокрема, якщо платник аліментів має заборгованість перед Вами зі сплати аліментів, то Ви маєте право через суд стягнути неустойку у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день такого прострочення. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців, починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги.
2013-08-08 16:10:18: Мирослава, юрист
Для Ірини (Первомайськ): Із запитання не зовсім зрозуміла, що Ви маєте на увазі, коли говорите \"у натуральній формі, про що має підтверджуючі документи\" та \"державні органи\". Вказана тимчасова допомога призначаєть у разі, коли якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, невідоме місце проживання чи перебування батьків або через їх неможливість утримувати дитину. Тобто, якщо є борг по сплаті аліментів, то тоді і призначається допомога. Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі: 1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду; 2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; 3) досягнення дитиною 18-річного віку; 4) виконання в повному обсязі зобов\'язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання; 6) скасування або визнання усиновлення недійсним; 7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька); 8) відмови від стягнення аліментів; 9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов\'язаною сплачувати аліменти; 10) скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів; 11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; 12) смерті одного з батьків, зобов\'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим; 13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; 14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав; 15) встановлення над дитиною опіки чи піклування. Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги.
2013-08-08 00:20:48: Любов
Якщо я неотримую аліменти 7міс,то я можу подати на платника в суд на компенсацію за весь період,який я отримувала аліменти,за який період я отримаю гроші в совбезі за 6міс чи за 3, дитині 7 років,заранні дякую
2013-08-07 13:58:08: Ірина
Я маю сина, на якого отримувала тимчасову державну допомогу, паралельно з цим батько надавав допомогу дитині в натуральній формі, про що має підтверджуючі документи. Мені надіслано державними органами повідомлення про те, що я повинна повернути отримані мною кошти так як батько надавав дитині допомогу. Чи є це законно і чи можуть державні органи стягнути з чоловіка ці кошти, якщо він підтвердить, що допомагав дитині, навіть якщо це було з його ініціативи і без укладення між нами договору?
2013-08-06 12:48:20: Вячеслав юрист
Для Оксани з Сум. Так звичайно Ви можете подавати одну позовну заяву про розірвання шлюбу та стягненя аліментів на дітей. Але для більшого розуміння ситуації та вжиття конкретних юридичних дій радимо звернутися до юриста , адвоката за правовою допомогою.
2013-08-06 11:52:06: Оксана
Якщо мій чоловік знаходиться в місцях позбавлення волі у нас двоє дітей 11 та 2 роки я тільки збираюся з ним розлучатися чи можу я подати разом з заявою на розлучення заяву про стягнення аліментів?
2013-07-10 08:58:13: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ірини із смт. Ладан: Якщо я правильно зрозумів, то Ви в суд щодо стягнення аліментів зверталися. І, якщо це дійсно так, що суд присудив стягнення аліментів та рішення знаходиться на виконанні у органі державної виконавчої служби, проте колишній чоловік аліментів так і не платить, то є варіант такий: ініціювати притягнення його (колишнього чоловіка) до кримінальної відповідальності за ст. 164 Кримінального кодексу України. Можливо, коли щодо несплати ним аліментів буде розпочато кримінальне провадження, то він стане на шлях виправлення і почне їх платити. Хоча стовідсоткової гарантії тут дати не можна. Та якщо Вам все ж підходить такий варіант, то, щоб його спробувати, необхідно звернутися до органу внутрішніх справ (міліції) в силу вимог ч. 1 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України із заявою про те, що колишній чоловік вчинив кримінально каране діяння, відповідальність за яке передбачена ст. 164 Кримінального кодексу України (УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ).
2013-07-10 08:43:41: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Наталії із Чернігова: Доброго дня! Звичайно, Ваш чоловік може спробувати звернутися до суду й в судовому порядку спробувати повернути сплачені кошти. Але, я думаю, що скоріше за все суд йому в цьому відмовить. Оскільки він як батько має обов\'язок утримувати дитину. Крім того, не факт, що в суді йому взагалі вдасться довести, що ці кошти він Вам давав. Адже якщр він їх не пересилав по пошті чи через банк, то довести факт їх передачі (якщо відсутні розписки про отримання чи квитанції про сплату) майже не реально. Стосовно \"офіційної\" сплати аліментів, то це Ваше право добиватися цього через суд. Але якщо він й так Вам регуляно дає 500 грн. на 1 дитину, то для чого робити так, щоб це було офіційно. Мені, наприклад, це не зрозуміло. Основна мета \"офіційного\" стягнення аліментів за судовим рішенням - це те, щоб чоловік їх реально платив, а не \"сьогодні\" заплатив, а \"завтра\" ні.
2013-07-08 15:03:49: Гриценко Ирина
У меня дочке 3годика,за ето время отец не заплатил и копейки,я до 3 лет получала от совбеза помощь в розмере 1300грн с учетом тимчасовой допомоги,алиментов и 130грн до 3-х лет,сейчас я не получаю никакой помощи на ребенка роботу очень сложно найти потомучто нету опыта.Отец ей не платит как можно заставить его платить?Я 2раза подавала на суд,без результатно одни обещания а дочь ростет,помощь от государства по плате алиментов 250 грн,етих денег очень мало и я одна ее воспитую,помогите пожалуйста,куда мне обратится?Кто может помочь?И какую помощь мне можна еще оформить?
2013-07-05 12:44:22: Наталія
Доброго дня. У мене виникло таке питання - Мій колишній чоловік аліменти на дитину виплачує за усною домовленністю.Виплачує кожного місяця по 500 грн.Я хочу подати до суду щоб аліменти вимлачувались офіційно.Звісно тоді сума буде меншою, чи може колишній чоловік через суд вимагати повернення \"лишніх\" аліментів які виплачував за час усної домовленності?
2013-06-26 11:51:28: Мирослава, юрист
для Нати (Львів): при призначенні запитуваної Вами допомоги має значення ухилення від сплати аліментів зі строни платника. \"Гуляння\" виконавчого листа не заважало батьку дитини сплачувати аліменти, а отже, якщо з січня по червень Ви не отримували аліменти, то можете отримати відповідну довідку у виконавчій службі та звернутися із заявою та відповідними документами за отриманням допомоги.
2013-06-26 10:08:14: Мирослава, юрист
для Лєни (Рівне): підстави позбавлення батьківських прав визначені ст. 164 Сімейного кодексу України і вони є вичерпними. Зокрема, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він: 1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров\'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обов\'язків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини. Щодо несплати аліментів чи наявність заборгованості по аліментах, то таку підставу не передбачено. Однак, як свідчить судова практика, ухилення батьків від виконання своїх обов\'язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов\'язками.
2013-06-25 16:46:17: Лена
Мій колишній чоловік заборгував мені 5тис.грн.,по аліментах,суд призначив йому по 600грн.щомісячно,на той час він не працюва,зарас він працює не офіційно.Виплатив-2900грн.надалі платити відмовляєтся і збираєтся подавати мене на суд на зменшення аліментів.Виконавча служба нічим не може допомогти,тільки наклала арешт на майно,але він ні на шо не реагує,чи можу я позбавити через суд його батьківських прав,в звязку з цим я буду мати якусь допомогу від горсобеза?
2013-06-25 15:26:30: Ната
Мій колишній чоловік перебував в місцях позбавлення волі і виконавча служба видала мені довідку за січень,лютий та березень ,про те що я не отримувала аліментів.В кінці березня він звільнився ,а виконавчий лист \"гуляв\" по виконавчих службах з 20.03.2013р до 05.06.2013р.В мене троє дітей і я б хотіла оформити допомогу в службі соціального захисту.Невже мені знову чекати 6 місяців
2013-06-14 10:38:54: Мирослава, юрист
для Інни (Миколаїв): Ви можете претендувати на таку допомогу, оскільки має місце ухилення від сплати аліментів, що може бути підтверджено довідкою, виданою виконавчою службою про наявність і розмір заборгованості платника аліментів. Тому візьміть таку довідку і звертайтеся до територіального органу управління праці та соціального захисту населення з відповідною заявою та іншими документами для призначення такої допомоги.
2013-06-14 09:44:04: Інна
Добрий день,скажіть будь ласка...а що робити якщо чоловік колишній раніше працював (я отримувала аліменти офіційно) зараз він ніде не працює, за за пів року не сплати аліментів він дав 900 грн. мені на руки, але в юстицію я не ходила і не писала заяву що до ньго заперечень на маю,і що отримала кошти... зараз він знову ухиляється від сплати аліментів, тількі одні обіцянки дає , що аліменти будуть... я таким чином можу написати заяву на тимчасову допомогу?
2013-06-13 17:08:36: Мирослава, юрист
Щодо припинення виплати тимчасової допомоги з підстав визнання особи-платника аліментів безвісно відсутньою, то це не виходить за межі відповідного законодавства. Щодо права на соціальну допомогу у зв\"язку з визнанням особи безвісно відсутньою, то такої допомоги дійсно наше законодавство не передбачає. Якщо Ви маєте на увазі допомогу як матері одиночки, то такого статусу Ви не набули у зв\"язку з названим Вами рішенням суду чи рішенням суду про позбавлення батьківських прав, оскільки такою матір\"ю є жінка, якщо у свідоцтві про народження дитини якої або документі про народження дитини якої, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Визнання платника аліментів безвісно відсутнім дає право Вашій дитині на отримання пенсії по втраті годувальника (звертатися до територіального органу пенсійного фонду). Ви можете спробувати отримати допомогу як малозабезпечена сім\"я.
2013-06-13 14:59:58: Юлія
Батько дівчинки, який був визнаний без вісті відсутнім, був ще раніше також позбавлений і батьківських прав, якщо це має значення. Що стосується допомоги у соцзабезі: я просто прийшла із рішенням суду і запитала: чи має право дівчинка на якусь допомгу у зв*язку із рішенням, що її батько визнаний як таким, що пропав без вісті, мені відповіли що ні, а от якщо буде визнано його померлим-то тоді так, а тому мовляв лише пенсійний вам може допомогти, звертайтесь туди, і по несплаті аліментів допомогу тим же батьком дівчинці також скасували із закриттям провадження - отакий абсурд.
2013-06-13 14:08:31: Мирослава, юрист
для Юлії (Рівне): Щодо визнання боржника (платника аліментів) безвісно відсутнім у Законі України \"Про виконавче провадження\" існує положення про обов\"язок державного виконавця зупинити виконавче провадження а то і закінчити виконавче провадження (ст.ст. 37, 49 відповідно), що тягне за собою і припинення нарахування заборгованості по сплаті аліментів, а отже і виплату тимчасової допомоги. До речі, оголошення його померлим призводить до аналогічних наслідків. Щодо відмови в наданні інших видів допомог з підстав визнання батька дитини безвісно відсутнім - вперше зустрічаю. Більш точну інформацію можна надати, якщо Ви конкретизуєте який вид допомоги Вам відмовили надати з вказаної підстави. Щодо позбавлення батьківських прав, то вичерпний перелік підстав для цього визначає ст. 164 СК України, серед яких немає такої підстави, як визнання особи безвісно відсутньою. Щодо підтвердження страхового стажу, то документом, який його підтверджує є трудова книжка. У кожному разі вимагайте письмову відмову у наданні тієї чи іншої допомоги, пенсії і у разі її безпідставності варто оскаржувати, в тому числі і з нашою допомогою.
2013-06-13 10:51:38: Мирослава, юрист
Для Наталії (Чернігів): питання сплати/стягнення аліментів регулюється нормами Сімейного кодексу України. Зокрема, щодо звільнення від обв\"язку утримання дитини предбачена ст. 188 СК України: Батьки можуть бути звільнені від обов\'язку утримувати дитину, якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби. Батьки можуть бути звільнені від обов\'язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. Тому обставина перебування батька дитини в місцях позбавлення волі не звільняє його від обов\"язку утримання дитини. Логічно, що за цей час нараховується заборгованість по сплаті аліментів. В той же час, ч.2 ст. 197 СК України містить положення про те, що за позовом платника аліментів суд може повністю або частково звільнити його від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у зв\'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення. Отже, якщо після виходу з місць позбавлення волі батько дитини звернеться до суду з позовом про повне або часткове звільнення від сплати заборгованості за аліментами і суд вважатиме перебування в місцях позбавлення волі обставиною, що має істостне значення для виникнення такої заборгованості, то від сплати заборгованості за аліментами такого батька може бути звільнено.
2013-06-12 19:39:19: Юлія
Вітаю. Батько моєї дочки визнаний без вісті відсутнім рішенням суду, у зв*язку із цим допомогу по несплаті аліментів соціальна служба для неї припинила, але у будь- якій допомозі у зв*язку із згадуваним рішенням суду відмовляє. Аргументують тмм, що, мовляв, аби його визнали померлим-то так, є різновид виплати на дитину, а якщо без вісті відсутній-то ні. чи це правомірно? Також служба у справах дітей повідомляє, що така дитина статусу як такої, що позбавлена батьківського піклування набути не може. Пенійний фонд вимагає довести стаж зниклого у розмірі 9ти років для призначення пенсії (дівчинка страша 8ми років). Тобто вийшов абсурд: дитині тепер ніякої державної допомоги не може призначено бути? Дякую, чекаю на відповідь.
2013-06-05 16:44:54: Наташа
Чи повинен платити аліменти колишній чоловік, якщовін знаходиться в місцях позбавлення волі .При цьому він там не працює.Чи є йому заборгованість.
2013-06-04 10:57:01: Мирослава, юрист
Для Олени з Рівного: Відповідно до Сімейного кодексу України стягнення заборгованості за аліментами регулюється статтями 194-197. Зокрема, потрібно звернутися з відповідною позовною заявою до суду про стягнення заборгованості. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Частиною 2 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. Отже, якщо ви понад три місці не отримуєте аліменти, то йдіть у виконавчу службу та знайомтесь з виконавчим провадженням. Таке право надане вам частиною 1 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження». І якщо у виконавчому провадженні ви не знайдете документів про те, що виконавець вживав заходів до встановлення наявності або відсутності майна у боржника, або таке майно встановлене, але на нього не звернене стягнення, то одразу ж подавайте скаргу на бездіяльність державного виконавця. Ще більш тяжкі наслідки мають наставати для боржника у випадку несплати аліментів протягом більш ніж півроку. Частиною 10 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. І якщо вами встановлено, що і ця норма закону державним виконавцем проігнорована, то це також є приводом для оскарження його бездіяльності. Несплата аліментів в сукупності з іншими діями, які свідчать про ухилення батька від виховання дитини, може бути підстоавю для позбавлення батьківських прав, що здійснюється в судовому порядку.
2013-06-04 09:43:47: Олена
Добрий день.Мені чоловік заборгував аліменти на суму 4000грн.місце його знаходження,та місце роботи мені не відоме.Державний виконавець цим займатися особливо не хоче.Яким чином мені можна отримати від нього ці гроші?
2013-05-22 12:02:53: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ольги з м. Чернівці: у Вашій ситуції, якщо Ви мали на увазі випадок, коли минули перші шість місяців отримання такої допомоги і її отримання необхідно продовжити на наступні шість місяців, то згідно п. 7 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме: для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги. Проте на практиці просять надати ще й довідку із органу ДВС, що платник аліментів їх так і не платить.
2013-05-22 09:11:47: Ольга
підскажіть перелік документів для поновлення кожних півроку для одноразової грошової допоги по аліментах?
2013-05-17 12:14:08: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Олени із Тульчина: Ви не вказали під яким арештом і в зв\'язку із чим перебуває майно боржника. Якщо йде мова про арешт через несплату аліментів, то тоді пишіть клопотання державному виконавцю, щоб він вживав заходи, спрямовані на реалізацію арештованого майна для задоволення вимог про стягнення боргу.
2013-05-17 11:53:27: Мирослава (юрист КВУ)
Відповідь для Магнолії із Хмельницького: Ми Вас чудово розуміємо, але законодавство у нас є таке, яке є. На Ваше питання вичерпну відповідь було надано. Зокрема, дивіться попередню відповідь від: 2013-04-05 16:25:56
2013-05-15 19:13:09: Олена
Доброго дня, в мене запитання стосовно заборговані по сплаті аліментів. на двох дітей, суд присудив виплату аліментів у розмірі 1/4 від всіх видів заробітку, від жовтня 2011року, в мене двое неповнолітніх дітей, 2роки і 14 років, старша дитина серйозно хворіє. аліменти спалачуються не регулярно я отримала у 2011 році 1900грн. тоді 3 місяці нічого, потім щомісяця не повні суми, на сьогодня заборгованість складає 5742 грн. у боржника є майно, яке знаходиться під арештом,що можна зробити?
2013-04-25 20:57:38: Магнолія
Для Мирослави, юриста (Рівне) від Магнолії ( Хмельницький) Діло в тому, що я з перших трьх місяців заборгованості по аліментам від колишнього чоловіка ( тобто з липня 2000 року), оббивала пороги виконавчої служби та \"бомбила\" судовиконавців скаргами, заявами, листами про заборгованість щодо аліментів (просила провести перерахунок заборгованості та вжити відповідних заходів щодо боржника ,щоб він виплатив заборгованість і надалі аліменти виплачував вчасно). Так як колишній живе в іншому місті, а саме в Камянці-Подільському, та й судовиконавці в вик.службі мінялись, як шкарпетки на ногах, спитати було ні з кого. Мені вправно відфутболювали відписки про повернення моїх скарг та пояснювали,що крім 8грн,50коп.,мені більше нічого \"не світить\". Так йшли роки боротьби з вик.службою, аж нарешті, новоспечений судовиконавець мені повідомив:\"Як свідчать матеріали виконавчого впровадження ваш колишній чоловік не працює. Із пояснення боржника останній знаходиться по догляду за хворою матір\"ю. Також перевірено майновий стан боржника та складено акт від 22.03.2001р., про відсутність майна.\" І все \"суши сухарі !\" Так колишній після того як його труханули став дурити копійочками місяць через дев\"ять, тобто нічого не змінилося і я втомилася від безвихіддя. Аж коли дитині виповнилося 11 років, то добрі люди підказали,що можна оформити допомогу від держави про призначення та виплату тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину . На даний час я отримую дану допомогу від держави, вик.служба вправно шле мені довідки про неотримані аліменти, а колишній перехрестився,що я від нього відчепилася. Ви, шановна пані Мирославо, мені пояснили, що несплата аліментів в сукупності з іншими діями, які свідчать про ухилення батька від виховання дитини, може бути підставою для позбавлення батьківських прав, що здійснюється в судовому порядку.А що мені це дасть, від того що я позбавлю колишнього батьківських прав, мені не стане ні холодно,ні спекотно. Маю надію,що його мама не вічна, і рано чи пізно квартира перейде на нього, ось тоді й можна буде згадати про заборгованість по аліментам, а зараз \"взятки с него гладки!!!\" Чи може я помиляюсь ? Для Магнолії (Хмельницький): В держави немає обов\"язку компенсовувати несплату аліментів одним із батьків. Відповідно до Сімейного кодексу України стягнення заборгованості за аліментами регулюється статтями 194-197. Зокрема, потрібно звернутися з відповідною позовною заявою до суду про стягнення заборгованості. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Частиною 2 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. Отже, якщо ви понад три місці не отримуєте аліменти, то йдіть у виконавчу службу та знайомтесь з виконавчим провадженням. Таке право надане вам частиною 1 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження». І якщо у виконавчому провадженні ви не знайдете документів про те, що виконавець вживав заходів до встановлення наявності або відсутності майна у боржника, або таке майно встановлене, але на нього не звернене стягнення, то одразу ж подавайте скаргу на бездіяльність державного виконавця. Ще більш тяжкі наслідки мають наставати для боржника у випадку несплати аліментів протягом більш ніж півроку. Частиною 10 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. І якщо вами встановлено, що і ця норма закону державним виконавцем проігнорована, то це також є приводом для оскарження його бездіяльності. Несплата аліментів в сукупності з іншими діями, які свідчать про ухилення батька від виховання дитини, може бути підстоавю для позбавлення батьківських прав, що здійснюється в судовому порядку. Магнолія (Хмельницький) 2013-04-03 17:22:40 Моєму синові вже 13 років, з 3-х місяців я повинна була одержувати на нього аліменти від чоловіка у розмірі 1/4частини від всіх видів його заробітку. Але чоловік не працює, а знаходиться по догляду за хворою матір\"ю . З 2000року я отримувала суму у розмірі 8 грн.,50 копійок, потім 17 грн., потім зовсім нічого. На мої скарги судовиконавча служба дала відповідь, що вони перевірили майновий стан боржника і у ньго майна не має. Вже 2 роки я отримую допомогу на дитину від держави, так як чоловік ухиляється від сплати аліментів і є неплатоспроможним. Хто має мені компенсувати виплату неотриманих аліментів за 11 рокві? Адже я сама тягнула сина на свою державну зарплату без допомоги чоловіка та без допомоги держави. Довідки про мізерні аліменти та про їх неотримання в мене всі збереглися. Підкажіть ,будь-ласка ,чи є якийсь вихід з даної ситуації? Куди необхідно звертатись?
2013-04-08 11:22:16: Мирослава, юрист
для Альони (Кривий Ріг): У Вашій ситуації законодавство не передбачає якогось окремого зразка заяви, недотримання вимог якої дає право виконавчій службі відмовляти у видачі Довідки. Це є заява довільної форми (зразок такої заяви ви можете знайти у нас на сайті в розділі \"Зразки документів\" - заява на реалізацію права) з проханням \"видати довідку про заборгованість по аліментах, які зобов\'язаний сплачувати (прізвище, ім\'я по батькові та повна адреса місця проживання боржника) на мою користь на утримання (ім\'я та дата народження дітей), згідно (назва виконавчого документа, номер, дата видачі та найменування органу, який його видав). Але якщо Ви вже зверталися до виконавця письмово і маєте про це відповідний доказ (копія відповідної заяви з відміткою Виконавчої служби про прийняття такої заяви; квитанція/чек з поштового відділення про відправку такого звернення), Вам не надали відповідь взагалі або відмовили у видачі такої довідки, то краще звернутися зі скаргою до місцевої прокуратури про те, що Виконавча служба порушує положення Закону України \"Про звернення громадян\" (зразок скарги так само є у нас на сайті). Ваше право на отримання такої Довідки визначене Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затверджий Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189.
2013-04-06 13:16:56: Альона
Доброго дня.Дуже прошу допомогти мені в моєму, здавалося б, простому питанні.Мені потрібен зразок подачі заяви у виконавчу службу на те,щоб вони видали мені довідку в якій сказано про невиплату моїм колишнім чаловіком аліментів напротязі більш як пів рокі.Сама служба ігнорує мої листи с проханням наданя довідки.Відповідають, що я не так склала заяву або не те слово написане.Допоможіть,якщо зможете.Дякую.
2013-04-05 16:25:56: Мирослава, юрист
Для Магнолії (Хмельницький): В держави немає обов\"язку компенсовувати несплату аліментів одним із батьків. Відповідно до Сімейного кодексу України стягнення заборгованості за аліментами регулюється статтями 194-197. Зокрема, потрібно звернутися з відповідною позовною заявою до суду про стягнення заборгованості. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Частиною 2 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі наявності заборгованості із сплати аліментів понад три місяці стягнення може бути звернено на майно боржника. Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника. Отже, якщо ви понад три місці не отримуєте аліменти, то йдіть у виконавчу службу та знайомтесь з виконавчим провадженням. Таке право надане вам частиною 1 статті 12 Закону України «Про виконавче провадження». І якщо у виконавчому провадженні ви не знайдете документів про те, що виконавець вживав заходів до встановлення наявності або відсутності майна у боржника, або таке майно встановлене, але на нього не звернене стягнення, то одразу ж подавайте скаргу на бездіяльність державного виконавця. Ще більш тяжкі наслідки мають наставати для боржника у випадку несплати аліментів протягом більш ніж півроку. Частиною 10 статті 74 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець звертається до правоохоронних органів з поданням (повідомленням) про притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від сплати аліментів. І якщо вами встановлено, що і ця норма закону державним виконавцем проігнорована, то це також є приводом для оскарження його бездіяльності. Несплата аліментів в сукупності з іншими діями, які свідчать про ухилення батька від виховання дитини, може бути підстоавю для позбавлення батьківських прав, що здійснюється в судовому порядку.
2013-04-03 17:22:40: Магнолія
Моєму синові вже 13 років, з 3-х місяців я повинна була одержувати на нього аліменти від чоловіка у розмірі 1/4частини від всіх видів його заробітку. Але чоловік не працює, а знаходиться по догляду за хворою матір\"ю . З 2000року я отримувала суму у розмірі 8 грн.,50 копійок, потім 17 грн., потім зовсім нічого. На мої скарги судовиконавча служба дала відповідь, що вони перевірили майновий стан боржника і у ньго майна не має. Вже 2 роки я отримую допомогу на дитину від держави, так як чоловік ухиляється від сплати аліментів і є неплатоспроможним. Хто має мені компенсувати виплату неотриманих аліментів за 11 рокві? Адже я сама тягнула сина на свою державну зарплату без допомоги чоловіка та без допомоги держави. Довідки про мізерні аліменти та про їх неотримання в мене всі збереглися. Підкажіть ,будь-ласка ,чи є якийсь вихід з даної ситуації? Куди необхідно звертатись?
2013-03-19 13:57:49: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ірини з м. Львів: щодо судового процесу і позбавлення колишнього чоловіка батьківських прав відносно дитини, то це жодним чином не повинно впливати на прийняття дитини в садочок. Щодо пені, то при її нарахуванні виплачену державну допомогу можете врахувати або не врахувати - це Ваше право. Якщо не врахуєте, то він про це у суді може в своїх запереченнях вказати. Якщо не скаже і суд не зверне увагу, то буде винен Вам ще більше коштів.
2013-03-19 13:25:21: ірина
І ще одне запитання, завчасно дякую. На підставі того,що я не отримую ніякої матеріальної допомоги від батька моєї дитини та буде скоро завершуватись судовий процес позбавлення батьківських прав! Чи впливає це на прийняття моєї дитини в дитячий садок. Де ми записані з народження, але нам зараз відмовляють.
2013-03-19 13:10:17: ірина
Дякую Микола.Все є так, як ви кажете, офіційно на ньому нічого не рахується,але в його є доходи(він здає в оренду житло та й працює хоч і неофіційно).І вже таки як мені правильно нарахувати пеню,і чи враховувати ці кошти, які я отримувала від держави протягом 8 місяців.
2013-03-19 12:22:37: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Ірини з м. Львів: звичайно подати до суду Ви можете. Проте, якщо колишній чоловік не працевлаштований офіційно і не має майна у власності або грошей на банківських ра-хунках, то виконання такого рішення буде ускладнено. Щодо державної допомоги, то процедура передбачає, що у разі виявлення доходів у платника аліментів вони вправі подати на нього в суд і через суд стягнути витрачені державні кошти на виплату допомоги на дитину.
2013-03-19 00:02:40: ірина
вже 2 роки не отримую аліментів, з них останні 8 місяців отримую від держави. Чи можу я подати заяву до суду про заборгованість аліментів та нарахування пені і отримувати при тому надалі від держави до цього часу поки не прийметься рішення суду та не відбудеться виплата по заборгованості аліментів від колишнього чоловіка.
2013-03-11 09:35:31: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Юлії з Полтави: згідно із п. 10 Порядку, затвердженого постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року, виплата тимчасової допомоги припиняється у разі: 1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду; 2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; 3) досягнення дитиною 18-річного віку; 4) виконання в повному обсязі зобов\'язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання; 6) скасування або визнання усиновлення недійсним; 7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька); 8) відмови від стягнення аліментів; 9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов\'язаною сплачувати аліменти; 10) скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів; 11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; 12) смерті одного з батьків, зобов\'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим; 13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; 14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав; 15) встановлення над дитиною опіки чи піклування. Щодо законності чи незаконності припинення Вам виплати, то кожен Випадок індивідуальний і однозначно про це горорити складно. В цій ситуації, якщо маєте бажання, то можете отримати в органі соціального захисту у письмовій формі рішення про відмову, де будуть описані мотиви та порядку Кодексу адміністративного судочинства оскаржити таке рішення до суду. Лише суд може вказати на незаконність відповідного рішення.
2013-03-07 21:20:17: юлия
в справке про полученные алименты из мест лишения свободы за полгода в одном из месяцев была сумма 31грн в связи с чем выплату помощи на ребенка в собесе прекратили.правильно ли это.
2013-02-28 12:19:37: Вячеслав юрист КВУ
Для Віти м. Кіровоград. Відповідно до ч.12. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 передбачено, що якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Отже, якщо інформація про добровільну сплату на Ваш рахунок 200 грн. стане відома органу праці та соціального захисту то не виключається можливість стягнення сум виплаченої допомоги через суд з чоловіка-боржника за аліментами.
2013-02-27 16:01:27: Вита
если пользовались временной помощью на ребенка, а в это время частично платились алименты мне на адресс, по 200 грн, кому теперь надо будет вернуть государству деньги выплаченные на ребенка
2013-02-15 09:17:06: Вячеслав юрист КВУ
Для Уляни (Фастів) Відповідно до ч. 7. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 -2. Тимчасова допомога призначається у разі, коли: 1. рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв\'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; - отже потрібне рішення суду про стягнення аліментів з батька дитини, а для цього слід звертатися з позовом в суд. 2. стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі; місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. Лише за наявності вищевказаних підстав маєте право на призначення тимчасової допомоги на дитину. Що стосується звернення до суду органу соцзахисту, то відповідно до вищевказаного Порядку ч.12. передбачено, що якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.
2013-02-14 17:56:38: Уляна
Текст цей я писала. Я маю 1 річну дитину. З батьком дитини в шлюбі не перебувала і не перебуваю. Живемо окремо. В суд на виплату аліментів від нього не подавала і подавати не хочу. Грошову допомогу від нього отримую рідко і нерегулярно. Чи можу я отриувати допомогу в УПСЗН? І чи буде собез певну сумму коштів вираховувати з батька дитини в судовому порядку? Роз\"яснюю. Батько моєї дитини є дійсно батьком дитини. В РАГСі він признав себе батьком новонародженої дитини. Якщо я буду отримувати допомогу в собезі, то тоді кошти з нього будуть вираховувати? Чи може собез подати на нього в суд?
2013-02-14 14:38:59: Вячеслав юрист КВУ
Для Уляни (Фастів). Питання виплати державної допомоги матерям-одиночкам регулює Закон України «Про державну допомогу сім\'ям з дітьми», статтею 18-1 якого передбачається право на допомогу на дітей одиноким матерям. Умовою призначення такої допомоги є наявність відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. Розмір допомоги дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім\'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім\'ям з дітьми та перелік документів, необхідних для призначення допомоги за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Зокрема, пунктом 36 Постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім\'ям з дітьми» передбачено, що допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку. Отже, якщо батько не записаний в свідоцтві про народження дитини, або запис батька здійснено за вказівкою матері, то маєте право на таку допомогу. Що стосується права на тимчасову допомогу , то необхідною для її призначення є підстава ухилення батька від сплати аліментів. Тобто слід подавати позов до суду про стягнення аліментів. Суд ухвалить рішення, і, якщо батько буде ухилятися від сплати аліментів тоді у вас виникне право на таку допомогу.
2013-02-14 13:14:15: Уляна
Я маю 1 річну дитину. З батьком дитини в шлюбі не перебувала і не перебуваю. Живемо окремо. В суд на виплату аліментів від нього не подавала і подавати не хочу. Грошову допомогу від нього отримую рідко і нерегулярно. Чи можу я отриувати допомогу в УПСЗН? І чи буде собез певну сумму коштів вираховувати з батька дитини в судовому порядку?
2013-02-08 11:32:17: Вячеслав юрист КВУ
Для Валентини м. Кременець. Відповідно до ч. 7. Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 - Рішення про призначення або відмову в призначенні тимчасової допомоги приймається органом праці та соціального захисту населення протягом десяти календарних днів після надходження усіх необхідних документів. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги. Отже, ця допомога призначається органом праці та соціального захисту населення лише з дня звернення та подачі всіх необхідних документів , тобто за минулий час не призначається. Що стосується розміру цієї допомоги , то згідно з ч. 8 даного Порядку - Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. На даний час розмір прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років становить 1210 грн. Отже розмір допомоги має становити (1210 грн. х 30% ) 363 грн.
2013-02-04 13:25:11: Валентина
Чи може мені держава повернути гроші .якщо батько дитини знаходиться в місцях позбавлення волі вже 3.5 роки.а довідки про надання державної тимчасової допомоги я подаю тільки зараз.дитині 10 років. І який розмір місячної допомоги?
2013-02-04 09:44:10: Вячеслав юрист КВУ
Для Валентини (Кременець). Відповідно до ч. 2 п. 2 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. №189 Тимчасова допомога призначається у разі, коли: стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі... Отже, якщо засуджений дійсно є батьком дитини, то Вам слід звернутися з письмовою заявою до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання та надати документи, перелік яких вказаний у нашій публікації. Крім цих документів вам слід також звернутися у виправну установу де відбуває покарання засуджений з проханням надати довідку про його перебування у місцях позбавлення волі і її також додати до інших документів. Що стосується наявності майнового паю, то серед переліку необхідних документів для призначення цієї допомоги не передбачено документу який підтверджує майновий стан отримувача. Більш детальну інформацію щодо оформлення допомоги можете дізнатися безпосередньо звернувшись в управління праці за місцем проживання.
2013-02-02 17:36:26: Валентина
Я мати 10- річного сина. З батьком дитини одружена не була і разом не проживала, але дитина носить батькове прізвище. На даний час батько знаходиться в місцях позбавлення волі. Моя зарплата 1200грн. На мені рахується земельна ділянка майнового паюю Чи можу я отримувати допомогу.
2013-02-02 17:31:04: Валентина
Я мати 10- річного сина. З батьком дитини одружена не була і разом не проживала, але дитина носить батькове прізвище. На даний час батько знаходиться в місцях позбавлення волі. Моя зарплата 1200грн. На мені рахується земельна ділянка майнового паюю Чи можу я отримувати допомогу.
2013-01-11 11:26:05: Мирослава, юрист
для Олени (Дніпропетровськ): У Вашій ситуації можна претендувати на державну допомогу як малозабезпечена сім\'я, якщо середньомісячний сукупний доход сім\'ї (Ви і дитина) нижчий від прожиткового мінімуму (далі - ПМ) для сім\'ї. Таким чином, Вам необхідно спочатку порахувати свій середній дохід за місяць (всі доходи за останні шість місяці поділити на шість).Прожитковий мінімум на Вас і Вашу дитину приблизно розраховується так: сума 21%ПМ на Вас (в січні 2013р. - 21% від 1147,00=240,87 грн.) та 75% ПМ 8-річної дитини (в січні 2013р. - 75% від 1210,00 грн. + 10% =998,25грн). Разом це становить 1239,12 грн. Звідси, якщо Ваш середньомісячний дохід менший від 1239,12 грн., то Ви можете претендувати на державну допомогу як малозабезпечена сім\"я. Розмір такої допомоги становитиме різницю між вказаними величинами, однак не більше 929,34 грн.(75% від ПМ сім\"ї). Для отримання допомоги необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. До заяви, яку заповнює особисто уповноважений представник сім′ї, додаються: 1) документ,що посвідчує особу; 2) довідка про склад сім’ї (форма №2); 3) декларація про доходи кожного члена сім’ї за попередні шість місяців, включаючи грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, сплачені членами сім’ї аліменти); 4) довідка про наявність та розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки, паю, виділених унаслідок розпаювання землі; 5) довідка з місця навчання дітей; 6) ідентифікаційні номери.
2013-01-10 22:23:51: Олена
Я мати 8 річної дочки, розлучена вже 4 роки, за рішенням суду маю отримувати аліменти 500 грн. щомісячно, але не отримую, борг на цей час становіть десь 22 тисячі грн. Колі намагаюсь зібрати документи для тимчасової допомоги колишній чоловік сплачує мені 150 грн. Маю рішення кримінального суду, де йдеться про велику заборгованість. Але й тоді отримала 150 грн. До вязниці чоловіка саджати не хочу, але як отрімати хочь якусь допомогу від держави незнаю. Офіційно не працюю. Підскажіть будь ласка чи можу я отримати будь-яку іншу (крім тимчасової) допомоги від держави? І які документи для цього маю надати?
2012-12-17 16:36:12: Вячеслав юрист КВУ
Для Мар\'яни (Борислав). Згідно з ч. 10 Постанови КМУ Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме № 189 від 22.02.2006 р. , передбачений чіткий та вичерпний перелік підстав за наявності яких виплата вказаної допомоги припиняється. Це зокрема такі як: 1) встановлення місця проживання (перебування) особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду; 2) виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину; 3) досягнення дитиною 18-річного віку; 4) виконання в повному обсязі зобов\'язань одного з батьків щодо сплати аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон; 5) влаштування дитини до відповідної установи (закладу) на повне державне утримання; 6) скасування або визнання усиновлення недійсним; 7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька); 8) відмови від стягнення аліментів; 9) добровільного виконання рішення суду особою, зобов\'язаною сплачувати аліменти; 10) скасування в установленому законодавством порядку рішення суду щодо стягнення аліментів; 11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога; 12) смерті одного з батьків, зобов\'язаного сплачувати аліменти, або визнання його в установленому порядку безвісти відсутнім чи оголошення померлим; 13) позбавлення в установленому порядку одного з батьків, який утримує дитину, батьківських прав; 14) відібрання дитини від одного з батьків, який утримує дитину, без позбавлення батьківських прав; 15) встановлення над дитиною опіки чи піклування. Про виникнення зазначених у цьому пункті обставин одержувач зобов\'язаний повідомити у десятиденний строк орган праці та соціального захисту населення. Виплата тимчасової допомоги припиняється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому виникла одна із зазначених обставин. Отже, Вам слід звернутися до органу праці та соціального захисту населення за місцем виплати допомоги та повідомити про сплату аліментів. Орган праці та соціального захисту , за наявності відповідної з перелічених вище підстав лише припинить виплату допомоги. Повертати виплачені Вам кошти цієї соціальної допомоги , вказаний орган соцзахисту має шляхом звернення до суду з позовом на платника аліментів (колишнього чоловіка), у відповідності до ч. 12 вказаного Порядку, а саме: якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Тому повертати вже отриману допомогу не потрібно.
2012-12-17 11:43:54: Мар’яна
Доброго дня. За рішенням суду колишній чоловік повинен сплачувати 700грн/міс. (у твердій грошовій сумі) з 11.11.2010р. по даний час (не сплачував). У жовтні 2012р. я подала документи до управління соцзахисту на отримання домоги, і в жовтні - листопаді отримала частину аліментів. Підскажіть, будь-ласка чи повинна я повернути кошти отримані від управління соцзахисту. Дякую.
2012-08-14 16:11:42: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Тетяни із Сокирян: п. 12 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину або місце проживання (перебування) одного з батьків встановлено, у зв\'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган праці та соціального захисту населення звертається до суду із заявою про стягнення суми сплаченої тимчасової допомоги. Згідно ч. 10 ст. 181 Сімейного кодексу України суми наданої дитині тимчасової державної допомоги підлягають стягненню з платника аліментів до Державного бюджету України у судовому порядку. То ж повертати виплачену допомогу має платник аліментів, а не дружина, яка їх отримує. Якщо ж вам і надалі виставлятимуть вимоги, зокрема письмові, щодо самостійного погашення отриманої допомоги - раджу написати письмову скаргу в прокуратуру. Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету.
2012-08-14 14:08:10: тетяна
Аліменти не отримувала від чоловіка з 17.02.2011 - по 01.08.2012року . З 1.10.2011 по 01.07.2012 отримувала соціальну допомогу від держави. Виконавчі служби примусили боржника аліментів розрахуватись за весь період заборгованості (17.02.2011-1.08.2012р) в повному обсязі , борг по аліментах сплатив в серпні 2012 р. Тепер соцзахист заставляє мене (маму) повернути кошти отриманої тимчасової державної допомоги за 10 отриманих місяців. Хочу зясувати хто повинен повертати цю допомогу державі поржник по алементах, чи мама яка отримувала допомогу від держави. Дякую .
2012-08-05 15:39:33: Микола (юрист КВУ)
Відповідь для Тані з м. Львів: згідно із підп. \"2\" п. 10 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, що затверджений Постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року, виплата тимчасової допомоги припиняється у разі виявлення обставин, що свідчать про можливість одного з батьків утримувати свою дитину. Тобто у Вашій ситуації управлінню соцзахисту стало відомо про факт сплати чоловіком вказаної суми коштів аліментів. Для того, щоб Вам надалі отримувати таку допомогу, на нашу думку, Вам потрібно буде наново подавати необхідні для її отримання документи, адже виплату допомоги було припинено через наявність у соцзахисту інформації про можливість батька сплачувати аліменти. Оскільки відбулось переривання періоду отримання допомоги часом, коли чоловік сплатив аліменти, то і потрібно згідно п. 6 і п. 7 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, що затверджений Постановою КМУ №189 від 22.02.2006 року, для отримання допомоги подавати всі документи наново.
2012-08-02 11:07:45: Таня
За 2 роки несплати аліментів,моя дитина отримує допомогу від держави.Проте,в травні було сплочено,колишнім чоловіком, 800грн,і 3 місяці знову нічого неотримуємо.Чи буде надаватися держ.допомога і надалі?
2012-05-16 08:54:06: Вячеслав юрист КВУ
Для Наталії (Київ). Згідно з Законом України \"Про державну допомогу сім\'ям з дітьми\" - право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері які не перебувають в шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про батька або запис про батька проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері дитини. Отже навіть після позбавлення батьківських прав колишнього чоловіка Ви не будете мати статусу матері - одиночки, і не матимете підстав для призначення допомоги одинокій матері.
2012-05-15 15:06:06: наталія
Отримую допомогу,на утримання дитини,так як батько дитини ухиляється від сплати аліментів.На сьогодні його позбавлено батьківських прав,чи можу я отримувати іще й допомогу як мати одиначка?
2011-12-21 13:08:00: Мирослава, юрист
для Анни (Свалява): Право на отримання такої допомоги гарантоване статтею 181 Сімейного кодексу України, зокрема її восьмою частиною. Відповідно до неї, що якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, дитині призначається тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Держбюджету України. Варто зазначити, що існують ще два випадки, коли можна отримувати таку допомогу: невідоме місце проживання чи перебування батьків або їх неможливість утримувати дитину. У Вашій ситуації батько дитини сплачує аліменти, однак у розмірі, меншому ніж 30% прожиткового мінімуму, визначеного для дитини відповідного віку. Тому ухилення від сплати аліментів як такого немає. Ви можете звернутися з відповідною позовною заявою до суду про стягнення заборгованості та неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
2011-10-17 13:31:29: Анна
якщо чоловік сплачує лише по 100 грн. щомісячно чи маю я право на доплату в \"соцбезі\", в виконавчому зазначено що має платити 1/4 всіх видів доходів та не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. дякую за допомогу.
2011-04-01 19:35:50: Мирослава (юрист КВУ)
Відповідно до Сімейного кодексу України стягнення заборгованості за аліментами регулюється статтями 194-197. Зокрема, потрібно звернутися з відповідною позовною заявою до суду про стягнення заборгованості. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов\'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
2011-03-31 21:39:39: світлана
Якщо колишніій чоловік сплачує лише частину аліментів і вже заборгованість по аліментах становить 16 000 грн. Чи можна притягнути його якось до сплати?