Звіт про результати моніторингу офіційних сайтів місцевих рад Рівненщини

В період з 29 червня по 12 липня 2016 року фахівці РОГО «Комітет виборців України» провели аналіз інформації, розміщеної на веб-сайтах міських рад міст обласного значення Рівненської області (Рівне, Дубно, Острог, Вараш (Кузнецовськ), а також на сайтах міських (селищних) рад районних центрів: Березне, Володимирець, Гоща, Демидівка, Дубровиця, Зарічне, Здолбунів, Корець, Костопіль, Млинів, Радивилів, Рокитне, Сарни.


I. Вступ
До стандартів належного урядування, серед іншого, відносять принципи прозорості процесу прийняття рішень та доступу до інформації. Можливості реалізації цих принципів на сьогодні прямо закріплені в нормах чинного законодавства. Так, у законодавстві, наприклад, прямо передбачено обов’язок органів місцевого самоврядування інформувати громадян про свою діяльність. Зокрема, стаття 34 Конституції України гарантує кожній людині та громадянинові право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. В свою чергу, стаття 57 Конституції гарантує кожному право знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов`язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.


Основним спеціальним законом, який регулює діяльність місцевих рад в України, є Закон «Про місцеве самоврядування в Україні». Серед основоположних принципів місцевого самоврядування стаття 4 цього Закону виділяє принципи: народовладдя, гласності, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб. В свою чергу стаття 59 вищевказаного Закону передбачає обов’язок органів місцевого самоврядування та їх посадовців доводити до відома населення власні акти, а також право громадян одержувати копії таких актів. При цьому, частина 3 цієї статті вказує, що на офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. А пункт 9 частини 4 статті 42 цього ж закону прямо зобов’язує сільського, селищного, міського голову оприлюднювати затверджені відповідною радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.


Іншими спеціальними законами, норми яких зобов’язують місцеві ради оприлюднювати ту чи іншу офіційну інформацію, в тому числі і на офіційному веб-сайті є Закони України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про здійснення державних закупівель». Наприклад, стаття 10-1 Закону «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України.


На виконання вимог законів в Україні прийняті підзаконні акти, положення яких передбачають перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню органами місцевого самоврядування, зокрема, і на веб-сайтах місцевих рад. Так, пункти 3 і 4 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, чітко вказують на те, що розпорядники інформації згідно з цим Положенням оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком, а також будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних. Набори даних оприлюднюються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на його офіційному веб-сайті та на його веб-сторінці на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. При цьому, в пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» вказано: «Розпорядникам інформації, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації», забезпечити протягом шести місяців оприлюднення та подальше оновлення на своїх офіційних веб-сайтах наборів даних згідно з Положенням, затвердженим цією постановою».


Оскільки постанова КМУ № 835 набрала чинності 24.10.2015 року, то органи місцевого самоврядування зобов’язані були до 24.04.2016 року визначені в Переліку набори даних оприлюднити на власних сайтах та забезпечити їх подальше оновлення.


Результати проведеного дослідження дозволять зробити висновки про стан дотримання відповідними міськими і селищними радами-районними центрами Рівненської області діючого законодавства й те наскільки забезпечується доступ громадськості до відповідної інформації. На їх основі підготовлені рекомендації щодо покращення ситуації.

 

II. Методологія і територія дослідження
Щоб з’ясувати, чи виконують органи місцевого самоврядування вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, і, якщо так, то наскільки повно, впродовж червня-липня 2016 року було проведено моніторинг офіційних веб-сайтів місцевих рад Рівненщини.


Для цього через пошукову систему мережі Інтернет проводився пошук офіційного веб-сайту за назвою населеного пункту і місцевої ради. Після виявлення веб-сайту проводився перегляд та аналіз наявної на ньому інформації.


Так, у процесі дослідження на сайтах кожної з місцевих рад перевірялася наявність такої інформації (критерії дослідження):


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.


У період з 29 червня по 12 липня 2016 року включно було досліджено інформацію, розміщену на веб-сайтах міських рад міст обласного значення (Рівне, Дубно, Острог, Вараш (Кузнецовськ), а також на сайтах міських (селищних) рад районних центрів Рівненщини: Березне, Володимирець, Гоща, Демидівка, Дубровиця, Зарічне, Здолбунів, Корець, Костопіль, Млинів, Радивилів, Рокитне, Сарни.

 

Примітка: Під час проведення дослідження не перевірялася повнота та своєчасність оприлюднення оновлення на сайтах місцевих рад інформації про:


- проекти рішень;
- рішення ради;
- розпорядження голови ради;
- результати поіменного голосування депутатів;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
- нормативно-правові засади діяльності;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
- механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
- плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;
- загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- діяльність суб`єктів владних повноважень, їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв`язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
- прізвище, ім`я та по батькові, службові номери засобів зв`язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

 

III. Описова частина

1. Острозька міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 29 червня 2016 р.
Адреса веб-сайту: http://www.ostroh.rv.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради; рішення місцевої ради; розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта; звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру ради;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами, нормативи, що затверджуються радою;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається радою;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій міськвиконкому, у тому числі їх телефонів та адрес;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій міськвиконкому, у тому числі їх телефонів та адрес.

 

Особливості оприлюднення: довідника підприємств, установ (закладів) та організацій міськвиконкому, у тому числі їх телефонів та адрес у систематизованому вигляді у формі окремого файлу немає. Але ця інформація на сайті є. Вона міститься у вигляді окремих розділів сайту ради по відповідним житлово-комунальним підприємствам, ОСББ тощо.

 

На сайті Острозької міської ради неоприлюднена така інформація:


- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління міської ради;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік укладених договорів;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції.

 

Інші зауваження: На сайті розміщена інформація про те, що за надання адміністративної послуги з видачі довідки про склад сім’ї для громадян встановлена плата в розмірі 1 грн. Див. за посиланням: http://www.ostroh.rv.ua/admin_poslugi/admin_poslugi

 

2. Рівненська міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 30 червня 2016 р.
Адреса веб-сайту: http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ukr/index.aspx

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради; рішення місцевої ради; розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру ради;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами, нормативи, що затверджуються радою;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається радою;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій міськвиконкому, у тому числі їх телефонів та адрес.

 

Особливості оприлюднення: довідника підприємств, установ (закладів) та організацій міськвиконкому Рівнеради та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес у систематизованому вигляді у формі окремого файлу немає. Така інформація міститься на сайті ради у вигляді окремих розділів по відповідним структурним підрозділам виконкому ради: управлінням, житлово-комунальним підприємствам, ОСББ тощо.

 

На сайті Рівненської міської ради неоприлюднена така інформація:


- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.

 

Інші зауваження: План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього є, однак простому користувачу буде складно його віднайти в загальному доступі, тому слід шукати через пошукову форму сайту. Те ж стосується і повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів та звітів про відстеження їх результативності. Можливо вони оприлюднюються в місцевому виданні «7 Днів». Однак на офіційному сайті міської ради в загальному доступі їх немає.


Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (управління соцзахисту), що належать до сфери управління розпорядника інформації, містить застарілі дані і датується 2014 роком. Іншої оновленої та актуальної звітності не оприлюднено.


Така ж ситуація і з фінансовою звітністю комунальних підприємств (ЖКП), яка в більшості є застарілою за 2013-2014 рік, а по окремих ЖКП (Покровське, Промислове, Сонячне) сторінка з цією інформацією не відкривається, оскільки перебуває в режимі тестування. Принаймні, так вказується на відповідній сторінці сайту.


Перелік укладених договорів між радою та іншими суб’єктами оприлюднений, однак лише по оренді нежитлових приміщень за 2012 рік і по оренді землі за 2014 рік.

 

3. Дубенська міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 1 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://dubno-adm.rv.ua/newsite/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради, рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- про організаційну структуру ради;
- переліки адміністративних даних, послуг що надаються виконкомом ради та її установами;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- оголошення про проведення сесій, їх порядок денний;
- план діяльності щодо підготовки регуляторних актів, відстеження їх результативності та відповідний звіт;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління місцевої ради;
- основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності та перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності та їх фінансові звіти;
- переліки перевізників та маршрутів перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, які отримали відповідний дозвіл;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

Особливості оприлюднення: довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес, міститься під назвою перелік підприємств, установ, організацій міста.

 

На сайті Дубенської міської ради неоприлюднена така інформація:


- результати поіменного голосування депутатів ради;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форму для подання електронної петиції.

 

Інші зауваження: Хоча веб-сайт змістовно наповнений, проте на ньому відсутня система пошуку. Тобто, користувач, який шукає необхідну йому інформацію, не зможе її знайти через систему пошуку і йому слід витрачати час на самостійний пошук.


Щодо порядку подання та розгляду і форми електронної петиції, то такого розділу на сайті ради немає. Є лише заголовок «Електронні петиції», де оприлюднені вже подані петиції, на які збираються підписи.


На веб-сайті є розділ онлайн-звернення громадян до міської ради, однак це не стосується порядку подання та розгляду електронних петицій.

 

4. Кузнецовська (Варашська) міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 4 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

Особливості оприлюднення: Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес, міститься під назвою «Перелік суб’єктів підприємницької діяльності міста Кузнецовськ».

 

На сайті Кузнецовської (Варашської) міської ради неоприлюднена така інформація:


- результати особистого поіменного голосування депутатів ради;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки та комунальних підприємств які підпорядковуються раді;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.

 

5. Дубровицька міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 5 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://dubrmrada.rv.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- маршрути перевезення.

 

Особливості оприлюднення: Розпорядження міського голови на сайті оприлюднено лише одне, яке датоване 03 грудня 2015 року, інші – неоприлюднено.

 

На сайті Дубровицької міської ради неоприлюднена така інформація:


- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником (пошук відсилає до Закону України «Про доступ до публічної інформації»);
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генерального плану;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада; - реєстр (перелік) відкритих даних.

 

Інші зауваження: При пошуку інформації про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником – міською радою – система пошуку відсилає до Закону України «Про доступ до публічної інформації», текст якого повністю розміщений на веб-сайті.

 

6. Радивилівська міська рада. Аналіз веб-сайту ради проводився 6 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://radyvylivrada.gov.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- річні плани закупівель;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції.

 

На сайті Радивилівської об’єднаної територіальної громади неоприлюднена така інформація:


- розпорядження голови місцевої ради;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається радою;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних.

 

7. Костопільська міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 6 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://kostopil-rada.gov.ua/base/home/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- річні плани закупівель;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

 

Особливості оприлюднення: Сайт змістовно наповнений, однак не вдалося знайти пошукову форму. Також певна оприлюднена публічна інформація є застарілою, адже датована 2015 роком.

 

На сайті Костопільської міської ради неоприлюднена така інформація:


- інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів; (не відкривається на сайті);
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції ;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада;
- результати поіменного голосування депутатів ради (видає внутрішню помилку сервера);
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних.

 

Інші зауваження: Основні положення генерального плану не відкриваються на веб-сайті. Відсутність зручного пошукового сервісу означає, що користувач, який шукає необхідну інформацію на сайті, не зможе її знайти через систему пошуку і йому слід витрачати додатковий час на самостійний пошук.

 

8. Демидівська селищна рада. Аналіз веб-сайту проводився 7 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://demydivka.rvadmin.gov.ua/silrada/history/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

 

Особливості оприлюднення: Сайт є, однак не оновлюється вже два роки: останні новини датовані 2014 роком.

 

На сайті Демидівської селищної ради неоприлюднена така інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

Інші зауваження: Рішення місцевої ради є лише два і за 2014 рік, а проекти рішень не оприлюднені. Хоча відповідний розділ під назвою Проекти на сайті є, але самих проектів там неоприлюднена. Тому можна вважати, що їх не оприлюднюють.

 

9. Березнівська міська рада. Аналіз веб-сайту проводився 7 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://bermrada.gov.ua/news/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- річні плани закупівель;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

 

На сайті Березнівської міської ради неоприлюднена така інформація:


- розпорядження голови місцевої ради;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- перелік адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідні для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

10. Зарічненська селищна рада. Аналіз веб-сайту проводився 7 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://zarichne.rvadmin.gov.ua/silrada/history/

 

На сайті Зарічненської селищної ради в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- річні плани закупівель;
- основні положення генеральних планів населених пунктів.

 

На сайті Зарічненської селищної ради неоприлюднена така інформація:


- розпорядження голови місцевої ради;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- перелік адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідні для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

11. Рокитнівська селищна рада. Пошук офіційного веб-сайту проводився 7 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://roselr.at.ua/

 

На сайті Рокитнівської селищної ради в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:
- частково оприлюднені окремі рішення селищної ради.

 

Особливості оприлюднення: Не всі рішення ради розміщені, тому можна зробити висновок, що вони неоприлюднені на сайті.

 

На сайті Рокитнівської селищної ради неоприлюднена у встановленому порядку така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіти про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- звіти про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформацію про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

12. Млинівська селищна рада. Аналіз веб-сайту проводився 7 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту http://smt.mln.rv.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- перелік об’єктів комунальної власності.

 

На сайті Млинівської селищної ради неоприлюднена така інформація:


- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідні для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

13. Корецька міська рада. Аналіз веб-сайту проведений 11 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту http://www.korec-misto.rv.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- перелік об’єктів комунальної власності, перелік суб’єктів господарювання комунальної власності.

 

Особливості оприлюднення: Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації, можна знайти лише через пошукову форму сайту.

 

На сайті Корецької міської ради неоприлюднена така інформація:


- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

14. Гощанська селищна рада. Аналіз веб-сайту проведений 11 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту http://hoshcha-rada.gov.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:
- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації.

 

Особливості оприлюднення: Щодо детальних планів територій, то згідно з повідомленням на сайті на момент моніторингу відбувалося їх громадське обговорення.

 

На сайті Гощанської селищної ради неоприлюднена така інформація:


- розпорядження голови місцевої ради;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідні для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

15. Сарненська міська рада. Аналіз веб-сайту проведений 11 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://sarny-rada.gov.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- перелік адміністративних послуг;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес ;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення.

 

На сайті Сарненської міської ради неоприлюднена така інформація:


- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідні для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

Інші зауваження: Розпорядженням Сарненського міського голови від 05 квітня 2016 року № 51 «Про адміністративні послуги» затверджено Перелік адміністративних послуг та Стандарти адміністративних послуг, що надаються виконавчим апаратом Сарненської міської ради. Цей документ розміщений на офіційному веб-сайті ради. В Стандарті адміністративних послуг в частині послуги «Приватизація державного житлового фонду» серед переліку необхідних документів, які мають подати до виконкому громадяни зацікавлені у приватизації свого житла, є довідка про відсутність заборгованості по комунальних платежах (КП «Житлосервіс», Дистанція водопостачання, КП «Екосервіс», Сарненське управління з експлуатації газового господарства, РЕМ, КП «Сарнитеплосервіс»), що суперечить чинному законодавству України з питань приватизації житла. Законодавство подання відповідної довідки не передбачає.

 

16. Здолбунівська міська рада. Аналіз веб-сайту проведений 11 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://www.zdolbyniv.rv.ua/index.php

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- рішення місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- перелік адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції.

 

На сайті Здолбунівської міської ради неоприлюднена така інформація:


- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- бланки заяв, необхідні для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

17. Володимирецька селищна рада. Аналіз веб-сайту проведений 12 липня 2016 року.
Адреса веб-сайту: http://volodsrada.ucoz.ua/

 

На сайті в загальному для користувачів доступі оприлюднена така публічна інформація:
- частково оприлюднені окремі рішення селищної ради.

 

Особливості оприлюднення: Не всі рішення ради розміщені на сайті, тому можна зробити висновок, що вони неоприлюднені на сайті.

 

На сайті Володимирецької селищної ради неоприлюднена така інформація:


- проекти рішень місцевої ради;
- розпорядження голови місцевої ради;
- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний;
- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього;
- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта;
- звіт про відстеження результативності регуляторного акта;
- результати поіменного голосування депутатів ради;
- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
- інформація про організаційну структуру розпорядника інформації;
- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами;
- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- річні плани закупівель;
- інформація про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником;
- реєстр (перелік) наборів відкритих даних;
- переліки адміністративних послуг;
- інформаційні картки адміністративних послуг;
- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації;
- основні положення генеральних планів населених пунктів;
- основні положення детальних планів територій;
- перелік об’єктів комунальної власності;
- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
- фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади;
- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;
- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту;
- маршрути перевезення;
- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
- інформація про рекламні засоби;
- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
- перелік укладених договорів;
- порядок подання та розгляду електронної петиції;
- форма для подання електронної петиції;
- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції;
- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду;
- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада.

 

IV. Висновки та рекомендації
Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані інформувати мешканців громад та широку громадськість про свою діяльність. Таке інформування, звичайно, може здійснюватися як через її оприлюднення в друкованих виданнях, розміщення на інформаційних стендах у загальнодоступних для людей місцях у приміщеннях таких органів, а також та на власних веб-сайтах.


Проте існуючі комунальні друковані видання не здатні забезпечити повноцінний доступ громадськості до інформації про діяльності відповідних місцевих рад міст обласного і районного значення та селищ–районних центрів. Також неможливо всю відповідну інформацію розмістити і забезпечити її постійне оновлення на наявних інформаційних стендах. Крім того, чинне законодавство прямо визначає той мінімум інформації, яку відповідні місцеві ради зобов’язані розміщувати на своїх веб-сайтах.


Однак органи місцевого самоврядування та їх посадові особи неналежними чином виконують обов’язки щодо оприлюднення інформації про свою діяльність. Як результат, міські і селищні ради Рівненщини не виконують вимоги статті 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, інших актів чинного законодавства. Це призводить до порушення принципів прозорості процесу прийняття рішень та доступу до інформації.


В цілому жодна з міських і селищних рад, аналіз сайтів яких було проведено, в повній мірі не виконує вимог чинного законодавства.


Варто відзначити, що сайти місцевих рад є різними, як за дизайном, зручністю користування, так і за обсягом оприлюдненої публічної інформації. Наприклад, офіційні сайти міст обласного значення: Рівне, Дубно, Острог, Вараш і районних центрів: Здолбунів, Костопіль, Сарни, Дубровиця найбільш наповнені публічною інформацією за обсягом. На них частіше відбувається актуалізація інформації, її оновлення тощо. Інші офіційні сайти місцевих рад оновлюються рідше і багато публічної інформації на них взагалі не оприлюднюється.


Причинами цього, на нашу думку, є відсутність окремого інформаційного відділу, або конкретного працівника, до функціональних обов’язків якого входить робота по наповненню офіційного веб-сайту публічною інформацією, її оновлення тощо, або ж неналежне виконання такими працівниками (там, де вони є) своїх обов’язків. Також, на наш погляд, недоліками сайтів окремих місцевих рад (наприклад, Дубного і Костополя) є відсутність пошукової форми на сайті. Тобто, користувач, який відвідує офіційний сайт місцевої ради і шукає необхідну інформацію, не зможе її знайти через систему пошуку, і йому треба буде витрачати час на самостійний пошук.

 

Рейтинг відкритості місцевих рад
Найкращою в порівнянні з іншими є ситуація з оприлюдненням інформації в Дубенській, Рівненській і Варашській міських радах.


Щодо недоліків у роботі цих рад, то можна вказати таке:


1. Дубенська міська рада.
Хоча веб-сайт змістовно наповнений, проте на ньому відсутня система пошуку. Тобто, користувач, який шукає необхідну йому інформацію, не зможе її знайти через систему пошуку і йому слід витрачати час на самостійний пошук.


Щодо порядку подання та розгляду і форми електронної петиції, то такого розділу на сайті ради немає. Є лише заголовок «Електронні петиції», де оприлюднені вже подані петиції, на які збираються підписи. На веб-сайті є розділ онлайн-звернення громадян до міської ради, однак це не стосується порядку подання та розгляду електронних петицій.


Це унеможливлює реалізацію права мешканців цієї територіальної громади на подання петицій місцевій раді.


2. Рівненська міська рада.
План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього є, однак простому користувачу буде складно його віднайти в загальному доступі, тому слід шукати через пошукову форму сайту. Те ж стосується і повідомлень про оприлюднення проектів регуляторних актів та звітів про відстеження їх результативності. Можливо вони оприлюднюються в місцевому виданні «7 Днів». Однак на офіційному сайті міської ради в загальному доступі їх немає.


Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (управління соцзахисту), що належать до сфери управління розпорядника інформації, містить застарілі дані і датується 2014 роком. Іншої оновленої та актуальної звітності не оприлюднено.


Така ж ситуація і з фінансовою звітністю комунальних підприємств (ЖКП), яка в більшості є застарілою за 2013-2014 рік, а по окремих ЖКП (Покровське, Промислове, Сонячне) сторінка з цією інформацією не відкривається, оскільки перебуває в режимі тестування. Принаймні, так вказується на відповідній сторінці сайту.


Перелік укладених договорів між радою та іншими суб’єктами оприлюднений, однак лише по оренді нежитлових приміщень за 2012 рік і по оренді землі за 2014 рік.


3. Варашська міська рада.
Довідника підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес, немає. Ця інформація міститься під назвою «Перелік суб’єктів підприємницької діяльності міста Кузнецовськ».


Найгіршою в питаннях оприлюднення інформації про свою роботу, в порівнянні з іншими, є ситуація у Рокитнівської селищної ради (16-те місце), Володимирецької селищної ради (15-те) та Демидівської селищної ради (14-те). Наприклад, Рокитнівська селищна рада єдина з місцевих рад селищ і міст районного значення в області, яка не оновлює власного веб-сайту вже 4 роки, а, отже, практично не інформує мешканців своєї громади і широку громадськість про власну діяльність.


По результатам проведеної роботи РОГО КВУ вдалося сформувати своєрідний рейтинг місцевих рад щодо того, наскільки вони на практиці забезпечують через роботу своїх веб-сайтів реалізацію принципів прозорості процесу прийняття рішень та доступу до інформації:

 

Рейтинг (від найкращого до найгіршого результату), сформований за 41 критерієм:


1 - Дубенська міська рада (неоприлюднено інформацію за 9 критеріями).


2 - Рівненська міська рада (неоприлюднено інформацію за 10 критеріями).


3 - Варашська (Кузнецовська) міська рада (неоприлюднено інформацію за 13 критеріями).


4 - Острозька міська рада (неоприлюднено інформацію за 18 критеріями).


5 - Костопільська міська рада (неоприлюднено інформацію за 24 критеріями).


6-7 - Дубровицька міська рада (неоприлюднено інформацію за 25 критеріями).


6-7 - Сарненська міська рада (неоприлюднено інформацію за 25 критеріями).


8 - Здолбунівська міська рада (неоприлюднено інформацію за 27 критеріями).


9 - Радивилівська міська рада (неоприлюднено інформацію за 30 критеріями).


10 - Корецька міська рада (неоприлюднено інформацію за 31 критерієм).


11 - Млинівська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 32 критеріями).


12 - Березнівська міська рада (неоприлюднено інформацію за 33 критеріями).


13 - Зарічненська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 34 критеріями).


14 - Гощанська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 36 критеріями).


15 - Демидівська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 38 критеріями).


16 - Володимирецька селищна рада (неоприлюднено інформацію за 40 критеріями).


17 - Рокитнівська селищна рада (неоприлюднено інформацію за 41 критерієм).

 

Результати оприлюднення інформації по критеріям

Не оприлюднюють на своїх веб-сайтах:


- результати поіменного голосування депутатів ради (Дубенська, Варашська, Корецька і Костопільська міські ради, Демидівська, Рокитнівська, Гощанська і Володимирецька селищні ради);


- проекти рішень місцевої ради (Демидівська, Володимирецька, Рокитнівська селищні ради);


- рішення місцевої ради (Рокитнівська селищна рада);


- розпорядження голови місцевої ради (Радивилівська і Березнівська міські ради; Демидівська, Зарічненська, Гощанська, Володимирецька, Рокитнівська селищні ради);


- оголошення про проведення сесії місцевої ради та її порядок денний (Демидівська, Рокитнівська, Володимирецька селищні ради);


- план діяльності регуляторного органу з підготовки проектів регуляторних актів та змін до нього (Березнівська, Корецька, Здолбунівська міські ради; Демидівська, Зарічненська, Млинівська, Рокитнівська, Володимирецька селищні ради);


- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта (Березнівська, Корецька, Радивилівська міські ради; Демидівська, Зарічненська, Гощанська, Володимирецька, Рокитнівська селищні ради);


- звіт про відстеження результативності регуляторного акта (Березнівська, Корецька, Сарненська, Радивилівська міські ради; Демидівська, Зарічненська, Гощанська, Млинівська, Володимирецька, Рокитнівська селищні ради);


- довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес (Острозька, Рівненська, Здолбунівська, Радивилівська міські ради; Зарічненська, Гощанська, Млинівська, Володимирецька, Рокитнівська селищні ради);


- інформацію про організаційну структуру розпорядника інформації (Демидівська, Рокитнівська, Володимирецька селищні ради);


- звіт про використання бюджетних коштів за окремими бюджетними програмами (Дубенська, Дубровицька, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- нормативи, що затверджуються розпорядником інформації (Дубенська, Березнівська, Радивилівська міські, Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію (Дубровицька, Костопільська, Березнівська , Корецька, Здолбунівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- річні плани закупівель (Корецька, Здолбунівська міські; Демидівська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- інформацію про систему обліку, видів інформації, яка зберігається розпорядником (Дубровицька, Березнівська, Костопільська, Корецька, Здолбунівська, Сарненська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- реєстр (перелік) наборів відкритих даних (Дубровицька, Березнівська, Костопільська, Корецька, Здолбунівська, Сарненська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- переліки адміністративних послуг (Березнівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- інформаційні картки адміністративних послуг (Острозька, Березнівська, Корецька, Сарненська; Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні);


- бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги (Острозька, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації (Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- фінансову звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації (Острозька, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- основні положення генеральних планів населених пунктів (Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- основні положення детальних планів територій (Острозька, Дубровицька, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік об’єктів комунальної власності (Дубровицька, Березнівська, Костопільська, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду) (Острозька, Рівненська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування (Острозька, Рівненська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік суб’єктів господарювання комунальної власності (Радивилівська міська рада;, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- фінансову звітність суб’єктів господарювання комунальної власності (Острозька, Рівненська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (Острозька, Рівненська, Дубенська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (Острозька, Дубенська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту (Острозька, Рівненська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- маршрути перевезення (Острозька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами (Острозька, Рівненська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- інформація про рекламні засоби (Острозька, Рівненська, Дубенська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови (Острозька, Рівненська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік укладених договорів (Острозька, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- порядок подання та розгляду електронної петиції (Дубенська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- форму для подання електронної петиції (Дубенська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік об`єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції (Острозька, Рівненська, Дубенська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду (Острозька, Рівненська, Варашська, Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради);


- перелік публічної інформації, розпорядником якої є місцева рада (Дубровицька, Костопільська, Березнівська, Корецька, Сарненська, Здолбунівська, Радивилівська міські; Демидівська, Зарічненська, Рокитнівська, Млинівська, Гощанська, Володимирецька селищні ради).

 

Загальні рекомендації
1. Дотримуватися вимог чинного законодавства щодо оприлюднення публічної інформації згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, та Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних місцевими радами (Додаток до цього Положення), а також п. 1 ч. 1 ст. 5, ч. 1 і ч. 4 ст. 10-1 закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 23-1 закону України «Про звернення громадян», ст. 13 закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», абз. 2 ч. 2 ст. 8 закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст. 10 закону України «Про здійснення державних закупівель».


2. Рішеннями ради закріпити за конкретним працівником функціональні обов’язки щодо оприлюднення публічної інформації, її періодичного оновлення та підтримання в актуальному стані (для рад, у яких немає такого працівника).


3. Для підвищення комунікації з виборцями запровадити на офіційних веб-сайтах місцевих рад проведення інтернет-конференцій, онлайн-консультацій з найбільш актуальних питань територіальної громади, провідних фахівців виконкому, відділів, управлінь, що позитивно вплине на рівень довіри до місцевої влади.

Інформаційний відділ РОГО КВУ