• Щоб не проливалася кров наших хлопців…
  • Реклама на Інформаційному порталі РОГО КВУ
  • Захисти своє право
  • Правовий простір
  • Громадський рух ЧЕСНО
  • Правоонлайн
  • Врятуй життя дитини

Рубрика: Юридичні консультації - Виборчі питання

07.09.2010, Вівторок

Правила балотування на посаду сільського чи селищного голови і в депутати сільської чи селищної ради

Питання балотування на посаду сільського чи селищного голови, а також в депутати цих рад регулюється Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" №2487-VI від 10.07.2010р. зі змінами, що реалізується шляхом права висування кандидатів у депутати чи кандидатів на посаду голови.


Як відбуваються вибори сільських, селищних депутатів та голів?
На цих місцевих виборах за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах відбуваються вибори депутатів до сільських, селищних рад. За цією системою територія села, селища ділиться на відповідні одномандатні округи (територіальні одиниці), кількість яких дорівнює загальному складу депутатів ради, і цей кожний округ повинен вибрати лише одного депутата. Перемагає той, хто набрав найбільшу кількість голосів з-поміж усіх кандидатів.


Вибори сільських та селищних голів відбуваються також за мажоритарною системою відносної більшості, однак - в єдиному одномандатному виборчому окрузі, тобто відповідне село чи селище є цілим (єдиним) виборчим округом, виборці якого обирають лише одного голову. Переможцем вважається той, хто набрав найбільшу кількість голосів.


Хто може бути сільським, селищним головою, депутатом?
Депутатом, сільським, селищним головою може бути обраний дієздатний громадянин України, який досяг на день проведення виборів вісімнадцяти років.


Хто не може бути сільським, селищним головою, депутатом?
Не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, а також громадянин, якого визнано судом недієздатним.


Кого можуть висувати виборці через партію?
Кандидатів у депутати сільських, селищних рад у відповідних одномандатних виборчих округах; кандидатів на посаду сільського, селищного голови у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах реалізується виборцями через місцеві організації партій, зареєстрованих в установленому законом порядку.


Хто має право висування кандидата у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного голови?
Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного голови належить громадянам України, які мають право голосу, тобто дієздатні особи, які досягли вісімнадцяти років.
Висування здійснюється через місцеві організації партій або шляхом самовисування.


Чи потрібно кандидату на посаду голови чи в депутати бути членом партії, яка його висуває?
Ні, не обов'язково, така особа може бути як членом цієї партії, так і безпартійним громадянином.


Які кандидати можуть самовисуватися?
Кандидати у депутати сільських, селищних рад в одномандатних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного голови у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах.


Коли можна подавати кандидатуру в депутати, кандидатуру на посаду сільського, селищного голови?
Висування кандидатів у депутати до селищних, сільських рад в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного голови розпочинається за 34 дні (з 27.09.2010р.) та закінчується за 28 днів (до 03.10.2010р.) до дня місцевих виборів.


Чи може особа, що подала свою кандидатуру на посаду сільського, селищного голови одночасно подати свою кандидатуру в депутати рад вищого рівня?
Чинним виборчим законодавством передбачено можливість одночасного падання кандидатури на посаду сільського, селищного голови та кандидатури в депутати багатомандатного виборчого округу (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад).


Чи можна балотуватись у депутати двох рад?
Не можна, оскільки ч.4 ст. 35 Закону України №2487-VI передбачає, що особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута лише кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови.


Чи можна подавати свою кандидатуру на посаду сільського голови від партії "А", а в депутати обласної ради - від партії "Б"?
Такі дії особи є неправомірними, так як Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ч.6 ст. 35 передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї політичної партії.


У разі включення особи за її письмовою згодою до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації іншої політичної партії та (або) висування такої особи за її письмовою згодою кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від місцевої організації іншої політичної партії, відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій.


Де і коли відбувається реєстрація кандидата в депутати селищної і сільської рад, кандидата на посаду сільського, селищного голови? Коли можна подавати відповідні документи для реєстрації?
Реєстрація таких кандидатів відбувається відповідною територіальною виборчою комісією за умови подання відповідного пакету документів. Документи приймаються головою, заступником, секретарем або іншим визначеним комісією членом виборчої комісії.


Територіальна виборча комісія видає довідку із зазначенням дати і часу прийняття документів, переліку прийнятих документів.


Подання документів до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного голови починається за 32 дні (з 29.09) і закінчується за 24 дні (до 07.10) до дня виборів.


Відповідна ТВК не пізніш як на третій день з дня прийняття необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня виборів (до 08.10) приймає рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному, кандидата на посаду сільського, селищного голови або про відмову в такій реєстрації. Остаточне ж рішення про реєстрацію кандидата в депутати/кандидата на посаду сільського, селищного голови приймається відповідною ТВК не пізніш як за 22 дні до виборів (тобто до 09.10).


Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) кандидату в депутати або його довіреній особі/кандидату на посаду сільського, селищного голови або його довіреній особі.


Які документи треба подати до територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидата в депутати?
Для реєстрації кандидатів у депутати, у разі висунення від партії, в одномандатному виборчому окрузі потрібно подати:


1) заяву про реєстрацію кандидата у депутати, підписаної керівником місцевої організації партії та засвідченої печаткою місцевої організації партії або організації цієї політичної партії вищого рівня;


2) копію свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії;


3) витяг з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидата у депутати від цієї місцевої організації партії. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії та засвідчений печаткою місцевої організації партії або організації цієї політичної партії вищого рівня;


4) заяву особи про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї місцевої організації партії та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;


5) автобіографію кандидата в депутати, що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості;


6) декларацію про майно та доходи кожного кандидата в депутати за останній рік, термін звітності щодо якого минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;


7) чотири фотографії кандидата у депутати, розміром 4х6 сантиметрів, а також паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).


Для реєстрації "самовисуванців" в депутати в одномандатному виборчому окрузі по виборах депутатів сільської, селищної ради необхідно, щоб такий самовисуванець пред'явив паспорт громадянина України, автобіографію, що обов'язково повинна містити відомості, зазначені вище для депутатів від партій, декларацію про майно та доходи кандидата за минулий рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, чотири фотографії кандидата, розміром 4х6 сантиметрів, а також особисто підписані ним заяви про самовисування кандидатом у депутати та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.


Куди звернутись і які потрібні документи, щоб зареєструвати свою кандидатуру на посаду сільського, селищного голови?
Для реєстрації кандидатів на посаду сільського чи селищного голови необхідно звернутися до відповідної територіальної виборчої комісії з наступними документами:


А) для осіб, що висуваються через місцеві організації партій:


1. паспорт громадянина України;


2. заява про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного голови, підписаної керівником місцевої організації партії та засвідченої печаткою місцевої організації партії або організації цієї політичної партії вищого рівня;


3. копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії;


4. витяг з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидата на посаду сільського, селищного голови. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії та засвідчений печаткою місцевої організації партії або організації цієї політичної партії вищого рівня;


5. заява особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду голови від цієї місцевої організації партії та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;


6. автобіографія кандидата на посаду голови, що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості;


7. декларація про майно та доходи кандидата на посаду голови за останній рік, термін звітності щодо якого минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;


8. чотири фотографії кандидата, розміром 4х6 сантиметрів.

 

Б) для "самовисуванців" на посаду сільського, селищного голови:


1. паспорт громадянина України;


2. автобіографія кандидата з обов'язковими відомостями: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості;


3. декларація про майно та доходи кандидата за останній рік, термін звітності щодо якого минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України;


4. чотири фотографії кандидата, розміром 4х6 сантиметрів;


5. заява про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного голови, особисто підписана "самовисуванцем";


6. заява про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах, особисто підписана кандидатом.


Чи можна відмовитися від балотування кандидатом у депутати багатомандатного виборчого округу?
Можна, така відмова шляхом відкликання своєї згоди балотуватися кандидатом у депутати може мати місце до моменту реєстрації територіальною виборчою комісію такої кандидатури. Особа вважається виключеною з виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації партії. Відповідна ТВК самостійно, не пізніш як у триденний строк з дня отримання такої заяви, письмово повідомляє представника місцевої організації партії про отримання такої заяви. Слід пам'ятати, що повторна заява особи про її згоду балотуватися від місцевої організації партії не приймається.


Що робити, якщо територіальна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатури з підстав невідповідного оформлення поданих документів?
У такому випадку слід здійснити усі необхідні виправлення допущених помилок, неточностей тощо (в тому числі і в декларації про майно і доходи кандидата) відповідно до вимог Закону України №2487-VI та повторно подати заяву про реєстрацію кандидатів у депутати та виправлені документи, але не пізніш як за 23 дні до дня виборів (тобто до 08.10).


За яких обставин ТВК може відмовити у реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного голови?
Законом України №2487-VI, зокрема ст. 44, ТВК наведено перелік підстав для відмови у реєстрації кандидата у депутати чи на посаду сільського, селищного голови.


По-перше, якщо було порушено встановлений цим Законом порядок висування кандидата (наприклад, раніше чи пізніше строку, встановленого Законом, для такого висування; висування партією, яка незареєстрована або зареєстрована з порушенням встановленого порядку; перевищення встановленої Законом кількості кандидатів у депутати, які можуть бути висунуті у відповідному виборчому окрузі тощо).


По-друге, неправильне оформлення документів, що подаються для реєстрації, відсутність у цих документах потрібної інформації також дає право ТВК відмовити у реєстрації кандидата. Однак, це не позбавляє особу повторно подати заяву про реєстрацію кандидатури разом з документами, виправленнями відповідно до Закону, з дотриманням строків їх подання.


По-третє, припинення громадянства України кандидата є підставою для відмови у його реєстрації територіальною виборчою комісією.


Визнання судом кандидата недієздатним, набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину є безумовними підставами для відмови у реєстрації такого кандидата.
Звичайно, якщо Ви не громадянин України, не досягли ще 18 років, то це теж позбавляє Вас права висувати свою кандидатуру на місцевих виборах, а отже, є підставою для відмови у реєстрації Вас як кандидата у депутати чи кандидата на посаду голови сільської, селищної ради.


Чи можна в переддень виборів відмовитися від балотування депутатом сільської, селищної ради або на посаду сільського, селищного голови?
Звернення кандидата про відмову від балотування може мати місце, однак не пізніш як за п'ять днів до виборів. Тому за день до виборів така заява кандидата про відмову у балотуванні не може бути прийнятою.

Джерело:

Автор: Мирослава Примак, юрист РОГО «Комітет виборців України»

Коментарі | Додати коментар

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2016-05-16 10:04:56

Для Оксани Нерубайське, Одеська обл. Стаття 22 Закону України Про статус депутатів місцевих рад визначає Порядок розгляду депутатського запиту - 1. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. 2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради. 3. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата місцевої ради. 4. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. 5. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів місцевої ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення. Відповідно до ст. 49 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні - 7. Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території, а депутат міської (міста обласного значення), районної, обласної ради - також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради. 8. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення. 9. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді. 10. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів. Згідно з частиною 3 статті 54 цього закону - Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. Отже, у структурі сільської ради немає штатної одиниці заступника голови, вона є лише на рівні обласної, районної ради. Що стосується ненадання відповіді на депутатські запити або ж надання відповіді не по суті питання то такі дії чи бездіяльність варто в кожному окремому випадку фіксувати документально, а потім про такі факти доповідати (теж письмово) голові , який і має приймати остаточне рішення щодо відповідності так званого заступника займаній посаді.

 

Оксана (Нерубайське, Одеська обл.) 2016-05-14 14:51:43

Я перший раз стала депутатом і не на всі запитання можу знайти відповідді. Дуже прикро признатися , але у нас в сільській раді ніхто не радий новим та енергійним депутатам. Голова вже третій раз виграв вибори і всі депутати, які сидять по 20-25років не хочуть спілкуватись з тими хто на їх думку - займає чуже місце. Вони приходять і голосують так як потрібно нашому голові, а нові депутати, в меншості. Нас 6-7депутатів проти 20старих - закоренілих і ручних депутатів нашого голови. Як можна звільнти зама сільського голови, якщо людина не відповідає займаній посаді, не вміє спілкуватися з людьми і не виконує свої прямі обов,язки. Якщо надає відповідді на запити депутата, то реально ні на одне запитання відповідді депутат не отримує, прикладів його недолугої діяльності дуже багато.

 

Віталій (с.Миколаївка) 2016-03-26 06:30:01

Мене обрано секретарем сільської ради.Чи потрібно проходити спецперевірку?

 

Петро (Корсунь) 2015-12-23 10:57:34

Чи може кандидат маючи судимість Кримінальний кодекс України. Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.Покарання: На підставі ст. 75 КК України звільнити( громадянина) від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із встановленням іспитового строку 1 (один) рік, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах місцевого самоврядування строком на 1 (один) рік 1 (один) місяць. Темін дії ще не пройшов. І які можуть бути наслідки якщо приховати дані про судимість. Дана особа обрана головою селищної ради. Дякую!

 

марія (рогатинський район) 2015-11-12 14:55:06

ситуація: у нас захворів новообраний голова, іще не проводилася перша сесія, які дії СВК? буду вдячна за консультацію

 

Юлія (южноукраїнськ) 2015-11-06 11:27:35

Поясніть,як звільнити секретаря селищної ради,якщо секретар вже пенсійного віку і не пройшов в депутати,але заяву про звільнення відмовляється подавати

 

Оляга (Хмельницьк) 2015-10-26 21:02:55

Якщо людина пропрацювала головою сільської ради 20 років і їй залишилось до пенсії 6 місяців, але її необрали на виборах. Чи повина сільська рада виплачувати їй середню заробітну плату протягом 6 місяців?

 

Оляга (Хмельницьк) 2015-10-26 21:02:15

Якщо людина пропрацювала головою сільської ради 20 років і їй залишилось до пенсії 6 місяців, але її необрали на виборах. Чи повина сільська рада виплачувати їй середню заробітну плату протягом 6 місяців?

 

Тетяна (Макарів) 2015-10-13 19:34:37

я балатуюсь на посаду сілького голови, якщо мене оберуть , можу відмовитись від посади?

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-10-07 14:26:45

Івану й всім іншим вкотре повторюємо: Шановні відвідувачі нашого сайту, вкотре нагадуємо! З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту не буде підтримуватися взагалі, і відповідати на питання тут також вже не будемо. Можливо, пора вже звертати увагу на те, що пишуть адміністратори сайту, а не нагло незважати і продовжувати робити по-своєму?

 

Іван (тлумач) 2015-10-07 11:36:11

Багато цікавих питань... але жодної відповіді!!!!!!!!!!! Впізнаю УКРАЇНУ... де всім на всіх....

 

Коля (неважно) 2015-10-07 09:53:04

дивні люди... ви шо не бачите повідомлення, шо вам тут не будуть відповідати

 

ваня (чернівці) 2015-10-06 23:56:34

чиможна подавати заяву на сільського голову надрукованим тексто

 

Микола (Чернівці) 2015-10-06 22:01:21

чи може особа подавати кандидатуру на сільського голову коли хтось з рідних є головою комісії?

 

uhbujhsq (zvgskm) 2015-10-05 16:08:06

чи може один кандидат балатуватися як сільським головою так і депутатом до однієї сільської ради.якщо ні ,то які дії комісії,

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-10-05 10:02:22

Шановні відвідувачі нашого сайту, вкотре нагадуємо! З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту не буде підтримуватися взагалі, і відповідати на питання тут також вже не будемо.

 

Татьяне (Запорожье ) 2015-10-04 17:28:53

які кількість кандедатів в депутати може балатуватися по вулиці?

 

Інна (Одеса) 2015-10-01 13:55:39

Потрібна допомога, підскажіть, якщо пакет документів кандилатів у депутати сільської ради уже сформовані, але фото у них неякісні, чи можна їх замінити 2 жовтня, і чи є цей пакет дійсним?

 

таня (дротинці) 2015-09-30 20:19:59

яка освіта повинна бути у кандидата на посаду сільського голови

 

Марія (Тячів) 2015-09-27 16:33:38

Доброго дня Вам панове! Я хочу подати документи на депутата районної і селищної ради по своїй вулиці. Чи можу я їх подавати якщо я на даний час не працюю... Я домогосподарка, але працювала до 2006р. На даний час я не працюю ніде. Дякую за відповідь. З повагою Марія!

 

Микола (Млинів) 2015-09-25 17:54:05

чи можна подавати кандидатуру на посаду сільського голови коли не зареєстрований на відповідній території.

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-09-25 15:38:40

Зразок Заяви про самовисування на посаду селищного голови можна знайти тут http://vyborkom.org/kb/article.php?id=490 Також нагадуємо! З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту не буде підтримуватися взагалі, і відповідати на питання тут також вже не будемо.

 

Надія (Оріхів) 2015-09-25 12:46:45

для чого потрібні чотири фото кандидатам?

 

анжела (кіровоград) 2015-09-24 13:50:18

зразки заяви на голову сілскої ради та депутатів сілльської ради?

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-09-23 10:10:02

Шановні відвідувачі нашого сайту, вкотре нагадуємо! З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту не буде підтримуватися взагалі, і відповідати на питання тут також вже не будемо.

 

тарас (білокуракіно) 2015-09-22 20:31:08

Можно балотуватись на посаду сільського голови та депутати районної ради ?

 

таня (львів ) 2015-09-22 19:55:16

зразки заяв на голову сільської ради та депутатів до сільської ради

 

Наталі (Черкаси) 2015-09-21 21:59:38

підкажіть зразок заяви балотуватись на посаду сільського голови шляхом самовисунення

 

Наталія (Кіровоград) 2015-09-21 00:22:38

Чи можу я балотуватися на посаду сільського голови, коли мені 23 роки і відсутня записи в трудовій книжці про трудову діяльність?

 

Галина (Житомир) 2015-09-20 15:14:40

Чи можу я висувати себе в кандидати сільського депутатав в селі якому проживаю а прописана в доугому населеному пункті

 

Галина (Житомир) 2015-09-20 15:14:00

Чи можу я висувати себе в кандидати сільського депутатав в селі якому проживаю а прописана в доугому населеному пункті

 

Галина (Житомир) 2015-09-20 15:13:30

Чи можу я висувати себе в кандидати сільського депутатав в селі якому проживаю а прописана в доугому населеному пункті

 

Андрій (Кіровоград) 2015-09-19 12:24:28

Проінформуйте будь - ласка. Чи може військовослужбовець, який перебуває в зоні АТО балотуватися кандидатом на посаду сільського голови. Я так розумію, що відповідно до законодавства таке право в нього є. На яких правових підставах він може отримати відпустку для прямування з метою подання відповідних документів до територіальних комісій. Чи передбачені для такої категорії осіб відпустки для вирішення питань, що стосуються його передвиборної кампанії. Заздалегідь дякую

 

Олена (Черкаський район) 2015-09-18 12:20:47

Як дізнатися яка встановлена Законом кількость кандидатів у депутати, які можуть бути висунуті у відповідному виборчому окрузі, та чи можуть члени комісії або інші особи записати кандитата у депутати на інший виборчий округ без його згоди? І чи можуть більш зрілі члени комісії відмовити в прийомі документів більш молобшим за віком людям?

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-09-17 11:03:52

Шановні відвідувачі нашого сайту. З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту не буде підтримуватися взагалі, і відповідати на питання тут також вже не будемо.

 

Надія (Чернівці) 2015-09-17 09:47:58

пишемо вам з Сторожинецького району Чернівецької області. На даний момент селищний голова нашого села перебуває в АТО, служить вже пів року. чи потрібно йому ще раз писати заяву на балатування селещного голови?

 

Ірина (Львів) 2015-09-16 15:58:29

Цікавить зразок заяви яку кандидат має власноручно написати про згоду балатуватись від партіі?

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-09-14 11:12:56

Шановні відвідувачі нашого сайту. З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту не буде підтримуватися взагалі, і відповідати на питання тут також вже не будемо.

 

Тетяна (Вінниця) 2015-09-14 10:22:13

Чи можу я балатуватись на депутата сільської ради як самовисуванка

 

ОЛЕКСАНДР (НЕМИРІВ) 2015-09-13 23:32:17

ЯК І КУДИ МОЖНА ПОДАТИ ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТУРУ СТАРОСТИ СЕЛА.

 

Назар (Дубляни) 2015-09-12 21:26:27

скажіть будь ласка я військовий дердавної прикордонної служби,в якого закінчився контракт і мене мобілізували,я можу балатуватися в депутати місцевої ради?

 

Олександр (Вінницька обл.) 2015-09-11 16:19:28

Доброго дня. Як кандидата на посаду сільського голови цікавить наступне питання. Фактично проживаю в селі з дружиною за однією адресою (знімаю квартиру), а прописаний в цьому ж селі за іншою (з батьками). Виникає питання, яку адресу доцільніше вказувати в декларації та автобіографії: місце проживання чи місце реєстрації? Дякую.

 

Тетяна (Хмельницький) 2015-09-10 22:33:19

Підскажіть будь-ласка якщо йдеш в депутати міської ради від партії чи потрібно платити внески?

 

людмила (ковель) 2015-09-10 22:13:34

Партійний осередок висуває мою кандидатуру на депутата районної ради. Чи можу я як самовисуванець йти на депутата сільської ради? Якщо так, то депутатом якої ради я залишусь в разі перемоги? Про голову с\р в законі чітко сказано, а от про депутата с\р неясність.

 

віктор (Запорожье) 2015-09-09 20:08:56

Якщо самовидвижениц на сельского голови. Чи потрибний бланк с 50 подписами жителей цього селища???

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-09 15:06:47

Для Тетяни Миколаїв. Ні не може. Заборона передбачена частиною 4 ст. 12 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні, яка чітко вказує, що сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

Тетяна (Миколаїв) 2015-09-09 13:39:44

Дякую за відповідь.Як що один кандидат був обраним на посаду сільського голови и депутатом райради ,може він совмещать дві посади одночасно,чи потрібно вибрати якусь одну.

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-09-09 11:24:24

Шановні відвідувачі нашого сайту. З питань балотування під час місцевих виборів 2015 року ми вже написали новий актуальний матеріал, посилання на нього: http://cvu.com.ua/law/yak-stati-deputatom-chi-holovoyu-mistsevo-radi-v-2015-rotsi-pravila-balotuvannya Тому, якщо у Вас виникатимуть додаткові питання, то пишіть їх у коментарях у тому матеріалі, а не тут. Там же в розділі "Юридичні консультації" Ви можете знайти й інші актуальні матеріали з консультаціями з питань цьогорічних місцевих виборів, і не тільки з виборів. Оскільки ця стара версія нашого сайту незабаром не буде підтримуватися взагалі.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-09 11:12:50

Для Тетяни Запоріжжя. Вимоги до автобіографії встановлені Законом про місцеві вибори. Форма її довільна, однак має бути повною тобто з вказанням всієї інформації яку вимагає закон. Декларацію про доходи подають всі кандидати незалежно від статусу - студент, безробітний тощо. Якщо є якісь труднощі у її заповненні можна звернутися до податкової інспекції за допомогою.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-09 10:50:14

Для Лариси Олексіївка. Для реєстрації особи кандидатом на посаду сільського, селищного чи міського голови потрібно подати відповідну заяву з доданими до неї документами до відповідної територіальної виборчої комісії. Так, для реєстрації кандидатом на посаду міського, селищного чи сільського голови документи потрібно подати до відповідної міської, селищної або сільської виборчої комісії, створеної на території того населеного пункту, головою якого прагне стати такий кандидат. Відповідні документи для реєстрації кандидатом особа може подати до виборчої комісії в період з 21 по 30 вересня 2015 року включно. При подачі документів потенційному кандидату територіальна виборча комісія має видати довідку із зазначенням дати і часу їх прийняття та переліку прийнятих документів. Після отримання документів у комісії буде 3 дні, щоб прийняти рішення зареєструвати особу кандидатом чи відмовити їй у такій реєстрації. Зокрема, відповідна ТВК, до якої подано документи на реєстрацію особи кандидатом, не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як до 1 жовтня 2015 року включно приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації. Ця особа має особисто прибути до відповідної територіальної виборчої комісії, пред’явити свій паспорт громадянина України та подати такі документи: 1) заяву про самовисування кандидатом у депутати чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови; 2) заяву про згоду на оприлюднення своїх біографічних відомостей у зв`язку з участю у місцевих виборах; 3) свою автобіографію, яка обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання, контактний телефон, наявність чи відсутність представницького мандата та судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину; 4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (форма декларації); 5) чотири фотографії кандидата розміром 4x6 см Цей перелік документів є вичерпним , отже підписів збирати на свою підтримку як було колись на цих місцевих виборах непотрібно.

 

Тетяна (Запоріжжя) 2015-09-08 22:34:37

Підкажіть, будь-ласка, автобіографія кандидата на посаду голови сільської ради пишеться від руки в довільній формі, чи є якась спеціальна форма заповнення. Де потрібно заповнювати декларацію про майно та доходи кандидата на посаду голови сільської ради і чи потрібно взагалі її заповнювати, якщо я студентка.

 

Лариса (село Олексіївка) 2015-09-08 18:54:30

Чи потрібно кандидату на посаду сільського голови.(самовисування) додати до документів які він подае ТВК, список людей які підтримують кандидата, із зазначенням прізвища імя по батькові місце проживання. не менше 25 осіб, і хто повинен збирати ці підписи, особисто кандидат чи довірена особа кандидата? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-08 16:20:53

Для Тетяни Миколаїв. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом. /ч. 2 ст. 35 З.У. Про місцеві вибори/. Заборони щодо наявності у майбутнього кандидата на посаду місцевого голови статусу керівника місцевого осередку партії закон не передбачає.

 

Тетяна (Миколаїв) 2015-09-08 13:50:44

Чи можно балатуватися на посаду сільського голови будучи головою місцевої органїзації партії.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-08 09:30:54

Для Оксани Хорол. Право висування кандидатів у депутати усіх обласних, районних, міських, у тому числі міст Києва та Севастополя, районних у містах рад реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах лише через місцеві організації партій. Можливості самовисування до таких рад на цих виборах закон не передбачає.Законом України «Про місцеві вибори» передбачена можливість одночасного падання кандидатури на посаду сільського, селищного голови та кандидатури в депутати обласних, районних, міських, районних у містах рад. Але таке висування відповідного кандидата має здійснити місцева організація лише однієї політичної партії.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-08 09:17:06

Для Віталія Запорізька обл. Право участі у виборчому процесі як кандидата на посаду сільського, селищного чи міського голови, а також в депутати місцевих рад регулюється Законом України «Про місцеві вибори» і реалізується громадянами шляхом висування своїх кандидатур на ці посади через місцеві партії або ж шляхом самовисування.Кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови може бути громадянин України, якому виповнилося 18 років. Не можуть бути кандидатами особи, яких визнано за рішенням суду недієздатними та особи, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Отже, прив'язки до місця реєстрації для кандидата на цих місцевих виборах не має.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-08 09:12:18

Для Галини Запорізька обл. Для реєстрації особи кандидатом у депутати сільських і селищних рад або кандидатом на посаду сільського, селищного чи міського голови потрібно подати відповідну заяву з доданими до неї документами до відповідної територіальної виборчої комісії. Так, для реєстрації кандидатом на посаду міського, селищного чи сільського голови документи потрібно подати до відповідної міської, селищної або сільської виборчої комісії, створеної на території того населеного пункту, головою якого прагне стати такий кандидат. В свою чергу реєстрацію кандидатів у депутати селищних і сільських рад проводитимуть відповідно селищні і сільські територіальні виборчі комісії. Відповідні документи для реєстрації кандидатом особа може подати до виборчої комісії в період з 21 по 30 вересня 2015 року включно. При подачі документів потенційному кандидату територіальна виборча комісія має видати довідку із зазначенням дати і часу їх прийняття та переліку прийнятих документів. Після отримання документів у комісії буде 3 дні, щоб прийняти рішення зареєструвати особу кандидатом чи відмовити їй у такій реєстрації. Зокрема, відповідна ТВК, до якої подано документи на реєстрацію особи кандидатом, не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як до 1 жовтня 2015 року включно приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації. Документи які потрібно подати особі, котра балотується шляхом самовисування, для реєстрації її кандидатом у депутати селищної чи сільської ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови - Слід зазначити, що Перелік документів, які особі необхідно подати до територіальної виборчої комісії для її реєстрації кандидатом у депутати селищної чи сільської ради, на посаду сільського, селищного, або міського голови є однаковим. Ця особа має особисто прибути до відповідної територіальної виборчої комісії, пред’явити свій паспорт громадянина України та подати такі документи: 1) заяву про самовисування кандидатом у депутати чи кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови; 2) заяву про згоду на оприлюднення своїх біографічних відомостей у зв`язку з участю у місцевих виборах; 3) свою автобіографію, яка обов’язково повинна містити: прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, місце проживання, контактний телефон, наявність чи відсутність представницького мандата та судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину; 4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (форма декларації); 5) чотири фотографії кандидата розміром 4x6 см Цей перелік документів є вичерпним , отже підписів збирати на свою підтримку як було колись на цих місцевих виборах непотрібно.

 

Оксана (Хорол) 2015-09-07 17:47:42

Чи можу я одночасно висунути свою кандидатуру на депутати у сільську раду та на депутата у районну раду від однієї політичної партії або самовисуненням

 

Галина (Запорізька область) 2015-09-07 14:08:02

Куди звернутись і які потрібні документи, щоб зареєструвати свою кандидатуру на посаду сільського голови в 2015 році? Чи потрібно збирати підписи для підтримки своєї кандидатури перед тим як зареєструватись?

 

Віталій (Запорізька область) 2015-09-07 13:23:39

Я студент 5 курсу ДонНТУ (в м. Красноармійськ) відповідно маю прописку м. Донецьк. На даний момент проживаю в Запорізькій області разом зі своїми батьками. Підкажіть, будь-ласка, чи маю я право балотуватись на голову сільської ради в 2015 році за місцем проживання маючи прописку іншої області? Дякую!!!

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-09-07 11:28:02

Для Наталії Полтава. Право участі у виборчому процесі як кандидата на посаду сільського, селищного чи міського голови, а також в депутати місцевих рад регулюється Законом України «Про місцеві вибори» і реалізується громадянами шляхом висування своїх кандидатур на ці посади через місцеві партії або ж шляхом самовисування.Кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови може бути громадянин України, якому виповнилося 18 років. Не можуть бути кандидатами особи, яких визнано за рішенням суду недієздатними та особи, які мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Отже, прив'язки до місця реєстрації для кандидата на цих місцевих виборах, в тому числі і до об'єднаних громад не має.

 

Наталія (Полтава) 2015-09-04 13:30:59

Моє місце реєстрації проживання м. Полтава. Чи можу я подати свою кандидатуру на посаду сільського голови або депутата сільської ради новооб"єднаної сільської територіальної громади?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-08-31 10:48:05

Для Ігоря Херсон. Стаття 118 Кодексу законів про працю України встановлює гарантії для працівників, обраних на виборні посади, зокрема: працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Отже, у разі обрання головою місцевої ради відбувається звільнення з займаної посади із її збереженням за обраною до органів місцевого самоврядування особою.

 

Ігор (Херсонська обл) 2015-08-28 21:12:04

Я, діючий працівник міліції, хочу балатуватися на голову сільської ради, в разі об"єднання на старосту. В мене запитання: Якщо мене вибире громада, чи залишиться за мною моя посада, адже я працівник міліції, а з 06.11.2015 року буде поліція ?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-08-18 10:04:51

Для Али Полтавська обл. Стаття 14 Закону України Про місцеві вибори визначає види місцевих виборів та порядок їх призначення 1. Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними або першими. 2. Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост, обраних на попередніх чергових місцевих виборах. Рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, старост приймається Верховною Радою України. Частиною 6 цієї статті вказується, що перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською радою, якщо інше не передбачено законом, у разі утворення нових місцевих рад. Отже, за логікою законодавця , на нашу думку, тільки у випадку обєднання всіх територіальних громад області і утворення на їх основі нових місцевих рад можливе призначення обласною радою нових виборів. Однак наразі про це говорити зарано, тому скоріш за все будете брати участь у чергових місцевих виборах . Стосовно самовисування то згідно статті 35 З.У. Про місцеві вибори передбачений загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а саме: 1. Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости розпочинається за 34 дні до дня голосування. 2. Право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій у порядку, передбаченому цим Законом. Право висування кандидатів у депутати сільських, селищних рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом. Право висування кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом. Отже, право висування кандидатів в депутати районної ради виборці реалізуватимуть виключно через місцеві осередки політичних партій , самовисування не передбачено, а для кандидатів в депутати селищних рад можливо також і самовисування.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2015-08-18 09:44:03

Для Михайла Ужгород. Відповідно до частини 9 статті 27 З.У. Про місцеві вибори - На засіданнях виборчої комісії, у приміщеннях виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону: 1) члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців; 2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів; 3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії або кандидата в депутати); 4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати на посаду старости, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата); 5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації); 6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється. Отже, кандидат в день виборів має право присутності на виборчій дільниці під час підготовчого ранкового засідання з 7.15 до 8-00, під час голосування з 8-00 до 20 години, та під час підрахунку голосів після 20 години.

 

Алла (Полтавська область) 2015-08-14 13:17:09

Депутати облради вже проголосували про створення нашої Шишацької селищної об'єднаної територіальної громади Шишацького району. Я планувала балотуватися у депутати районної ради (уперше). Тепер після об'єднання не можу зрозуміти скільки буде рад: селищна і районна, чи селищна це і буде районна? І чи можу я йти на вибори сама по собі, оскільки не хочу представляти жодну з тих партій, що йдуть на вибори?

 

Михайло (Ужгород) 2015-08-04 14:43:45

Чи може кандидат на посаду сільського голови перебувати на виборчій дільниці протягом всього дня та під час підрахунку голосів.

 

Михайло (Ужгород) 2015-07-22 14:42:08

Добрий день, ваш сайт відображається некоректно, замість всіх символів ось такі знаки "��������".

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-06-12 15:54:16

Для Світлани Софіївка. Згідно з підпунктом є пункту 176.1. статті 176 Податкового кодексу України - Платники податку зобов'язані: подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Отже, якщо податковий агент (роботодавець) один, і сума зарплатні не перевищує вищевказану тоді платник податку не зобов'язаний подавати декларацію про доходи.

 

Світлана (Софіївка) 2015-06-12 14:11:36

Якщо декларація про доходи не була подана до 1 травня, дохід за рік складається тільки із заробітної плати 1500 грн., за місяць, чи можна подати її до проведення виборів.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-06-12 10:52:46

Для Тараса Львів. Так, згідно чинного законодавства міліціонер, який одночасно є депутатом ради продовжує службу в міліції, без звільнення з займаної посади, та отримує зарплатню за службу. Однак, якщо такого міліціонера-депутата запропонують та оберуть напрриклад секретарем місцевої ради, тоді цей правоохоронець увільняється від виконання своїх службових обовязків на весь період його перебування на посаді секретаря яка оплачується з джерел місцевого бюджету із збереженням місця служби. По закінченні своїх повноважень як секретаря місцевої ради цей депутат продовжить проходження служби в міліції.

 

Тарас (Львів) 2015-06-12 01:17:38

Дякую за відповідь. Підкажіть будь ласка як трактувати норми ЗУ "Про міліцію": Працівник міліції, який є депутатом місцевої ради, прикомандировується на час постійної роботи до відповідної місцевої ради з залишенням на службі в органах внутрішніх справ. По закінченні постійної роботи в Раді або раніше цього строку депутат місцевої ради за його бажанням направляється в розпорядження Міністерства внутрішніх справ України з правом зайняття попередньої або за його згодою іншої рівноцінної посади. { Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2459-IV ( 2459-15 ) від 03.03.2005 } Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а також організовувати страйки або брати в них участь. { Частина статті 18 в редакції Законів N 2484-12 від 19.06.92, N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } Адже депутат місцевої ради це не оплачувана посада.тобто не є оплачуваною діяльністю. Знаю випадки коли діючі працівники міліції одночасно були депутатами райради

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-06-11 10:55:25

Для Євгенія Дніпропетровськ. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Заборони балотування на місцевих виборах щодо службовців ДСНС для кандидатів на місцевих виборах цей Закон не передбачає.

 

євгеній (дніпропетровськ) 2015-06-11 09:05:39

Доброго дня підскажіть будьласка чи має право співробітник ДСНС вступати в політичні партіі та балотуватись в депутати місцевих рад

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-06-05 12:00:36

Для Тараса Львів. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Якщо відповідає вказаним критеріям маєте право балотуватися. Альтарнативою звільненню може бути чергова відпустка на час виборів. Стосовно можливого обрання та подальшого звільнення зі служби то за нормами статті 118 Кдексу законів про працю України яка встановлює гарантії для працівників, обраних на виборні посади - працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

 

Тарас (Львів) 2015-06-04 17:23:18

Підкажіть будь ласка, якщо я являюсь працівником правохоронних органів, але хочу висунути свою кандидатуру на посаду голови сільської ради, чи потрібно звільнятись мені для подачі кандидатури. Якщо моя кандидатура переможе на виборах в депутати чи голову ОМС, чи маю я після цього звільнятись?

 

Юрій (УЖГОРОД) 2015-05-26 22:29:48

А ЯК Я ЗАДЕКЛАРУЮ ДОХОДИ ЯКШО В МЕНЕ НІЧОГО НЕМА

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-05-19 09:43:26

Для Дмитра Вінниця. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог для кандидатів щодо приналежності до територіальної громади, та місце реєстрації цей Закон не передбачає. Разом з цим слід зазначити, що наступні чергові місцеві вибори мають бути проведені за новим законом який зараз активно обговорюється та розробляється, тому радимо слідкувати за змінами у виборчому законодавстві.

 

Дмитро (Вінниця) 2015-05-18 22:27:59

Доброго дня! Якщо я маю бажання балотуватись на міського голову, а прописаний в іншому населеному пункті, але проживаю в тому де хочу балотуватись, як Закон трактує дану норму!

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-05-18 11:31:20

Для Катерини Київ. 1. Щодо об'єднання територіальних громад (децентралізації). Урядом 1 квітня 2014 року була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження КМУ №333-р – далі Концепція) та затверджено План заходів з її реалізації (розпорядження КМУ №591 -р від 18.06.2014). Відповідно до цього плану було внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, якими здійснено перший етап бюджетної децентралізації. Так, зміни до Бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. У разі об’єднання такі громади наділяються повноваженнями та ресурсами, як у міст обласного значення. Натомість територіальні громади, які не візьмуть участь у об’єднанні, залишаються осторонь цього процесу та позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися. Отже, об’єднання територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на якісно новий рівень. Парламентом ухвалено Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад (№157-VIII від 05.02.2015 – далі Закон №157), а Урядом для забезпечення його реалізації затверджено Методику формування спроможних територіальних (постанова КМУ №214 від 08.04.2015 – далі Методика). Саме ці акти визначають, яким чином має відбуватись об’єднання громад для того щоб вони стали спроможними. Більше інформації щодо цього питання можна знайти за цим посиланням http://legalspace.org/index.php/ua/biblioteka/item/4143-vydano-praktychnyi-posibnyk-z-pytan-formuvannia-spromozhnykh-terytorialnykh-hromad 2. Щодо законодавства з місцевих виборів, то логічно, що з причини децентралізації діюче виборче законодавство потребує змін, на цим вже працює ряд експертних груп при ВРУ, і найближчим часом (до початку виборчого процесу) такі зміни будуть прийняті у вигляді окремого закону. Тому зараз щось радити, без врахування таких нововведень це вводити в оману потенційних кандидатів, і є недоречним та передчасним.

 

Катерина (Київ) 2015-05-18 04:30:29

Доброго дня! Допоможіть розібратись, будь-ласка. Я планувала балатуватись на голову селищної ради, але ці останні події з децентралізацією влади, зовсім вибили мене з колії. Як буде тепер вибиратись голова,якщо два села об"єднають? Тей хто набере найбільше голосів буде головою двох сіл, а ті хто менше - старостами??? Чи як? І де тепер буде сама сільрада, адже в кожному з цих сіл для цього були виділені приміщення, яке з них зачинять, на яким критеріям будуть вибирати і хто вирішуватиме? І ,взагалі, як саме ця децентралізація вплине на процес виборів? Хто тепер має право подавати документи, як, коли та куди? Може вже й внески обов"язкові є для подачі документів чи застава???? І ще одне: щоб об"єднати два села потрібна згода мешканців чи це все примусово???? Допоможіть, бо зовсім заплуталась. А селу допомогти дуже хочеться. ( пгт Кодра хочуть об"єднати з с.Пісківка, коли нема навіть транспортної розв"язки - лише грунтова розбита дорога через ліс). Дякую!

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-05-13 09:58:53

Для Андрія Славутич. Згідно з Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Отже, якщо обмежень, встановлених цим законом, у кандидата немає, то він вправі балотуватися. Щодо змін у законодавстві, то зараз при Верховній Раді України працює робоча група експертів щодо змін до законодавчої бази з місцевих виборів, тому говорити про якісь актуальні зміни і нововведення поки що зарано.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-05-13 09:54:18

Для Марянки Богородчани. Якщо судимість була але за злочин вчинений не умисно , з необережності, тоді Закон Про місцеві вибори не забороняє кандидатові балотуватися. Якщо ж це умисний злочин тоді має бути документальне підтвнрдження погашення або зняття судимості.

 

Андрій (Славутич) 2015-05-10 14:17:32

Доброго дня. Підскажіть будь-ласка. Мені 26 років. Я вже на протязі 4-х років є громадським діячем, колишній помічник депутата міської ради. Чи маю право я балотуватися на виборах 2015 року на посаду депутата місцевої ради як самовисуванець, згідно останніх змін в законодавстві та що мені для цього потрібно?

 

Марянка (Богородчани) 2015-05-08 11:59:49

Дякую вам,підкажіть будь ласка це було 19 років назад.,тобто довідок не потрібно. Можна просто подавати заяву в комісію.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-05-06 11:55:48

Для Марянки Богородчани. Стаття 46 Кримінального кодексу України передбачає Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим, зокрема особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Отже, якщо особа звільнена від кримінальної відповідальності то вона має право балотуватися , оскільки згідно з Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Злочин за скоєння ДТП не є умисним.

 

Марянка (СМТ Богородчани) 2015-05-05 15:30:24

Підкажіть будь ласка, людина мала умовний термін.збила пішохода,чи має право вона висуватися

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-30 15:14:19

Для Ірини Кіровоград. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Якщо відповідає вказаним критеріям маєте право балотуватися. Альтарнативою звільненню може бути чергова відпустка на час виборів.

 

ірина (кіровоград) 2015-04-29 13:12:51

Чи може діючий працівник правоохоронних органів балотуватись на голову сільської ради без звільнення з займаної посади?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-28 12:33:45

Для Володимира Ужгород. Відповідно до частину сьомої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" вказано, - "Тимчасово, у період з 1 квітня 2015 року по 31 грудня 2015 року, посадовим особам місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), у період служби в органах місцевого самоврядування, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не виплачуються".

 

Володимир (Ужгород) 2015-04-27 14:13:49

Я військовий пенсіонер, при балотуванні на голову сільради, які правові та пенсійні зміни мене очікують в разі обрання згідно нового законодавства?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-27 13:05:35

Для Дмитра Городківка. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Якщо відповідаєте вказаним критеріям маєте право балотуватися.

 

Дмитро (Городківка) 2015-04-26 18:11:59

Чи можу я подати заявку на Глову Сільської Ради ,або На дипутата

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-24 10:40:47

Для Анни Купище. Згідно з частиною 1 статті 55 Конституції України - Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Отже, право на оскарження колишній голова має, однак на це мають бути підстави - яке саме право колишнього голови порушила рада і таке інше. Тобто це не може бути просто так, захотів і оскаржив, а має бути факт порушення права. Якщо факту правопорушення не має тоді всі вимоги скаржника є безпіставними і не обгрунтованими.

 

анна (село купище) 2015-04-23 20:13:26

Скажіть будь ласка в нас в звязку з новим законом на пенсію пішли секретар та голова на їх місце був обраний з числа депутатів виконуючий оьовязки секретаря, а тепер голова колишній хоче це оскаржити чи має він право

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-06 12:33:20

Для Тетяни Суми. 1. Щодо виконання посадових обовязків під час слідства. Якщо посадовець (депутат, сільській голова) офіційно не відсторонений від займаної посади та витконання обовязків про що має бути ухвала слідчого судді, тоді він продовжує виконання своїх повноважень. 2. Щодо обмеження права на балотування. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Отже, має бути обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили щодо конкретного кандидата.

 

Тетяна (Суми) 2015-04-03 16:56:55

Чи може депутат сільської ради чи сільський голова виконувати свої обв"язки, в межах їх повноважень, під час досудового розслідування, або подавати свої кандидатури під час виборів.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-03 11:09:01

Для Тетяни з Сум. Стаття 47 Закону України Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів визначає строки, форми і умови проведення передвиборної агітації, а саме: 1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати. 2. Місцева організація партії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення встановлених у цій статті строків забороняється. Напередодні і в день виборів забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій тощо) від імені кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу, а також політичних партій, місцеві організації яких є суб'єктами виборчого процесу. У цей же час забороняється проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів і телепередач чи інших публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оголошення місцевою організацією партії, кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови про підтримку проведення таких публічних заходів. 3. Передвиборна агітація здійснюється в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією та законами України, підготовлені у порядку, визначеному Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", не є передвиборною агітацією. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. 5. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах: 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями; 2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів; 3) проведення публічних дебатів, дискусій, круглих столів, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови; 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень; 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації; 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки місцевої організації партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку; 8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за місцеву організацію партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або публічні оцінки діяльності місцевої організації партії, кандидата; 9) встановлення агітаційних наметів; 10) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України. 6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється. Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду. 7. Передвиборна агітація здійснюється з додержанням принципу рівних умов та можливостей, що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим організаціям партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, та їх уповноваженим особам за однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових заходів, надання однакових друкованих площ та ефірного часу на радіо і телебаченні.

 

Тетяна (Суми) 2015-04-03 00:45:24

Як претендент на посаду сільського голови чи депутата, які межі ведення передвиборчої компанії? Як проводиться агітація для сільського голови, депутата. Чи можу я проводити відкриті зустрічі з виборцями разом з іншими претиндентами на цю посаду, і чи можливе взагалі залучення, наприклад, телебачення або журналістів районних газет.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-04-02 12:29:52

Для Ірини з смт. Юріївка. Згідно статті 50 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні - 1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: 1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови; 2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою; 3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова. Отже, за відсутності голови саме рада має вносити відповідну пропозицію по кандидатурі секретаря на розгляд сесії , розглядати її та приймати рішення. Депутатам які "не бажають" виконувати обовязкі секретаря слід нагадати норми статті 19 Конституції України яка передбачає, що органи державної влади та місцевого самоврядування їх посадові особи зобовязані діяти в межах в порядку та у спосіб передбачений Конституцією та законами України. В даній ситуації мається на увазі стаття 18 Закону України Про статус депутатів місцевих рад, яка вказує на обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах , зокрема депутат місцевої ради зобов'язаний: 1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів; 2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень; 3) виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.

 

Ірина (смт Юрївка) 2015-04-02 10:51:17

Роз'ясніть будь-ласка таке питання. За власним бажанням з 03.04 2015 року хоче піти з посади сільський голова, водночас таку заяву подає і секретар, з депутатів ніхто не бажає бути обраним секретарем. Який вихід в цій ситуації?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-03-23 11:00:21

Для Романа Коломия. Стаття 60 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні визначає право комунальної власності, а саме: 1. Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. 2. Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими суб'єктами права власності, а також майнових прав, створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. 3. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби. 4. Районні та обласні ради від імені територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюють управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють спільні потреби територіальних громад. 5. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. 6. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку. 7. Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню. 8. Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом. 9. Сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) ради мають право: 1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад; 2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальних громад; 3) мати об'єкти комунальної власності за межами відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Отже, якщо всі перераховані Вами об'єкти належать до комунальної власності сільради то саме вона вправі нею розпоряджатися.

 

роман (коломия) 2015-03-22 01:39:50

чи є у сільскої ради законні підстави займатися підприємницькою діяльністю - продавати яблука з саду, що раніше належав колгоспу, надавати послуги автотранспортом та трактором, утримувати наприклад свиноферму.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-03-20 10:21:09

Для Мирослави з Вінницької обл. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог для кандидатів щодо приналежності до територіальної громади Закон не передбачає.

 

Мирослава (Вінницька обл. ) 2015-03-19 17:24:41

Скажіть, будь ласка, чи можу я балотуватися на голову сільської ради у Вінницькій обл. , маючи в паспорті реєстрацію зовсім іншої област? Дякую

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-03-18 15:17:06

Для Антона Кіровоград. Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" вказує про категорії громадян яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації , так не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані: заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії); чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд; народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках. Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання. Це вичерпний перелік. Отже, якщо Ви є військовозобовязаним, отимали повістку і не підпадаєте під вищевказані підстави, мусите зявитися до військомату для співбесіди та отримання направлення на медкомісію.

 

Антон (Кіровоград) 2015-03-18 13:25:27

По Закону про військову службу я не зобов'язаний проходити строкову службу, але мені прийшла повістка. Чи має воєнкомат право мобілізувати мене? Мені 27 років, в армії я не служив.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-02-23 11:44:29

Для Михайла Ужгород. Страховий стаж працівника або службовця напряму залежить від страхових внесків до ПФУ від роботодавця. Тому в ДСНС стаж для обраного на виборну посаду працівника не буде зберігатися, оскільки страхові внески ця установа сплачувати за такого працівника не буде, їх сплачуватиме місцева рада і страховий стаж буде обраховуватися за новим місцем роботи.

 

Михайло (Ужгород) 2015-02-23 11:31:12

Дякую за відповідь. Можете ще сказати чи йде стаж в ДСНС, коли людина є сільським головою?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-02-23 09:20:02

Для Михайла Ужгород. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Заборони щодо служби за контрактом в ДСНС тощо для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає. Щодо робочого місця та збереження посади якщо будете обрані, то стаття 118 Кодексу Законів про працю України встановлює гарантії для працівників, обраних на виборні посади, а саме: працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

 

Михайло (Ужгород) 2015-02-22 20:36:39

Додаток до попереднього запитання. Чи зберігається місце роботи (в ДСНС) при обранні сільським головою?

 

Михайло (Ужгород) 2015-02-22 20:18:51

Чи може балатуватися людина на вибори сільського голови, маючи підписаний контракт з ДСНС України, до закінчення дії контракту на день виборів залишиться 1 рік? Дякую

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-02-19 11:44:31

Для Ольги Закарпаття. Призову під час мобілізації підлягають придатні за станом здоров'я чоловіки, відповідно віку, та які мають необхідні військово облікові спеціальності передбачені мобілізаційними планами: водії, танкісти, ракетники, мінери, розвідники та інші. Якщо чоловік отримав повістку, йому слід прийти до військомату , де з ним проведуть співбесіду, направлять на медкомісію. Якщо Він добровільно прийняв рішення захищати свою Батьківщину і йти до збройних сил України він все рівно має пройти медобстеження і якщо непридатний його не приймуть на службу.

 

Ольга (Закарпаття) 2015-02-18 16:58:15

Напишіть буд-ласка якщо чоловік не служив в армії він був скомісований чи може він іти на войну.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-02-12 16:36:34

Для Ольги з Одеської обл. Стаття 53 З.У. Про місцеві вибори встановлює Обмеження щодо ведення передвиборної агітації, а саме: 1. Участь у передвиборній агітації забороняється: 1) особам, які не є громадянами України; 2) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам; 3) у робочий час посадовим та службовим особам органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; 4) військовослужбовцям, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови; 5) членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій. 2. Кандидатам у депутати, кандидатам на посади сільського, селищного, міського голови, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, засоби зв'язку, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

 

Ольга (Одеська обл.) 2015-02-12 12:04:33

Доброго дня! Скажіть ,будь ласка,чи має право кандидать на посаду голови села одночасно брати участь у передвиборчій кампаній іншого кандидата у депутати до обл.ради.(наприклад бути агітатором за цього кандидата)

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-02-10 16:09:27

Для Олесі з Одеської області. Відповідно до частин 4, 5 та 6 З.У. Про місцеві вибори - - Особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута лише кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови. - Особа, яка висунута кандидатом у депутати в одномандатному чи одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. - Особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї політичної партії або шляхом самовисування.

 

Олеся (Одеська область) 2015-02-10 11:51:36

Мешкаю в селі, на виборах 2015 до місцевих рад, планую подати кандидатуру на посаду голови села і одночасно на депутата сільської ради, на випадок якщо головою не оберуть. Скажить будь ласка, чи маю я право одночасно подавати заяву на голову села і на депутата цієї ж сільської ради?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-02-02 15:38:10

Для Володі з Погребища. Залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності. Механізм встановлення груп інвалідності регулюється Інструкцією про встановлення інвалідності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.09.2011 № 561, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2011 р. за № 1295/20033.Відповідно до вказаної Інструкції огляд осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, проводиться згідно з Положенням про медико-соціальну експертизу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року № 1317. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Питання медико - соціальної експертизи" від 03 грудня 2009 року № 1317 - Критеріями для встановлення III групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності у помірно вираженому I ступені: обмеження самообслуговування I ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів; обмеження здатності самостійно пересуватися I ступеня - здатність до самостійного пересування з більшим витрачанням часу, часткового пересування та скорочення відстані; Та інші, поіний перелік не навожу бо він є значним за обсягом. Тому слід безпесередньо звернутися до МСЕК з медичними документами, пройти огляд і в залежності від результатів мають встановити втрату працездатності та надати відповідну групу інвалідності або відмовити якщо немає законодавчо визначених підстав.

 

Володя (Погребище) 2015-01-31 12:44:17

Чи маю я право з діагнозом артроз колінного суглоба 2-3ступені оформлятися на групу

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-01-30 11:05:42

Для Олі з Вінниці. Стаття 33 Кодексу Законів про працю України передбачає тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, і вказує, що тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою. Отже, під згодою працівника розуміється його письмова заява, на підставі якої в подальшому видається наказ про тимчасове переведення працівника на вакантну посаду не обумовлену трудовим договором - у Вашій ситуації це з економіста на вихователя.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-01-30 10:58:12

Для Марії зі Львова. Щодо скорочення кількості сільрад шляхом укрупнення то це не виключено, але має відбуватися на рівні закону який ще не прийнятий, хоча ідеї необхідності його прийняття час від часу виникають у ЗМІ. Стосовно мобілізації. відповідно до абзацу 11 статті 18 Закону України Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію - Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: організовують під час мобілізації в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів; Отже, якшо виконкому в сільській раді неутворено, його функцію виконує сільський голова відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Щодо відповідальності за невиконання планів мобілізації. Стаття 26 З.У. Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію вказує на відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності , а саме: 1. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та підприємств, установ і організацій покладається на відповідних керівників. 2. Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також громадяни за невиконання своїх обов'язків щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом. Для посадових осіб це як правило адміністративна відповідальність. Адміністративна - стаття 210-1 КУпАП - Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію -тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

оЛЯ (Вінниця) 2015-01-29 20:19:39

Дописую до попереднього за педагогічну консультацію чи маю я право писати заяву в районо на збереження робочого місця чи насправді діе такий закон.і маючи економічну освіту. чи маю я право попрацювати рік вихователем ДНЗ пока я перекваліфікуюся бо зараз є вакантне місце а в мене пока економічна освіта

 

Оля (Вінниця) 2015-01-29 20:14:02

Напишіть пожалуста. Я вчуся на економіста бакалавр хочу здобути вищу освіту а потом перекваліфікуватися на педагога бо прямим шляхом я незмогла поступити на педагога а хочу працювати вихователькою дитячого садка мені сказали в інституті що я маю право писати у районо заяву щоб мені зберігалося місце роботи пока я поступлю на педагога

 

Марiя (Львiв) 2015-01-29 16:46:44

Доброго дня. Зважаючи на сьогоднiшню ситуацiю в краiнi, чи буде скасовано кiлькiсть сiльських рад на територii району?I ще одне питання чи зобов'язаний сiльський голова розносити повiстки i що його очiкуэ за вiдмову.Дякую

 

РОГО КВУ (Рівне) 2015-01-28 11:55:30

До Василя (Снятин): чергові місцеві вибори в Україні повинні відбутися восени 2015 року, швидше за все в останню неділю жовтня. Однак не виключено те, що може бути прийнято рішення про проведення позачергових місцевих виборів. Але наразі це малоймовірно

 

Василь (Снятин) 2015-01-28 11:00:20

Скажіть будь ласка на коли плануються вибори до місцевих рад 2015?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-01-27 09:56:44

Для Станіслава з Миколаєва. Серед переліку документів, які подає кандидат у депутати, немає ні військового квитка, ні приписного посвідчення. Однак, можливі зміни у виборчому законодавстві і повністю виключати, що можуть додатися ще якісь документи, не можна.

 

Станіслав (Миколайв) 2015-01-26 19:09:03

В мене питання що нині турбує чи мало тіх что бажає балатуватись молодих на пост міського голови чи депутата даної міської ради, це стосується при нинішній мобілізації та ситуації в державі, чи подається військовий білет (приписне), та чи треба дозвіл від комісіаріту щоб балатуватись тім хто до 27 років?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-01-19 12:00:18

Для Софії з Київської обл. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Заборони щодо роботи на підприємстві з іноземними інвестиціями тощо для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає. Щодо бронювання робочого місця та збереження посади якщо будете обрані, то стаття 118 Кодексу Законів про працю України встановлює гарантії для працівників, обраних на виборні посади, а саме: працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-01-19 11:52:09

Для Ольги з Одеської обл. Жодних вимог щодо наявності статусу депутата місцевої ради для уповноваженої посадової особи цієї ради яка здійснюватиме вчинення нотаріальних дій по оформленню спадщини та проходитиме навчальні курси Цивільний кодекс України не містить.

 

Софія (Київська обл) 2015-01-18 19:50:51

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, я знаходжусь у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років, але одночасно працюю на умовах неповного робочого дня на підприємстві з іноземними інвестиціями ( офіційно). Чи маю я право будучи працевлаштованою балатуватися на голову сільської ради? Потрібно спочатку звільнитися, а потім балотуватися, чи можна звільнитися вже після виборів, якщо результат буде на мою користь (щоб не вісіти в повітрі) та відмовитись від відпустки по догляду за дитиною. Який закон це регулює, на що можна опиратися. Буду дуже вдячна за швидку відповідь.

 

Ольга (Одеська область) 2015-01-15 12:43:46

Дякую за відповідь. У мене ще одне запитання:скажіть, будь ласка, уповноважена посадова особа сільської ради, яку сільський голова може направити для проходження стажування у нотаріуса, для того, щоб мати право оформляти спадщину у сільраді, має бути депутатом сільради, чи це не обов"язково?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2015-01-15 11:40:51

Для Ольги з Одеської області. Відповідно до частини 4 статті 35 З.У. Про місцеві вибори - Особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута лише кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови.

 

Ольга (Одеська область) 2015-01-14 13:03:58

Скажіть будь ласка, чи можна одночасно балатуватися на посаду голови сільської ради і депутата цієї ж ради?. Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл) 2015-01-12 13:23:26

Для Михайла з Доробратова. Право балатування в депутати чи на голову а також право бути обраним не може бути делеговане за довіреністю іншим особам оскільки право вибору та голосування є індивідуальним.

 

Михайло (Доробратово) 2015-01-12 11:48:22

Чи можу я балатуватись на голову сільської ради так щоб я передав довіриність певній особі?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-12-08 09:25:29

Для Сергія з Конотопа. Перелік документів для самовисуванця, які наведені в попередній відповіді є вичерпним, підписів громадян на підтримку кандидатури збирати не протрібно. Можливо використовуєте застарілий закон про місцеві вибори. Більш детально з останньою редакцією закону про місцеві вибори можна ознайомитися на офіційному порталі Верховної Ради України в розділі законодавство перейшовши за посиланням http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2487-17/print1413889844297236

 

Сергій (КОНОТОП) 2014-12-07 23:21:28

Чи необхідно збирати підписи виборців, при самовисуванні на посаду сільського голови, якщо так яку кількість. У статті 28. Самовисування громадян кандидатами на місцевих виборах п.3 пп.2 Особу, яка висуває свою кандидатуру кандидатом на посаду сільського, селищного, міського (міста районного значення) голови, мають підтримати не менш як 26 громадян,

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-12-05 10:35:41

Для Сергія з Конотопа. Згідно з частиною 2 статті 39 З.У Про місцеві вибори - Відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого шляхом самовисування, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, тобто паспорта громадянина України та отримання комісією таких документів: автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості;6) декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 43 цього Закону; чотири фотографії кандидата розміром 4 x 6 сантиметрів; а також особисто підписаних ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного голови та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.

 

Сергій (Конотоп) 2014-12-04 12:35:50

Якщо я буду балатуватися на посаду сільського голови як самовисуванець, які мені неодбідно документи подати до виборчої комісії (чи необхідно збирати підписи виборців, якщо так яку кількість), заздалегідь вдячний за відповідь!

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-12-02 15:26:33

Для Станіслава з Сум. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо навчання за заочною формою, наявності вищої освіти, попередньої служби в правоохоронних органах тощо для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-12-02 15:23:42

Для Павла з Калуша. Пункт 2 частини 1 статті 7 Закону України Про засади запобігання і протидії корупції вказує, що посадовим особам (в т.ч. і сільському голові)забороняється входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; Для більш точного зясування питанння обмеження сумісництва слід дивитися статутні документи СФГ та вияснити чи входите до складу правління чи іншого органу керування СФГ, якщо ні тоді маєте право на проходження служби в органах місцевого самоврядування

 

павло (калуш) 2014-12-01 14:55:00

Дякую,Вячеславе за відповідь,але будь-ласка дайте розяснення щодо попереднього запитання(чи можу займати посаду сільського голови,якщо є членом фг-юридичної особи)також і відповідно до закону про корупцію,здається ст.7-де йдеться про суміцництво і суміщення і тд.

 

станіслав (суми) 2014-12-01 13:13:47

Чи маю я право балотуватись,якщо навчаюсь заочно і до цього був працівником мвс

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-12-01 11:51:34

Для Павла з Калуша. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Інших вимог , в тому числі щодо членства у фермерському господарстві цей закон не встановлює.

 

павло (калуш) 2014-11-30 16:24:01

доброго дня,в мене таке запитання чи можу я займати посаду сілького голови,якщо є членом фермерського господарства-юридичної особи?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-11-24 10:08:33

Для Олени з Якимівки.Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо наявності вищої освіти для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає.

 

Олена (Якимівка) 2014-11-21 16:29:56

Якщо я не маю вищу освіту чи можу я балатуватися на посаду сільського голови?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-11-20 16:02:52

Для Віталія з Новоархангельська.Стаття 9 З.У. Про місцеві вибори встановлює право бути обраним, а саме: 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.Обмежень щодо наявності доходів чи роботи для кандидатів у місцеві депутати не встановлено.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-11-20 15:56:31

Для Ірини з Веселівки. Стаття 105 Кодексу законів про працю України зазначає, що Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Оскільки , згідно з частиною 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"- у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах. Тому за виконання обов'язків голови ради секретареві по закону повинна бути встановлена доплата.

 

Виталий (Новоархангельськ) 2014-11-20 09:55:17

Якщо я безробітний і офіційно немаю ніяких доходів, я можу балатуватись на посаду сільського голови???Дякую

 

Ірина (с. Веселівка) 2014-11-15 20:31:36

У зв'язку з достроковим складанням повноважень сільського голови /виходом на пенсію/, на секретаря сільської ради (відповідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні") покладено обовязки сільського голови, тобто людина виконує обовязки секретаря с/ради та в.о./сільського голови. Чи має право секретар с/ради, як в.о./сільського голови, отримувати заробітну плату голови сільської ради або доплату до свого посадового окладу /секретаря/. Дякую

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл.)) 2014-11-14 11:21:43

Для Віктора з Хмельницького. Стаття 118 Кодексу Законів про працю України встановлює гарантії для працівників, обраних на виборні посади, а саме:Працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Стаття 119 цього ж Кодексу встановлює Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків, а саме -На час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку. Отже якщо працівник суду ораний депутатом місцевої ради на нього поширюються вказані гарантії із збереженням за ним попереднього місця роботи, тобто він не звільняється з роботи (виняток, якщо його обрано головою ради, секретарем ради) а звільняється від своїх робочих обовязків лише на період роботи в комісіях ради та проведенні чергових та позачергових сесій ради.

 

Віктор (Хмельницький) 2014-11-13 21:05:54

якщо працівник суду буде обраним депутатом сільської, селищної, районної ради або вуличним депутатом, він повинен буде залишити роботу в суді?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-11-12 10:40:46

Для Василя з Снятина. Відповідно до частини 3 статті 141 Конституції України - Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

 

Василь (Снятин) 2014-11-11 21:37:46

Підкажіть будь ласка якого числа відбудуться вибори 2015 р. Дякую

 

Василь (Снятин) 2014-11-11 21:35:12

Для Ольги з Вінниці. Де вам таке сказали що неможна самовисуватися???? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-11-10 14:40:19

Для Ольги з Вінниці. Стаття 10 Закону України "Про місцеві вибори" встановлює право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зокрема частина 1 цієї статті вказує, що право висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується громадянами України через республіканські в Автономній Республіці Крим, обласні, районні, міські, районні у містах організації політичних партій (далі - місцеві організації партій) або шляхом самовисування відповідно до цього Закону. Отже, як і на чергових місцевих виборах 2010 року право висування кандидатур мають виборці через місцеві осередки партій, або ж кандидати це роблять самостійно шляхом самовисування.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-11-10 12:22:04

Для Удовенко Любові з Івангорода Черкаської обл. .Стаття 9 З.У. Про місцеві вибори встановлює право бути обраним, а саме: 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Частина 1 статті 3 цього закону вказує, що право голосу на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, виборах сільського, селищного, міського голови мають дієздатні громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Якщо інвалід 1 групи є дієздатним (тобто щодо нього немає рішення суду про обмеження дієздатності, або визнання недієздатним тощо) і над ним не встановлено опіки чи піклування такий виборець вправі подавати свою кандидатуру на сільського голову.

 

Оля (Вінниця) 2014-11-09 14:14:00

Чи мае право балатіруватись цього року людина сама ,бо нам сказали що 2015р будуть вибирати депутати між собою голову а тоді та кандидатура мае право подавати свою кандидатуру. Дякую

 

Удовенко любов (с.івангород черкаськоі ) 2014-11-08 13:29:57

Чи може подавати свою кандидатуру на вибори сільського голови інвалід 1групи(травма хребта)?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-11-06 09:57:06

Для Антона з Підгородне Дніпропетровськ.Стаття 9 З.У. Про місцеві вибори встановлює право бути обраним, а саме: 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Тому і рядовий ДСНС має право бути обраним.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-11-06 09:52:04

Для Ольги з Харкова. Стаття 9 З.У. Про місцеві вибори встановлює Право бути обраним, а саме:1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Крім того, частина 5 статті 3 цього Закону вказує, що будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-11-06 09:39:47

Для Віктора з Хмельницького. Стаття 9 З.У. Про місцеві вибори встановлює право бути обраним, а саме: 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.Отже, інших обмежень Законом не встановлено тому і працівник суду має право бути обраним.

 

Антон (м. Підгородне Дніпропетро) 2014-11-02 20:40:04

Чи має право балотуватись в депутати, співробітник ДСНС рядовий служби цивільного захисту?

 

Ольга (Харків) 2014-11-02 19:44:24

Чи може кандидат на голову сільської ради бути не прописаним на території даної сільської ради.

 

Віктор (Хмельницький) 2014-11-01 17:24:12

Чи може балотуватиться на вуличного депутата працівник суду?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-29 11:22:02

Для Владислава з Горенич. Згідно з частиною 2 статті 83 З.У. Про місцеві вибори - місцева рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-29 10:56:58

Для Василя з Снятина. Законодавство не встановлює жодних обмежень щодо права кандидата на балотування на місцевого голову за ознакою безробітного.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-29 10:51:38

Для Сергія з Миколаїва. Закон не встановлює жодних обмежень щодо кількості каденцій місцевого голови.

 

Владислав (Гореничі ) 2014-10-28 20:06:32

На який термін призначається голова, обраний на дострокових виборах

 

Василь (Снятин) 2014-10-27 20:25:22

Якщо я безробітний і офіційно немаю ніяких доходів, я можу балатуватись на посаду сільського голови???Дякую

 

Сергій (Миколаїв) 2014-10-23 18:13:34

Скільки строків, поспіль можна очолювати посаду голови сільської ради?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл,) 2014-10-19 11:55:30

Для Івана з Прилук. Частина 33 статті 71 З.У. Про місцеві вибори вказує, що дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Під час підрахунку голосів виборців кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців за кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі. Отже право перевірки належить виключно члену ДВК. Кандидат на сільського голову має лише право присутності на такому підрахунку.

 

Іван (Прилуки) 2014-10-17 21:16:58

Чи мае право,кандидат на посаду сільського голови бути присутнім при підрахунку голосів,та перерахунку іх особисто при сумнівах щодо правильності дій членів ДВК? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-17 15:43:39

Для Олександра з Гребінки. Стаття 73 З.У. Про місцеві вибори встановлює вичерпний перелік підстав для визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним, а саме: 1. Дільнична виборча комісія приймає рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин: 1) виявлення фактів незаконного голосування (вкидання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених цим Законом; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на виборчій дільниці або включені до нього безпідставно; голосування виборцем більше одного разу) у кількості, що перевищує п’ять відсотків від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці; 2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скриньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюлетенів, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці; 3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на п’ять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці. Отже факт роботи секретарем в дільничній комісії, дружини кандидата на посаду сільського голови не є такою підставою.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-17 15:36:09

Для Алли з Полтави. Відповідно до частини 4 статті 18 З.У. Про відпустки - За бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною. Тому голова ради немає права відмовити і недопустити жінку-секретаря до виконання її посадових обов'язків. Що стосується рішення ради про це , то З.У. Про місцеве самоврядування в Україні передбачає право ради приймати рішення щодо затвердження кандидатури секретаря яку подав голова у випадку якщо сформовано новий склад ради, або ж повноваження секретаря ради достроково припиненені.

 

Олександр (Гребінка) 2014-10-17 07:37:02

Чи можна визнати вибори не дійсними на ДВК ,де секретарем е дружина кандидата на посаду сільського голови? Дякую.

 

Алла (Полтава) 2014-10-14 20:40:59

Добрий день. Я працюю на посаді секретаря сільської ради, але на даний час знаходжуся в відпусці по догляду за дитиною до з-х років, скажіть будь ласка чи маю я право вийти на роботу раніше (дитині півтора року). Сільський голова говорить що це питання вирішує він особисто і на свій розсуд. Я написала заяву про припинення декретної відпустки і вихід на роботу, хто приймає рішення: сільський голова своїм розпорядженням чи депутати на сесії сільської ради?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-14 16:41:37

Для Олександра з Гребінки. Згідно з частина 3-6 ст. 56 З.У. Про місцеві вибори - Довірені особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата за наявності письмової згоди цих осіб. Тобто проводиться спеціальна процедура реєстрації в ТВК. У поданні зазначаються: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата. Зазначені подання вносяться не пізніш як за три дні до дня виборів. Територіальна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження подання реєструє довірених осіб кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 4. Довірені особи кандидата сприяють кандидатам під час виборчого процесу, представляють інтереси кандидата у відносинах з виборчими комісіями, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями. 5. Довірені особи кандидата набувають повноважень з дня їх реєстрації територіальною виборчою комісією. Повноваження цих осіб припиняються у день скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата, вибуття кандидата з балотування або з дня реєстрації такого кандидата депутатом, сільським, селищним, міським головою. 6. Довірені особи кандидата мають право на звільнення від виконання виробничих або службових обов'язків з дня їх реєстрації на період виборчого процесу без збереження заробітної плати за погодженням із власником підприємства, установи, організації чи уповноваженим ним органом.

 

Олександр (Гребінка) 2014-10-14 12:08:57

Чи можна відносить до "уповноважених осіб та представників "згідно ч.21 ЗУ Про вибори до місцевих рад, у складі ДВКдружину та дітей кандидата на посаду сільського голови? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-14 10:42:07

Для Олександра з Гребінки. Відповідно до статті 21 Закону Про місцеві вибори - До складу виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах. Громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів, або комісії з референдуму, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді, працівники судів та правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій - суб’єктів відповідних виборчих процесів, офіційні спостерігачі. До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не можуть входити працівники відповідного закладу.

 

Олександр (Гребінка) 2014-10-14 07:17:04

Чи мають право,бути членами ДВК дружина і дочка кандидата на посаду сільського голови

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-10-06 10:55:29

Для Наталі зі Львова. Відповідь: Стаття 28 З.У. Про вибори народних депутатів України встановлює порядок утворення дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці, зокрема, 1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною окружною виборчою комісією у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії. Частина 6, 7 цієї ж статті гласить, що суб'єкт подання кандидатур (прим. партія яка має свою зареєстровану фракцію в парламенті, партія яка зареєстрована як суб’єкт виборчого процесу і бере участь у цих позачергових виборах, кандидат у депутати – самовисуванець) до складу дільничних виборчих комісій подає до відповідної окружної виборчої комісії на паперових носіях та в електронному вигляді за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією, список осіб від цього суб'єкта подання, не більше однієї кандидатури до однієї виборчої комісії, для включення їх до складу відповідних дільничних виборчих комісій. У поданні зазначаються особи, запропоновані відповідним суб'єктом подання на посаду голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання від кандидата у депутати вносяться за підписом відповідного кандидата у депутати. До подання додаються заяви осіб, запропонованих до складу дільничної виборчої комісії, про згоду на участь у роботі виборчої комісії від відповідного суб'єкта подання, а у разі пропонування цієї кандидатури на посаду голови, заступника голови або секретаря виборчої комісії - про згоду виконувати відповідні посадові обов'язки. Отже, формують подання, приймають документи від осіб які виявили згоду на роботу членами дільничних виборчих комісій , та подають ці документи до окружних виборчих комісій відповідальні особи штабів політичних партій та кандидатів. А вже за результатами розгляду цих подань окружні виборчі комісії приймають постанову про утворення дільничних виборчих комісій.

 

Наталя (Львів) 2014-10-02 12:54:35

Де, ким і як відбувається реєстрація членів виборчих комісій на дільницях?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл.) 2014-10-01 21:00:02

Для Олександра з Гребінки. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо наявності чи відсутності членства у громадських формуваннях (Народна Рада, та інші) для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає.

 

Вячеслав юрист КВУ (м. Сарни, Рівненська обл.) 2014-10-01 20:56:30

Для Святослава з Хижні. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо наявності вищої освіти для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає.

 

Святослав (Хижня) 2014-10-01 10:01:45

Доброго дня ! хотів запитати , чи має право громадянин України висувати свою кандидатуру на пост сільського голови , не маючи при цьому вищої освіти ?

 

Олександр (Гребінка) 2014-10-01 03:59:06

Чи може особа яка е членом Народноі Ради.балотуватись на посаду Сільського голови? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-09-30 12:14:43

Для Лариси з Корця. Так в деяких районах, та містах України поряд з позачерговими парламентськими виборами одначасно проходитимуть і позачергові вибори сільських, селищних, міських голів, або депутатів місцевих рад. Звертаємо увагу що це лише дострокові місцеві вибори які призначені Верховною Радою України з причин дострокового припинення повноважень місцевих голів або ж місцевих депутатів.

 

Лариса (корець) 2014-09-30 10:05:37

Коли відбудуться вибори сільських голів?теж 26 жовтня 2014?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-09-29 13:10:01

для Юлії з Чернігова. Відповідно до частини 4 статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" - Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Отже, Закон не забороняє голові займатися викладацькою діяльністю.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-09-29 12:27:32

Для Сергія з Ожарова. Стаття 79 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні передбачає Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, а саме - 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; Частина 7 цієї статті даного закону вказує, що повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади: 1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт; Отже, якщо рада прийняла таке рішення і достроково припинила повноваження голови то поверненя його на посаду за заявою закон не передбачає. Рада не вправі скасувати своє рішення про дострокове припинення повноважень голови, якщо на те немає жодних підстав. Отже інакше як через позачергові місцеві вибори сільського голови це питання не вирішити.

 

Юлія (Чернігів) 2014-09-26 11:08:41

Чи може селищний голова суміщати свої повноваження з викладацькою діяльністю? Якими законодавчими актами це регулюється? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл.) 2014-09-24 21:15:32

Для Мирослава з Івано Франківська. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо наявності вищої освіти для кандидатів на місцевих виборах Закон не передбачає.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл.) 2014-09-24 21:06:54

Для Олени з Ніжина. Зразки та форми виборчої документації з місцевих виборів можна знайти на сайті Центральної виборчої комісії зайшовши в розділ Місцеві вибри - методичне забезпечення.

 

мирослав (івано франківськ) 2014-09-24 20:24:06

чи можна балатуватись на вибори сільського голови без вищої освіти

 

Олена (Ніжин) 2014-09-24 15:09:30

Де можна знайти зразки докумертыв для реєстрації кандидатів на посаду сільського чи селищного голови для осіб, що висуваються через місцеві організації партій?

 

РОГО КВУ (Рівне) 2014-09-23 23:44:15

Марія (с. Жирівка): 26 жовтня відбудуться лише позачергові вибори народних депутатів України

 

Марія (с. Жирівка) 2014-09-23 19:25:54

Скажіть, будь-ласка, цього року вибори лише до парламенту, чи також і до районних та сільських рад?

 

Сергій (с. Ожарівка) 2014-09-22 20:28:02

в 2010 році мене було обрано сільським головою, цього року мені виповнилось 60 років, з метою оформлення державної пенсії я склав свої повноваження сільського голови і мене було звільнено з цієї посади. Чи можу я знову повернутись до виконання обовязків сільського голови, оскільки скликання на яке мене було обрано /до жовтня 2015 р./ ще не закінчилось? Буду вдячний за відповідь.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2014-09-20 14:33:22

Для Надії з Тетерівки. Рада не вправі скасувати своє рішення про дострокове припинення повноважень голови, якщо на те немає жодних підстав. Отже інакше як через позачергові місцеві вибори сільського голови це питання не вирішити.

 

Надія (с.Тетерівка) 2014-09-20 11:19:31

Якщо рішення сесії про дострокове припинення повноважень сільського голови /відповідно його особистого звернення / було прийнято 03.04.2014 року (в результаті чого його офіційно було звільнено ) скасувати рішенням сесії сільської ради від 24 вересня 2014 року, скажіть відповідно чинного законодавства України чи має він право поновитись на посаді сільського голови без проведення позачергових виборів сільського голови? Тобто з 24.09.2014 року бути прийнятим і займати посаду сільського голови до закінчення цього скликання. P.S. За цей проміжок часу він оформив державну пенсію. Рішення сесії про дострокове припинення повноважень сільського голови звучало так: 1. Заяву Тетерівського сільського голови Іванова І.І. прийняти до відома. 2. Достроково припинити повноваження Тетерівського сільського голови з дня прийняття даного рішення. 3. Звільнити сільського голову Іванова І.І. у зв’язку з достроковим припиненням повноважень сільського голови за станом здоров’я та виходом на пенсію. Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2014-09-20 09:28:46

Для Галі с. Вовків. Раджу з цього приводу звернутися до сільської або селищної ради чи районної ради. Оскільки за законом про місцеві вибори є декілька видів територіальних виборчих комісій, а органи місцевого самоврядування в силу закону про місцеві вибори мають забезпечити територіальні виборчі комісії належними приміщеннями, засобами комунікації та інш.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл.) 2014-09-20 09:21:56

Для Галини з Калинівки. Згідно з частиною 2 статті 45 З.У. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - Пенсія призначається довічно. Це означає, що пенсіонер який продовжує працювати отримує і пенсію і заробітну плату, має про це повідомити місцеве управліня пенсійного фонду та має право на перерахунок розміру його пенсії за певні відпрацьовані періоди. Припинення виплати пенсії призначеної довічно з підстав обрання пенсіонера на посаду місцевого голови законом не встановлено.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл,) 2014-09-20 08:45:11

Для Надії з Тетерівки. Стаття 79 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні передбачає Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, а саме - 1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; Частина 7 цієї статті даного закону вказує, що повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади: 1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт; Отже, якщо рада прийняла таке рішення і достроково припинила повноваження голови то поверненя його на посаду в порядку описаному вами закон не передбачає.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл.) 2014-09-20 08:32:06

Для Анни з Новоукраїнки. Стаття 39 З.У. Про місцеві вибори встановлює умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, а саме відповідна територіальна виборча комісія реєструє кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутого шляхом самовисування, за умови пред'явлення ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього Закону, (це як правило паспорт громадянина України) та отримання комісією документів, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, зокрема ( автобіографії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, що обов'язково повинна містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості; декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до статті 43 цього Закону;чотири фотографії кандидата розміром 4 x 6 сантиметрів; документа про внесення грошової застави (у випадках, передбачених статтею 42-1 цього Закону),а також особисто підписаних ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного голови та заяви про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни, Рівненська обл.) 2014-09-20 08:06:40

Для Сергія з Вінниці. Відповідно до частини 4 статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" - Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

Галя (с.Вовків) 2014-09-19 23:41:26

Як дізнатись місце розташування територіальної виборчої комісії?

 

Галина (с. Калинівка) 2014-09-19 23:26:19

Якщо особа, займала посаду державного службовця, зокрема сільського голови, при досягненні пенсійного віку оформила державну пенсію і має бажання балатуватись знову на посаду сільського голови, оскільки граничний вік для державних службовців становить 65 років. Скажіть, будь-ласка, у разі його обрання сільським головою за ним збережеться державна пенсія, яку йому вже призначено, чи він її втратить оскільки буде отримувати заробітну плату державного службовця? Завчасно вдячна за відповідь.

 

Надія (с.Тетерівка) 2014-09-19 23:09:00

Скажіть, будь-ласка, чи має право особа, яка займала посаду сільського голови та достроково склала свої повноваження сільського голови /особистою заявою до сесії сільської ради про складання повноважень сільського голови, в зв'язку з виходом на державну пенсію/ звернутись до сесії сільської ради стосовно поновлення її на посаді сільського голови, в зв'язку з тим, що виборці її обирали на ціле скликання /тобто до жовтня 2015 року/, яке ще триває? Якщо так, то спираючись на який закон чи законодавчий акт? Дякую. P.S. позачергові вибори сільського голови Верховною Радою ще не призначені.

 

Анна (Новоукраїнка) 2014-09-19 17:51:36

Скажіть, будь ласка, який перелік документів потрібен, аби балотуватися на посаду міського голови самовисуванцем?

 

Сергій (Вінниця) 2014-09-19 00:52:12

Чи може бути голова селищної ради помічником депутата Верховної ради на платній основі.Дякую .

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-09-11 11:37:11

Для Свєти Львів. Якщо стан здоров'я матері та дитини дозволяє це робити, тоді можна. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Інших підстав (вагітність, декретна відпустка тощо) для заборони подання кандидатури на сільського, селищного чи міського депутата законом не встановлено.

 

Свєта (Львів) 2014-09-11 10:41:50

Скажіть, будь-ласка, чи можна балатуватись у депутати сільської ради перебуваючи в декретній відпустці?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-09-09 11:56:01

Для Марії з Марківки. Відповідно до пункту 7 частини 4 статті 42 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні, яка передбачає повноваження сільсько, селищного, міського голови - Сільський, селищний, міський голова: здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; Згідно з частиною 2 статті 42 цього закону У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах. Отже, відповідно до вимог вказаного закону голова місцевої ради очолює виконком ради, а за відсутності гшолови ці функції покладаються на секретаря. Враховуючи конституційний принцип для посадових осіб органу місцевого самоврядування, який наказує діяти лише в спосіб, в порядку та в межах повноважень передбачених Конституцією та Законами України (робити тільки те, що прямо вказує закон) будь-які дії по оформленню чи прийняттю на платній основі по договору тимчасово працівника на посаду сільського голови та/або в.о. сільського голови та/або голови виконавчого комітету сільської ради виглядають сумнівними. Щодо правомірності такого прийняття вразі його проведення, то остаточну оцінку законності таких дій має встановлювати суд.

 

Марія (с.Марківка) 2014-09-08 15:56:59

Скажіть, будь-ласка, взагалі правомірно приймати на платній основі по договору тимчасово працівника на посаду сільського голови та/або в.о. сільського голови та/або голови виконавчого комітету сільської ради?

 

Марія (с.Марківка) 2014-09-08 15:32:02

Скажіть, будь-ласка, чи може голова виконкому сільської ради бути оформлений по договору /на платній основі/ виконуючим обовязки сільського голови?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл.) 2014-08-15 12:36:41

Для Ігоря з Коломиї. Стаття 41 Закону України Про місцеві вибори встановлює Порядок реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, а саме - 1. Кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі реєструються відповідною територіальною виборчою комісією в разі дотримання умов, передбачених статтею 38 цього Закону. 2. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі закінчується за 24 дні до дня виборів. Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій, в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування, - ними особисто. Прийом документів здійснюється головою, заступником голови, секретарем або іншим визначеним комісією членом виборчої комісії. 3. Особі, яка подала до відповідної територіальної виборчої комісії зазначені у частинах першій, третій статті 38 цього Закону документи, видається довідка із зазначенням дати і часу прийняття документів та переліку прийнятих документів. 4. Територіальна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за 23 дні до дня виборів приймає рішення про реєстрацію кандидата або про відмову в його реєстрації. Після спливу цього строку прийняття таких рішень не допускається. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття надсилається (видається) відповідному кандидату в депутати або його довіреній особі. 5. У разі реєстрації кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі відповідна територіальна виборча комісія у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію видає кандидату в депутати або його довіреній особі посвідчення кандидата в депутати за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. 6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати. 7. У разі якщо особа, висунута шляхом самовисування або висунута місцевою організацією партії за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати по одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому округу, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, висунута кандидатом у депутати по іншому одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому округу чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови з будь-яких місцевих виборів, відповідна територіальна виборча комісія скасовує реєстрацію такої особи як кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про що повідомляє цю особу та відповідні місцеві організації партій. Отже слід знати день коли відбудуться позачергові місцеві вибори і дотримуватися вищевказаного строку встановленого законом.

 

Ігор (Коломия ) 2014-08-15 10:12:14

на депутата селичної ради

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-08-08 11:38:09

Для Артема с. Віньківці.Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо проходження війської служби у збройних силах чи наявності військової кафедри для кандидатів сільського голови Закон не передбачає.

 

Артем (смт. Віньківці) 2014-08-07 19:13:10

Чи може балатуватись кандидат на посаду сільського голови, якщо він не проходив строкової служби в армії та військової кафедри? (Вік 25 років).

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-31 13:18:40

для Валентина (Кіровоград): Ст. 9 Закону про місцеві вибори визначає право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Як бачите, обмежень для військовослужбовців дані вимоги не передбачають. Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України. Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги років на військовій службі. Після закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець направляється в розпорядження військового формування, де він проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній посаді.

 

Валентин (Кировоград) 2014-07-30 00:05:45

с 22,05,14 я военнослужащий за контрактом. на этих выборах осенью хочу подать свою кандидатуру на пост сел. головы. 1. имею я такое право? 2. если меня выберут как быть с армией?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-28 10:43:41

Для Ігоря Фестриги (Коломия): Для надання чіткої відповіді на Ваше запитання, вкажіть, які документи Ви маєте на увазі.

 

Ігор Фестрига (коломия) 2014-07-23 14:52:59

скажіть а цього року в які строки можна подати документи

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-21 23:02:49

для Віталія (Чуднів): Право бути обраним, в тому числі і депутатом сільської ради, не залежить від реєстрації місця проживання (ст. 9 Закону про місцеві вибори).Право висування кандидатів у депутати сільських, селищних рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

 

Віталій (Чуднів) 2014-07-21 16:35:40

Чи може кандидат у депутати сільської ради бути самовисуванцем, але не приписаний у цьому селі?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-16 10:48:07

для Вадима (Вінниця): Якщо Ви маєте на увазі Декларацію, яку слід подавати при реєстрації особи кандидатом, то така декларація, форма якої є затвердженою, заповнюється особисто Вами ("брати" її ніде не потрібно, лише бланк). В ній вказуються розміри отриманих Вами доходів, незалежно від того, чи Ви їх отримали лише один місяць чи дванадцять місяців, за період протягом відповідного року. Тобто, якщо Ви працювали і єдиним джерелом Вашого доходу була заробітна плата, то в цій декларації Ви вказуєте розмір отриманої ЗП за період Вашого працевлаштування, незалежно від того, що це було лише 6 місяців.

 

Вадим (Вінниця) 2014-07-14 15:22:21

Мені 19, працював офіційно з пів року, де взяти декларацію про доходи за рік? Чи потрібно пропрацювати рік?

 

Оксана (Кіровоградщина) 2014-07-10 19:47:58

Дякую

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-09 21:05:56

для Оксани (Кіровоградщина): Про правила балотування Ви могли прочитати вище та в коментарях. Тому, якщо Ви громадянин України, досягли 18 років, маєте повну дієздатність, не маєте судимість - обмежень щодо участі у виборах на місцевого голову у Вас немає. Зорієнтуємо лише, що Вам слід дочекатись місцевих виборів у Вашому населеному пункті, зареєструвати свою кандидатуру у відповідний період та з відповідними документами. Щодо привернення уваги жителів (виборців) - то все залежить від Вас, адже потреби місцевих жителів Ви знаєте краще - приверніть їхню увагу та допоможіть у вирішенні, проведіть як слід агітацію.

 

Оксана (Кіровоградщина) 2014-07-08 00:40:31

Допоможіть! Маю бажання вдихнути життя в рідне село! Отже, буду балотуватися на посаду голови с/р. З чого почати, як правильно привернути увагу жителів і т.п.? Дякую.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-06 15:32:37

для Івана (Умань): Так, відповідно до абз. 2 ч.2 ст. 35 Закону про місцеві вибори право висування кандидатів у депутати сільських, СЕЛИЩНИХ рад реалізується виборцями в одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій АБО шляхом САМОВИСУВАННЯ у порядку, передбаченому цим Законом.

 

Іван (Умань) 2014-07-05 11:57:59

Чи може кандидат у депутати селищної ради бути самовисуванцем

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-04 23:49:16

для Світлани (Попівка): Згідно положень ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в України" повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Оскільки голову обирає територіальна громада, його повноваження починаються з моменту оголошення відповідного рішення на засіданні ради, то процедури "прийняття на посаду" новим головою від попереднього немає.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-04 23:41:18

для Івана (Умань): Відповідно до ст. 14 Закону про місцеві вибори рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів приймається Верховною Радою України. На сьогоднішній день такого рішення немає.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-07-04 23:29:40

для Тетяни (Красилів): Відповідно до ст. 9 Закону про місцеві вибори депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Ст. 70 Конституції України передбачає, що право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Як бачимо, законодавство не змінилося і не передбачає вимогу для кандидатів на голову рад мати вищу освіту.

 

Іван (Умань) 2014-07-04 22:22:22

На коли будуть призначені вибори місцевих голів. Дякую за відповідь.

 

світлана (попівка) 2014-07-04 22:18:20

Як потрібно приймати посаду голови від попереднього голови.

 

Тетяна (красилів) 2014-07-02 14:29:39

Маю освіту молодшого спеціаліста,обовязкова вища освіта для кандидата на сільського голову, чи маю право подати свою кандидатуру (закон не змінився)?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-07-01 08:26:28

Для Люби з Христинівки. Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо наявності вищої освіти для кандидатів у мери Закон не передбачає.

 

люба (христинівка) 2014-06-28 20:22:59

Чи можна подавати кандидатуру на мера без вищої освіти

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-06-26 14:16:23

Для Тетяни з Дунаївець. Індексацію заробітної плати передбачено законом. Згідно з частиною шостою статті 95 КЗпП заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку.Відповідно до статті 33 Закону України "Про оплату праці" у період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством. Індексація заробітної плати здійснюється на підставі Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078.Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (стаття 1 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення").Об'єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на території України і який не має разового характеру (частина перша статті 2 Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", пункт 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078).Структуру заробітної плати визначено у статті 2 Закону України "Про оплату праці", якою передбачено існування основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій (частина друга статті 2 Закону України "Про оплату праці").Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників, входять до складу фонду додаткової заробітної плати згідно з підпунктом 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 р. № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за № 114/8713. Отже, секретар має повне право на індексацію додаткової заробітної плати.

 

Тетяна (м.Дунаївці) 2014-06-25 22:09:07

Чи має право секретар сільської ради отримувати індексацію, якщо йому за виконання в.о. сільського голови згідно статті 105 ЗУ "Про працю", і рішення сесії доплатили доплату до виборів сільського голови?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-06-25 15:11:20

Для Світлани з Дніпропетровська. Відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" - прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється: на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою; Отже на ці категорії посадових осіб місцевого самоврядування порядок конкурсного відбору не поширюється, а отже немає і вимог щодо рівня освіти.

 

Світлана (Дніпропетровськ) 2014-06-25 13:31:43

На посаду голови районної у місті Дніпропетровську ради, сесііонно було обрано заступника голови районної у місіті з числа депутатів, без вищої освіти. Чи маємо ми право прийняти на посаду заступника голови районної у місті ради (посадова особа місцевого самоврядування) без вищої освіти?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-06-16 10:22:40

Для Сергія з Черкас. Відповідно до частини 1 статті 42-1 Закону про місцеві вибори - грошова застава вноситься місцевою організацією партії, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду міського голови, а також особою, яка висувається кандидатом у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі чи кандидатом на посаду міського голови шляхом самовисування. Отже, кандидату на посаду сільського, селищного голови грошову заставу вносити непотрібно, оскільки законом ця застава передбачена лише для кандидатів на посади міських голів.

 

Сергій (Черкаси) 2014-06-14 22:25:44

Чи потрібно кандидату на посаду сільського голови (самовисуванцю) платити гроші за подання своєї кандидатури на вибори!

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-06-05 11:57:02

Для Олени м. Київ. Відповідно до статті 62 Конституції України - Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Тобто, сам факт відкриття і наявності кримінальної справи не є підтвердженням що особа вчинила кримінальне правопорушення, для цього має бути вирок суду який набрав законної сили. І якби він був, то новообраного голову навіть не допустили б до балотування як кандидата на цю посаду. Стосовно безпідставного звільнення. Частина 1 статті 50 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні вказує, що секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Частина 5 статті 50 цього закону вказує, що повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Тобто лише рада вправі достроково припинити повноваження секретаря шляхом прийняття відповідного рішення.

 

Олена (Київ) 2014-06-03 16:41:13

Чи може новообраний селищний голова, маючи не закриту кримінальну справу приступати до виконання посадових обов"язків і чи має він право БЕЗПІДСТАВНО звільняти секретаря селищної ради?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-06-03 12:20:33

Для Любові з Золотоноші. Стаття 41 Кодексу законів про працю України встановлює додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов. Зокрема пункт 2 частини 1 цієї статті вказує, що крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках - винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу. До функціональних, посадових обов'язків землевпорядника не входить обслуговування вказаних цінностей, і як наслідок за цією статею його звільнення неможливе.

 

Любов (м. Золотоноша) 2014-06-01 21:02:05

Чи має право новобраний сільський голова, який раніше працював секретарем сільської ради звільнити землевпорядника із займаної посади за недовіру.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-05-31 13:42:40

для Василя (Бурштин): призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування належить до компетенції Верховної Ради. Ст. 141 Конституцуії України визначено, що чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Щодо можливості бути обраним до певної ради, то на це має право громадянин України, який досяг вісімнадцяти років, є дієздатним та не має судимості. Вимог щодо освіти чи обов"язкового працевлаштування Закон про місцеві вибори не передбачає.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-05-31 13:34:42

для Ігоря (Косів): Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Тобто, треба бути громадянином України та досягти вісімнадцяти років

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-05-31 13:24:12

для Ольгт (Мшана): Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, седлищних, міських голів" (ст. 9) визначено право бути обраним. Зокрема, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог для кандидатів щодо приналежності до територіальної громади Закон не передбачає

 

оля (мшана) 2014-05-31 00:12:08

Доброго дня.чи можу я балатуватися на сільського голову в селі де я не прописана,але проживаю.дякую.

 

Ігор (Косів) 2014-05-30 23:07:45

Мені 20, чи можу я стати депутатом у міській раді?

 

Василь (Бурштин) 2014-05-30 22:37:36

Коли пройдуть наступні вибори кандидатів в депутати у міських\сільських радах? Чи можу я стати депутатом, якщо ніде не працюю, та маю неповну вищу освіту( ще вчусь)?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-05-29 14:41:38

для Катерини (Тернопіль): Оплату передбачено лише для посадових осіб місцевого самоврядування. Депутатська діяльність в місцевих радах не оплачується. Ч.13 ст. 47 Закону про місцеве самоврядування визначено, що депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласних рад голови постійних комісій з питань бюджету можуть працювати в раді на постійній основі (відповідно до ч.2 ст. 49 Закону про місцеве самоврядування депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради). На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

 

Катерина (Тернопіль) 2014-05-29 11:13:47

Скажіть, будь ласка, чи отримують оплату за свою роботу депутати районних, сільських рад? Чи це їхня благодійна діяльність?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-05-27 17:43:06

для 111 (222): Відповідно до ст. 9 Закону про місцеві вибори .. міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. ... міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Обмежень щодо можливості бути обраним більше двох строків підряд Закон не передбачає.

 

111 (222) 2014-05-27 10:22:55

чи може міський голова балотуватись третій раз (підряд) ?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-05-23 18:27:27

для Ксенії (Херсон): Відповідно до статті 40 Закону України "Про вибори Президента України" оплата праці членів виборчих комісій складається із "заробітної плати" (для тих, хто виконує обов"язки на платній основі), оплати за день виборів, одноразової грошової винагороди (може бути нарахована у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення виборів Президента України). Відповідно до ч.ч. 5, 6 Закону про вибори Президента Центральна виборча комісія затверджує середні норми видатків окружної виборчої комісії, а також середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій, які повинні включати в себе, зокрема, витрати на майновий найм (оренду) приміщень виборчих комісій та оплату за використання матеріально-технічних засобів, а також оплату праці членів комісій. Окружна виборча комісія у десятиденний строк з дня її утворення на основі середніх норм видатків складає єдиний кошторис видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього власних видатків та видатків для потреб дільничних виборчих комісій територіального округу. Єдиний кошторис видатків затверджується Центральною виборчою комісією. Жодної додаткової заробітної плати, загальногосподарсьихі витрати та комерційних витрати для секретаря або голови виборчої ради в період виборчої кампанії Закон не передбачає.

 

cikavyy (Kyiv) 2014-05-23 15:17:10

Я за Владимира Жмака - он афганец - значит закаленный характер! Имеет 4 детей, да к тому же еще и юрист с приличным стажем!

 

Ксенія (Херсон) 2014-05-23 14:19:14

Скажіть будь ласка відсоток додаткової заробітної плати, відсоток на загальногосподарські витрати, та відсоток на Комерційні витрати для секретаря або голови виборчої ради в період виборчої кампанії. Дякую

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-05-02 16:32:42

Для Надії с. Дубівці. Згідно пункту 10 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить - затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством. Відповідно до пункту 7 статті 42 вказаного закону голова сільської , селищної, міської ради - здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету. Порада мешканцям села звернутися до цього голови з колективним письмовим зверненням – щодо припинення руху маршрутних автобусів. Шаблон такого звернення можна знайти і використати за цим посиланням http://www.cvu.com.ua/ua/docs.php. Порада . Письмову заяву слід оформляти не менш як у двох примірниках, чітко заповнювати всі відповідні графи без скорочень. Якщо заява колективна, то обов’язково вказувати прізвища, імена та по батькові всіх заявників з зазначенням їх адрес місця проживання та особистих підписів. Подавати заяву слід або особисто з проханням у чиновника місцевої ради (секретаря-діловода) проставити вхідний номер та дату реєстрації на вашій копії, або ж поштою – рекомендованим листом. Це потрібно для того , що б потім вразі ігнорування розгляду заяви мати докази її отримання/надсилання саме сільській раді. За Законом України Про звернення громадян - звернення розглядається як правило у місячний строк з дня його отримання. Отже, мешканцям слід спочатку офіційно звернутися до сільської ради, а потім діяти за результатами розгляду пропозиції.

 

Надія (с. Дубівці) 2014-05-02 11:48:39

Добрий день! Скажіть будь ласка, якщо в нас в селі голова сільської ради знімає деякі маршрути автобусів, як територіальна громада може вплинути на це? Які мають бути дії? Куди звертатись? Дякую

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-04-25 10:52:56

Для Марії з Рівного. Стаття 9 З.У. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вказує, що 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України - тобто це громадянин України, який на деньмісцевих виборів досяг 18 років і не визнаний судом недієздатним. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Отже, це є вичерпний перелік підстав, за яких не може обиратися конкретний кандидат на посаду місцевого голови. Жодних інших обмежень на балотування в т.ч. і наведених у Вашому питанні законодавством не встановлено.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-04-25 10:49:17

Для Юрія з Ладижина. Стаття 9 З.У. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів вказує, що 1. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України - тобто це громадянин України, який на деньмісцевих виборів досяг 18 років і не визнаний судом недієздатним. 2. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Отже, це є вичерпний перелік підстав, за яких не може обиратися конкретний кандидат на посаду місцевого голови. Жодних інших обмежень на балотування в т.ч. і наведених у Вашому питанні законодавством невстановлено.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-04-25 10:38:41

Для Лариси с. Дніпровське. Стаття 10 З.У. Про статус депутатів місцевих рад визначає обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі, зокрема - 1. У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний: 1) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території; 2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців; 3) брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу; 4) вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; 5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення. 2. Депутат місцевої ради, який не виправдав довір'я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними у встановленому цим Законом порядку. Отже, мешканці територіальної громади - виборці мають право колективно письмово звернутися до конкретного депутата або групи депутатів з вимогами прозвітувати про свою діяльність наприклад на зборах села, протягом їх каденції, оскільки це прямий обов'язок депутата.

 

марія (рівне) 2014-04-24 23:35:24

Чи може балотуватись особа яка пробула на посаді голови сільської ради 7 років .яка звільнилася за власним бажанням з посади за два місяці до виборів.

 

Юрій (Ладижин) 2014-04-24 14:51:24

чи може балотуватись на посаду міського голови особа яка склала повноваження міського голови по власній заяві на той термін головування від якого вона відмовилась?

 

Лариса (с. Дніпровське ) 2014-04-19 06:58:12

Яким чином члени сільської громади офіційно можуть вимагати від депутатів сільської ради звіту про свою діяльність протягом року або якогось іншого періоду?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-04-18 09:46:01

Для Олександра з Києва. Відповідно до статті 35 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад, та сільських, селищних, міських голів - встановлений загальний порядок висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зокрема 1. Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 34 дні до дня місцевих виборів. 2. Право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, в тому числі міст Києва та Севастополя, районної у місті ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій, в одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

 

Олександр (Київ) 2014-04-17 22:20:56

Доброго вечора! Скажіть будь ласка, тому що дуже спірне питання, можу я балотуватися на депутата Київської Міської Державної Адміністрації самовисуванцем! Дякую!

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-04-14 11:13:33

Для Надії з Дунаївець. Стаття 105 Кодексу законів про працю України зазначає, що Працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд з своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Оскільки , згідно з частиною 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"- у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих виборах. Тому за виконання обов'язків голови ради секретареві по закону повинна бути встановлена доплата.

 

Надія (м.Дунаївці) 2014-04-12 22:01:23

Чи може отримувати секретар сільської ради зарплату голови виконуючи його обов*язки , який здав свої повноваження?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-04-09 13:25:22

Для Тетяни з м. Рівне. Якщо цей депутат працює секретарем виконкому на постійній основі то згідно з ч. 7 статті 51 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні - на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови. Конкретні обмеження встановлює ч. 4 статті 12 цього ж закону яка вказує, що сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Отже якщо депутат - заступник працює секретарем у виконкомі ради на постійній основі то на нього поширюються вказані обмеження і він не може суміщати свою депутатську діяльність з діяльністю у виконкомі

 

Тетяна (Рівне) 2014-04-09 12:17:24

Скажіть будь-ласка чи може секретар виконкому селищної ради бути водночас депутатом селищної ради?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-03-30 14:05:42

для Ярослави (с. Ягубець): Відповідно до ст. 9 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» ... сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (тобто, дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку). При цьому, не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Таким чином, особам з неповною вищою освітою не заборонено балотуватися на сільського голову. І з "декрету" Вам доведеться вийти.

 

Ярослава (село Ягубець ) 2014-03-28 22:39:05

Я знаходжусь в декретній відпустці (декрет переоформити на чоловіка не проблема), недавно закінчила вуз (не повна вища(бакалавр)), чи маю я право висувати свою кандидатуру на посаду голови сільської ради?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-03-13 12:31:38

для Юлії (Переяслав): Дане питання регулюється Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Відповідно до ст. 5 вказаного Закону право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території. На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про засади державної мовної політики". Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Землевпорядника призначає на посаду голова відповідної ради, керуючись вказаним вище нормативно-правовим актом. Звертаю вашу увагу, що серед обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, немає такої умови, як відсутність відповідної освіти.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-03-13 12:00:47

для Олексія (Київ): Умови реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови визначені в ст. 39 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Жодних вимог щодо сплати застави чи інших коштів дана стаття Закону не передбачає.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2014-03-13 11:51:43

для Віталія (Кіровоград):Відповідно до ст. 9 Закону «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» ... сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (тобто дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку). При цьому не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Таким чином, студентам не заборонено балотуватися на сільського голову. Логічно, що робота сільського голови вимагатиме від Вас більше часу присвятити прямим посадовим обов"язкам, тому Ви просто змушені будете вирішувати питання з порядком свого навчання.

 

Олексій (Київ) 2014-03-12 13:37:11

Добрий день. Чи повинен кандидат на посаду сільського голови надати фінансове забезпечення під час реєстрації кандидата? Чи існує якась тимчасова застава чи разовий збір? Дякую

 

Віталій (Кіровоград) 2014-03-11 21:42:06

,Добрий вечір ! Мене звати Віталій))))) я студент вищого навчального закладу 3 курс, навчаюсь на денній формі )))) Чи можу я балатуватися на посаду сільського голови? і якщо це так мені потрібно буде перевестись на заочну форму навчання))))

 

юлiя (переяслав) 2014-02-28 10:30:37

Добрий день.В мене освiта молодший-спецiалiст землевпорядник.А в нашiй сiльськiй радi на посадi землевпорядника сидить людина без даною освiти.Скажiть, як я можу,зайняти це мiсце.Що потрiбно для цього?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни (Рівненська обл)) 2014-02-11 10:55:50

Для Ігоря з Коломиї. Голова сільської ради є посадовою особою органу місцевого самоврядування. Згідно з частиною 2 статті 12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" - На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". Стаття 4 З.У. "Про засади запобігання і протидії корупції" визначає суб'єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Зокрема за пунктом "в", частини 1 цієї статті Суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення є державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування. Стаття 7 З.У. Про засади запобігання і протидії корупції встановлює обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Так посадовим особам місцевого самоврядування, до яких належить і посада сільського голови, забороняється: 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України; Підсумовуючи вищевказані норми чинного законодавства приватний підприємець не може обіймати посаду голови селищної ради.

 

ігор (коломия) 2014-02-10 22:02:12

чи може приватний підприємець обіймати посаду голови селищної ради

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2014-01-16 17:20:53

Відповідь для Світлани із Каховки: оскільки питання тут дуже суперечливе і неоднозначне, то для отримання відповіді, результати якої в подальшому можна буде застосувати на практиці і на них посилатися.. звернутися в ЦВК і Мінюст (паралельно) по роз'яснення.

 

Светлана (Каховка) 2014-01-15 13:04:23

Спасибо за ответ, но назревает еще такой вопрос: получается, что если по закону сельский голова должен через год переизбраться, то находясь в декретном отпуске, она (голова) останеться на своей должности еще как минимум три года? И как же быть тогда, если ни ее кандидатура, ни кандидатура сельского секретаря жителей данной территории с\совета не устраивает?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2014-01-04 11:50:11

Відповідь для Світлани із Каховки: в ст. 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" зазначено, що на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання іх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Посада сільського голови є виборною, тому на його місце нікого прийняти не можна. Так само і вибори тільки через те, що людина пішла в декрат, призначати і проводити не можна. Згідно ч. 2 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної сільської, селищної, міської ради. Тому, на мою думку, на період перебування с/голови в декретній відпустці, його повноваження має здійснювати секретар відповідної ради.

 

Светлана (Каховка) 2014-01-01 13:51:46

Добрый день и с Новым годом! Такая ситуация, наш сельский голова уходит в декретный отпуск, до окончания срока пребывания ее на этом посту (головы), еще год.. Кто должен ее сейчас замещать или нужно делать перевыборы? И может ли она после отпуска снова занять место головы? спасибо

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-11-20 16:01:06

для Миколи (Жашків): Сільським, селищним головою може бути обраний дієздатний громадянин України, який досяг на день проведення виборів вісімнадцяти років. Вимог щодо освіти чинне виборче законодавство України не передбачає.

 

Микола (Жашків) 2013-11-18 14:07:59

Чи потрібно мати кандидату на посаду голови сільської ради вищу освіту ?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-11-17 18:02:09

для Віталія (Прилуки): Відповідно до ч.3 ст. 56 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" кандидат на посаду сільського, селищного, міського (крім міст, зазначених в абзаці другому цієї частини) голови може мати не більше трьох довірених осіб. Довірені особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови реєструються відповідною територіальною виборчою комісією за поданням кандидата за наявності письмової згоди цих осіб. У поданні зазначаються: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) довіреної особи, її громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону. До заяви додається письмова згода цієї особи представляти інтереси кандидата. Зазначені подання вносяться не пізніш як за три дні до дня виборів. Територіальна виборча комісія не пізніше трьох днів з дня надходження подання реєструє довірених осіб кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

 

Віталій (Прилуки) 2013-11-12 03:05:27

Скажіть будь-ласка, скільки довірених осіб повинно ( може ) бути в кандидата на посаду сільського голови? А також який чином призначити собі довірену особу, чи це проста заява в ТВК. чи це потрібно якось нотаріально засвідчити...

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-10-18 21:28:41

для Романа (Кіровоград): Позачергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України. В останні шість місяців повноважень депутатів, сільських, селищних, міських голів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, позачергові вибори депутатів, сільського, селищного, міського голови не призначаються та не проводяться. Депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Інших обмежень щодо висування кандидатур на посаду голови на позачергових виборах не передбачено.

 

Роман (Кіровоград) 2013-10-17 20:56:18

Підкажіть будьласка, якщо голова звільнився і в.о. голови є секретар (депутат с/р) чи має право він балатуватися на позачергових виборах на голову с/р.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2013-08-22 08:54:21

Для Олександра з м. Шостки. Доброго дня. Згідно з ч. 1-3 ст. 5 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей - Військовослужбовці - громадяни України, які проходять службу на території України, беруть участь у всеукраїнському і місцевих референдумах, обирають і можуть бути обраними до відповідних місцевих рад та інших виборних державних органів згідно з Конституцією України . Військовослужбовцям, які балотуються кандидатами у народні депутати, депутати місцевих рад, їх командири (начальники) повинні створювати належні умови для здійснення цього права. Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги років на військовій службі. Після закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець направляється в розпорядження військ ового формування, де він проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній посаді. Що стосується підстав для звільнення зі служби які перелічені у ст. 26 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу, то в ній не передбачено звільнення військовослужбовця за його участь у місцевих виборах або обрання його до місцевої ради депутатом чи головою. Отже радимо звернутися з цього приводу до командування в/ч де проходите службу

 

Олександр (Шостка) 2013-08-19 17:58:53

Доброго дня. Хотів би прояснити для себе наступне. Чи маю я право та реальну можливість балотуватися на посаду сільського голови якщо на теперешній час я є військовослужбовець? (кадровий склад). Якщо маю то який механізм мого відкомандирування? Чи можуть мені заборонити балотуватися, або без моеї згоди звільнити з попередньої посади? З повагою, Олександр.

 

Олег (Іллічівськ) 2013-07-16 12:16:17

Дякую за відповідь! Бажаю успіхів та плідної праці!

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2013-07-16 12:04:50

Відповідь для Олега з Іллічівська: відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 79 З.У. "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови. Тобто, заява про складення повноважень подається до відповідної місцевої ради в якій особа є головою цієї ради. В силу вимог ч. 5 ст. 79 З.У. "Про місцеве самоврядування в Україні" за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською, селищною, міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. Згідно ч. 7 ст. 79 З.У. "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт (факт подання заяви головою до відповідної ради про складення ним повноважень). Тобто, після подання такої заяви має бути проведено сесія місцевої ради і на засіданні має бути прийнято рішення стосовно взяття факту подання заяви до уваги, а також звернення до органів влади з тим, щоб було призначено вибори голови. Зокрема, на підставі рішення сільської ради (прийнятого на сесії) сільська рада може порушити клопотання про призначення позачергових виборів перед Верховною Радою України. Для цього прийняте рішення разом із клопотанням варто направити до Верховної Ради України. Крім того, для того, щоб в обласній територіальній виборчій комісії були в курсі, що таке сталося і найближчим часом будуть імовірно вибори, то для відома таку інформацію про факт прийнятого рішення і звернення до ВР України за призщначенням виборів варто направити до обласної ТВК. Також не завадить повідомити і районну адміністрацію та районну раду про факт припинення повноважень сільським головою. Адже вони теж повинні бути в курсі, що в межах території їх відання є така ситуація.

 

Олег (Іллічівськ) 2013-07-15 13:11:04

Доброго дня! Сільський голова склав повноваження, достроково, за його особистою заявою. Підкажіть будь ласка, які державні органи, окрім ВРУ, потрибно сповістити про складання мповноважень, та чи існує якійсь порядок складання повноважень, затверджений нормативними актами?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-06-10 10:32:59

Для Любові (Закарпаття): із запитання не до кінця зрозуміло, що Вас цікавить: питання секретаря ради чи питання секретаря виконавчого комітету. Якщо питання обрання секретаря ради, то відповідно до ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Тобто, щоб бути секретарем сільської ради потрібно точно бути її депутатом. Щодо секретаря виконавчого комітету, то відповідно до ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено, що до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - за пропозицією голови відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. Таким чином, якщо Вас цікавить питання обрання секретаря виконавчого комітету, то у разі, коли ці функції не виконуватиме секретар ради, то секретарем виконавчого комітету повинна бути особа, яка не є депутаом цієї ради.

 

Люба (закарпаття) 2013-06-07 20:39:13

Підкажіть будь ласка. На позачергових виборах, сільським головою обрано секретаря ради. Чи можна прийняти на посаду секретаря виконкому не з числа депутатів?

 

Мирослава (юрист) (Рівне) 2013-04-30 00:02:43

для Марії (Тернопіль): Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" в статті 39 передбачає подання таких документів: для "самовисуванців" на посаду сільського, селищного голови: 1. паспорт громадянина України; 2. автобіографія кандидата з обов'язковими відомостями: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості; 3. декларація про майно та доходи кандидата за останній рік, термін звітності щодо якого минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 4. чотири фотографії кандидата, розміром 4х6 сантиметрів; 5. заява про самовисування кандидатом на посаду відповідно сільського, селищного голови, особисто підписана "самовисуванцем"; 6. заява про згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах, особисто підписана кандидатом. Для осіб, що висуваються через місцеві організації партій: 1. паспорт громадянина України; 2. заява про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного голови, підписаної керівником місцевої організації партії та засвідченої печаткою місцевої організації партії або організації цієї політичної партії вищого рівня; 3. копія свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії; 4. витяг з протоколу зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидата на посаду сільського, селищного голови. Витяг з протоколу повинен бути підписаний керівником місцевої організації партії та засвідчений печаткою місцевої організації партії або організації цієї політичної партії вищого рівня; 5. заява особи про згоду балотуватися кандидатом на посаду голови від цієї місцевої організації партії та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах; 6. автобіографія кандидата на посаду голови, що обов'язково повинні містити: прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, контактний телефон, відомості про наявність чи відсутність судимості; 7. декларація про майно та доходи кандидата на посаду голови за останній рік, термін звітності щодо якого минув, за формою, затвердженою Міністерством фінансів України; 8. чотири фотографії кандидата, розміром 4х6 сантиметрів.

 

Марія (Тернопіль) 2013-04-29 21:40:51

Скажіть,будь-ласка,які потрібно документи подати кандидату на сільського голову,якщо його висуває громада села?

 

Тетяна (селище Устимівка) 2013-04-10 23:05:36

Дякую,Мирослава.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-04-09 15:27:42

для Тетяни (Устимівка): Відповідно до ч.3 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови. Про те, які вибори та хто їх призначає у випадку настання смерті селищного голови Ви можете прочитати за посиланням http://cvu.com.ua/ua/view.php?id=741 Ст. 83 Закону про місцеві вибори визначає, що позачергові вибори ... сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів. Сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України. В останні шість місяців повноважень депутатів, сільських, селищних, міських голів, обраних на попередніх чергових місцевих виборах, позачергові вибори депутатів, сільського, селищного, міського голови не призначаються та не проводяться. Крім того, відповідно до ст. 15 Закону про місцеві вибори позачергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових, позачергових місцевих виборів. Територіальна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу позачергових виборів на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

 

Тетяна (селище Устимівка) 2013-04-08 21:03:23

Що відбувається у випадку смерті голови селищної ради? Яка процедура обрання нового голови,перевиборів?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-04-08 11:09:55

дял Івана (Львів): відповідно до ст. 9 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" визначено право бути обраним. Зокрема, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (вимоги щодо громадянства України, повноліття (18 років) та дієздатності). Сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо наявності вищої освіти та "прописки" на території балотування Закон про місцеві вибори не передбачає.

 

іван (Львів) 2013-04-07 13:34:00

Чи можу балотуватись я на голову сільської ради, якщо в мене немає вищої освіти, прописаний я в іншому районі, але проживаю в цьому де хочу балотуватися???

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-04-03 14:54:09

для Вікторії (Звенигородка): Відповідно до ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Тобто, щоб бути секретарем сільської ради потрібно точно бути її депутатом. Депутати сільської ради обираються в порядку, визначеному Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Отож, до секретаря сільської ради встановлені такі ж вимоги, як і до особи, що має право бути обраним депутатом. Зокрема, депутатом може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (дієздатні громадяни України, які досягли вісімнадцяти років). Депутатом не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Закон про місцеве самоврядування в Україні встановлює таке обмеження для секретаря, як неможливість суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Окремо вимог щодо освіти, наявності трудового стажу законодавство не передбачає.

 

Вікторія (Звенигородка) 2013-04-02 23:59:47

підкажіть будь-ласка, ямені запропонували посаду секретаря сільської ради, але депутатом я не являюсь і маю незакінчену вищу освіту. досвід роботи маю. чи маю я праву іти на цю посаду? І що я повинна робити? зарані дякую за відповідь

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-03-29 13:48:58

В попередніх коментарях читачами (Ольга з Калуша та Людмила з Кіровограда) було піднято питання щодо посади "в.о. заступника міського голови". Додатково хочу повідомити наступне: Так, сама посада "заступника міського голови" відповідно до ст.ст. 3, 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" є виборною, оскільки призначення на таку посаду відбувається шляхом затвердження (обрання) відповідною радою. Однак, на певний період відсутності заступника міського голови може ПРИЗНАЧАТИСЯ "виконуючий обов"язки заступника міського голови". Наприклад, в місті Рівному відповідно до Статуту у випадку, якщо запропонована головою кандидатура на посаду його заступника відхилена менше ніж двома третинами депутатів від загального складу ради, голова може призначити цю особу виконуючим обов’язки заступника та повторно внести цю кандидатуру на розгляд міської ради на її наступній сесії. В деяких радах в.о. заступника міського голови призначав своїм розпорядженням відповідний голова (http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=3736 ; http://old.city.kharkov.ua/ru/document/pro-priznachennya-vikonuyuchogo-obovyazki-1605.html). Звідси, оскільки ні Законом про службу в органах місцевого самоврядування, ні Законом про місцеве самоврядування повноважень відповідної ради на затвердження чи обрання виконуючого обов"язки заступника міскього голови немає, посадада "в.о. заступника міського голови" не є виборною, а така особа призначається, зазвичай, головою. Оскільки "в.о. заступника міскього голови" має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих чи консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету, то така особа є посадовою з відповідними правами та обов"язками.

 

Людмила (Кіровоград) 2013-03-15 15:11:40

Шановна пані Мирослава ( юрист) Рівне - ви надали не правову консультацію для Ольги з Калуша, щодо т.в.о. заступника міського голови.А саме: за строковим договором ( контрактом) ст.10 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" дозволяє такий вид працевлаштування крім ВИБОРНИХ посад - а посада заступника міського голови як раз виборна і депутати повинні були призначити особу - заступником міського голови на певний період ( якщо заступник, як основний працівник перебуває на довготривалому лікуванні, або знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років або інше

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2013-02-26 11:24:22

Для Наталії. Відповідно до Календарних планів основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - затверджених Центральною виборчою комісією, ці вибори у березні відбудуться: 3, 10, 17, 24, 31. Більш детальну інформацію про ці заходи можна дізнатися на офіційному сайті ЦВК http://www.cvk.gov.ua/vm_2010/index.php#mat

 

Ольга (Калуш) 2013-01-23 15:39:11

Дякую за відповіді!

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-01-23 14:23:13

для Ольги (Калуш): Ст.10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" наводиться перелік посадових осіб органу місцевого самоврядування та порядок їх прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Такого поняття як "в.о. заступника міського голови" дана стаття не передбачає. Однак, містить положення про те, що на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Звідси, особа для виконання обов'язків заступника міського голови може прийматися на службу за строковим договором (термін перебування визначається таким договором). Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2013-01-23 12:08:16

для Ольги (Калуш): Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" передбачено граничний вік перебування на державній службі. Зокрема, ст. 18 вказаного Закону визначено, що граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. Після досягнення граничного віку служба в органах місцевого самоврядування припиняється. Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

 

Ольга (Калуш) 2013-01-21 14:39:15

Чи може в міській раді тривалий час ( більше року) працювави в.о. заступника міського голови? Якщо може, то чи є він посадовою особою місцевого самоврядування? Дякую.

 

Ольга (Калуш) 2013-01-21 14:33:24

Чи може бути обраним на посаду секретаря сільської ради громадянин України, який вже є пенсіонером, і отримує пенсію державного службовця? Дякую за відповідь.

 

наталия (каменка) 2012-11-26 18:23:33

дякую за відповідь

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-11-26 12:49:27

Відповідь для Павла зі Сміли: згідно із ст. 20 З.У. "Про службу в органах місцевого самоврядування" перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів, крім працівників патронатної служби. Згідно із ст. 50 З.У. "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Усіх решту працівників голова може звільнити з роботи за наявності на то підстав, передбачених законодавством України (наприклад, за прогули, за станом здоров'я або ін.). Перелік підстав можна почитати в КЗПП України та ст. 20 З.У. "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-11-26 10:50:50

Відповідь для Наталії з Каменки: ст. 9 Закону про місцеві вибори містить виключні обмеження того хто не може бути обраним сільським головою. Серед цих обмежень не має того, яке б стосувалось адреси проживання. Тому, на посаду сільського голови можете балотуватись особа в незалежності від населеного пункту в якому вона зареєстрована за адресою проживання.

 

НАТАЛИЯ (КАМЕНКА) 2012-11-25 15:15:46

скажіть будь-ласка, чи потрібна реєстрація проживання кандидату на посаду сільського голови на відповідній території і який термін?

 

ПАВЛО (СМІЛА) 2012-11-25 15:06:52

ЧИ МАЄ ПРАВО НОВООБРАНИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ЗМІМЮВАТИ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ,ЯКЩО МАЄ ТО КОГО?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-11-12 10:10:55

Відповідь для Наталії з Краснодону: не має жодного відношення право блалотуватись на голову місцевої ради до наявності в претендента чи відсутності вищої освіти.

 

Наталія (Краснодон) 2012-11-08 16:56:55

Чи є умовою балотування на посаду міського голови наявність вищої освіти (Закон не пердбачає, але юристи посилаються на якесь рішення Конституційного Суду від 2011 року)?

 

Максим (Київ) 2012-10-08 06:24:58

Дуже Вам дякую, до речі у Вас гарне ім'я!

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-10-01 11:18:09

для Максима (Київ): Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України (громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними). Обмеження для тих, хто має право бути обраним визначені ч.2 ст. 9 Закону України "Про вибори депутатів Верхоаної Ради Автонмної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10.07.2010р. (зі змінами)": міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Щодо питання висування кандидатури в мери міст, то абз.4 ч.2 ст. 35 вищевказаного Закону передбачено, що право висування кандидатів на посаду міського голови реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій у порядку, передбаченому цим Законом. Отже, самовисування в мери міст є неможливим.

 

Макс (Київ) 2012-10-01 00:13:18

Доброго дня! Мене звати Максим і я маю наступні питання. Якщо я маю дві вищі освіти: 1 - військово-технічна; 2 - світова економіка, маю стаж праці 10 років військовим, чи зможу я балотуватися самостійно в кандидати міського голови м.Київ. Мені 27 років. Завчасно дякую за відповідь!

 

Вячеслав юрист КВУ (Рівне) 2012-09-25 10:02:18

Для Надії (Липовеньке). Згідно з ч. 3 ст. 5 З.У. Про службу в органах місцевого самоврядування - Стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзацах третьому та четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, (в т.ч. секретаря ради) за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції". З даної статті є зрозумілим , що перевірка та її документальне підтвердження у формі довідки подається не вже затвердженим радою секретарем а тільки претендентом на посаду секретаря ради. Сам порядок обрання секретаря ради визначений ст. 50 З.У. Про місцеве самоврядування в Україні.

 

Надія (с. Липовеньке) 2012-09-24 19:29:22

Я працювала в сільській раді секретарем. На даний час мене обрано сільським головою. Підкажіть будь ласка який тепер порядок обрання секретаря сільсьої ради? По закону вона повинна обиратися при предявленні довідкі що вона пройшла перевірку. Коли вона повинна проходити спецперевірку, до чи після обрання її секретарем на сесії де мене проголошено сільським головою? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Рівне) 2012-09-17 09:02:20

Для Михайла з с. Камишовка. Чинне законодавство України не містить обмежень щодо кількості разів висування кандидатури на посаду сільського голови.

 

михаил (измаил-с.камішовка) 2012-09-16 13:40:17

Если сельський голова уже третий термен работает Конституция разрешает подать кандидатуру в четвертый раз такому сельскому-голове или нет?А вообще до скольки раз имеет право гражданин Украины избираться и работать сельским головой в Украине?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-08-20 13:46:43

Відповідь для Надії із с. Липовеньке: законодавство не містить вимог до освіти, яку повинен мати майбутній сільський голова чи кандидат на відповідну посаду.

 

Надія (с. Липовеньке) 2012-08-19 09:06:04

Які повинна бути освіта при балотуванні на посаду сільського голови.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-08-10 18:40:44

Відповідь для Ірини з Полтави: згідно п. 4 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом. Згідно ч. 1 ст. 50 вищевказаного Закону секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: 1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови; 2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою; 3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова. Згідно ч. 2 ст. 50 вищезазначеного Закону секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Згідно ст. 2 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-08-10 18:12:59

Відповідь для Володимира з Конотопа: ч. 1 ст. 35 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" висування кандидатів у депутати в багатомандатному, одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 34 дні та закінчується за 28 днів до дня місцевих виборів. Згідно ч. 2 ст. 35 вищевказаного Закону право висування кандидатів на посаду сільського, селищного голови реалізується виборцями у відповідних єдиних одномандатних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом. Ст. 9 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" передбачає, депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. То, що Ви фермер, на можливість балотуватись не впливає.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-08-10 17:28:34

Відповідь для Людмили з Харкова: згідно ч. 2 ст. 36 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів місцева організація партії може висунути особу, яка є членом цієї політичної партії, або безпартійного громадянина. Тому, якщо лише та партія вас може висунути членом якої Ви є, а не інша партія.

 

Ірина (Полтава) 2012-08-09 23:27:28

Хто може бути секретарем виконкому в селі і чи оплачувана ця посада?

 

Володимир (Конотоп) 2012-08-09 23:21:02

Я фермер. Чи маю я право балатуватись на позачергових виборах на посаду с/голови? 9.09.2012р. позачергові вибори с/голови. Коли останній строк подачі документів до ТВК як самовисуванця і коли від партії? Чи може висувати громада кандидата на посаду с/голови? Дякую.

 

Людмила (Харків) 2012-08-09 23:09:32

Кандидат на посаду сільського голови є членом однієї партії. Чи може зовсім інша партія висунути його кандидатом на цю посаду?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-07-25 18:22:23

для Романа (Харків): ст. 83 Закону Ураїни "Про вибори депутатів Верховної Ради Автонмної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10.07.2010р. (зі змінами)" передбачає, що позачергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів. Жодних обмежень щодо повторного висування кандидатури даний Закон не містить.

 

Роман (Харків) 2012-07-24 17:13:10

В 2010 р. балатувався нга посаду сільського голови, але не пройшов.Виграв вибори мій опонент. Тепер він пішов на пенсію. Призначені позачергові вибори. Чи маю право я балатуватись?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-06-25 12:07:06

Відповідь для Сергія з Львівської області: згідно ч. 1 ст. 38 та ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України секретар сільської ради має право написати заяву про звільнення за власним бажанням і звільнитись з посади секретаря до закінчення терміну повноважень. Тобто право на звільнення у нього є. Щодо того, щоб сільська рада звільнила секретаря з посади без подання ним заяви, то для цього мають бути якісь підстави. Наприклад, це може бути порушення присяги чи ін., які передбачені в законодавстві. Однак, якщо секретар сам бажає звільнитись (звільнення за власним бажанням), то потрібна від такої особи письмова заява.

 

Сергій (Львівська область) 2012-06-24 19:37:18

Добрий день! 1.Чи може секретар сільської ради подати заяву на своє дострокове звільнення від виконання обовязків секретаря за власним бажанням?. 2.Чи може відповідна сільська рада увільнити секретаря сільської ради від посади без подачі останнім заяви про дострокове припинення повноважень? Дякую

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл) 2012-05-30 09:48:25

Для Ольги з Вінниці. Відповідно до ст. 75 З.У. Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - протоколи та інші виборчі документи дільничних виборчих комісій, територіальних виборчих комісій приймаються і розглядаються на засіданні відповідної територіальної виборчої комісії. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці або протоколів про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі та інших виборчіх документів дільничної, територіальної виборчої комісії і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та (або) результатів відповідних місцевих виборів. Отже, встановлення підсумків голосування відповідною ТВК згідно вказаного закону (ч. 16 ст. 69) мало відбуватися після 22-години 27.05.2012, тобто по закінченню голосування, проходити безперервно, і закінчитися тоді, коли ТВК отримає всю документацію від ДВК, та встановить результати виборів.

 

Ольга (Вінниця) 2012-05-30 00:15:12

Підкажіть, будь ласка,коли саме відбувається "встановлення підсумків голосування" (дата),якщо позачергові вибори сільського голови пройшли 27.05.12р. Цікавлюсь з приводу виплати одноразової грошової винагороди, бо вона саме виплачується після встановлення підсумків голосування.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни Рівненська обл) 2012-05-23 09:46:28

Для Людмили з Кам'янки-Дніпровської. Згідно з ч. 1 ст. 47 З.У. Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови. Прямої заборони щодо ведення агітації кандидатом на сільського голову від партії членом якої він є але є самовисуванцем закон не містить. Однак закон і не встановлює такого права. Тому якщо факти ведення агітації кандидатом у описаний Вами спосіб є належним чином зафіксованими (складений письмовий акт за підписами трьох осіб - виборець, спостерігач, член комісії тощо, до якого додані фото, відеознімки цих агітаційних дій) тоді особа виборче право якої порушує кандидат (інший кандидат) вправі звернутися до виборчої комісії зі скаргою, або ж до суду з адміністративним позовом. Але ще раз наголошуємо - для оскарження агітаційних дій які веде кандидат мають бути вагомі підстави , зібрані та належним чином оформлені докази.

 

людмила (кам’янка-дніпровська) 2012-05-22 15:07:05

кандидат на посаду сільського голови є самовисуванцем, але в агатаційних матеріалах використовує символіку політичної партії членом якої він є. алеж відповідна політична партія не є суб’єктом виборчого процесу?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2012-05-04 10:55:13

Для Юлії (Донецьк). Якщо цей депутат працює заступником голови з виконавчих питань - тобто заступником голови виконкому на постійній основі то згідно з ч. 7 статті 51 Закону України Про місцеве самоврядування - на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови. Конкретні обмеження встановлює ч. 4 статті 12 цього ж закону яка вказує, що сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Отже якщо депутат - заступник працює у виконкомі ради на постійній основі то на нього поширюються вказані обмеження і він не може суміщати свою депутатську діяльність з діяльністю у виконкомі.

 

Юлія (Донецьк) 2012-05-04 07:50:56

чи має право депутат сільської ради бути заступником голови цієї ж сільради з виконавчих питань?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-05-02 11:54:49

для Дмитра (Софіївська Борщагівка): дійсно, форма декларації, затверджена Наказом Мінфіну №935, скасована. Натомість, Наказом Мінфіну №1395 від 07.11.2011 року затверджено податкову декларацію про майновий стан та доходи, подання якої передбачено законами України «Про статус народного депутата України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» і т.д. (п.2 Інструкції по заповненню податкової деларації про майновий стан та доходи.). Щодо питання про необхідність подання довідки з податкової, то Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів " таку довідку не включено до переліку документів, які слід подати кандидату для реєстрації до ВК (ст.ст. 38-40).

 

Дмитро (Софіївська Борщагівка) 2012-04-26 21:14:37

Доброго дня. Прошу розяснити яку саме декларацію потрібно надати ВК. Адже деклараціяї про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови затверджена Н А К А З 27.12.2005 N 935 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ втатив чинність. А нова форма декларації затверджена НАКАЗом 07.11.2011 № 1395.... Також, чи потрібно додавати довідку з податкової стосовно зданої декларації... Дякую, з повагою

 

Микола (юрист) (Рівне) 2012-04-25 18:13:52

Доповнення відповіді для Віктора Крецького: Таким чином, ви можете бути кандидатом на сільського голову. Однак, в разі обрання головою і бажання працювати головою сільської ради, вам доведеться подати заяву і припинити повноваження депутата Ратнівської районної ради.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-04-25 12:09:52

для Віктора Крецького (Заліси): Відповідно до ст. 80 Закону України "Про вибори депутатів Верхоаної Ради Автонмної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським головою, для її реєстрації, у разі наявності іншого представницького мандата, зобов'язана подати до територіальної виборчої комісії протягом 20 днів з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів копію зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради. Особа, обрана сільським, селищним, міським головою, одночасно з копією заяви про припинення дії іншого представницького мандата подає документ про звільнення з роботи (посади), несумісної з посадою сільського, селищного, міського голови. ч.5 ст. 35 Закону визначає лише обмеження щодо одночасного висування кандидатур. Зокрема, особа, яка висунута кандидатом у депутати в дномандатному чи одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів.

 

Віктор Крецький (Заліси) 2012-04-24 23:31:59

В нас відбудуться 27 травня позачергові вибори сільського голови. Я хочу подавати свою кандидатуру. Та я з 2010 року є депутатом Ратнівської районної ради по мажоритарному виборчому округу №10. Чи можу я сумістити в разі перемоги ці дві посади? Якщо ні, то чи потрібно мені скласти повноваження депутата Ратнівської районної ради до подання кандидатури?

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-04-18 14:45:42

для Світлани (Чигирин): звільнення з посади голови сільської ради може мати місце у зв"язку з достроковим припиненням його повноважень. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: 1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; 5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; 6) його смерті. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми. Рішення про недовіру голові сільської ради приймається виключно на пленарних засіданнях відповідної ради (ст.ст.42, 79, 26 Закону України "Про місцеве самоврядування").

 

Світлана (Чигирин) 2012-04-18 12:04:37

Хто має право звільнити сільського голову?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2012-03-16 14:14:40

Для Ярослава (Кременець). Відповідно до статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування" - частина 1 цієї статті надає голові місцевої (сільської, селищної, міської) ради повноваження на подання пропозиції для обрання радою кандидатури секретаря ради з числа депутатів. Частина 5 цієї статті вказує, що повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Це означає, що у випадку подання заяви про складання своїх повноважень секретарем у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (вихід на пенсію) до закінчення строку його повноважень у раді , остання має прийняти відповідне рішення і достроково припинити повноваження секретаря. Відповідно до статті 19 Конституції України посадові особи органів місцевого самоврядування до яких відноситься і сільській голова, зобов'язані діяти в межах та у спосіб передбачений Кончституцією та законами України. Крім того, відповідно до частини 4 ст. 50 даного Закону - секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради, а згідно з ч. 5 ст. 51 цього Закону - у виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. Отже секретар ради може виконувати (суміщати) функції секретаря виконкому на підставі рішення ради, а для секретаря виконкому ради таких повноважень (як суміщати та виконувати обов'язків секретаря ради) наведеним Законом не передбачено. Тому будь-які дії голови по договірному суміщенню посади секретаря ради особою яка виконує функції секретаря виконкому є сумнівними відносно норм чинного законодавства. Отже, секретар ради, за законом, має бути облраний з числа депутатів цієї ради.

 

Ярослав (м Кременець) 2012-03-15 19:43:26

Поясніть, будьте добрі, чи правомірні дії сільського голови в такій ситуації: секретар сільської ради розраховується в зв язку з виходом на пенсію , голова має намір призначити по договору суміщати цю посаду секретарю виконкомудо наступних виборів.

 

Вячесла юрист КВУ (Сарни) 2012-03-15 11:56:08

Для Валентини з Шумська. Відповідь на поставлене питання дає стаття 50 Закону України "Про місцеве самоврядування" (далі Закон) - частина 1 цієї статті надає голові місцевої (сільської, селищної, міської) ради повноваження на подання пропозиції для обрання радою кандидатури секретаря ради з числа депутатів. Отже, різниця між секретарем виконкому та секретарем ради у тому, що секретар ради має бути ще й депутатом цієї ради, це вимога закону, а відповідно до статті 19 Конституції України посадові особи органів місцевого самоврядування зобов'язані діяти в межах та у спосіб передбачений Кончституцією та законами України. Крім того, відповідно до частини 4 ст. 50 даного Закону - секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради, а згідно з ч. 5 ст. 51 цього Закону - у виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. Отже секретар ради може виконувати (суміщати) функції секретаря виконкому на підставі рішення ради, а для секретаря виконкому ради таких повноважень (як суміщати та виконувати обов'язків секретаря ради) наведеним Законом не передбачено.

 

Валентина (Шумськ) 2012-03-14 20:51:03

Чи може секретар виконкому суміщати обовязки секретаря сільської ради небудучи депутатом сільської ради

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2012-03-13 12:00:55

Для Юлії (Риботин). Законом України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів заборони для балотування кандидата на сільського депутата який проживає в іншому населеному пукті немає.

 

юлия (с. риботин) 2012-03-12 13:41:02

Чи може балатуватися кандидат в депутати сільської ради , якщо місце проживання в іншому населеному пункті

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-02-21 16:02:16

для Олени (Черкаси): ч.1 ст. 83 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" визначено, що позачергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського, селищного, міського голови проводяться в порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів. Цей же Закон передбачає, що депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Крім того, умови реєстрації кандидатів визначені ст. 39 вказаного Закону. Обмежень щодо повторного балотування даний Закон не містить. Якщо Ви не згідні з такими діями, то їх неправомірність може бути визнана в судовому порядку. Якщо вважаєте це перевищенням повноважень - можете звренутися зі скаргою до правоохоронних органів.

 

Олена (Черкаси) 2012-02-20 22:37:54

Сільський голова одного із сіл достроково склав повноваження голови у звязку із хворобою, пішов на пенсію по інвалідності, отримавши 10 окладів. На березень 2012 року назначено дострокові вибори. І цей чоловік знову подає свою кандидатуру на посаду сільського голови. Чи є такі дії правомірними? Поясніть будьласка

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2012-02-06 09:24:30

Для Ольги (Луцьк): ст. 9 Закону України "Про вибори депутатів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" №2487 від 10.07.2010 року визначено, що депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Тобто, громадянин України, який досяг на день їх проведення вісімнадцяти років. Крім того, депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Вимог щодо досвіду роботи вказаний Закон №2487 не передбачає.

 

Ольга (Луцьк) 2012-02-03 15:27:42

Скажіть будь-ласка. Чи можу я балатуватись на посаду сільського голови колт в мене є вища освіта але нема досвіду роботи .Так як я після закінчення закладу пішла в декретну відпустку ,а після неї неможу згайти роботу за спеціальністю

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-01-31 15:16:48

Відповідь для Тетяни зі Львова: Декларацію заповнити потрібно. Просто в ній вказується відсутність доходів, от і все.

 

Тетяна (Львів) 2012-01-30 15:25:56

Мене цікавить одне. Щоб само висуватися на виборт сільського голови потрібно декларацію про майно та доходи за останній рік. Але так як я ніде не працювала і нічого не придбала чи потрібна ця декларація?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-01-16 11:32:43

Жодним чинним законом не передбачено заборони священослужителю висувати свою кандидатуру на посаду сільського або ж селищного голови.

 

Иван (Кіровоградщіна) 2012-01-13 21:54:30

Скажите пожалуйста может священник подать свою кандидатуру на пост председателя сельской месности

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-01-10 11:17:11

Відповідь для Марії (з Києва): Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" не передбачає вимоги внесення грошової застави кандидатом на посаду міського голови чи кандидатом в депутати міської ради. Щодо самовисування в депутати, то ч. 2 ст.35 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" передбачає можливість висування кандидатом в депутати міської ради через місцеві організації партій. Самовисування кандидатом в депутати закон передбачає лише для кандидатів в депутати сільських та селищних рад.

 

Марія (Київ) 2012-01-09 21:53:55

Скажіть, будь ласка, чи треба кандидату на пост Київського міського голови, чи кандидату у депутати Київради вносити грошову заставу? Поясніть, будь ласка. І ще одне. Відповідно до закону про місцеві вибори кандидатом у міські голови, наприклад, може бути людина, яка висунута лише партією. Чи можна бути кандидатом-самовисуванцем у депутати. Дуже дякую.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-01-09 16:06:48

Відповідь для Петра (Київ): Виключний перелік вимог до особи, яка бажає стати депутатом місцевої ради, передбачені в ст. 9 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Вимоги мати вищу освіту не має. Тому, якщо ви є Громадянином України і маєте право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України (дієздатні та досягли 18 років), то можете висувати свою кандидатуру. Однак, таке право Ви маєте, якщо відсутні обмеження, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2012-01-09 15:52:22

Відповідь для Ірини (з Херсона): В описаному Вами випадку мова йде про обмеження щодо роботи близьких осіб. Дійсно, ст. 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у системному взаємозв'язку з абз. 3 ч. 1 ст. 1 цього ж Закону передбачає, що дружина не може бути у безпосередньому підпорядкуванні чоловіка. Однак, згідно із п. 3 абз. 3 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" правила про обмеження щодо роботи близьких осіб не поширюються на осіб, які працюють в сільській місцевості. Таким чином, на мою думку, ніхто нікого не зобов'язаний звільняти з роботи, якщо це у вашому випадку мова йде про село.

 

Петро (Київ) 2012-01-04 21:10:15

Доброго вечора! Вітаю Вас із Новим 2012 роком та Різдвом Христовим. Я зараз навчаюсь на 3 курсі одного столичного вишу. Планую взяти участь у виборах. Освіти вищої немаю. Законом про вибори до місцевих рад слова про вищу освіту не сказано. Чи можу я балотуватися? Дякую.

 

Ірина (Херсон) 2012-01-04 19:27:16

Доброго дня.І знову до вас з проблемою, дружина новообраного на позачергових виборах сільського голови до виборів працювала в сільській раді на посаді"спеціаліст-касир", тепер - після того , як її чоловіка було обрано сільським головою від нього вимагають щоб він звільнив дружину з цієї роботи(мотивуючи законом про боротьбу з корупцією),можливо це так і повинно бути , але чому повинна стрждати жінка і залишатися без роботи, зарплатні і що найважливіше без трудового стажу, адже відомо ,що в сільській місцевості практично не можливо знайти роботу , щоби не бути підпорядкованим сільському голові. Будь ласка поясніть, можливо є якісь варіанти ,щоби залишити жінку на роботі.Дякую

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2011-12-13 17:57:12

для Людмили (Новоазовськ): Відповідно до ч.3 ст. 60 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови для фінансування своєї передвиборної агітації можуть утворити власний виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому цим Законом. Порядок його відкриття визначений ст. 80 вказаного Закону. Протиправність будь-яких дій встановлюється в судовому порядку.

 

Людмила (Новоазовськ) 2011-12-09 09:37:45

Чи повинен кандидат на на посаду голови сільської ради мати особистий грошовий фонд? І куди використовуються гроші фонду? Кореспондент місцевой газети взяв інтерв`ю у одного з кандидатів. Це протиправна дія?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2011-11-17 09:38:37

Для Ірини з Херсона. Так. До повноважень новообраного голови належить внесення пропозиції в раду кандидатури секретаря. Якою буде ця кандидатура - чи це буде колишній секретар, чи це зовсім інша особа вирішує голова та рада. Якщо секретар-пенсіонер залишається то він виконує свої обов'язки до обрання нового секретаря.

 

ірина (херсон) 2011-11-16 11:31:18

дякую за відповідь. Тобто або одразу після виборів новий голова пропонує нову кандидатуру на посаду секретаря , або секретар працює до кінця созиву ? Правильно?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2011-11-15 15:16:51

Для Ірини з Херсона. Відповідь на поставлене питання дає стаття 50 Закону України "Про місцеве самоврядування" - частина 1 цієї статті надає голові місцевої (сільської, селищної, міської) ради повноваження на подання пропозиції для обрання радою кандидатури секретаря ради з числа депутатів. Частина 5 цієї статті вказує, що повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Це означає, що у випадку подання заяви про складання своїх повноважень секретарем у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (вихід на пенсію) до закінчення строку його повноважень у раді , остання має прийняти відповідне рішення і достроково припинити повноваження секретаря. Інші випадки дострокового припинення повноважень секретаря встановлені ст. 5 З.У. Про статус депутатів місцевих рад. Це зокрема такі як: його вікликання виборцями у встановленому цим законм порядку, припинення його громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України, обрання або призначення на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень, обрання депутатом іншої ради, визнання судом недієздатним або безвісновідсутнім, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до позбавлення волі, його смерті, - у цих випадках рішення ради про припинення повноважень секретаря не приймається. Отже, на питання - Чи може голова, коли наступає час пенсії секретаря, відправити його на заслужений відпочинок і запропонувати нову кандидатуру?- відповідь: ні не може (немає таких повноважень у голови, виняток лише якщо сам секретар подасть відповідну письмову заяву про складання повноважень з виходом на пенсію), на питання - Чи можна її примусово відправити на пенсію і запропонувати нову кандидатуру? - відповідь ні не можна (на те немає визначених законом підстав). Насамкінець зазначимо, що всі спори пов'язані з припиненням повноважень депутата ради вирішуються в судовому порядку.

 

ірина (херсон) 2011-11-15 14:05:31

якщо новообраний сільський голова пропонує залишити на посаді секретаря людину, якій залишилося до пенсії менше ніж півроку, однак передбачає, що вона піде на пенсію у вказаний термін. Чи може голова, коли наступає час пенсії секретаря, відправити його на заслужений відпочинок і запропонувати нову кандидатуру? Проблема в тому, що секретар, який має йти на пенсію, хоче залишитися на посаді секретаря до кінця созиву. Чи можна її примусово відправити на пенсію і запропонувати нову кандидатуру?

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2011-11-08 16:28:42

Для Наталії з Запоріжжя. Відповідно до ст. 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" у разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. Тобто трудовий договір з вашим батьком було розірвано адже його обрали сільським головою. Водночас згідно з частиною 2 статті 33 цього Закону з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради. Тобто, якби Ваш батько після закінчення його повноважень як сільського голови вийшов на попередню роботу то з іншим працівником радгоспу який займав його посаду трудовий договір був би розірваний, але Ваш батько пішов на пенсію, а отже ця норма Закону не була застосована. Що стосується можливості теперішнього працевлаштування батька до радгоспу то інформацію про наявність та/або відсутність вакансій він може отриимати звернувшись безпосередньо до керівника чи іншої уповноваженої особи радгоспу.

 

Наталья (Запорожье) 2011-11-03 12:03:33

А есть ли возможность бывшему председателю сельского совета (в данный момент пенсионеру) устроиться на работу в совхоз, туда где он работал до того, как его выбрали на должность председателя с.с (но не на общих основаниях, а с учетом того, что он занимал должность заместителя директора)? На сегодняшний день в совхозе уже другой директор. Что Закон по этому поводу думает?

 

Наталья (Запорожье) 2011-11-03 10:29:53

Спасибо огромное за быстрый и четкий ответ.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-11-03 10:16:11

Відповідь для Наталії із Запоріжжя: У розміщеному запитанні Ви цікавитесь наданням пільг людині сільськогосподарським підприємством. Однак, ми не маємо доступу до інформації про те які пільги надає конкретне сільськогосподарське підприємство своїм членам. Адже, воно на сьогодні має певну організаційно-правову форму, власні внутрішні документи, які регулюють його діяльність (статут, рішення загальних зборів членів чи ін.). Питання надання пільг своїм членам є внутрішнім правом кожного конкретного підприємства. У зв'язку із цим ми би радили Вам звернутися у письмовій формі до нинішнього керівництва сільськогосподарського підприємства з проханням надати копії рішень, які на підприємстві регулюють надання пільг своїм членам та колишнім працівникам. Саме з копій таких документів Ви і зможете дізнатись чи правомірно Вашого батька було позбавлено можливості користуватись наданими пільгами.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2011-11-03 10:00:53

Для Наталії (Запоріжжя). Законом України "Про статус депутатів місцевих рад" не передбачено право депутата у разі його виходу на пенсію залишення пільг за попереднім місцем роботи.

 

Наталья (Запорожье) 2011-11-03 08:44:19

Добрый день! Такой вопрос: мой отец был избран председателем сельского совета с должности заместителя директора совхоза. Работая на должности заместителя директора у него были определённые льготы в совхозе (участок земли для посадки овощей, 500кг земли) и этими же льготами он пользовался будучи уже председателем с/с. В декабре 2006 года отцу исполнилось 60 лет и он ушел с должности председателя с пенсией гос.служащего, но льготы совхоз ему перестал предоставлять, мотивируя это тем, что на пенсию отец ушел не с совхоза. Имеет ли отец право на льготы в совхозе, ведь его должность была выборная? Спасибо заранее за ответ.

 

Мирослава, юрист (Рівне) 2011-10-19 11:42:49

для Олександра (Київська обл.): 1. Наказом Головного Управління Державної служби України від 01.09.1999 року №65 було затверджено Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76) (надалі - Довідник), який містить рекомендовані матеріали, які мають бути використані при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій. Довідник розроблено на виконання Закону України «Про Державну службу» та пункту 2 заходів щодо здійснення Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року. Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних категорій і посад. Відповідно до назви цього документу в його основу покладено посадову ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації державних службовців визначаються їх посадовими обов'язками, які, у свою чергу, обумовлюють назву посади. Розділ п’ятий даного Довідника визначає кваліфікаційні вимоги керуючого спарвами. Зокрема, зазначаються вимоги щодо вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Крім того, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. 2. Відповідно до ч.3 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради - голови відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Ч.7 цієї ж статті визначено, що на осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови. А ч.9 цієї статті передбачено, що до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. Ч.3 ст. 21 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» до складу виборчої комісії не можуть входити кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку. 3. Обмеження щодо роботи близьких осіб (в тому числі дружини та чоловіка) містить Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції», статтею 9 якого визначено, що особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-«ж» пункту 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (п.1 підпункт «в» - державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування), не можуть мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Також Закон України «Про державну службу» передбачає, що не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які: - визнані у встановленому порядку недієздатними; - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади; - у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, - які є їх близькими родичами чи свояками; - в інших випадках, встановлених законами України.

 

Олександр (Київська) 2011-10-13 17:27:31

Я дуже прошу роз"яснити таку ситуацію. На посаду керуючої справи міської ради ( держслужбовця) депутати непроти проголосувати за особу, яка немає вищої освіти (має освіту педагогічного училища), також немає навиків та стажу роботи в органах місцевого самоврядування, 5 років була безробітньою, раніше працювала продавцем в продовольчому магазині. Також вона є секретарем міської виборчої комісії, член виконкому. Її чоловік депутат міської ради. Роз"ясніть будь ласка, яка повина бути освіта, щоб займати певну посаду, чи потрібні навики, стаж в органах місцевого самоврядування? Чи може вона, коли її все таки оберуть на посаду керуючої справами міської ради бути секретарем міської виборчої комісії та членом виконкому? Чи немає обмежень стосовно того, що її чоловік є депутатом міської ради? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (Сарни) 2011-09-09 09:11:05

Для Ірини з Херсона. Частина 5 статті 50 З.У. "Про місцеве самоврядування в Україні" вказує, що 5. повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Тому при обранні радою за поданням нового голови нового секретаря та ухвалення відповідного рішення по цьому питанню в рішенні має бути і пункт про припинення повноважень колишнього секретаря ради.

 

ірина (херсон) 2011-09-08 18:12:27

Добрий день. Поперше, дякую за попередні відповіді, подруге, знову запитання! Новообраний на позачергових виборах сільський голова обирає нового секретаря , чи старий залишається до закінчення созиву?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-29 20:47:53

Відповідь для Ольги (Черкаської): По-перше, я вже вам попередньо писав про те, що не маю права оцінювати конкретну ситуацію на предмет законності. Якщо ви вважаєте, що міський голова допускає якісь незаконні дії чи бездіяльність, зокрема щодо неприйняття вас на роботу, будь-ласка оскаржуйте їх у встановленому порядку (адміністративний - територіальна інспекція праці; або в судовому - до суду). По-друге, будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень (міського голови чи депутатів ради) ви вправі оскаржити до суду відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства України. Звертаю увагу, що в законодавстві не має обмежень, щоб посади займали особи від однієї партії. По-третє, відповісти на ваше питання №4 (останнє) не має можливості. Оскільки для відповіді на таке запитання потрібно мати доступ до всіх документів стосовно працевлашування цієї особи (до особової справи), а також знати всі нюанси роботи. Додатково звертаю увагу, що рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування ви також можете оскаржити до органів прокуратури.

 

Ольга (Черкаська) 2011-08-29 20:10:44

Дякую за попередню відповідь Я маю ще декілька запитань. 1. Я подала заяву на місце секретарки міського голови 18 липня, а особа, яку хоче прийняти 18 серпня. Моя заява поступила першою за всі 8 заяв. По закону кому з нас надається перевага у прийнятті на роботу? 2. В який термін міський голова повинен надати відповідь про відмову? По закону на це дається 10 денний термін, але на посаду нікого не взято. Заява вже знаходиться 41 день. Це не перевищення обов"язків міського голови? 3. На посаду керуючої справами, секретаря ради і замісника міського голови взято осіб з однієї партії, також на місце секретарки також буде людина з цьої партії. Чи по законодавству можливо, щоб ці всі посади займали особи з однієї партії? Крім цього ця партія блокує роботи сесій, виконкомів, всі питання вирішуються тільки як захочуть депутати, а точніше на свою користь. Куди можна поскаржитися. можливо є якийсь комітет чи орган влади, щоб призупинить оце свавілля? 4. Якщо секретарка міського голови є членом виконкому і є секретарем виборчої міської комісії. Має право вона залишатися членом виконкому і секретарем виборчої комісії? Я дуже вдячна буду за грунтовну відповідь.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-28 13:19:36

Відповідь для Ольги Черкаської: Якщо ви маєте на увазі посаду секретарки міського голови, то справді ніякого конкурсу він може і не організовувати, а просто взяти до себе на роботу ту особу, яку вважає за потрібне. Депутати вплинути на таке призначення, якщо між головою і ними не має ще через це певних політичних домовленостей (посада секретарки в обмін на підтримку певного рішення чи ще щось), не можуть. Водночас, організація такого конкурсу, з точки зору прозорості роботи міського урядника, є прикладом, що він бажає, щоб все відбувалось прозоро відповідно до демократичних стандартів. І на посадах працювали не люди, які туди потрапили не зрозуміло як, а через конкурс.

 

Ольга (Черкаська) 2011-08-27 18:23:56

Для Миколи юриста КВУ. Дякую за попередню відповідь, хоча конкретно я нічого не зрозуміла. Мене цікавить, чи можуть депутати зі своїм зверненням і підписами до міського голови вплинути на те, щоб іменно ця людина була секретарем міського голови, вона подала заяву не із перших. Я чула, що конкурсну основу взагалі на цю посаду не потрібно робити, а міський голова повинен призначити сам.Тим більше, що досвіду в цій сфері та людина не має, вона декілька років потому працювала звичайним продавцем, звідки її вигнали.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-27 14:06:11

Відповідь для Ірини з Херсона: взагалі то ч. 4 ст. 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вже давно забороняє сільським, селищним, міським головам бути одночасно (із перебуванням на посаді) депутатами будь-яких ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Подібні обмеження є і в ст. 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" сільські голови також не можуть входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-27 13:46:37

Для Ольги (Черкаської): Вимог у законі до особи, яка займе місце секретаря міського голови (тобто, не секретаря міської ради) не має. Залежно від наявності певної посади у штатному розписі у Кваліфікаційних довідниках можуть буди вимоги до осіб, які можуть працювати секретарем, секретарем-референтом тощо. Кожен випадок індивідуальний і по собі унікальний, тому я не можу тут вам надати якийсь рецепт як отримати цю вакансію. Якщо буде конкурс і вам відмовлять у прийнятті на роботу, то згідно норм КЗпП України можете оскаржувати результати конкурсу та те, що вам відмовили до суду.

 

ірина (херсон) 2011-08-26 20:24:41

я чула ,що вийшов закон про корупцію, де заборонюється керівникам місцевого самоврядування (сільськім головам) та близьким членам його родини мати приватний бізнес. Чи є то правда? Якщо це так ,тоді який сенс балотуватися на сільського голову(це стосується мого попереднього запитання).

 

Ольга (Черкаська) 2011-08-26 16:01:23

Для Миколи Юриста КВУ. Ви мене не зрозуміли не на посаду секретаря міької ради, а на посаду секретаря міського голови, а правильніше це - секретар керівника міської ради, тобто секретар міського голови. Це зовсім інша посада. Я чекатиму на відповідь. Дякую

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-26 15:51:07

Продовження відповіді для Ольги (Черкаської): секретар фігура компромісна і тому депутатам з головою потрібно домовлятись.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-26 15:49:07

Відповідь для Ольги (Черкаська): згідно ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" міський голова вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради. Згідно із ст. 50 зазначеного Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо: 1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови; 2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою; 3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради; 4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради; 5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський, селищний, міський голова.

 

Ольга (Черкаська) 2011-08-26 12:21:52

На ваквнтне місце секретаря керівника міської ради мер хоче взяти людину без вищої освіти і досвіду роботи в міській раді. Крім неї подано ще 8 заяв. Депутати від партії, в якій вона є членом написали міському голові лист за більшістю депутатських підписів. Чи можуть депутати вплинути на призначення цього вакантного місця? Чи може працювати людина з педагогічною освітою, також без досвіду роботи? Чи має право міський голова влаштувати конкурсну основу на це вакантне місце? Я також подала свою заяву, але я маю дві вищі освіти, одна з яких секретар керівника, інститут також видав разом з дипломом рекомендаційний лист. З 8 заяв ніхто не має такої освіти. Чи дійсно депутати можуть посприяти, щоб продвинути свою людину? Роз"ясніть будь ласка.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-22 14:39:15

Відповідь для Ірини з Херсона: В жодному законі таких обмежень не має. Має право балотуватись.

 

ірина (херсон) 2011-08-22 14:29:26

будь ласка дайте відповідь на попереднє питання!

 

ірина (херсон) 2011-08-20 14:00:57

чи може баллотуватись на посаду сільського голови людина, дружина якої має приватне підприємство

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-15 11:54:04

Відповідь для Катерини: Для вступу до політичної партії потрібно подати відповідну заяву про вступ. Це загальна вимога. Якщо ви визначились до якої партії вступити, то зверніться до місцевої організації партії за місцем свого проживання. Дивіться додатково ст. 6 З.У. "Про політичні партії в Україні".

 

Катерина (Івано-Франківськ) 2011-08-13 15:20:32

Скажіть будь ласка, перелік документів необхідних для вступу до політ. партії

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-08-11 19:05:01

Відповідь для Катерини з Івано-Франківська: По-перше, для того, щоб балотуватись в депутати міської ради, потрібно, щоб до такої ради відбувались вибори. На сьогодні діючим залишається Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (в останній редакції зі змінами від 01.01.2011 року). Ст. 9 цього Закону передбачає, що депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку. Ст. 70 Конституції України вказує, що право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Тобто, щоб балотуватись в депутати міської ради потрібно бути 18-річною особою дієздатною (це коли не має рішення суду про те, що ви недієздатні). Згідно ч. 2 ст. 35 Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" право висування кандидатів у депутати міської ради реалізується виборцями у відповідних багатомандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій. тобто, вашу кандидатуру, щоб балотуватись у депутати, має висунути політична партія. Деталі виборчої процедури містяться саме у Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"

 

Катерина (Івано-Франківськ) 2011-08-11 11:33:02

Я студентка ІФНТУНГу, скажіть чи маю я право балотуватися кандидатом в депутати до міської ради, і як повинна відбуватися ця процедура, чи потрібно мені вступати до яких-небудь партій міста

 

Вячеслав (юрист КВУ) (Сарни) 2011-07-15 09:42:29

Для Лілії з Херсона Згідно з ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», - на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради особи призначаються шляхом внесення кандидатури головою ради яка в подальшому затверджується відповідною радою; Відповідно до вимог Державного класифікатора професій дано визначення поняття кваліфікація. Зокрема: кваліфікація це здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографістка тощо). В свою чергу поняття професія визначає здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації. Слід знати, що за п. 2 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України – підставою для звільнення з роботи за ініціативою власника або уповноваженого ним органу є виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації. Але підставою для застосування цієї статті закону є саме виявлена невідповідність. Тобто, якщо працівник, який не має документа про освіту або досвіду роботи, передбаченої кваліфікаційними характеристиками, був прийнятий на роботу, надалі він не може бути звільнений з неї по причині відсутності документа про освіту та досвіду трудової діяльності , тому що про таку невідповідність було відомо і раніше. Тобто, якщо ви з відповідною освітою молодшого спеціаліста здатні виконувати професійні обов’язки які вимагаються для секретаря виконкому селищної ради, то відповідно жодних підстав для припинення трудового договору чи служби в селищній раді не може бути. Простіше кажучи ви маєте право займати цю посаду. З іншої сторони, згідно з частиною 1 статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» , - з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації. Атестація призначається за розпорядженням голови ради. Що стосується категорії особи, яка займає посаду секретаря виконкому селищної ради, то відповідно до статті 14 вказаного закону ця посада відноситься до шостої категорії.

 

Лілія (Херсон) 2011-07-06 23:20:14

Чи маю право працювати секрктарем виконкому селищної ради, маючи диплом молодшого спеціаліста -бібліотекар-бібліограф. Яка повинна бути категорія секретаря виконкому з чисельністю мешканців 1500 чол.

 

Вячеслав юрист КВУ (Рівне) 2011-04-13 10:15:14

Для Світлани з Закарпаття. Згідно з розділом 4 Постанови ЦВК № 397 від 08.10.2010 - Виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди голові, заступнику голови, секретарю та іншим членам виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділені на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів, згідно із затвердженим відповідною територіальною виборчою комісією кошторисом видатків на підготовку і проведення відповідних місцевих виборів. У разі проведення всіх інших видів місцевих виборів виплата заробітної плати та одноразової грошової винагороди голові, заступнику голови, секретарю та іншим членам виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

 

Світлана (Закарпаття) 2011-04-11 21:06:12

який порядок проведення оплати праці членів дільничних виборчих комісій за їх роботу при проведенні повторних виборів сільського голови (2 кандидати набрали однакову кількість голосів)

 

Вячеслав (юрист КВУ) (Рівне) 2011-03-30 09:06:07

Для Михайла з Житомира. На жаль Ви пропустили строки на звернення з позовом до суду. Зокрема, частина 6 статті 172 Кодексу адміністративного судочинства передбачає, що позовні заяви, щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, членів цих комісій може бути подано в 5 - ти денний строк з дня прийняття цих рішень, вчинення дій або бездіяльності. Тому, навіть якщо Ви звернетеся до суду з позовом він Вам відмовить у його задоволенні саме за пропуском строку на оскарження.

 

Михайло (Житомирська) 2011-03-25 17:45:12

Я балотувався кандидатом в депутати до міської ради. На другий день після виборів МВК повідомила мене, що я пройшов в депутати до міської ради, але при підсумках мого прізвища вже не було. Голова МВК пояснив, що вийшло недорозуміння і я не пройшов в депутати. По списку від партії я був першим. Я хочу запитати чи маю я ще право звернутися до суду з перерахунку голосів по партіях кандидатів в депутати до міської ради. Чи позовну заяву особисто я можу подати до суду чи це вправі тільки партія? Що конкретно потрібно для складання позовної заяви на МВК. Чи суд зобов"язить МВК перерахувати бюлетені? Дякую.

 

Вячеслав юрист КВУ (м. Рівне) 2011-03-22 14:41:07

Для Юрія з Черкас. Відповідно до ст. 16 З.У.Про статус депутатів місцевих рад - 1. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів місцевої ради перед виборцями. 2. Звіт депутата місцевої ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. 3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. 4. Депутат місцевої ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Що стосується звіту міського голови то слід керуватися частиною 7 ст. 42 З.У Про місцеве самоврядування в Україні, яка чітко вказує на те, що Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. Отже, якщо ні депутати ні міський голова не проявляють ініціативи щодо звітності, таку ініціативу мають проявити самі виборці, але всі ці питання щодо звітності крім наведених вище норм законів мають бути детально прописані в Статуті територіальної громади міста або селища в окремих розділах.

 

Юрій (Черкаська) 2011-03-21 18:16:18

В мене таке запитання: незабаром минає 6 місяців з дня виборів. Проконсультуйте будь ласка, хто і в який термін повинен займатися, щоб поставити перед звітом депутатів міської ради? Чи обов"язкова ця процедура? Міський голова уникає такої можливості , як звіт депутатів перед громадкістю. Яка черговість звітів депутатів і як звіт повинен проходити по законодавству України. Хто повинен затверджувати звіт: міський голова чи виборці? Дякую.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2011-02-18 19:42:28

для Івана (Київ): Дане питання врегульовано Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", в якому п.1 ч.3 ст.50 визначено прямий обов'язок секретаря здійснювати повноваження сільського, селищного, міського голови у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону: у разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у зв’язку з достроковим припиненнямё його повноважень або його смерті, а також У РАЗІ неможливості здійснення ним своїх повноважень. Звідси, спеціального юридичного оформлення виконання повноважень голови сільської, селищної, міської ради секретарем у наведеному Вами випадку не потрібно.

 

Іван (Київ) 2011-02-14 12:08:42

Голова сільради знаходиться в СІЗО, як юридично правильно оформити здійснення повноважень голови секретарем сільради на час його відсутності.

 

Вячеслав (юрист КВУ) (Рівне) 2011-02-11 09:56:18

Для Віктора з Дніпропетровська. Вам слід керуватися статтею 6 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" яка вказує, що депутат місцевої ради здійснює свої повноваження , не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю. Тобто, ті депутати, які не працюють у раді на постійній основі, а працюють наприклад на виробництві, є працівниками бюджетної сфери (вчителі, лікарі) або ж є підприємцями, то вони мають власну заробітну плату, розміри якої встановлюється керівництвом за їх місцем роботи, і в раді можуть лише отримувати кошти на здійснення ними депутатської діяльності (кошти на канцелярське приладдя, офісний папір та інші незначні за розміром кошти які встановлються рішенням ради) А, якщо депутат місцевої ради, обраний секретарем ради, головою, заступником голови районної, обласної ради, працює в раді на постійній основі , то відповідно отримує заробітну плату в розмірі визначеною радою за поданням міського голови. Якщо говорити про сам розмір зарплати, то він є не меншим розміру мінімальної заробітної плати встановленої в Законі України Про державний бюджет на відповідний рік, але розміри у радах різних рівнів та міст, районів, областей є різнимми і залежать від наповнень місцевих бюджетів.

 

Віктор (Дніпропетровськ) 2011-02-09 16:57:04

Скільки отримують депутати місцевих рад зарплатні?

 

Вячеслав юрист КВУ (Рівне) 2011-01-20 14:26:02

Для Володимира із Закарпаття. Жодних обмежень щодо безробітної дружини - члена виконкому та її чоловіка , який обраний депутатом міської ради чинне законодавство з місцевого самоврядування не містить. Обмеження встановлені лише щодо посадових осіб місцевого самоврядування, які є близькими родичами та перебувають у прямому підпорядкуванні або підлеглості щодо один одного. З описаної Вами ситуації не прослідковується юридичний зв'язок підпорядкування по службі між жінкою членом виконкому та чоловіком-депутатом оскільки кожен з цих осіб виконує різні функціональні обов'язки.

 

Вячеслав юрист КВУ (Рівне) 2011-01-20 12:02:14

Для Костянтина (Київського). Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до виключної компетенції сільської, селищної , міської ради які вирішуються виключно на її пленарних засіданнях відноситься затвердження за пропозицією сільського, селищного,міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання. Отже, з Вашого питання зрозуміло, що міський голова пропозицію подав, але рада цю пропозицію не підтримала, тому така пропозиція не знайшла юридичного закріплення у рішенні ради. Що стосується видання наказу міським головою, в обхід ради, то такі його дії вчинені ним з перевищенням своїх повноважень, адже вказаним Законом , а саме пунктом 13 статті 42 чітко вказано, що міський голова є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням , визначеним радою. Оскільки рішення міськрада про зменшення премії не прийняла то і підстави у міського голови на зменшення премії немає. Крім цього Закону, Вам слід знати, що питання оплати праці регулює також і Кодекс Законів про працю (КзпП), та спеціальний Закон "Про оплату праці". Так, частина 3 статті 32 КЗпП чітко вказує, що у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших , працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці. Попередження працівника має бути письмовим. Отже, обов'язковою умовою для зменшення премії має бути зміна в організації виробництва і праці, якщо ж таких змін немає, то всі обмеження в розмірах оплат працівників є незаконними. Як діяти у цій ситуації вирішувати Вам, але слід пам'ятати, що нагляд за дотриманням законодавства про оплату праці здійснює прокуратура, яка вправі винести протест на незаконні дії міського голови, та вимагати скасування наказу. Маєте право також оскаржити наказ міського голови в суді.

 

Володимир (Закарпатська) 2011-01-19 14:08:55

В нас спірне запитання, чоловік - депутат міської ради(підприємець), його дружина - член виконкому міської ради (безробітня), їхній кум також депутат міської ради (підприємець). Чи можливо, щоб дружина була у членах виконкому міської ради, а її чоловік - депутатом міської ради?

 

Костянтин (Київська) 2011-01-19 11:28:29

В мене таке запитання. Я працюю в міській раді 10 років. ( не державнослужбовець). До заробітної плати всім працівникам міської ради кожного місяця доплачували 50% премії. В січні на сесії міський голова підняв питання, щоб ці 50 % зняти з працівників, а виплачувати тільки 10 %, а 40 % підуть на інші цілі. Депутати не проголосували за це питання, так як були проти цього. То міський голова своїм наказом самовільно розпорядився все ж таки з січня і до 2012 року знімати ці 50 % премії, виплачувати тільки 10%. Чи правомірні дії міського голови?

 

Вячеслав юрист КВУ (Рівне) 2011-01-17 16:32:22

Для Лілії Черкаської: Стаття 12 З.У. "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлює обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням цієї служби. Так, на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи: 1) визнані судом недієздатними; 2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку; 3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну; 4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками. Крім того, посадові особи місцевого самоврядування не мають права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Інші обмеження, пов'язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України. Що стосується депутатів місцевої ради, які є й членами виконкому, то тут слід керуватися положеннями статті 7 З.У. "Про статус депутатів місцевих рад", яка встановлює несумісність стутусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності, зокрема: депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті. Отже, у вашому питанні слід керуватися наведеними законами, і якщо особи - члени виконкому підпадають під наведені законами обмеження, то слід ставити питання про їх виключення з числа членів виконкому перед міською радою адже вона створює і затверджує склад виконкому.

 

Ліля (Черкаська) 2011-01-13 12:34:03

Для Вячеслава юриста КВУ А посадові особи місцевого самоврядування мають право бути членами виконкому? Наприклад, заступники міського голови, секретар міської ради, головний бухгалтер та керуючий апаратом міської ради вони всі є членами виконкому міської ради. також є депутати які також є ще й членами виконкому міської ради. Роз"ясніть будь ласка. Дякую.

 

Вячеслав (юрист КВУ) (Рівне) 2011-01-12 10:51:17

Для Ліля (Черкаська). Секретар МВК має право бути членом виконкому місцевої ради. Жодних обмежень чи заборон ні Закон "Про місцеві вибори" ні Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" не містять, адже член виконкому не належить до числа посадових осіб місцевого самоврядування оскільки він не працює на постійній основі в місцевій раді, не має відповідних посадових повноважень у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і не отримує заробітної плати за рахунок місцевого бюджету.

 

Ліля (Черкаська) 2011-01-10 15:44:33

Чи має право секретар міської виборчої комісії бути ще й членом виконкому міської ради, адже повноваження секретаря МВК тривають 4 роки? Роз"ясніть будь ласка.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-01-10 14:17:50

Для Дмитра з Київщини: Такого закону про захист пенсіонерів про який ви говорите не має!!! В окремих законах України передбачається лише переважне право людей в разі звільнення бути залишеними на роботі. Зокрема, за вимогами ст. 42 КзПП України при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців; 2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); 6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання; 8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України; 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України. Так само переважне право залишитися на роботі надається: відповідно до ст. 5 Закону про соціальний захист дітей війни - дітям війни; відповідно до ст. 20 Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - особам, віднесеним до 1 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; відповідно до ст. 18 Закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей - членам сімей військовослужбовців строкової служби. Разом із тим, є і працівники, яких не можна звільнити при скороченні штату. Так, неможливе звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років – якщо дитина потребує домашнього догляду відповідно до медичного висновку), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. Це передбачено ст. 184 КзПП України.

 

Дмитро (Київська) 2011-01-10 11:03:36

(Для Миколи юриста КВУ) Я мав на увазі скорочення пенсіонерів. Адже діє закон про захист пенсіонерів.Якщо поступила вказівка "вище" скоротити держслужбовців, то депутати взялися за пенсіонерів.Я добросовісно виконую свій обсяг роботи, до мене ні претензій, ні зауважень немає, то чому я повинен противозаконно покидати свою роботу, я ще хочу працювати для свого міста?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2011-01-10 09:45:32

Відповідь для Дмитра з Київської області: На перше питання: згідно із ч. 2 ст. 5 Закону про захист персональних даних персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом. У ситуації із заробітною платою слід виходити з того які саме відомості просили в бухгалтера депутати і для чого вони їм були потрібні. Не знаючи ситуації із середини і не бачачи первинних документів оцінювати ситуацію на правомірність я не можу. Водночас, хотів би зазначити про те, що якщо депутати просили надати інформацію про наявні у виконкомі ради посади і те скільки коштів витрачажється на утримання тієї чи іншої штатної одиниці, то таку інформацію вони мали повне право отримати. Адже, як я розумію, їм це було потрібно (скоріш за все) для планування бюджету. Простіше кажучи - шукали на яких витратах можна буде зекономити. Якщо ж ви не згідні з тим, що інформацію про витрати по вашій посаді були бухгалтером надані депутатам, то в такому випадку згідно ст. 55 Конституції України ви можете оскаржити дії ради і бухгалтера до суду. Саме суд і встановить, на основі поданих доказів, правомірність чи неправомірність їх дій.На друге питання: згідно із п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування в Україні виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону про місцеве самоврядування в Україні виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Таким чином, якщо було прийнято рішення радою щодо скорочення, то згідно із законодавством відбувається скорочення. Воно проводиться з урахуванням ст. 42 КзПП України (переважне право на залишення на роботі...). Тому, чи правомірно скоротили з роботи того чи іншого працівника може сказати суд. Тобто, якщо хтось не згідний з тим що його було скорочено, може звернутись за захистом прав у суд.

 

Дмитро (Київська) 2011-01-08 15:40:28

З 1 січня 2011 року вступив Закон України " Про захист персональних даних". 6 січня 2011 року депутати міської ради вимагали в головного бухгалтера дані про зарплати всіх працівників міської ради. Хоча й головбух знала про новий закон, вона надала всі дані про заробітню платню депутатам. Наприклад, я не згоден, щоб мої дані передавали з рук в руки. Чи правомірні дії бухгалтера та депутатів, які не вчать закони? І ще одне запитання. Чи вправі депутати міської ради скоротити всіх пенсіонерів (які не є державослужбовцями) міської ради?

 

Лілія (Черкаська) 2011-01-07 16:34:21

Чи можливо, якщо секретар МВК є ще й членом виконкому в міській раді? Напевне вона повина написати заяву про відмову бути секретарем МВК?

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-12-29 16:08:10

для Івана (Львівська область):питання встановлення правомірності/неправомірності дій належить до компетенції суду. А питання обрання секретаря регулює ст. 50 Закону України "Про місцеве самоврядування", де зазначено, що у випадку, коли рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним, міським головою, то пропозицію щодо кандидатури секретаря ради може внести на розгляд ради не менш як половина депутатів від загального складу відповідної ради.

 

Іван (Львівська обл.) 2010-12-26 02:57:19

Скажіть, будь ласка, якщо запропоновану сільським головою кандитатуру на посаду секретаря не було підтримано більшістю депутатів, чи може сільський голова висувати ще раз ту ж саму кандидатуру? Оскільки склалась така ситуація, що сільським головою було тричі висунуто одну і ту ж кандидатуру на посаду секретаря, але і відповідно тричі депутатами не було підтримано цю кандидатуру. Чи правомірні дії сільського голови?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-12-16 16:33:11

для Володимира з Вижниці: згідно із ч. 5 ст. 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. Згідно із ч. 2 ст. 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. У разі, якщо колишній депутат місцевої ради має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді. Таким чином, якщо ви перебуваєте на пенсії по віку, то за вами середня заробітна плата на 6 місяців не зберігається.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-12-14 12:16:40

Для Володимира з Чернівецької області: Ваше запитання не конкретне, тому відповіді надати в онлайн-режимі наші юристи не можуть. Телефонуйте для отримання відповіді за номером 0362 26-38-47 або 0362 26-39-43

 

Володимир (Вижниця Чернівецької обл.) 2010-12-12 17:57:59

Перебуваючи на посаді міського голови в березні 2010року досяг пенсійного віку і оформив пенсію за віком. 31.10. поточного року не переобрали на черговий термін. Cтаж державної служби складає 6р.11міс. Чи зберігається середня заробітна плата протягом наступних шести місяців після закінчення терміну повноважень?

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-12-08 15:36:04

для Ольги (Івано-Франківськ): питання права бути обраним врегульоване ст. 9 Закону про місцеві вибори, де передбачено, що депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України: право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Як бачимо, вимог щодо наявності вищої освіти законодавство не містить.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-12-08 15:23:21

для Ярослава (Житомир): питання повторних виборів регулюється Розділом ХІ Закону промісцеві вибори. Обмеження щодо балотування визначені ч.3 ст. 83: не можуть балотуватися громадяни, стосовно яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів та в інших випадках, передбачених законом.

 

Ярослав (Житомир) 2010-12-08 11:09:44

чи може кандидат в депутати повторно балатуватись по цьому ж округу, якщо за нього на основних виборах більшість проти

 

ольга (івано франківськ) 2010-11-17 14:16:49

чи може бути людина без вищої освіти головою сільської ради?

 

Анна (Тетіїв) 2010-11-11 19:27:52

Які вимоги висуваються при обранні секретаря сільської ради?Чи може декілька чоловік претендувати на цю посаду?Секретарем працює особа яка закінчила училище,мені з вищою освітою відмовляють!

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-11-08 13:05:24

Для члена МВК (Черкаська): Член виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов"язаний підписати протокол про підсумки голосування (абзац 2 ч.18 ст. 75 Закону про місцеві вибори). Протокол про результати виборів також підписується членами комісій, присутніми на засіданні (ч.10 ст. 77 Закону про місцеві вибори). Якщо під преміюванням Ви мали на увазі отримання одноразової грошової винагороди, то її порядок, розмір виплати регулюється Постановою ЦВК №397 від 08.10.2010р. "Про затвердження Порядку нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рада та сільських, селищних, міських голів", п.п. 19-22 якої передбачено, що одноразова грошова винагорода не є обов’язковою виплатою. Членам виборчих комісій вона може бути нарахована за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії і виплачена тим членам комісій, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того, на платній чи не на платній основі вони працюють у відповідній комісії. Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії визначається на засіданні відповідної виборчої комісії за поданням її голови і залежить від особистого внеску кожного члена комісії у діяльність цієї комісії.ї Розмір одноразової грошової винагороди членам виборчих комісій визначається залежно від його особистого внеску і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій", за посадами, які вони займають у відповідних виборчих комісіях. Скарги на дії, бездіяльність, рішення відповідної виборчої комісії подаються до органу, якому ця комісія підпорядковується. Відповідна Міська виборча комісія (взалежності від статусу міста) підпорядковується районній та/або обласній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів. Якщо Ви хочете повідомити про злочин, то потрібно звернутися до органів внутрішніх справ або прокуратури.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-11-08 09:37:02

для Людмили (Броди): питання "зняття з реєстрації", тобто скасування рішення про реєстрацію кандидата, врегульовано ст. 45 Закону про місцеві вибори, в якій такої підстави для скасування рішення, як неправдивість відомостей, зазначених в декларації, немає. Крім того, ст. 43 Закону про місцеві вибори визначено, що помилки та неточності, виявлені в декларації, не є підставою для відмови в реєстарції чи скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та підлягають виправленню.

 

член МВК (Черкаська) 2010-11-05 08:13:33

Чи всі члени комісії повині поставити свій підпис на протоколах підсумків та результатів виборів? Якщо голова та секретар МВК допустили ряд помилок та порушень чи мають вони право на преміювання в сумі 1000 грн на кожного? В який орган можна звернутися і викласти ці недоліки та порушення, адже вони займаються самоуправством?

 

Людмила (Броди) 2010-11-04 19:27:47

Чи можна зняти з реєстрації кандидата в депутати до районної ради за не правдиві дані,вказані в декларації про доходи .

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-11-04 09:07:06

Відповідь для Інни з Монастирища: я не можу оцінювати законність чи незаконність рішення виборчої комісії, не знаючи всіх обставин справи і не маючи доступу до всіх відповідних документів. Тому, якщо хтось вважає якесь рішення незаконни, то він може його оскаржити.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-11-04 09:03:36

Відповідь для Каті зі Шполи: реєстрація / не реєстрація місця проживання у відповідному населеному пункті не впливає на право особи бути головою сільської ради в такому населеному пункті

 

Інна (Монастирище) 2010-11-03 15:18:32

Чи може бути висунена від місцевої організації партії кандидатом у депутати до міської ради особа, яка є членом іншої партії, але при подачі своїх даних зазначила, що є позапартійною? Та чи є правомірним скасування рішення про реєстрацію такого кандидата у депутати до міської ради міською територіальною виборчою комісією на підставі подання інформації від партії, до якої належить даний кандидат?

 

Катя (Шпола) 2010-11-03 10:58:21

Чи може бути головою села, неприписаний у цьому селі громадянин?

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-11-01 15:18:55

Відповідь для Богдана з Тернополя: якщо ви працюєте на іншій роботі і вас обрали головою сільської ради, то для того, щоб працювати головою ради, вам необхідно буде з попередньої роботи звільнитися. Переведення в такому випадку, згідно трудового законодавства, не застосовується.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-11-01 15:16:58

Відповідь для Галини зі Львову: може бути один кандидат на сільського голову, але в такому випадку, для того, щоб бути обраним, він, згідно ч. 1 ст. 46 Закону про місцеві вибори, має набрати під час голосування більше половини голосів виборців від тих, які взяли участь у голосуванні

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-11-01 14:58:58

Відповідь для МВК Черкаська: стосовно передруку бюлетенів, який ви здійснили через помилку в назві однієї і з партій внесених до бюлетенів, то така ситуація дійсно в законодавстві не врегульована. Водночас, оскільки ви повинні були якось вийти із цієї ситуації, то ви дійсно знайшли оптимальний вихід. Вносити виправлення ручкою до бюлетенів ви не мали права, а от те, що ви на засіданні рішенням (постановою) вирішили колегіально передрукувати бюлетені, а попередні знищити (якщо знищували у присутності членів комісії) - дійсно прийнятний варіант вирішення такої проблеми, який не повинен потягнути для вас у подальшому негативних правових наслідків

 

Богдан (Тернопіль) 2010-11-01 11:59:58

Як правильно перевестися на посаду сільского голови , якщо я працюю на іншій роботі ?

 

богдан (тернопіль) 2010-11-01 11:45:03

як правильно перевестися на сільского голову , якщо я працюю на іншій роботі.

 

Галина (Львів) 2010-10-31 22:40:32

Чи може бути лише один кандидат на посаду голови сільської ради (якщо другий зняв свою кандидатуру за тиждень до виборів)???

 

МВк (Черкаська) 2010-10-30 18:08:19

Просимо роз"яснити чи правомірні дії МВК. 28 жовтня МВК здійснила прийом-передачу виборчих бюлетеней, та інформаційних плакатів ДВК. 29 жовтня надійшла заява від кандидата на посаду міського голови. Коротко - кандидат незгоден, що МВК неправильно вказала в інформаційному плакаті назву партії, яка його висувала. Халатність до приймання документів було здійснено з боку МВК, так як в всіх документах назва партії була правильною, а саме у свідоцтві про реєстрацію партії неправильно, а саме в копії свідоцтва зовсім інша партія. На засіданні МВК було вирішено передрук бюлетенів, що обійшлися в значну суму. Бюлетені повторно роздані 30 жовтня ДВК, а ті вилучені і знищені в присутності МВК та ДВК. Чи правомірні дії МВК? В законі такої ситуації не передбачено. Юристи радили по різному: передрук, в попередніх блетенях виправити назву партії, за підписом та печаткою ДВК, зняти кандидата з реєстрації, адже з його сторони також виявлено халатність. З якої потреби МВК може здійснити передрук бюлетеней та у якому порядку. Куди про цей випадок потрібно повідомити. Адже ймовірно, що після дня виборів будь хто з кандидатів звернеться до суду. Це вперше в нашій практиці, просимо надати кваліфіковану консультацію. Дякуємо.

 

Мирослава (юрист КВУ) (М. Рівне) 2010-10-29 18:16:46

для Аліни (с.Слобода Чернівецька обл): право бути обраним (тобто право балотуватися) регулюється ст.9 Закону про місцеві вибори, де передбачено, що депутатом, сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, тобто: громадяни України, які досягли на день проведення виборів вісімнадцяти років, які є дієздатними особами. Вимоги щодо належності до відповідної територіальної громади немає.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-10-29 18:09:05

для Наталії (Сумська): згідно абзацу 2 ч.13 ст. 40 Закону про місцеві вибори відомості про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії із зазначенням назви політичної партії та прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), дати народження, громадянства, партійності, посади, місця роботи (заняття), місця проживання кожного кандидата в депутати, у цей самий строк (після закінчення реєстрації, але не пізніше як за 21 день до дня виборів) оприлюднюються територіальною виборчою комісією у визначений нею спосіб. Таким чином, оприлюднюється увесь "список партії", але у спосіб, визначений відповідною ТВК.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м. Рівне) 2010-10-29 17:52:49

для Марії (Черкаської): ч.2 ст.56 Закону про місцеві вибори визначено, хто може і хто не може бути довіреною особою тих чи інших кандидатів. Серед даних вимог немає заборони щодо неможливості кандидата в депутати бути довіреною особою.

 

Аліна (с.Слобода Чернівецька обл) 2010-10-28 22:15:58

Чи може балатуватися на посаду сільського голови кандидат, який не проживає та не прописаний на території даного села???? Дайте, будьласка відповідь найшвидше!!!!!!

 

Наталья (Сумська) 2010-10-27 12:51:14

МВК надрукувала в газеті списки перших п"ятьох кандидатів у депутати до міської ради по багатомандатному виборчому округу.Чи вправі МВК надавати списки перших п"Ятьох кандидатів, чи весь список за поданням партії?

 

Марія (Черкаська) 2010-10-26 12:46:30

Два кандидати в депутати до міської ради по одномандатному мажоритарному окрузі хочуть зареєструвати один одного довіреними особами. В законі чітко не вказано чи мають вони на це право.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-26 11:06:09

Відповідь для Максима з Умані: виборча комісія, яка зареєструвала кандидата на посаду міського голови, може скасувати рішення про реєстрацію з підстав, зазначених у ст. 45 Закону про місцеві вибори. У цьому переліку не має такої підстави як порушення правил використання місцевої символіки.

 

Максим (Умань) 2010-10-25 21:47:49

Чи можуть зняти з реєстрації кандидата на посаду міського голови за використання в агітаційних матеріалах неповного зображення герба міста (який видозмінений)?

 

Максим (Умань) 2010-10-25 21:44:56

Чи можуть зняти з реєстрації кандидата на посаду міського голови за використання в агітаційних матеріалах неповного зображення герба міста (який видозмінений)?

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-25 13:20:11

для Тетяни (Одеса): Повноваження сільського, селищного, міського голови визначені Законом України "Про місцеве самоврядування" (ст.42). Ч.6 ст.42 даного закону визначено обов"язок голови щорічно звітувати відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради, а також не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. Як бачимо, час звітування голови визначається періодом перебування його на цій посаді, однак не фактом повторного балотування.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-25 13:04:24

відповідь для Людмили з Тетіїва: згідно п. 1 ч. 4 ст. 25 Закону про місцеві вибори селищна виборча комісія забезпечує підготовку та проведення відповідних місцевих виборів. Відповідна комісія може залчати до своєї роботи фахівців згідно Порядку залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, який затверджений постановою ЦВК №357 від 20.09.2010 року. В цьому порядку визначено, що такі фахівці повинні мати відповідну освіту. Тобто, якщо юрист має освіту юридичну на рівні хоча б технікуму / коледжу (молодший спеціаліст, бакалавр), то він може бути залучений до роботи виборчої комісії. Вимоги для такого фахівця мати освіту на рівні спеціаліста / магістра (по закінченню ВУЗу) не передбачено.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-25 12:56:19

для Ігоря(Херсонська обл.): Підстави скасування рішення про реєстрацію кандидата є вичерпними та визначені ст. 45 Закону про місцеві вибори. Такої підстави, як спір між кандидатами, наприклад, з приводу неправомірного використання інформації (персональних даних), Законом не передбачено.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-25 12:25:21

для Людмили (Вінниця):По-перше, рішення про реєстрацію кандидатів в депутати чи на посаду голови відповідна ТВК повинна була прийняти не пізніше, як за 23 дні до дня виборів (до 07.10.2010р.), тому конференція з метою висування кандидатів не може відбутися 27.10.2010р. По-друге, Законом про місцеві вибори не передбачено таку дію, як "зняття з реєстрації", відповідно, є право ТВК за наявності певних підстав або відмовити у реєстрації, або скасувати рашення про реєстрацію (ст.ст. відповідно 44, 45 Закону про місцеві вибори).Тому, якщо такий кандидат був зарєстрований відповідною ТВК, то скасувати рішення про реєстрацію кандидата можна з підстав, визначених у ст.45 Закону про місцеві вибори, серед яких немає положень, що стосуються проведення конференції з метою висування відповідного кандидата (в т.ч. щодо порушення порядку її проведення). Щодо підстав відмови у реєстрації кандидата, то вони визначені ст. 44 Закону, яка містить положення щодо порушення встановленого Законом про місцеві вибори порядку висування кандидата (що включає і проведення конференції).

 

Тетяна (Одеса) 2010-10-24 23:02:25

Чи зобов’язаний діючий голова місцевої ради (сільської) у разі балатуівання на новий термін прозвітувати про свою діяльність?

 

Людмила (тетіїв) 2010-10-23 17:56:19

чи може юрист із середньою спеціальною освітою надавати юридичні послуги селищній виборчій комісії

 

Ігор (Херсонська) 2010-10-23 17:05:35

Кандидат на посаду міського голови викиристав без згоди прізвища осіб в своєму агітаційному буклеті. Ці особи звернулися через газету про те, що без їх згоди були використані їхні прізвища. Чи можливо зняти цього кандидата на посаду міського голови з перегонів?

 

Людмила (Вінниця) 2010-10-23 00:37:09

Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції). На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії. конференція відбуваеться 27-10-2010 протокол від 27-10-2010 про висування , а рееструють повідомлення 30 -10-2010 Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії ,чи є даний факт підставою для зняття кандидата на посаду сільського Дякую!

 

Вячеслав (юрист КВУ) (м. Сарни) 2010-10-22 16:01:56

Відповідь для Наташи з Умані: пункт 3 ч. 1 ст. 53 Закону про місцеві вибори вказує, що участь у агітації заборонена у робочий час посадовим та службовим особам органів влади, органів місцевого самоврядування, крім випадків коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови. Тому агітація у робочий час місцевим головою якиє одночасно й кандидатом є законною.

 

Наташа (Умань) 2010-10-22 13:48:08

Чи має право сільський голова діючий , балатується на новий термін залишатися на робочому місці . Чи він повинен іти у відпустку на період агітаційної компанії ?

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-19 18:35:30

для Інни (Монастирище): cnjcjdyj офіційних спостерігачів, то вимог щодо максимальної кількості таких осіб, яку може мати кандидат на посаду міського голови (в тому числі й інші кандидати), Законом про місцеві вибори не встановлено (ст.ст. 57, 58). Однак, на засіданнях виборчих комісій від одного кандидата разом може бути не більше двох осіб.

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-19 17:26:33

для Інни (Монастирище): згідно ч.1 ст.56 Закону про місцеві вибори кандидат на посаду міського голови може мати не більше трьох довірених осіб, крім кандидатів на посаду міського голови міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, міст Києва та Севастополя, які можуть мати не більше п"яти довірених осіб.

 

Інна (Монастирище) 2010-10-19 11:18:16

Скільки довірених осіб та офіційних спостерігачів може мати кандидат на посаду міського голови?

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-18 09:49:43

для Катерини (Чернігівська): Згідно положення ч.23 ст.27 Закону про місцеві вибори, Постанови ЦВК "Про порядок залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів" №357 від 20.09.2010р. Ви, як оператор комп"ютерного набору, є залученим технічним працівниом і робота оплачується в порядку, визначеному ч.13 ст. 28 цього Закону. Тобто, під час підготовки та проведення місцевих виборів робота залучених працівників оплачується в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та у межах фондів оплати праці, передбачених у кошторисі видатків відповідної територіальної виборчої комісії. При цьому, розмір оплати послуг залучених працівників для роботи в територіальних виборчих комісіях не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966 "Про умови оплати праці членів виборчих комісій". Додатком №3 даної Постанови визначено розмір щомісячної заробітної плати члена комісії: міської виборчої комісії (обласного значення) - 1070,00 грн., міської (міст районного значення) - 1005,00 грн. Тому, оплата праці повинна здійснюватися згідно Закону про місцеві вибори від 2010 року, розмір такої плати визначений кошторисом у межах фонду оплати праці, але не більше 1070,00грн/1005,00грн. (залежно від виду міської комісії). Умови праці (в тому числі тривалість робочого часу) повинні бути визначені в договорі, умови якого не повинні суперечити Конституції України, чинному законодавству (в тому числі Кодексу законів про працю: нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50). Крім того, варто знати, що заробітна плата та одноразова грошова винагорода залученим працівникам - це різні речі, остання виплачується як додаткова виплата у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків територіальної виборчої комісії, за умови стовідсоткового здійснення інших видатків, пов’язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-18 09:09:33

Шановні користувачі сайту, просимо вибачення якщо не вспіваємо відразу відповісти на всі ваші запитання. Для більшої зручності та швидшого отримання відповідей на питання, що цікавлять, можете телефонувати на наші офісні телефони у місті Рівне: (0362) 26-38-47 та 26-39-43

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-18 08:58:22

Відповідь для Ніни (Черкаської): Шановна п. Ніна, виходячи зі правового аналізу ст. 28 Закону про місцеві вибори, ви можете працювати у виборчій комісії не на звільнені основі. Тобто, комісія своїм рішенням визначає осіб, які працюють на звільненій основі (мається на увазі, що весь період роботи комісії їм оплачується, а не лише день голосування і встановлення результатів голосування). Вам не обов'язково, будучи заступником голови комісії, працювати на звільненій від основного місця роботи основі. Ваша комісія може проголосувати на своєму засіданні і визначити ііншого члена комісії, що працюватиме на звільненій основі.

 

Ніна (Черкаська) 2010-10-17 12:28:01

Я працюю в міській виборчій комісії заступником голови, маю іншу роботу, але на період виборів тимчасово не звільнялась, так, як мій оклад перевищує вдвіччі. Чи можна , щоб я виконувала обов"язки заступника голови комісії безкоштовно, а член комісії отримала за мене оплату праці. Як це документально можна зробити, щоб не перейти лінію Закону?

 

Катерина (Чернігівська) 2010-10-16 15:39:01

Я працюю в міській виборчій комісії з 20 вересня щоденно з 9 ранку до 18 год вечора оператором компьютерного набору по договору. Нещодавно мене повідомили, що з 20 вересня по 10 листопада мені виплатять одноразово, в сумі 990 грн, відповідно до Закону за 2004 рік. Чи правомірно мені виплатять цю мізерну суму, скільки годин на день я повинна працювати, і чому оплачують працю виходячи за 2004 рік?

 

Вячеслав (юрист КВУ) (Сарни) 2010-10-15 11:11:46

Відповідь для Наталії (Харківської): згідно з частиною 6 статті 45 З.У. Про місцеві вибори, вказано, що за порушення кандидатом на міського голову вимог цього Закону територіальна виборча комісія може оголосити кандидату-порушнику попередження. Інформацію про оголошення попередження ТВК оприлюднює в або в загальнодержавних ЗМІ або у місцевій пресі, або в інший спосіб. Якщо ж даний кандидат після оголошення йому попередження вдруге вчинив порушення вимог Закону про місцеві вибори, то лише тоді відповідна ТВК керуючись пунктом 7 частини 1 статті 45 Закону про місцеві вибори вправі скасувати своє рішення про реєстрацію кандидата на міського голову. Тобто кандидат може бути знятий з реєстрації за вчинення двох і більше порушень Закону про місцеві вибори про що відповідна ТВК має прийняти відповідне рішення яке оформляється у формі постанови.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-15 10:18:02

відповідь для Миколи з Київа: в законах України не має заборони особі бути сільським, селищним чиміським головою більше 2 чи 3 строків

 

Наталя (Харьківська) 2010-10-15 07:57:50

Кандидат на посаду міського голови використав не виборчий фонд коштів, а свої особисті кошти. Чи вправі комісія зняти цього кандидата з перегонів? Що для цього потрібно?

 

Микола (Київ) 2010-10-14 18:18:58

чи може бути один кандидат сільськи головою більше ніж 2 строки?

 

Мирослава (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-14 16:41:58

для Олександра (Черкаси): вимоги до автобіографії кандидата зазначені у п. 5 ч. 1 ст. 39 Закону про місцеві вибори (в законі відсунє пояснення того, яким має бути поданий у автобіографії зміст відомостей про освіту. Тому, коже кандидат, заповнюючи біографію, сам визначає той обсяг відомостей про свою освіту, з якими він хоче ознайомити виборців); ст. 39 Закону про місцеві вибори містить вичерпний перелік документів, які повинен надати кандидат. Тому, вимагати у вас диплом про освіту голова виборчої комісії немає права.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-14 16:15:50

для Валентини (Шпола): виходячи із вимог ч. 4 і ч. 5 ст. 35 Закону про місцеві вибори дійсно особа, яка балотується до районної ради по списку партії, одночасно може балотуватись до цієї районної ради як мажоритарщик!!!

 

Валентина (Шпола) 2010-10-13 18:18:45

Чи має право балотуватися кандидат у депутати до районної ради у багатомандатному виборчому окрузі та одночасно до районної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі ( сільській місцевості)

 

олександр (Черкаси) 2010-10-13 18:06:50

для реєстрації на посаду в кандидати міського голови в автобіографії зазначено відомості про освіту. Що конкретно входить у відомості про освіту? Чи має право голова МВК вимагати в мене оригінал диплому, так, як я не вказав у автобіографії про те, що маю вищу освіту?

 

Мирослава (юрист КВУ) (м.Рівне) 2010-10-11 18:14:17

для Власюк (Володимир-Волинський): Умови та порядок реєстрації кандидата на посаду сільського голови визначені ст.ст. 39 та 42 Закону України "Про вибори депутатів Верхоаної Ради Автонмної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10.07.2010р. (зі змінами). Вимоги щодо надання кандидатом на посаду сільського голови диску з інформацією чинним виборчим законодавством не передбачено. На практиці є випадки, коли ТВК просить кандидата на посаду голови чи кандидата в депутати надати диск із його фотографією та біографічними відомостями для того, щоб вони могли виготовити інформаційний плакат такого кандидата. Однак, неподання такого диска не може бути підставою для відмови у реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи кандидата в депутати.

 

Власюк (Володимир-Волинський) 2010-10-11 09:49:47

Чи потрібний диск з інформацію для подання кандидату на посаду сільського голови у ТВК ??????

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-08 12:51:22

Для Людмили з Вінниці: Шановна п. Людмила, будь-ласка деталізуйте ваше запитання. Оскільки воно є не до кінця зрозумілим, то уточніть, що саме ви мали на увазі. Тобто, більш конкретизуйте запитання. Лише в такому випадку ми вам зможемо надати повну та конкретну відповідь.

 

Микола (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-08 12:42:25

Відповідь Ірині: ст. 9 Закону про місцеві вибори містить виключні обмеження того хто не може бути обраним сільським головою. Серед цих обмежень не має того, яке б стосувалось адреси проживання. Тому, на посаду сільського голови ви можете балотуватись. незалежно від населеного пункту в якому ви зареєстровані!!!

 

Мирослава (юрист КВУ) (Рівне) 2010-10-08 12:34:01

Відповідь для Євгена: виходячи із правового аналізу ст. 9 та ч. 4 ст. 35 Закону про місцеві вибори особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, може одночасно бути висунута лише кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови. Тобто, ви маєте право бути одночасно зареєстровані кандидатом на посаду міського (сільського, селищного) голови та в той же час бути зареєстрованим кандидатом до обласної ради.

 

Людмила (Вінниця) 2010-10-07 23:56:19

чи є підставою для зняття кандидата на посаду сільського ,міського голови та висунення депутатів від політичної партії які не зареєстрували та не оголосили у засобах масової інформації про час проведення конференцій по висуванню своїх кандидатів

 

Ірина (с.Черна Закарпатська обла) 2010-09-30 12:08:19

Чи може балатуватися кандидат на посаду сільського голови , якщо місце проживання в іншому населеному пункті

 

Євген (Суми) 2010-09-14 13:57:40

Якщо я балотуюсь на посаду міського голови села в Сумській області, чи можу я балотуватися кандидатом в депутати до Полтавської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі?

 

Додати коментар

Ваше ім'я


Місто


Текст повідомлення
 
 

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на cvu.com.ua є обов'язковим.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть інформації несуть автори матерiалiв.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть рекламної iнформацiї несуть рекламодавцi.
Адреса редакцiї: Україна, 33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6, офіс 4, тел. 0 (362) 26-39-43.
Редактор: Святослав Дубов (sv_dubov@ukr.net). Технічна підтримка: BIZNES.UA